Kruimelpad

ZON-NEPTUNUS

Wat het aspect ook is, de Zon-Neptunus-persoon verlangt er vaak naar om een ​​of ander ideaal leven te leiden, verlangt er vaak naar om iemand 'speciaal' te zijn, om het goddelijke op de een of andere manier in zijn leven aan te raken. Er is vaak een zekere weemoed, en verlangen naar iets wat eigenlijk onbereikbaar is bij nauwe contacten tussen deze planeten. Deze mensen zijn delicaat en gevoelig, houden het liefst (enige) afstand van alles wat gewoon, tastbaar en concreet is.

Neptunus probeert altijd alles te verhogen wat het in de horoscoop aanraakt. Maar door een ervaring te naar een hoger plan te willen trekken, neemt de planeet ons verder weg van de realiteit van de gegeven situatie. Wanneer Neptunus de Zon aanraakt, is het alsof het individu zijn ervaring van zichzelf wil verhogen en verheerlijken, en daaruit volgt dat er vaak een gevoel van ontevredenheid, verlies of verwarring over het zelf is. Het kan er ook toe leiden dat de alledaagse realiteit van veel dingen als vulgair en onderontwikkeld wordt bestempeld.

De valkuil van een speciaal iemand willen zijn is, vooral met de harde aspecten, vrij snel duidelijk. Als een persoon altijd iets bijzonders wil zijn, kan het erg moeilijk zijn om te accepteren wat ‘gewoon’ aan zichzelf of iemands leven is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze combinatie gepaard gaat met twijfel en onvrede. De persoon wil altijd meer zijn dan alledaags en gewoon. Vaak spint het individu fantasieën rond zichzelf en zijn motieven. Zon-Neptunus-contacten hebben, terecht, een reputatie van zelfbedrog. In zijn meest extreme vorm kan deze combinatie zeker worden geassocieerd met waanideeën over jezelf en je motieven. In het ergste geval kan de Zon-Neptunus-persoon alles vervormen om maar vast te kunnen houden aan een fantasie over zijn eigen identiteit of over de aard van een bepaalde situatie.

Voor degenen met Zon-Neptunus-contacten kan de ontwikkeling van een sterke ego in het vroege leven ongrijpbaar zijn. Mensen met deze contacten zijn vaak op de een of andere manier in hun leven op zoek naar het hogere, en bij het zoeken naar het hogere zijn ze misschien in het echt op zoek naar zichzelf.

Een ouder van de Zon-Neptunus-persoon, meestal de vader, is vaak psychologisch 'afwezig' in de kindertijd, meestal fysiek wel aanwezig, maar niet beschikbaar als persoon van vlees en bloed voor het kind en het zich ontwikkelende ego om mee om te gaan. Desondanks is het gebruikelijk dat Zon-Neptunus hun vader idealiseert (vooral degenen met de harde aspecten) en het duurt vaak enige tijd voordat het besef doordringt van de werkelijke ontoegankelijkheid en onbereikbaarheid van die ouder. Wanneer het begint te dagen zal de Zon-Neptunus-persoon zichzelf vaak zien als een slachtoffer van de vader. Het individu heeft een beeld van hem dat in zijn vroege leven ver verwijderd is van de realiteit van hoe hij in werkelijkheid is of was. Het beeld kan in gunstige of ongunstige zin vervormen, maar om wat voor reden dan ook lijkt het beeld zeer noodzakelijk voor de ontwikkeling van het individu. Het fantasiebeeld van de vader vervangt zijn fysieke aanwezigheid - en misschien is dit noodzakelijkerwijs zo.

Op een meer letterlijk niveau weet de Zon-Neptunus-persoon vaak de vaderfiguur niet te beschrijven, hem op een identificeerbare manier te pakken te krijgen. Evenzo heeft Zon-Neptunus jarenlang vaak moeite om greep op zichzelf te krijgen. De vader kan op zee werken; of misschien is hij een Doener van Goede werken, een idealist, een redder voor anderen, maar nog steeds zelden thuis. Hij zou Neptunus kunnen belichamen door een kunstenaar of iets van een mysticus te zijn, maar hij kan net zo goed een zakenman, een straatveger of een alcoholist zijn. Het probleem is veel meer dat het kind hem ziet als iemand die een bepaalde visie of droom wil nastreven en meer in het bijzonder wil ontsnappen aan een alledaags soort leven. Dit kan door het kind op veel verschillende manieren worden ervaren. De jongere kan romantische dromen om hem heen weven, of kan zich gewoon helemaal verloren voelen, niet helemaal wetend wie of waar hij is.

