Astrologie: een introductie tot de horoscoop

introductie astrologie

Eigenlijk valt er altijd meer over de horoscoop te vertellen – ieder symbool kun je verder uitdiepen. Dat doen we op deze pagina.

Artikelen over de Zon, Maan en planeten, de Ascendant, de aspecten tussen planeten onderling, de huizen; kortom, alle elementen die je gebruikt om een geboortehoroscoop beter te begrijpen. Over de twaalf sterrenbeelden heb ik ook geschreven, maar omdat dat al zo vaak is gedaan, heb ik alleen hieronder een ironische versie bij "De twaalf sterrenbeelden" geplaatst.

Dit artikel legt verder uit welke werkwijze je kunt gebruiken om een geboortehoroscoop te analyseren. Over je sterrenbeeld lezen is gemakkelijk. Lezen over je eigen, persoonlijke horoscoop lezen zal meer moeite, en veel meer tijd kosten, maar als je het benadert als een interessante ontdekkingstocht hou je er plezier in.

Als eerste

Allereerst kijk je natuurlijk in welk teken de Zon, Maan en Ascendant staan. Je kan het in eerste instantie simpel houden: het teken van de Zon laat zien hoe je wilt zijn, het teken van de Maan laat zien wat je nodig hebt om je goed te voelen, en het teken van de Ascendant laat zien hoe je overkomt op anderen.

Soms lijkt dat op elkaar, soms zijn er grote verschillen, maar mensen zijn dan vaak ook gecompliceerde wezens die vol tegenstellingen kunnen zitten. In een horoscoop geldt dat tegenstrijdige informatie elkaar niet tegenspreekt; het betekent dat iemand op verschillende momenten, en bij verschillende mensen en situaties, andere kanten van zichzelf laat zien. Een persoon is geen eenheid.

Iedereen weet wel in welk teken de Zon staat – dat is je sterrenbeeld. Om te weten waar de Maan staat, en in welk teken de Ascendant moet je een horoscoop laten berekenen – ofwel door mij, tegen een kleine vergoeding (€35), ofwel gratis door gebruik te maken van een app of website. En daarmee kun je dan meer over jezelf te weten komen.

De individuele horoscoop

In de beschrijvingen ga ik er van uit dat je een soort van minimale kennis van je horoscoop hebt, zodat het mogelijk wordt om veel relevante informatie te geven. Heb je die echt niet dan raad ik je aan eerst een horoscoop te laten maken. Als ik dat voor je doe kan ik opschrijven (in gewoon Nederlands dus) welke aspecten voor jou het meest belangrijk zijn, en kun je er meer over lezen.

Hier kun je dus alvast over het teken van je Ascendant lezen, en over de planeten, en de verbindingen tussen de verschillende planeten. Wil je meer weten, dan zou de volgende stap zijn dat je een beschrijving van de positie van de planeten in de twaalf verschillende tekens, en in de twaalf huizen gaat opzoeken. Die ga ik later opschrijven, maar dat kun je online of in boeken ook zelf doen.

Maar hier geldt hetzelfde – de aspecten die Zon, Maan en Ascendant maken zijn het belangrijkste, en dat kun je hier al wél lezen.

Hoe merk je het als Mars sterk staat? Wat heeft het vierde huis met je gezinsleven te maken? Welke eigenschappen worden weergegeven als er een aspect is tussen Venus en Pluto? Dat hebben we hier allemaal al beschreven.

Maar omdat nog niet alle onderdelen klaar zijn is dit gedeelte “in ontwikkeling” Naarmate er meer tekst bij komt zullen er ook vaker links verschijnen waardoor je direct gestuurd wordt naar hetgeen je zoekt.

De planeten

We hebben Zon en Maan, Mercurius, Venus en Mars, Jupiter en Saturnus, en tenslotte Uranus, Neptunus en Pluto. En omdat ik in de geboortehoroscoop met Chiron werk zal ik daar ook (wat uitgebreidere) aandacht aan besteden. Bij de beschrijving van de planeten richt ik me zowel op de psychologische als de objectieve en zichtbare kant er van.

Planeten vertegenwoordigen je innerlijk leven, hoe het voelt om jou te zijn, je psychologisch functioneren. Daarnaast vertegenwoordigen planeten ook externe factoren en de manier waarop ze invloed uitoefenen of door jou beleefd worden. Ook is er altijd een objectieve kant, een materiële manifestatie.

