Kruimelpad

ZON-SATURNUS

Wanneer Saturnus een planeet in de geboortehoroscoop aanraakt, neigt het individu ernaar te hunkeren naar de dingen die die planeet vertegenwoordigt. Dit komt meestal door een gevoeld gebrek op dat gebied. Als we bijvoorbeeld het zonnesleutelwoord ‘belangrijk’ nemen, kunnen we zien dat mensen met Zon-Saturnus er vaak naar verlangen om als belangrijk beschouwd te worden, omdat ze geloven en bang zijn dat ze eigenlijk nogal onbeduidend zijn, en deze gevoelens beginnen vaak al vroeg in de kindertijd.

Van nature gaat het jonge kind ervan uit dat hij de belangrijkste persoon ter wereld is. Er zijn inderdaad maar weinig ouders die iets of iemand belangrijker vinden dan hun eigen kind. Zon-Saturnus-kinderen ervaren dit sterke gevoel van persoonlijk belang vaak niet, ervaren niet dat de wereld om hen en hen alleen draait. Om de een of andere reden werd de uniciteit en individualiteit van het kind niet herkend, geaccepteerd of versterkt. Gewoonlijk reageerden de ouders negatief of afwijzend tijdens de vroege momenten van trots of spontane vreugde. Mogelijk werd het kind niet echt als zichzelf gezien, maar meer als iemand die de idealen van de ouders moest gaan zien waar te maken, een verlenging van de ouders. Gewoonlijk werden de ouders zelf niet door hun eigen ouders (dus de grootouders van het kind) als individuen gewaardeerd, en daarom hebben ze de neiging om voor hun eigen bekrachtiging naar het kind te kijken. In het klassieke scenario wordt de identiteit van Zon-Saturnus dus behoorlijk strak gecontroleerd.

Het Zon-Saturnus-kind wordt met name over het hoofd gezien door de vaderfiguur, wiens tijd meestal als vrij schaars wordt beschouwd - en het is tijd die echt nodig is om de unieke individualiteit van de opgroeiende jongere te erkennen en te koesteren. Dus misschien was Zon-Saturnus vader, buiten zijn schuld, zwak of vaak afwezig als ouderfiguur. Misschien moest hij te hard werken om nog tijd voor de kinderen over te houden, misschien was hij verzwakt door ziekte, misschien was hij vaak afwezig omdat hij allerlei verantwoordelijkheden in de gemeenschap had – maar hoe dan ook, veel contact was er niet.

In dergelijke omstandigheden neemt de moeder vaak de mantel van Saturnus aan en wordt ze iemand die een strikte discipline hanteert, of in ieder geval iemand die een uitgesproken idee heeft van wat voor soort 'karakter' het kind zou moeten hebben. Hoewel het kind misschien niet werd gezien en herkend als een uniek individu, wordt het daarentegen vaak zeer nauwlettend in de gaten gehouden. Controle en toezicht waren kenmerkende onderdelen van het opvoeden. Dus de jongere pikt een heel vroeg bericht op dat het een bepaald type persoon moet zijn. Daarom wordt het echte zelf ontkend.

Het gaat niet altijd op deze manier, maar wat de oorzaak ook is, het grootste probleem van Zon-Saturnus is meestal dat van identiteit. Je zou inderdaad kunnen zeggen dat het doel van het hebben van een Zon-Saturnus-contact (vooral de conjunctie en harde aspecten) is dat het individu voor zichzelf een authentiek zelfgevoel opbouwt, een echte identiteit waarvoor gewerkt is, één die op een diep niveau begrepen en geaccepteerd is. Het gaat misschien moeizaam en het duurt lang, maar door het zelf te doen ontstaat er wel diepte en is het helemaal zelf uitgezocht.

De vroegere ervaringen van over het hoofd gezien te worden resulteert er soms ook in dat het individu wanhopig graag gezien wil worden, herkend, en opgemerkt en zich vooral belangrijk wil voelen. Zon-Saturnus-typen zijn daarom soms gefascineerd door roem, maar schamen ze zich er vaak voor om zichzelf in het middelpunt van de belangstelling te zetten. Ze verlangen naar roem, glorie en herkenning, hebben inderdaad dat soort externe bekrachtiging nodig, maar omdat jezelf als iets 'speciaals' beschouwen als jong kind niet was toegestaan, vinden de Zon-Saturnus mensen het vaak moeilijk om deze behoefte te erkennen. Hoewel ze graag gezien en gehoord willen worden, kunnen ze er nogal verlegen van worden als ze daadwerkelijk in de schijnwerpers komen te staan.