Soms lijkt het voor het kind dat de droom of de ontsnapping, wat het ook was, belangrijker was voor de vader dan zijn kind. Vaak wordt hij ervaren als iemand die, al dan niet succesvol, streeft naar datgene wat men ‘spiritueel’ zou kunnen noemen. In ieder geval ontstaat er vaak een situatie waarin de vader model staat voor het nastreven van een idealistische en verfijnde manier van leven, een manier van leven die inhoudt dat hij een visie nastreeft of zichzelf boven de gewone realiteit verheft. Maar net zo vaak kan hij alleen als slachtoffer worden gezien. Misschien is hij een man met een groot talent of potentieel, die niettemin vastzit in de alledaagse wereld en vaak gebukt gaat onder verschillende ontberingen en verantwoordelijkheden. Hij is vaak op de een of andere manier verslaafd aan het nastreven van het hogere. Maar het komt zeker ook voor dat hij vooral onbereikbaar was vanwege een verslaving aan drank of drugs.

De mogelijkheden zijn eindeloos, maar de meest voorkomende, en de meest bepalende achtergrond met Zon-Neptunus-contacten is dat er geen grenzen zijn gesteld in de kindertijd, geen regels en vaak een gebrek aan autoriteitsfiguren was. Al kan Saturnus in de geboortehoroscoop er veel aan doen om deze situatie om te keren of te veranderen. Dit zou kunnen verklaren waarom individuen met de harde aspecten, vooral tussen deze planeten, geen idee lijken te hebben van wat 'goed', normaal of mogelijk is in het leven. Mensen met deze aspecten raken gedesillusioneerd, vaak omdat ze niet weten wat ze in het leven kunnen verwachten, van zichzelf of van een bepaalde situatie. Het is moeilijk om te beslissen of de baan, de relatie, het huis, wat dan ook, echt zo vreselijk is of juist helemaal acceptabel. Het is alsof de Zon-Neptunus-persoon moeite heeft om een maatstaf te vinden om de realiteit van zijn leven te beoordelen. Het ontbreken van een maatstaf, het ontbreken van levensregels, kan buitengewoon nuttig of zeer desoriënterend zijn. Als er geen concept is van wat ‘normaal’ of ‘acceptabel’ is, is duidelijk alles mogelijk; het is niet nodig om de normen van de rest van de mensheid te aanvaarden. Als de normen, de idealen, voor het leven en voor het zelf, echter te hoog worden gesteld, dan zal het, wat de werkelijke levenssituatie ook is, waarschijnlijk nooit goed genoeg zijn. Dit kan ook erg handig zijn. Hoewel het grootste probleem voor degenen met de harde aspecten tussen deze planeten vaak is om de dingen te accepteren zoals ze zijn, wordt door het niet accepteren van dingen de impuls geboren om een ​​situatie te veranderen en te verbeteren. De Zon-Neptunus-persoon heeft vaak zeer hoge normen over zichzelf en over hoe de wereld zou moeten zijn. Ze willen de gewone realiteit overtreffen en verbeteren. De uitdaging is om dit ook echt voor elkaar te krijgen en niet ontgoocheld te raken als dat moeilijker blijkt dan gedacht, want dan ontstaat het verlangen eraan te willen ontsnappen, of bij de pakken neer te zitten en niets meer te doen. Passiviteit kan een valkuil zijn. Mensen met Zon-Neptunus-contacten zijn vaak zo gevoelig en bewust van alle hardheid en het leed in de wereld dat het vaak geen wonder is dat ze soms niets anders willen dan eraan ontsnappen.

Degenen met de harde aspecten en conjunctie zijn vaak geneigd zich ontevreden te voelen over hun lot. En het is soms moeilijk voor hen om te beslissen om een bepaalde richting in te slaan, om samen te werken met een bepaalde persoon of echt voor een bepaald soort werk te gaan, omdat de verwachtingen te hoog zijn of omdat het individu het gevoel heeft dat als ze deze kans accepteren ze de deur sluiten naar andere toekomstige mogelijkheden. Door de realiteit te accepteren, heeft de Zon-Neptunus-persoon vaak het gevoel dat ze zichzelf verkopen en in gebreke blijven om de visie te vervullen die ze van zichzelf of van hun leven hebben. Terwijl het soms zo werkt dat door de realiteit van een situatie te accepteren en ermee samen te werken we pas echt onze dromen kunnen laten uitkomen.

