Kruimelpad

Zon in het vierde huis

Als je de Zon in het vierde huis hebt staan is dat een aanwijzing dat je identiteit en zelfgevoel sterk gevormd is door de sfeer die er vroeger thuis was, en dat je in zekere zin altijd bezig bent met de onderlinge verhoudingen in de familie. Ook is de behoefte aan een eigen plek waar je helemaal jezelf kunt zijn sterk aanwezig.

Degenen met de Zon in het vierde huis moeten diep naar binnen graven om zichzelf te vinden. Wat in de buitenwereld wordt bereikt, is misschien minder belangrijker dan wat er wordt bereikt in termen van zielsgroei en innerlijke spirituele ontwikkeling. Misschien vindt je dat je gezinsleven belangrijker voor je is dan de professionele wereld, en merk je dat je keuzes maakt waarbij aan de belangen thuis prioriteit wordt gegeven.

Het is voor jou nodig om je eigen individuele identiteit te onderscheiden van de familie achtergrond zonder te ontkennen dat je ook deel uitmaakt van het gezin waar je in opgroeide. Aan de ene kant schuilt het gevaar erin de identiteit te veel af te leiden van je eigen afkomst en wordt je slechts een replica van wat die vertegenwoordigt of hoe het je heeft gevormd. Aan de andere kant is er echter het gevaar van het totaal afwijzen van de eigen achtergrond als een middel om je daarvan te bevrijden. In het eerste geval ontken je je eigen uniciteit en originaliteit; in het tweede geval ontken je in zekere zin je 'lot' – je biologische en psychologische wortels. De taak is op de een of andere manier die twee combineren: je erfelijkheid erkennen en een band houden met het gezin van herkomst, en tegelijkertijd een eigen identiteit ontwikkelen. Je draagt iets van de traditie van het gezin, en toch doe je het op je eigen manier.

Het vierde Huis heeft betrekking op voorouderlijk erfgoed, huis, familie en het verleden. Dit deel van de horoscoop beschrijft, in positieve of negatieve zin, het soort ervaringen dat je in het gezin van herkomst hebt meegemaakt. Het vierde huis gaat ook over de diepste laag van het zijn, met die verborgen, gewortelde of onbewuste aspecten van de psyché die de identiteit vormen. Kwaliteiten die via 'de stamboom' worden doorgegeven, kunnen hier worden beschreven, vooral op psychologisch niveau. Als je bent geboren met de Zon in het vierde huis, moet je begrijpen hoe je individualiteit wordt gevormd door je huis en gezinsleven. Met name de rol van de vader – of juist het ontbreken daarvan – is van groot belang. Als de Zon moeizame aspecten maakt kan het zijn dat hij als machtig en gezaghebbend werd ervaren, zo sterk zelfs dat het verlammend werkte op het vinden van je eigen ruimte. Maar als de Zon positieve aspecten maakt was de vader waarschijnlijk juist inspirerend en een voorbeeld om te volgen.

Voor het jongetje kan dit betekenen dat, als de Zon veel moeizame aspecten maakt, er geen duidelijk gevoel was van een vader waarop hij zijn eigen mannelijke kwaliteiten zou kunnen modelleren; die moet hij op de een of andere manier in zichzelf zien te vinden. Voor het meisje kan de ervaring van de afwezige vader leiden tot een levenslange zoektocht naar de verloren vader.

Ook voor de volwassenen geldt dat het identiteitsgevoel sterk samenhangt met de kwaliteit van de thuisomgeving. Familieaangelegenheden hebben voorrang. Zelfbewustzijn komt door het nakomen van verantwoordelijkheden en het voorzien in de emotionele behoeften van anderen. Er is een sterke behoefte om een eigen huis te bezitten waar je gezag en invloed kunt uitoefenen. Soms is er een langdurige zoektocht naar de juiste plek om te aarden.

