Kruimelpad

PLUTO

Dood en geboorte, overleving, transformatie, wedergeboorte. Taboe. Obsessie en dwang. Crisis. Verkrachting. Binnendringen. Paranoia, angst voor verborgen vijanden. Geheimen, heimelijk, verborgen. Macht en onmacht. Zeer krachtige gevoelens, primaire emoties. De onderwereld. De donkere kant van seksualiteit.

Pluto wordt geassocieerd met allerlei onderwerpen die vooral hele sterke en intense emoties oproepen; seksualiteit, dood, verraad, oorlog, verlies, geld, macht, misbruik, en wraak, wrok en woede. Maar juist omdat de gevoelens zo heftig en overweldigend kunnen zijn, gebeurt ook vaak het omgekeerde; het inkapselen, niet-voelen, begraven van gevoelens. Of ontkennen, omkeren, projecteren of iets schijnbaar totaal anders voelen.

Wanneer Pluto een planeet of een ander punt in de geboorte horoscoop raakt, lijkt het de dingen die die planeet vertegenwoordigt, te verdiepen en te intensiveren. Met de harde aspecten, waar de uitdrukking van Pluto op gespannen voet lijkt te staan ​​met de uitdrukking van de andere planeet, lijkt Pluto vaak de andere planeet te begraven of zelfs te doden. Zodoende hebben mensen met Maan-Pluto-contacten bijvoorbeeld vaak schijnbaar hun gevoelens 'begraven' en voelen zich er behoorlijk van afgesneden, soms voor lange periodes.

Wanneer een planeet onze Pluto aanraakt, hebben we vaak het gevoel dat die dingen die door die planeet worden aangeduid, inderdaad aan iets nogal lelijks zijn onderworpen, inderdaad zijn geschonden, binnengevallen en met geweld zijn ingenomen, of dat zoiets in de toekomst zou kunnen gebeuren. We voelen ons vaak vervolgd met betrekking tot planeten die door Pluto zijn aangeraakt. Of dit is althans vaak de ervaring met de conjunctie en harde aspecten. De Maan-Pluto-persoon heeft bijvoorbeeld vaak het gevoel dat zijn gevoelens in het verleden zijn geschonden, dat er is binnengedrongen, dat er met spijkerlaarzen overheen is getrapt, en er is vaak een enorme angst dat een dergelijke invasie opnieuw zal plaatsvinden. Zon-Pluto heeft vaak het gevoel dat hun identiteit van hen is of zou kunnen worden ontdaan. Met Venus-Pluto of Mars-Pluto kan er soms een geschiedenis zijn van letterlijke verkrachting of het wegnemen met geweld van iemands genegenheid (Venus) of wil (Mars).

We kunnen niet lichtvaardig leven met betrekking tot die planeten die onze Pluto raken. Door zulke contacten kunnen we een glimp opvangen van de onderwereld, in de vorm van ons eigen onderbewustzijn en, vermoed ik, de lelijkere aspecten van het collectieve onbewuste. Zulke glimpjes zijn misschien niet prettig, maar ze transformeren ons begrip van het planetaire principe in kwestie. Vaak wanneer een planeet wordt aangeraakt door Pluto, is er een gevoel van vroege overtreding, maar dit is zeer snel en diep begraven en zal gedurende vele jaren pas weer bovenkomen als er een geschikte expressie voor is. Voordat het weer opduikt en er een mogelijkheid is om het vollediger te integreren, IS er vaak een enorme angst rondom de betrokken planeet, een angst die zich aandient door een dwangmatig en obsessief verlangen om iets buiten te houden. Het is alsof we op een bepaald niveau weten dat we verkracht zullen worden, en dat we ons misschien vaag herinneren dat het in het verleden gebeurde, en ons dus versterken tegen het gebeuren in de toekomst. Waar Pluto ook is, we proberen vaak de deur goed te sluiten.

