Kruimelpad

Zon-Jupiter

Wat het daadwerkelijke contact ook is, deze combinatie is vaak opgewekt, en neigt naar optimisme en (zelf)vertrouwen. Met de zachte aspecten neemt dit de vorm aan van een zachte, bijna zelfgenoegzame tevredenheid met het eigen lot en optimistische verwachtingen voor de toekomst. De harde aspecten leiden eerder tot overmoed en een iets te overdadige uitbundigheid, en de conjunctie kan op verschillende momenten beide kanten laten zien. Vrijgevigheid is meestal ook een zeer opvallend kenmerk van deze combinatie, en niet alleen in materiële zin. Over het algemeen bedoelen Zon-Jupiter-mensen het goed, maar zijn ze soms enigszins naïef over hun eigen motieven en de manier waarop hun liefdadigheid door anderen wordt gezien. Misschien kunnen we hier een glimp opvangen van de potentiële arrogantie van het type, want in het slechtste geval kan het standpunt van liefdadigheid worden gezien als betuttelend en neerbuigend, zoals bij de persoon die zijn medestervelingen niet als gelijken beschouwt, maar als individuen die op de een of andere manier inferieur aan hem zijn en voor wie hij daarom genereus moet zijn en af en toe een fooi moet geven. Ze prijzen zich gelukkig dat ze het zelf zo goed getroffen hebben.

Soms lijkt Zon-Jupiter zich bijna met God zelf te identificeren, maar ook als ze het niet zo hoog zoeken is er vaak wel een identificatie met de maatschappelijke groeperingen die traditioneel de elite vormen – artsen, juristen, bestuurders, etc. Het gedrag van Zon-Jupiter (en vooral die met de harde aspecten) kan door anderen soms als betuttelend en paternalistisch worden beschouwd. Zon-Jupiter voelt zich misschien enigszins onthutst door deze reactie en begrijpt niet gemakkelijk waarom zijn overvloed en welwillendheid zo ongenadig en ondankbaar wordt ontvangen. Hij of zij raakt dan vrij gemakkelijk even diep teleurgesteld doordat andere mensen zo onaardig zijn - maar slechts voor korte tijd. Ze hebben wel iets van een opgeblazen ballon en dat roept een bijna universele impuls op: even lekprikken! Jupiter overdrijft het Zonne-principe van trots met deze combinatie, zodat degenen die deze combinatie hebben erg ingenomen met zichzelf kunnen zijn, zichzelf opblazen als pauwen.

In het ergste geval kunnen vooral de harde aspecten te lijden hebben onder zelf-inflatie, een toestand waarin het individu onrealistisch hoge verwachtingen en meningen heeft over zichzelf, een groot maar kwetsbaar ego. Hier denkt het individu dat hij, net als God, alles kan maken zonder vervelende consequenties, dat er onmogelijk iets mis kan gaan. Het kan lijken alsof er gewoon te veel vertrouwen in het leven en in hun eigen zelf is. ‘Lijken’ is misschien het beste woord hier, aangezien Zon-Jupiter vaak niet zo zelfverzekerd zijn als ze lijken; anders zou het niet zoveel moeite kosten om deze overdreven zelfverzekerde manier van doen aan te kweken.

Zon-Jupiter-mensen zijn geweldige visionairs, die intuïtief hun plaats in het grote geheel zien en de gave hebben om elke situatie te begrijpen in termen van grotere en betere toekomstige mogelijkheden. Hun grootse doelen kunnen in het begin overdreven lijken, maar het is verrassend hoe vaak mensen met deze contacten hun visie werkelijkheid maken (hoewel in dat geval ook de vaste tekens of Saturnus sterk zullen zijn in de horoscoop) en het is hun aangeboren vertrouwen in het leven en in zichzelf dat hen daartoe in staat stelt. Het Zon-Jupiter-type is een gokker in hart en nieren en neemt graag risico's, heeft inderdaad weinig besef van de mogelijkheid van gevaar of mislukking, misschien in de veronderstelling dat hun project het goddelijke zegel van goedkeuring heeft en als zodanig wordt beschermd tegen rampen. Hun liefde voor avontuur en hun geloof in wat ze doen, gekoppeld aan het vertrouwen in de waarschijnlijke succesvolle uitkomst van gebeurtenissen, is besmettelijk en geeft ook anderen meer vertrouwen. Ze zijn dus ook vaak succesvol – en zelfs als ze dat niet zijn voelen ze zich nog wel zo.

Er is een enorm vermogen tot leiderschap met deze combinatie en meer specifiek een positieve houding ten opzichte van autoriteit en vooral het nemen ervan. Degenen met Zon-Jupiter geloven sterk in groei en vrijheid, en zullen idealiter ook zorg willen dragen voor de groei en vrijheid voor iedereen. Dit leidt vaak tot interesse in politiek, hoewel dit geen bijzonder democratische combinatie is, want Zon-Jupiter-typen willen dingen op hun eigen manier doen en zijn niet zo enthousiast over de nederigheid die het echte democratische proces vereist. Toch zijn het vaak uitstekende bestuurders die elk probleem als een uitdaging zien. Ze zitten niet gauw bij de pakken neer.

