MAAN-MARS

Net als Zon-Mars hebben degenen met aspecten tussen de Maan en Mars een sterke behoefte om iets te ‘doen’, te handelen, de handen uit de mouwen te steken en verder te gaan met het project van die dag. Gewoonlijk is er veel activiteit in de huiselijke omgeving, en thuis is vaak niet zozeer de plek waar het individu zijn batterijen kan opladen, als wel de reden waarom die batterijen eigenlijk leeg raken. Meestal gebeurt er van alles, zijn er snelle hapjes tussendoor, en is er een algemeen gevoel van haast en urgentie. Het individu kan dit leuk en opwindend vinden, of behoorlijk vermoeiend, afhankelijk van de aard van het aspect, het algemene gevoel van de horoscoop en de toestand van het 4e huis in het bijzonder.

Gewoonlijk is er veel actie in het leven van het individu, samen met een aantal emotionele conflicten. Vaak vindt het individu het moeilijk om één actie te ondernemen om aan één emotionele behoefte te voldoen, want vaak is er tegelijkertijd een andere behoefte die een heel andere actie vereist. Bijvoorbeeld een veilig, vertrouwd thuis creëren versus onafhankelijkheid, vrijheid om de wereld in te gaan en seksuele opwinding. Soms is er veel emotioneel gedoe thuis, met ruzies en  rondvliegende borden. Vaak zal het individu echter opgegroeid zijn in een dergelijke atmosfeer en doet hij alle moeite om dat niet te herhalen. Alle contacten tussen Maan en Mars geven mensen aan die erg gevoelig zijn voor elk soort conflict en voor elke vorm van dreiging.

Hoewel Maan-Mars-combinaties geassocieerd kunnen worden met ‘lichtgeraakt’ gedrag en de neiging om heel gemakkelijk de bocht uit te vliegen, vinden vooral mensen met de harde aspecten het vaak moeilijk om hun woede te uiten. Hoewel dit ertoe kan leiden dat ze buitensporig sterk proberen hun standpunt duidelijk te maken, kan het er soms ook toe leiden dat het individu zijn woede niet kan uiten, misschien uit angst voor de gevolgen. Vooral de vaste tekens zijn geneigd hun boosheid vast te houden en dan af en toe gewoon uit te barsten, terwijl de veranderlijke tekens de neiging hebben hun woede uit te drukken door prikkelbaarheid en irritatie.

Sommige Maan-Mars-mensen spreken van een vroeg gezinsleven (vooral bij de oppositie) waar de ouders of andere gezinsleden ‘nooit ruzie maakten’ maar desalniettemin buitengewoon boos op elkaar waren. Het Maan-Mars-kind heeft toen wel alle onuitgesproken woede opgepikt en als een spons geabsorbeerd. Ze zijn daardoor bijna altijd beschermend naar anderen toe die belangrijk voor ze zijn en willen graag helpen, maar doen dat nogal overheersend.

In principe moeten mensen met deze contacten hun behoefte om voor zichzelf op te komen zien te integreren met hun behoefte om zich veilig te voelen. Over het algemeen is de Maan-Mars-persoon een goed persoon om aan je kant te hebben, want ze zullen zeker proberen voor je te zorgen. Maar met de harde aspecten kan het individu zich soms gedragen als een moeder wiens kinderen op het punt staan ​​bij haar weggerukt te worden of ergens van beschuldigd te worden. Het probleem met vooral de harde aspecten is dat ze te snel voor je op de bres springen. Ze kunnen een veldslag beginnen voordat je beseft dat er een oorlog gaande was.

Kortom, de gevoelens van dit type worden heel gemakkelijk en heel snel opgewekt. De persoon is er gewoonlijk aan gewend zich onveilig te voelen en ruikt gevaar heel snel en cultiveert dus snelle reacties - het soort reacties dat soms levens kan redden. Net als Zon-Mars kan Maan-Mars moedig, ondernemend en onbevreesd zijn. Voelen is handelen voor Maan-Mars. Het probleem kan zijn dat ze uit gewoonte reageren, en uit gewoonte conflicten verwachten. Het kan bij mensen met de moeilijke aspecten lang duren voordat ze beseffen dat zij en hun dierbaren niet voortdurend worden bedreigd, en dat er geen reden is om te geloven of zich te gedragen alsof de Derde Wereldoorlog op elk moment zou kunnen uitbreken. Ze zijn tegelijkertijd bang voor conflict en worden er onweerstaanbaar naar toe getrokken – voelen zich er doodongelukkig bij en zouden niet zonder kunnen.

