Kruimelpad

MAAN-SATURNUS

Er is vaak een gevoel van het 'gevangen kind' in de persoonlijkheid van het Maan-Saturnus-type. Vaak moest het Maan-Saturnus kind tamelijk vroeg al “volwassen” gedrag vertonen, en net als bij Zon-Saturnus gingen er dingen mis in op het gebied van veilig en onbekommerd opgroeien, zodat er vaak een vertraging is in de emotionele ontwikkeling van het individu.

Soms moest het kind op een te jonge leeftijd verantwoordelijkheden op zich nemen, misschien door als oudste kind geboren te worden en daarom mede voor jongere broers en zussen moeten zorgen. Vaak is de moeder of een andere verzorger overbelast en speelt Maan-Saturnus de rol van moeder voor zijn eigen moederfiguur. Dat aspect van het ouderschap dat ‘onvoorwaardelijke liefde’ zou kunnen worden genoemd, is vaak schaars. Het soort liefde dat zegt: 'Ik zal van je houden, wat er ook gebeurt, ik zal hier zijn om je te steunen, je te beschermen, ik zal je angsten, je angsten, je tranen, je woede, je teleurstellingen kunnen absorberen en verzachten”. Bij Maan-Saturnus waren veel van deze positieve kenmerken van de kindertijd nogal magertjes. En in feite moet het individu deze kwaliteiten vanaf nul leren voelen en uitdrukken.

Het Maan-Saturnus-kind krijgt over het algemeen al heel vroeg de boodschap dat het emotioneel zelfvoorzienend zou moeten zijn. Het kind krijgt al op jonge leeftijd berichten dat er alleen van hem zal worden gehouden als hij zich op een bepaalde manier gedraagt; verantwoordelijk en onopvallend, op de achtergrond blijvend, niet te veel voor de voeten van anderen lopen. Vaak lijkt er gewoon nooit genoeg tijd te zijn om aan de behoeften van het kind te voldoen. Vaak staat de moeder er alleen voor, misschien belast met verantwoordelijkheden, werkt ze vaak de hele dag en heeft ze zelden vrije tijd. Gewoonlijk wordt het kind extreem gevoelig voor haar behoeften en leert het daarop te reageren. De consequenties hiervan zijn dat het individu het op volwassen leeftijd erg moeilijk vindt om op een spontane manier te reageren omdat er een constante, vaak nauwelijks bewuste verwachting van kritiek is. Mensen met harde contacten, en ook de conjunctie, hebben de neiging om hun gevoelens met grote voorzichtigheid en enigszins defensief te uiten. Soms zijn ze erg verlegen, soms verontschuldigen ze zich uitvoerig voor wat ze voelen.

Bij de zachte aspecten was het vroege leven was misschien niet zo onderdrukkend en koud, hoewel er meestal wel een sfeer was dat zaken voor plezier gaan, en dat serieus zijn meer gewaardeerd wordt dan frivoliteit. Echt warm en gezellig was het misschien niet, maar vaak wel duidelijk, gestructureerd, met vaste gewoontes die ook houvast bieden. Later vinden ze een overzichtelijk leven met vaste gewoontes, en een hang naar traditie en conservatisme vaak wel zo prettig. Maan-Saturnus kan relatief gemakkelijk vaste gewoontes opbouwen en daar verder niet van afwijken – en dat kan zowel positief als negatief uitpakken.

De combinatie Maan-Saturnus komt veel voor in de horoscopen van mensen in boerengemeenschappen waar thuis ook een werkplek is. Net als in landbouwsituaties is er vaak een sterke traditie in de familie met een Maan-Saturnus-achtergrond. Misschien heeft het gezin generaties lang in hetzelfde huis of dezelfde plaats gewoond of hetzelfde soort beroep uitgeoefend. Het resultaat hiervan kan zijn dat het voor het individu erg moeilijk is om los te komen van de plichten, verantwoordelijkheden en geschiedenis waarin ze zijn geboren. Het is net zo goed mogelijk dat de familie een lange traditie heeft van werkzaamheden in de geneeskunde, het recht of als havenarbeider – maar het Maan-Saturnus kind leert al vroeg dat er van hem verwacht wordt dat hij de familietradities zal voortzetten.

Vanuit het standpunt van de buitenstaander is het gedrag van het Maan-Saturnus-type vaak erg sympathiek (al is het soms een beetje houterig en voorspelbaar) en dit kan gezegd worden van de meeste Saturnus-contacten, vooral met de zachtere planeten, omdat dergelijke contacten de neiging hebben om erg sensitief te zijn. Hier hebben we een persoon die heel erg zijn best doet om te behagen. Het klassieke Maan-Saturnus-type voelt zich kwetsbaar en is bang om gekwetst te worden en zal zich dus gedragen op een manier die het individu als sociaal aanvaardbaar beschouwt. Vaak gaat het om conformeren, in een poging de goedkeuring te krijgen die ze nodig hebben. Saturnus neigt gewoonlijk naar een soort ‘formule’ reactie met betrekking tot de planeet die het aanraakt; met de Maan kunnen de reacties overdreven beheerst en voorzichtig zijn of overdreven gretig en enthousiast zijn.