Hades, de god van de dood, wordt meestal gezien als 'onzichtbaar' en in de mythe was het de helm die hem zo maakte. Pluto komt van het woord voor ‘rijkdom’ en hij was het die een begraven schat ontving. Misschien is de begraven schat die gehecht is aan planeten waarmee Pluto contact maakt, mogelijk de diepte van het begrip dat we zouden kunnen hebben met betrekking tot die planeet. We hebben de neiging om erg donkere beelden van de onderwereld te hebben, omdat we natuurlijk bang zijn voor die dingen die we niet kunnen zien en niet begrijpen. Die dingen die verborgen zijn, zijn altijd het krachtigst, net zoals de meer onbewuste aspecten van onze psyché potentieel het gevaarlijkst zijn, maar naast alle lelijkheid is er meestal ook een begraven schat en dit is de beloning die we ontvangen als we (onder)zoeken wat er in ons onbewuste aanwezig is. In de mythe was de onderwereld niet zo'n slechte plek; Hades was zeker gelukkig genoeg om daar te wonen en vertrok slechts twee keer.

Pluto lijkt in de horoscoop vaak op deze manier te werken: iets is begraven, misschien jarenlang aan het zicht onttrokken, maar zal geleidelijk zijn weg vinden naar de oppervlakte. Pluto is niet alleen de aanduiding van geheimen en verborgen dingen in het algemeen, maar is ook verantwoordelijk voor het blootleggen en aan de oppervlakte brengen van alles wat er begraven was. Pluto-problemen komen uiteindelijk altijd aan het licht. Hoe verder ondergronds ze worden begraven, des te langer het zal duren, des te groter de inspanning om ze verborgen te houden, des te verwoestender de gevolgen wanneer ze aan de oppervlakte komen, des te groter het potentieel voor zelftransformatie.

Enkele van de sleutelwoorden voor Pluto zijn transformatie, dood en wedergeboorte. Je kunt ook denken aan herfst – dingen sterven af, winter – ze zijn langere tijd weg, of verborgen, en lente – wat weg leek komt terug. Pluto betekent verlies, en de pijn van verlies, maar ook het ontstaan van iets nieuws, iets wat er nog niet eerder was. Als Pluto met de dood wordt verbonden is het meestal de dood van anderen en het effect (transformatie) wat dat ons op heeft. Een Pluto transit kan 3 tot 5 jaar duren, en in die tijd verlies je iets wat je als essentieel zag, is er verdriet en lijden, en tenslotte berusting, de draad oppakken en op een nieuwe manier verder gaan.

Uiteraard zijn er vele andere soorten dood dan de fysieke soort en elke grote transformatie in ons leven houdt onvermijdelijk de dood van iets in, het wegnemen van het overtollige, de dood van ongepaste waarden, attitudes of ideeën, de transformatie van één staat van zijn naar een ander. Het is dit soort dood waar Pluto zich mee bezig houdt.

Pluto kan ook in verband worden gebracht met het idee van taboe. Dat wat niet mag, waar niet over gesproken mag worden, wat vermeden wordt, wat gevaar inhoudt als je het aan het licht brengt. Er is dus een zeer sterke ‘verboden vrucht’ kwaliteit aan Pluto. Een deel van de reden waarom Pluto zo moeilijk te begrijpen is, is dat mensen in de regel minder geneigd zijn om over Pluto-kwesties in hun leven te praten of ze zelfs te begrijpen. Pluto-problemen die in de geboortehoroscoop aanwezig zijn komen veel vaker naar voren in een langdurige therapeutische situatie dan in een eenmalige astrologische consult, hoewel mensen natuurlijk hun Pluto-transits meenemen naar een astrologie gesprek. Het is samen met Saturnus waarschijnlijk de belangrijkste reden dat mensen een astroloog op zoeken. Er is ook iets heiligs aan de belangrijkste transformerende ervaringen in ons leven; ze zijn niet om te delen, behalve met mensen die we echt vertrouwen.

Wat taboe is in een bepaalde cultuur of bepaalde periode, is niet wat taboe is in een andere. We kunnen Pluto dus associëren met collectieve schaduwkwesties; die dingen dat onze specifieke cultuur niet kan of wil erkennen. Wanneer Pluto in contact komt met een planeet in onze horoscoop, worden we meestal gedwongen om niet alleen iets te erkennen dat voor ons persoonlijk een taboe is, maar ook een bepaald taboe van onze cultuur, door middel van de planeet waarmee het aspect wordt gemaakt. Soms dreigt dit ons uit de samenleving te verbannen, of denken we dat, en dat is nog een reden waarom we een dwangmatige behoefte hebben om onze Pluto-problemen zowel voor onszelf als voor anderen te verbergen.

