Kruimelpad

MAAN-MERCURIUS

De combinatie Maan en Mercurius wordt vaak geassocieerd met gezond verstand wat we kunnen definiëren als goed, gezond praktisch gevoel; gecombineerde tact en vermogen in het omgaan met de dagelijkse zaken van het leven, en algemene scherpzinnigheid. In het slechtste geval misschien sluwheid, maar meestal is dit, zelfs bij de harde aspecten, een prettige combinatie omdat hier gevoel en verstand vaak goed samenwerken. De wat koele, afstandelijke communicatieve en redenerende vaardigheden van Mercurius worden verzacht door de sympathieke, beschermende en zorgzame eigenschappen van de Maan. Dit zorgt voor iemand die goed respons kan geven in allerlei verschillende situaties, en om kan gaan met een grote variëteit aan meningen en ervaringen.

Dit is in alle opzichten een zeer meegaande combinatie. Mercurius houdt zich bezig met feiten. In combinatie met de Maan kan worden gehoopt dat harde feiten zullen worden getemperd door rekening te houden met wat werkelijk nuttig is voor de kwestie waar het op dat moment over gaat, met de herinnering aan ervaringen uit het verleden en met inachtneming van de gevoelens die betrokken zijn bij de huidige situatie. Dit is beslist gezond verstand. En deze vaardigheden zijn zeker te verwachten van de zachte aspecten en vaak ook van de conjunctie en harde aspecten. Al zal bij het laatste het individu misschien wat harder moeten werken om tot dit gezond verstand te komen.

In het ergste geval verstoren gevoelens, emotionele vooringenomenheid, nadenken over wat het beste is voor het gezin en de herinnering aan wat er in 1923 met tante Annie is gebeurd, het vermogen van het individu om naar de feiten van de huidige situatie te kijken en tot de meest redelijke oplossing te komen. Dit zal vaker voorkomen als ook de rest van de horoscoop aanwijzing geeft dat de persoon vooral op het kleine en alledaagse gefocust is.

Luisteren is vaak een ander probleem bij Maan-Mercurius. Of ze zijn buitengewoon vaardig in luisteren; of – en misschien wel dezelfde mensen in een andere situatie – ze lijken het onmogelijk te vinden. Voor sommigen staat de gewoonte om eindeloos te praten in de weg om lang genoeg te zwijgen om goed te absorberen wat de ander zegt. En dan zal de Maan-Mercurius-persoon de hele geschiedenis van zijn gezin en huiselijk leven meenemen naar het gesprek - ervaringen die al dan niet relevant zijn voor wat er wordt besproken. In wezen kan de Maan-Mercurius-persoon een moeilijk persoon zijn om een ​​discussie mee te voeren op gebieden waar naar oplossingen of beslissingen wordt gezocht, omdat ze soms wat ongericht zijn. Het lijkt maar niet te lukken om ze te focussen op de kwestie waar het om gaat omdat ze aan zoveel andere dingen denken. Dit is vooral het geval met de harde aspecten en in horoscopen met een sterke nadruk op de veranderlijke tekens. De ongerichte kwaliteit kan ook tot leermoeilijkheden leiden, aangezien de Maan-Mercurius student het vaak moeilijk vindt om de belangrijkste informatie uit een les te halen en dan eindigt met massa's aantekeningen en geen idee wat echt relevant is. In extreme gevallen is er geen vermogen tot selectief luisteren. Het individu absorbeert alle informatie maar weet hoofd- en bijzaken niet goed te scheiden. Het gebrek aan focus kan ook leiden tot een wollige manier van communiceren en tot een onvermogen om ter zake te komen. De luisteraar wacht en wacht ~ en wacht, alleen om te ontdekken dat er geen clou is, geen conclusie! Maar misschien ben ik te onaardig over een combinatie die over het algemeen heel vriendelijk, sympathiek en gevoelig is.

De Maan-Mercurius-persoon is vaak geweldig in het vertellen van anekdotische verhalen, verhalen waarin niet veel gebeurt, zeker niets dramatisch, geen crisis, en zelfs niet noodzakelijkerwijs een duidelijk begin, midden of einde; maar in plaats daarvan een aangrijpend, scherp geobserveerd verhaal dat handelt over de details van het dagelijks leven of misschien gewoon een klein incident.

