Neptunus-Pluto

Dit is een aspect wat alleen interessant is om te duiden als het a) nauwkeurig is (zeg minder dan twee graden) en b) als het daarbij óók nog eens nauwkeurige aspecten maakt met Zon, Maan, Ascendant, en in mindere mate met Mercurius, Venus en Mars. Maar zelfs dan kan het volledig “verstopt” lijken te zijn en geen of nauwelijks waarneembaar invloed uitoefenen op de manier waarop de persoon functioneert. Omdat er tientallen jaren lang een aspect is geweest tussen deze twee (twee tekens apart: een sextiel) is het een combinatie die in de horoscoop van letterlijk miljarden mensen aanwezig is en dan ligt het niet voor de hand om daarin persoonlijke betekenis te zien.

Een aantal astrologen zien er wel een collectieve betekenis in, en de studie van de geschiedenis van de mensheid met behulp van de planeetstanden leunt zwaar op het bestuderen van de cycli en onderlinge verhoudingen van de planeten Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Dat is echter geen onderwerp wat we op deze site verder uitdiepen. Maar het is duidelijk dat de wereld op álle terreinen de afgelopen tientallen jaren een versnelde ontwikkeling heeft doorgemaakt en dat het fundamenteel onvoorspelbaar is waar we over tien, vijftig of honderd jaar zullen staan. Die versnelling associeer ik wel met deze verbinding.

In de praktijk van een astrologiegesprek  zien we dat als de Zon, Maan, Ascendant of één van de andere planeten een verbinding maakt met Neptunus er óók een verbinding is met Pluto. Niet altijd overigens, want ook hier geldt: alleen de nauwkeurige verbindingen zijn de moeite van het onderzoeken waard. Het betekent vrijwel altijd dat er meer aan de hand is dan op het eerste oog zichtbaar; voor beide planeten geldt dat ze, ieder op een heel eigen manier, het leven ingewikkelder maken, maar ook rijker aan interessante ervaringen. Ja, lekker vaag. Maar je kunt bij de beschrijving van de andere aspecten steeds lezen wat het kan betekenen als of Neptunus, of Pluto een verbinding maakt, en dan moet je dat maar combineren.

Dat betekent onvermijdelijk dat je tegenstrijdigheden tegenkomt. Die heffen elkaar niet op, want wij zijn nu eenmaal tegenstrijdig, in de zin dat we op sommige momenten, en bij sommige mensen ons op een bepaalde manier gedragen, en op andere momenten, en in ander gezelschap, ons weer heel anders kunnen gedragen. En om het nog ingewikkelder te maken: soms is wat we doen in directe tegenspraak met wat we er over zeggen, of wat we denken dat we aan het doen zijn. Niet iedereen heeft diepe zelfkennis en inzicht in de eigen motieven.

En dat geldt zeker voor verbindingen met Neptunus en Pluto. Het overgrote deel van het gedrag, de gevoelens, de overwegingen en overtuigingen die ze aangeven zijn collectief – de meeste mensen doen, voelen en vinden dat zo. Dus als je vraagt waarom is het antwoord meestal een lege blik: iederéén die ze kennen doet zo.

Aan het eind van het artikel zal ik kort uitleggen waarom juist Neptunus en Pluto zo lang dezelfde onderlinge afstand tot elkaar hebben. Eerst maar alle associaties die we kunnen bedenken bij de combinatie van deze twee planeten.

 

Diep onbewust en moeilijk te definiëren processen. De donkere kant van het leven lijkt glamoureus. We worden verblind door geheimen en taboes. We zijn gebiologeerd door de tijd waarin we leven. We zijn gefascineerd door geheimen en mysteries. We raken geobsedeerd door het doordringen van het onbekende. Diepe ervaringen van mystiek. Krachtige onbewuste krachten. De stroom die onze collectieve overleving stimuleert, voert ons naar binnen. Een verzwakking van het overlevingsinstinct. Meegesleept worden door krachten buiten onze controle. De oogverblindende duisternis. De magie van diepe ontdekking. Gewassen in de diepte. Wat schuilt er onder de oppervlakte. Intense, maar nauwelijks waarneembare veranderingen in bewustzijn. De collectieve psychische toxiciteit zuiveren. Onze illusies zuiveren. Onderdompeling in het onbewuste. Verhuizen diep in de stroom. Hypnotiserend. De controle loslaten. Ons collectieve afval loslaten. Onze collectieve bagage genezen. Uitgevoerd door de onderstroom. Weggevaagd naar zee. Diep onbewuste genezingsprocessen.

Verdoofd worden door pijn en lijden. Ongevoelig worden voor trauma. Het vermogen van de machthebbers om ons in slaap te wiegen. De verraderlijke kracht van media. Zonder onderscheid krachtige onderbewuste berichten absorberen. De doordringing van het onderbewustzijn door middel van massaberichten. Vermogen om massa's te beïnvloeden door middel van indirecte methoden. Het vermogen en gecontroleerd gebruik van beelden om het onderbewustzijn te bereiken. De onbewuste verwerking van storende beelden. De kracht van de kunsten.

Vernieuwing door spirituele reiniging. Vernieuwing door mededogen en door jezelf te geven. Transformatie door ontvankelijkheid voor hogere krachten te ontwikkelen. Illusies herzien en tegelijkertijd diep idealistisch blijven. Zich bewust worden van paranormale krachten. De gecontroleerde ontwikkeling van paranormale krachten. Het vermogen om anderen te beïnvloeden door middel van indirecte paranormale methoden.

Alomtegenwoordig drugsgebruik. Seks verliest alle grenzen. Seksualiteit herwint haar banden met spiritualiteit en mystiek. Het langzame, maar toch volledige uiteenvallen van bestaande taboes en machtsstructuren in de loop van een leven. We verliezen het perspectief op wat belangrijk is voor ons voortbestaan. De machtigen worden kwetsbaar. De kwetsbaren worden machtig. Diepe illusies. Machtsgrenzen opheffen. Illusies over macht. Illusies over de hoeveelheid controle die we hebben. We zijn geobsedeerd door ontsnapping. We duiken in de diepten van bijna elk facet van het leven. We hebben de mogelijkheid om compassie te ontwikkelen als we taboe-onderwerpen voorgeschoteld krijgen. Transformatie door los te laten. De onvermijdelijke transformatie van de leeftijd leren accepteren. Anonieme en naamloze krachten.

Vloeibare bronnen. Boren naar olie. Onzorgvuldig omgaan met onze middelen. Vergeten hoe het is om te worstelen. Ervaringen van pijn laten vervagen. In een diepe trance gaan. De controle uit handen geven en meegaan voor de rit. We laten onze kracht door onze vingers glippen. We verliezen onze grip op de realiteit. Verwarring over wat belangrijk is. Mededogen biedt catharsis. Medeleven met mensen die pijn en trauma ervaren. Mededogen is een hulpmiddel. Diepe sympathie voor mensen in overgangstoestanden. Psychologie gebruiken voor genezing. Psychologie gebruiken om in het onbewuste te duiken. Psychologie maakt de verwarring alleen maar groter. Te diep gaan waardoor sommigen realistische grenzen verliezen. Verloren in transformatie. Het perspectief verliezen op wat we aan het transformeren zijn. Onvermogen om tot een consensus te komen. Een gevoel van controle verkregen door onszelf in onze diepten te kennen.

Het onbekende en het onkenbare. Een tijdperk waarin we onderzoeken wat voorheen onvoorstelbaar was. We hebben de kans om ons opnieuw voor te stellen hoe het leven kan zijn. De kracht om de wereld te transformeren door middel van een gerichte visie. De kracht van verbeelding.

