Kruimelpad

De Zon

Ons gevoel van identiteit, wat we belangrijk vinden, waar we trots op zijn, waar we ons hart in leggen, vitaliteit, verlichting, erkenning, wil, doelbewust handelen, oriëntatie op de toekomst. Ego, identiteit, zelf.

De Zon staat voor ons gevoel een zelfstandig individu te zijn die beslissingen kan nemen, verantwoordelijkheid heeft voor de gemaakte keuzes en in staat is om zichzelf te zijn in steeds wisselende omstandigheden. Het is het weten “ik ben ik”. Het is de kern, het hart, het centrum.

De Zon staat ook voor het vermogen om allerlei verschillende ervaringen te verwerken, te integreren en van daaruit doelbewust te handelen. Daardoor ontstaat een gevoel van autonomie – zelf kunnen beslissen. Dit gevoel van zelfsturing ontstaat in de jonge jaren, en zal door vele stadia heen gaan.

Een sterk en gezond ego kan uiteindelijk ook overweg met beperkingen, zonder daar onder te lijden – maar een (te) groot ego heeft moeite die te erkennen, terwijl een zwak ego voortdurend overspoeld wordt, waardoor het vermogen om een eigen leven te leiden steeds onder druk staat.

Het is niet het Zelf – dat zou veel meer door de gehele geboortehoroscoop gesymboliseerd worden. Planeten als bijvoorbeeld Saturnus of Neptunus geven ook  omstandigheden aan waar we geen invloeden op (kunnen) hebben, het zevende huis kan vertellen hoe anderen ons leven beïnvloeden, etcetera – dus er zijn veel onderdelen van de geboortehoroscoop die laten zien dat de persoonlijkheid niet alleen maar zelfsturend is. De Zon is zeker niet het geheel. Maar wel het gevoel, of idee, dat het geheel door mij op z’n minst beïnvloed, en soms ook gestuurd kan worden.

De Zon staat altijd in een bepaald teken van de dierenriem en zal vaak een sterke identificatie met de eigenschappen daarvan hebben, terwijl planeten die een aspect maken met de Zon een verdere invloed hebben op het zelfbeeld en zelfgevoel. Hebben we een goed gevoel over ons zelf, of lijden we aan allerlei negatieve zelfbeoordelingen?

Als er bijvoorbeeld een aspect is tussen de Zon en Jupiter bestaat de kans dat de eigenschappen van het Zonneteken uitvergroot worden, terwijl een aspect tussen de Zon en Saturnus er juist voor kan zorgen dat die eigenschappen met meer moeite tot expressie komen, of pas later in het leven.

Zoals de Zon aan de hemel voor licht en warmte zorgt, zo wordt in de horoscoop alles wat hierdoor wordt aangeraakt verlicht en verwarmd. Zeker als er sprake is van een gunstig aspect worden de eigenschappen van die planeet lichter en treden ze met meer vertrouwen op de voorgrond.

De Zon is ook altijd verbonden met het gevoel dat ons leven een zin en betekenis heeft, en misschien zelfs wel een doel – en moeizame aspecten naar de Zon toe kunnen ook een aanduiding zijn dat we juist moeite hebben om deze te vinden en te realiseren. Een “zwakke” Zon kan ook een aanduiding zijn voor gevoelens van depressie en zinloosheid of cynisme. Een “sterke” Zon kan iemand beschrijven die sterk gericht is op het realiseren van diverse doelen in de toekomst, en ook het vertrouwen heeft dat zoiets mogelijk is.

Samen met de planeet Mars staat de Zon ook voor de wil en het verlangen. Het is datgene wat ons in beweging brengt, de reden dat we opstaan en iets gaan doen. En iets doen is vaak ook de – min of meer manlijke - manier waarop we een identiteit en zelfgevoel ontwikkelen. (Al is dat een strategie die natuurlijk even goed door vrouwen kan worden ingezet). Dit is waar we zeggen – “ik wil dit, dit is mijn doel, mijn intentie, de richting die ik op wil gaan. En ook is dit het gebied waar we erkenning willen – “dit maakt mij speciaal, uniek, onvervangbaar”.

Voor mannen zijn Zon en Mars de planeten die het sterkst laten zien op welke manier zij manlijkheid willen laten zien – voor vrouwen laat het vaak ook zien welk type man ze aantrekkelijk vinden, en wat zij als de meest gewenste eigenschappen voor mannen zien. Waarbij het goed is om te bedenken dat de manier waarop bijvoorbeeld Vissen manlijkheid vormgeeft heel anders is dan Ram, maar beiden zijn geldige vormen.

Harde aspecten op de Zon kunnen een aanwijzing zijn waarom het voor sommigen juist zo moeilijk is om zich te bewijzen, een levensdoel te vinden, zich uniek en speciaal te voelen, of te schitteren. Of laat het zien dat het voor iemand soms gemakkelijker is om negatieve aandacht en kritiek uit te lokken.

Uiteraard vinden we door te kijken naar de Zon in de geboortehoroscoop ook aanwijzingen of iemand egoïstisch of egocentrisch is. Het zijn woorden die we meestal gebruiken om aan te geven dat iemand te veel op zichzelf gericht is, of de wereld alleen maar vanuit eigenbelang en het eigen perspectief kan zien.

De Zon staat voor het archetype van de held(in), degene die een lange reis maakt, heldendaden verricht en daar gelouterd uit terug komt. Het kan laten zien welke uitdagingen we zullen tegenkomen om ons potentieel te verwerkelijken, en welke strategieën we kunnen gebruiken om de problemen te overwinnen. Het is het individuatieproces – datgene wat ons uiteindelijk tot een uniek individu maakt.

En tenslotte is de Zon ook een symbool voor de vader – zowel degene die het leven gaf, als ook degene die het eerste model was om een gevoel van positieve identiteit te ontwikkelen. Harde aspecten op de Zon kunnen aangeven dat de relatie met de vader problematisch was, of dat hij een minder goed voorbeeld stelde.

Positieve en negatieve eigenschappen

Opgeruimd, optimistisch, wilskrachtig, duidelijk, zelfbewust, zelfstandig, creatief, warm en vriendelijk, kan goed omgaan met kritiek, kan eigen grenzen aangeven, bepaalt eigen koers, hartelijk

Of

Overmoedig, fanatiek, onwrikbaar, arrogant, ijdel, eigen wil is wet, egocentrisch, eigengereid, autoritair, kan slecht tegen kritiek, houdt geen rekening met de grenzen van anderen, altijd uit op eigen voordeel.

 

Een korte bespreking van de verschillen tussen een groot, sterk en zwak ego vind je hier

 

Terug