MAAN-URANUS

Als een indicator van wat we nodig hebben, suggereert de Maan, in combinatie met Uranus, dat het individu bovenal veel ruimte en vrijheid nodig, vooral emotioneel. Deze persoon moet zich vrij voelen om te weten wat ze wil kiezen en wil de ruimte  om die gevoelens in een opwelling weer te kunnen veranderen. Deze persoon heeft er een hekel aan om zich opgesloten te voelen, zowel emotioneel als thuis. Er is een sterke behoefte om zich levendig te voelen, om te voelen dat het leven elk moment en op de meest opwindende manier kan veranderen. Maan-Uranus voelt zich meestal erg rusteloos en verlangt vaak naar verandering. Dit is niet iemand die zich op zijn gemak voelt bij routine of huiselijkheid. Het is onvermijdelijk dat mensen met deze contacten streven naar, en zich veel meer thuis voelen bij een onconventionele levensstijl.

Vaak, vooral met de moeilijke aspecten, was er een ervaring van shock of trauma in de kindertijd; er was plotseling iets heel ergs gebeurd. Dit kan een plotseling verlies van de moeder zijn of een ander trauma in het gezin dat de moederfiguur wegneemt van het Maan-Uranus-kind, zodat de jongere zich in de steek gelaten, afgewezen of afgesneden voelt. Maar ook als het niet zo dramatisch was is er toch vaak een geschiedenis van gebeurtenissen die diepe indruk hebben gemaakt omdat ze zo heftig en onverwachts waren. Eén van de eerste dingen die een kind met Maan-Uranus leert is: “het is niet altijd veilig”.

Wat de feitelijke omstandigheden ook waren, het Maan-Uranus-kind heeft gewoonlijk te vroeg een ervaring van emotionele onafhankelijkheid. Er zijn vaak gebeurtenissen in de kindertijd waarbij het kind misschien troost, rust, steun en aanmoediging nodig had, maar om de een of andere reden in plaats daarvan de koude douche kreeg of het maar alleen moest zien op te knappen. De Maan-Uranus-ervaring met het ontvangen van moederlijke gevoelens, veiligheid en emotioneel vasthouden is bijna altijd inconsistent geweest. De gevolgen hiervan kunnen zijn dat het individu, dat zich in het verleden misschien niet gezien voelde, voortdurend verwacht te worden afgewezen. Die verwachting kan er vervolgens toe leiden dat ze de dingen net op de verkeerde manier te interpreteren. Als er enige ambivalentie is in de gevoelens van iemand met wie de Maan-Uranus-persoon contact heeft, pikken ze het bliksemsnel op. Het Maan-Uranus type is meestal erg intuïtief, maar het probleem met intuïtie is dat het niet altijd nauwkeurig of betrouwbaar is. Als de persoon zich afgewezen voelt, zal hij zich vaak bruusk, afstandelijk en onhandig gedragen om op die manier zijn pijn te verbergen. De andere persoon in de dialoog zal gewoonlijk niet weten wat er aan de hand is en zich afgewezen voelen.

Een andere effect hiervan is dat de persoon het vaak moeilijk vindt om steun en koestering te vragen. Waar anderen misschien bereid zijn om de Maan-Uranus-persoon te helpen, houden ze zich in en vinden de persoon te onafhankelijk om hulp nodig te hebben, te koel en afstandelijk om benaderd te kunnen worden. De Maan-Uranus-persoon is, zoals gezegd, erg gevoelig, maar kan zichzelf vaak alleen maar toestaan om in korte, scherpe schokken te voelen. Wanneer er een kans is op een emotioneel trauma, zal het individu zichzelf vaak op de een of andere manier afsnijden van zijn gevoelens of door iets drastisch te doen alle aandacht afleiden van de emoties.

De Maan staat ook voor het thema kwetsbaar en afhankelijk zijn, en harde contacten tussen deze planeten laten meestal een behoefte zien om deze behoeften te integreren met die van een onafhankelijke volwassene. Soms betekent dit dat de Maan-Uranus-persoon zich enerzijds zich op een zeer onafhankelijke manier gedraagt, zoals gewoonlijk het geval is, om dan plotseling en voor de meesten onverwachts, aan te geven verzorging en liefde nodig te hebben.

