Kruimelpad

MAAN-NEPTUNUS

Dit is een uiterst gevoelige en beïnvloedbare combinatie, zozeer zelfs dat als dit sterk aanwezig is in de horoscoop het individu grote moeite kan hebben om zijn eigen individualiteit te definiëren. Hun grenzen zijn zwak en meer nog dan bij Zon-Neptunus is het vaak moeilijk voor hen om uit te zoeken waar andere mensen beginnen en zij stoppen. Ze zijn over het algemeen gevoelig voor alles en goed in staat om ieders emoties en gevoelens op te merken. Tegelijkertijd is het vaak moeilijk voor mensen met deze combinatie om hun eigen gevoelens te begrijpen, of zelfs om een ​​heel duidelijk idee te hebben van wat de gevoelens van andere mensen zijn. Het Maan-Neptunus-type is vaak erg goed in het voelen van gevoelens, maar is niet per se zo begaafd in het definiëren en begrijpen ervan. De aanwezigheid van veel lucht tekens of een sterke Mercurius kan dit overigens flink compenseren.

Net als bij Venus-Neptunus, doet Maan-Neptunus aan een zeemeermin denken: ongrijpbaar, glad, betoverend, een klein beetje magie die onmogelijk te vangen is. Het gedrag van de Maan-Neptunus-persoon is vaak zo: ongrijpbaar en niet erg genegen om zich ergens aan te binden. “Moeten we daar nu over praten?” vraagt ​​de Maan-Neptunus-persoon, die niet alleen bang is om zich aan iets te binden, maar ook liever dingen wil vermijden die misschien onaangenaam is. Door de gevoelens en emoties van alle anderen te absorberen en alle kleine gebeurtenissen in de omgeving op te nemen, wordt een typische Maan-Neptunus-persoon een soort van psychische spons, waardoor ze het vaak te moeilijk vinden om onderscheid te maken tussen wat van hen is en wat niet. De grenzen zijn fluïde.

Er is gewoonlijk een duidelijke gevoeligheid voor elke vorm van lijden. Mensen die ergens op de wereld verhongeren of de oude vrouw aan de overkant die eenzaam lijkt, het weeskind of de zwerfhond – ze worden allemaal gezien. De uitdaging voor mensen met deze aspecten is om iets aan dit lijden te doen. Vooral degenen met de harde aspecten vinden dergelijk lijden vaak te veel om te verdragen en kijken daarom naar anderen om iets te doen aan al deze hardvochtigheid. De persoon met deze aspecten identificeert zich met het slachtoffer en heeft daardoor medelijden met zichzelf. Dit is een meestal vrij passieve combinatie en het individu moet zijn energie richten op andere delen van zijn horoscoop (bijvoorbeeld Mars) om actief gebruik te kunnen maken van de behoefte aan redden, verzorgen en beschermen.

Redder of niet, er is meestal een enorm medeleven en empathie met deze combinatie en het individu heeft vaak een duidelijk vermogen om zichzelf in andermans schoenen te verplaatsen. Dit vermogen tot diepe empathie kan ook ten goede worden gebruikt, met name als Saturnus sterk geplaatst is, waardoor er meer duidelijkheid is tussen wat van de éen en dat wat van de ander is.

De moederfiguur, of een enkele keer de vaderfiguur, kan Neptunus op verschillende manieren belichamen. Ze kunnen letterlijk onbereikbaar zijn voor het kind, op de een of andere manier nauwelijks beschikbaar, of vluchtig als een dwaallicht af en toe in het leven van het kind opduiken. Soms is er mentale instabiliteit of is de ouder een soort mysticus of kunstenaar geweest, ogenschijnlijk niet gekluisterd door gewone, praktische en aardse overwegingen. Vaker echter is de ervaring van moeder dat ze, om welke reden dan ook, een soort slachtoffer was en dat het individu met deze combinatie misschien wankele moeder-zelf-grenzen heeft. Vaak heeft het Maan-Neptunus-kind medelijden met de moederfiguur en identificeert zich met het lijden van die persoon. Het moederprincipe en het vrouw-zijn wordt in het algemeen vaak geïdealiseerd met deze combinatie en vaak is de Maan-Neptunus-persoon erg ‘open’ voor de invloed van moederlijke mensen. Soms is er een sterk verlangen naar feitelijk fysiek moederschap.