Als de rest van de horoscoop in overeenstemming is, lijken alle contacten tussen deze planeten het individu voor te bestemmen tot succes en steeds grotere bekendheid in hun vakgebied. Omdat ze altijd verder willen gaan, willen groeien, kunnen ze ook een echte autoriteit op hun gebied van expertise worden, die graag aan anderen uitleggen hoe het zit.

Niet dat alles dat ze aanraken verandert in goud, want soms kunnen er dingen misgaan en – vooral met de harde aspecten – rampzalig mis… Maar opvallend is dat ze zelfs dan er op de een of andere manier mee weg lijken te komen zonder al te veel schuld of verantwoordelijkheid op zich te nemen, zelfs als er aanzienlijke beschuldigingen van nalatigheid en onzorgvuldigheid zijn. De populariteit van het klassieke Zon-Jupiter-type zal alleen maar even worden aangetast, en het individu zal de gelukkige gave hebben om de hele episode filosofisch te bezien, als onderdeel van het grotere geheel. Nooit was er een type dat beter in staat was zichzelf op te pakken, zichzelf af te borstelen en helemaal opnieuw te beginnen. Zonder veel schuldgevoel of schaamte.

Vanwege de roekeloosheid en onzorgvuldigheid en het misplaatste geloof in goddelijke bescherming, kunnen harde contacten tussen deze planeten nogal gevoelig voor ongelukken zijn, vooral als Mars of Uranus ook meedoen. Degenen met de zachte aspecten hebben meestal geluk, maar hebben dan ook niet de neiging om zichzelf te overbelasten of zich zo onzorgvuldig te gedragen als degenen met de harde aspecten en soms de conjunctie. Degenen met de moeilijke aspecten moeten gewoon hun geluk beproeven - en hun geluk pushen tot ze het ravijn instorten.

Dit is van nature het contact van de ontdekkingsreiziger en de avonturier. Zon-Jupiter-mensen zullen allemaal een fundamentele en voortdurende behoefte delen om zichzelf en hun horizon te willen vergroten en verbreden. Dit type wil gewoon verder en verder gaan en wil ook de ruimte om dat te doen, Zon-Jupiter-typen willen blijven groeien, meer en meer van het leven omarmen. Het is onwaarschijnlijk dat ze in een sleur terechtkomen of zich op een of andere manier gemeen of kleinzielig gedragen; hun visie is de grootse visie en ze willen niet worden lastiggevallen met kleine details of iets anders dan de grootste obstakels. Vaak is er interesse en betrokkenheid op terreinen als recht, onderwijs en religie. Zon-Jupiter heeft de neiging zich erg bezig te houden met betekenis, maar ook met de toekomst, en deze beroepen bieden ruimte voor dit soort verkenningen. De combinatie is ook nuttig voor situaties waarin hij of zij advies aan anderen mag geven.

Het is ook een goede combinatie voor het toneel, film en theater, want drama biedt veel mogelijkheden tot overdrijving, karikatuur en zelfpromotie. Een Zon-Jupiter-contact (vooral de conjunctie en harde aspecten) kunnen we associëren met een groot ego, een enorme persoonlijkheid, iemand die overal waar ze komt opvalt en niet over het hoofd gezien kan worden. En vooral ook niet over het hoofd gezien wil worden.

Altijd op zoek naar grootse ervaringen kunnen de harde aspecten van Zon-Jupiter last hebben van periodes van ontevredenheid (vooral als beide planeten in veranderlijke tekens staan) in de overtuiging dat het gras overal groener is dan op het kleine veld waar ze toevallig op staan. Deze ontevredenheid is natuurlijk juist de aansporing die nodig is om het individu ertoe aan te zetten grote veranderingen in zichzelf, iemands leven en in de wereld aan te brengen. Omgekeerd weten Zon-Jupiter-typen meestal hoe ze het beste uit een moeilijke situatie kunnen halen, hoe ze het van de positieve kant kunnen bekijken en hoe ze met anderen hun optimisme kunnen delen. Soms kan dit optimisme uit de hand lopen, zoals wanneer het individu weigert ‘naar beneden te komen’, weigert de harde realiteit van de situatie onder ogen te zien, of zelfs niet aankan. Er is veel van het goddelijke kind in Zon-Jupiter, en om dat kind op aarde te brengen, zou het alleen maar sterfelijk en feilbaar maken.