De Zon staat voor ons ego, onze eigen mening, de persoon die we zelf kennen. Bij de aspecten van Neptunus is er vaak geen duidelijke identiteit en weinig differentiatie tussen zichzelf en anderen. De Zon-Neptunus-persoon kan bijna iedereen zijn die ze kiezen. De grenzen tussen het zelf en elke andere persoon lijken met deze aspecten amorf, vloeibaar, vaag, ongedefinieerd. Net als een kameleon kan het type de kleur aannemen van met wie ze ook maar samen zijn of in welke situatie ze zich ook maar bevinden. Dit gebrek aan duidelijkheid over het zelf kan aanleiding geven tot twijfel aan zichzelf en ontmoediging. Een helder identiteitsgevoel lijkt ongrijpbaar voor het Zon-Neptunus-type. Ook in hun jeugd al kan het moeilijk zijn om te beslissen wie ze willen zijn. Er is een verlangen om iemand te zijn, iemand die glanst en schittert en speciaal is - maar wie of wat is dat dan?

Omdat het Zon-Neptunus-type zo sterk verlangd naar een identiteit en zich tegelijkertijd juist niet erg bewust is van grenzen, kan het type vaak een identiteit 'lenen' van iemand anders. Omdat er weinig grenzen zijn tussen zelf en niet-zelf, kan het individu met deze aspecten mensen en situaties infiltreren. Soms probeert de Zon-Neptunus-persoon, die zo graag zelf een identiteit wil, dicht bij een ander te komen, niet uit gevoelens van genegenheid, hoewel die er ook kunnen zijn, maar omdat het individu een object van toewijding wil hebben. De toegewijde probeert altijd zoals de goeroe te worden. In wezen wil de Zon-Neptunus-persoon misschien wel fuseren met anderen, fuseren met het universum en uiteindelijk, veronderstel ik, fuseren met God. Het werkt natuurlijk in beide richtingen; Zon-Neptunus-mensen staan ​​zelf ‘open’ voor anderen en kunnen gemakkelijk worden verleid.

Zoals altijd kan het ontbreken van grenzen nuttig zijn om een ​​ideaal werkelijkheid te laten worden. Anderen die misschien geketend zijn door, of zich gewoon meer bewust zijn van aardse beperkingen, streven misschien nergens naar, en de Zon-Neptunus-persoon streeft meestal wel, zelfs als ze het moeilijk vinden om hun ambities waar te maken. Het niet accepteren van grenzen door Neptunus en de totale veronachtzaming van regels kan erg nuttig zijn omdat het de mogelijkheid opent van wat magisch, ongrijpbaar en uitzonderlijk is, maar gebrek aan grenzen kan ook leiden tot anarchie en chaos. Ze kunnen ook blind zijn voor obstakels, feiten, en beperkende omstandigheden.

Het ontbreken van grenzen en het vermogen om te infiltreren is heel duidelijk te zien in relaties. De Zon-Neptunus-persoon kan bij iedereen aanschuiven en gaan praten, ongeacht de grenzen die door de samenleving zijn gesteld of in een bepaalde situatie zijn ingebouwd. Dit is de persoon die bevriend raakt met de plaatselijke priester, de popster om de hoek, de maestro-violist. Veel mensen met deze contacten raken ook op enig moment in hun leven betrokken bij een geïdealiseerde vaderfiguur. Een dergelijke betrokkenheid is noodzakelijk, want het staat in dienst van het individuatieproces. En soms is de betrokkenheid minder bij een persoon en meer bij een beeld van God, of bij iemand die in contact lijkt te staan ​​met God. Deze mensen kunnen erg ‘goeroe-gevoelig’ zijn. De Zon-Neptunus-persoon is in zijn jonge leven is vaak op zoek naar een verlosser, terwijl hij op latere leeftijd deze rol misschien voor een ander speelt.

Soms wordt de Zon-Neptunus-persoon bevriend met iemand die zoiets als een ‘beroemdheid’ is, een ster in zijn vakgebied, een bekend iemand. In feite is dat omdat het individu zich aangetrokken voelt tot glamour en hoopt dat het op de een of andere manier op hen zal afgeven. Door om te gaan met mensen die voor Zon-Neptunus op de een of andere manier ‘speciaal’ zijn, kan het individu ontdekken wat wel en niet geschikt is voor hen. Maar ze zullen ook gedesillusioneerd raken. Ze idealiseren iets of iemand, om dan te merken dat iedereen eigenlijk vrij gewoon is en dat elke situatie zijn onaangename kanten heeft. En wanneer het object van toewijding, de specifieke nagestreefde droom, uit de gratie valt, voelt de Zon-Neptunus-persoon zich verloren en teleurgesteld. Gezien het feit dat ze vaak geloven dat het leven van andere mensen belangrijker, specialer, mooier of betoverender is dan dat van henzelf, is het op deze manier gedesillusioneerd raken misschien precies wat nodig is. Alleen door gedesillusioneerd te raken, worden deze individuen gedwongen de dingen te accepteren zoals ze werkelijk zijn. Helaas lijkt de typische Zon-Neptunus-persoon vaak te willen worden gered en daarom doen mensen er alles aan om hen tegen dergelijke desillusies te beschermen. Hoewel dit soms passend kan zijn, is het dat vaak niet. Soms moet de Zon-Neptunus-persoon zichzelf eerst als slachtoffer zien (al was het maar van zijn eigen dromen) voordat hij zich verantwoordelijk kan gaan voelen voor de zelf gemaakte keuzes en de consequenties die daaruit voortvloeien.

