Kruimelpad

Belangrijkste associaties met de Zon

De kern, het bewuste zelf, de wil, het vermogen om te kiezen, de held, het hart, integratie van ervaringen, wie je bent en wat je wil zijn, de mogelijkheid om je leven te sturen, ambitie, waar je naar streeft, creativiteit, zelfexpressie, onafhankelijkheid, waar je voor staat, mannen in het algemeen, en meer specifiek; de vader

Als de Zon goed functioneert

Kunnen kiezen, sturing kunnen geven, zelfbewust, trots op jezelf, oké zijn met jezelf, leiderschap, verantwoordelijkheid, weten wat je wil, eenheid, hartelijkheid, verwelkomen, ja zeggen tegen het leven, vitaliteit, in jezelf geloven, mijn ervaringen en wat ik wil zijn belangrijk, ik mag zijn wie ik ben, ambitieus, zelfstanding, zelfbepalend, zelfvertrouwen, goede verhouding met de mannen in het algemeen en specifiek de vader, leuke vader zijn

Als de Zon niet goed functioneert

Niet weten wat je wil, doelloos en verloren, niet van jezelf kunnen houden, of juist arrogant en verwaand, groot ego, overgevoelig bij kritiek, autoritair leiderschap, slap, geen ruggengraat, ik doe maar wat, weinig energie, neerslachtig of zielig doen bij tegenslag, egoïstisch, egocentrisch, narcistisch, iedereen te vriend willen houden in plaats van uitspreken waar je voor staat, slechte verhouding met mannen in het algemeen en meer specifiek de vader, geen leuke vader zijn.

 

Belangrijkste associaties met de Maan

Wat je voelt, je stemmingen, de emoties, automatische, halfbewuste reacties, wat je nodig hebt om je goed te voelen, wat je voedt, voeding, (zowel emotioneel als voedsel zelf), de verzorgster, waar je je thuis bij voelt, de maag, hormonen, gewoontes, afhankelijkheid,  emotionele intelligentie, vrouwen in het algemeen, en meer specifiek; de moeder

Als de Maan goed functioneert

Goed gevoel, je gemakkelijk thuis voelen, veilig en geborgen voelen, heeft als baby goede hechting en basisveiligheid ontwikkeld, goed voor jezelf kunnen zorgen, goed voor anderen kunnen zorgen, vriendelijk, verwelkomend, in contact met je eigen gevoelens, weten wat je nodig hebt en daar ook voor zorgen, op tijd tot rust komen, moederlijk, breed scala aan emoties kunnen voelen, zowel sterk als subtiel; gezonde gewoontes, gezond eten, goede verhouding met andere vrouwen en meer specifiek, de moeder, een goede moeder zijn

Als de Maan niet goed functioneert

Ongemakkelijk voelen, niet lekker in je vel zitten, onrustig, angstig, depressief, niet aan jezelf kunnen geven wat je nodig hebt, niet weten wat je nodig hebt, als baby geen goede hechting en basisveiligheid ontwikkeld, of ambivalente hechting; problemen met voedsel (te veel, ongezond, uit balans), eten als troost, niet goed opmerken wat anderen voelen, stemming kan zomaar omslaan, negatieve emoties, je nergens thuis voelen, gewoontes waardoor je je slechter over jezelf voelt, een gat voelen dat niet gevuld kan worden, slechte verhouding met andere vrouwen en meer specifiek, de moeder, geen prettige moeder zijn

 

Belangrijkste associaties met Mercurius

Praten, lezen en schrijven, taal, communicatie, publiceren, verbindingen maken, handel en vervoer, post, email en telefonie, mentale energie, cognitieve functies, veelzijdig, kunnen plannen, overzicht houden, bewegen, de handen, het brein, denken, benoemen, directe omgeving, zintuigen, zenuwstelsel, prikkelverwerking, de buurt, beweeglijkheid, lagere school(leeftijd), kinderen in het algemeen en meer specifiek; broers en zussen

Als Mercurius goed functioneert

Grappig, gevat, taalvaardig, nieuwsgierig, slim, intelligent, kan goed schrijven, maakt gemakkelijk verbinding, kan dingen goed verwoorden, communiceert helder, denkt snel en accuraat, analytisch vermogen, kan goed plannen en vooruitzien, snapt hoe dingen werken, handig, kan met veel verschillende mensen contact maken, oog voor directe omgeving, kan op tijd tot rust komen, goede verhouding met broers en zussen

