Kruimelpad

Uranus

Collectieve overtuigingen, politieke idealen, botsingen van ideeën. Doorbraak, vernieuwing, verandering, vooruitgang. Onconventioneel, vreemd, anders, buiten de norm, anarchistisch, verzet, revolutie. Drastisch, radicaal, onverwachts, plotseling, bliksemsnel. Ongelukken. Elektriciteit en elektronica.

Net als bij de andere buitenplaneten, Neptunus en Pluto, hebben de cycli van Uranus grote invloed op de psychologische, economische en fysieke veranderingen die wereldwijd plaatsvinden. Uranus, die zeven jaar in een teken doorbrengt, wordt vaak beschouwd als een hoger octaaf van Mercurius. Dat wil zeggen: het is een planeet die mentale processen aanduidt, maar dan meer iemands dieper liggende (politieke en morele) overtuigingen. De planeet lijkt komende veranderingen van collectieve ideeën te symboliseren. Personen bij wie Uranus contact maakt met planeten of persoonlijke punten in hun geboortehoroscoop, handelen gewoonlijk, bewust of onbewust, als de voorlopers en pioniers voor deze nieuwe ideeën, door middel van de betrokken planeten. Dit zijn de individuen die door hun meer Saturnische en orthodoxe collega's als onconventioneel of anarchistisch kunnen worden beschouwd.

Mensen bij wie Uranus sterk staat luiden het nieuwste idee, de nieuwste uitvinding en de modernste technologie in. Vooral technologie die de mogelijkheid biedt om op een snellere en radicaal andere manier ideeën over te brengen; geavanceerde elektronica en computers bijvoorbeeld. De veranderingen, in ieder geval in collectieve termen, lijken plotseling uit het niets op te springen en ons leven van de ene op de andere dag drastisch te veranderen. Uranus snijdt, zoals vele uitvindingen, zowel door tijd als door traditie. Dat mensen bij wie Uranus sterk staat ook weerstand creëren, is niet verrassend, want de actie van de planeet is plotseling, drastisch en neigt te ver te gaan. Uranus doet iets bijzonders en heeft geen aanleg voor samenwerking en geen respect voor traditie of menselijk gevoel. Zoals alle buitenplaneten is Uranus niet-persoonlijk in zijn werking.

Het Uranische principe daagt alles uit wat Saturnaal is; dat wat conventioneel, traditioneel en orthodox is. De planeet verzet zich altijd tegen autoriteit en leeftijd. Het daagt alles uit dat gedwarsboomd, onderdrukt, onderdrukt of rigide is geworden. Wanneer Uranus een planeet in een kaart aanraakt, spoort het die planetaire principes aan om zich op de meest tegengestelde en afwijkende manier uit te drukken. Omdat de samenleving de neiging heeft Saturnus te zijn, wordt ‘afwijkend’ vaak geïnterpreteerd als iets vies, maar het woord betekent alleen dat we een alternatieve weg inslaan. Het Uranische principe zal beslist altijd via een andere weg willen gaan. Uranus symboliseert de drang tot rebellie. Wanneer het een planeet in de horoscoop raakt, creëert het vaak een situatie waarin het individu in opstand wil komen tegen het uitdrukken van wat die planeet normaal vertegenwoordigt, of in het verleden heeft vertegenwoordigd. En door de status quo uit te dagen, kan de Uraniër zich vervreemden van de samenleving, maar hij zal ook fungeren als het voertuig waardoor de onvermijdelijke verandering van ideeën zal plaatsvinden. Zo kunnen bijvoorbeeld individuen die Uranus in contact brengen met de Maan de traditionele rol van moeder in twijfel trekken. Uranus in combinatie met Venus of Mars kan diegenen beschrijven die niet geloven in het traditionele “jongen ontmoet meisje, ze trouwden en leefden nog lang en gelukkig”. Afwijkende vormen van (seksuele) identiteit en gedrag worden dan interessant. Aangezien Uranus gewoonlijk de betekenis van een woord omkeert, zijn Uranische zoekwoorden vaak degene die met dit voorvoegsel beginnen: onconventioneel, ongebruikelijk, onwaarschijnlijk, onorthodox, maar ook emotieloos – want de gevoelens van anderen zijn niet zo belangrijk voor degene bij wie Uranus prominent staat.

Aspecten van Uranus, vooral harde aspecten van de Zon of de Maan, kunnen worden geassocieerd met de periodieke drastische levensveranderingen. Dergelijke veranderingen kunnen soms worden gezien als het resultaat van een onvermogen om op een kleiner dagelijks niveau te verschuiven, waardoor de innerlijke bewegingsimpuls wordt opgebouwd. Extreme omkeringen in het leven kunnen het individu schijnbaar worden opgedrongen door een of andere externe omstandigheid, of ze kunnen zelf een innerlijke oproep beantwoorden om de bestaande situatie omver te werpen. In beide gevallen zal een dergelijke verandering ongetwijfeld te maken krijgen met een enorme tegendruk (meestal van Saturnus aard) van binnenuit of van buitenaf, van anderen die door die veranderingen zullen worden beïnvloed. Waar Uranus ook gaat ontstaat ook onbuigzaamheid, extremisme en gebrek aan samenwerking, en dat van beide kanten. Uranus verzet zich, maar roept ook verzet op.