Degenen met de sterke contacten hoeven niet noodzakelijk tot een kerkgenootschap te behoren, maar ze hebben meestal een sterke (religieuze, spirituele of politieke) overtuiging. De wereld is geordend volgens principes die zij toevallig goed kennen. De neiging tot moraliseren kan ook een probleem zijn voor het type. Anderen uitleggen hoe het werkelijk zit. Dat is een neiging die ze vaak overgenomen hebben van hun vader. of op z’n minst van de sociale klasse waartoe ze behoren.. Mogelijk werd de vader zelf als een moreel ijkpunt gezien. Hij is ook vaak een reiziger, altijd bezig in de wereld, een rusteloze figuur die veel ruimte wil en weigert opgesloten te worden. Soms wordt hij ervaren als een goddelijke figuur, te groot om vast te pakken, te ver weg om aan te raken. Met de zachte aspecten is het gevoel misschien meer een genereus, filosofisch type man. Hoe dan ook, het lijkt erop dat de overtuigingen van de vaderfiguur geïnternaliseerd werden.

 

Optimistisch. Tevreden. Overmoedig. Vrijgevig. Arrogant. Te groot ego. De verkenner. De Visionair. Succesvol. Opportunistisch. Ruimhartig. Grootse doelen. Wil groeien. Ziet overal betekenis. Filosofisch. Inspirerend leiderschap. In zichzelf geloven. Geloof hebben dat alles wel zal lukken. Optimisten. Opportunisten. Genotzuchtig. Willen veel aandacht. Broeders door dik en dun. Breed scala aan zelfexpressie. Luide lachers. Zelfontplooiing door middel van onderwijs. Zelfontplooiing door reizen. Identificeren met een bepaalde filosofie of reeks overtuigingen. Uw identiteit verbonden hebben met uw religie. Predikers. Religieuze ijveraars. Te enthousiast over je eigen projecten, creatieve bezigheden en zelfexpressie. Buiten proportie veel aandacht voor eigenbelang. Buiten proportie gezien en erkend moeten worden. Een overdreven gevoel hebben hoeveel jouw bijdrage in elke situatie van belang is. Extravagant. Zichzelf belangrijk vinden. Je persoonlijke grenzen verleggen. Buiten proportie vertrouwen. Vol van jezelf zijn. Alle anderen overtreffen. Niemand anders laten schijnen als je in de buurt bent.

Papa was overweldigend en aanmatigend. Vader leek groter dan hij in werkelijkheid was. Vader wierp een enorme schaduw. Vader was een enorm genereus en een gelukkig persoon. Vader was een predikant, leraar of reiziger. Vader was betrokken bij rechten of filosofie. Vader had de neiging om les te geven. Vader was een leraar of professor. Vader was een gokker. Vader had hoge verwachtingen.

Herkennen wanneer de kans zich aandient. Identificatie met gokkers en mensen die risico’s durven nemen. Ik verwacht nu elke dag de loterij te winnen. Betrokken raken bij schema's om snel rijk te worden. Kansen vallen in uw schoot. Uw geluk als vanzelfsprekend beschouwen. Verwacht dat alles jouw kant op gaat. Identificeren met mensen die groter lijken dan het leven. Het gevoel hebben dat je alles kunt bereiken. De neiging hebben om te vertrouwen op dingen die lukken in plaats van moeite te doen om ze te laten werken. Goedgehumeurd. Luchthartig. Een levendig zelfgevoel. Het vermogen om het leven niet al te serieus te nemen. Gemakzuchtig gevoel van eigenwaarde. Genereuze wil. Filantropen. Een welvarende instelling. Uitgaande van een houding van overvloed. Positieve bevestigingen. Je rol en levenspad bevestigen. Zelfverzekerd. Vreugde vinden in het leven. Stralend volledige zelfexpressie. Het leven ten volle omarmen. Ontdek alles wat het leven te bieden heeft. Sterke behoefte om alles te beschermen dat je ziet als een verlengstuk van jezelf. Uw identiteit beschermen.

Geloven in gerechtigheid. Weten dat het beter zal worden. Een enorm loyaliteitsgevoel. Langdradige, stormachtige, prekerige, betweterige types. Gefascineerd door de zin van het leven. Filosofen. Komieken. Intuïtieve mensen. Het grote geheel kunnen overzien. Visie hebben en het vertrouwen hebben om uw visie te realiseren. Het vermogen om twijfel aan jezelf uit te bannen. Het vermogen om levensomstandigheden te overwinnen. Boven kleinzieligheid staan. Leven met enthousiasme. Geen tijd hebben voor triviale details. Het goede willen bereiken. Leraren. Gidsen. Goeroes. Wijzen.  Kanalen  voor een hoger bewustzijn. Bewustzijnsverruimers. Avonturiers en ontdekkingsreizigers. Je kunt nooit teveel van het goede hebben. Een leven vol overdaad leiden. Groots leven. Een groot hart hebben.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Zon in Boogschutter en Zon in het negende huis

Jupiter in Leeuw en Jupiter in het vijfde huis

 

Terug