Kruimelpad

Mercurius-Jupiter

Mercurius-Jupiter is een combinatie die men zou kunnen associëren met de verstrooide professor, de persoon die over dingen van enorm belang nadenkt maar de praktische details van het leven over het hoofd ziet. Dit hoeft natuurlijk lang niet altijd iemand te zijn die een vervolgstudie heeft gedaan – al is dat met deze combinatie wel veel waarschijnlijker – maar kan het iedereen aangeven die er met zijn gedachten niet helemaal bij is. Mercurius in een aardeteken of een horoscoop waar veel aarde in aanwezig is, zal echter wel helpen om het vermogen tot praktisch denken te vergroten.

Deze mensen zijn intellectueel geneigd zich meer met principes dan feiten bezig te houden, zijn vaak in gedachten verzonken terwijl om hen heen van alles en nog wat gebeurt, en als dan een eenvoudige vraag gesteld wordt, moeten ze even terug naar planeet Aarde. “Pardon, wat vroeg je eigenlijk?” Maar tijdens filosofische discussies zijn ze juist sterk aanwezig, en is hun bijdrage verrijkend en vernieuwend.

Omdat hij eerder met ideeën dan met dingen bezig is, merkt hij gewoonlijk niets op van wat er om hem heen gebeurt, behalve in zaken die hem interesseren en die hem stof tot nadenken geven. Zijn manier van bewegen is vaak enigszins onhandig en hij vergeet dingen die je gemakkelijk zou kunnen onthouden. Degenen die niet de verontwaardigde slachtoffers zijn van zijn verstrooidheid, die bereid zijn om daar rekening mee te houden, zullen in tijden van nood een welwillende arm om zijn schouders slaan, want veel mensen vinden die verstrooidheid ook wel charmant.

Sommige Mercurius-Jupiter-mensen zijn niet bijzonder spraakzaam, meer geneigd om in gedachten verzonken te zijn dan zich bezig te houden met sociale contacten. Maar er zijn er zeker ook een aantal bij wie de spraakwaterval maar niet lijkt te stoppen – ze zijn voortdurend aan het praten, hebben over alles een mening en laten aan iedereen weten hoe ze tegen dingen aankijken. Deze tweede manier van expressie kan met name voorkomen bij mensen bij wie ook het teken Tweelingen sterk staat, of als Pluto bij de combinatie betrokken is – want dat leidt niet zelden tot dwangmatig praten.

Wat de communicatieve tendensen van het Mercurius-Jupiter-type ook mogen zijn, zij zijn misschien wel de student die aan de slag gaat met het bestuderen van vijftig hoofdvakken tegelijk. Nou ja, misschien geen vijftig, maar toch wel veel. En dat was meteen een illustratie van Mercurius-Jupiter: overdrijven. De combinatie is zeker te vinden bij mensen die nieuwsgierig zijn naar een breed scala aan onderwerpen. Als het contact erg significant is in de horoscoop, kan de breedte van de belangstelling behoorlijk verbijsterend zijn en vooral rond onderwerpen van filosofische aard, zoals religie, onderwijs, rechten, reizen of politiek.

Jupiter probeert alles wat het aanraakt te verbreden en wanneer het in contact komt met Mercurius, verruimt het de geest. Mensen met deze contacten zijn vaak in staat om vanuit een zo breed mogelijke hoek naar een bepaald onderwerp te kijken. En ze zullen meestal vooral nieuwsgierig zijn om te ontdekken wat het allemaal eigenlijk kan betekenen.

We zouden de gemakkelijke aspecten kunnen associëren met een evenwichtig oordeel en het vermogen om een overzicht van complexe situaties te hebben, maar soms is dit een uitdaging voor degenen met de harde aspecten. Jupiter geeft een vleugje arrogantie en iets te veel vertrouwen aan elke planeet waarmee het in de horoscoop contact maakt, zodat de Mercurius-Jupiter met alle aspecten, maar vooral met de moeilijke, de neiging kan hebben om een ​​minder belangrijke stukjes informatie te overdrijven ten koste van het bereiken van een helder overzicht. In het slechtste geval kan de Mercurius-Jupiter-persoon arrogant zijn over zijn mening, altijd geloven dat hij gelijk heeft, te zelfverzekerd over wat hij zegt en soms over zijn vermogen om het te zeggen. Deze combinatie kan de docent aangeven die een  brede kennis van zijn vak heeft, die misschien charismatisch is, maar die zich niet echt goed voorbereidt op wat hij gaat zeggen en als de les dan begint vooral veel generalisaties en vage voorbeelden geeft.

