Kruimelpad

MAAN-JUPITER

Wat het aspect ook is, het Maan-Jupiter-type neigt naar een zorgzame, goedmoedige, emotionele betrokkenheid. Dit is vaak een sympathiek iemand die praat en reageert in brede, genereuze bewoordingen. Het probleem met vooral de harde aspecten is dat het individu de neiging heeft om overdreven te reageren en te veel gevoelens te tonen, om beloften te doen die onmogelijk kunnen worden nagekomen en om in te stemmen met wilde, extravagante gebaren van vrijgevigheid, vanwege een gevoel dat dit is hoe men zich zou moeten gedragen. In veel opzichten is het gedrag van dit type dat van een zorgzame ‘Supermoeder’, iemand die veel voor velen wil doen.

Zoals met alle aspecten van Jupiter op de persoonlijke planeten, kan er bij deze persoon soms een duidelijke neiging zijn om 'voor God te spelen' in een of andere vorm. In ieder geval is er gewoonlijk een sterke behoefte om te onderwijzen en te prediken, hetzij om iemands geloofssysteem uiteen te zetten of om te pronken met iemands kennis. Dit is inderdaad een goede combinatie voor zowel de klas als de kansel. Er is meestal ook een sterke toewijding aan ‘groei’ en het besef dat vrijheid gepaard gaat met kennis. Tenzij andere aspecten het tegendeel aangeven bezit het Maan-Jupiter type gewoonlijk een aangeboren geloof in het leven en kan het gemakkelijk de betekenis zien in de beproevingen en moeilijkheden van het leven. In wezen is dit type zowel optimistisch als filosofisch over dingen.

Er is vaak een behoefte aan en sterke betrokkenheid met bepaalde geloofssystemen, of deze nu van religieuze, politieke of filosofische aard zijn. Zo'n geloofssysteem bevordert niet alleen gevoelens van veiligheid en geborgenheid, maar het fungeert ook als een gids voor het individu over de manier waarop hij zich in de wereld moet gedragen. Politieke of religieuze gevoelens zijn waarschijnlijk precies dat: gevoelens, in tegenstelling tot dogma’s en wetten. Op zich is dit geen  aspect dat aangeeft dat iemand ten strijde zal willen trekken voor waar ze in geloven: Maan-Jupiter is daarvoor te nonchalant en meer bezig met de ‘geest’ van een bepaald onderwerp dan met de details van de toepassing ervan. De ideale kerk voor dit type zou een soort allesomvattende moeder zijn die onderdak en veiligheid zou bieden aan mensen van alle culturen en religieuze overtuigingen. Politieke en andere overtuigingen neigen ook naar vrijgevigheid en vrijheid van denken.

De Maan-Jupiter-persoon komt vaak uit een achtergrond waar de moederfiguur nogal dramatisch kon doen en in grootse gebaren sprak. Er zijn altijd issues – soms licht, soms dramatisch – over te veel of te weinig verzorging gekregen hebben. Soms ontstaan deze problemen omdat de moeder zelf niet voldoende voeding en verzorging heeft gekregen en nog steeds honger had naar fysieke en emotionele koestering - in sommige gevallen zelfs zo erg dat ze niet volledig in staat was om in die van haar kind te voorzien. Zo ontstaat er een gezinspatroon. Dus onze Maan-Jupiter-persoon cultiveert een warme, zorgzame, sympathieke en beschermende manier van reageren om de warme gevoelens terug te krijgen die zo hard nodig waren sinds de kindertijd. Omdat het nodig was om dit soort gevoeligheid voor moeders behoeften in de kindertijd te ontwikkelen, komt het op volwassen leeftijd als een tweede natuur, net als masker met een lachend gezicht. Wanneer Maan-Jupiter zich emotioneel 'gevoed' voelt, heeft dit type een bovengemiddeld vermogen om anderen te ondersteunen, omdat het altijd in zekere mate overvloed ervaart.

Het verlangen om te beschermen is een sympathieke eigenschap, maar af en toe ziet men Maan-Jupiter in de gedaante van over-bescherming. Vaak probeerde de moederfiguur het kind te veel te beschermen, door bijvoorbeeld het kind te dwingen meer te eten dan nodig was. Het kan er toe leiden dat het kind niet aanvoelt wanneer er voldoende gegeten is zodat later eetproblemen opdoemen, met name door te veel te eten als er ongemak gevoeld wordt. Iemand overmatig beschermen kan vaak een manier zijn om hem of haar afhankelijk van zichzelf te houden, waardoor het eigen zelfbeeld moeite heeft om zich als los van de moeder te zien.

Maar misschien is dit een te sombere beschrijving van dit contact, want over het algemeen is dit type tolerant en liefdadig, met als grootste probleem het onvermogen om de eigen intolerantie voor de vooroordelen van anderen te erkennen. Vooral met de oppositie is Maan-Jupiter misschien een stuk minder bescheiden en veel arroganter dan het zelf denkt.

De Maan-Jupiter-persoon is meestal rusteloos (vooral als er veranderlijke tekens bij betrokken zijn) en heeft een sterke behoefte om te verkennen, en houdt niet van vastzitten en geen ruimte hebben. Maan-Jupiter-types kunnen ten minste een deel van hun leven doorbrengen in een land ver van hun geboorte, ongetwijfeld om een ​​groot aantal redenen, waaronder de wens om vrij te zijn van de beperkingen van familiale verplichtingen. Het leven in het buitenland doet ook een beroep op het aanpassingsvermogen, andere mensen en gewoontes leren kennen, een nieuwe taal onder de knie krijgen, enzovoorts. Soms is dit precies wat iemand nodig heeft om echt op te bloeien.

