Kruimelpad

Mercurius-Saturnus

Zoals de meeste Saturnus-combinaties, geven harde aspecten tussen Mercurius en Saturnus aanleiding tot twee verschillende soorten gedrag en een hele reeks mogelijkheden daartussenin.

Mercurius-Saturnus-contacten kunnen in verband worden gebracht met mensen die aan de ene kant serieus zijn, grondig nadenken, met gezag en overtuigend spreken en gewetensvol zijn, en aan de andere kant met mensen die bang zijn om zich uit te spreken, vrezen dat hun kennis te kort schiet, en die bang zijn bekritiseerd te worden voor wat ze zeggen.

In het eerste geval zijn het mensen die een zeker ontzag hebben voor de juiste kennis, en die goed begrijpen dat elke redenering gebaseerd moet zijn op feiten die door anderen gecheckt zijn. Ze zijn bereid om langdurig en geconcentreerd te studeren op een bepaald onderwerp met het doel om uiteindelijk een gezaghebbende expert te worden. Ze nemen woorden en informatie serieus, maar geloven ook dat er juiste en onjuiste manieren van redeneren zijn. Ze weten vaak veel over een bepaald onderwerp, en kunnen daar gepassioneerd over praten. Als het over dingen gaat die buiten dat gebied van kennis liggen zijn ze veel minder spraakzaam – over het algemeen is dit niet een combinatie die bevorderlijk is voor oppervlakkig kletsen. Praten moet wel een doel hebben.

Het tweede type Mercurius-Saturnus-persoon wil het liefst nadenken voordat ze zich uitspreken. Totdat ze precies hebben bedacht wat ze bedoelen te zeggen zwijgen ze liever. Deze voorzichtigheid bij het uiten volgt soms op een geschiedenis op school of thuis, waarin het individu vond dat wat ze zeiden op de een of andere manier niet goed genoeg was; misschien niet correct uitgedrukt, of niet interessant genoeg. Vaak heeft het individu vroege signalen opgepikt dat wat ze zeiden niet de moeite waard was om naar te luisteren, niet waardevol genoeg of te simpel. Of misschien was er niemand in de buurt die de tijd had om te luisteren. Soms komt de Mercurius-Saturnus-persoon uit een grote familie waar er gewoon te veel mensen tegelijk praatten, waardoor dat ene kleine stemmetje niet gehoord werd.  

Soms werd er op school niet geluisterd of werd hij voor stom uitgemaakt en is hij nu nog steeds bang dat zijn intellectuele bagage niet voldoende is, waardoor hij voorzichtig is met het uiten van zichzelf en terughoudend vanwege het risico dat hij zichzelf voor gek zou zetten. Soms omvatten vroege leersituaties domweg alleen maar uit het hoofd leren en de toepassing van harde discipline, zodat het plezier van leren verloren gaat voor het individu. De eigen ideeën, meningen van het kind en de neiging om alleen maar te kletsen, te babbelen, zijn misschien ondergesneeuwd geraakt.

Het kan ook situaties aangeven waar ze zichzelf niet verstaanbaar konden maken, meestal om redenen van taal of dialect. Soms geen echte barrière zoals in het geval van een andere taal, maar een klassenbarrière waar stem en accent kunnen worden opgevat als een indicatie van iemands opleiding, opvoeding en plaats in de samenleving. Of misschien is het Mercurius-Saturnus-kind van de ene regio naar de andere verhuist, waar de kinderen anders spreken. Het kind voelt zich verstoten, niet zozeer door wat ze zeggen, maar door de manier waarop ze het zeggen. De angst dat anderen misschien intelligenter of mondiger zijn dan hen zelf, is misschien niet bewust en kan op verschillende manieren worden tot uiting komen.

Als het gaat om het uiten van hun mening, hetzij mondeling of in een examensituatie, zal de Mercurius-Saturnus persoon denken dat hij ‘getest’ wordt. Soms gaan degenen met de vierkante aspecten vooral met hun angst om door zichzelf in testsituaties te plaatsen. Mercurius-Saturnus-mensen zijn misschien wel academici, die gaandeweg certificaten verzamelen. Ze kunnen van angst naar autoriteit gaan door hun kennis en inzicht steeds verder te verdiepen, steeds meer diploma’s te behalen. Ze willen het liefst een stuk papier, van een gezaghebbend instituut, dat zal getuigen van hun intelligentie, kennis en vermogen om zichzelf uit te drukken. Evenzo zijn Mercurius-Saturnus-contacten vrij consistent met de persoon die denkt dat u niet goed geïnformeerd bent, tenzij u kunt bewijzen een autoriteit op uw gebied te zijn.