 

Neptunus en Pluto hebben een omlooptijd van 3:2 – in de tijd die Neptunus nodig heeft om drie keer rond de Zon te draaien maakt Pluto twee keer een ronde. Verder is het zo dat Neptunus een vrijwel volmaakte cirkel maakt, maar Pluto meer een ellips – soms dichter bij de Zon, soms veel verder er vandaan. In de periode dat Pluto dichter bij de Zon staat is de onderlinge afstand vrijwel gelijk aan de afstand die Neptunus tot de Zon heeft. Ze staan dus beide even ver van de Zon af, en dat betekent weer dat ze in de periode dat dat gebeurt ook vrijwel dezelfde snelheid hebben. Pluto gaat dus soms sneller, soms veel langzamer; terwijl Neptunus eigenlijk altijd wel zo’n beetje dezelfde omloopsnelheid heeft.

Om het wat poëtischer voor te stellen (astronomen krimpen dan in elkaar) Pluto en Neptunus zijn onderling op elkaar afgestemd in een harmonische cyclus waardoor ze nooit tegelijkertijd op hetzelfde punt komen; ook al zijn ze soms op dezelfde onderlinge afstand tot de zon, de kans dat ze de komende paar miljoen jaar zullen botsen is nul.

Op deze afbeelding kun je dat zien. Er valt veel op af te dingen, want zoals altijd is het moeilijk voor te stellen hoe ongelofelijk leeg de ruimte eigenlijk is. De planeten zoals hier ingetekend zijn enorm, echt enorm veel groter dan in werkelijkheid. En de zon is reusachtig groot, maar ook hier volledig uit verhouding getekend. Maar ja. Educatief plaatje.

 

Terug

Uranus-Pluto

Dit is een aspect wat alleen interessant is om te duiden als het a) nauwkeurig is (zeg minder dan twee graden) en b) als het daarbij óók nog eens nauwkeurige aspecten maakt met Zon, Maan, Ascendant, en in mindere mate met Mercurius, Venus en Mars. Maar zelfs dan kan het volledig “verstopt” lijken te zijn en geen of nauwelijks waarneembaar invloed uitoefenen op de manier waarop de persoon functioneert. Het kan dan nog wel zichtbaar worden door een ongebruikelijke levensloop, waarbij onwaarschijnlijk toeval een grote rol lijkt te hebben gespeeld.

Beide planeten hebben associaties met geweld, schokkende gebeurtenissen, revoluties en machtswisselingen. En de combinatie zal dat alleen maar versterken. In veel gevallen zal het betekenen dat de betrokkene in een tijd en maatschappij leeft waar op een gegeven moment grote maatschappelijke onrust heerst die op de een of andere manier het dagelijks leven binnen sijpelt. Het kan ook gaan om terreurbewegingen die een sterke invloed hebben. Veel minder vaak zal het ook kunnen betekenen dat de Uranus-Pluto-persoon zelf actief betrokken is bij het deelnemen aan protesten, revoluties en wisselingen van de macht. De kans is ook groot dat het verzet door degenen die de macht hebben als illegaal wordt bestempeld.

Het verzet, en de revolutie waar betrokkene aan deelneemt zal in sommige gevallen gewelddadig, of zelfs extreem gewelddadig zijn, zeker als ook Mars er bij betrokken is. Denk aan de terreur van de nazi’s tijdens de tweede wereldoorlog, het bewind van Stalin in Rusland, of Mao in China, of de Islamitische Staat en Taliban, maar ook aan degenen die hier juist tegen vechten. Astrologie zelf beschrijft alleen de thema’s, maar kan niet bepalen wie er aan de “goede kant” of “slechte kant” van de strijd staat. Maar bij deze combinatie gaat het nooit om individueel geweld, maar is het altijd ingebed in de grote bewegingen van de geschiedenis.

Als je deze combinatie in een geboortehoroscoop ziet kan het ook zijn dat er in de familie schokkende ervaringen zijn geweest met geweld, terreur, of ernstige ongelukken, maar dat daar nooit over gepraat wordt. Pluto is een planeet die kan verwijzen naar verborgen geheimen, die ongezien toch grote invloed uitoefenen. En misschien is zwijgen en onderdrukken ook een tijdlang wel de beste strategie – totdat het op een gegeven moment toch aan het licht komt en verwerkt moet gaan worden.

Uranus gaat ook altijd over bewustwording – en in combinatie met Pluto kan dat betekenen dat op enig moment in het leven iemand zich bewust wordt van een aantal bijzonder duistere, schokkende waarheden, feiten of gebeurtenissen. Dat alles wat je dacht te weten (over jezelf, je familie, je partner of je werk) niet waar blijkt te zijn – of beter gezegd, dat daarachter, in het verborgene, heel andere dingen aan de hand waren dan je tot nu toe wist. Je bent niet een kind van je ouders, maar geadopteerd. Je familie is zo rijk omdat ze betrokken zijn bij wapenhandel. Je partner heeft een geheim seksueel leven met anderen. Op je werk blijken miljoenen verdwenen door corruptie, en dat heb jij mede mogelijk gemaakt.

Na deze onthullingen wordt het nooit meer hetzelfde. De Uranus-Pluto-persoon zal abrupte, onomkeerbare overgangen meemaken waarbij in één keer het leven er heel anders uitziet. Zelfs als het overgrote deel gewoon zoals altijd doorgaat is er toch het gevoel dat een radicale breuk met het verleden heeft plaatsgevonden. De onschuld is weg, de naïviteit is vervlogen, het oude leventje komt niet meer terug.

Een wat minder schokkende uitwerking van deze combinatie kan zijn dat dit iemand is die diepgaand onderzoek doet naar de manier waarop verborgen macht een rol speelt in de samenleving en daar ook verslag van doet, zodat ook anderen zich daarover geïnformeerd worden. Pluto vertegenwoordigt niet dezelfde macht als Saturnus – die is officieel, van de staat, kan verantwoordelijk worden gehouden, heeft procedures en regels, is voorspelbaar en ingebed in een langdurige maatschappelijke ordening. De macht waar Pluto naar verwijst is verborgen, wordt uitgeoefend door bepaalde groepen die liever niet de aandacht op zich gevestigd krijgen, stelt het eigenbelang boven het algemeen belang, ziet de wereld als een strijd met winnaars en verliezers, maakt gebruik van geld en geheime invloed, en is altijd bereid om de ondergang van sommigen te accepteren als dat helpt om de macht te continueren.

Tenslotte kan deze combinatie ook betekenen dat iemand betrokken is bij radicaal nieuwe technologieën die grote groepen in de samenleving nieuwe mogelijkheden geven – of machthebbers de kans geven om grote groepen in de samenleving beter onder controle te houden. Ook dit is altijd een mogelijkheid die niet individueel is; grote kans dat de Uranus-Pluto-persoon betrokken is bij een groot team van specialisten die elk op hun eigen manier bijdragen aan de doorbraak. Dit kan op een groot aantal terreinen plaatsvinden – medische technologie, de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, analyse van internetgedrag, de productie van smartphones, om maar een paar van de vele mogelijkheden te noemen.

 

Röntgeninzicht. Schokkende transformaties. Ontwaken tot iets diepers. Ontwaken tot diepe genezing. Ontwaken voor onderliggende problemen en problemen. Vooruitgang die totale verandering vereist. Ontwaken aan de donkere kant. Ontwaken voor wat iedereen heeft geprobeerd onder het tapijt te vegen. Ontwaken tot onaangename waarheden. Een periode die bijna van de ene op de andere dag een volledige revisie vereist. Seksuele revolutie. Ondergrondse bewegingen. Plutonische macht en Uranische revolutie. Veranderingen, revoluties en transformaties op manieren die u niet kunt voorspellen en niet kunt verwachten. Absoluut elke barrière doorbreken. Totaal, volslagen, volledig en plotseling verlies van onschuld. Iedereen wordt wakker geschud en blootgesteld aan wat er werkelijk gaande is. Nergens om te verstoppen.