Mensen met deze combinatie kunnen zich identificeren met slachtoffers en martelaars, met verlossers en hen die verlost willen worden en dan kunnen ze via dit proces een identiteitsgevoel voor zichzelf opbouwen. In plaats van de droom van iemand anders uit te leven, of plaatsvervangend door een ander te leven, moet de Zon-Neptunus-persoon leren om zijn eigen visie na te streven. Vaak heeft de Zon-Neptunus-persoon iets van een ‘redderscomplex’. Medelijden hebben met iemand die het eigenlijk niet lukt om een goed leven te leiden, en dan proberen die ander van zichzelf te redden. Soms vormen ze relaties met mensen die door de rest van de samenleving als losers worden gezien. Zon-Neptunus weet hoe het voelt om verdwaald te zijn en is sterk gemotiveerd om te helpen een ​​dergelijke situatie te genezen.

Ik denk dat het redelijk is om te zeggen dat er veel vriendelijkheid, mededogen en gevoeligheid is met alle aspecten tussen deze planeten, hoewel de motieven voor de zelfopoffering niet altijd zo altruïstisch zijn als ze misschien lijken. Desalniettemin heeft de Zon-Neptunus-persoon vaak een zeldzaam begrip van het belang van mededogen en kan hij daar trots zijn. Sympathie, vriendelijkheid en liefde voor dieren zijn zeer uitgesproken. Ze zijn bijna altijd 'goede mensen'.

Vanwege hun gebrek aan grenzen lijkt de persoon met Zon-Neptunus vaak voorbestemd om op de een of andere manier het Neptunusprincipe te belichamen voor de hele samenleving. Zo'n belichaming kan inhouden dat je de rol van verlosser, martelaar of slachtoffer op je neemt, maar het kan ook op tal van andere manieren belichaamd worden. Omdat de grenzen tussen zichzelf en anderen zwak zijn, is de Zon-Neptunus-persoon vaak bedreven in het fungeren als medium voor de gedachten en gevoelens van anderen, ja zelfs voor de identiteit van anderen. Terwijl sommigen duidelijke mediamieke gaven hebben (of geloven dat ze die hebben) in letterlijke zin, fungeren anderen als medium door middel van een soort artistiek of creatief werk. De acteur die in zijn personages kruipt. De muzikant of artiest die de gevoelens van ons allemaal beschrijft. Dergelijke kunstvormen vragen om een ​​verlies van ego. De begaafde actrice is bijvoorbeeld iemand wiens eigen identiteit niet kan worden afgeleid uit de rol die zij speelt – zij kan letterlijk iemand anders geloofwaardig spelen.

Zowel de problemen als de gaven van de Zon-Neptunus-persoon draaien om hun aangeboren gevoel voor mystiek. Ze staan ​​enorm open voor de immateriële zaken van het leven en begrijpen het niet-rationele. Het type is vaak niet zo gehecht aan de wereld of hun eigen ego als de rest van de mensheid. De drang om zowel aan het zelf te ontsnappen als het zelf te vinden is vaak erg sterk, evenals de drang om het gewone leven te overstijgen. Dit kan problemen opleveren, maar het is meestal door het zich zelf ‘verliezen’ in een project, door zichzelf volledig te wijden aan iets dat groter en belangrijker is dan het individu zelf, dat ze, paradoxaal genoeg, daadwerkelijk een gevoel van hun eigen identiteit kunnen vinden.

Betrokkenheid bij een of andere vorm van artistieke expressie is erg goed voor de Zon-Neptunus-persoon, want dan hebben ze een medium waarmee ze hun eigen psyché kunnen objectiveren en de realiteit van de wereld kunnen verkennen, terwijl ze tegelijkertijd ontsnappen aan de hardheid ervan. Voorbeelden van Zon-Neptunus-contacten zijn er in overvloed op bijna alle creatieve gebieden, drama, muziek, schrijven en beeldende kunst. In het geval van drama en schrijven heeft de Zon-Neptunus-persoon vaak de zeldzame gave om in een personage te kruipen, het publiek in dat personage te laten geloven en de complexiteit van die persoon met zeldzame nauwkeurigheid en inzicht over te brengen.

