ZON-PLUTO

Degenen met Zon-Pluto-contacten, vooral de conjunctie en de vierkante aspecten, lijken vaak moeite te doen om zichzelf te verbergen, of willen belangrijke, essentiële zaken van zichzelf liever niet blootgeven. Dit is niet altijd noodzakelijkerwijs een bewuste beslissing. Desalniettemin is het mogelijk om een ​​Zon-Pluto-persoon jarenlang te kennen zonder ooit voorbij de oppervlakkigheden te komen; hoe het echt met ze echt gaat weet je dan nog steeds niet. Het is niet zo dat gevoelens van verbondenheid noodzakelijkerwijs afwezig zijn - in feite zullen ze vaak erg sterk zijn - maar de individualiteit van de Zon-Pluto-persoon is vaak moeilijk te begrijpen, net zoals vaak de werkelijke feiten en gevoelens over hun vroege leven. Zon-Saturnus heeft de reputatie zichzelf goed te beschermen, maar dat is niets vergeleken met die van Zon-Pluto.

Deze mensen hebben vaak een krachtige aanwezigheid en kunnen soms een magnetische aantrekkingskracht op mensen uitoefenen, terwijl ze tegelijkertijd zelf in wezen ondoordringbaar blijven en weinig naar binnen laten en nog minder naar buiten. Ze zijn vaak op hun eigen manier behoorlijk krachtig en toch schijnbaar niet bewust van deze kracht of weten er niet goed raad mee. Vaak vindt het individu het, in zijn vroege leven althans, moeilijk om deze macht te bezitten en deze op een directe en extraverte manier te gebruiken. Er is vaak een intens zelfbewustzijn bij deze contacten, het is alsof deze mensen niet van zichzelf weg kunnen komen, niet buiten het zelf kunnen stappen om te objectiveren wie die persoon zou kunnen zijn. De Zon-Pluto-persoon lijkt aan te nemen dat anderen zich net zo bewust van hem is als hij van zichzelf en dit kan aanleiding geven tot een soort paranoia. Daar komt bij dat het individu ook nogal eens geneigd is om niet bij zichzelf naar binnen te kijken, uit angst daar allemaal onaangename dingen te vinden.

Hoewel deze contacten enerzijds te vinden zijn bij extreem extraverte en duidelijk machtige mensen, zijn ze ook vaak te vinden bij mensen die veel meer introvert en defensief lijken en niet in staat om de persoon die ze zijn te laten stralen. Het is alsof ze een gat hebben gegraven en er zelf in zijn gekropen. Extravert en krachtig of schijnbaar het tegenovergestelde, de Zon-Pluto-persoon lijkt steeds moeite te doen om het echte zelf te verbergen. Net als de Maan-Pluto-mensen lijken ze hun privacy nodig te hebben en zijn ze schijnbaar bang voor een invasie als ze zichzelf niet goed afschermen – alsof ze bang zijn dat hun identiteit wordt bedreigd. Soms is er iets in de vroege geschiedenis dat een verklaring biedt waarom het individu zo is.

Het is zeker niet altijd zo, maar sommige mensen die nauwe contacten hebben tussen deze planeten hebben een duistere familiegeschiedenis met betrekking tot die dingen die de samenleving gewoonlijk alleen geschikt acht om begraven te worden. Een dergelijke geschiedenis kan de gebruikelijke Pluto-taboes bevatten: seksueel misbruik, geweld, criminaliteit of waanzin. Het kind wordt meegenomen naar de onderwereld en op jonge leeftijd blootgesteld aan de duistere kanten van het menselijk leven. Dit is in werkelijkheid niet altijd objectief het geval, maar het kind voelt dat de ouders bezig zijn iets te bedekken dat ze als bijzonder duister en gevaarlijk beschouwen.