Schokkende vernietiging. Onvoorspelbare machtsstrijd. Ontwaken tot groepsmacht. De kracht van de mensen. De krachtige invloed van groepen om bestaande structuren te transformeren. De kracht van het individu om diepgaande en onomkeerbare veranderingen aan te brengen. Invloedrijke bewegingen. Bestaande structuren en aannames vallen uit elkaar. Omkering van de macht. Mensen aan de rand van de samenleving komen aan de macht. Buitenstaanders krijgen macht en invloed. Schokkende sterfgevallen. Omstandigheden die volledig buiten uw macht liggen. De uitstorting van lang onderdrukte emoties en lang gekoesterde vuile geheimen. Taboe waarheden. Seksuele waarheden. Waarheden over macht en corruptie. Waarheden over controle en overheersing. Waarheden over dood en vernietiging. Opzettelijk je seksualiteit onderzoeken. Schokkend seksueel. Seksuele bevrijding. Drastische veranderingen aanbrengen als je niet weet wat je nog meer moet doen. Iets zal er moeten veranderen, anders wordt het onhoudbaar. Gebeurtenissen die u schokkend bewust maken van uw vermogen om te overleven.

Inzicht in het occulte. De genezende kracht van het occulte. De genezende kracht van astrologie. Psychologie en astrologie komen samen. Radicale, geavanceerde therapieën. Plotselinge verterende passie voor de geneeskunst. Extreme excentriciteit. Paranoia; als officiële psychiatrische diagnose, maar ook als extreem wantrouwend, of bizar geloof in complotten. Of: terecht geloof in complotten en geheime organisaties die grote groepen in de gaten houden. De verborgen kracht van technologie. De kracht van technologie om levens te veranderen. De kracht van revolutie. Vooruitgang boeken bij het doorbreken van taboeonderwerpen. Seksuele taboes doorbreken. Taboes doorbreken van macht. Doodstaboes doorbreken. Taboes doorbreken over genezing en catharsis. Taboes over ras, gender en seksuele oriëntatie doorbreken. Vooruitstrevende ideeën over genezing en regeneratie. Vooruitstrevende ideeën over seksualiteit en macht in de samenleving. Originele manieren vinden om uw bronnen te vernieuwen. Technologie die wordt gebruikt voor recycling. Plotseling besef hoe je middelen hebt verspild. Technologie die wordt gebruikt voor genezing. Technologie om de wereld te transformeren. Technologie baant de weg naar middelen voor verborgen rijkdom. Technologie stelt ons in staat de diepten te verkennen. Technologie wordt een van de grootste bronnen.

Het einde van het voorspelbare. Het einde van weten wat de toekomst biedt. Het einde van het denken dat je het allemaal door hebt. Volledige en onvermijdelijke totale omkeringen. Plotseling besef van hoe u over bepaalde taboes denkt. Plotseling inzicht in collectieve onderdrukte verlangens. Maatschappelijke taboes worden blootgelegd en verscheurd. Directe ervaring in de meest basale delen van de samenleving. Directe genezingservaringen. Krakende transformaties. Radicale zuivering. Geschokt en verbijsterd. Controlemechanismen doorbreken. Diepe interne revolutie en ontwaken.

 

Terug

Uranus-Neptunus

Dit is een aspect wat alleen interessant is om te duiden als het a) nauwkeurig is (zeg minder dan twee graden) en b) als het daarbij óók nog eens nauwkeurige aspecten maakt met Zon, Maan, Ascendant, en in mindere mate met Mercurius, Venus en Mars. Maar zelfs dan kan het volledig “verstopt” lijken te zijn en geen of nauwelijks waarneembaar invloed uitoefenen op de manier waarop de persoon functioneert. Het kan dan nog wel zichtbaar worden door een ongebruikelijke levensloop, waarbij onwaarschijnlijk toeval een grote rol lijkt te hebben gespeeld.

Mensen met een Uranus-Neptunus aspect kunnen heel vreemde en ongebruikelijke interesses hebben in spirituele ontwikkeling, waarbij ze zich oriënteren op tradities die in hun eigen cultuur niet bekend zijn. Ze zijn daardoor niet perse helemaal de weg kwijt en het kan ze helpen om de wereld op een heel andere manier te begrijpen dan gebruikelijk. Ze zullen vaak meer dan de meesten geïnteresseerd zijn in bewustzijn, en de vele manieren waarop dat begrepen en ervaren kan worden.

Bijna altijd is er sprake van drugsgebruik als manier om bewustzijn dieper te verkennen. Dus niet als genotsmiddel, om te ontspannen of een goede tijd te hebben, maar meer als onderzoek van iets wat ongelofelijk subtiel is en toch van grote invloed is op de manier waarop we de wereld ervaren.

Deze mensen zouden gebaat kunnen zijn bij het diepgaand bestuderen van eeuwenoude tradities die aangepast zijn aan het moderne leven; en ze zouden nog aanzienlijk meer spirituele vooruitgang kunnen boeken door regelmatige meditatie.

En niet alleen het eigen bewustzijn is object van studie; ook de kosmos en de mogelijkheid dat er veel meer dimensies zijn dat wij met onze zintuigen en instrumenten kunnen waarnemen. Mensen met Uranus-Neptunus aspecten staan erg open voor het idee dat er meer is tussen hemel en aarde dan wij aardse stervelingen nu weten. Misschien geloven ze in graancirkels en ontvoeringen door aliens – misschien houden ze zich op academisch niveau bezig met de wiskunde van hogere dimensies.

Het kan ook zijn dat hier ideologie en idealisme elkaar vinden en dat de Uranus-Neptunus-persoon zich verbindt aan de (bevrijding)strijd voor mensen die op de een of andere manier gemarginaliseerd zijn. Voor de zwakken in de samenleving, voor die groepen die vanwege hun seksuele oriëntatie uitgesloten of gediscrimineerd worden, of voor mensen die vanwege afkomst of ras te maken krijgen met haat en racisme.

Nog een mogelijke expressie van dit aspect kan het samengaan zijn tussen spiritualiteit en technologie. Dit kunnen ook de mensen zijn die technologische oplossingen zoeken voor het gevoelde gebrek aan verbinding en zingeving. Bijvoorbeeld drijven in een zoutwaterbad in een afgesloten tank om zo tot diepe rust te komen. Of muziek met een specifieke snelheid waardoor het hartritme naar beneden gaat en ontspanning optreedt.

Maar Uranus-Neptunus-mensen zouden ook een volstrekt virtueel leven kunnen leiden, waarbij dagelijks uren op internet wordt doorgebracht – misschien als consument die voortdurend korte nieuwe prikkels opzoekt via een scherm waarop foto’s, filmpjes en meningen van 123 letters te vinden zijn, of misschien als actieve “content-creator”, waarbij het wel van belang is om zo interessant mogelijk in zo kort mogelijke tijd te zijn. Of misschien houden ze wel erg van games: spelen op een scherm, één op één, of in enorme virtuele gemeenschappen.

Het leven in virtuele (Neptunus) gemeenschappen van gelijkgezinden (Uranus) op social media kan ook leiden tot radicalisering (Uranus) of geloof in bizarre complottheorieën en leugens (Neptunus). Door in een soort van fabeltjesfuik te zwemmen wordt wat eerst onwaarschijnlijk nieuws was binnen een paar klikken een niet te ontkennen waarheid, die alleen aan een kleine groep van ingewijden bekend is. Door een gebrek aan kritisch denken (ironisch genoeg juist vermomd als kritisch alternatief denken) ontstaat een soort fanatisme en altijd-gelijk-hebben houding, waarin de betrokkene er van overtuigd is een alternatieve waarheid te hebben ontdekt.

Een leven die bijna helemaal loskomt van het lichaam en de zintuigen – omdat hier en nu zijn vervangen wordt door voortdurend elders te zijn. Internet verslaving in zijn vele vormen kan er in de meest extreme gevallen ook toe leiden dat de basis van de realiteit bijna losgelaten wordt en de behoefte aan beweging, seksualiteit en voedsel vervormd wordt.

Tenslotte kan deze combinatie ook mensen aanduiden die heel nieuwe vormen van kunst aan het ontwikkelen zijn; kunst waarbij technologie een grotere rol speelt, en die er op gericht is het vanzelfsprekende te bevragen. Nu is dat misschien altijd een deel van het bestaansrecht van kunst, maar hier is de verkenning van wat kan via de meest moderne mogelijkheden het sterkst.