In alle opzichten neigt het gedrag van dit type eerder naar het informele en het algemene dan naar het specifieke. Maan-Jupiter omschrijft het misschien als nonchalant, anderen zien het misschien als onzorgvuldig, extravagant en zich er te gemakkelijk vanaf maken. In het slechtste geval, en wanneer versterkt door andere factoren in de horoscoop, kan er een neiging zijn om te veel op geluk te vertrouwen in plaats van datgene te doen wat nodig is om alles in goede banen te leiden. Elk contact tussen deze planeten neigt naar genotzucht, sentimentaliteit en een zekere laissez-faire-houding. Matiging is hier niet de grootste deugd.

Dit kan ook de persoon zijn die, wanneer hij voor twee kookt, genoeg voedsel produceert voor twintig. Maar het Maan-Jupiter type heeft de neiging vrij gemakkelijk weg te komen met zijn neiging om te overdrijven en over het algemeen nonchalante levenshouding. Mensen reageren goed op dit contact in een individu en zien de zwakheden over het algemeen over het hoofd vanwege hun goedgehumeurde houding en gemakkelijke, warme manier van reageren. Oprecht bezorgd over het welzijn van anderen, is dit een goed contact voor die beroepen die onder de noemer ‘welzijnswerk’ zouden kunnen vallen, aangezien dit een manier biedt voor het individu om hun sterke beschermende neiging te gebruiken. Al moet gezegd worden dat betuttelende en paternalistische opvattingen even gemakkelijk kunnen opduiken bij Maan-Jupiter als bij Zon-Jupiter contacten.

De zachte contacten tussen deze planeten doen het individu ook neigen naar de meer genotzuchtige, expansieve en exploratieve kanten van het leven, maar zijn ze minder rusteloos en minder vatbaar voor de zelfingenomenheid waaraan dit type soms ten prooi kan vallen. Welwillendheid en vriendelijkheid zijn hier goed vertegenwoordigd, maar er is minder de neiging om iedereen te bemoederen; in feite beschrijft de driehoek soms iemand die verwacht te worden vertroeteld en door anderen in de watten gelegd.

 

Zorgzaam. Grootmoedig. Sympathiek. Optimistisch. Grootse gevoelens. Overdreven gedrag. De behoefte aan geloof. Kan anderen beschermen en opbeuren. Overal thuis. Leven in het buitenland of met buitenlanders. Grootse emoties. Buiten proportionele reacties en gevoelens. Van een mug een olifant maken. Zelfingenomen gevoelens. Gevoelens die niet in verhouding staan ​​tot ervaringen. Grote emotionele ervaringen. Emotionele hoogtepunten. Goed voelen. Zin om te reizen. Gelukkig voelen. Je gevoed voelen door reizen. Je gevoed voelen door religie. Je gevoed voelen door onderwijs. Filosoferen over gevoelens. Emotionele afstand nemen. De behoefte om te lachen. Optimistisch voelen. Zich hoopvol voelen. Geloof hebben. Geen subtiliteit in emotionele expressie. Emotioneel overweldigend. Je overweldigd voelen door gevoelens. Gevoelens doemen op. Stemmingen zijn expansief - hoogte- en dieptepunten zijn groot en enorm. Breed scala aan emotionele uitingen. Superieur voelen. Emotionele veerkracht. Het vermogen om terug te komen na tegenslag.

Je optimistisch voelen over de toekomst. Natuurlijke filosoof. Wil graag anderen vertellen hoe het zit. Aangeboren ethische code. Aangeboren rechtvaardigheidsgevoel. Religieuze gevoelens. Een persoonlijke morele code hebben. Religieuze gewoonten. Een gewoonte om te bidden. Gevoel om het juiste te doen. Iets groots nodig. Een avontuur nodig. Meer nodig. Gevuld voelen. De behoefte aan kennis. Genotzuchtig. Een toegeeflijke moeder hebben. Veel genegenheid nodig. Veel zorg nodig. Zich overgeven aan stemmingen. Zich overgeven aan gevoelens. Te veel eten. Van nature optimistisch. Wil uitbreiden. Behoefte aan vrijheid. Overmatig humeurig. Een overweldigende moeder. Een moeder die haar vrijheid nodig heeft. Te veel vrouwelijke invloed. Te ontvankelijk. Overmatig afhankelijk van instinctieve reacties. Grote moeder. Grote baby. Te gevoelig. Te defensief. Te beschermend. Te reactief. Overdreven behoefte aan comfort en gemak. Beschermende instincten. Onthoud de algehele ervaring in plaats van de details. Overdreven behoefte om te beschermen en beschermd te worden. Of je moeder je heeft beschermd of juist niet. Hoe beschermd voelt je je in je eigen huis.

Je tevreden voelen door je over te geven aan de grote vragen. Geneigd om alles filosofisch te bekijken. Opwindende emoties. Uitbundige vreugde. Genieten van komedie. Voel je tevreden met wetenschappelijke bezigheden. Je gelukkig voelen tussen mensen van andere culturen - of niet. Slordige gewoonten. Niet om de details geven. Natuurlijk enthousiasme. Optimistische vrouwen. Vrouwen met enorme stemmingswisselingen. Een overweldigende emotionele omgeving. Goed willen doen, genereus willen zijn. Beschermende, verzorgende gevoelens. Moreel gedrag. Wetenschappelijke gewoonten. Willen groeien. De behoefte voelen om iets meer te zijn. Gevoel dat er altijd meer is. Onverzadigbare honger naar kennis en begrip. Het vermogen tot blind vertrouwen. Altruïstische gevoelens. Het gevoel hebben dat je je eigen geluk kunt creëren.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Maan in Boogschutter en Maan in het negende huis

Jupiter in Kreeft en Jupiter in het vierde huis

 

Terug