MAAN-VENUS

Beide planeten zijn erg zacht en meegaand van aard en zullen, wanneer ze aan elkaar zijn gekoppeld, meestal iemand aanduiden die zeer bereid is samen te werken. Vanwege deze zachte, plooibare aard zullen alle andere planeten die verbindingen maken met de Maan-Venus-combinatie zorgvuldig moeten worden geëvalueerd. Want planeten als Mars, Saturnus, Uranus of Pluto zullen geheel andere neigingen aangeven, terwijl planeten als Jupiter en Neptunus dit mogelijk zullen versterken.

In ieder geval, aannemende dat een dergelijke complicatie niet optreedt, zorgt deze combinatie meestal voor een groot aanpassingsvermogen. Het probleem met de harde aspecten en de conjunctie tussen de Maan en Venus is meestal dat deze personen de neiging hebben zich overmatig aan te passen. Deze individuen zijn erg gevoelig en hebben de neiging om zich gemakkelijk gekwetst of afgewezen te voelen. Ze zijn dus erg bang om anderen pijn te doen en zullen vaak tot het uiterste gaan om moeilijke situaties en confrontaties te vermijden. Deze mensen vinden het moeilijk om kritiek te ontvangen of te geven. Dus in sommige gevallen, als andere factoren in de horoscoop overeenkomen, zullen ze er alles aan doen om te behagen.

Als bijvoorbeeld Maan-Venus-kinderen (en volwassen studenten trouwens ook) huiswerk hebben ingeleverd, horen ze alleen maar de kritiek, zelfs als dit maar een klein onderdeel betreft en de rest enthousiast ontvangen wordt. Dit kan mensen met deze contacten aanzetten om alles zo mooi mogelijk te doen. In elk geval lijken personen met deze contacten zeer gemakkelijk gekwetst te raken en overgevoelig te zijn voor kritiek.

Deze mensen zijn meestal erg vredelievend, al wordt dit soms toegedekt door een norse buitenkant, bijvoorbeeld als Mars of Saturnus een aspect met de Ascendant maken. Is dat niet het geval dan vertoeven ze het liefst in een rustige, harmonieuze sfeer waarin alles voortkabbelt.

Contacten tussen deze planeten kunnen worden geassocieerd met een liefhebbende en zorgzame ouderfiguur, meestal de moeder. Ze wordt normaal gesproken ervaren als een erg populair iemand en wordt soms gezien als een persoon met veel gratie en charme. Meestal wordt ze ook als nogal passief ervaren en kan ze onder druk gemakkelijk te veel toegeven. Zo leert de Maan-Venus-persoon hoe ze kunnen krijgen wat ze willen van deze ouderfiguur en hoe ze met diplomatieke middelen hun eigen weg kunnen vinden in het volwassen leven. Deze mensen kunnen het wel moeilijk vinden om rechtstreeks te zeggen wat ze willen, maar weten vaak door subtiele charme toch te krijgen wat ze wensen.

Mensen met deze contacten geloven sterk in een onvoorwaardelijk liefhebbende moeder. Een beeld dat geen gewone sterveling ooit zou kunnen waarmaken. Niettemin probeert de Maan-Venus-persoon er in zijn eigen leven vaak naar te leven, of mensen te vinden die bereid zijn onvoorwaardelijk en zonder kritiek een (vriendschappelijke) relatie met hem of haar willen aangaan.

Toch voelen mensen met de harde aspecten tussen deze twee planeten zich soms onbemind of verlaten in hun vroege leven, ook al vindt echte afwijzing zelden plaats zonder de inbreng van zwaardere planeten. Maar zelfs als er niet echt sprake was van verlaten zijn of afwijzing, kan hun grote gevoeligheid voor dit thema er wel toe leiden dat ze het toch zo beleefd hebben. Ook voelen ze het sterker dan de meeste andere mensen als er fysieke genegenheid ontbreekt. Evenzo zijn mensen met deze contacten vaak erg bang dat hun dierbaren iets overkomt en overgevoelig voor de mogelijkheid dat dingen ‘fout’ gaan.