 

Zeer ongebruikelijke spirituele interesses. Alle geavanceerde technologieën omarmen om het spirituele rijk te begrijpen. Vreemde spirituele groepen. Verdwalen in de groepservaring. Verdwalen in belangstelling voor het marginale - het paranormale, psychische en mystieke. Experimentele mystiek. Experimenteel drugsgebruik. LSD. Uitermate open voor hogere dimensies en rijken. Radicale gevoeligheid. Radicaal drugsgebruik. Sterke  waanvoorstellingen. Mystieke rebellen. Technici van het heilige.

Open voor de mysteries van het universum. Open voor ongebruikelijke en verre onderwerpen. Spirituele radicalen. Spirituele non-conformisten. Mededogen voor mensen in nood. Medeleven met mensen aan de rand van de samenleving. Opstanden namens de onderdrukten. Opstanden voor de zwakken. Weerstand tegen samenvoeging en assimilatie. In opstand komen tegen assimilatie. Wijdverbreid idealisme. De strijd aangaan voor de zwakken. De strijd aangaan in naam van artistieke idealen. De strijd aangaan in naam van spirituele idealen. Idealistische opvattingen over vooruitgang. Vooruitgang in mededogen en zorgzaamheid. Vooruitgang in spirituele ontwikkeling. Vooruitgang in film en schone kunsten.

Spiritualiteit versmelt met technologie. Technologie wordt plotseling een manier om in contact te komen met je spiritualiteit. Spirituele astrologie. Technologie versmelt met hoge kunst. Geavanceerde methoden om hogere kunst te creëren. Technologie wordt een hoge kunstvorm en niet langer een middel om een ​​doel te bereiken. De onderdrukking van het spirituele leven wordt omvergeworpen. Idealistische revoluties. Onvoorspelbare ontsnappingsmethoden. Onregelmatige belangstelling voor spiritualiteit. Onconventionele paranormale belangen. Buitenzintuigelijke waarneming. Waarneming via innerlijke zintuigen. Directe ervaring van het onbekende. Zelf het onkenbare zijn. Toenemende interesse in Indigo-kinderen. Vreemde opvattingen over spiritualiteit. Vreemde opvattingen over paranormale en paranormale activiteiten. Spirituele revoluties. Waanvoorstellingen over spiritualiteit en vooruitgang. We zijn allemaal betoverd door technologie. Interessante ideeën over hoger bewustzijn. Uitdagende spirituele autoriteiten. Direct begrip dat niets te maken heeft met logica of realiteit.

De ongehinderde verspreiding van technologie en internet. De verspreiding van technologie. Technologie wordt verraderlijk. De lijnen waar technologie begint en eindigt, vervagen. De ongehinderde verspreiding van afwijkend gedrag. Aannames over spiritualiteit in twijfel trekken. Aannames in twijfel trekken over wat echt is. Een fantasieleven hebben op internet. Technologische dromen en fantasieën. Rollenspellen die technologie gebruiken. Verstopt achter uw computer. In opstand komen door het gebruik van drugs en alcohol. Paranormale gevoeligheid en genialiteit. Verbeelding leidt tot vooruitgang. Bizar gedrag door gebrek aan normale concepten van de werkelijkheid. Excentriek en onpraktisch. Verontrustende droom staten. Extreme gevoeligheid voor drugs en alcohol. Prikkelbaarheid, tegenspraak en opstandige neigingen die worden verergerd door drugs en alcohol. Je individualiteit vinden door spirituele oefening. Onvermogen om vast te houden aan slechts één spirituele oefening. Van de ene spirituele high naar de andere springen. Van de ene paranormale ervaring naar de andere springen. Onvermogen om de nederigheid op te brengen om een bepaalde spirituele discipline te ontwikkelen. Je vrij voelen van de noodzaak om je te conformeren aan een bepaald spiritueel pad. Cult volgelingen. Spiritualiteit maakt vrij.

Moderne muziek, dans, poëzie en kunst. Kunstvormen die duidelijk afwijken van het verleden. Technologie wordt een onderdeel van hoge cultuur. Speciale effecten. Films gebaseerd op speciale effecten. Films gebaseerd op technologie. Verslaafd aan onvoorspelbaarheid. Verslaafd aan rebellie. Verslaafd aan het bevestigen van je individualiteit. Een heel vreemd gevoel voor humor. Materiaal presenteren op een volstrekt onvoorspelbare manier. Gedrogeerde gekkies.. Supergevoelige lichtgeraakte artiesten.

 

Terug

Saturnus-Pluto

Mensen met Saturnus-Pluto-contacten hebben een complexe relatie met macht. Het kan zijn dat ze veel verantwoordelijkheid dragen en ook veel macht over een groot aantal mensen uitoefenen. Maar er kan ook (en soms tegelijkertijd) angst bestaan om macht te bezitten en te gebruiken, en er is een weten dat grote macht ook grote verwoesting kan aanrichten. Wie “alleen maar” Saturnus-macht heeft weet dat die beperkt word door allerlei maatschappelijke structuren en controlemechanismen. Er is wel autoriteit en gezag, maar er zijn ook allerlei wetten en protocollen die er voor zorgen dat die macht niet misbruikt wordt. Maar als er ook een verbinding is met Pluto dan kan iemand een veel donkerder beeld hebben van hoe macht wordt uitgeoefend.

Mensen met deze contacten tonen vaak een diep wantrouwen jegens degenen met autoriteit, omdat ze om allerlei redenen te maken krijgen met grote organisaties (belastingdienst, de overheid, uitvoerende instanties, ziekenfondsen, pensioenfondsen, de kinderbescherming, enzovoorts) en merken dat ze langzaam maar zeker vermorzeld worden door regels, procedures, aanmaningen, controles en boetes. Hoewel alles volgens de regels gaat is het effect van het contact met deze organisaties toch uiteindelijk soms bijzonder onredelijk, zonder dat er iemand werkelijk verantwoordelijk voor te houden valt.

Voor degenen met de harde aspecten is de kans groter dat zij hiervan slachtoffer zijn, voor degenen met de zachte aspecten dat zij deel uitmaken van deze organisaties. Je doet alles volgens de regels en procedures en daardoor worden er bijzonder ingrijpende beslissingen genomen over belangrijke aspecten van iemand anders z’n leven. De boete vanwege pogingen tot fraude, de huisuitzetting vanwege wanbetaling, de korting op de uitkering, het stopzetten van een vergoeding voor een dure behandeling van een zeldzame ziekte,  het uit huis plaatsen van de kinderen in verband met onkunde en agressie van de ouders – het zijn maar een paar van de voorbeelden waar je aan kunt denken bij deze combinatie van planeten.

Mensen met harmonische Saturnus-Pluto contacten kunnen vaak behoorlijk goed gezag uitoefenen en ze zijn meestal ook uitzonderlijk verantwoordelijke mensen. Maar de mensen met harde Saturnus-Pluto aspecten voelen zich vaak vervolgd. Zelfs als er geen duidelijke reden is voor dergelijke gevoelens, is een manifestatie van deze combinatie die van het individu dat zich identificeert met mensen die om de een of andere reden uit de samenleving zijn verbannen of die een wreed lot hebben ondergaan. Misschien vervolgd vanwege hun ras, hun huidskleur, hun seksuele geaardheid, hun religie, een handicap, of een ‘taboe’ in hun leven dat de samenleving schuwt. Of de Saturnus-Pluto-persoon nu zo’n groep behoort, of juist degene is die met, of voor, deze mensen werkt – vaak is er een identificatie met wat het individu ziet als het lijden van de groep. Sommige Saturnus-Pluto-mensen werken, voeren campagne of raken betrokken bij wat zij zien als de slachtoffers van de samenleving, hoewel dergelijke manifestaties waarschijnlijker zijn als Neptunus ook erg actief is in de horoscoop.

