MAAN-PLUTO

De Maan-Pluto-persoon kan zich diep in zijn gevoelens en relaties storten, die intens beleven, om vervolgens tijd nodig te hebben om te verteren wat er gebeurd is. Hij of zij heeft zowel die ruimte als intensiteit nodig, thuis, en in zijn emotionele leven. Vooral degenen met de conjunctie en de harde aspecten hebben vaak het gevoel dat anderen hun leven binnengevallen en binnengedrongen zijn. Er lijkt een verwachting te zijn dat in familie- of emotionele situaties een dergelijke invasie zal plaatsvinden als het individu geen stappen onderneemt om dit te voorkomen.

Het gevoelsleven is meestal erg intens met deze aspecten, maar hoe deze intensiteit zich manifesteert, kan sterk variëren en is vaak afhankelijk van hoe bewust het individu is van zijn gevoelskarakter. Het individu kan een krachtige wil hebben om tot de wortel van zijn negatieve gevoelens te komen, waarbij de achterliggende reden de behoefte is om zichzelf ervan te zuiveren. Om ze bij hun bron uit te roeien als blijkt dat ze op de een of andere manier duister zijn. Anderen hebben een krachtige wens om ze helemaal niet te willen ervaren en hier kan worden gezien dat Pluto de gevoelens 'doodt'. Maar ze worden niet zozeer gedood als begraven, totdat de tijd rijp is om weer boven te komen. Het is onvermijdelijk dat sommige van de gevoelens waarvan het Maan-Pluto-type zichzelf wil zuiveren of juist helemaal niet wil voelen giftig en destructief zijn: wraak, jaloezie en pijn. Vaak zijn deze gevoelens niet alleen van het individu, maar zijn ze onderdeel van het hele gezin. Vaak komen degenen met de harde aspecten uit een gezin met een skelet in de kast. Een soort trauma of overtreding. Misschien iets dat de samenleving destijds diep schokkend vond; misschien criminele activiteiten of seksueel misbruik. Of was het niet zo zeer schokkend, maar wel moeilijk voor het gezin om volledig te verwerken: invaliditeit, handicap, waanzin, vroegtijdig overlijden.

Ongetwijfeld hebben alle families zulke verborgen geheimen, maar als het een Maan-Pluto-persoon betreft, zal die persoon vaak onbewust degene zijn die de wonden echt voelt ​​en misschien ook kan helen. Allereerst door ze in het licht van bewustzijn te brengen, en om ze aan anderen kenbaar te maken. Ook als ze er niets vanaf willen weten. Het trauma kan als een gif beleefd worden, een sterk, niet te negeren ongemak in het lichaam en de ziel. Soms ook is de Maan-Pluto-persoon die op professionele basis werkt met getraumatiseerde mensen, de katalysator die ervoor zorgt dat de wond kan genezen: de psychiater, de therapeut.

Soms fungeert de Maan-Pluto-persoon als een doorn in het vlees van de rest van de familie, want het lijkt alsof het individu een insigne draagt, die ze zelf misschien niet kunnen zien, maar die fungeert als een constante herinnering aan de familie aan het giftige verleden, het verleden dat ze liever aan het zicht onttrokken en bij voorkeur permanent begraven zouden zien.

Meestal fungeert de Maan-Pluto-persoon als een spons voor alle negatieve, verborgen of onuitgesproken gevoelens die in de omgeving rondzweven. Dit gebeurt in de kindertijd maar wordt vaak een gewoonte, en zelfs als volwassene pikt de Maan-Pluto-persoon emotionele stemmingen op die op de een of andere manier rondom hem aanwezig zijn, maar verborgen voor anderen zijn. Het is dus ook belangrijk te leren onderscheid te maken tussen die negatieve gevoelens die een reactie zijn op huidige of vroegere gebeurtenissen die de persoon zelf heeft ervaren, en die welke eigenlijk afkomstig zijn van anderen. Dit “oppikken en als eigen voelen” is iets wat lang niet bij alle mensen voorkomt, dus het kan soms een tijd duren voor de persoon doorkrijgt dat in ieder geval een deel van de emoties niet afkomstig zijn uit eigen ervaring.

Overal waar een crisis is, zelfs als het niets te maken heeft met de Maan-Pluto-persoon, raken ze op de een of andere manier in de zaak verwikkeld. Deze mensen lijken te gedijen in een crisis en kunnen trauma op een behoorlijke afstand te ruiken. Soms worden ze erbij betrokken vanwege de emotionele kracht en het opmerkzame inzicht van het type. Mensen in crisis wenden zich vaak tot Maan-Pluto-mensen omdat ze sterk en beschermend zijn, en niets lijkt hen te choqueren of omver te blazen. Ze hebben het allemaal al eens eerder gezien, ze kennen de gevoelens, en ze zijn zich terdege bewust van de donkere kant van de menselijke natuur. In het beste geval legt de Maan-Pluto-persoon gevoelens bloot in plaats van ze te begraven, en kan hij een veilige omgeving creëren waarin anderen zich ook veilig genoeg kunnen voelen om hun gevoelens, familie geheimen en grootste angsten bloot te leggen en te delen.