Soms staat de Maan-Neptunus-persoon er ook bijzonder voor open om psychisch gehersenspoeld te worden door anderen. Omdat het type vaak erg is onduidelijk over de ware aard van hun eigen gevoelens, kunnen ze ertoe worden verleid te geloven dat ze iets voelen wat ze niet voelen. De Maan-Neptunus-gevoelens kunnen ook gemakkelijk gemanipuleerd worden. Omdat ze zelf niet zo goed weten wat ze precies voelen kun je door suggestie ze vrij gemakkelijk een bepaalde kant op laten gaan.

Met deze contacten is er een sterke behoefte om te ontsnappen; misschien is dit hoe de persoon zichzelf beschermt. Er is vaak behoefte aan verfijning en een overeenkomstige afkeer van grofheid, hardheid of vulgariteit. Meestal wil het individu liever niets weten van iets dat ‘niet leuk’ is, en als het wordt bedreigd met iets onaangenaams, kan het zich terugtrekken in zijn fantasieleven of het comfort van film of televisie. Deze contacten komen ook regelmatig voor bij mensen die in de film of televisie industrie werken.

Zowel de Maan als Neptunus worden geassocieerd met verbeeldingskracht, dus de combinatie van beiden zal die alleen maar versterken. Degenen met de zachte aspecten zullen desgevraagd vaak zeggen dat ze niet zoveel dagdromen of fantaseren. Soms kan echter worden geconstateerd dat het individu zo automatisch en zo gemakkelijk fantaseert dat hij zich er nauwelijks van bewust is. Bij de harde aspecten kan wegdromen of fantaseren ook dienen om niet met de harde werkelijkheid te hoeven omgaan – een ontsnappingsroute naar LaLaWonderland.

Maan-Neptunus komt, net als de meeste andere Neptunus-combinaties, veel voor in de horoscopen van allerlei soorten creatieve mensen. Deze combinatie zorgt ervoor dat het gevoel geïnspireerd te zijn voortdurend aanwezig is – en er is natuurlijk ook het vermogen om allerlei dingen te “zien”, te verbeelden. Maar er zullen andere  planeten als Zon, Mars en Saturnus voor nodig zijn om ze ook zichtbaar te maken voor anderen –  om de overgang te maken van imaginair naar reëel, van innerlijke voorstelling naar concreet zichtbaar.

Mensen met harde Maan-Neptunus-contacten hebben soms een vaag parasitaire kwaliteit. Ze gebruiken de levenskracht van anderen om te bestaan. Dit is een combinatie die gevoelig is voor verslaving, verzorgd worden, geneigd kan zijn om het vermogen zelf te kiezen op te geven omdat het te moeilijk, te belastend is. Er is een verlangen naar comfort, koestering en zorg die buitengewoon moeilijk te stillen is; want geen enkel onvolmaakt mens kan ooit het totaal gevende en onzelfzuchtige beeld vervullen dat de mensen van Maan-Neptunus op anderen projecteren.

Een positiever uiting van Maan-Neptunus is toewijding. Ze kunnen toegewijd zijn aan  wat ze zien of beleven als iets dat grootser en hoger is dan zijzelf. Dat kan een ideaal zijn, een humanitair project zoals het bestrijden van onrecht en armoede: maar het kan ook een vertaling krijgen door een fanatieke fan te zijn van een filmster, een zangeres of andere artiest. Door als het ware samen te vallen met het object van verering krijgen ze het gevoel zelf ook groter en hoger te reiken. Het biedt ook een welkome ontsnapping aan de grauwheid van het alledaagse leven.

Hoe de kindertijd (of zelfs het recente verleden) ook was, de Maan-Neptunus-persoon heeft de neiging om het te idealiseren en er fantasieën omheen te weven. Dorstend naar een betere toekomst, terwijl het verleden wordt geïdealiseerd, is het vaak moeilijk voor het individu om het beste uit het heden te halen. Het hier-en-nu is zoveel minder dan wat ooit was, of zou kunnen zijn. Ze prefereren soms het ideaal boven de realiteit.

Maan-Neptunus mensen verlangen vaak naar een ‘ideaal’ huis; iets dat niet alleen emotioneel rustig is, maar ook in fysieke zin mooi, veilig en comfortabel is - een haven waar het individu voor anker kan gaan. Maan-Neptunus heeft vaak ook een verlegen en teruggetrokken kant en dit, samen met het gevoel dat men zou kunnen verdrinken in iemands gevoelens, draagt ​​bij aan dit verlangen naar een veilige plek om zich terug te trekken. Die is ook nodig om het tere gestel weer te versterken. Thuis kan daarmee ook de plek zijn waar het alles weer tot rust komt en de kracht om het harde leven “daarbuiten” aan te gaan weer teruggevonden wordt.

