Kruimelpad

Mercurius-Mars

Een hard aspect tussen deze twee planeten kan worden omschreven als de ‘schei uit met die onzin'-combinatie en dit is precies het soort taal dat zo’n persoon zou kunnen gebruiken. Want Mercurius-Mars-typen hebben de neiging om zich kort en kordaat uit te spreken, en je loopt een gerede kans dat ze ook jou zullen onderbreken als ze het gevoel hebben dat je te lang van stof bent. Het type wil dat dingen duidelijk, beknopt, scherp en eerlijk worden uitgesproken. Verwacht van een Mercurius-Mars-persoon geen tact, zachtheid of fijngevoeligheid van expressie. Hun vaardigheid ligt meer in doortastendheid en directheid.

Mentaal zijn deze mensen snel, scherp en competitief. Ze doen zich gelden door middel van taal en beschermen zichzelf door snelheid van denken en spreken te cultiveren. In sommige opzichten kunnen Mercurius-Mars-typen een genot zijn in een groep van mensen, want ze zorgen wel dat de conversatie vlot blijft lopen, met af en toe een schaterlach. Maar ze raken ook snel verveeld en zijn ongeduldig met een langzamere geest dan die van henzelf, en kunnen dan iets te scherp zijn.

Toch is dit op zich niet het aspect van de intellectueel, want dat impliceert diepte van denken en langdurige concentratie, en geen van beide is de sterke kant van dit type, tenzij Saturnus ook sterk staat in de horoscoop. Deze persoon heeft de neiging om ongeduldig te zijn met de academische manier van denken en voelt zich er tegelijkertijd misschien ook wel door bedreigd. Ze hebben wel veel mentale handigheid, maar op zich geeft deze combinatie niet veel diepgang aan.

Lichamelijke problemen met de zenuwen, waaronder ook de zogenaamde zenuwinzinking of burn out, zijn ook niet zo ongewoon. Het denken gaat maar door en er wordt te weinig tijd vrij gemaakt voor ontspanning en “lekker even niksen”. Ook komt het met enige regelmaat voor dat ze door hun impulsiviteit de nodige moeite moeten doen om dingen weer recht te zetten, wat dan weer veel irritatie kan oproepen.

Vaak voel je de frustratie van het Mercurius-Mars-type, want de geest is actief en lenig en gaat zoveel sneller dan de stembanden of de pen. Vaak praten ze nogal ruw, want ze nemen niet echt de tijd om hun ideeën goed te formuleren en doen weinig moeite om ze een beetje 'aan te kleden'. Niet dat Mercurius-Mars noodzakelijkerwijs wat het gaat zeggen wil verzachten; dit type gelooft heilig in eerlijk praten, zonder omhaal of voorzichtige tact.  In geschreven en gesproken taal kan de stijl behoorlijk satirisch en kernachtig zijn. Als deze combinatie voorkomt in de horoscoop van een verder ‘zachte’ persoon, is het misschien niet zo uitgesproken, maar vindt hij het toch leuk dat dingen eenvoudig en beknopt worden uitgedrukt.

Vaak komt het type Mercurius-Mars uit een gezin waar onenigheid was, waarbij het kind weinig gelegenheid kreeg om zijn mening en ideeën te laten gelden, weinig kans om zichzelf te laten horen. Later in het leven is er een sterke behoefte om op de een of andere manier te domineren door middel van communicatie. Vandaar dat Mercurius-Mars nogal krachtig, snel of scherp kan praten, en nogal dreigend, alsof ze tegenstand verwachten.

Soms is de kindertijd niet zozeer ruzieachtig als wel competitief. Rivaliteit tussen broers en zussen komt vaak voor, evenals een situatie waarin een kind er constant aan wordt herinnerd hoeveel beter zijn oudere broer / zus presteert op school. Het scenario varieert, maar het essentiële probleem is dat woede op latere leeftijd, en moeilijkheden om het in sociaal aanvaardbare termen uit te drukken, vaak verband houden met deze vroege concurrentie. Ook kan het een aanwijzing zijn dat één van de broers of zussen gemeen was – verbaal en/of lichamelijk.