Als de Maan beschrijft hoe we ons verzorgd en gevoed voelen, beschrijft het, wanneer we een aspect hebben met Pluto, een behoefte aan een intense emotionele interactie. Die kan positief zijn, een sterk verbonden voelen met lotgenoten die ook drama’s hebben meegemaakt in hun leven. Of troostend en bescherming biedend aan hen die het allemaal even niet aankunnen. Maar het kan ook negatief zijn, zeker bij de harde aspecten, waarbij er intense uitbarstingen van woede en zelfs haat kunnen zijn.

Het huiselijke en emotionele leven van Maan-Pluto is zelden lang rustig. Vaak lijkt het emotionele leven op een scène uit een klassieke tragedie: donker, onheilspellend, vol ziedende onderstromen die elk moment kunnen uitbarsten. Maar als het emotionele en huiselijke leven van Maan-Pluto nogal dramatisch en crisisgevoelig is, zal dit zelden zichtbaar zijn voor de toevallige toeschouwer. Gewoonlijk houdt de Maan-Pluto-persoon de irrationele gevoelens en alle details van hun privé- en huiselijk leven goed verborgen voor het publiek. Vooral degenen met de harde aspecten hebben vaak het gevoel dat ze geen reden hebben om anderen hun gevoelens of geheimen toe te vertrouwen. Ze wantrouwen ook de motieven van mensen die hier naar informeren. Vaak komt de Maan-Pluto-persoon uit een achtergrond waar het niet veilig was om iemands gevoelens bloot te leggen, omdat er de ervaring was dat ze werden gebruikt voor manipulatie, controle of chantage.

In een aantal gevallen is de Maan-Pluto-persoon geobsedeerd door hun moeder (en soms geobsedeerd door het moeder zijn) en de moeder zal op haar beurt vaak behoorlijk geobsedeerd zijn door het kind. Meestal is de moederfiguur overbezorgd, controlerend en totaal niet in staat het opgroeiende kind los te laten. Maan-Pluto moederliefde kan verslindend en manipulatief zijn, hoewel dit vaak subtiel en verborgen is. Maar in extreme gevallen en als de combinatie sterk is, kan de verslindende kwaliteit van de moeder haar inderdaad iets van een slechte heks of een vampier maken, een moeder die het leven uit het kind zuigt. Een moederfiguur die in sterke mate aanwezig is, door constant de ruimte van het kind binnen te dringen, en geen schuilplaats, geheimen of privacy toe te laten. Het kan zijn dat de moederfiguur bang is dat er iets vreselijks met het kind zal gebeuren en dus obsessief beschermend is en dit komt zelfs bij de gemakkelijke aspecten nog wel voor. Soms is de ouderfiguur een grootmoeder, want Pluto duidt vaak de grootouders aan (en Saturnus de ouders). Waar dit het geval is kan het ook duiden op een verstikkende geschiedenis die via de matriarchale lijn wordt gecontinueerd. Omgekeerd kunnen sterk positieve aspecten van Pluto ook een aanwijzing zijn dat de grootouders een sterke ondersteunende rol hadden.

Ik denk dat men Maan-Pluto kan associëren met sterke oer-gevoelens. Het is alsof het individu, als deze combinatie in zijn horoscoop wordt benadrukt, voorbestemd is om enkele van de diepgewortelde instinctieve gevoelens die we allemaal gemeen hebben, misschien in het collectieve onbewuste, te belichamen, ermee te werken en te transformeren. Gevoelens waar vaak geen plaats voor is tussen beschaafde, welopgevoede mensen. Seks, dood en geweld, de onheilige driehoek.

De Maan-Pluto-persoon zelf kan de neiging hebben om ongevraagd binnen te dringen in het leven van anderen, of, in sommige gevallen, erg bang zijn om dat te doen. De neiging tot ' binnen crashen' openbaart zich in het individu die lijkt te eisen dat ze worden toegelaten tot andermans persoonlijke gevoelens en persoonlijke ruimte. Een dergelijke invasie kan al dan niet passend zijn, afhankelijk van de motieven van de Maan-Pluto-persoon. De motieven hebben vaak te maken met het opbouwen van een intense emotionele band, maar ze kunnen ook te maken hebben met wantrouwen. De Maan-Pluto-persoon, zelf bang voor een emotionele invasie en wantrouwend ten opzichte van de motieven van anderen, wenst zich vaak in de psyché van de ander te verdiepen, als een manier om zichzelf te beschermen.

Misschien loopt de filosofie van Pluto-contacten in het algemeen, en die van Maan-Pluto in het bijzonder, langs de volgende lijnen: als je de ander grondig kent, inclusief zijn zwakheden, dan kunnen ze je niets maken, want jij hebt de macht. Maan-Pluto kan erg bedreven zijn in emotionele chantage.

Wat de motieven ook zijn, een dergelijke psychische invasie, die ook positief kan worden ingezet, kan veel doen om te reinigen en te zuiveren, maar het kan de binnengedrongen persoon ook erg blootstellen. Dit 'crashen' is meestal waaraan de Maan-Pluto-persoon zelf indertijd is blootgesteld en waaraan hij gewend is geraakt. Het kan ook een onderdeel zijn van hun vaardigheid en gebruikelijke manier van werken.