Teleurgesteld over gezagsdragers in het verleden, hebben de harde aspecten van Zon-Saturnus vaak moeite met wat men ‘autoriteit uitoefenen’ zou kunnen noemen, hoewel daar vaak wel een verlangen naar is. Een deel van de missie van degenen met deze contacten is om echte autoriteit binnenin te vinden. Op latere leeftijd heeft de Zon-Saturnus persoon de neiging om geen andere autoriteit te vertrouwen dan die van hemzelf. Zon-Saturnus hebben de meeste dingen op de moeilijke manier geleerd en dat leidt er nogal eens toe dat ze het liefst alleen hun eigen inzicht en overtuiging volgen, zeer zelfbepalend en afhankelijk van niemand.

Het type wil in een positie van gezag verkeren, een positie van verantwoordelijkheid, om in hoog aanzien te staan. Ze kunnen moeite hebben om zichzelf in die positie te plaatsen, deinzen terug, half verwachtend en hopend dat anderen hen in die centrale, zo wenselijke positie zullen plaatsen. Het Zon-Saturnus-type durft niet het risico te lopen om op hun eigen verdiensten te worden beoordeeld (en ze gaan ervan uit dat ze worden beoordeeld en dat is ook zo – door zichzelf), dus proberen ze iets te doen dat belangrijk is in de wereld. Ze proberen identiteit op te bouwen door iets te doen waar ze trots op kunnen zijn, misschien door iets tastbaars in de wereld te creëren (Saturnus houdt zich altijd bezig met dat wat tastbaar en concreet is) of door een unieke bijdrage te leveren aan de mensheid, iets dat de tand des tijds zal doorstaan en dat een bewijs is van de waarde van het individu in de wereld.

Wat de prestaties van de Zon-Saturnus ook zijn, het type zal waarschijnlijk nooit denken dat ze goed genoeg zijn, en dus kan het individu zichzelf steeds verder opjagen.  In veel opzichten is dit het goede nieuws over Zon-Saturnus-contacten, want terwijl Zon-Jupiter bijvoorbeeld de neiging zal hebben om onzorgvuldig en redelijk gelukkig te zijn met wat er is geproduceerd, kan Zon-Saturnus zich niet zo gemakkelijk op z’n gemak voelen en zal zichzelf dwingen om verder te gaan, beter te worden en zodoende uiteindelijk uitmuntend te worden. Als de prestaties van de Zon- Saturnus niet voldoen aan hun  diepe ambities, maakt het misschien niet zoveel uit, want er vindt nog steeds groei plaats. Ze testen zichzelf voortdurend, steeds kijkend of ze al werkelijk goed zijn geworden. Idealiter krijgen ze ook erkenning voor hun inspanningen, een soort van positieve bekrachtiging die zal helpen om hun wond te genezen. Omgekeerd, en in het ergste geval, kan het diepe gebrek aan vertrouwen van het Zon-Saturnus-type ook betekenen dat ze niets leveren, want deze persoon kan niet verdragen dat iets dat ze produceren slechts middelmatig is. Als Zon-Saturnus hun faalangst niet erkennen, kan de angst werkelijkheid worden. Juist de faalangst kan er toe leiden dat ze buitengewone prestaties leveren. Maar wanneer de persoon te zwaar leunt op de goedkeuring van anderen, op het ontvangen van externe bekrachtiging, wordt de deur geopend naar persoonlijke zwakte, want het individu kan worden beheerst door deze afhankelijkheid van de meningen van anderen. En als dit gebeurt, brokkelt de persoonlijke integriteit af: er is dan inderdaad een ontkenning van het zelf.

De Zon spoort ons altijd aan om welk deel van de horoscoop dan ook te belichten, en met Zon-Saturnus moet het individu zijn angsten onder ogen zien. Zich bewust worden van de problemen is, zoals altijd, de eerste stap op weg naar genezing. Wanneer Zon-Saturnus personen zich niet bewust zijn van hun eigen psychologie, kan dit ernstige gevolgen hebben, want ze voelen zich vaak zo onbekwaam dat ze ervoor gaan zorgen dat niemand anders ooit goed genoeg is, door andere mensen of situaties onder controle te gaan houden. Het is onvermijdelijk dat de mensen die ze het meest beheersen en controleren hun eigen kinderen zijn. Daarom bestendigen we de zonden van onze vaderen.

