Kruimelpad

Zon in het derde huis

Met de Zon in het derde huis wordt je waarschijnlijk gemotiveerd door een verlangen om met anderen om te gaan en te communiceren met de omgeving om je heen. Je  kunt genieten van het verzamelen van gegevens, ideeën, informatie en feiten, die je vervolgens vrijelijk verspreidt. Je zult genieten van werk met afwisseling, stimulatie, communicatie en verandering.

Je hebt misschien ook vaardigheden met betrekking tot logistiek, onderwijs, commercie en handel. Jouw uitdaging is om te leren je te concentreren op waar je mee bezig bent en om je kennis en begrip verder te ontwikkelen en te verdiepen. Je moet leren niet voortdurend afgeleid te worden door iets wat nóg interessanter lijkt. Na verloop van tijd kun je iets teruggeven aan anderen door informatie, ideeën en je vermogen om verandering te omarmen met hen te delen.

Als je geboren bent met de Zon in het derde huis, dan is de noodzaak om verbinding te maken van het grootste belang. Je bent gespecialiseerd in logica, het vinden van verbanden tussen schijnbaar verschillende stukjes informatie. Communicatie en het uitwisselen van ideeën is je grootste kracht. Een gevoel van eigenheid wordt opgebouwd door vergelijking en contrast met de wereld om je heen. Daardoor kan het zijn dat je voortdurend de behoefte voelt om informatie uit te wisselen, te weten wat er gebeurt en dat te delen met anderen. Door verbindingen te leggen en deze informatie vervolgens aan anderen door te geven, ontwikkel je een sterker gevoel van wie je bent. Door analyse en vergelijking vind je jouw plek in de wereld.

De essentie van dit huis is veelzijdigheid en verandering. Het kan zijn dat jouw reis constante verschuivingen of veranderingen vereist. Elke gelegenheid om 'onderweg' te zijn, zal een bijna magische aantrekkingskracht hebben. Door constante beweging te ervaren voel je je stabieler.

Het is in principe beter om niet alleen maar kennis en informatie te absorberen en er passief door beïnvloed te worden – maar de actieve Zon hier betekent ook dat je juist zelf kennis en informatie aan anderen doorgeeft. Een gevoel van trots, zelfwaardering en kracht komt door de ontwikkeling van vaardigheden op o.a. intellectueel gebied, of het vermogen om verbindingen maken. Je zult je nog het meest levendig voelen door ideeën met anderen uit te wisselen.

Omdat het derde huis ook verwijst naar broers en zussen kan het zijn dat je gevoel van eigenwaarde sterker dan gebruikelijk positief of negatief beïnvloed is door je contact met hen. Hetzelfde geldt voor de lagere school leeftijd – die was van groot belang voor de vorming van het eigen zelfbeeld. Het kan ook zijn dat je meer dan anderen gemakkelijk verbinding maakt met jonge kinderen, of dat je veel weet over spraak en taal.

 

Achtergrond

Belangrijkste associaties met het derde huis, verwant aan het derde teken Tweelingen

De directe omgeving, basisschool, vroegste omgeving, broers en zussen, de buurt waar je woont, verhuizingen, korte reizen, korte berichten. Mentale vermogens, taal en begrip, communicatie, informatie, verbindingen, wegen en straten, vervoer, logistiek. Mentale en fysieke uitwisseling. Contacten, correspondentie, email, twitter, journalistiek, kranten en tijdschriften, nieuwssites. Telefoon, telefonie, smartphone.

Belangrijkste associaties met de Zon

De kern, het bewuste zelf, de wil, het vermogen om te kiezen, de held, het hart, integratie van ervaringen, wie je bent en wat je wil zijn, de mogelijkheid om je leven te sturen, ambitie, waar je naar streeft, creativiteit, zelfexpressie, onafhankelijkheid, waar je voor staat, mannen in het algemeen, en meer specifiek; de vader

Als de Zon goed functioneert

Kunnen kiezen, sturing kunnen geven, zelfbewust, trots op jezelf, oké zijn met jezelf, leiderschap, verantwoordelijkheid, weten wat je wil, eenheid, hartelijkheid, verwelkomen, ja zeggen tegen het leven, vitaliteit, in jezelf geloven, mijn ervaringen en wat ik wil zijn belangrijk, ik mag zijn wie ik ben, ambitieus, zelfstanding, zelfbepalend, zelfvertrouwen, goede verhouding met de mannen in het algemeen en specifiek de vader, leuke vader zijn

Als de Zon niet goed functioneert

Niet weten wat je wil, doelloos en verloren, niet van jezelf kunnen houden, of juist arrogant en verwaand, groot ego, overgevoelig bij kritiek, autoritair leiderschap, slap, geen ruggengraat, ik doe maar wat, weinig energie, neerslachtig of zielig doen bij tegenslag, egoïstisch, egocentrisch, narcistisch, iedereen te vriend willen houden in plaats van uitspreken waar je voor staat, slechte verhouding met mannen in het algemeen en meer specifiek de vader, geen leuke vader zijn.

Het huis waar de Zon in staat is een gebied in je leven waar je je speciaal wil zijn en waar je (meestal in positieve zin) wil opvallen. Het laat zien welke ervaringen belangrijk zijn voor je gevoel van eigenwaarde, op welke manier je een eigen identiteit opbouwt, en waar je erkenning van anderen nodig hebt om te groeien. Als dat lukt voel je een gezonde trots, en versterkt dat het gevoel dat je waardevol bent. De Zon is ook een actieve kracht, dus hier kun je ook zelf initiatieven nemen om verandering aan te brengen in situaties die niet bevallen. Maar als de Zon niet goed functioneert laat het huis zijn op welk gebied van het leven je ofwel een te groot, overgevoelig ego hebt, of waar je slap en weinig overtuigend bent.