Dit vermogen om de dagelijkse gebeurtenissen tussen mensen en hun gevoelens scherp te observeren, is naar mijn mening een van de grote potentiële talenten van de Maan-Mercurius, want uit dergelijke waarnemingen ontstaat echt begrip. Het verhaal van de Maan-Mercurius is ook vaak erg grappig, omdat het uit het echte leven is komt. Grillig ook. Veel komieken hebben zowel de Maan als Mercurius prominent in hun horoscoop, ook al hebben ze eigenlijk geen aspect tussen de twee planeten. Veel komedie is gebaseerd op acute observatie van het dagelijks leven. Je zou deze combinatie kunnen associëren met spreken en optreden in het openbaar. Of werk waarbij het vermogen om invoelend te communiceren belangrijk is. Want als Maan-Mercurius in staat is om hun eigen gevoelens en ervaringen door middel van spraak of schrijven over te brengen, kan er een echte band met een publiek of de gesprekspartner worden opgebouwd.

De klassieke Maan-Mercurius-persoon houdt van chatten en kletsen en heeft meestal veel anekdotes te vertellen. Vaak is het nodig om gevoelens en de dagelijkse beproevingen van het huiselijk leven te bespreken. De ups en downs in het gezin, het reilen en zeilen met de buren. Mensen met deze combinatie nemen soms de rol van moeder op zich voor hun broers en zussen, aangezien zij de persoon zijn die er is om een ​​welwillend antwoord te geven. Gewoonlijk wordt deze rol voortgezet in de lokale gemeenschap van het individu.

Soms kan Maan-Mercurius te meegaand zijn en dan veranderen de gevoelens, opvattingen en meningen van het individu als nieuwe informatie of gevoelens de weegschaal in een andere richting doen kantelen. Deze combinatie kan er één zijn van vluchtige stemmingen en vluchtige meningen. Weinig staat echt vast. In het beste geval kan dit betekenen dat ze zich bewust zijn van hun gevoelens en deze gemakkelijk kunnen communiceren, want gevoelens zijn veranderlijke dingen. Aan de andere kant kan Maan-Mercurius zo emotioneel verbonden zijn met hun meningen dat een echt rationeel standpunt onhaalbaar lijkt en er bij anderen onzekerheid over hun mening ontstaat. De ideeën verschuiven om bij een verandering in stemming te passen. Dit kan ook betekenen dat hoe de Maan-Mercurius-persoon van de ene op de andere dag over jou denkt, sterk kan variëren. Het rationeel denken en de instinctieve ‘onderbuik’ gevoelens op één lijn brengen, kan een echte uitdaging blijken te zijn voor mensen met de moeilijke aspecten.

Hoe de Maan-Mercurius-combinatie zich manifesteert, zal, zoals bij alle combinaties, grotendeels afhangen van welke planeet van de twee sterker is. Waar de Maan sterker is, en vooral met de harde aspecten, kan het individu het moeilijk vinden om rationeel en objectief te zijn. Waar Mercurius sterker is, kan het individu verstrikt raken in het overdreven rationaliseren van zijn gevoelens. Beide manifestaties zijn vaak op verschillende tijdstippen bij dezelfde persoon te vinden.

Desalniettemin zijn personen met deze combinatie prominent in hun horoscoop meestal in staat om hun ideeën en meningen met gevoel over te brengen. Ze tonen begrip, kunnen op een gevoelige manier ook onaangename dingen verwoorden, en proberen altijd in contact te blijven met degene met wie ze een gesprek voeren. Ze zijn zich vaak ook goed bewust van wat er aan gevoelens onder iemands boodschap ligt en door daar rekening mee te houden verloopt het gesprek vaak soepel.

Dit is een ideale combinatie voor het bijhouden van een dagboek, voor het dagelijks vastleggen van alledaagse gevoelens, en de grote en kleine gebeurtenissen van elke dag.