Aan de andere kant kunnen Mercurius-Jupiter-sprekers inspirerend en opbeurend zijn. Het type kan met veel enthousiasme over hun favoriete onderwerpen praten en dit kan soms een enorme interesse bij anderen opwekken. In deze en de meeste andere contexten is de kans groot dat de Mercurius-Jupiter-persoon iets te enthousiast wordt vanwege de neiging te overdrijven. Soms zie je dat meningen, ideeën of informatie die in strijd zijn met die van hen verdoezeld of weggemoffeld worden. Het type kan ook onzorgvuldig zijn over wat ze zeggen en soms tegen wie ze het zeggen. Maar zoals bij alle Jupiter-contacten, zal de persoon geneigd zijn weg te komen met de onzorgvuldige verklaring, de simplistische opmerking, de fout in berekeningen. Dit staat in schril contrast met de zeer zorgvuldige Mercurius-Saturnus-persoon die maar één foutieve verklaring hoeft af te leggen om dingen vreselijk mis te laten gaan.

Mercurius-Jupiter-mensen zijn minder waarschijnlijk academici dan zeg maar Mercurius-Saturnus-typen. Terwijl de laatste veel waarde hecht aan certificaten en diploma’s als bewijs van deskundigheid, is de gemiddelde Mercurius-Jupiter-persoon niet bijzonder onder de indruk van die dingen en voelt hij geen behoefte om iets te bewijzen met zoiets triviaals als feiten en details.

Terwijl Mercurius-Saturnus-mensen er vaak voor kiezen om zich te specialiseren, heeft de Mercurius-Jupiter-persoon de neiging om een ​​klein beetje over heel veel dingen te weten. Tenzij Saturnus er ook bij betrokken is, kan het type zich verliezen in generalisaties die weinig toevoegen. En vaak zullen degenen met vooral de conjunctie en de harde aspecten veel beter geïnformeerd klinken dan ze in werkelijkheid zijn.

Omdat hij zo vastbesloten is alles te weten en een totaalbeeld te krijgen, kan de student of onderzoeker met deze combinatie een massa informatie verzamelen maar geen duidelijkheid. Vooral bij veranderlijke tekens heeft het individu vaak moeite om te weten wat hij moet benadrukken. Dit is de student met honderden pagina's aantekeningen maar niet in staat om een puntig essay te schrijven. Een sterke Mars kan veel doen om deze neiging te compenseren. De uitdaging voor het individu met deze aspecten is om zichzelf een doel te stellen, en inderdaad zoveel mogelijk te doen om dat doel te bereiken, en die informatie te verwerken alvorens verder te gaan. Mercurius-Jupiter wil, net als andere Jupiter-contacten, niet gebonden zijn aan grenzen; dit is zowel het goede als het slechte nieuws over deze combinatie. Het kan aanleiding geven tot de echt eclectische geest of alleen de liefhebber. In tegenstelling tot Mercurius-Saturnus, is er minder behoefte aan feiten en definities, die als te beperkend worden ervaren.

Jupiter verleent aan Mercurius een vorm van intuïtief denken, zodat individuen met deze combinatie meestal erg goed zijn in het begrijpen van bepaalde onderwerpen, goed in het begrijpen van de geest van een bepaald onderwerp. Met name de grote lijnen, en hoe een onderwerp gerelateerd is aan andere. Maar ze hebben een hekel aan alles wat naar precisie riekt, en daarom kunnen er moeilijkheden zijn bij gedetailleerd werk of denken. Een andere valkuil kan zijn dat ze door te zelfverzekerd te zijn dwaze fouten gaan maken, die vermeden hadden kunnen worden door zich iets bescheidener op te stellen.

Harde Mercurius-Jupiter-contacten kunnen ook in verband worden gebracht met misverstanden. Soms worden deze veroorzaakt door over-enthousiasme; de geest van het individu racet de toekomst in en daarom raden ze gewoon wat er gaat worden gezegd of raden ze de inhoud van wat er is geschreven. Zowel bij het luisteren als bij het communiceren kan er een neiging tot overdrijving zijn, waarbij de Mercurius-Jupiter-persoon dingen verkeerd hoort, bepaalde factoren overdrijft en mist wat het belangrijkste punt is voor de persoon die het verhaal vertelt.

Tenzij er sterke aanwijzingen zijn van het tegendeel, genieten mensen met allerlei soorten Mercurius-Jupiter-contacten gewoonlijk van school en genieten en voelen ze zich inderdaad aangetrokken tot allerlei leersituaties. Het type houdt ervan het gevoel te hebben dat hun geest groeit en het enige probleem hiermee kan zijn dat de geest van het individu te snel groeit om alles te kunnen assimileren. Met dit contact is er vaak het gevoel “je bent nooit te oud om iets nieuws te leren” en ze kunnen steeds weer een nieuwe interesse in hun leven vinden, onderwerpen waar ze zich enthousiast op storten. Leren is leuk.

Als er iets misgaat en het leven een aantal tegenslagen kent, zoals soms onvermijdelijk is, kunnen degenen met Mercurius-Jupiter-contacten meestal een stap terug doen en de situatie filosofisch bekijken. In het beste geval kunnen degenen met deze combinatie betekenis en doel vinden waar anderen alleen de grimmige realiteit zien. In het ergste geval kunnen degenen die dit contact hebben, vooral als het om harde aspecten gaat, gebeurtenissen betekenis geven die toch wel betwistbaar zijn en die een beetje voorbijgaan aan het individuele lijden. Terwijl Mercurius-Jupiter bezig is met filosoferen en lyrisch wordt over de ware / innerlijke / werkelijke betekenis van het afgebrande huis van hun buurman, stropen meer pragmatische vrienden de handen uit de mouwen en geven praktische hulp. Aan de andere kant, wanneer de Mercurius-Jupiter-persoon het incident enige tijd later beschrijft, de tragedie ervan, zal het drama waarschijnlijk enorm overdreven zijn.

