Kruimelpad

Jupiter

Expansie, inflatie, overdrijving, groter worden, groeien. Wijsheid, betekenis, visie, geloof, vertrouwen, optimisme. Rijkdom, hebzucht, snobisme.

De positie van Jupiter in het teken en huis, samen met de aspecten die deze planeet in de horoscoop maakt, laat zien op welke manier, en op welke gebieden, iemand wil leren en groeien. Lukt dat, dan speelt dat ook een belangrijke rol in de het gevoel dat het leven zin heeft, en dat je zin hebt om het leven te leven. Omgekeerd – als iemand aangeeft het leven als zinloos te ervaren, of zichzelf nutteloos acht, kan het zijn dat dat samenhangt met het gevoel geen groei en vooruitgang te kunnen realiseren, wat in de horoscoop zichtbaar kan zijn door een moeizame positie van Jupiter.

Jupiter is ook dat deel van ons dat in staat is om betekenis te zien. Het is het vermogen om verder te kunnen kijken dan wat direct zichtbaar is, niet alleen maar de feiten waarnemen, maar ook hun onderlinge samenhang. Het is de mogelijkheid om het grote verhaal te zien, snappen hoe iets deel uitmaakt van een geheel. Zin, doel, en belang zien, en het hebben van een religieuze -, filosofische -, politieke -  of levensovertuiging. Om te kunnen begrijpen wat de betekenis is van bepaalde gebeurtenissen maken we ook gebruik van een aantal kernovertuigingen die helpen om alles te plaatsen in een groter geheel.

Jupiter laat zien waar we in (willen) geloven. Om doel en zin te ervaren in het leven moeten we ons ook met iets kunnen verbinden wat groter is dan onszelf: een ideaal, een geloof, een doel, een visie. Dat helpt ons ook in tijden van nood. Als het tegenzit kunnen we de pijn en moeite veel beter verdragen als we ons kunnen blijven herinneren wat onze idealen zijn. De positie van Jupiter in de horoscoop laat ook zien wat ons beeld is van God, of het goddelijke – en of we überhaupt een beeld hebben van het hogere.

Disharmonische aspecten kunnen betekenen dat we het moeilijk vinden om in iets te geloven, of dat waar we in geloven uitgedaagd en bestreden wordt, of dat we een paar keer in ons leven datgene waar we in geloven grondig moeten bijstellen. Cynisme, voortkomend uit het verlies van idealen, of teleurstelling over hoe die in de praktijk worden gebracht, kan hier ook mee samenhangen.

Jupiter wordt vaak in verband gebracht met prettige en wenselijke eigenschappen. Toch is het belangrijk om te benadrukken dat aspecten van Jupiter naar andere delen van de horoscoop zowel goede als slechte kwaliteiten groter kunnen maken. Ook disharmonische configuraties in de horoscoop kunnen hierdoor groeien, prominenter worden, waardoor iets van moeilijk naar rampzalig kan gaan. Omdat alles uitvergroot wordt wat door Jupiter beïnvloed wordt.

Onze Jupiter aspecten zeggen veel over de aard van onze overtuigingen en de manier waarop we die communiceren. Bijvoorbeeld agressief met Mars of voorzichtig met Saturnus. Jupiter met Mars suggereert dat we dat bereid zijn om te vechten voor onze idealen, of de strijd aan te gaan met hen die niet onze overtuigingen delen. Jupiter/Saturnus aspecten kunnen juist aangeven dat we het überhaupt moeilijk vinden om iets te vinden waar we werkelijk in kunnen geloven, en dat we altijd bescheiden zijn in de expressie er van. Jupiter/Mars gelooft in competitie, winnen, initiatief nemen, terwijl Jupiter/Saturnus gelooft in verantwoordelijkheid, doorzettingsvermogen en alleen vertrouwen te hebben in wat meetbaar en zichtbaar is.

De planeet Jupiter gaat ook over voortgezet onderwijs en academische studies. Het gaat om het vermogen om voorbij de horizon te kijken, kennis te verdiepen, veel weten over een specifiek onderwerp, leren en studeren. Als Jupiter actief is hebben we het gevoel dat we groeien, beter worden, ergens goed in zijn.

Ook kunnen we Jupiter in verband brengen met reizen naar het buitenland, of contacten met buitenlanders. Internationaal georiënteerd zijn, verder gaan dan je lokale stam, je geboorteplaats, of je nationale identiteit. Het als een verrijking ervaren dat je je met zoveel verschillende mensen kunt verbinden. Omgekeerd kunnen disharmonische aspecten van Jupiter een aanwijzing zijn voor vreemdelingenhaat, angst voor, of verzet tegen globalisering en vast willen houden aan plaatselijke gewoontes.

Ook kunnen we bij Jupiter denken aan de groei van wijsheid, mildheid, en vriendelijk zijn. Wijsheid is meer dan kennis alleen – het is ook het vermogen om waarheid op het juiste moment, en in de juiste hoeveelheid, toe te passen met het doel om iets mooier en beter te maken. Of iemand helpen dat te realiseren. Wie een sterke Jupiter heeft gunt de ander wat, want er is de overtuiging dat er altijd voor iedereen voldoende is, juist door te delen.

Rijkdom valt hier ook onder, maar dat hoeft niet perse financieel te zijn, of in de vorm van bezit. Als Jupiter in aarde tekens staat zal het waarschijnlijk vooral die vorm aannemen, maar Jupiter in lucht tekens zal het vooral zoeken in rijkdom van sociale contacten, terwijl de vuurtekens rijkdom vooral beleven als er veel mogelijkheden zijn. En de water tekens tenslotte zullen Jupiter vooral ervaren als een rijkdom van gevoelens. Er zijn natuurlijk verdere verfijningen denkbaar, maar belangrijk is om te zien dat er veel verschillende mogelijkheden zijn om te ervaren dat er overvloed is.

Positieve en negatieve eigenschappen

Breed georiënteerd, kansen benutten, sociaal, vriendelijk, mild, idealistisch, altijd hoop houdend, vrijgevig, beschermend, verzorgend, oprecht, betrouwbaar, filosofisch, religieus, toegewijd, respectvol, wijs

Of

Bevooroordeeld, kleinzielig, lui, kansen verspillend, zelfzuchtig, arrogant, hebberig, veel verwachten maar er weinig voor doen, verwaarlozen, oneerlijk, gemakkelijk beloven, fanatiek, overtuigd van het eigen gelijk, snobistisch, onzorgvuldig, slordig, beperkte kijk.

 

Terug