Af en toe ontstaat het gebrek aan veiligheid in het vroege leven door veelvuldige verhuizingen, vooral als het ook om het 4e huis gaat. Eigenlijk heeft Maan-Uranus vaak weinig tijd voor wortels en verbonden voelen met de familie – daar hebben ze net te weinig geduld voor. Aan de andere kant kan Maan-Uranus vaak het idee aanhangen dat eigenlijk de hele wereld hun familie is.

De Maan-Uranus-persoon brengt vaak een groot deel van zijn leven door met proberen te ontsnappen aan zijn verleden. Vaak ook door ertegen te rebelleren, levenskeuzes te maken die door moeder, familie en gemeenschap als choquerend worden ervaren. Dit kan op veel verschillende manieren gebeuren. De jongen die, komend uit een boerendorpje, in de grote stad de gay levensstijl aanneemt. Orthodoxe joden die hun geloof en de daarbij horende geboden helemaal afzweren. Het meisje die met al haar vroegere vriendinnen breekt, zich kaal scheert en over het hele lichaam tattoos laat zetten. Maar ook de jongen die uit een traditioneel links arbeidersgezin kwam en vervolgens lid werd van een politiek rechtse partij.

Het idee van loskomen van het verleden is niet alleen van toepassing op het vroege gezinsleven en de familie achtergrond. Maar ook het verleden zoals in gisteren, vorige week, nog niet zo lang geleden. De behoefte aan verandering is bij Maan-Uranus-aspecten veel meer op een dagelijks niveau dan bij Zon-Uranus-aspecten  Dit is de persoon die verhuist, er een tijdje redelijk blij mee is en dan de innerlijke strijd voelt om weer in beweging te komen ​​en ergens anders heen te gaan. Het kan ook zijn dat het lijkt alsof de omstandigheden hem dwingen dat te doen. Mensen met de harde aspecten hebben meestal enorme problemen met geworteld raken, aarden, je eigen veilige plekje vinden. Enerzijds willen ze dat wel, maar eigenlijk toch ook niet. Degenen met de gemakkelijke aspecten hebben dit conflict meestal niet.

De Maan-Uranus-persoon zelf heeft soms van een achtergrond die radicaal verschilt van de gemiddelde moeder, vader en 2,4 kinderen. Ze waren het vanaf het begin gewoon dat ze “anders” waren, er niet helemaal bij hoorde, geen gemeenschappelijk verleden hadden met de gemeenschap waarin ze opgroeide. Maar wanneer de familieachtergrond traditioneel is kan het Maan-Uranuskind vaak worden gezien als de 'drager' van veel van de innerlijke rusteloosheid in het gezin. Gewoonlijk had de moeder misschien ambivalente gevoelens over het moederschap en zag ze het als een ongewenste inbreuk op haar vroegere vrijheid en onafhankelijkheid, en moet nu het Maan-Uranuskind alle wilde en opwindende dingen te doen die moeder wel had gewild, maar op de een of andere manier niet durfde of kon. En dat kan natuurlijk heel onbewust gebeuren.

Soms ervaart het Maan-Uranus-kind het gedrag van de moeder of het gezin als  excentriek en vindt het dit beschamend. Soms is de moeder een progressief soort persoon, waar het individu zich al dan niet op zijn gemak bij voelt, afhankelijk van de aard van het gegeven aspect en de algemene gegevens van de horoscoop. Maar de moeder is dan iemand die in de gemeenschap waarin ze leven gezien wordt als iemand die zorgt dat dingen veranderen – wat natuurlijk zowel enthousiasme als tegenstand kan oproepen.

Degenen met de zachte aspecten zullen de moederfiguur echter op de een of andere manier eerder als licht onconventioneel of als net even anders ervaren. Misschien wel spannend, misschien eigenlijk wel grappig. Een eigenschap die ze ook wel waarderen en waarbij ze geen behoefte voelen om daar tegen in opstand te komen.

Vaak kiezen mensen met deze contacten, die hun onafhankelijkheid erg waarderen, ervoor om zelf geen kinderen te krijgen. Voor anderen is ouderschap een kans om allerlei gevoelens te ervaren waarvan ze niet wisten dat ze bestonden. En meestal komt zwangerschap als een donderslag bij heldere hemel. In elk geval vindt de Maan-Uranus-persoon de traditionele gezinsopzet, vooral de uitgebreide familie, nogal verstikkend, haat hij alle onderstromen die tussen gezinsleden bestaan ​​en wil hij dit soort situaties niet nabootsen. De Maan-Uranus-ouder geeft haar of zijn kinderen meestal voldoende ruimte om te doen wat ze willen met hun leven, wat de kinderen of zullen waarderen of zullen interpreteren als niet betrokken zijn, afhankelijk van de positie van hun Maan.