Je zou verwachten dat het beeld dat het Zon-Pluto kind van de vader heeft een zwaar en overheersend karakter heeft, maar hij wordt zelden in die termen beschreven, hoewel hij meestal wel wordt ervaren als de dominante figuur in huis. In tegenstelling tot Zon-Saturnus en Zon-Neptunus was de persoonlijke vader meestal erg aanwezig, soms in die mate dat het kind zich nergens voor hem kon verbergen. Hij wordt vaak ervaren als een achterdochtig soort persoon, iets van een politieagent (en ik heb verschillende Zon-Pluto-mensen gezien wiens vaders letterlijk politieagenten waren), wantrouwig ten opzichte van alles wat hij onderzoekt. In de ogen van het kind lijkt het in ieder geval alsof hij alles weet, niet alleen de kleine misdrijven die ze in het verleden hebben begaan, maar zelfs hun vage intentie of verlangen naar overtredingen die ze alleen nog maar overwegen. Soms zal hij het Pluto-principe belichaamd hebben door zijn werk, waarbij hij mogelijk werd blootgesteld aan de donkere kanten van de samenleving en de menselijke natuur in het algemeen, aan de ‘taboes’ van de samenleving: geweld, dood, misbruik, waanzin; die elementen van het leven die de samenleving verwerpt, begraaft of negeert. De mogelijkheden zijn legio: de politieagent, rechercheur, begrafenisondernemer, psychiater, vuilnisman, loodgieter, rioolwerker; iedereen wiens werk betrekking heeft op de geheimen van de samenleving of psychologisch of fysiek afval.

In elk geval is de vaderlijke relatie meestal de dominante. Wat de relatie ook is, de vader oefent vaak een krachtige greep uit op de Zon-Pluto persoon. Zijn dood raakt hem bijvoorbeeld meestal bijzonder sterk. Hij wordt niet snel vergeten en zal op een bijna heilige plaats in de psyché van de Zon-Pluto blijven wonen. Er zal vaak een intense machtsstrijd zijn geweest met hem in de jeugd, maar het meest positieve is dat dit de vader-kind relatie een zeer reële en krachtige verhouding maakt waarin sterke gevoelens een belangrijke rol hebben gespeeld. Beide geslachten met deze contacten hebben de neiging om weinig relaties met mannen te hebben. Het is alsof de aanwezigheid van de vader zo sterk is in het onbewuste dat er weinig ruimte is voor andere krachtige mannelijke figuren.

Het komt vaak voor dat de vader van Zon-Pluto zich zo bewust is van zijn eigen donkere kant, en die van de menselijke natuur in het algemeen, dat hij bovenmenselijke maatregelen neemt om het kind ertegen te beschermen, om ervoor te zorgen dat het kind niet wordt blootgesteld aan de dingen die de vader doet, denkt of gezien heeft. Het kan ook zijn dat er in het verleden “foute dingen” zijn gedaan of dat er verborgen familiedrama’s hebben gespeeld, mogelijk verbonden met collectieve drama’s als bijvoorbeeld oorlog, gewelddadige stakingen of grote ongelukken. De skeletten in de familiekast. De ‘zwaarte’ die de Zon-Pluto-persoon lijkt te absorberen van de vader, is vaak zijn schuldgevoel. Het kind wordt dan blootgesteld aan de zelfkant van het leven en krijgt toch te horen, of soms alleen maar impliciet door er nadrukkelijk over te zwijgen, hoe ‘slecht’ zulke dingen zijn. In principe mag het kind zijn eigen donkere kant niet erkennen, laat staan ​​accepteren, en zeker niet die van de vader. In zo'n situatie weet het kind niet wat het moet doen met wat het dan beleeft als zijn eigen lelijke gedachten en impulsen. Ofwel begraaft hij deze diep in het onbewuste of wordt er anders totaal door overweldigd. In het laatste geval kan het individu zich niet losmaken van, en zal zich inderdaad identificeren met, Plutonische beelden, en identificeert het zichzelf als een duivel, een antichrist of een monster.

Op de een of andere manier lijken Zon-Pluto-personen voorbestemd om dergelijk materiaal voor de hele samenleving te 'dragen', en het kan jaren duren voordat ze begrijpen dat ze niet verantwoordelijk zijn voor, noch de belichaming zijn van duistere machten. Het is eerder hun bestemming om te worden blootgesteld aan die dingen of mensen die de rest van het collectief afwijst, en hopelijk leert hij of zij om ze te accepteren en te transformeren.

Velen met deze contacten, vooral de oppositie, zullen proberen hun Pluto te verloochenen en zullen dus de energie in een vorm tegen komen die van buitenaf lijkt te komen – door slachtoffer van geweld te worden, of misschien wel door relaties aan te gaan met mensen die buitengewoon machtig, dominant of zelfs wreed zijn, of lijden aan een handicap. Mensen met Zon-Pluto-contacten hebben vaak een bovenmenselijke wilskracht en soms is het alsof het leven hen in situaties duwt waarin ze gedwongen worden deze te ontwikkelen.