Sommige Mercurius-Saturnus-typen schuwen situaties waar hun kennis getest zou kunnen worden – de faalangst is te groot. Zoals altijd, waar we Saturnus vinden, nemen we onszelf en de gegeven situatie veel te serieus. Door de mand vallen is altijd één van de grootste angsten bij deze planeet. Of het individu zich ontwikkelt tot een diploma verzamelaar of iemand die dergelijke testsituaties uit de weg gaat, zal in grote mate afhangen van de achtergrond van het individu, de algemene teneur van de horoscoop en het belang dat de combinatie in het algemeen en de plaatsing van Mercurius in het bijzonder, zoals alles in een horoscoop.

Soms komt de Mercurius-Saturnus-persoon uit een achtergrond waar er geen boeken waren en geen conversatie en misschien weinig gelegenheid voor onderwijs. Dit kan zich vertalen in angst rond alle leer- en communicatieve situaties. Een angst die het individu kan overwinnen of helemaal wil vermijden. Vermijden betekent meestal dat de persoon dan de stem van de gezagsdragers teveel vertrouwt en zijn eigen innerlijke stem en meningen onderwaardeert. Zoals het oude idee, om een voorbeeld te geven, dat wat de dokter tegen je zegt onfeilbaar is en dat alle ideeën of gevoelens die je zou kunnen hebben over je eigen lichaam of behandeling onzin moeten zijn. Aan de andere kant kan de Mercurius-Saturnus-persoon juist ook de persoon zijn die geen enkele mening van een autoriteit zal accepteren, die sceptisch zal zijn over alles wat hem wordt verteld. Positief gezien stelt dit de persoon in staat om zijn eigen beste autoriteit te worden over een bepaald onderwerp, negatief kan dit iemand zijn die koppig alle bewijzen verwerpt omdat ze niet overeen komen met zijn eigen mening.

Zoals gezegd, Mercurius-Saturnus wordt vaak geassocieerd met enerzijds degenen die traag en saai lijken, en anderzijds met uitzonderlijke intellectuele gaven. Einstein, die een conjunctie had tussen deze planeten, zou zeker in de laatste categorie vallen. Zeker, sommige individuen lijken misschien traag en bekrompen in hun denken met deze combinatie, maar bij nader onderzoek blijkt gewoonlijk een grote angst om zichzelf uit te drukken en angst om te denken, meer dan enige daadwerkelijke aantasting van de intellectuele functie. Het kan ook aangeven dat de intellectuele functies wat later op gang komen, zodat de inschatting van de leraar over de begaafdheid van het kind achteraf bezien te negatief was – en het aloude gezegde, “verstand komt met de jaren” geldt zeker voor deze combinatie. In de loop van de tijd wordt het denken minder rommelig, duidelijker, meer afgemeten, weloverwogen en grondiger.

De geest is vaak exact en precies met deze contacten, en geeft er veel om dat dingen zorgvuldig worden gedefinieerd. Dit zijn de studenten die angstig worden als ze het gevoel hebben dat ze iets niet helemaal begrijpen. Ze vertrouwen niet snel op de mogelijkheid dat alles uiteindelijk op zijn plaats zal vallen, en ze hebben vaak meer problemen dan andere leerlingen door de verschillende meningen en benaderingen die verschillende docenten en studieboeken kunnen hebben. Mercurius-Saturnus zou zich het veiligst voelen als er maar één gezaghebbende tekst was, één boek, dat als evangelie zou kunnen worden behandeld en waar alle autoriteiten over een bepaald onderwerp het mee eens zouden zijn. Dezelfde studenten zijn vaak erg begaafd in rekenwerk, en in het volgen van formules en voelen zich zelfverzekerd op deze gebieden. Traditioneel zijn Mercurius-Saturnus-mensen goed in wiskunde, natuurwetenschappen en technologie.