In de meeste gevallen vindt de Maan-Uranus-persoon het gezin een kunstmatige en hypocriete eenheid. Maar door het gezin te mijden verliest het individu ook de voordelen ervan en in het bijzonder het innerlijke gevoel van veiligheid dat voortkomt uit de vertrouwdheid van iets hebben om op terug te kunnen vallen. De ‘schaduw’ kant van Maan-Uranus is meestal afhankelijkheid. Vaak lost het individu dit op door met vrienden een ongebruikelijk familienetwerk op te zetten. De vrienden leven misschien apart, maar er is een gevoel dat ze toch ‘familie’ zijn.

Vaak voelen mensen met harde contacten tussen de Maan en Uranus zich een buitenaards wezen in hun eigen familie en vaak ook in hun eigen cultuur. Vaak zal het individu ervoor kiezen om in een omgeving te leven die heel anders is dan die waarin ze zijn opgegroeid. Ze voelen zich vaak thuis op een plaats die anderen met dezelfde achtergrond als heel vreemd zouden beschouwen. Ze vestigen zich in een heel ander land of andere cultuur dan waar ze zijn opgegroeid. Degenen met prominente harde contacten tussen deze planeten komen gewoonlijk in opstand tegen het moederbeeld in zichzelf of hun idee van de samenleving waar ze in eerste instantie deel van uitmaken, zelfs als er geen daadwerkelijke bewuste rebellie is tegen de persoonlijke moeder. Afgezien van het vermijden van het idee van ouderschap, is er soms een afkeer van die delen van het lichaam die geassocieerd kunnen worden met ' moeder ': de borsten, de buik, de meer afgeronde contouren van het lichaam. In ruil voor het opgeven van het meer traditionele moederarchetype, verkrijgt de Maan-Uranus-persoon vaak ware emotionele onafhankelijkheid en een ontwaken, misschien voor hun eigen persoonlijke gevoelsaard. Ze weten dat ze anders zijn, maar vinden dat juist prima.

Hoewel de Maan-Uranus-persoon de neiging kan hebben om zijn gevoelens te  rationaliseren en te analyseren, zonder ze werkelijk te voelen als manier om zichzelf op de een of andere manier te beschermen, kan hij, wanneer hij ze werkelijk toelaat, er heel eerlijk over zijn. Hij of zij kan dan dingen toegeven die anderen zouden kunnen choqueren omdat ze niet de moed hebben om ze te onthullen. Zulke onthullingen kunnen onmiddellijke nabijheid en verstandhouding creëren. De Maan-Uranus-persoon kan een zeer goede vriend zijn, want bliksemsnel kunnen ze begrijpen hoe een andere persoon zich voelt. Hun eigen gemoedstoestand kan snel veranderen en dit kan hen ook tolerantie en een goed inzicht geven in de verschuivingen in het gedrag van anderen. De Maan-Uranus-persoon heeft het vermogen om op veel verschillende manieren te laten zien dat ze om hen geven, ze voelen zich niet beperkt door de zeden van de samenleving en zijn dus vrij om te reageren zoals hen dat in een bepaalde situatie passend lijkt. En intuïtief weet het type Maan-Uranus vaak de juiste manier om te reageren. Maar er kan niet op worden vertrouwd; vooral degenen met de harde aspecten kunnen zich erg inconsistent gedragen. In extreme gevallen kan de Maan-Uranus-persoon het type zijn met wie je nooit weet waar je bent: de ene minuut bruusk onafhankelijk, de volgende smekend om hulp; het ene moment met een warm welkom, het volgende moment alsof ze vergeten zijn dat je bestaat.

Desalniettemin zorgt het feit dat hij over het algemeen humanitair, egalitair en vriendschappelijk is en geen moeite heeft met verandering en opwinding ervoor dat ze kunnen genieten van een hele reeks vrienden van verschillende leeftijden, achtergronden, culturen en ideeën. Soms kennen ze tientallen mensen en genieten ze uitbundig van alle contacten – en omgekeerd vinden andere mensen Maan-Uranus typen opwindend en grappig. Nooit saai, nooit voorspelbaar.