De Saturnus-Pluto-persoon kan zich gemakkelijk identificeren met en verantwoordelijkheid nemen voor degenen die worden vervolgd, of in de hoek zitten waar de klappen vallen. Want hoe goed we ook proberen een rechtvaardige maatschappij te creëren, feit is dat er veel mensen zijn die soms door eigen keuzes, maar veel vaker door pech en noodlot te maken krijgen met langdurige onrechtvaardigheid. En wie goed kijkt ziet ook dat er vaak op de achtergrond macht wordt uitgeoefend die ook hardvochtig kan zijn.

Saturnus-Pluto kan ook in verband gebracht met overleven in tijden van nood, oorlog, rampen en pandemieën. Recentelijk begon één van de ergste pandemieën ooit, die met het coronavirus, tijdens een samenstand van Saturnus, Pluto, Jupiter en Mars in Steenbok. De combinatie van Saturnus-Pluto beschrijft ook of je er relatief gemakkelijk door heen rolt (“de oorlog was één van de leukste periodes uit mijn leven”) of dat je vol van angst en beven deze collectieve rampen meemaakt, en er uiteindelijk misschien ook wel serieus door getroffen wordt. Saturnus-Pluto lijkt over het algemeen perioden van economische depressie en moeilijke of wrede tijden te markeren. De twee planeten waren bijvoorbeeld in oppositie in 1930 en meer precies in 1931, toen de gruwel van de crash van 1929 echt een impact begon te krijgen.

Dus het is misschien niet verwonderlijk dat mensen met deze contacten prominent in hun horoscopen geplaatst, vaak een extreem sterke verdediging lijken op te bouwen. Mensen met nauwe contacten tussen deze planeten hebben soms een bovengemiddelde angst voor de nucleaire dreiging, ziektes, of andere collectieve rampen; een angst voor collectieve en persoonlijke vernietiging.

Saturnus-Pluto kan tenslotte ook nog worden geassocieerd met de drang om autoriteit te saboteren. Dit contact kan worden geassocieerd met enerzijds zeer sterke persoonlijke verdedigingen, maar ook met het slopen van verdedigingswerken, autoriteitsfiguren, muren, barrières en grenzen. Het donkere gezicht van autoriteit moet soms worden afgebroken om iets nieuws te laten ontstaan.

Het is ook ideaal voor iedereen die verantwoordelijkheid kan nemen voor collectieve macht. In het beste geval houdt Saturnus-Pluto zich bezig met het verantwoord en gecontroleerd gebruik van macht en dit kan zich uiten in een breed scala aan activiteiten, of deze nu fysiek, emotioneel of intellectueel zijn.

Als deze combinatie verbonden is met de Maan, of in de waterhuizen te vinden is, bestaat er ook de mogelijkheid dat degene te maken krijgt met depressies, wanhoop of angststoornissen. Er kan het gevoel zijn dat alles “toch alleen maar eindigt in de dood”, of dat het eigen vermogen om iets te doen volstrekt ontoereikend is, aangezien het noodlot vele malen sterker is. Soms ook verwijst het naar een jeugd met veel ellende, armoede, misbruik, waanzin, of alcoholisme en geweld. En als Saturnus-Pluto in bijvoorbeeld het zevende huis staat kan het ook aangeven dat de partner ernstig lijdt – of ernstig lijden veroorzaakt. Dat hoeft natuurlijk lang niet altijd zo uit te werken, maar het zou naïef zijn om geen rekening te houden met dit soort mogelijkheden.

Lijden en diepe compassie. Uw persoonlijke gewoontes transformeren. Toegewijd aan transformatie en genezing. De mogelijkheid om helemaal opnieuw te beginnen. Duurzame transformaties. Vernietig alles wat je pad blokkeert. Zware depressie en diepe teleurstellingen. Het gevoel hebben dat uw verantwoordelijkheden zwaar op u weegt. Bang voor het donker. Angst voor diepe ervaringen. Angst om de controle te verliezen. Angst voor de dood. Angst voor verreikend verlies en vernietiging. Langdurig met minimale middelen kunnen leven. Kunnen afzien omdat het een gevoel van kracht geeft. Transformatie door beperking en verkleining. Alles verwijderen wat u niet nodig heeft. Ernst. Soberheid. Blokkering van seksuele ontlading. Gepassioneerd door onthouding. Taboes die beperkend zijn of ervoor zorgen dat u zich geremd of gereserveerd voelt. Angst voor dingen die taboe zijn. Lesgeven over taboes. Mensen oog in oog brengen met hun angsten. Collectieve nachtmerries. Ik wil nergens te diep op ingaan. Bang voor wat er opduikt als je dieper graaft. Lessen die zijn geleerd over de donkere kant. Lessen die door ontberingen zijn geleerd. Moeilijke levenslessen. Tot het uiterste getest worden. Een ruwe behandeling krijgen. Wees voorzichtig met het delen van uw bronnen. Angst voor diep delen.

Absoluut gezag. Geobsedeerd door controle. Uit angst voor macht. Uit angst voor autoriteit. De kracht die je hebt stevig in de hand houden. Krachtige richtlijnen. Regels en voorschriften voor leven of overlijden. Onwrikbaar. Nooit buigend. Onverbiddelijk. Gespannen. Stringent. Grimmig. Macaber. Wreed. Koud en berekenend. Sadistisch. Meedogenloos. Gevoelloos. Zware omstandigheden. Straffen. Totaal gebrek aan empathie. Zwaar. Helemaal niet leuk. Hoge tolerantie voor pijn. Bloedserieus. Het is verdomd koud! Intense druk. Koolstof. Diamanten.

Overheidsorganisaties. Totalitaire controle. Zeer verontrustende regels en voorschriften. De baas - geen vragen stellen. Intens ambitieus. Accepteert geen nee als antwoord. Absoluut meedogenloos. Het uitdagen. Dikhuidig. Spijkerhard. Sterk gericht op bepaald doel. Geen middel onbeproefd gelaten. Transformeren van bestaande structuren. De regels transformeren. Herziening van conventies. Het oude uit de weg duwen. De last van autoriteit. De last van macht. Serieus en geheimzinnig. Stijf en controlerend. Gereserveerd en intens. Gestructureerd en destructief. Gedisciplineerd en meedogenloos. Koud en onsympathiek. Geremd en dwangmatig. Toegewijd aan onderzoek. Serieus doordringend. Angst gebruiken als motivator. Jezelf bang maken voor succes.

Plan de stappen die u gaat nemen om onomkeerbare wijzigingen aan te brengen. Grimmige confrontaties met de onderkant van het leven. Realistische stappen nemen om uw leven te transformeren. Echt worden over het aanbrengen van fundamentele veranderingen in de structuur van uw leven. Lessen in genezing. Lessen in catharsis. Lessen in dood en sterven. Mensen leren loslaten. Mensen leren genezen. Mensen leren hoe ze een trauma kunnen overwinnen. Leren hoe je een trauma kunt overwinnen. Mensen diepe helende technieken aanleren. Uw herstelvermogen testen. Langzaam in contact komen met de diepere delen van jezelf in de loop van de tijd. Angst en remming langzaam loslaten in de loop van de tijd.

Gevoel dat het u aan macht ontbreekt of dat uw generatie aan macht ontbreekt. Het gevoel hebben dat je deel uitmaakt van een vicieuze cirkel. Een diep verlangen om de bestaande gezagsstructuren omver te werpen. Bestaande autoriteit diep in twijfel trekken. Je vraagt je diep af waarom de dingen zijn zoals ze zijn en of ze kunnen worden aangepast. Met veel inspanning en doorzettingsvermogen alle obstakels overwinnen. Uitwissen wat normaal gesproken als de 'echte' limiet van wat dan ook wordt beschouwd. Iets transformeren waarvan je normaal gesproken niet zou denken dat het getransformeerd zou kunnen worden. Je geslacht veranderen. Volledige en totale, totale vernieuwing of vernietiging van iets dat statisch, star of in steen gebeiteld leek te zijn.