Als Pluto iets aanraakt in de kaart, heeft dat vaak het effect dat er iets geheim wordt gehouden. Zon-Pluto is geheimzinnig over het zelf; met Venus-Pluto zijn er vaak problemen rond ’geheime’ liefdesaffaires of geld dat ergens in het geheim wordt bewaard; met Mars-Pluto kunnen er seksuele geheimen zijn, enzovoort. Een geheim is een verborgen of privé stukje kennis; degenen die er kennis van hebben, hebben meer macht dan degenen die dat niet hebben. Alles wat verborgen, onzichtbaar, onbekend of onkenbaar is, heeft onvermijdelijk veel meer macht dan de dingen die in de openbaarheid zijn. Vaak zijn die gebieden beangstigend voor degenen die er geen toegang toe hebben en kunnen ze mogelijk als wapen worden gebruikt door degenen die er geen toegang toe hebben. Maar geheime kennis wordt niet in de eerste plaats geheim gehouden met als doel letsel te plegen, maar met het oog op zelfbehoud en overleven, en Pluto is altijd bezig met overleven.

Als we een planeet hebben die aan Pluto is gekoppeld, willen we dat alles wat die planeet vertegenwoordigt, blijft bestaan ​​(of in ieder geval de kracht behoudt om zichzelf te doden) en we zijn geneigd te denken dat anderen het van ons willen wegrukken, want zoals altijd neigt Pluto tot paranoia. We ervaren vaak ongelooflijke gevoelens van macht of machteloosheid met betrekking tot die planeten die door Pluto worden aangeraakt. Wat we met die kracht doen, zal variëren. Hoewel het zeker de kracht is achter de meest heftige vernietiging, is het ook een kracht die voor het goede kan worden gebruikt.

Woede, wrok, wraak, wanhoop en geweld - en alle instinctieve, primitieve, onbeschaafde gevoelens vallen onder Pluto,  evenals dood en seks. Alle vormen van verkrachting, alle vormen van gewelddadigheid zijn ook taboe. Pluto kan zowel de verkrachter aanduiden als degene die verkracht werd, zowel degene die geweld gebruikt als het slachtoffer van geweld. Hetzelfde geldt voor incest. Pluto houdt zich bezig met crisis en de fundamentele kwesties van het leven, inclusief geboorte en dood. En soms ook zelfmoord – wat soms uit wanhoop voorkomt, soms uit een niet-meer-willen-voelen, soms als een overhaaste vorm van transformatie gezien kan worden. Net als Saturnus, de vader van Pluto, geeft Pluto vaak aanleiding tot een vertraagde reactie, een vertraagde maar overweldigende transformatie.

Tenslotte heeft Pluto ook een connectie met seksualiteit. Niet de “alledaagse” vorm van Mars (geil, verlangend, enthousiast, levenslustig), maar de obsessieve, dwingende vorm die hoe dan ook bevredigd moet worden. Zelfs als dat betekent dat de ander daarbij beschadigd raakt. Zelfs als dat betekent dat er geweld gebruikt moet worden.(verkrachting) Zelfs als dat betekent dat allerlei taboes genegeerd moeten worden. Zelfs als er een groot verschil in macht is (incest). Dit is een heel krachtige vorm van seksueel verlangen. Waarbij veel geheim blijft.

Het is overigens ook wel degelijk mogelijk dat er veel plezier beleefd wordt: als beide partners bewust en vrijwillig toestemming geven en er goede afspraken gemaakt zijn hoe macht ingezet kan worden. Maar zelfs dan geeft het bijzonder krachtige ervaringen aan.

Positieve en negatieve eigenschappen

Psychologisch inzicht, zelfkennis, kan anderen goed inschatten, krachtig, magnetisch, fascinerend, vernieuwend, transformerend, zeer geconcentreerd, diepzinnig, voor niets en niemand bang, onderzoekend, ziet verborgen patronen, kan goed geheimen bewaren, kan achter de schermen grote macht uitoefenen

Of

Manipulatief, tegen iemands wil ingaan, overheersend, dictatoriaal, indringend en vernietigend, dwingend, obsessief, wraakzuchtig, zeer aanwezig, wrokkig, wantrouwend, in conflict met de verborgen macht, gelooft in complotten, jaloers, giftig, woedend, seksueel agressief, confronterend

Zie ook dit artikel, en dit artikel, over de associatie van Pluto met familie karma en trauma.

 

Terug