Maar meestal, tenzij Saturnus of de buitenplaneten ook aansluiten op de configuratie, hebben mensen met Maan-Venus-contacten een moeder die uitzonderlijk goed in hun behoeften kon voorzien - mogelijk zelfs te goed. Mensen met deze contacten kunnen zo gevoelig zijn voor afwijzing en kritiek omdat ze er in het verleden nooit mee te maken hebben gehad. Soms had de moederfiguur met deze aspecten zelf heel veel liefde nodig en keek ze voor een groot deel van de genegenheid in haar leven naar haar Maan-Venus-kind, soms zelfs zo erg dat ze er nooit helemaal in slaagt haar kroost te laten gaan. Sommige mensen met deze contacten hebben hun moeder ervaren als iemand die haar sociale, romantische en seksuele leven opgaf om moeder te worden. Anderen ervaren dat hun moeder haar seksuele behoeften of creatief werk boven moederschap stelt en zich daar schuldig over voelt. In dergelijke gevallen spelen de moederlijke verantwoordelijkheden van de vader doorgaans geen rol, wat het idee versterkt dat vrouw gelijk staat aan verzorgster en moeder. Omdat de opvoeding meestal vrij traditioneel was met deze aspecten, is het vaak moeilijk om vrouwen buiten de context van de moederrol te zien, of in ieder geval buiten de context van zorgen, beschermen en koesteren.

Vrouwen met deze combinatie voelen zich vaak gedwongen om traditionele vrouwelijke rollen op zich te nemen. De rest van de kaart en in het bijzonder de posities van Saturnus en Uranus zullen iets zeggen over wat ze waarschijnlijk vinden van deze druk, hoe passend het voor hen is en hoe ze ermee zullen omgaan. Meestal worden meisjes met deze combinatie grootgebracht in de verwachting dat ze mooie jurken en linten zullen dragen en naar balletlessen en dergelijke gaan. Jongens worden gewaarschuwd om niet ‘te ruw’ te zijn. Dergelijke opvoeding kan in overeenstemming zijn geweest met de wensen van het kind of er sterk mee in strijd zijn geweest, afhankelijk van de horoscoop in het algemeen. Zoals altijd zijn de mogelijkheden eindeloos, maar voor beide geslachten kan meestal worden gezegd dat het individu op de een of andere manier is opgevoed met een sterke waardering voor het vrouwelijke en traditionele opvattingen over de plaats van vrouwen. Op z’n minst suggereert het de noodzaak om vast te stellen wat woorden als ‘vrouwelijkheid’ en ‘vrouwelijk’ eigenlijk voor hen betekenen.

Wat de achtergrond ook was in termen van zorg, of de rol van de vrouw, het zal er vaak één zijn waarin het individu op materieel niveau werd verwend, misschien in de watten gelegd en veel te eten kreeg. Afhankelijk van de algemene teneur van de horoscoop, kan dit zijn om schuldgevoelens van de moederfiguur te compenseren. In werkelijkheid kan er al dan niet een echt gebrek aan genegenheid zijn geweest. Gewoonlijk is het probleem dat de moeder zelf een overdreven idee had over wat een super-moeder zou moeten zijn en zich schuldig voelde over het niet naleven hiervan. Zo ervaart vooral het Maan-Venuskind met harde aspecten soms het gevoel dat ze meer zouden moeten krijgen. In sommige gevallen geldt dat hoe meer de moederfiguur ‘voedt’ en voor het kind zorgt, des te meer honger het heeft, want het pikt het schuldgevoel van de moeder op. Sommige mannen met deze contacten zijn van mening dat hun moeder liever een meisje had gehad, en dit kan een hele reeks verschillende gevolgen hebben. Wat de reden ook is, het Maan-Venus-kind is degene die in de kindertijd veel snoep, traktaties en speelgoed heeft gekregen. Dit zou kunnen verklaren waarom, ongeacht de financiële achtergrond, de Maan-Venus-persoon vaak gewend lijkt aan een gemakkelijk materieel leven. En ook later in volwassen relaties verwacht dat anderen zorgzaam zijn, en veel geven en verwennen.