Veel mensen met Zon-Pluto-contacten begraven die aspecten van hun psyché die voor hen te ‘taboe’ lijken te zijn om te erkennen tot het moment dat hun ego en hun zelfgevoel sterk genoeg is om dergelijk materiaal te kunnen integreren. De uitdaging voor degenen met Zon-Pluto-contacten is om de lichte én de donkere kanten van het zelf te kunnen integreren zonder overweldigd te worden.

Totdat de Zon-Pluto-persoon contact heeft gemaakt met de diepere lagen van zijn eigen persoonlijkheid kan hij inderdaad een zeer slecht zelfbeeld hebben. De jonge Zon-Pluto-persoon identificeert zich vaak met het idee een soort vernietiger te zijn, op de een of andere manier 'misvormd' te zijn, dus het is geen wonder dat degenen met de harde contacten soms suïcidale impulsen hebben. Alle woede, jaloezie, geweld en vernietigende impulsen worden gewoon op het zelf geprojecteerd. Dit is misschien een extreem voorbeeld, maar de poging om zelfmoord te plegen kan op minder dramatische niveaus worden gezien en neemt meestal de vorm aan van een soort van sabotage.

Zon-Pluto-types die geen plek hebben gevonden waar ze zichzelf legitiem toestemming kunnen geven om macht uit te oefenen, zullen vaak proberen de positie van degenen met autoriteit te saboteren; hun eigen ego kan zich te kwetsbaar voelen om het hoofd te bieden aan de dreiging van sterkere persoonlijkheden dan die van henzelf. Mensen met deze contacten zullen vaak dicht bij mensen in machtsposities komen of proberen daarin door te dringen. In het begin voelen ze zich aangetrokken tot dergelijke macht, maar soms kan men zien dat minder bewuste types de positie van die persoon willen vernietigen, meestal door het creëren van een situatie die een of andere ontmaskering mogelijk maakt. Dit werkt vaak zo subtiel dat het over het hoofd kan worden gezien, maar het werkt ook andersom. Net wanneer Zon-Pluto lijkt te gaan presteren, op de een of andere manier bijna gaat slagen, misschien in de schijnwerpers komt te staan ​​of toegang krijgt tot macht, lijkt iets of iemand hun inspanningen te saboteren. Soms vermoed ik dat de Zon-Pluto-persoon zichzelf niet helemaal op het punt van succes kan brengen vanwege het risico de woede van een jaloerse vader op de hals te halen, zelfs als die vader dood of niet beschikbaar is. Vaak heeft het individu met deze aspecten in de kindertijd krachtige en toch nogal subliminale boodschappen opgepikt, die waarschuwen voor ambities om de machtige positie en autoriteit van de vader over te nemen. Misschien heeft het kind op een bepaald niveau het idee opgepikt dat de vader hem liever dood dan succesvol zou zien, hoewel er uiterlijk geen grotere voorvechter van het succes van het kind zou kunnen zijn. Het is alsof de vaderfiguur onbewust wil dat het Zon-Pluto-nageslacht in de onderwereld blijft.

Dit soort ‘sabotage’ gebeurt ook om andere redenen. Wanneer de Zon contact maakt met een van de buitenplaneten, lijkt het individu buitengewone dingen van het zelf te verwachten. Misschien verwacht het individu met Zon-Pluto-contacten op een bepaald niveau zoveel van zichzelf dat ze het gegeven project zullen saboteren als de prestatie iets minder dan fenomenaal dreigt te worden. Met de harde contacten kan de dwang om de beste te zijn zowel verlammend als dodelijk zijn, maar bij de harmonische aspecten kan het een enorme dominantie op bepaalde gebieden aangeven die ook door anderen erkend wordt.