Als Mercurius niet goed functioneert

Komt slecht uit z’n woorden, niet goed in schrijven, vindt het moeilijk verbinding te maken, zenuwachtig, rusteloos en nerveus, niemand snapt wat hij of zij bedoelt, vindt nadenken moeilijk, heeft moeite nieuwe informatie te verwerken, dommig, niet zo slim, slecht in plannen en vooruitzien, onhandig, breinmist, piekeren en ongerust zijn, gebrekkig oriëntatie vermogen, slechte verhouding met broers en zussen

 

Belangrijkste associaties met Venus

Liefde, intieme en belangrijke relaties, wat je mooi vindt, wat je waardevol vindt, uiterlijke schoonheid, harmonie, aantrekkelijk zijn, geld, waar je aan gehecht bent, vrouwelijkheid, comfort, luxe, gemak, prettige omgangsvormen, sociale intelligentie, kunst, artistiek en elegant, verleiding, voor mannen; welke vrouwen ze aantrekkelijk vinden, voor vrouwen; hoe ze ervoor zorgen (of niet) aantrekkelijk te zijn

Als Venus goed functioneert

Liefdevol, bevredigende en prettige relaties, goede band met de partner, omringd door wat als waardevol en verrijkend wordt gezien, mooie vrouwen, gevoel voor, en genieten van kunst of artistieke producten (passief), kunstzinnig en artistiek zijn (actief), comfortabel leven, op je gemak voelen, maakt gemakkelijk vrienden en vriendinnen, genieten van lekker eten, luxe en mooie dingen, verfijnd, verleidelijk, genieten van de zintuigen (Mercurius geeft het functioneren van de zintuigen zelf aan, Venus het genieten en waarderen daarvan), de muze of inspiratie voor iemand zijn

Als Venus niet goed functioneert

Onvriendelijk, grof, platvloers, moeite met intieme relaties, slechte band met de partner, lelijke dingen, onaantrekkelijke vrouwen, houdt niet van kunst (“gedoe”), wil liever goedkoop en gemakkelijk dan mooi, kan moeilijk op anderen afstemmen, beledigend of onverschillig, denkt meer aan zichzelf dan aan het welzijn van anderen, afstotend, sociale relaties zijn een bron van ergernis en moeilijkheden

 

Belangrijkste associaties met Mars

Kracht, agressie, manlijkheid, seksualiteit, het lichaam, lichamelijkheid, spieren en bloed, verwondingen, leiderschap, initiatief nemen, kordaat, durf, aan iets beginnen, sport, ruwe humor, oorlog, vechten, ruzie, grenzen bewaken, energie, passie en begeerte, avontuur,

Als Mars goed functioneert

Krachtig, sterk, stoer, moedig, houdt van seks, thuis in het lichaam, neemt gemakkelijk initiatief, kan leiden, laat niet over zich heen lopen, kan grenzen aangeven, grappig, maar niet subtiel, kan voor zichzelf opkomen, niet bang voor een confrontatie, zie je niet over het hoofd, kan goed overweg met machines en gereedschap, sportief, houdt van competitie, onafhankelijk, actief en energiek

Als Mars niet goed functioneert

Slap, geen kracht of energie, durft weinig, ongemakkelijk met seks, houdt niet van lichamelijkheid, neemt geen initiatief, passief, volgt liever dan leiden, laat over zich heen lopen, vermijd confrontatie, of ruw, grof, lawaaierig, plat, luid, wil alles winnen of domineren, oorlog en moord, ruzies, boosheid, roekeloos, onderschat gevaar door overschatting eigen kunnen, bloederig, ongelukken

 

Belangrijkste associaties met Jupiter

Uitbreiding, groei, vermeerdering, verbreding, kansen krijgen, geluk hebben, (reizen naar) het buitenland, buitenlanders, wat voorbij de horizon ligt, wijsheid, mildheid, goedheid, rijkdom, hogere opleidingen, adolescentie, de lever, het goede leven, waar veel van is, overvloed, weelde, ergens goed in worden, autoriteit zijn door kennis en kunde, morele overtuigingen, traditionele religies

Als Jupiter goed functioneert

Vriendelijk, wijs, een goed mens, mild, kansen aangrijpen als ze zich voordoen, internationaal georiënteerd, voelt zich op z’n gemak in andere culturen, rijk (zowel qua gevoel als financieel), tolerant, omarmt verschillen, geniet van veel verschillende dingen, ergens goed in zijn (geworden), houdt van reizen en avonturen, talenkennis, academische vorming, gezonde morele overtuigingen, geïnteresseerd in politiek en bestuur, succesvol, oprecht, rechtvaardig 