De behoefte zichzelf te beschermen en meer in het bijzonder het gezin en anderen met wie er een emotionele band is, is gewoonlijk sterk ontwikkeld met alle aspecten. Niet zelden werd het gezin in de kinderjaren op de een of andere manier bedreigd, zo niet door woede of geweld binnen het huishouden, dan wel door een of andere bedreiging van buitenaf. Zoals gezegd, kwamen degenen met deze contacten vaak uit onstabiele families waarvan de angst leefde dat de moeder elk moment kon exploderen. Het kan er toe leiden dat er een constante onderhuidse angst is voor boze of assertieve vrouwen – bang voor hun gevoelens, bang voor de scenes die ze kunnen schoppen, bang voor hun opdringerige manier om zich met van alles en nog wat te bemoeien, bang voor vragen die je ineen doen krimpen van schaamte. Maar het kan ook zijn dat ze dat zelf worden, of er mee trouwen.

Het aspect kan in extreme gevallen aangeven dat de moeder een explosief karakter had, iemand die scenes maakte in restaurants en haar gelijk kwam halen bij de leraar als het kind in haar ogen onterecht een onvoldoende had gekregen. Een sleutelzin voor deze combinatie zou heel goed ‘fel beschermend’ kunnen zijn. Soms leefde de moeder met het idee dat er altijd gevaar dreigde voor haar kinderen en ging ze alvast in de aanval in situaties waarin verder niemand een dreiging zag.

Ik associeer abortus, miskraam en vroeggeboorte met harde Maan-Mars-contacten en soms de conjunctie, vooral als het valt in of heerst over het vijfde huis. Het is alsof de koesterende impuls te snel, te scherp is om de volledige termijn te doorlopen. Deze snelle maar ingekorte verzorgende reactie is meestal waar het Maan-Mars-type op is gericht, alsof de fles altijd op het punt staat bij de baby weggehaald te worden voordat hij klaar is met eten. Geen wonder dat in extreme gevallen het Maan-Mars-type zich vaak gedraagt ​​als een woedend kind dat schreeuwt om zijn eten. Er zijn vaak kwesties rond eten en voor voedsel zorgen die woede opwekken bij deze aspecten.

De harde aspecten kunnen met name bij deze planeten in verband worden gebracht met spijsverteringsproblemen en maagzweren. Dit kan soms worden herleid tot het feit dat de persoon eet als hij boos is of eet om boze gevoelens te onderdrukken. En de vroege voeding werd vaak zelf gedaan door een boze en gefrustreerde moederfiguur of in ieder geval een moeder die altijd sterke emoties had. Eetstoornissen houden hier verband met gevoelens van onuitgesproken woede, of een te veel daarvan.

Soms streefde de moeder een seksuele relatie buiten het huwelijk na, zodat het kind het gevoel had dat ze om haar aandacht met deze derde figuur moest concurreren. Soms wordt het individu met deze aspecten geboren uit een zeer jonge moeder, en weer zou men kunnen denken aan de Maan-Mars van de vrouw die heel snel bevalt en ook aan het beeld van een zeer seksuele moeder. Soms is er ook ongewoon seksuele ondertoon in de relatie, zijn er iets te suggestieve opmerkingen die tot ongemakkelijke situaties leiden. Een enkele keer zijn er ook erotische gevoelens tussen moeder en kind – die kunnen overigens volstrekt onschuldig zijn, zoals genieten van huidcontact en elkaars nabijheid, maar het kan ook verder gaan dan dat. Al zal alleen bij een sterke Pluto en/of een zwakke Saturnus ook mogelijk sprake zijn van seksueel misbruik.

Onvermijdelijk gaan kwesties van woede en moeder samen met deze contacten, hetzij doordat het individu boos is op zijn moeder (bijna onvermijdelijk) of dat de moeder (vaak) als een boos persoon werd gezien of dat de Maan-Mars-persoon namens haar boos wordt . Degenen met de conjunctie zijn meestal in staat zichzelf te herkennen als boos op hun moeder, terwijl degenen met de oppositie meestal de ervaring hadden dat moeder vaak boos op hen was.