Er is vaak een ongeduld bij Pluto-contacten, en met Zon-Pluto neemt dit de vorm aan van een wens om zichzelf van de ene op de andere dag in een soort Wonder Woman of Superman te kunnen veranderen, om dan alle 'slechteriken' te doden, en zichzelf en de wereld te redden. Het is inderdaad zo dat de Zon-Pluto-persoon een aspect van zichzelf moet 'doden' en begraven voordat zijn eigen creatieve schatten en ware gevoel van individualiteit kunnen worden aangeboord. Datgene wat meestal moet gaan en voortdurend wordt getest in het leven is de trots van het individu. Tegelijkertijd is juist dat één van de sterkste motivaties – dingen doen waar je trots op kunt zijn, enorme opofferingen brengen om een zo goed mogelijk resultaat te halen. Zon-Pluto-typen lijken het vaak nodig te hebben om af en toe te falen, om iets minder dan perfect te zijn. In plaats van te proberen de minder acceptabele kant van zichzelf te doden, moet de gemiddelde Zon-Pluto-persoon proberen zijn onvolkomenheden te accepteren en leren wat nederigheid te cultiveren, vooral jegens zichzelf. De paradox is dat de Zon-Pluto-persoon een slecht zelfbeeld en tegelijkertijd een hoge dunk van zichzelf heeft, omdat ze denken dat ze de middelen en de macht hebben om alles en iedereen te kunnen manipuleren. Het kan de Zon-Pluto-persoon behoorlijk wat tijd kosten om te beseffen dat ze een kanaal zijn voor collectieve macht in plaats van de eigenaar ervan.

Deze combinatie is ongetwijfeld erg manipulatief. Dat is natuurlijk een begrip dat negatieve connotaties heeft, het impliceert het gebruik van achterbakse methoden om mensen en omstandigheden naar eigen wil te laten buigen. Maar in feite betekent het “behendig omgaan” en hoeft dus niet per se negatief te worden bezien. De rechercheur die een verdachte zo behendig ondervraagt dat er een bekentenis uit volgt, de therapeut die het gesprek zo leidt dat de client tot dieper zelfinzicht komt, de leraar die een rumoerige klas geconcentreerd laat werken – het zijn allemaal voorbeelden van positieve manipulatie. Niettemin kan Zon-Pluto-manipulatie inderdaad erg verraderlijk zijn. Deze mensen hebben een enorm vermogen om anderen in een hoek te krijgen waaruit ze onmogelijk kunnen ontsnappen.

Vaak raken mensen met deze contacten geïnteresseerd in psychologie. Op zijn best zullen degenen met Zon-Pluto-contacten actief proberen zichzelf beter te leren kennen, verborgen motieven onderzoeken en ook in de donkere schuilhoekjes van de geest kijken wat er te vinden is. Deze combinatie is ideaal voor elk soort werk waarbij  anderen worden bijgestaan ​​in veranderingsprocessen. Velen met deze contacten werken samen met anderen die op de een of andere manier lichamelijk of geestelijk gehandicapt zijn, en deze combinatie is gebruikelijk bij psychologen en therapeuten. Het is goed voor elke situatie waarin het individu legitiem en bewust niet alleen macht kan uitoefenen, maar ook anderen kan helpen hun leven te transformeren. Dat hoeft niet alleen psychologisch te zijn – ook een interim manager die een organisatie moet hervormen of, een begrafenis ondernemer die een familie helpt om waardig afscheid te nemen van de overledene, kunnen profiteren van dit aspect.

Pluto weigert altijd lichtvaardig met het leven om te gaan. In combinatie met de Zon is het alsof het individu gewoon niet op een oppervlakkige manier met zichzelf of met het leven om kan gaan. Als ze dat proberen, zal een of andere crisis hen terug de onderwereld in jagen, op veel verschillende manieren. De Zon-Pluto-persoon heeft gewoonlijk op jonge leeftijd onschuld en naïviteit verloren, meestal op een ruwe manier, soms zelfs met geweld, en daarna is er echt geen weg meer terug. Deze combinatie houdt zich bezig met het verlichten van die dingen die verborgen zijn, het naar buiten brengen van wat begraven is, wat in de duisternis verbleef in het daglicht plaatsen waar het kan worden gezien voor wat het is, de schijnwerpers richten op de taboes van de samenleving en zo de houding tegenover hen veranderen. Hun doel is vaak om er meer erkenning en waardering voor te genereren. Van duisternis naar licht en weer terug is een cyclus die keer op keer terugkomt in het leven van de Zon-Pluto persoon.