Er kan ook een soort vicieuze cirkel ontstaan ​​waarin Zon-Saturnus, altijd zelfredzaam en zelfbepalend, nooit iemand voldoende binnen laat komen en zo de mogelijkheid afsnijdt om echt gewaardeerd en erkend te worden als een uniek mens. Zon-Saturnus heeft meestal zeer sterke afweermechanismen. Een muur om het zelf. Deze kan nodig zijn geweest toen het individu nog jong was, maar eenmaal volwassen kunnen deze verdedigingsmechanismen het effect hebben dat ze niet langer beschermen, maar isoleren. Ze doen er goed aan om te proberen anderen zo goed mogelijk te begrijpen in plaats van te wensen dat ze zelf door anderen begrepen worden.

Het Zon-Saturnus-type heeft de neiging zichzelf heel serieus te nemen en alles wat er om hen heen gebeurt nogal persoonlijk op te vatten. Dit is vooral het geval in het vroege leven, wanneer het identiteitsgevoel van het individu wordt ontleend aan de externe bekrachtiging die beschikbaar is. Maar het individu vindt meestal na verloop van tijd een echt identiteitsgevoel en krijgt gewoonlijk ook veel (zelf)vertrouwen. Niet het schijnbaar eindeloze maar eigenlijk nogal kwetsbare zelfvertrouwen van Zon-Jupiter, maar een vertrouwen dat voortkomt uit een realistische inschatting van jezelf en je beperkingen. Het is waar dat mensen van Zon-Saturnus zichzelf kunnen beperken door hun doelen binnen te voorzichtige grenzen te houden, maar als die doelen worden getest en bereikt, kan er meer vertrouwen ontstaan. Zoals altijd ontkent Saturnus op korte termijn, maar niet per se voor altijd.

Zon-Saturnus mag, zoals ik al zei, zichzelf nogal serieus nemen, maar deze contacten komen toch vrij vaak voor in de horoscopen van clowns en komieken, die onder andere een goed gevoel voor timing moeten hebben. Clowns beschermen zichzelf onder meer door maskers te dragen. Voor de meesten van ons is onze huid onze fysieke verdediging, de barrière tussen ons en de buitenwereld. Bij het dragen van een masker draagt ​​een clown een dubbele verdediging, een dubbele versterking en barrière. En meer dan alle andere komieken, zeggen clowns lach-me-uit! Er is een bittere ironie in de boodschap van ‘neem me niet serieus’ van de persoon die zichzelf zo serieus neemt. Onderdeel van het Zon-Saturnus-verdedigingssysteem houdt vaak in dat je je achter een masker moet verstoppen, een soort verdedigingssysteem, want dit type is vaak bang voor de kwetsbaarheid die echte blootstelling zou brengen. Maar is er eenmaal echt zelfvertrouwen, dan is er ook kans dat hij gemakkelijker om zichzelf kan lachen, met een ironie die zowel aanstekelijk als behoorlijk humoristisch kan zijn.

Met zowel Zon-Saturnus als Maan-Saturnus contacten heeft het individu vaak moeite om de ‘juiste leeftijd’ te hebben. Mensen met deze contacten gedragen zich zelden in overeenstemming met hun chronologische jaren: ze zijn ofwel te verantwoordelijk en serieus terwijl ze jong zijn, misschien als reactie op wat de ouders wilden, of vertonen jeugdig gedrag als ze veel ouder zijn. Ik vermoed ook dat voor het gemiddelde Zon-Saturnus-type het leven echt beter wordt met de leeftijd, en er zal ongetwijfeld meer luchtigheid komen als het innerlijke kind naar boven mag komen. Dus Zon-Saturnus aspecten zijn vaak moeilijk in de jeugd, maar geven veel robuustheid en een krachtig en gezond ego op latere leeftijd. Door ervaring wijs geworden, en iets minder serieus.