Aangezien Mercurius en Jupiter zowel fysiek als mentaal in verband kunnen worden gebracht met reizen over korte en lange afstanden, kunnen prominente (vooral harde) contacten tussen deze planeten worden geassocieerd met een leven vol reizen. Zowel fysieke reizen als reizen in de geest zijn een hele goede manier om deze contacten te gebruiken. Een dergelijke verkenning van het leven, van andere plaatsen en culturen is zeker een voordeel van deze combinatie. Dit kan ook een combinatie zijn die mensen aangeven die meerdere talen vloeiend spreken – en zelfs als de formele kennis te kort schiet toch vlotjes in bijvoorbeeld steenkool Engels hele gesprekken (durven te) voeren.

Mercurius-Jupiter is een goede mix voor de schrijver en is vaak te vinden bij degenen wiens werk tot ver in de toekomst wordt gelezen. Hoewel de Mercurius-Jupiter-persoon de neiging zal hebben om wat ze schrijven of hoe ze praten te overdrijven om een ​​sociaal, filosofisch of religieus punt te maken, zal deze overdrijving het verhaal drama geven en dus zowel de inhoud als de verteller erg populair maken. Dit is dus een handige combinatie voor leraren, predikers, politici en filosofen. Iedereen met Grote Ideeën en iedereen die zou kunnen praten of nadenken over de toekomst en in het bijzonder over een betere toekomst. De interesse in wat mogelijk is kan zich vertalen als een interesse in jongeren of werken met jongeren. Dit is een uitstekende combinatie voor iedereen die anderen wil onderwijzen, voor schrijvers van sciencefiction verhalen en reisboeken, of overzichtswerken van een bepaalde vorm van kennis.

 

Filosofisch. Grote ideeën. Zelfverzekerde meningen. Details over het hoofd zien. Overdrijven. Brede belangstelling. Opvallend veel kennis. Evenwichtig oordeel. Inspirerende manier van presenteren. Miscommunicatie door slecht luisteren. Houden van nieuwe dingen leren. Talenkennis. Nadenken over de toekomst. Te veel gepraat, niet genoeg actie. Arrogante meningen. Ruimdenkend. Breed van geest. Uitgebreid denken. Speculeren. Generaliseren. Alles samenvoegen. De bijzonderheden verdoezelen. De kern ervan begrijpen. Motiverende sprekers. Epische verhalen. Ik lach het weg. De details missen. Willen praten over zinvolle onderwerpen. Meer onderwijs willen. Over moraliteit gesproken. Nadenken over morele kwesties. Ethische overwegingen. Met geweten spreken. Zinvolle berichten. Geloven in je eigen gedachten. Vertrouwen hebben in de eigen mening. Zelfverzekerde verbale en schriftelijke uitdrukking. Vertrouwen in communicatie in het algemeen. Over religie en geloof nadenken. Mensen die nadenken, nadenken en nadenken. Ergens naar uitkijken. Nadenken over de toekomst. Hoop en optimisme. Het grote geheel zien. Vooruit denken. Voorgevoelens. Vooruitziendheid.

Productieve schrijvers en auteurs. Uitgevers. Docenten. Mensen die je ongevraagd een preek geven. Predikers. Leraren en professoren. Praatzuchtig. Je mening buiten proportie opblazen. Praten op een manier die zegt “kijk hoe belangrijk ik ben” Sterk vertrouwen in eigen mening. Veel praten. Informatie overbrengen. Van iets onbelangrijks iets belangrijks maken. Studenten van het leven. Geestverruiming. Jezelf aan het lachen maken. Jezelf belachelijk maken.  Het vermogen om negatief denken af ​​te weren. Bevestigingen. "Ik denk dat ik het kan, ik denk dat ik het kan." Positief denken.

Wegkomen met belachelijke dingen zeggen. Blind worden voor de dingen die u niet wilt horen of zien. Verkeerde interpretatie door niet alle feiten te verzamelen. Verkeerde interpretatie door alleen te focussen op de onderdelen waarop u zich wilt concentreren. Opgeblazen gevoel voor het belang van uw eigen gedachten. Interesse in archetypen. Willen weten wat dingen betekenen. Feiten ordenen om betekenis te zien. Positieve relaties tussen broers en zussen. De ene broer of zus doemt groot op boven de andere. Een beetje kennis is gevaarlijk. De details verdoezelen. Boeken zijn belangrijk voor je. Leren betekent iets voor jou. Avonturen beleven door te lezen.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Mercurius in Boogschutter en Mercurius in het negende huis

Jupiter in Tweelingen en Jupiter in het derde huis

 

Terug