 

Gevoelig. Fantasierijk. Zelfbedrog. Verlies van ego. Ontsnappen aan het zelf. Mediumschap. Identificatie met het slachtoffer of de redder. Belang van een visie. Trots op mededogen. Afkeer van, of gefascineerd door het vulgaire. Gevoelig voor verslaving. Escapistisch. Ongrijpbaar. Mysterieus. Fascinerend. Iemand waar je nooit echt je vinger op kunt leggen. Je bent niet helemaal kenbaar voor jezelf of voor anderen. Je verzet je tegen persoonlijke definities en labels. Mensen kunnen je niet gemakkelijk definiëren of benoemen. Slechts een vaag idee hebben van wie je werkelijk bent. Je lijkt gekweld. Weigeren om waarheden over jezelf of je leven onder ogen te zien. Verantwoordelijkheid vermijden. Het slachtoffer spelen. De martelaar spelen. Een spiritueel persoon. Een mysticus. Glippen door de kieren. Extreme gevoeligheid voor omgevingsinvloeden, positief of negatief: geluid, kleur, emoties, stemmingen, andere personen… Overgevoeligheid voor de omgeving. Extreme gevoeligheid voor droomtoestanden.

Dromers. Onvermogen om met de realiteit om te gaan. Kan de hardheid van het echte leven niet verdragen. Willen dat alles mooi was. Het ideaal willen leven. Willen leven in een droomwereld. Kluizenaars en teruggetrokken mensen. Leren gecentreerd te blijven tijdens sensorische overbelasting. Manieren vinden om met overweldiging om te gaan. Op zoek naar manieren om het hoofd te bieden aan het echte leven. Verplichtingen en verantwoordelijkheden door uw vingers laten glippen. Uw potentieel realiseren door muziek, spiritualiteit of mededogen voor anderen. Een zwak ego. Moeite om te weten waar je eindigt. Grenzeloze identiteit. Een gevoelig persoon. Medelevend. Zelfmedelijden. Gevoelige afstemming. Inspirerend. Eén zijn met alles.

Gecentreerd worden door een geestelijk leven te leiden. Je ego verbinden aan spirituele bezigheden. Spiritueel egoïsme. Wil gezien worden als een spiritueel persoon. Spirituele identiteit. Zelfverheerlijking door spirituele bezigheden. Artistieke identiteit. Zelfverheerlijking door artistieke bezigheden. Zelfverheerlijking door drugs en alcohol. Je verfijning en gevoeligheid zien als tekenen dat je beter bent dan andere mensen. Drugsgebruik is betoverend. Het leven leiden van een drop-out. Drugs en alcohol gebruiken om in contact te komen met je kernzelf. Droomverkenning gebruiken om in contact te komen met je kernzelf. Jezelf ervaren als onderdeel van alles. Treurig door laagheid of lompheid. Aangetrokken worden om de spirituele kant van het leven te verkennen. Spirituele speurtochten. De held worden op je eigen spirituele reis. Zo ver gaan in je zoektocht naar het ideaal dat je het contact met de werkelijkheid verliest. Niet geaard.

Wonen in een wereld van verbeelding. Gebruik de kracht van verbeeldingskracht om je leven en levensdoel opnieuw voor te stellen. Wonen in een fantasiewereld. Wonen in een droom. Je droom leven. Zelfbedrog. Goed in zielig zijn en sympathie van anderen trekken. Open voor begeleiding vanuit andere werkelijkheden. Een afwezige vader. Een vader met drugs- of alcoholproblemen. Een vader die verantwoordelijkheid ontloopt. Een vader die muzikant of acteur is. Een vader die zich bezighoudt met spiritualiteit of mystiek. Vader als slachtoffer. Idealisten. Willen geloven dat elke wolk een zilveren randje heeft. Het beste van iedereen willen geloven. Een sukkel. Goedgelovig. Te veel energie van anderen opnemen. Energievampiers, of mensen die energievampiers aantrekken. Mensen die subtiele energiepatronen oppikken. Leren hoe je kunt voorkomen dat je energie weglekt terwijl je open blijft staan ​​voor subtiele invloeden.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Zon in Vissen (maar minder uitgesproken) en Zon in het twaalfde huis

Neptunus in het vijfde huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Neptunus in Leeuw hier niet onder valt.

 

Terug