Kruimelpad

Venus

Liefde, vriendschap en schoonheid. Harmonie, evenwicht. Wat we waardevol vinden. Samenwerken, geven, delen. Compromis, toegeven, aardig zijn. Kunst. Sieraden, versieringen, make-up. Kleuren, geuren en stoffen. Rijkdom en luxe. Luiheid en gemakzucht. Sensualiteit, flirten.

Venus symboliseert onze neiging tot samenwerken en delen met anderen, geven en harmoniseren, lief hebben en geliefd zijn. De positie van Venus in de horoscoop, en de aspecten die zij maakt laten zien of we het belangrijk vinden om populair te zijn, en ons aan te passen om er bij te horen. Als er harde aspecten op Venus staan kunnen die een aanwijzing zijn op welke manier we daar tegen in gaan, of geen gehoor aan willen geven. Venus vertelt ons veel over ons sociale functioneren, en hoe we in een groep van mensen op ons gemak zijn, of daar juist moeite mee hebben.

De prettige aspecten van en naar Venus laten iemand zien die vriendelijk is, warm, betrokken en attent. Sociale vaardigheden komen dan natuurlijk, het afstemmen op de ander lukt gemakkelijk, de empathie is groot, en hij of zij is in staat om met kleine attenties de ander zich prettig doen voelen.

Als Venus te veel het karakter domineert is de betrokkene vaak geneigd om toe te geven om de lieve vrede maar te bewaren, zelfs als dat ten koste gaat van principes en geloftes. Vaak is diegene te veel gericht op het sluiten van compromissen, wat ten koste kan gaan van de geloofwaardigheid. Met Venus sterk in de horoscoop kijkt iemand altijd naar de zonnige kant van de zaak, en is geneigd om conflict en belangentegenstellingen te negeren of domweg niet te zien. Dat kan enerzijds tot irritatie leiden, maar evengoed kan het effect zijn dat er een prettige, harmonieuze sfeer wordt gecreëerd.

In zekere zin moeten we allemaal leren welke keuzes in de liefde het beste bij ons passen, en hoe we moeten omgaan met de balans tussen enerzijds geven, vriendelijkheid en geborgenheid (Venus) en anderzijds nemen, zelfstandigheid en avontuur (Mars). Als de nadruk te sterk op één van de twee staat levert interessante karakters op, maar niet noodzakelijkerwijs gelukkige. Waar Venus zegt: “ik wil wat jij wilt”, zegt Mars: “ik wil wat ik wil”. De één is gericht op het welzijn van degene met wie we samen zijn, de ander is op eigenbelang gericht.

De Zon is het symbool voor de vader, de Maan representeert de moeder, terwijl Venus de (jonge) vrouw aanduidt en Mars de (jonge) man. De positie van Venus in de horoscoop van een vrouw laat o.a. zien op welke manier zij zichzelf als een aantrekkelijke vrouw presenteert. In de horoscoop van een man laat de positie van Venus o.a. zien welke rol vrouwen in zijn leven spelen, en welke eigenschappen of kwaliteiten hij aantrekkelijk vindt.

En natuurlijk laat dan de positie van Mars in de horoscoop van een vrouw zien welke eigenschappen of kwaliteiten zij bij een man aantrekkelijk vindt. En in de horoscoop van een man laat de positie van Mars, samen met de Zon, zien op welke manier hij met het thema mannelijkheid omgaat.

Venus is betrokken bij het vormen van relaties, met ons vermogen en onze behoefte om affectie te geven en ontvangen, hoe we ons in het algemeen in sociale situaties gedragen, en dan vooral als er ook sprake is van romantische of seksuele mogelijkheden. Venus beschrijft hoe we proberen om voor anderen aantrekkelijk te zijn. Als er bijvoorbeeld een Venus-Uranus aspect is doen we dat door anders en onverwacht te zijn, door zelfstandig en afwijkend van de norm te zijn. Of we vinden die eigenschappen bij een ander juist bijzonder aantrekkelijk.

De positie van Venus laat ook zien op welke manier kleding, haar, sieraden, parfum, lingerie en flirten allemaal een rol spelen in het spel van verleiden – helemaal niet, onhandig, of juist geraffineerd. Of wat we daarin onweerstaanbaar vinden.

Venus gaat over verschijning en verfijning, en al de verschillende aspecten van (goede) smaak en esthetiek, maar ook over waardering en zelfwaardering. Over zelfvertrouwen omdat we ons aantrekkelijk voelen, of juist een gebrek aan vertrouwen omdat we bang zijn dat we in de ogen van de ander niet mooi genoeg zijn.

Venus is betrokken bij de waardering en creatie van alles wat prettig en mooi is, en wordt daarom ook geassocieerd met kunst en mode. Maar goede kunst is altijd meer dan alleen maar aangenaam, dus grote kunstenaars zullen vaker spanningsaspecten op Venus hebben dan harmonische. Als Venus vooral prettig geaspecteerd staat kunnen we eerder dingen verwachten die wel mooi zijn, maar niet perse complexe emoties oproepen.

Venus gaat ook over plezier hebben. Dat kan misschien gemakkelijk en oppervlakkig lijken, maar gezelligheid, fun en een goede sfeer worden door mensen met een prominente Venus erg gewaardeerd. Omgekeerd kunnen ze er ook voor zorgen dat anderen zich plezierig voelen door dingen te doen waarvan ze weten dat die gewaardeerd worden.

En tenslotte kan een minder goed geplaatste Venus ook een aanwijzing zijn voor luiheid en gemakzucht.

Positieve en negatieve eigenschappen

Samenwerken, sociaal vaardig, vriendelijk, aangenaam, attent, coöperatief, artistiek en creatief begaafd, interesse in kunst, gericht op het goede, ware en mooie, opgewekt, sympathiek, mededogend, genieten van de zintuigen, sensueel, verleidelijk, verfijnd, tactvol, diplomatiek, inlevend

Of

Moeite met samenwerken, sociaal onhandig, onvriendelijk, onprettig, mopperig en humeurig, lui en gemakzuchtig, afstandelijk, hard, ijdel, oppervlakkig, koopt meer dan budget toelaat en dan moeten anderen dat maar oplossen, op zichzelf gericht, anti sociaal gedrag, grof, beledigend, slechte smaak.

 

Terug