Kruimelpad

NEPTUNUS

Verfijning, zuivering en reiniging. Infiltratie. Bedrog. Offer. Transcendentie of ontsnapping. Idealen, idealistisch. Dromen, fantasieën, inspiratie. Betovering. Water, de zee of oceaan, mist. Onduidelijk, vaag, slecht gedefinieerd. 

Neptunus zal de neiging hebben om alle energieën waar het in de geboortehoroscoop mee in contact komt te verfijnen. Het zal proberen om het mooier te maken, te zuiveren en te reinigen; om onvolkomenheden of defecten te wissen. Het zal er naar streven een bepaald ideaal te verwezenlijken. Planeten die door Neptunus worden aangeraakt, worden zowel zuiverder als moeilijker te bemachtigen. Neptunus heeft de neiging grofheid of vulgariteit te verwijderen van elk planetair principe dat het aanraakt. Het zal alles wat die planeet vertegenwoordigt, doen neigen tot grotere delicatesse, zuiverheid en subtiliteit.

Het vermogen om subtiliteit te onderscheiden en te waarderen is één van de belangrijkste gaven van het Neptunus principe. Dit is zeker een van de redenen waarom degenen die sterk door deze planeet worden geraakt, vaak erg creatief of artistiek zijn. Of het nu gaat om beeldende kunst, muziek of drama, het is meestal iemand met een verhoogde perceptie van vorm, kleur of geluid. Voor kunstenaars is dit één van de belangrijkste planeten in de horoscoop. Sterke aspecten duiden op creativiteit, inspiratie, visie, willen realiseren wat eerst niet meer dan een droom was.

Maar de associatie van Neptunus met verfijning is niet alleen maar goed nieuws. Hoe meer iets is verfijnd, hoe verder het uit zijn oorspronkelijke staat is gehaald. We kunnen denken aan geraffineerde suiker of bloem, misschien een lust voor het oog en de smaak, maar eerder synthetisch. Hier zien we al één reden voor de associatie van Neptunus met valsheid, bedrog en oneerlijkheid. Door een ervaring naar een hoger plan te willen trekken voert Neptunus ons ook verder weg van die ervaring. Verder weg van de realiteit. Het ideaal kan gemakkelijk een leugen worden.

Neptunus vertegenwoordigt bovenal onze drang om te transcenderen en te ontsnappen aan de gewone realiteit. Waar Neptunus ook staat in de horoscoop, het zal dat deel van ons aansporen om verder te gaan dan het gewone en alledaagse, het aardse en materiële, om de grenzen te overschrijden die ons zijn opgelegd door in de echte wereld te leven. Neptunus inspireert ons in het beste geval om verder te gaan, uit te blinken, te overtreffen. Dit is vermoedelijk hoe Neptunus' associatie met idealisme is ontstaan. Wanneer Neptunus een planeet in onze horoscoop aanraakt, zijn we in staat om zeer idealistisch te zijn in het uitdrukken van de energieën van die planeet. Dat willen we vaak op de hoogste en puurste manier doen. Zo erg zelfs dat er een enorme kloof ontstaat tussen de droom van wat we willen en de realiteit van wat we hebben of realistisch kunnen hopen te bereiken. We kunnen dan besluiten om een ​​groot offer te brengen, mogelijk een soort martelaar te worden en het helemaal zonder te stellen. Vandaar ook de reputatie van Neptunus voor verlies.

Wanneer een planeet wordt aangeraakt door Neptunus, geven we vaak iets weg wat die planeet vertegenwoordigt. We worden er een slachtoffer of een martelaar van. Slachtoffers en martelaren offeren zich beiden op; het enige verschil tussen de twee kan zijn dat de martelaren zichzelf opofferen om een ​​soort krediet te krijgen of omdat het offer een soort spirituele betekenis heeft.

Wat Neptunus aanraakt heeft de neiging om grenzen niet te accepteren (mogelijk zelfs niet te herkennen); het lijkt alsof niets het bereiken van de wens, droom of verlangen in de weg staat. Dit is handig om een ​​ideaal werkelijkheid te laten worden, want als we geboeid zijn of zelfs meer dan routinematig bewust zijn van aardse beperkingen, zullen we nergens naar streven. Het niet aanvaarden van grenzen is nuttig omdat het de mogelijkheid opent van wat magisch, ongrijpbaar en uitzonderlijk is. Maar het opent ook de mogelijkheid van anarchie, chaos en bederf. Het negeren van grenzen werkt in twee richtingen. Waar we weinig grenzen hebben, staan ​​we open voor ervaringen en staan ​​we open om verleid te worden, maar ook om anderen te verleiden. Het is het ontbreken van grenzen waardoor Neptunus kan verleiden en dat doet het door middel van infiltratie.

Een beeld hiervoor is dat van een ruimte waar kennelijk grenzen zijn tussen binnen en buiten. Er zijn muren en een plafond en laten we zeggen dat de ramen en deuren gesloten zijn. Als er buiten een gaslek is, zal het gas alsnog de kamer binnen kunnen komen. Het kruipt onder de deur, zweeft door scheuren in de muren. Hoe goed de kamer ook lijkt te zijn afgesloten, de gemiddelde kamer raakt geïnfiltreerd door het gas. Dit lijkt te zijn hoe Neptunus werkt. De planeet wordt geassocieerd met lekken, (inclusief natuurlijk schandalen en geheimen) en dat kan verraderlijk en beangstigend zijn. Het is moeilijk om een ​​lek te dichten. Misschien kunnen alleen die dingen die door Saturnus worden gesymboliseerd dat doen: muren, grenzen en verdedigingswerken.

