Kruimelpad

Zon in het negende huis

Met de Zon in het negende huis wordt je waarschijnlijk gemotiveerd door de behoefte om je horizon te verbreden en te verbreden, fysiek of intellectueel. Je bent misschien gefascineerd door reizen en vreemde plaatsen, op zoek naar wat er nog meer in de wereld bestaat. Reizen in het buitenland, en met vreemde culturen in aanraking komen bevredigt een diepe nieuwsgierigheid naar het samenleven van anderen en de vele vormen die dat kan aannemen.

Misschien heb je behoefte aan kennis en volg je paden die je in staat stellen om voortdurend te leren en te begrijpen. Je uitdaging is om onderscheidingsvermogen te ontwikkelen over wat je gelooft, en om de huidige beperkingen te accepteren. Na verloop van tijd leer je een toekomstvisie te integreren in je huidige omstandigheden en leer je anderen hoe ze inspiratie in hun leven kunnen vinden.

Het negende huis houdt zich bezig met verkenning, onderzoeken en het zoeken naar betekenis. Het symboliseert het verlangen om de horizon te verbreden en verder te kijken dan wat al bekend is - op fysiek, intellectueel of metafysisch niveau. Traditioneel wordt het negende Huis in verband gebracht met religie, filosofie en politieke-, academische-, of levensovertuigingen. En dus is dit huis op het hoogste niveau verbonden met iemands ervaring van waarheid en waarachtigheid.

Als je de Zon in het negende huis hebt, omvat je reis het verkennen van mogelijkheden en het in twijfel trekken van wat anderen als vanzelfsprekend zien. Je moet je overtuigingen uitdagen om erachter te komen wat waar is voor jou. Dit vereist dat je het leven vanuit verschillende perspectieven bekijkt, zodat je een bredere visie krijgt.

Je kunt door verschillende religieuze of filosofische zoektochten worden aangetrokken, terwijl je naar betekenis zoekt. Jouw missie is om verschillende ideeën, filosofieën, geloofssystemen en culturen te vergelijken en te contrasteren terwijl je meer over de wereld om je heen ontdekt. Dit moet overeenkomen met je zonneteken en je moet op zoek gaan naar concrete manieren om je vaardigheden aan de wereld om je heen te demonstreren.

De noodzaak om te weten vormt de basis van jouw reis. Dus je mag je leven leiden als een eeuwige student, waarbij je constant ideeën, informatie en voor de hand liggende feiten uitdaagt. Hoger onderwijs kan belangrijk voor je zijn. Je zult waarschijnlijk doorstromen naar postdoctorale en zelfs doctoraatsniveaus. Je zoektocht naar betekenis zal je blootstellen aan veel ideeën.

Voor sommigen van jullie zal je natuurlijke neiging om geaccepteerde normen in twijfel te trekken, ertoe leiden dat je andere, meer onconventionele wegen gaat volgen. Misschien vindt je orthodoxe onderwijssystemen te benauwd voor jouw specifieke behoeften. Je reis zou je dan buiten het conventionele onderwijs kunnen brengen, om kennisgebieden te verkennen die verder gaan dan het reguliere onderwijs. Hoewel je waarde hecht aan informatie en ideeën, moet je begrip krijgen op je eigen voorwaarden en op je eigen manier.

Je bent begiftigd met het vermogen om aan te voelen wat de toekomst brengen gaat.  Je zult het leven waarschijnlijk zien als een avontuur en een zoektocht. Bij het zoeken naar kennis, of het verleggen van schijnbare grenzen, breng je bestaande paradigma's in beweging. Met andere woorden: wat anderen als vanzelfsprekend zien, zie jij als verouderde manieren van kijken. Je levensreis kan een pad van leren en onderwijs inhouden terwijl je naar je persoonlijke waarheid zoekt door verschillende filosofieën, meningen en ideeën tegen te komen en vervolgens te assimileren.

Na verloop van tijd leer je grenzen te herkennen en er dienovereenkomstig rekening mee te houden bij het plannen van de weg die voor je ligt. Je moet het vermogen ontwikkelen om onderscheid te maken tussen wat mogelijk is en wat niet.

Je hebt het vermogen om anderen te inspireren en het licht van het ware doel in hun leven te brengen. Door je eigen behoefte aan vrijheid te waarderen, maak je ruimte voor creatief denken en de geboorte van nieuwe ideeën.

Je levensreis houdt in dat je de waarheid in twijfel trekt en anderen leert hetzelfde te doen. Maar ook dat je anderen helpt eigenwaarde te ontwikkelen en in hun eigen waarheid en waarachtigheid te leven.

 

Achtergrond

Belangrijkste associaties met het negende huis, verwant aan het negende teken Boogschutter:

Het buitenland, buitenlanders, reizen naar het buitenland. Cultuur, geloof, religie. Betekenis zoeken, vinden en geven. Wetten en ethiek, de rechtspraak en de mensen die daar werken. Levensovertuigingen, het grote verhaal, wat je over het leven denkt, filosofie. Hogere opleidingen, universiteit, academische vorming, abstracte gedachten, verdere professionalisering, leren door ervaring en discussie met anderen.

Belangrijkste associaties met de Zon

De kern, het bewuste zelf, de wil, het vermogen om te kiezen, de held, het hart, integratie van ervaringen, wie je bent en wat je wil zijn, de mogelijkheid om je leven te sturen, ambitie, waar je naar streeft, creativiteit, zelfexpressie, onafhankelijkheid, waar je voor staat, mannen in het algemeen, en meer specifiek; de vader

Als de Zon goed functioneert

Kunnen kiezen, sturing kunnen geven, zelfbewust, trots op jezelf, oké zijn met jezelf, leiderschap, verantwoordelijkheid, weten wat je wil, eenheid, hartelijkheid, verwelkomen, ja zeggen tegen het leven, vitaliteit, in jezelf geloven, mijn ervaringen en wat ik wil zijn belangrijk, ik mag zijn wie ik ben, ambitieus, zelfstanding, zelfbepalend, zelfvertrouwen, goede verhouding met de mannen in het algemeen en specifiek de vader, leuke vader zijn

Als de Zon niet goed functioneert

Niet weten wat je wil, doelloos en verloren, niet van jezelf kunnen houden, of juist arrogant en verwaand, groot ego, overgevoelig bij kritiek, autoritair leiderschap, slap, geen ruggengraat, ik doe maar wat, weinig energie, neerslachtig of zielig doen bij tegenslag, egoïstisch, egocentrisch, narcistisch, iedereen te vriend willen houden in plaats van uitspreken waar je voor staat, slechte verhouding met mannen in het algemeen en meer specifiek de vader, geen leuke vader zijn.

Het huis waar de Zon in staat is een gebied in je leven waar je je speciaal wil zijn en waar je (meestal in positieve zin) wil opvallen. Het laat zien welke ervaringen belangrijk zijn voor je gevoel van eigenwaarde, op welke manier je een eigen identiteit opbouwt, en waar je erkenning van anderen nodig hebt om te groeien. Als dat lukt voel je een gezonde trots, en versterkt dat het gevoel dat je waardevol bent. De Zon is ook een actieve kracht, dus hier kun je ook zelf initiatieven nemen om verandering aan te brengen in situaties die niet bevallen. Maar als de Zon niet goed functioneert laat het huis zijn op welk gebied van het leven je ofwel een te groot, overgevoelig ego hebt, of waar je slap en weinig overtuigend bent.