 

SATURNUS EN DE BUITENPLANETEN

Wanneer een aspect zich voordoet tussen Saturnus en ofwel Uranus, Neptunus of Pluto, zal dit in alle horoscopen gedurende een periode van dagen of zelfs weken terug te vinden zijn. Dit wil niet zeggen dat het contact geen persoonlijke betekenis kan hebben voor het individu met die horoscoop. Dat kan wel, maar het relatieve belang van de configuratie zal zeer zorgvuldig moeten worden afgewogen. Als de combinatie verbonden is met de Zon, Maan, Ascendant, Mercurius, Venus of Mars, zal het van veel groter belang zijn. Anders is het alleen interessant als een factor die sommige neigingen bevestigt of juist enigszins tegenspreekt.

 

Terug

Saturnus-Neptunus

Dit is in het beste geval de combinatie van de praktische idealist, de persoon die zich bewust is van zijn eigen beperkingen en de beperkingen van de gegeven situatie, maar er toch aan werkt om een ​​of ander ideaal te realiseren in de concrete wereld. Dat ideaal kan vele vormen hebben, maar belangrijk is dat het ook wordt omgezet in praktische, concrete actie.

Men kan Saturnus-Neptunus ook associëren met onzelfzuchtige en gedisciplineerde dienstbaarheid – een soort praktisch mededogen. De uitdaging van de harde aspecten (en vaak de conjunctie) tussen deze planeten houdt verband met de noodzaak om enerzijds de kant van de persoon die werelds is, materialistisch en realistisch (Saturnus), te integreren met een kant die meer medelevend, idealistisch en gevoelig is.

Het kan ook een artiest zijn die inspiratie, fantasie en emotie om weet te zetten in een kunstwerk, dat vervolgens ook bij anderen, die dat zien, voelen of horen, gevoelens weet op te wekken. Met name muziek, film en fotografie liggen voor de hand, maar in feite is dit een aspect dat bij alle kunstenaars kan voorkomen.

Een derde mogelijkheid is dat dit iemand aangeeft die op zoek is naar contact met hogere of verfijnde realiteiten, en deze via eenvoud, onthouding en leven met minimale middelen probeert te verwezenlijken – de monnik, de non, degene die jaren doorbrengen in een grot of hut, en een leven gewijd aan gebed of meditatie.

De levensstijl waar Saturnus-Neptunus de voorkeur aan geeft is het tegenovergestelde van die waarnaar Jupiter-Neptunus verlangt. De laatste zou dromen van een leven van pracht, luxe en overvloed, terwijl Saturnus-Neptunus een eenvoudig en overzichtelijk leven zoekt zonder enige vorm van weelde of overdaad.

Het is duidelijk dat niet alle mensen met deze contacten een leven van onthouding, meditatie en gebed zullen volgen, maar het thema van het opofferen, het weglaten van wat overbodig is, en zichzelf disciplineren om een ​​bepaalde visie concreet te maken, komt veel voor. Het kan worden gezien als een doel van deze combinatie en kan op verschillende manieren worden gerealiseerd.

Deze combinatie komt vaak ook vaak voor in de horoscopen van artiesten en muzikanten en betrokkenen bij film of video. En hier kan worden gezien dat de kunstenaar vorm geeft (Saturnus) aan de dromen, fantasieën en gevoelens van het collectief (Neptunus), en tevens een medium en een structuur biedt waarin het individu zijn eigen angsten en fantasieën kan uiten.

Er is ook een link met ziekte en gezondheid – waar Saturnus staat voor het afweren van bewaken van grenzen, staat Neptunus ook voor infectie, vergiftiging en ondermijning. In combinatie kan dit een aanduiding zijn van ziekte doordat de afweer onvoldoende sterk is om ziekteverwekkers tegen te houden.

Saturnus-Neptunus-contacten aan de hemel kunnen aanzienlijke perioden aanhouden en kunnen op zichzelf meestal niet als indicator van ziekte worden beschouwd. Echter, in combinatie met geschikte huizen (bijvoorbeeld 6, 8 en 12) kan deze combinatie daar zeker wel een aanduiding voor zijn. Soms is het probleem verlamming of een psychologisch gevoel van ‘instorten’ en het niet aankunnen. Saturnus-Neptunus-mensen zijn bang voor verlies van controle en af ​​en toe lijkt het lot ervoor te zorgen dat ze letterlijk een of andere vorm van controle moeten opgeven om lessen te leren over onthechting, loslaten en afhankelijkheid.

Als Saturnus-Neptunus verbonden is met het vierde of tiende huis – de ouders – kan deze combinatie ook een zieke of zwakke ouder beschrijven die langdurig hulp nodig had. Of het gaat om iemand die bijzonder gevoelig was waardoor de kinderen te maken kregen met allerlei beperkingen. De ziekte of overgevoeligheid controleert in zekere zin de hele familie, en tegelijkertijd is het daardoor niet mogelijk om verantwoordelijkheid te dragen voor opvoeding, financiële zekerheid of het bieden van veiligheid.

In minder extreme gevallen kan Saturnus-Neptunus ook ouders beschrijven (één, of beide – al zal het vaker vooral de vader zijn) die heel gewoon zijn, zachtaardig, aangenaam, teruggetrokken, introvert; maar niet goed in staat of bereid  om verantwoordelijkheid op zich te nemen, en soms buitengewoon bezorgd om de veiligheid van het kind. “Doe je wel voorzichtig?”

Er zullen andere, mogelijk sterkere aanwijzingen voor de rol van de vader in de horoscoop staan, zoals aspecten van de Zon bijvoorbeeld, dus er moet niet te veel gewicht Saturnus-Neptunus worden toegekend. Maar het kan wel betekenen dat disciplinering en grenzen aangeven moeilijk was, omdat er issues zijn rond autoriteit en autoritair handelen.

Vaak is het moeilijk voor het individu om een ​​echt duidelijk perspectief op verantwoordelijkheid te krijgen. Er is een vaag idee dat, hoe meer men betrokken is bij de realiteit van het leven in de echte wereld, hoe minder men tijd heeft om zijn dromen en visioenen na te jagen, wat een angst kan zijn voor degenen met sterke, harde contacten tussen deze planeten. De uitdaging voor Saturnus-Neptunus is om de visie, de droom, de fantasie werkelijkheid te laten worden in de echte wereld en daar ook betovering te vinden.

Soms is het idee van een verantwoordelijke positie hebben echter te veel voor Saturnus-Neptunus en verlangen ze ernaar te ontsnappen aan alle banden en plichten die het leven met zich mee brengt. Maar op andere momenten is het scenario meer dat Saturnus-Neptunus, als verantwoordelijke burger, plichtsgetrouw lid van de familie, voelt dat ze hun eigen dromen hebben opgeofferd omdat ze voor gekozen hebben zo gewoon mogelijk te zijn.

Schuldgevoel is iets wat bij deze combinatie regelmatig voorkomt. Dat wordt dan niet zozeer veroorzaakt door werkelijk falen in de materiële wereld, maar meer door het gevoel dat men niet voldoende heeft gedaan om de oorspronkelijke idealen uit de jeugd als volwassene te realiseren. Eigenlijk moet er nog iets hersteld worden, moet er nog een boete worden betaald, of moeten de tekortkomingen van de vader alsnog worden recht gezet. Ook kan het zijn dat er gevoelens van ontoereikendheid spelen rond de plaatsing van Saturnus in een bepaald huis en dat Neptunus er dan eindeloos over fantaseert hoe dat weer goed gemaakt zou kunnen worden.

Dagdromen zullen vaak draaien om lijden en opoffering en het is niet ongebruikelijk dat mensen met deze contacten de rol van martelaar in verschillende gedaanten aannemen. Saturnus-Neptunus kan worden geassocieerd met verzaking, de bewuste beslissing om iets op te geven en via (zelf)discipline een droom, visie of ideaal na te streven. Daarom is dit een veel voorkomende combinatie is in de horoscopen van degenen die het religieuze leven nastreven, want het is zeker de combinatie van de asceet, monnik of kluizenaar. Ook kan het een meer dan gewone belangstelling geven voor het Boeddhisme, omdat het zich sterk bezighoudt met de oorzaken van lijden, en onthechting, mededogen en gelijkmoedigheid aanbeveelt als een manier om daaraan te ontsnappen.