Mercurius-Mars is niet noodzakelijkerwijs ruzieachtig, de persoon met dit contact kent zijn eigen geest uitstekend en is niet geïnteresseerd in samenwerking of om tot overeenstemming te komen (bij alles wat met communicatie te maken heeft, wil Mercurius-Mars gewoon zijn eigen ding doen). Evenmin is het type voldoende geïnteresseerd in uw mening om deze te willen veranderen. Als het individu veel ruzie maakt is dat vaak omdat ze dat zo gewend zijn en ze zich moeilijk kunnen voorstellen dat er ook andere manieren van communiceren mogelijk is. Vooral mensen met een oppositie beschuldigen vaak anderen ervan dat ze ruzie willen maken en zijn geneigd te vergeten dat er daar twee voor nodig zijn. Zelfs als Mercurius-Mars niet steeds ruzie maakt is, is het toch zeker geneigd om erg verhit te raken over dingen, vatbaar voor zwart-witdenken en voor snelle conclusies met onvoldoende informatie. Iemand die veel tijd op social media doorbrengt omdat ze anderen willen laten weten dat ze het bij het verkeerde eind hebben. Sommigen zijn in een constante staat van verontwaardiging, want er zijn zoveel ideeën om het mee oneens te zijn.

Mercurius-Mars-mensen vinden het belangrijker om gehoord te worden dan te luisteren, reden waarom ze vaak een hekel hebben aan vergaderingen waarbij iedereen zijn zegje mag doen. Dit wekt – misschien ook wel terecht – de indruk dat ze niet graag meewerken, of geloven in democratie. De uitdaging voor een persoon met deze sterke combinatie is inderdaad om ideeën en actie samen te brengen, om de kracht te hebben om te handelen naar overtuigingen zonder anderen te kwetsen omdat ze meningen aanhangen die verschillen van de hunne.

De manier waarop een persoon deze combinatie kan gebruiken is door zichzelf in situaties te brengen waarin iemand nodig is die niet bang is om te zeggen waar het op staat. De vakbondsman die een staking organiseert, de politicus die onrecht aan de kaak stelt, de manager die een dysfunctioneel team weer moet leren samen te werken, de leraar voor een rumoerige klas. Als je de geest niet gebruikt als het scherpe gereedschap dat hij is, kan dit leiden tot gezeur, ontevredenheid, prikkelbaarheid en eigenwijsheid. Niet iemand die je graag als gezelschap wil hebben.

Kinderen met Mercurius-Mars-contacten zijn vaak al op vrij jonge leeftijd nieuwsgierig naar seksuele zaken, vaak tot grote verlegenheid van hun ouders. Ik heb ook situaties gekend waarin het kind zelf het slachtoffer is van seksuele nieuwsgierigheid in de vorm van incest tussen broers en zussen. En al gaat het lang niet altijd zo ver, gekibbel tussen broers en zussen is vrij gebruikelijk, al hoeft dat niet te betekenen dat de band verbroken wordt.

Deze combinatie brengt ook taal en communicatie samen met seksualiteit en opwinding, en mensen met deze combinatie kunnen ook graag lezen, praten en schrijven over alles wat met seks te maken heeft. Taal is één van de manieren om de opwinding te vergroten, dus seks via de telefoon, schunnige moppen, erotische verhalen, geil praten en pornografische boekjes zijn allemaal zaken waar ze mogelijk geïnteresseerd in zijn – en al zal dat over het algemeen alleen in kleine kring gebeuren, de kans dat ze er geen geheim van maken, en met een vette knipoog een sappig verhaal vertellen is ook niet denkbeeldig.

Als deze combinatie door weinig andere dingen in de horoscoop verzacht wordt kunnen harde aspecten tussen Mercurius en Mars duiden op veel ruzies en de neiging om de verschillende meningen van anderen als persoonlijke beledigingen te beschouwen. Er kan ook sprake zijn van overmatig concurreren bij elk gesprek dat wordt ervaren als een bedreiging of een strijd. Impulsiviteit en ongeduld zijn ook veel voorkomende manifestaties die gepaard gaan met grote nerveuze spanning, prikkelbaarheid en een algemene neiging om fouten te vinden. Het ongeduld is er bij alle vormen van communicatie, en vaak ook in het verkeer. Er is niemand die meer een hekel heeft aan wachten op een bus of vast komen te zitten in een verkeersopstopping dan een Mercurius-Mars-persoon.