Maar bij interpretatiewerk, waar er minder duidelijke regels zijn, waar het nemen van een risico vereist is, waar het gebruik van de niet-rationele geest nodig is, haakt Mercurius-Saturnus vaak af. Gewoonlijk is het niet zo dat het individu geen redelijk of ‘juist’ antwoord heeft, maar zijn ze bang het risico te lopen ‘ongelijk’ te hebben. Of vinden ze alles waar discussie over mogelijk is uiteindelijk niet meer dan een mening.

Wat de academische situatie of achtergrond ook is, de Mercurius-Saturnus-persoon verlangt er vaak naar gewaardeerd te worden vanwege zijn kennis, zijn snelle repliek en betoverende conversatie. Maar hoewel het klinkt als een tegenstrijdigheid moet Mercurius-Saturnus meestal hard werken aan het bereiken van dit soort spontaniteit. Een andere mogelijkheid is schrijven – dan kun je ook heel zorgvuldig en bedachtzaam formuleren wat je eigenlijk wil zeggen.

Leraren en docenten hebben vaak contacten tussen deze planeten en dat is niet verwonderlijk als je bedenkt dat degenen met deze aspecten er vooral naar verlangen om gerespecteerd te worden vanwege hun kennis en hun vermogen om die kennis uit te drukken. Dit zijn de docenten die zich heel grondig voorbereiden, misschien elk woord opschrijven dat ze willen uitspreken en dan hun script heel nauwkeurig volgen als ze daadwerkelijk praten; de zorgvuldig geplande toespraak die niets aan het toeval overlaat. Zo'n docent neemt zijn werk heel serieus en de moeite die hij erin steekt blijkt meestal uit het feit dat de leerlingen ook echt iets leren na elke voordracht. In het ergste geval kunnen het droge, starre traditionele academici zijn die het leven uit het onderwerp weg weten te persen en uit het oog verliezen wat het allemaal eigenlijk zou kunnen betekenen.

Mercurius-Saturnus-typen kunnen mensen zijn met weinig woorden, die ‘spreken wanneer ze worden aangesproken’ en alleen als ze het gevoel hebben dat het veilig is om dat te doen en ze zichzelf niet voor schut zullen zetten. Bovenal wil de typische Mercurius-Saturnus dat wat ze zeggen serieus wordt genomen en dat hun mening gerespecteerd wordt. Ze kunnen goed functioneren in hiërarchische situaties – en of ze nu aan het hoofd staan of opdrachten moeten uitvoeren, ze zullen blij zijn dat de onderlinge verhoudingen goed gedefinieerd zijn en de regels rond communicatie strikt gelden.

Er zijn ook sommige Mercurius-Saturnus-typen die nooit stoppen met praten. Misschien is het hun manier om andere mensen te controleren en ervoor te zorgen dat ze worden gehoord. Helaas luisteren andere mensen onder dergelijke omstandigheden vaak niet goed, omdat het niet echt een conversatie is, maar een monoloog. De Mercurius-Saturnus neigt ertoe het ergste te denken; neigt tot ‘negatief denken’ en piekeren. Om voor te zijn dat ze iets negatiefs over zichzelf te horen krijgen zorgen ze ervoor dat de ander nauwelijks de kans krijgt iets te zeggen.

Geen wonder dat deze combinatie soms op latere leeftijd gepaard gaat met gehoorproblemen; in het slechtste geval verwacht het type dat wat ze zullen horen negatief zal zijn en dus luisteren ze liever helemaal niet. Er zijn natuurlijk ook een heleboel gehoorproblemen die geen psychologische reden hebben: maar wel gevolgen, zoals bijvoorbeeld sociale isolatie.

Menig Mercurius-Saturnus-individu vindt het alledaagse, gemakkelijke praten en kletsen en de gebruikelijke dagelijkse uitwisseling van ideeën met anderen niet zo vanzelfsprekend. Het zijn geen babbelkousjes, en roddelen vinden ze een verspilling van tijd. Ze lijken in eerste instantie wat stug en gesloten, en pas op het moment dat je op hun terrein van expertise komt blijken ze meer dan genoeg te vertellen hebben.