Als Jupiter niet goed functioneert  

Bekrompen, bevooroordeeld, dubieuze morele overtuigingen (racistisch, homofoob, vrouwonvriendelijk, enzovoorts), arrogant, uit de hoogte, elitair, doet zich deskundiger voor dan in werkelijkheid, wijsneus, onoprecht, dubbele agenda, doet joviaal om iets van je te krijgen, afkeer van andere religies of culturen, intolerant voor verschillen, ziet eigen groep als superieur, opscheppen, bluffen, roekeloos, denkt overal recht op te hebben, ik ben rijk dus ik heb gelijk, geen oog voor de worsteling van anderen, alles moet gemakkelijk, opgeblazen ego

 

Belangrijkste associaties met Saturnus

Tijd, verantwoordelijkheid, ervaring, geduld moeite, wat moeilijk is, angst, faalangst, realiteit, onontkoombaar, grenzen, de huid, skelet en gewrichten, tanden, langzaam, gestaag, niet tegen te houden of te ontkennen, ouderdom, koud, streng, eisen stellen, wat moet, test of examen, orde, scheiding, prioriteiten stellen, vertraging, vaste vorm krijgen, tradities, het verleden, structuur, duisternis, routine

Als Saturnus goed functioneert

Met verantwoordelijkheid kunnen omgaan, helder wat belangrijk is en wat niet, leren door ervaring, ouderdom geeft rust en zekerheid, niet bang voor angst, durven door goede voorbereiding, realistisch, goed besef van wat kan en wat niet, gerespecteerd worden, ironische humor, kunnen ordenen en organiseren, zuinig kunnen zijn, met weinig kunnen leven, overzicht hebben, gezag en autoriteit uitoefenen, grenzen aangeven, tradities geven houvast, het rijke verleden, geduldig, voorzichtig, precies, gewetensvol, serieus

Als Saturnus niet goed functioneert

Angstig, depressief, somber, koud en alleen, eenzaam, verdrietig, niet gesteund voelen, melancholiek, faalangstig, moeite met verantwoordelijkheid, moeite met gezag, moeite met beperkingen, moeite met structuren, ouderdom komt met gebreken, alles wordt minder, de waarheid is hard, nergens goed in zijn, onhandig, verlegen, angst om beoordeeld te worden, tradities beperken de vrijheid, tegenspoed, pech, te kort schieten, schuldig voelen, schulden hebben, de last van het verleden, minderwaardigheidsgevoel

 

Belangrijkste associaties met Uranus

Revolutie, doorbraak, vernieuwing, breuk met het verleden, technologie, technologische oplossingen, internet, elektronica, elektrisch, plotseling, onverwacht, schoksgewijs, niet normaal en gebruikelijk, ongewoon, anders, vreemd, bizar, briljante ideeën, abstract, wiskundig, emotioneel afstandelijk, eigenwijs, tegen de stroom in, provocatief, uitdagend, zeer snel, onconventioneel, universele rechten van de mens, humanisme, vrijheid, gelijkheid en broeder/zuster schap, grensverleggend, individuele vrijheid

Als Uranus goed functioneert

Durft anders te zijn, bevrijdend, vrijheidsstrijder, heft beperkingen op, zorgt voor doorbraak, briljant, slim, vernieuwend, biedt ongewoon perspectief, eigenwijs maar heeft wel gelijk, draagt ongewone oplossingen aan, individualistisch, onafhankelijk, pionier, intuïtief, ziet in één keer de oplossing, ziet iedereen als anders maar gelijkwaardig, begint open aan elk nieuw contact, tolerant voor verschillen, goede kameraad en vriend(in), inventief

Als Uranus niet goed functioneert

Outsider, de rare gek, onbegrijpelijk, hoort er niet bij, rebelleert tegen wat goed gaat, forceert, eigenwijs zonder bewijs, koppig verdedigen van de verloren zaak, bizarre ideeën, strijdbaar, irritant, ongefundeerde meningen, ervan overtuigd altijd gelijk te hebben, rusteloos, destructief, onberekenbaar, fel tegen bepaalde groepen in de samenleving, bindingsangst, bang om vrijheid op te moeten geven, wil perse in elke situatie eigen keuzes kunnen maken, anarchistisch, chaotisch, wispelturig, egocentrisch, onverschillige hardheid, emotioneel koud en afstandelijk