Maan Uranus in de jeugd...

De Maan bijvoorbeeld staat voor je gevoel van veiligheid (innerlijk, subjectief), maar ook voor je moeder – maar dan vooral over hoe jouw ervaring van haar was. Bijvoorbeeld – iemand met een Maan/Uranus verbinding zal vaak een zekere onrust voelen, en ook als het veilig is toch verwachten dat het plotseling allemaal anders kan worden. Dat is de subjectieve of psychologische kant er van. Maar er was waarschijnlijk óók een moeder die op de meest onverwachtse momenten vreemde, onbegrijpelijke uitbarstingen had die gedeeltelijk verklaren waarom dat gevoel zo sterk is geworden.

Nu laat die verbinding tussen twee planeten vooral zien dat met name dat deel van haar manier van doen de meeste indruk heeft gemaakt – het kan heel goed zijn dat een broertje of zusje dezelfde moeder had, hetzelfde gedrag meemaakte, maar toch een andere Maan heeft. Omdat andere kanten van haar manier uiteindelijk meer invloed hadden.

Maar er was wel degelijk vreemd gedrag – het is niet volledig subjectief, er gebeurde wel degelijk iets waardoor het nu nog steeds doorwerkt. Alleen is het een bepaald filter – veel wordt ook weggelaten. De positie van de planeten laat dus mede zien hoe we de werkelijkheid filteren. Wat ons opvalt en wat we belangrijk vinden, en waar we door bewogen worden.

En dan is er tenslotte ook nog de het grotere verhaal – misschien was de moeder wel zo gestrest omdat de politieke ontwikkelingen van dat moment voor veel maatschappelijke onrust zorgde. Misschien stond haar baan wel op de tocht door een reorganisatie van het bedrijf waar ze werkte. Omdat Uranus ook altijd dingen vertegenwoordigt die veel groter zijn dan het individu zelf. Maatschappelijke, politieke, economische realiteiten waar we in leven en die een collectieve invloed uitoefenen. En waar we ook niet persoonlijk voor verantwoordelijk zijn.

En nu...

Dat was vroeger – je jeugd, en waarom het zo gekomen is…Maar dat aspect staat je leven lang in je geboortehoroscoop, en beschrijft ook nu nog bepaalde manieren van doen. In dit geval een gevoelsleven wat onrustig is, explosief, zenuwachtig, bruusk, uitdagend, zelfbepalend, onafhankelijk, enzovoorts. Alles wat je met een Maan/Uranus aspect associeert. En het beschrijft bijvoorbeeld ook je houding ten opzichte van andere vrouwen. En hoe die houding weer mede bepaald met welke vrouwen je gemakkelijk kunt opschieten, welke je irriteren, welke jou uitdagen, met wie je conflicten hebt, wie jou helpt om je ideeën scherper te formuleren, hoe je aankijkt tegen je eigen vrouwelijke kanten (niet heel traditioneel dus), en als je man bent, vertelt dit aspect ook voor een deel welke type vrouw in je leven een belangrijke rol zal spelen.

En verder….

  • Elke planeet staat in één van de twaalf tekens, en kan dus op twaalf verschillende manieren functioneren.
  • Elke planeet staat in één van de twaalf huizen, en kan dus ook op twaalf verschillende gebieden van je leven zijn sterkste invloed uitoefenen.
  • Een planeet kan met meerdere planeten een aspect maken.

Op het moment dat je ziet dat er een Maan/Uranus aspect is ben je nog niet klaar met de analyse. Je zult ook moeten kijken in welk teken de Maan staat, en in welk teken Uranus – en in welk huis elk van hen geplaatst is.

Als de Maan in Ram staat en Uranus in Weegschaal functioneert dat anders dan als de Maan in Kreeft staat en Uranus in Steenbok, ook al is het aspect (een oppositie in dit geval) wel hetzelfde.

Als de Maan in het twaalfde huis staat en Uranus in het zesde huis, zal dat op een andere manier zichtbaar zijn dan als de Maan in het vijfde huis staat en Uranus in het elfde huis.

Als de Maan in oppositie staat met Uranus, maar óók een vierkant met Saturnus, werkt dat anders uit dan als de Maan in plaats daarvan een driehoek met Jupiter en Venus maakt. Met andere woorden: de ene Maan/Uranus oppositie is de andere niet.

Op die manier wordt een horoscoop persoonlijk, individueel en uniek.

Terug