Wanneer een planeet Neptunus aanraakt, loopt alles wat die planeet vertegenwoordigt altijd het gevaar een lek te veroorzaken. Mercurius-Neptunus kan informatie lekken: niet de beste persoon om je geheimen aan te vertellen. Als Neptunus sterke aspecten maakt met persoonlijke planeten kan de grens tussen zelf en niet-zelf in elkaar overvloeien – wat natuurlijk heel verwarrend kan zijn. In het ergste geval praten we over borderline stoornissen en psychoses, al zal het in verreweg de meeste gevallen niet zó ernstig zijn. Maar bestaat er wel de neiging om de slachtoffer rol op zich te nemen, veel te klagen en regelmatig zelfmedelijden te voelen. Als het er veel beter voor staat kan een sterke Neptunus leiden tot het ontwikkelen van mededogen, en opkomen voor, en helpen van slachtoffers - door daadwerkelijk hulp te bieden.

Neptunus probeert niet alleen de principes van wat het aanraakt te verheffen, het heeft de neiging om steeds méér van die ervaring te willen. Alles wat Neptunus in onze horoscoop aanraakt kan er toe leiden dat we voortdurend dorst hebben met betrekking tot wat dat planetensymbool is. We kunnen dan ontevreden zijn of niet bereid zijn de dingen te accepteren zoals ze werkelijk zijn. Zon-Neptunus vindt het bijvoorbeeld vaak onverdraaglijk dat hij gewoon of alledaags is, en verlangt er vaak naar iets speciaals te zijn, ‘hoger’. Venus-Neptunus zal dorstig zijn naar liefde, naar de ideale en juiste relatie. Het individu kan dan de neiging hebben om door het leven te gaan, hetzij door iedereen te idealiseren, hetzij door de relatie helemaal te vermijden, altijd op zoek naar een of andere goddelijke figuur.

Neptunus houdt van glamour, glitter en schijn. Waar Neptunus een planeet in onze horoscoop aanraakt, willen we dat die planeet op de meest betoverende manier wordt uitgedrukt. Een definitie van dit soort glamour is: ’magie, betovering, toverspreuk. . . een misleidende of verleidelijke charme ’. Op deze manier beschreven, roept het idee van glamour de wereld van sprookjes op, een wereld waarin koningen en koninginnen, prinsen en prinsessen zijn. Spreuken en feeënmoeders en dergelijke. Sprookjesverhalen, fantasieën, televisie, film, muziek, al deze dingen distantiëren ons van de verschrikkingen van de werkelijkheid. Ze laten een ontsnappingsroute toe en Neptunus is een betekenisgever voor hen allemaal. Maar het lijkt duidelijk dat ons fantasieleven meer doet dan alleen een ontsnappingsroute bieden. Zoals kinderen behoefte hebben aan sprookjesverhalen hebben volwassenen evenzeer  hun behoefte aan televisie, films, en mooie verhalen. Net als sprookjes zijn dit manieren om te verkennen wat ‘goed’ en ‘slecht’, ‘juist’ en ’fout’ is. Ze lijken ons op mysterieuze wijze te helpen ons leven te begrijpen. Onze dromen helpen ons ook om ons leven te begrijpen door ons te verbinden met ons onderbewustzijn. Misschien reinigen en zuiveren ze ons op de een of andere manier.

Het is zeker zo dat we met sommige kranten en websites een enorme dosis Neptunus krijgen; ze zijn populair juist omdat hun verhalen zo ver van de realiteit verwijderd zijn, omdat ze voor een groot deel onwaar zijn, of op z’n minst verfraaid of juist als schandaal worden gepresenteerd. Neptunus verfijnt door de subtiele randjes te verwijderen. Ze maken een karikatuur van het echte leven, ze maken het vaak grotesk door verhalen op te blazen die alle realiteit overstijgen.

Neptunus is niet alleen een betekenisgever van onze persoonlijke dromen, maar wordt ook geassocieerd met de dromen en verlangens van het collectief. Mensen die de planeet sterk benadrukken in hun kaart door een strak aspect ten opzichte van bijvoorbeeld persoonlijke planeten, zijn vaak in staat om deze collectieve beelden en fantasieën te belichamen en zijn als zodanig vaak kunstenaars in een of andere vorm. Via hun specifieke medium spreken ze voor en tot ons allemaal, en zeker tot hun specifieke generatie die Neptunus op ongeveer dezelfde plaats in de horoscoop zal hebben.

Het is de bedoeling van Neptunus om ons te laten zien dat er een andere kant van de werkelijkheid is; misschien is die werkelijkheid zelf onwaar; en, meer ter zake, dat niets is wat het lijkt. En misschien denken we bij het nadenken over Neptunus ook na over de charme van betovering.

Positieve en negatieve eigenschappen

Toegewijd, romantisch, dromerig, idealistisch, ontvankelijk, gevoelig, fijnzinnig, geïnspireerd, fantasierijk, creatief, spiritueel, zuiver voelend, intuïtief,

Of

Martelaar, slachtoffer, zielig doen, onrealistisch, beïnvloedbaar, gevoelig voor verslaving, gedesillusioneerd, vervreemding, vaag, onduidelijk, misleidend, schijn en bedrog, leugens, zonder kern of richting, zelfmedelijden, overdreven dramatisch, geloven in sprookjes

 

Terug