 

Zelfverloochening, maar wil ook graag belangrijk zijn. Discipline, harde werker. Zelfbeheersing. Kan lange termijn doelen verwezenlijken. Autoriteit op bepaalde gebieden. Streng voor zichzelf. Angstig, of nauwelijks bang. Realistisch. Goed overzicht van wat belangrijk is. Belang van tijd. Streng voor zichzelf en anderen. Afstandelijke vader. Beperkte zelfexpressie. Zelfbeperkend gedrag. Creativiteit tegenhouden. Harde werkers. Taakgerichte mensen. Opdrachtgevers. Leraren. Autoriteiten. Regelmakers in plaats van regelovertreders. Wetshandhavers. Geharde persoonlijkheden, of juist breekbare, broze ego's (afhankelijk van de andere aspecten). Zelfdiscipline. Streng. Mensen die opvallen vanwege hun zelfdiscipline. Mensen die opvallen door hoe ze de regels wel of niet volgen. Mensen die opvallen door hun zelfverloochening. Ontkenning van zelfexpressie. Je persoonlijke creativiteit ontkennen. Je creatieve kracht ontkennen. Je van jezelf afgesneden voelen. Droge zelfexpressie. Ernstige zelfexpressie. Geen tijd voor plezier en spelletjes. Het leven is een serieuze zaak. Jezelf te serieus nemen. Geen gevoel voor humor. Geen gevoel voor spelen.

Een feitelijke houding hebben. Heel hard zijn voor jezelf. Jezelf niet vergeven voor fouten en vergissingen. Zelfcensuur. Strenge normen. Je eigen autoriteit zijn. Je eigen regels maken. Creatieve structuur. Zelf structurerend. Schema's, routines en dagelijkse structuren maken voor je leven. Ontdek wie je bent door ervaringen die discipline en hard werken vereisen. Streven naar succes. Leven met beperkingen. Gedijen als er beperkingen aan je worden opgelegd. Mensen die zich meer op hun gemak voelen in gestructureerde omgevingen. Structuur geeft persoonlijke vrijheid. Structuur vergroot creatief vermogen. Het hebben van routines, gewoonten en dagelijkse structuren houdt je onder controle en helpt je om uit het leven te halen wat je wilt. Je grenzen begrijpen. Realistisch zijn over uw persoonlijke grenzen - en ermee werken. Zelftesten. Je eigen leermeester zijn. Het gevoel hebben dat andere mensen je altijd testen. Het leven is een test. Gevoel dat andere mensen beperkingen opleggen aan uw persoonlijke vrijheid.

Gemakkelijke omgang met autoriteiten. Gepast. Het overtollige terugsnoeien. Strakke zelfexpressie. Depressie. Somber. Zwaar op de hand. Pessimist. Gebrek aan vitaliteit. Melancholie. Somber vooruitzicht. Een sober leven leiden. Zelfontbering. Genieten met minder. Een heel gefocust kernzelf hebben. Bouwers. Planners voor de lange termijn. Begrijpen hoe gebeurtenissen zich in de loop van de tijd ontvouwen. Beseffen dat het lang kan duren om te krijgen wat je wilt, maar toch doorgaan om het te krijgen. Van plan zijn om een rijpe leeftijd te halen. Beter omgaan met oudere mensen. Oudere mentoren zoeken en uiteindelijk mentor of leraar worden. De wijsheid hebben van iemand die veel ouder is. Super conservatief. Zakenlieden. Saai. Gebrek aan creativiteit. Gebrek aan spontaniteit. Grootvader type. Hoofd van een dynastie.

Steeds meer jezelf worden naarmate je ouder wordt. Laatbloeiers. Leren om alle aspecten van je leven in vorm te houden. De behoefte hebben om erkend te worden voor je harde werk. Erkend moeten worden voor wat je bereikt. Moeilijke of beperkte relaties met mannen. Afgesneden zijn van je vader. Afgesneden zijn van je eigen gevoel van innerlijke autoriteit. De harde lijn volgen. Gebrek aan empathie bij mannen. Nooit goed genoeg voelen. Ontoereikend voelen. Papa was iemand voor wie discipline belangrijk was. Papa had hoge verwachtingen en normen. Papa drong er op aan om iets te bereiken. Papa hield je op schema. Papa heeft je leven gestructureerd. Strenge vader.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Zon in Steenbok en Zon in het tiende huis

Saturnus in Leeuw en Saturnus in het vijfde huis

 

Terug