De Maan-Pluto-persoon is vaak gevoelig voor en zich bewust van het misbruik van macht. Op voorwaarde dat deze kwaliteit goed ontwikkeld is, is deze combinatie zeer nuttig voor diegenen wiens werk het blootleggen, aanvaarden en transformeren omvat van gevoelens en persoonlijke geschiedenissen die privé zijn gehouden. De raadgever, de therapeut, de biograaf. Misschien is het moeilijkste wat een Maan-Pluto-persoon kan doen, zijn gevoelens los te laten. De drang om het zelf te zuiveren van alle destructieve emoties van woede, gekwetstheid, achterdocht en jaloezie is sterk, maar met de harde aspecten lijkt de angst om los te laten nog sterker.

Het leven is misschien niet vredelievend of rustig voor het Maan-Pluto-type, maar de innerlijke wereld en vaak het uiterlijke leven is levendig, veelkleurig en intens. In het beste geval kan de Maan-Pluto-persoon veel uit de gewone dagelijkse ervaring halen.

 

Begraven gevoelens. Een intens emotioneel leven. Overweldigd door gevoelens. Taboes en geheimen. Macht en onmacht voelen. Transformatie van gevoelens. Huiselijke crisis. Emotionele chantage. Krachtige moeder. Van donker en duister naar licht en leven. Zuiveren van giftige gevoelens. Dood, verlies en wedergeboorte. Emotionele ondersteuning. Emotionele onderstroom. Je gevoed voelen door intense ervaringen. Af en toe een dieptepunt moeten bereiken om een ​​emotionele zuivering te krijgen. Emotionele obsessie. Je herboren voelen. Overlevingsinstincten. Taboe-gevoelens. Gevoelens hebben die je niet zou moeten hebben. Sterke gevoelens over vrouwen. Een sterk emotionele vrouw in je leven. Krachtige emoties. Beklemmend emotioneel leven. Broeden. Gevoelens van jaloezie. Dwangmatige eetgewoonten. Obsessieve gewoonten. Emotioneel compulsief. Emotionele intensiteit. Stemmingswisselingen. Emotioneel overweldigend. Kracht nodig hebben. Stort naar de diepten van emotie. Emotionele genezing. Emotionele diepte.

Intense vrouwen. Krachtige vrouwen. Genezers. De drang naar macht. Zich niet bewust van controlerend gedrag. De controle nodig hebben. Controle van voedselinname. Gecontroleerde reacties. Gecontroleerde gevoelens. Gepassioneerde gevoelens. Krachtige onderbewuste drijfveren en verlangens. Emotionele dood. Een einde maken aan slechte gewoonten. Een emotioneel overweldigende moeder. Verraderlijke gevoelens. Verraderlijke gewoonten. De emotionele schaduw. De vrouwelijke schaduw. Raadselachtige vrouwen. Tovenaressen. Intense reacties. Psychologisch inzicht. Emotionele druk. Machtsstrijd met vrouwen. Machtsstrijd met je moeder. Een verstikkende moeder. Seksuele instincten. Seksuele gevoelens. Gevoelens verbergen. Gewoonten verbergen. Persoonlijke behoeften verbergen. Een schat aan emotie. Instinct voor rijkdom. Ik wil een begraven schat vinden. De schaduw voeden. De donkere kant voeden. Troost vinden in transformatie. Comfort vinden in intense beleving. Troost vinden door seks. Krachtige ondersteuning. Emotionele bronnen. Voedselbronnen. Kwellende emoties.

Wraak nodig. Wraakzuchtig zijn. Onverbiddelijke gevoelens. Wrok hebben. Onverbiddelijke steun. Onverbiddelijke passie en intensiteit - voor beter of slechter. Intense gevoelens over familie. Comfortabel met overweldigende emoties. Sterke voorkeuren en antipathieën. Geen emotionele middenweg. Extreme gevoelens van liefde of haat. Emotioneel verstikkend. Dingen persoonlijk opvatten. Nooit een overtreding vergeten. Emotionele wreedheid - tegen jezelf of tegen anderen. Genieten van vernietiging. Genieten van wreedheid. Emotioneel misbruik - gegeven of ontvangen. Vasthoudendheid. Het vermogen om een ​​comeback te maken. Genieten van het taboe. Genieten van genezingservaringen. Genieten van psychologie. Genieten van diepe gevoelens. Genieten van zware gevoelens. Druk voelen van vrouwen. Subversieve gewoonten. Het instinct om te transformeren. Instinctieve regeneratie. Interne problemen. Verborgen trauma. Familietrauma. Thuis vastzitten. Ontvoerd. Emotionele intimiteit. Onderaardse gevoelens. Verlaat het huis niet.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Maan in Schorpioen (maar minder uitgesproken), en Maan in het achtste huis

Pluto in het vierde huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Pluto in Kreeft hier niet onder valt.

 

Terug