 

Belangrijkste associaties met Neptunus

Dromen, fantasie, idealen, spiritualiteit en mystiek, verbinding met het hogere zoeken, inspiratie, verfijnd, subtiel, mistig, waterig, oplossen, infiltreren, vaag gedefinieerd, suggestief, onbepaald, gevoeligheid, goed aanvoelen, visioenen, opoffering, overgave, lijden, relatie tussen droom en werkelijkheid

Als Neptunus goed functioneert

Gevoelig, geïnspireerd, subtiele staten van bewustzijn, fantasierijk, idealistisch, ziet meer dan anderen, contact met subtiele realiteiten, paranormaal, visionair, gevoelens van eenheid met natuur en kosmos, vol goede bedoelingen, leeft mee met iedereen die lijdt, artistiek, gevoelig, zelf transcendentie

Als Neptunus niet goed functioneert

Vaag, de weg kwijt, fantasie wint van realiteit, goedgelovig, emotioneel kwetsbaar, onzeker, verwarring, besluiteloos, illusies, hallucinaties, overmatig gebruik van alcohol en drugs, fatalistisch, gevoel te kunnen kiezen en sturen ontbreekt, geheimzinnig, schandalen, liegt gemakkelijk en gelooft daarna eigen leugens, zelfvernietiging, chaotisch, geen grond onder de voeten, gevoelens van zwakte

 

Belangrijkste associaties met Pluto

Intens, diepgaand, indringend, verborgen invloed, reinigen, zuiveren, ontdoen van het overbodige, levenscyclus van geboorte en dood, sterke seksuele gevoelens, diepgaand onderzoek, onthullen wat verborgen is, taboes, wat niet gezien mag worden, macht en onmacht, wat ondergronds is, de onderwereld, transformatie, wedergeboorte, loutering, vergif, afstoten wat z’n tijd heeft gehad, atoombom, weerstandsvermogen,

Als Pluto goed functioneert

Zeer krachtig, zonder angst, alles beheersend, oefent achter de schermen veel invloed uit, kan grote groepen bereiken, laat zich door niets tegenhouden, enorm veel reserves (fysiek, financieel, via netwerk), seksueel magnetisch, psychologisch inzicht, kan goed met chaos en conflicten omgaan, schrikt niet van heftige emoties en crisis, kan accepteren en adviseren als anderen heftige gevoelens hebben, brengt het verborgene omhoog, kan overweg met geboorte en dood, kan orde brengen in chaotische situaties, weet van weinig veel te maken.

Als Pluto niet goed functioneert

Manipulatief, dwingend, dwangmatig, obsessief, gaat over grenzen heen, wreed, gemeen, sadistisch, vernietigend, destructief, bezeten, moord en zelfmoord, gewelddadig, oorlogszuchtig, wraakzuchtig, wrokkig, ziet overal complotten, jaloers, achterdochtig, overheersend, geeft anderen geen ruimte, trekt alle aandacht naar zich toe óf is achter de schermen allerlei complotten aan het smeden, betrokken bij misdaad en geweld, wil enorme sommen geld verwerven (ook met illegale middelen), psychopaat, kan zeer snel wisselen van charmant naar dreigend, ongevoelig voor de gevoelens van anderen, of niet geïnteresseerd.

 

Belangrijkste associaties met Chiron

Leren door (fysieke) ervaring, de willekeur van het noodlot, verwonding, genezing, de lange weg naar genezing, alternatieve geneeswijzen, subtiele manieren van genezen, handicap, chronische ziektes, beschadiging, woede, verdriet, verlies van lichamelijke mogelijkheden, euthanasie, afwijzing

Als Chiron goed functioneert

Leraar, onderwijzer, helper, genezer, verbindingen herstellen, begrip voor lijden, zorgzaam, mededogend, wijs, durft ongebruikelijke methodes te gebruiken, alternatieve geneeswijzen, kruidentherapie, homeopathie, geen tegenstelling tussen natuur en cultuur, acceptatie van alle lichamen

Als Chiron niet goed functioneert

Pijn, verdriet, verlies, ziekte, handicap, beperkingen door lichamelijk onvermogen, wond die niet geneest, afkeer van eigen lichaam, onzekerheid eigen afkomst, gevoel er niet bij te horen, gevoel dat je niet mee mag doen, chronische kwalen, uitsluiting, mogelijkheden die wegvallen vanwege ziekte of handicap

Terug