Degenen met de moeilijke aspecten komen soms gemakkelijk in financiële problemen, omdat ze niet echt willen inhouden als het om zichzelf verwennen gaat. De aanwezigheid van een sterke Saturnus kan er echter veel toe bijdragen dergelijke neigingen te beteugelen. Net als Zon-Venus is deze combinatie vaak een genotzuchtige en genereuze combinatie. Ze houden er van om een ​​gemakkelijke, niet-uitdagende, en materieel luxueuze levensstijl te bereiken, liefst op een gemakkelijke manier.

In relaties, voor degenen met harde aspecten tussen deze planeten, zijn de twee beelden van vrouwelijke moeder en minnaar met elkaar in tegenspraak en is er behoefte om ze te integreren. Bij heteroseksuele mannen kan dit betekenen dat ze contact maken met vrouwen die een extreme archetypische vorm laten zien, dus ofwel zeer moederlijk of juist femme fatale-typen vertegenwoordigen. Met welke type vrouw ze ook een relatie gaan, ze willen vaak de ander. Het dilemma is natuurlijk het integreren van de twee kanten van het vrouwelijke in zichzelf en het vergroten van hun begrip voor deze kant van hun psyché. Tot die tijd zullen ze vaak worstelen met onvrede over hun relatie, omdat hun vrouw of vriendin maar één kant laat zien.

Homoseksuele en lesbische relaties komen iets vaker voor bij deze contacten, want vaak voelen individuen met deze combinatie van planeten niet alleen het vrouwelijke in zichzelf als heel sterk aanwezig, maar voelen ze zich ook te kwetsbaar om de strijd aan te gaan die voort kan komen door de verschillen met het andere geslacht.

Aspecten tussen deze planeten zijn ideaal voor elke bezigheid of activiteiten die te maken hebben met koestering en zorg. Als andere horoscoop factoren overeenkomen, zorgt deze combinatie vaak voor een uitstekende kok. Wat het feitelijke aspect ook is, mensen met deze combinatie houden meestal gewoon van eten en zijn meestal gevoelig voor hoe het wordt gepresenteerd. Dit is de zoetekauw voor wie de koektrommel de gemakkelijke manier is om zich lekker te voelen. Soms zijn ze ook in hun manier van doen een beetje te zoet, te lief.

Deze combinatie is romantisch en soms ook wel sentimenteel. Deze mensen waarderen vaak het verleden en houden van hun familie geschiedenis en verdiepen zich graag in fotoalbums die het leven van toen laten zien.

Wat eigenlijk altijd goed ontwikkeld is bij deze combinatie is het verlangen om te beschermen, te zorgen, vast te houden en lief te hebben, evenals het verlangen naar dergelijke koestering. Als andere factoren overeenkomen, zijn deze mensen van nature warm, vriendelijk, genereus en gastvrij, en zeer ontvankelijk, sympathiek en diplomatiek. Ze zijn bijzonder gevoelig voor schoonheid en hebben een sterke drang om een ​​aangenaam thuis te creëren. Vaak is er een sterke waardering voor zaken als bloemen en voor muziek, kunst en dans.

Dit is ook een ideale combinatie voor interieurontwerp. Deze mensen zijn meestal erg bezig met goede smaak op alle niveaus en vooral met betrekking tot hun huis. De behoefte aan een harmonieuze huiselijke omgeving is meestal erg uitgesproken en een familiale sfeer wordt meestal ook hoog gewaardeerd. Soms belichaamde de moederfiguur indertijd Venus door heel creatief of artistiek te zijn. Het kan ook zijn dat de betrokkene uit een hele creatieve of artistieke familie komt, waarbij diverse leden actief werkzaam waren in de kunsten. Er zijn oneindig veel mogelijkheden. Maar er is vaak wel een sterke band met het culturele leven van de gemeenschap.