 

Gezond verstand. Sympathieke respons. Tactvol. Gevoelens rationaliseren. Meegaand. Vriendelijk. Verzand in details. Vluchtige meningen. Een dagboek bijhouden. Denken met je hart. Logische emoties. Emotionele gesprekken. Gevoelens opdelen in schema’s. Gesprekken met vrouwen. Gevoelige communicatie. Emotionele communicatie. De redenen weten van bepaalde gevoelens. Oprechte brieven. Gevoelens onder woorden brengen. Roddel. Post-it-notities achterlaten met lieve woordjes erop. Snelle, vluchtige emoties. De behoefte voelen om onderweg te zijn. Gedachten gebaseerd op gevoelens. Niet kunnen praten als u zich bedreigd voelt. Veel van gedachten veranderen. Spreekgewoonten. Door de manier waarop ze bewegen kunnen zien wat mensen denken of voelen. Uw gevoelens communiceren door middel van beweging. Schrijven om gevoelens te verwerken. Gevoelens op papier zetten. Een dagboek bijhouden. Schrijven met gevoel. Met emotie spreken. Oprechte woorden. Emotioneel geladen taal. Onvermogen om gevoel van gedachte te scheiden. Je emoties rationaliseren. Gewoon praten zonder reden.. Snelle reacties.

Praten als manier om veiligheid te creëren. Praten over veilige onderwerpen. Elke dag een praatje maken en wat je ervan vindt. Je veilig voelen over je communicatieve vaardigheden - of niet. Veiligheid vinden in logica. Verbanden leggen tussen gevoelens. Verbindingen leggen met vrouwen. Een communicatieve moeder - of niet. Oppervlakkige gevoelens. Mentale stimulatie nodig hebben om je gelukkig te voelen. Boeken, kranten, tijdschriften en dagboeken nodig om je gelukkig te voelen. Noodzaak om gevoelens te communiceren. Zich veilig genoeg moeten voelen om gevoelens over te brengen. Snel veranderend standpunt. Lezen en leren over emoties. Leren door te voelen. Verzorgen door middel van onderwijs. Je intellect voeden. Je hersenen voeden. Je gevoed voelen door te lezen. Je gevoed voelen door te schrijven. Je gevoed voelen door relaties met broers en zussen. Gevoelens delen met broers en zussen. Zich veilig voelen om met broers en zussen te communiceren.

Slimme gewoontes. Sluwe neigingen. Misleidende communicatie. Mentaal ontvankelijk. Communiceren met de gevoelens van mensen in plaats van met hun gedachten. Iemands gedachten voelen. Liefdevolle humor en slimheid. Emotionele vaardigheden - of je ze nu hebt of niet. Graag mentale verbindingen maken. Uw quotiënt voor emotionele intelligentie (EQ). Uw emoties hebben invloed op uw vermogen om te communiceren - in positieve of negatieve zin. De emotionele toestanden van andere mensen kopiëren.

Gevoelens benoemen. Het benoemen van gedrag. Praten over het verleden. Over je moeder gesproken. Ervaringen op basisschool en de gevoelens die ze naar oproepen. Emotionele banden met broers en zussen. De relatie van je moeder met je broers en zussen. Rusteloosheid. Regelmatig van lichaamshouding veranderen. Onrustig. Snelle stofwisseling. Veranderlijke eetlust. Eetgewoonten die veranderen met uw stemming. Onderweg eten. Eet en ren. Fast food. Kleine beetjes eten. Niet emotioneel willen worden vast gepind. Ruimte nodig hebben om emotioneel te ademen. Benieuwd naar emoties, stemmingen en gevoelens. Onbewust oppikken van informatie, feiten en gegevens. Je emotioneel verbonden voelen met bepaalde namen. Een emotionele reactie hebben bij het horen van bepaalde woorden. Woorden die gevoelens oproepen. De behoefte aan informatie. De noodzaak om te leren. Woorden associëren met gevoelens. Synesthesie (zintuigen mengen – bewust kleuren proeven of geluiden zien bijvoorbeeld).

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Maan in Tweelingen en Maan in het derde huis

Mercurius in Kreeft en Mercurius in het vierde huis

 

Terug