Mercurius-Saturnus-individuen zijn echter vaak buitengewoon goed in logisch, systematisch denken, met een zeldzaam en vrij uitgesproken concentratievermogen. Dit is de persoon die in patronen kan denken en die alles onthoudt wat je zegt. En er is vaak een enorm vermogen tot concentratie en het vermogen om te plannen. Er is over het algemeen een talent voor lange termijn planning, het uitstellen van beloning en langdurig aan iets werken. Deze combinatie is goed voor elke situatie die planning of organisatie vereist, en is ook ideaal voor degenen die over vorm, organisatie of structuur moeten nadenken.

Spreken met gezag. Diep nadenken. Veel over een onderwerp weten. Negatief denken. Bang om zich uit te spreken. Problemen met spraak en taal. De gedisciplineerde geest. Leren door moeilijkheden. Ideeën definiëren. Verlegen, stil, bescheiden. Moeite met oppervlakkig babbelen. De strenge leraar. Stelt hoge eisen aan bewijs. Gesloten. Onwillig om te communiceren. Blokkeert communicatie. Spraakbelemmeringen. "Alleen de feiten, mevrouw." Concentratie. Alleen spreken na de nodige overweging. Gestructureerd denken. Obstakels voor onderwijs. Onderwijs komt alleen met hard werken. Leermoeilijkheden. Communicatieproblemen oplossen. Censuur. Zelfcensurering. Voorzichtige communicatie. Aarzelt om te spreken. Aarzelt om gedachten te onthullen. Beperkte mogelijkheden voor verbale expressie. Schrijversblok.

Goedkeuring nodig van een autoriteit. Gevoel dat je toestemming nodig hebt om je gedachten te uiten. Het gevoel dat je een bankschroef om je keel hebt. Het gevoel dat je mond dichtgenaaid is. Dempen. Geloften van stilte. Geheimhouding zweren. Bekentenis ontvangen. Negatief denken. Depressieve gedachten. Serieus. Concentreer je op je gedachten. Bevooroordeeld. Verantwoorde besluitvorming. Nadenken over de mogelijke gevolgen van wat je zegt. De gedisciplineerde geest. Spaarzaam met woorden. Serieuze denkers. Zwijgzaam. Terughoudend. Beknopt. Ingetogen spreken. Gevoel dat je maar beter je kaken stijf op elkaar houdt. Mentaal doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen. Angstige communicatie. Bang zijn om mensen te vertellen wat je denkt. Bang zijn om je gedachten kenbaar te maken. Pessimisten. Academici. Mensen die de feiten kunnen destilleren. Liever serieuze discussies. Soberheid. Minder praten. Minder communicatie. Taal beheersen. Het denken beheersen. Communicatie beheersen. Beheersing van communicatie- en taalproblemen door hard werken. Moeite om jezelf uit te leggen. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Mijn lippen zijn verzegeld. Goede vertrouwelingen. De architect. Het gevoel hebben dat je niets goed kunt zeggen. Gevoel dat het beter is om helemaal niets te zeggen.

Geslaagde of falende tests of examens. Denken dat mensen je testen. Heel goed worden in dingen om te bewijzen wat je weet. Je leert wat je weet. Harde logica. Praktisch denken. Denken in rechte lijnen. Rigide denkpatronen. Leren uit het hoofd. Het beste leren door te lezen. Aan het studeren. Vorm geven aan ideeën. Iets maken van je ideeën. De nodige stappen ondernemen om ideeën werkelijkheid te laten worden. Het doorzettingsvermogen hebben om een ​​idee tot aan de voltooiing te volgen. Timing van wat je zegt. Het juiste moment zien te vinden om te praten. Wijze woorden. Broers en zussen met beperkingen. Je gescheiden voelen van je broers en zussen. Enig kind. De conventionele aanpak volgen. Met behulp van een methode. Wetenschappers. Schrijvers. Zakelijk ingestelde mensen. Ingenieurs. Graag definities gebruiken. Geïnteresseerd in definities. Een gestructureerd denkproces hebben. Begrijpen hoe u van punt A naar punt B komt. Begrijpen hoeveel u nog moet leren. Denken dat alles wat je weet niet genoeg is. Weten dat er altijd meer valt te weten.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Mercurius in Steenbok

(maar niet Mercurius in het tiende huis, wat vooral aangeeft dat het werk met Mercurius geassocieerd wordt)

Saturnus in Tweelingen en Saturnus in het derde huis

 

Terug