ZON-MARS

Sterke contacten tussen deze planeten leiden meestal tot een sterke persoonlijkheid. Mensen met dit contact zijn meestal echte individualisten, eerder leiders dan volgers, deelnemers in tegenstelling tot omstanders. Het Zon-Mars-type heeft, tenzij er sterke aanwijzingen zijn van het tegendeel, veel energie, wil actief iets doen en heeft een hekel aan alleen maar zitten wachten tot er iets gebeurt. En met deze kijk op het leven trekken gebeurtenissen onvermijdelijk gewoon naar hen toe. Er is altijd wel iets aan de hand.

Degenen met contacten tussen de Zon en Mars zijn vaak erg gefocust; ze weten wat ze willen en wat de kortste weg is om dat te bereiken, en wanneer Zon-Mars iets wil, wil het dat meestal heel graag, en wil het dat nu. Soms zijn dit de jong volwassen mannen die worden opgepakt door de politie – voor rellen, criminele activiteiten of vechtpartijen. Al zullen verreweg de meeste mensen met een Zon-Mars aspect het natuurlijk niet zo ver laten komen. Maar met geweld nemen kan worden gezien als de snelste manier om iets te krijgen.

Deze mensen zijn vaak ambitieus en competitief en net als bij de Ram is er een wanhopig verlangen om als eerste ‘daar’ te komen (waar dat ook is). Het type Zon-Mars vindt het belangrijk om iets te bereiken, belangrijk om te ‘doen’; ze zijn trots op hun moed, durf en vermogen om iets te voor elkaar te krijgen. Tenzij andere factoren in de horoscoop wijzen op vastberadenheid (bijvoorbeeld een sterke Saturnus), bereikt de Zon-Mars-persoon misschien niet zoveel als hij zou willen, want de combinatie kan zo onstuimig en impulsief zijn, zo geneigd om zonder na te denken ergens in te springen, dat hij het risico loopt om ernstige fouten te maken. Gewoonlijk wordt de onstuimigheid van Zon-Mars echter getemperd door andere factoren in de horoscoop, en ook getemperd door tijd, leeftijd en ervaring.

In ieder geval is er een enorme strijd met deze combinatie, vooral met de harde aspecten, gecombineerd met veel drive en leiderschapspotentieel. Dit is de persoon die gewoon wil winnen, winnen, winnen en als hij of zij de strijd heeft gewonnen, nieuwe manieren wil vinden om weer iets anders te veroveren. Zon-Mars-typen zijn niet bang om op te komen voor wat ze willen of voor wat van hen is, en een goede manier om dit aspect te gebruiken is dat het individu veldslagen voert namens anderen die dat minder goed kunnen. Opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, vechten tegen onrechtvaardigheid, de strijd aangaan met leugenaars en bedriegers.

Deze combinatie heeft meestal geen erg goede staat van dienst als het gaat om het cultiveren van evenwicht, kalmte en gelijkmoedigheid. Altijd bereid om de handen uit de mouwen te steken voor actie, heeft Zon-Mars meestal geen goede reputatie om problemen vreedzaam of vriendschappelijk op te lossen, tenzij Venus of Weegschaal natuurlijk ook sterk in de horoscoop staan.

Deze combinatie is erg handig voor degenen die in een bepaalde hoedanigheid als probleemoplosser werkzaam zijn, en voor degenen die zich bezighouden met 'dingen op gang brengen'. Zon-Mars heeft gewoonlijk een zeer gezonde en eerlijke waardering voor eigenbelang, hoewel er soms een dunne lijn kan zijn tussen gezond eigenbelang en een totale minachting voor de behoeften van anderen, wat een negatievere manifestatie van deze combinatie kan zijn. Men kan deze combinatie nauwelijks associëren met een gematigd temperament; degenen met sterke contacten tussen deze planeten hebben de neiging om ruw om te gaan met zachtere types. Ook bestaat het gevaar aan te nemen dat alle anderen even capabel zijn om voor zichzelf op te komen en net zo gemakkelijk als zij aan hun eigenbelang denken.

Kortom, de Zon-Mars persoon is, net zoals de Maan-Mars, op zijn best als het een zaak heeft om voor te vechten, een legitieme reden voor zijn oprechte ijver, moed en ergens voor gaan ​​– waardoor zijn talent voor actie en snelle besluitvorming ten goede kan worden gebruikt. Als er dan toch gevochten moet worden, dan maar voor de goede zaak.

Dit zijn ook mensen die kunnen genieten van zwaar fysiek werk, mogelijk in combinatie met metalen voorwerpen en gereedschap. En als het luidruchtig en gevaarlijk is – des te beter! Ze doen het ook uitstekend als het werk in de buitenlucht betreft.

Net als Ascendant-Mars loopt Zon-Mars vaak tegen allerlei dingen aan, en in beide gevallen zie je veel vaker dan gemiddeld blauwe plekken, snijwonden en schaafwonden, vooral op het hoofd en de handen. Er is altijd wel iets wat bloedt of pijn doet – wat dan vaak weer met een zekere onverschilligheid wordt afgedaan als onbelangrijk.