 

Grenzen overschrijden. Ontsnappen aan verantwoordelijkheid. Uit angst voor controleverlies. Idealisatie van autoriteit. Ondermijning van autoriteit. Lessen van zuivering en verfijning. Schuldgevoel en herstel. Dromen werkelijkheid laten worden. De realiteit van fantasie. Praktische dromers. Praktische fantasieën. Concrete stappen ondernemen om uw dromen te realiseren. Je ideale wereld voorstellen en de stappen nemen om die wereld te creëren. De werkelijkheid oplossen. Leren dromen. Je leven dromen. Het verzinnen terwijl je verder gaat. Doen alsof. Illusies creëren in het volle zicht. De fantasie, in het volle zicht. Wat is echt en wat is een illusie? Het echte leven is een illusie. De werkelijkheid is een illusie. De werkelijkheid is kneedbaar. De werkelijkheid is wat je er zelf van maakt. Bouwen aan uw ideale leven. Reality TV. De scheidslijnen tussen wat echt is en wat niet waar is, vervagen. Je een weg banen door het leven. Uw realiteit betoveren. Proberen om je leven magischer te laten lijken dan het in werkelijkheid is.

Buitenaards. Geestelijke autoriteit. Spirituele disciplines. Spirituele leraren. Dans-, kunst- en muziekdocenten. Bekwame muzikanten. Feitelijk over spiritualiteit. De praktische toepassing van een geestelijk leven. De praktische toepassing van het droomleven. Praktisch gebruik maken van dans, muziek of andere artistieke vaardigheden. Pragmatische fantasieën. Artistieke vaardigheden gebruiken in het bedrijfsleven. Hard werken om je artistieke vaardigheden te ontwikkelen. Hard werken om uw spirituele en psychische aanleg te ontwikkelen. Helderzienden. Materialisme versus spiritualiteit. Onvermogen om spirituele verlangens te verzoenen met praktische zorgen. Je ideale fantasieleven staat haaks op je echte leven. Plichten en verantwoordelijkheden zorgen ervoor dat u niet volledig in fantasievluchten kunt verdwijnen. Je voelt je verhinderd dromen na te jagen. Je hebt het gevoel dat het je niet 'toegestaan' is om je ideale leven te leiden. Iets belet je om los te laten. Pessimisme en scepsis kunnen u ervan weerhouden uw dromen te realiseren. De werkelijkheid sluipt in elke fantasie. Fantasie sluipt de realiteit binnen. Het dagelijks leven krijgt een fantastisch verhaal. Een leven in een verhalenboek willen. Sprookjes met levenslessen. Sobere sublieme schoonheid. Melancholische poëzie. Melancholische dichters.

De gladde helling van succes. Verbergen voor autoriteit. Autoriteit ondermijnen. Verzwakking van gevestigde structuren. Gebrek aan ambitie. Zwakke gezagsdragers. Zwakke grenzen. Gebrek aan grenzen. Misleidende autoriteiten. Autoriteit in een mist. Proberen te ontsnappen aan verantwoordelijkheid. Glippen door de kieren. Ontsnappen aan de echte wereld. Naar Hollywood gaan om je droom om acteur te worden waar te maken. Op de vlucht voor autoriteiten. Ik probeer ermee weg te komen. Afhaken. Gevoelens van nutteloosheid. Waarom zou je je druk maken? Zielig. Lusteloos. Het gevoel hebben dat andere mensen hun verantwoordelijkheden bij jou neerleggen. Te veel taken op zich nemen uit een onvermogen om passende grenzen te stellen. Je verantwoordelijk voelen voor de zwakken, zieke mensen en mensen die pech hebben. Empathie voor mensen die met een depressie te maken hebben. Het moeilijk hebben om met het leven om te gaan. Medeleven hebben met degenen die het ook moeilijk hebben om met het leven om te gaan. Medelevende autoriteit. Autoriteit opgeven. Opgeven. Onvermogen om uw zaak op orde te krijgen. Het maakt niet uit. Materie oplossen. Niets doet ertoe. Materie is een illusie. Ik kan niet geloven dat het niet echt is.

Slachtoffers van autoriteit. Het slachtoffer worden van je vader. De vader gedraagt ​​zich als een slachtoffer. Een zwakke vader hebben. Vader is verdwenen. Vader was alcoholist. Willen ontsnappen aan je vader. Vader idealiseren. Papa was een acteur. Bedriegers. Slachtoffers van "het systeem". Verdrietige muziek. Depressieve fantasieën. Zelfmedelijden en depressie vermengden zich. Slachtoffermentaliteit en pessimisme vermengd. Verwarring en starheid vermengd. Overgevoelig voor de harde realiteit. Onvermogen om controle te krijgen over je eigen leven. Betrokken raken bij duistere mannen. Het leven dat je hebt opgebouwd, smelt onder je voeten. Meegesleept worden in de pogingen van iemand anders om je leven te structureren. Op zoek naar iemand om structuur aan je leven te geven. Niet geaard. Van voorbijgaande aard. Vluchtig. Vrije vorm. Angst voor het onbekende. Bang om op te lossen in het niets. Meester van illusie.

 

SATURNUS EN DE BUITENPLANETEN

Wanneer een aspect zich voordoet tussen Saturnus en ofwel Uranus, Neptunus of Pluto, zal dit in alle horoscopen gedurende een periode van dagen of zelfs weken terug te vinden zijn. Dit wil niet zeggen dat het contact geen persoonlijke betekenis kan hebben voor het individu met die horoscoop. Dat kan wel, maar het relatieve belang van de configuratie zal zeer zorgvuldig moeten worden afgewogen. Als de combinatie verbonden is met de Zon, Maan, Ascendant, Mercurius, Venus of Mars, zal het van veel groter belang zijn. Anders is het alleen interessant als een factor die sommige neigingen bevestigt of juist enigszins tegenspreekt.

 

Terug

Saturnus-Uranus

Saturnus en Uranus vertegenwoordigen zulke tegengestelde principes dat wanneer ze met elkaar in contact komen, vooral door conjunctie of hard aspect, er veel spanning ontstaat. Het conflict ligt misschien voor de hand, want Saturnus houdt zich bezig met traditie, autoriteit, discipline, plicht en verantwoordelijkheid, terwijl Uranus staat voor individualisme, vrijheid en ruimte, en vaak rebels wordt als het zich moet aanpassen.

Uranus was de eerste van de buitenplaneten die werd ontdekt en zoals elk leerboek zal vertellen, luidde de ontdekking ervan een periode van revolutie in: de Franse revolutie, de industriële revolutie, de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Het markeerde een periode waarin er een revolutie plaatsvond in het denken van gewone mensen, een tijd waarin individuen begonnen te vechten tegen de rechten van de gezagsdragers om hen te regeren. Het was niet langer vanzelfsprekend dat een kleine elite het recht had om met hun ideeën en belangen de gehele samenleving vorm te geven. Combinaties van Saturnus en Uranus betekenen altijd dat er een zekere uitdaging is van autoriteit en traditie.

Soms komt het recht van individuen om vrije keuze uit te oefenen in botsing met de beperkingen die worden opgelegd door de staat, of door andere delen van de gemeenschap. Veel tradities en instellingen worden gedwongen te veranderen als ze niet ten onder willen gaan. De oude orde of gevestigde manieren om dingen te doen, kunnen drastisch en plotseling worden weggevaagd als ze zich verzetten tegen verandering. Het is niet verrassend dat dergelijke veranderingen op veel weerstand stuiten. Het verzet komt vanuit het perspectief van Saturnus en vormt een poging om de traditie te behouden en in stand te houden, evenals de angst dat de komende veranderingen te snel en te drastisch zullen zijn.

Uranus houdt zich bezig met de progressieve en veranderende ideeën van het collectief. De combinatie Saturnus-Uranus suggereert het geven van vorm aan nieuwe ideeën die in de samenleving opduiken. Dergelijke ideeën kunnen letterlijk in vorm worden belichaamd, zoals in het geval van technologische vooruitgang, of er kan een revolutie optreden in de meningen van de mensen, of meer in het bijzonder een verandering van richting door degenen met autoriteit. Ideeën die nog maar een paar jaar eerder als extreem radicaal en te schokkend werden beschouwd om over na te denken, krijgen vorm en worden zowel geïnstitutionaliseerd als acceptabel.

