Kruimelpad

Zon in het achtste huis

Met de Zon in het achtste Huis wordt je gedreven om de diepten van je eigen natuur te begrijpen, zodat je in het reine komt met de kracht die je in je hebt. Je bent waarschijnlijk gevoelig en scherpzinnig in het oppikken van verborgen zaken. Carrièrekeuzes kunnen betrekking hebben op het omgaan met andermans hulpbronnen - materieel, emotioneel of psychologisch. Misschien ben je ook gefascineerd door mysteries, psychologie en magie. Of dat wat geheim of verborgen is.

Je wordt uitgedaagd om gevoeligheid, geheimhouding en onbewuste beperkingen te overwinnen. Door de waarheid over jezelf en anderen onder ogen te zien, leer je transformatie en het vermogen om uitdagende situaties met moed te benaderen.

Het achtste huis is een plaats van mysterie, diepte en intensiteit. Net als zijn vergelijkbare teken - Schorpioen - heeft dit huis betrekking op verborgen dingen. Het regelt die aspecten van het leven die niet gemakkelijk onthuld worden. Het heeft ook betrekking op macht en transformatie. Op persoonlijk niveau heeft het betrekking op de onbewuste en emotionele banden die de ene persoon met de andere binden. Het onthult innerlijke diepten en motivaties - die aspecten van onszelf die we geneigd zijn om verborgen te houden. Het achtste huis heeft ook betrekking op de ervaring van seksualiteit en intimiteit en alles wat belangrijk is in de relatie met de ander – en dat kan ook geld, en macht zijn. De emoties gaan diep als er een nadruk op het achtste huis ligt.

Met de Zon in het achtste huis is je zelfgevoel onlosmakelijk verbonden met het voelen van en uitoefenen van macht. Je reis houdt in dat je leert om te gaan met wat het betekent om machtig te zijn - om macht te hebben, of het tegen je te laten gebruiken. Hoewel dit misschien abstract klinkt, heeft het een zeer praktische toepassing.

Op materieel niveau heeft het betrekking op het beheer van andermans middelen. Je hebt misschien een sterke interesse om een ​​rol op je te nemen die je de macht geeft om te beheren wat anderen bezitten. Dit huis is verbonden met financiën, aandelen, transacties en investeringen, zodat persoonlijke ontwikkeling ontstaat door te zien wat de impact van jouw advies hierover op anderen is.

Of misschien ben je geïnteresseerd in psychologische hulpmiddelen, met een sterk ontwikkeld vermogen om motieven en drijfveren van anderen te ontdekken. Je zou gefascineerd kunnen zijn door de werking van de psyché, die helpt bij het creëren van emotionele transformatie en blijvende verandering. Zelfacceptatie komt dan voort uit het zien van anderen in hun ware licht.

Dit moet overeenkomen met je zonneteken en je moet op zoek gaan naar concrete manieren om je vaardigheden aan de wereld om je heen te demonstreren.

Je bent begiftigd met het vermogen om transformatie teweeg te brengen. Om dit te doen, moet je de verantwoordelijkheid aanvaarden die geldt voor iedereen die macht over anderen uitoefent. Op fysiek niveau kun je eraan werken om jezelf en anderen te helpen materiële rijkdom te genereren. Transformatie vindt plaats door van de ene toestand naar de andere te gaan.

Op emotioneel niveau kun je de levens van je naasten transformeren door eerlijkheid, intimiteit en vertrouwen te tonen. Je leert transformatie door anderen te helpen bij het identificeren en vervolgens verwijderen van obstakels die hen tegenhouden. Onderweg moet je de verleiding weerstaan ​​om je inzichten te gebruiken voor persoonlijk gewin. Je bent hier om de waarheid te belichamen en een levend voorbeeld te worden van het licht dat kan voortkomen uit echte kracht en inzicht.

Je levensreis omvat het ervaren van transformatie, zodat je anderen kunt leren vertrouwen te hebben als zij hetzelfde meemaken.

 

Achtergrond

Belangrijkste associaties met het achtste huis, verwant aan het achtste teken Schorpioen:

De geboorte en dood van anderen. Alles wat sterke emoties oproept, taboes, de relatie tussen macht en seksualiteit, de donkere kant van seks, het onbewuste, psychotherapie, praten over geheimen. Ongelijke machtsverhoudingen. De onderwereld. Dat wat verborgen is, onzichtbaar wordt gehouden. Regeneratie en zelftransformatie. Crisis en genezing. Ook; geld, maar dan in verband met verzekeringen, belastingen, het bankwezen, het geld dat je met de partner deelt, beleggingen. Erfenis na overlijden. Catastrofes en rampen.

Belangrijkste associaties met de Zon

De kern, het bewuste zelf, de wil, het vermogen om te kiezen, de held, het hart, integratie van ervaringen, wie je bent en wat je wil zijn, de mogelijkheid om je leven te sturen, ambitie, waar je naar streeft, creativiteit, zelfexpressie, onafhankelijkheid, waar je voor staat, mannen in het algemeen, en meer specifiek; de vader

Als de Zon goed functioneert

Kunnen kiezen, sturing kunnen geven, zelfbewust, trots op jezelf, oké zijn met jezelf, leiderschap, verantwoordelijkheid, weten wat je wil, eenheid, hartelijkheid, verwelkomen, ja zeggen tegen het leven, vitaliteit, in jezelf geloven, mijn ervaringen en wat ik wil zijn belangrijk, ik mag zijn wie ik ben, ambitieus, zelfstanding, zelfbepalend, zelfvertrouwen, goede verhouding met de mannen in het algemeen en specifiek de vader, leuke vader zijn

Als de Zon niet goed functioneert

Niet weten wat je wil, doelloos en verloren, niet van jezelf kunnen houden, of juist arrogant en verwaand, groot ego, overgevoelig bij kritiek, autoritair leiderschap, slap, geen ruggengraat, ik doe maar wat, weinig energie, neerslachtig of zielig doen bij tegenslag, egoïstisch, egocentrisch, narcistisch, iedereen te vriend willen houden in plaats van uitspreken waar je voor staat, slechte verhouding met mannen in het algemeen en meer specifiek de vader, geen leuke vader zijn.

Het huis waar de Zon in staat is een gebied in je leven waar je je speciaal wil zijn en waar je (meestal in positieve zin) wil opvallen. Het laat zien welke ervaringen belangrijk zijn voor je gevoel van eigenwaarde, op welke manier je een eigen identiteit opbouwt, en waar je erkenning van anderen nodig hebt om te groeien. Als dat lukt voel je een gezonde trots, en versterkt dat het gevoel dat je waardevol bent. De Zon is ook een actieve kracht, dus hier kun je ook zelf initiatieven nemen om verandering aan te brengen in situaties die niet bevallen. Maar als de Zon niet goed functioneert laat het huis zijn op welk gebied van het leven je ofwel een te groot, overgevoelig ego hebt, of waar je slap en weinig overtuigend bent.