Misschien is de grootste behoefte van Maan-Saturnus om zich zo veilig mogelijk te voelen. Veilig om zich te kunnen gedragen zoals ze zich voelen, veilig genoeg om zichzelf te laten ontdekken wat ze werkelijk voelen. Hoe groter de onzekerheid, des te emotioneler zal Maan-Saturnus een muur om zich heen bouwen. En zekerheid of niet, na een tijdje wordt het een gewoonte. Maan-Saturnus heeft als kind misschien een paar verdedigingen nodig gehad, maar als volwassene moet het doel zijn om je veilig genoeg te voelen om in staat zijn om ten minste enkele van deze verdedigingen te laten vallen. Ze moeten een paar risico's leren nemen met hun emotionele reacties en met hun emotionele leven in het algemeen.

Het mooie van de Maan-Saturnus persoon kan zijn dat ze het emotionele leven zo serieus nemen. Dit is namelijk de persoon die je waarschijnlijk nooit in de steek laat. Er kunnen problemen ontstaan ​​voor Maan-Saturnus wanneer ze hun gevoelens en wat er in het verleden is gebeurd, zo serieus nemen, dat ze het hele emotionele leven zo eng vinden dat ze zich niet voldoende openstellen om de emotionele feedback te krijgen die nodig is.

Zoals altijd hunkert Saturnus naar welk planetair principe het ook aanraakt en met Maan-Saturnus hunkert het individu naar koestering – hunkert naar de diepste emotionele banden, echte gevoelens van veiligheid en meestal ook naar een huis en een gezin om te onderhouden. De typische Maan-Saturnus-persoon zal vaak proberen zijn eigen huis te bezitten, om iets echt solide te hebben.

Vanwege hun behoefte aan duurzaamheid, zal Maan-Saturnus altijd de neiging hebben zich vast te klampen aan het bekende, beproefde pad en nergens meer zo dan in relaties. Maan-Saturnus eindigt vaak met partners die nog meer op hun ouders lijken dan normaal, misschien omdat er een vaag gevoel is dat elke liefde goede liefde is. Er is ook wel een angst om alleen te zijn. Ze willen graag de verantwoordelijkheid voor een eigen gezin op zich te nemen, maar zien dit tegelijkertijd ook wel als een zware verantwoordelijkheid. Vrouwen met deze contacten zijn meestal ofwel wanhopig op zoek naar kinderen of moeten er juist niet aan denken. Voor sommigen dient de fysieke aanwezigheid van kinderen als een certificaat van iemands moederlijke en verzorgende vermogen. Niet zelden kijken Maan-Saturnus-ouders naar hun kind voor de verzorging die ze nooit hebben gehad. En een goede manier om in contact te komen met wat je wilt, kan zijn om die dingen aan anderen te geven. Door ouder te zijn, is het mogelijk om sommige wonden uit de kindertijd te genezen, vooral als het individu zich ervan bewust is dat dit de kans is. De drang naar een gezin kan ook deel uitmaken van het verlangen van het individu naar emotionele en huiselijke veiligheid. Hoewel de duurzaamheid van gezinssituaties inderdaad een illusie kan zijn, bieden ze een arena waarop het individu over die illusies kan leren en vertrouwen kan krijgen in zijn vermogen om voor anderen te zorgen. Het is ongetwijfeld alleen door het onder ogen zien van hun angsten over hun emotionele behoeften dat Maan - Saturnus zich emotioneel kan ontwikkelen tot volwassenheid.

Omgekeerd kan ook later in het leven de situatie ontstaan waarbij het Maan-Saturnus kind in de laatste jaren van zijn of haar ouders voor hen moet gaan zorgen, omdat ze door ziekte en gebreken hulpbehoevend zijn geworden. Hoewel ik eerder zei dat er vaak een vroege boodschap was van 'wees onafhankelijk' van de ouders aan het Maan-Saturnus-kind, is er ook vaak een tegenboodschap die zegt: 'Groei niet volledig op want ik heb je nodig, heb geen gezin, ga niet weg '. Als volwassenen stelt het Maan-Saturnus-type zich vaak beschikbaar voor de ouders die misschien ziek worden of om een ​​andere reden het niet in hun eentje kunnen redden. Het kind blijft onder controle van de ouders en speelt ongetwijfeld om vele redenen samen met de situatie, niet in de laatste plaats vanwege het feit dat de gezinssituatie vertrouwd is.

Ik heb verschillende gevallen gekend van vrouwen met anorexia en boulimia wier horoscopen sterke Maan-Saturnus-contacten hadden. In dergelijke gevallen zie je dat het individu zichzelf ofwel voedsel ontzegt, zijn voedselinname controleert, of te veel eet in een poging de ​​tijd in te halen waarin ze eerder niet 'gevoed' zijn geweest. Sommige psychologen interpreteren anorexia als een weerstand tegen moederschap, opvoeding, volwassenheid en het vrouwelijke in het algemeen, mogelijk in combinatie met een sterke, onbewuste, emotionele band met het vaderbeeld.