Als de combinatie sterk wordt benadrukt, is het meestal in het belang van het individu om enkele 'Mars'-kenmerken te cultiveren. In het bijzonder het vermogen om op een directe en eerlijke manier voor zichzelf op te komen en het vermogen om hun eigen positie te behouden ondanks de druk om toe te geven. Vanwege de overdreven passieve aard van deze contacten en de neiging om moeilijke situaties te vermijden, ontmoet het individu vaak Mars-achtige energie van buitenaf. Want het is gemakkelijk boos te worden op Maan-Venus-typen omdat ze soms zo zwak en passief lijken, zo bereid om tegen elke prijs vrede te aanvaarden. Vaak ontmoeten Maan-Venus-mensen Mars van buitenaf door relaties aan te gaan met mensen bij wie deze planeet sterk wordt benadrukt in hun horoscoop.

 

Zachtaardig. Houden van rust en harmonie. Vermijden conflict. Overgevoelig voor kritiek. Coöperatief gedrag. Charmant. Gastvrij. Voorkeur voor traditioneel vrouwelijke rol. Wil verwend worden. Gevoelig voor wat rechtvaardig is. Liefhebbende moeder. Het mooie huis. Waardering van vrouwen. Een mooie moeder hebben. Een conflict ervaren tussen ouder zijn en een seksueel persoon zijn. Met vrouwen overweg kunnen - of juist niet (bij harde aspecten van Mars, Saturnus, Uranus of Pluto). Gevoel voor diplomatie. Van nature geneigd om mee te werken. Natuurlijk gracieus. Schoonheid en harmonie nodig hebben. Goed gevoel voor kunst. Of je je mooi voelt of niet. Hoe je denkt over vrouwelijke schoonheid. Hoe je denkt over je innerlijke vrouw. Emoties weerspiegeld door kunst. Aanhankelijk.

Emotionele verfijning. Flirterig. Je gelukkig voelen tijdens het flirten. Emotionele harmonie. Vrouwelijke ritmes. Creatieve ritmes. Een harmonieus gezinsleven. Een meewerkende moeder. Creatieve vervulling. Je gelukkig voelen als je er mooi uitziet. De manier waarop je eruit ziet, heeft invloed op je emotionele toestand. Zachte reacties. Creatieve gewoonten. Artistieke gewoonten. Vrouwelijke gewoonten. Emotionele verleiding. Hoe comfortabel je je voelt met je vrouwelijke kant. Hoe comfortabel je je voelt bij vrouwelijke rollen (of je nu een vrouw bent of niet). Met harde aspecten: vrouwen zien als of / of. Vrouwen zien als madonna's of hoeren. Comfortabel voelen met vrouwelijke listen. Zich op je gemak voelen om te flirten. Of je je emotioneel vervuld voelt door relaties of niet. Of je concurreert met andere vrouwen. Vrouwen zien als slordig of als verleidsters. Huisvrouwen versus sletten. Goede smaak hebben. Genieten van eten. Genieten in het huiselijke leven. Plezier scheppen in het verzorgen van mensen. Elegante vrouwelijkheid. Of je je elegant voelt of niet. Of je het gevoel hebt dat je verfijnd bent of niet. Uw esthetische gevoel. Waardering voor symmetrie. Waardering voor de fijnere dingen in het leven.

Seksuele en emotionele opwinding en de manier waarop ze met elkaar verbonden zijn of moeite met elkaar hebben. Je mooi voelen. Je vermogen om je gelukkig te voelen als vrouw. Je vermogen om je gelukkig te voelen bij vrouwen. Je vermogen om het innerlijke vrouwelijke te omarmen. Sensualiteit. Artistieke gevoeligheid. Concurreren met moeder om te zien wie aantrekkelijker is. Je gevoed voelen door schoonheid. Wonen in een mooi huis. Mooie inrichting willen hebben. In een mooie omgeving willen zijn. Hoe je omgaat met je moeder. Hoe je je verhoudt tot het vrouwelijke. Je gevoed voelen door romantiek. Romantisch. Een relatie nodig hebben. Gelukkiger voelen in een relatie. Verliefd moeten zijn. Gezelligheid. Aantrekkelijk voelen. Geliefd moeten worden. Romantiek nodig. Vrede nodig hebben. Modieus moeten zijn. Meewerkend voelen. Gevoelig voor uiterlijk. Natuurlijk artistiek.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Maan in Weegschaal, of Stier en Maan in het zevende, of tweede huis

Venus in Kreeft en Venus in het vierde huis.

 

Terug