Deze combinatie is ook ideaal voor elke vorm van sport en vooral strijd- of wedstrijdsport; tennis, boksen, squash, enzovoorts. Situaties waarin het individu niet alleen met anderen kan concurreren, maar ook met zichzelf en zijn eigen verleden de strijd kan aangaan – nog meer punten dan de vorige keer!. Af en toe kunnen mensen met sterke Mars-aspecten ervoor kiezen om niet actief de strijd aan te gaan, te bang dat ze tweede zouden kunnen worden. Eerlijk gezegd is dit niet zo’n goede strategie, want Mars energie zoekt toch wel een uitweg, en als het niet constructief gebeurt zal het gemakkelijk juist destructief worden.

Je zou kunnen zeggen dat de Zon Mars-persoon een strijd met zichzelf voert – en dat die in veel gevallen weer terug te voeren valt op een strijd met een vroege vaderfiguur, hetzij de persoon zelf, hetzij de dingen waarvoor hij stond. Deze woede op de vader kan het individu gebruiken om allerlei uitzonderlijke prestaties te leveren, om te laten zien dat hij beter is dan zijn vader. Ook zijn er bijna altijd wel andere mannen met wie hij op de een of andere manier een conflict heeft. Vader zelf is vaak meer dan gemiddeld agressief, gemakkelijk tot ruzie overgaand, snel boos of ontstemd. Dus het kind leerde al snel dat het zich tegen hem moest verweren.

Vaak was de vader ook iemand met een sterke, doordringende, ongecontroleerde seksualiteit, en het kan zijn dat het jonge kind dit bijzonder bedreigend vond, ook al hebben ze misschien geen naam voor wat ze voelen. Soms was er concurrentie tussen vader en kind. In andere gevallen belichaamt de vaderfiguur de kwaliteit van Mars door te werken met gereedschappen en metalen - de soldaat, de chirurg, de slager, de man die vaak bloed aan zijn handen heeft, en deze beroepen kunnen manieren zijn waarmee de Zon-Mars persoon zelf zijn brood verdient.

Er zullen ook altijd momenten zijn geweest in het leven van de vader dat de kwestie van zijn moed aan de orde kwam, zoals in gevallen waarin de vader bijvoorbeeld ten oorlog trok, een conflict met anderen had, of betrokken raakte bij een ruzie. Voor het kind met een Zon-Mars aspect zijn dat nu juist de momenten die het meeste indruk maakte, en sterk het beeld van de vader bepalen. Ook kan het gebeuren dat het kind op de een of andere manier betrokken raakt bij die strijd, of geconfronteerd wordt met de gevolgen die de strijd van de vader had.

Een Zon-Mars persoon een lafaard noemen lijkt een beetje op het zwaaien met een rode vlag naar een stier; het zou gemakkelijk in bloedvergieten kunnen eindigen! Degenen met de vierkante aspecten zijn vaak onzeker over hun vermogen tot moed, zijn bang dat ze inderdaad lafaards kunnen zijn, of als zodanig door anderen worden gezien. Soms juist daardoor plaatsen ze zichzelf in situaties die vereisen dat ze moedig en onbevreesd zijn om zichzelf te bewijzen, hoewel misschien niet zo bewust. Degenen met het oppositie hebben misschien nog meer kans om in één-op-één gevechten terecht te komen, vooral wanneer ze jong zijn, wanneer ze anderen vaak als ruzieachtig of agressief beschouwen in plaats van zichzelf. Degenen met de conjunctie identificeren zich sterk met de Mars kenmerken van moed, durf en ijver, maar hebben vaak een blinde vlek wat betreft de mate van assertiviteit die ze laten zien. Ze kunnen oprecht verbaasd zijn dat anderen hen zo dwingend vinden. Het sleutelwoord voor de Zon-Mars is, denk ik, moed.

Alle harde aspecten vergroten de kans op ongelukken en verwonding. Dat komt, denk ik, omdat we Zon-Mars kunnen associëren met “te veel, te snel”, nooit stoppen totdat ze daartoe gedwongen worden, zodat lichaam en geest gewoon overwerkt en overbelast raakt. Zon-Mars kan gewoon te veel zich ergens volledig instorten en moet een klein plekje in hun leven vinden waar ze de dingen gewoon hun gang kunnen laten gaan in plaats van altijd te forceren, een klein hoekje waar de kwaliteit van gewoon 'zijn' in plaats van altijd 'doen' kan worden gewaardeerd. Omgekeerd is de kans echter groter dat er gezondheidsproblemen zullen optreden bij Zon-Mars als ze geen project hebben waar ze hun tanden in kunnen zetten. Zonder een geschikt voertuig voor zijn energie en talenten, voelen Zon-Mars-mensen zich erg boos en gefrustreerd over het leven en zichzelf, en dit kan vooral op latere leeftijd erg stressvol zijn voor het lichaam. Deze gevoelens hoeven natuurlijk niet negatief geïnterpreteerd te worden, want het kan deze woede zijn die het Zon-Mars-type aanspoort om in actie te komen en iets te doen aan de situaties die hen boos maken.

Kleine observatie – mensen met Zon-Mars aspecten hebben meer kans op rood of rossig haar.