Aan de positieve kant is er het vermogen om de moed te hebben te geloven en te staan voor de eigen overtuigingen, om eerlijk te zijn en 'het te vertellen zoals het is', gekoppeld aan een scherpe en scherpzinnige geest. Er is ook vaak humor en zowel verbale als handmatige behendigheid. Mensen met deze combinatie zijn goede schrijvers (vooral onderzoekende of satirische schrijvers) critici, openbare sprekers, debaters. Elke situatie die vraagt ​​om het vermogen om namens iets of iemand te spreken, heeft beslist een Mercurius-Mars-persoon nodig. Per slot van rekening moest iemand de keizer vertellen dat hij geen kleren droeg; en elke maatschappij heeft ook behoefte aan critici die geen blad voor de mond nemen.

Met de zachte aspecten is het minder waarschijnlijk dat het individu zo bijtend is in zijn opmerkingen, maar ze kunnen er toch plezier aan beleven om sterke taal te gebruiken in het debat, en er is een talent om dingen duidelijk en beknopt uit te drukken.

 

Assertieve communicatie. Scherp, snel denken. Wil winnen door slim te zijn. Direct, duidelijk. Grappig. Scherpe formuleringen. Denken stopt nooit. Prikkelbaar. Ruzieachtig.  Rivaliteit tussen broers en zussen. Vechten met je broers en zussen. Eerst doen, dan nadenken. Scherpe geest. Scherpe tong. Geest als wapen. Actieve, rusteloze geest. Gewelddadige berichten. Krachtige communicatie. Assertieve communicatie. Je gedachten laten gelden. Voor jezelf opkomen. Uitspreken voor wat je wilt. Woorden die pijn doen. Aanvallen met woorden. Oorlogstaal.  Vecht tegen woorden. Een constante mentale stimulus nodig hebben. Vervelen zich snel. Nieuwe ideeën nodig om mee te spelen. Concurreren om te zien wie slimmer is. Een gesprek zien als een wedstrijd. De beste cijfers willen hebben. De eerste (willen) zijn die ergens aan denkt. Nieuwe ideeën bedenken.

Opdringerige communicatie. Neanderthaler mentaliteit. Mannelijke geest. Zakkenrollers. Trucs met de handen. Goochelaars. Woorden die doden. Agressieve of grove taal. Schurende manier van communiceren. Vijandige woorden. De competitieve geest. Woorden als wapens gebruiken. Worstelingen tussen broers en zussen. Energie steken in communicatie. De overwerkte geest. Gekwelde gedachten. Hyperactief. Overprikkeld zenuwstelsel. Boze brieven schrijven. Woede uiten. Snelle antwoorden en weerleggingen. Het vermogen om snel te denken. Behendigheid. Competitieve spellen en puzzels. Wil perse winnen bij spelletjes. Vingervlugheid. Bedriegers. Dieven. Op jacht naar informatie. Energie inzetten bij het zoeken naar feiten, kennis en informatie. Baanbrekend in gedachten. Nieuwe manieren vinden om informatie te communiceren. Agressief zoeken naar informatie.

Gevaarlijke informatie. Gevaarlijke meningen. Oorlog voeren met woorden en informatie. Woorden die woede oproepen. Een communicatiestijl die vijanden aantrekt. Een agressieve communicatiestijl hebben. Niet terugdeinzen voor uw mening. Het meningsverschil moeten winnen. Het vermogen om voor jezelf te denken. Uw mening uiten, ongeacht wie het beledigt. Bereidheid om voor uw mening te vechten. Mensen aanzetten om voor zichzelf te denken. De onafhankelijke geest. Je eigen gedachten hebben. Zelf een besluit nemen. Je eigen conclusies moeten trekken. Uw gedachten kenbaar maken. Provocerend. Controversieel. Omstreden. Gemeen. Ter zake komen. Het vertellen zoals het is. Praten over tegenstanders en vijanden. Manieren vinden om uw woorden in daden om te zetten. De moed hebben om te zeggen wat je denkt. Moedig genoeg zijn om achter je woorden te staan. Het vuurtje opstoken. Sneden en krassen op uw handen. Geanimeerde gebaren gebruiken tijdens het praten. Dingen graag met je handen doen. Leuk vinden hoe uw handen en vingers aanvoelen tijdens het typen en schrijven. Warm worden tijdens debatten en discussies. Verhitte discussies. De moed om iemand verbaal te confronteren. Agressieve media. Mediacampagnes.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Mercurius in Ram en Mercurius in het eerste huis

Mars in Tweelingen en Mars in het derde huis

 

Terug