Maan-Mars mensen kunnen veel energie hebben, en hebben ook behoefte aan fysiek werk, of werk waarbij het lichaam op een of andere manier centraal staat. Dat kan een vroedvrouw zijn of yoga lerares, een chirurg of gynaecoloog, sportleraar, enzovoorts. Door bewust aandacht te geven aan de manier waarop boosheid in het lichaam gevoeld wordt kunnen ze ook gemakkelijker manieren vinden om er een positieve expressie aan te geven.

 

Fel en beschermend. Snelle reactie. Ondoordacht. Actief in huis. Ruzies over alledaagse dingen. Gevoelig voor onenigheid. Emotioneel conflict. Sterke seksuele behoeften. De boze vrouw. Eten is beladen. Gemakkelijk boos. Veel bezig met het lichaam. Krachtig reageren op emoties. Energiek emotioneel leven. Pikante gevoelens. Defensief. Opkomen voor je moeder. Opkomen voor vrouwen in het algemeen. Vechten voor vrouwen. Vechten tegen vrouwen. Vechten met moeder. Woede jegens moeder. Je emotioneel gevoed voelen door activiteit. Je gelukkig voelen als je actief bent. Je gelukkig voelen bij lichamelijke inspanning. Je gelukkig voelen als leider. Leidende vrouwen. Agressief zijn met vrouwen. Een agressieve vrouw. Een vrouw in een mannenwereld. Je gelukkig voelen als je het zelf mag bepalen. Je gelukkig voelen als je onafhankelijk bent. Voel je goed als je voor jezelf opkomt. Opkomen voor mensen waar je om geeft. Handelen op gevoelens. Fluctuerende actie. Handelend op intuïtie. Handelen vanuit innerlijk weten. Acties aanvoelen. Emotionele agressie. Reageren met woede. Krachtig reageren. Abrupte reacties. Gedreven door honger. Huiselijk geweld. Snelle reacties. Snel eten. Snel; opschieten! Burn-out.

Je gesteund voelen door mannen. Je gevoed voelen door het mannelijke. Getroost voelen door mannen. Comfortabel voelen met snelheid. Gelukkig voelen als de zaken snel gaan. Niet meteen bang bij geweld. Graag een actief huis. Thuis stimulatie willen. Stimulatie nodig hebben om je ontspannen en veilig te voelen. Niet bang voor concurrentie. Concurrentie nodig hebben om je gelukkig te voelen. Concurrerend moeten zijn. Wedstrijd voeren met de eigen moeder. Thuis concurreren om aandacht en verzorging. Concurreren met vrouwen die op moederfiguren lijken. Emotioneel moedig. Emotioneel gewaagd. Een gewoonte om risico's te nemen. Niet bang. Seksuele gewoonten. Agressieve gewoonten. Beschrijven hoe je je voelt. Je individuele gevoelens herkennen. Vechten voor je emotionele rechten. Vechten om je gevoelens kenbaar te maken. Je huis en gezin actief beveiligen. Actief het land verdedigen. Stomend emotioneel leven. Wordt warm als er een aantrekkelijk iemand in de buurt is.

Je weet wat je wilt en je weet hoe je het kunt krijgen. Je weet hoe je moet gaan voor wat je gelukkig maakt. Je doet er alles aan om aan je behoeften te voldoen. Je beweert dat je krijgt wat je gelukkig maakt. Emotioneel fel. Leider in eigen land. Leiden door een beroep te doen op emoties. Een boze moeder. Een onafhankelijke vrouw. Een onafhankelijke moeder. Een dappere moeder. Een moeder die een leider is. Een moeder die geweld heeft meegemaakt. Een moeder die assertief is. Een moeder die defensief is. Een gewelddadige moeder. Een sportieve moeder. Moeder is fitnesstrainer, autocoureur, atleet. Humeurig en prikkelbaar. Handelen beïnvloed door stemmingen. Binnenlandse krijger. Voel je als een krijger. Hoe je denkt over het mannelijke. Hoe moeder het mannelijke in haar zoon koesterde. Of een man zich in contact voelt met zijn mannelijke kant, of ervan vervreemd is. Hoe je denkt over geweld. Voel je als een man. Feminist. Niet gauw bang.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Maan in Ram.

(Maar niet Maan in het eerste huis, want die is veel gevoeliger dan Maan/Mars)

Mars in Kreeft en Mars in het vierde huis

 

Terug