Vrouwen die een Zon-Mars aspect hebben zullen zich ook aangetrokken voelen tot manlijke mannen – degenen met een hoge dosis testosteron. Het is ook goed mogelijk dat ze zelf actief alle kenmerken uitleven die hierboven genoemd zijn, zeker als de maatschappelijke mogelijkheden hier de ruimte voor geven.

Voor beide seksen geldt ook dat ze met deze combinatie een grote belangstelling hebben voor seksualiteit. Voor hen is lust een vrijwel dagelijks terugkerend gevoel en als ze in een relatie zijn is dit één van de beste manieren om met elkaar te communiceren – misschien nog wel beter dan praten en overleggen. Natuurlijk zijn er in het verleden – en op veel plekken in de wereld nu nog steeds – allerlei verboden en taboes rond seksualiteit die het met name voor vrouwen lastiger maken om met dit deel van hun identiteit om te gaan, en dat kan het beeld vertekenen. Maar seksuele gevoelens zijn bij Zon-Mars aspecten altijd sterk aanwezig.

 

Individualistisch. Leiders. Energiek. Conflicten. Gefocust. Ambitieus. Moedig. Ongeduldig. Agressief. Ruzies met de vader. Wil hoe dan ook winnen. Durfal. Fysiek sterk. Seksueel geladen. Krachtig. Luidruchtig, ruw, grof, nors. Kan prima voor zichzelf opkomen. Wil zelf kiezen. Levenskracht. Oerkracht. Een actiegericht persoon. Doeners. Fysieke vitaliteit. Seksuele vitaliteit. Handelen in eigen belang. Egocentrische actie. Het vermogen om jezelf uit te dagen. Zelf gemotiveerd. Initiatiefnemers. Creatieve actie. Jezelf uitdagen om je creatieve potentieel te bereiken. Jezelf uitdagen om alles te zijn wat je kunt zijn. Jezelf in elkaar slaan als je verliest. Competitieve mensen. Mensen die weten hoe ze voor zichzelf moeten zorgen om te krijgen wat ze willen. Mensen die weten wat ze willen. Bestuurders. Mensen die andere mensen vertellen wat ze moeten doen. Leiders. Managers. Coaches. Trainers.

Vijanden. Zwaardgevechten en ridders. Mensen die meer te bereiken als ze worden uitgedaagd of als ze waardige concurrenten hebben. Mensen die willen zijn waar de actie is. Mensen die niet terugdeinzen voor een gevecht. Hoofd van een bedrijf. Ondernemers. Mensen die zichzelf uitdagen om de beste te zijn in wat ze doen. De pogingen van andere mensen om je te laten doen wat ze willen dat je doet, bestrijden of simpelweg afwijzen. Mensen die weigeren te doen wat hun wordt opgedragen, hebben er geen probleem mee om andere mensen te vertellen wat ze moeten doen. Het verlangen om je eigen baas te zijn. Onvermogen om naar gezag te luisteren of in een ondergeschikte positie te worden geplaatst. Uw rechten doen gelden. Wat is mijn volgende doel? Wat zal ik hierna veroveren? Waar kan ik nog meer de beste in zijn? Wie kan ik nog meer verslaan? Zonder aarzelen ervoor gaan, bewijzen wie je bent. Kansen om te laten gelden niet voorbij laten gaan. Moedig genoeg zijn om te laten zien wie je bent. Moedig genoeg zijn om jezelf te bewijzen.

Mogelijkheid tot geweld. Geweld door mannen ervaren. Mannen ervaren als basaal en primair, zonder verfijning. Een natuurlijke affiniteit hebben met typisch "mannelijke" bezigheden. Identificeren met mannen. Identificeren met typisch 'mannelijke' interesses. Mannen en vrouwen die er op eigen kracht zijn gekomen. Vechten tegen autoriteit. Tegen jou vechten. Depressie als er geen waardige tegenstanders zijn en niets het waard is om voor te vechten. Depressie doordat je je potentieel niet bereikt. Depressie door kansen niet te grijpen. 'Ik had een kanshebber kunnen zijn. Ik had iemand kunnen zijn. " Depressie door verveling. Doelen en uitdagingen nodig hebben om uw volledige potentieel te bereiken. Doelen en uitdagingen nodig hebben om je vitaal en levend te voelen. Het moment grijpen. De lat hoger en hoger leggen. Een richting hebben. Doel hebben. Je energie ergens op richten. Dingen te doen hebben. Lichamelijke activiteit als een manier om in contact te komen met je kernzelf. Manieren nodig hebben om te leren omgaan met agressie en vijandige neigingen. Identificeren met kampioenen, vechters, helden en heldinnen, en mensen die over het algemeen ver schoppen. Sport. Sportieve activiteiten. Sport om lichamelijke energie in goede banen te leiden. Seks als ontlading. Seks om weer op te laden. Seks als manier om agressie kwijt te raken. Agressieve seks. Eerst ruzie, dan seks.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Zon in Ram (maar minder uitgesproken) en Zon in het eerste huis

Mars in Leeuw en Mars in het vijfde huis

 

Terug