De Zon in het vierde huis suggereert dat je meer tot je recht komt in de tweede levenshelft. (Die misschien al na je dertigste begint). Een hernieuwd gevoel van creatieve mogelijkheden, vitaliteit, en de geneugten van zelfexpressie zijn potentieel beschikbaar in de latere jaren. Na verloop van tijd leer je anderen empathie en steun te bieden op basis van je eigen solide emotionele fundamenten en waardering voor de banden die binden, of dat nu met familie is, of met degenen die je dichtbij en dierbaar wilt noemen. Misschien vind je het leuk om tijd thuis door te brengen, je eigen plekje te creëren en waarschijnlijk ben je eerder een privé en gevoelig persoon; meer gedreven door emotionele waarden dan door 'wereldse resultaten'.

Of je houdt ervan om herinneringen op te halen, de rol van verhalenverteller op je te nemen, om anderen aan het verleden te herinneren. Mogelijk ben je geïnteresseerd in geschiedenis, erfgoed en genealogie.

Jouw missie is om het verleden te assimileren en daaruit te groeien. Je begrijpt het belang van wortels - die je culturele, emotionele, fysiologische en spirituele erfgoed zijn. Wanneer je anderen koestert en hen helpt in hun behoeften te voorzien, vind je ook innerlijke voldoening. Jouw gave is het vermogen om een ​​warm huiselijk leven te creëren, en dus een basis voor jezelf, verankerd in de tradities waar je vandaan komt. Door een veilige ruimte te creëren die thuis wordt genoemd, leer je anderen het voordeel van familie en hoe echte onderlinge afhankelijkheid de basis is voor levenslang succes.

 

Achtergrond

Belangrijkste associaties met het vierde huis, verwant aan het vierde teken Kreeft

De ouders, en in de meeste gevallen vooral de moeder, maar het kan zeker ook de vader of beiden aanduiden, de voorouders, je wortels, erfelijkheid, afstamming,  de plek waar je opgroeide, jeugdervaringen, emotionele veiligheid in je jeugd (of het ontbreken daarvan), je eigen huis, de plek waar je tot rust komt, het huishouden, het land waar je woont. Ook wel de uiteindelijke afloop, het einde van het eigen leven, terugkeer naar de bron.

Belangrijkste associaties met de Zon

De kern, het bewuste zelf, de wil, het vermogen om te kiezen, de held, het hart, integratie van ervaringen, wie je bent en wat je wil zijn, de mogelijkheid om je leven te sturen, ambitie, waar je naar streeft, creativiteit, zelfexpressie, onafhankelijkheid, waar je voor staat, mannen in het algemeen, en meer specifiek; de vader

Als de Zon goed functioneert

Kunnen kiezen, sturing kunnen geven, zelfbewust, trots op jezelf, oké zijn met jezelf, leiderschap, verantwoordelijkheid, weten wat je wil, eenheid, hartelijkheid, verwelkomen, ja zeggen tegen het leven, vitaliteit, in jezelf geloven, mijn ervaringen en wat ik wil zijn belangrijk, ik mag zijn wie ik ben, ambitieus, zelfstanding, zelfbepalend, zelfvertrouwen, goede verhouding met de mannen in het algemeen en specifiek de vader, leuke vader zijn

Als de Zon niet goed functioneert

Niet weten wat je wil, doelloos en verloren, niet van jezelf kunnen houden, of juist arrogant en verwaand, groot ego, overgevoelig bij kritiek, autoritair leiderschap, slap, geen ruggengraat, ik doe maar wat, weinig energie, neerslachtig of zielig doen bij tegenslag, egoïstisch, egocentrisch, narcistisch, iedereen te vriend willen houden in plaats van uitspreken waar je voor staat, slechte verhouding met mannen in het algemeen en meer specifiek de vader, geen leuke vader zijn.

Het huis waar de Zon in staat is een gebied in je leven waar je je speciaal wil zijn en waar je (meestal in positieve zin) wil opvallen. Het laat zien welke ervaringen belangrijk zijn voor je gevoel van eigenwaarde, op welke manier je een eigen identiteit opbouwt, en waar je erkenning van anderen nodig hebt om te groeien. Als dat lukt voel je een gezonde trots, en versterkt dat het gevoel dat je waardevol bent. De Zon is ook een actieve kracht, dus hier kun je ook zelf initiatieven nemen om verandering aan te brengen in situaties die niet bevallen. Maar als de Zon niet goed functioneert laat het huis zijn op welk gebied van het leven je ofwel een te groot, overgevoelig ego hebt, of waar je slap en weinig overtuigend bent.