 

Emotionele onafhankelijkheid. Plotselinge verhuizingen. De behoefte aan ruimte. Opstandige gevoelens. Inconsistent gedrag. Veranderende stemmingen. Cultuurschok. Koud, afstandelijk en ongevoelig. Bizarre invallen. Rationaliseren van gevoelens. Rusteloos. Kunnen niet aarden. Voelt zich buitenstaander. Ongewone voorkeuren. Ongewone vrienden. Je op je gemak voelen bij non-conformisten. In de toekomst willen leven. Instinctief rebels. Schokkende reacties. Onvoorspelbare reacties. Onvoorspelbare emoties. Een grillig emotioneel leven. Onstabiel emotioneel leven. Emotioneel extreem. Extreme reacties. Zich chaotisch voelen. Je een revolutionair voelen. Opstandig voelen. Willen breken met familiebanden. Zich willen losmaken van de conditionering van het gezin. Zich willen losmaken van vastgeroeste gewoontes. Bevrijd willen worden van het huiselijke leven. Vrijheid van familie. Loskomen van geboorteland. In opstand komen tegen je land. Plotselinge intuïtie. Emotionele onafhankelijkheid. Ongewoon huiselijk leven. Van vreemde en ongewone dingen houden. Wonen in een futuristisch huis. Thuis voelen met technologie. Voel je als een nerd. Je voelt je als een outcast. Bizarre eetgewoonten. Bizarre gewoontepatronen. Bizarre manieren om te laten zien dat je om iemand geeft.

Inconsistente emoties. Emotioneel koud. Ruimte nodig om te ademen. Het gevoel hebben dat het gezinsleven claustrofobisch is. Loskomen van mama. Een onafhankelijke moeder hebben. Een onvoorspelbare, grillige of inconsistente moeder. Omgaan met, of relaties met onafhankelijke, eigenzinnige, ongebruikelijke vrouwen. De bevrijde vrouw. Onvermogen om volledig te conformeren. Gevoel ondersteund door technologie. Gevoel ondersteund door astrologie. Astrologische groepen.Je op je gemak voelen bij chaos. Comfortabel voelen met excentriciteit. Blij voelen met rare mensen. Vreemde gevoelens. Ongewone intuïties. Plotselinge emotionele uitbarstingen. Emotioneel afstandelijk. Afzijdig. Van bizar eten houden. Schokkende eetgewoonten. Abnormale emotionele reacties. Abnormale eetgewoonten. Abnormale gewoonten. Abnormale moeder. Afwijkend gedrag. Emotioneel afstandelijk. Inconsistente gevoelens voor mensen. Inconsistente eetgewoonten. Vreemde keuken. Emotioneel eigenwijs. Emotioneel gefixeerd. Koele relaties met familieleden. Je emotioneel gesteund voelen door groepen - of niet.

Gevoelens veranderen. Iedereen op afstand houden. Diepere emoties vermijden. Diepere relaties vermijden. Emotionele binding vermijden. Familie vermijden. Storend gedrag. Het nest verlaten. Van nature uniek en origineel. Een natuurlijk excentriekeling. Een natuurlijke non-conformist. Gelukkiger voelen door buiten de gebaande paden te gaan. Het voorspelbare vermijden. Routine vermijden. Aanhankelijke relaties vermijden. Vermijden moederlijke types. Kiezen om geen gezin te hebben. Onafhankelijkheid kiezen boven familie. Het is moeilijk om warme, zorgzame emoties te verzoenen met de behoefte om vrij te zijn van beperkingen. Moeilijkheden om genegenheid te tonen. Liever vrij en alleen zijn dan met iemand en vastzitten. Chagrijnigheid. Af en toe de behoefte voelen om los te komen van alles en iedereen. Gevoelens van anarchie. Emotionele vervreemding. Vervreemd van je eigen gevoelens en gevoelsleven. Comfortabel wonen aan de rand. Ik kan veranderen, ik moet veranderen, ik ga veranderen.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Maan in Waterman (maar minder uitgesproken), Maan in het elfde huis

Uranus in het vierde huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Uranus in Kreeft hier niet onder valt.

 

Terug