Planeten die door Uranus worden aangeraakt, zoeken opwinding, vrijheid en onafhankelijkheid. Zo kunnen Maan-Uranus-contacten bijvoorbeeld heel simplistisch worden geassocieerd met emotionele onafhankelijkheid en huiselijke vrijheid. Venus-Uranus staat voor vrijheid in relaties. Waar er uitdagende aspecten zijn, zal het individu worden gedwongen om enerzijds hun behoefte om emotionele verbinding, veiligheid en bescherming (Maan) te geven en te ontvangen te integreren met, anderzijds, de behoefte aan onafhankelijkheid, ruimte, vrijheid en opwinding.

Omdat het Uranische principe ook het Saturnale principe lijkt op te roepen, bevriest Uranus soms de ontwikkeling van wat het aanraakt voor een tijdje. Mensen met sterke Uranus-contacten zijn gewoonlijk even angstig als opgewonden door het vooruitzicht op verandering, en daarom is het vaak zo extreem als er verandering plaatsvindt. De zachte aspecten suggereren een vermogen om plezier in verandering, vrijheid en opwinding te ervaren, en dus met deze aspecten is extreem gedrag veel minder waarschijnlijk. Terwijl de harde aspecten suggereren dat de problemen die ontstaan door het anders zijn, en afwijkend, rebels, opwindend of provocerend gedrag, vaker getest en uitgedaagd zullen worden. Mensen met harde aspecten van Uranus zijn vaak in conflict doordat ze een volstrekt andere zienswijze hebben en dat ook laten weten.

In het vroege leven suggereren sterke Uranus-contacten in de kaart dat, met betrekking tot die planeet er waarschijnlijk niet al te veel voorspelbaarheid en verankering was. In plaats daarvan wordt een soort plotselinge verstoring, shock of op zijn minst inconsistentie aangegeven. Het kan zijn dat het individu deze verstoring opwindend en bevrijdend heeft gevonden (zoals in grotere mate kan worden verwacht met de ‘zachte’ aspecten) of zeer verontrustend, en vaak een mengeling van beide. In elk geval hebben individuen met dergelijke contacten (en we hebben ze bijna allemaal met een of andere planeet) de neiging om verstoring op volwassen leeftijd te verwachten en gewoonlijk te bespoedigen.

Uranus wordt ook in verband gebracht met schokken. Elke vorm van shock kan verstoren, maar het zal ook prikkelen en ontwaken. Schokken zijn opwindend en geven aanleiding tot een gevoel van levendigheid en opwinding. Uranus is altijd de vijand van stagnatie en spoort ons altijd aan om ons te bevrijden en beperkingen, verdedigingen, wetten, alles wat ons bindt te doorbreken, of deze nu zelf of van buitenaf zijn opgelegd.

Het doel van de Uranische impuls tot drastische actie houdt vaak verband met ontwaken en bevrijden. De planeet maakt zich ook zorgen over de ‘waarheid’ en meer in het bijzonder om die snelle, verblindende intuïtieve flits van realisatie die zo bevrijdend is omdat het gewoon door al het andere heen gaat. Uranus heeft de neiging om door de uitdrukking te 'snijden' van welk planmatig principe dan ook inde geboorte horoscoop. Hoewel dit erg bevrijdend en opwindend kan zijn, kan het Uranische principe van het doorsnijden van verdedigingswerken te ver gaan. In het beste geval doorsnijdt het Uranische principe de ouderlijke en sociale banden die ons tegenhouden, doorsnijdt het starheid, angst en de verslaving aan sociale normen die verandering of onafhankelijkheid in de weg staan, of deze onafhankelijkheid nu van denken of van handelen is. In het ergste geval vergeet het Uranische principe dat we een zekere mate van terughoudendheid, een zekere mate van veiligheid en voorspelbaarheid in het leven nodig hebben, want dit verschaft ons de verankering en kracht van waaruit we veranderingen in ons leven en in de wereld kunnen bewerkstelligen.

Misschien is het sleutelwoord voor Uranus radicaal, want de planeet houdt zich niet alleen bezig met het bevorderen van liberale opvattingen, maar ook met de meest radicale en drastische vormen van acties. Maar Uranus staat zowel bij mensen met extreem linkse, als extreem conservatieve opvattingen opvallend – het is een misverstand dat het alleen progressieve overtuigingen zou aanduiden. Maar als het controversioneel is, anderen erg boos maakt, dan is Uranus daar vrijwel zeker bij betrokken.

Positieve en negatieve eigenschappen

Verleggen van grenzen, oorspronkelijk, streven naar waarheid, inzicht en bewustwording, onafhankelijk, hervormend, open nieuwsgierigheid, vrijheid, gelijkheid en broeder- en zusterschap, tolerant, kameraadschappelijk, origineel, geniaal, gewend om weerstand te overwinnen, uniek anders,

Of

Bindingsangst, anarchistisch, provocatief, wispelturig, onvoorspelbaar, eigenwijs, eigenzinnig, eigengereid, eigenaardig, onverschillig voor de gevoelens van anderen, hard, principe belangrijker dan goede verhoudingen, eigen mening is de waarheid, geïrriteerd, moeilijk om mee samen te werken, verstorend, irritant.

 

Terug