 

Verborgen zelf. Geheimen. Krachtige persoonlijkheid. Magnetisch. Overheersend. Meedogenloos. Gefascineerd door verborgen macht. Licht werpen op taboes. Overheersende vader. Transformatie van trots. Zelf obsessie. Extreem zelfbewust. Wantrouwend. Duister. Manipulatief. Helpen anderen met veranderen. Onderzoeken wat verborgen is. Wilskrachtig. Macht willen hebben over anderen. Krachtig willen zijn. De kracht willen hebben die anderen hebben. Betrokken zijn bij de overheid, of grote organisaties met veel, niet direct zichtbare macht. Een machtige positie in de wereld willen. Noodzaak om te laten zien of bewijzen hoe krachtig je bent. Noodzaak om te laten zien hoe graag je je doel wilt bereiken. Krachtige creatieve processen. Een dwangmatige persoonlijkheid. Een obsessieve persoonlijkheid. Neemt het op tegen mensen die machtiger zijn. Verbonden met machtige mensen. Duiken in je eigen diepten. Je diepste zelf leren kennen. Zelfherstel. Zelftransformatie. Psychoanalytici. Intense zelfontdekking. Jezelf in extreme situaties storten om te zien waar je van gemaakt bent. Transformatie door zichzelf in stand houdende crisis. Worstelend met het verlangen om de louche kant van het leven te ontdekken. Noodzaak om een ​​leven te leiden dat verder gaat dan oppervlakkige verwachtingen. Noodzaak om een ​​leven van diepte te leiden. Je gedwongen voelen om met mensen om te gaan die je ego zullen afbreken. Breng uzelf in moeilijke omstandigheden om uw eigen moed op de proef te stellen. Een licht schijnen in de totaliteit van wat je bent - het duister en het licht. Het donker mengen en helen met het licht en het licht met het donker. Mensen die dicht bij de dood leven of omgaan met doden of stervenden. Mensen die dicht bij de macht leven. Wonen in de schaduw. Mensen die aan de donkere kant leven. Darth Vader.

De slechterik. Een persoon die alles vertegenwoordigt wat we in onszelf haten - alles wat we willen verpletteren, verwerpen, uitwerpen of doden. Je trekt gemene mensen naar je toe. Je trekt krachtige persoonlijkheden naar je toe. Je meet jezelf af tegen andere machtige mensen. Je meet jezelf af tegen het ergste van de samenleving en beweert: "Zoiets ben ik niet!" of bang zijn dat je onder alles precies zo bent. Identificeren met de slechterik. Identificatie met criminelen. Identificeren met machtige mensen. Identificeren met de gesel van de samenleving. Identificeren met genezers en sjamanen. Identificeren met uw obsessies en compulsies. Identificeren met processen van diepe reiniging, transformatie en wedergeboorte. Je gesterkt voelen door het leven. Gebruik macht en intimidatie in uw voordeel. Weten hoe je mensen moet intimideren. Een krachtige aanwezigheid hebben. Je ego grondig reinigen. Extreme ervaringen hebben ter wille van de leerervaring. Despoten. Polariserende individuen. Dit zijn mensen die de meeste mensen liefhebben of haten. Je weet hoe je onder de huid van mensen moet kruipen. Ondervragers. Persoonlijkheden beheersen. Zelfvernietiging. Wonen in de onderwereld. Criminelen. Een licht schijnen in de onderwereld. Binnenkomen waar andere mensen niet durven te stappen. Probeer in alle situaties altijd de overhand te houden. Je ware zelf verbergen. Verbergen wie je werkelijk bent. Verborgen blijven.

Goede zelfbeheersing. Ondergronds blijven en onder de radar blijven. Paranoïde. Geobsedeerd door je eigen roem of die van anderen. Geobsedeerd door je eigen zelfexpressie. Kinderen die teveel macht krijgen. Kinderen die de ouders beheersen. Krachtige trots. Onbedwingbare wil. Machtsspelletjes en machtsstrijd. Strijdt om dominantie. Misbruikt worden of anderen misbruiken. Je machteloos voelen. Overweldigd voelen door het leven. Proberen de mannen in je leven te beheersen. Je gecontroleerd voelen door de mannen in je leven. Je vader ervaren als een controlerend persoon. De drang om te domineren. Het gevoel hebben dat je wordt gedomineerd door anderen. Gevoel dat je geen controle hebt over je leven. Gevoel dat uw leven wordt beheerst door anderen. Gevoel dat uw doel niet in uw handen ligt. Diepe helende bronnen in jezelf vinden. Het vermogen vinden om wie je bent volledig en fundamenteel te transformeren. Mensen die deelnemen aan het transformeren van het doel van hun generatie. Je schaduwzelf herkennen in plaats van het op andere mensen te werpen.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Zon in Schorpioen (maar minder uitgesproken) en Zon in het achtste huis

Pluto in het vijfde huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Pluto in Leeuw hier niet onder valt.

 

Terug