Maan-Saturnus mannen en vrouwen kunnen zich ongemakkelijk voelen met het vrouwelijke in het algemeen en vooral dat aspect van het emotionele leven van geven, koesteren, vasthouden en laten weten wat je van de ander nodig hebt. Maar als ze zich realiseren dat daar een “gat” zit kunnen ze ook heel serieus alles gaan leren over moederschap, de rol van vrouwen door de geschiedenis heen, welke therapie het meest geschikt is om emoties te leren uiten, enzovoorts. Ze kunnen veiligheid ontwikkelen door dingen onder de knie te krijgen.

 

Defensieve gevoelens. Gecontroleerde reacties. Voorzichtig gedrag. De plichtsgetrouwe moeder. Behoefte aan structuur en bestendigheid. Bleek, koud en mager. Issues met emotionele veiligheid. Gevoelde armoede. Groot verantwoordelijkheidsgevoel. Houdt het lang vol in moeilijke omstandigheden. Kunnen anderen goed ondersteunen als ze zelf emotioneel volwassen zijn geworden. Melancholie. Depressieve emoties. Weinig emotie. Een verantwoordelijke vrouw. Emoties zijn een last. Zware gevoelens. Droevige gevoelens. Gestructureerde emoties. Stijve emoties. Emotionele autoriteit. Een autoriteit op het gebied van gevoelens. Een autoriteit op het gebied van gewoontes. Een autoriteit op het gebied van vrouwen. Een autoriteit op het gebied van moederschap en verzorging. Gebrek aan emotie. Gebrek aan zorgzaamheid. Gebrek aan verzorging. Gebrek aan voeding. Anorexia. Gevoelens ontkennen. Emotie ontkennen. Afgesneden van emotie. Onvermogen om goed voor zichzelf te zorgen. Verzorging geweigerd. Geluk geweigerd. Geluk niet kunnen voelen. Onzeker.

Een meester worden van je emotionele leven. Jezelf leren voelen. Beheersing verkrijgen over gebruikelijke reactiepatronen. Meester van de verdediging. Beheersing krijgen over emotionele reacties. Leren hoe je je eigen geluk kunt maken. Leren hoe je je eigen vreugde kunt maken. Emotionele zelfontplooiing leren door tijd en ervaring. Leren hoe je voor jezelf kunt zorgen door tijd en ervaring. Leren hoe u in uw eigen behoeften kunt voorzien. Leren omgaan met depressie. Een emotionele vader. Wisselende gevoelens over verantwoordelijkheid. Wisselende gevoelens over structuur en autoriteit. Wisselende gevoelens over discipline en hard werken. Je goed voelen met hard werken. Een gevoelige autoriteitsfiguur. Een gevoelige vader. Een verdedigende houding. Gebrek aan vreugde. Emotionele onderdrukking. Je goed voelen met regels en voorschriften die emotionele respons en expressie ondersteunen. Comfortabel zonder emotie te tonen. Conservatief. Ingetogen. Gelukkig in een gezagspositie. Gedisciplineerde gewoonten. Gedisciplineerde activiteiten brengen geluk. Het overwinnen van obstakels brengt geluk. Prestaties brengen geluk. Een natuurlijk gevoel van autoriteit hebben. Het vermogen om met zelfvertrouwen om te gaan met verantwoordelijkheid. Gevoel dat er nooit genoeg tijd is.

Verharde emoties. Een harde jeugd. Gebrek aan emotionele expressie als kind. Gebrek aan ondersteuning tijdens de kindertijd. Ondersteuning geweigerd. Je verantwoordelijk voelen voor mama. Eenoudergezin. Verantwoordelijkheid nemen voor je moeder. Het kind dat voor de ouder zorgt. Moeder is een autoriteit op een bepaald gebied. Moeder is autoritair. Moeder wordt zwaar belast. Moederschap is een belasting. Moeder was streng. Moeder was koud. Een gezaghebbende vrouw. Een verantwoordelijke moeder. Op jonge leeftijd verantwoordelijkheid nemen. Vroege volwassenheid. Emotionele verantwoordelijkheid. Plichtmatige emotionele expressie. Plichtmatige gewoonten. Geremde emotionele expressie. Het verantwoordelijke kind. Leren hoe je gelukkig kunt zijn - op de moeilijke manier. Tijd maken voor je eigen behoeften. Verwaarloosd door moeder. Eenzaamheid. Verharde emoties. Volwassen reacties. Emotionele bergen en barrières. Geblokkeerde intuïtie. Intuïtie beheersen. Intuïtieve leraar. Geharde verdediging. Gekristalliseerde gewoonten. Meester van het emotionele domein. Kaal landschap. Bleek huis. Eetschema's. Geluk vinden in de echte wereld. Angst voor het moederschap. Angst voor mama. Angst om je grenzen te overschrijden. Comfortabel binnen grenzen. Moeder maakt de regels.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Maan in Steenbok. (Maan in het tiende huis geeft meer aan dat het werk met de Maan geassocieerd kan worden).

Saturnus in Kreeft en Saturnus in het vierde huis.

 

Terug