 

Gevoelig voor lijden. Ongrijpbare gevoelens. Fijnzinnig. Fantasierijk. Moeite met de harde realiteit. Kunstzinnig. Geïnspireerd en inspirerend. Heimwee naar de hemel. Emotioneel verdrinken. Voelt wat anderen voelen. Geïdealiseerde moeder. Moeder als slachtoffer. Redder in nood. Willen ontsnappen. Emotioneel ongrijpbaar. Verfijnde emoties. Verfijnde gevoeligheid. Emotioneel delicaat. Kwetsbare emotionele toestanden. Emotioneel in de war. Medelevende gevoelens. Artistieke gevoeligheid. Denkbeeldige emoties. Je op je gemak voelen bij leugens. Medeleven met je moeder. Je een slachtoffer voelen. Fluctuerende verbeelding. Inconsistente verbeelding. Inconsistent mededogen. Op je gemak voelen in de wereld van de verbeelding. Je op je gemak voelen bij gevoelige mensen. Comfortabel zijn in de buurt van mensen waar je medelijden mee hebt. Wonen in een fantasiewereld. Te idealistische verlangens. Gebrek aan emotionele grenzen. Emotioneel samengaan met andere mensen. Samengaan met je moeder. Te veel van de emotionele toestanden van je moeder absorberen. Geestelijk versmelten. De gevoelens van anderen overnemen. Onvermogen om te onderscheiden waar uw gevoelens ophouden en de emoties van een ander beginnen. Emotionele spons. Overbelasting door emotionele gevoeligheid. Overgevoelig voor de emotionele omgeving. De stemmingen van andere mensen in je emoties laten doorsijpelen. Samengaan met de vrouwen in je leven.

Onvermogen om de koude, harde realiteit het hoofd te bieden. Onrealistische emotionele verwachtingen. Emotionele grenzen vervagen. Omdat je grenzen wazig zijn, denk je dat alles met jou te maken heeft of over jou gaat. Je geeft jezelf de schuld van omstandigheden die niets met jou te maken hebben. Je geeft jezelf de schuld van reacties bij anderen die niets met jou te maken hebben. Je pikt de emoties om je heen op. Je bent psychisch gevoelig voor de manier waarop andere mensen zich voelen. U bent de eerste die vraagt: "Wat is er aan de hand? Gaat het? Is alles goed?" Je wilt wanhopig fuseren met iets groters dan jezelf. Proberen samen te smelten door middel van drugs of alcoholgebruik. Proberen samen te smelten door spirituele oefening. Waanvoorstellingen. Illusies. Emotioneel worden door middel van muziek en film. Genieten van dansen. Films kijken maakt je blij. Je laat los en ontsnapt door film. Fotografie maakt je blij. Geen verantwoordelijkheden hebben, maakt je gelukkig. Spiritualiteit maakt je gelukkig. Muziek maakt je blij. Afzondering door overgevoeligheid. Terugtrekken. Isolatie, om de schurende buitenwereld te vermijden. Emotionele desintegratie. Emotioneel diffuus. Verwarde gewoonten. Emotioneel uitgeput.

Zorgen voor zieken, zwakken of gewonden. Zorg voor mensen die pech hebben. Charitatieve bedoelingen. Aangetrokken worden door het idee een martelaar te zijn. Comfortabel met onbaatzuchtigheid. Zelfmedelijden. Empathie. Onzelfzuchtige emotionele expressie. Moeder als slachtoffer zien. Moeder zien als een martelaar. Houd van gevoelige, verfijnde, zachte vrouwen. Van geestelijk ingestelde vrouwen houden. Van vrouwen houden die meelevend en empathisch zijn. Geïnteresseerd in paranormale verschijnselen. Paranormale intuïtie hebben. Een psychische connectie hebben met je moeder. Chaotisch, ongedefinieerd, moeilijk te begrijpen gevoelens. Vage gevoelens en ingevingen. Onvermogen om vast te stellen hoe u zich voelt. Emotioneel kwetsbaar. Je emoties dun verspreiden. Geen besef van een apart emotioneel leven. Een emotioneel leven dat verward is met de mensen om je heen. Onvermogen om wat je voelt te scheiden van wat andere mensen voelen. De gewoonten van de mensen om je heen oppikken. Je moet voorzichtig zijn met wie je samenwoont. Dromen over het ideale gezinsleven. De oceaan is je thuis. Laat het allemaal over je heen spoelen. Sterke emotionele groei door meditatie.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Maan in Vissen en Maan in het twaalfde huis

Neptunus in het vierde huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Neptunus in Kreeft hier niet onder valt.

 

Terug