De introductie van de auto, de telefoon, de vlucht, elektriciteit, stemrecht voor vrouwen, computers, om maar een paar voorbeelden te noemen, zijn ooit allemaal nieuw, vooruitstrevend en nieuw geweest. De introductie van elk zou op enige weerstand hebben gestuit, maar zou al snel onderdeel zijn geworden van het dagelijks leven. De tijd verandert wat nieuw is in wat oud is. Nieuwe ideeën, uitvindingen of attitudes die door Uranus zijn aangekondigd, schieten werkelijk wortel en worden werkelijkheid wanneer die planeten elkaar ontmoeten.

Persoonlijk hebben mensen met deze contacten vaak de gave om op een geheel nieuwe manier naar een oud onderwerp te kijken. In verschillende aspecten van hun leven zullen ze ook vaak innerlijke conflicten ervaren over de vraag of ze een stevige anti-establishment, progressieve en radicale lijn moeten volgen of dat ze respect moeten hebben voor gezag, traditie en alles wat de tand des tijds heeft doorstaan. Op de een of andere manier moet het individu beide uiteinden van het spectrum integreren, en mensen met deze contacten vertonen vaak een merkwaardige mengeling van radicalisme en angst voor verandering.

Hoe de uitwisseling zich in een individu zal manifesteren, zal grotendeels afhangen van welke van de twee planeten sterker is in de horoscoop. Als Saturnus sterker is, kan een aspect (vooral een moeilijk aspect) aanleiding geven tot een persoon die bang is voor verandering, wantrouwend is voor iets nieuws en niet in staat is om iets of iemand die ook maar een klein beetje ‘anders’ of onconventioneel is, in zijn leven toe te laten. Het individu probeert vooruitgang tegen te houden.

Waar Uranus sterker is, schopt het individu voortdurend tegen autoriteit en rebelleert tegen de gevestigde manier van doen. Tradities worden ervaren als beperkend, beleefdheid is onecht, oude mensen houden vooruitgang tegen, regels beperken de vrijheid om te doen waar je zin in hebt, angst eet de ziel op, technologische voortuitgang kan niet snel genoeg gaan. Ook dit kan geheel passend zijn voor zowel het individu als de samenleving. Zonder dit soort impulsen zou alleen nog maar fossielen overblijven.

Het is niet ongebruikelijk dat de Saturnus-Uranus-persoon conservatief en conformistisch is terwijl hij jong is, maar zich in toenemende mate als een rebel manifesteert naarmate de jaren vorderen. Omgekeerd kunnen sommige mensen met deze contacten zich vastklampen aan een manier van doen die iedereen volgde toen ze jong waren, maar naarmate ze ouder worden, vallen ze op of worden ze als excentriek beschouwd door daar nog steeds aan vast te houden. Deze contacten kunnen dus zowel worden gevonden bij mensen die voor verandering vechten als bij degenen die zich er krachtig tegen verzetten. Meestal bestaan ​​beide houdingen naast elkaar.

Saturnus-Uranus kan ook beschreven worden als ‘democratisch van geest en autocratisch van methode’ en deze combinatie wordt al langer in verband gebracht met onbuigzaamheid en een tirannieke en dictatoriale houding. Het zou wel eens de nieuwe manager met een Saturnus-Uranus-contact kunnen zijn die, terwijl ze u de hand schudt, zegt dat we op basis van gelijkheid met elkaar om moeten gaan, om vervolgens zonder veel inspraak allerlei veranderingen op de werkvloer in te voeren. Bij het introduceren van een nieuw regime of een nieuwe orde, kan het Saturnus-Uranus-type net zo tiranniek en controlerend zijn als datgene dat ze proberen omver te werpen. In sommige gevallen kunnen mensen met deze contacten gewoon te ver gaan door vast te houden aan hun standpunten zonder werkelijk naar anderen te luisteren, zodat ze onverwacht verzet tegenkomen.

Het vermogen van Saturnus-Uranus om krachtig te handelen is erg nuttig, maar het kan het individu ook behoorlijk onbekwaam maken om mee te buigen bij veranderende omstandigheden. Dit zal vooral het geval zijn bij de harde contacten; bij mensen met de harmonische aspecten zien we veel vaker het vermogen om gracieus afscheid te nemen van het oude en zich snel aan te passen aan het nieuwe.

Af en toe ervaren degenen met deze contacten hun vader op de een of andere manier als onconventioneel of ‘anders’, al is dit effect veel sterker bij Zon-Uranus aspecten.

Deze combinatie leidt tot grote vastberadenheid, doorzettingsvermogen, en buitengewone wilskracht als die op de een of andere manier verbinding maakt met de Ascendant, Zon of Mars. Ze zijn dan bijzonder sterk overtuigd van de juistheid van hun ideeën en visie, en als daar verzet tegen komt zien ze dat niet als een teken dat ze zich moeten aanpassen, maar als teken dat anderen blijkbaar moeite hebben om zich aan te passen aan de noodzakelijke veranderingen. Het komt voor bij politici en anderen die zich moeten verzetten tegen muiterij in de gelederen of vast moeten houden aan een bepaalde handelwijze. Het is een nuttige combinatie voor iedereen die grote hervormingen moet doorvoeren of omgekeerd voor degenen die zich moeten verzetten tegen de introductie van ongewenste veranderingen. Er is altijd wel iemand die zich ergert aan het gedrag van deze mensen, maar dat betekent niet perse dat ze het bij het verkeerde einde hebben.

 

Voorzichtige hervorming. Angst voor verandering. Breken met traditie. Moeite met gezag. Onverwacht verzet. Doen het heel anders dan vroeger. Loskomen uit het verleden. Het advies van ouderen negeren. Veiligheid opgeven voor vrijheid. Alleen vliegen. De regels zijn gemaakt om te worden overtreden. Opstandiger worden met de jaren. Groeien in je vrijheid. In opstand komen tegen autoriteit. In opstand komen tegen je ouders. Onvermogen om erbij te horen. Je terugtrekken uit een traditie om je eigen koers te varen.

Verscheurd tussen plicht en het verlangen om helemaal vrij te zijn. Uw non-conformiteit verzoenen met de behoefte aan autoriteit en erkenning. Het conventionele doen op een volledig onconventionele manier. Vastzittende energie verbreken. Stijve patronen doorbreken. Afdwalen van het rechte en smalle pad. Regels en voorschriften afwijzen. Het onvoorspelbare beheersen. Uw persoonlijke genialiteit beheersen. Uw originele ideeën in praktijk brengen. Manieren vinden om uw genialiteit toe te passen in de echte wereld. Computertechnologie. Technologie in het echte leven gebruiken. Technologie wordt mainstream. Echt genie. Originele meester. Een autoriteit op het gebied van opstanden. Serieuze nerd. Echte freaks. Alledaagse nerds. Onconventionele leraren. Astrologie leraren.

De regels veranderen. Technologie verandert de regels. Groepen mensen veranderen de regels - demonstranten en activisten. Plotselinge onthullingen over het verleden. Tijd om een ​​beslissing te nemen tussen vasthouden aan het verleden en je richten op de toekomst. Tijd om de oude garde omver te werpen. Tijd om technologie in huis te halen. In strijd met de conventie. Nieuwe manieren vinden om oude dingen te doen. Maatschappelijke normen mijden. Onconventionele concepten nemen en ze tot norm maken. De best opgezette plannen verstoren. De gevestigde orde verstoren. Breken met traditie. Niet langer bereid om mee te gaan met de dingen zoals ze zijn. Schokkende realiteiten. Plotselinge autoriteit. Chaos is de realiteit. Autoriteiten proberen uw vrijheid te onderdrukken. Regels houden je bevrijding tegen. Vrijheid van beperkingen nastreven.

Alternatieve werkelijkheden. Technologie gebruiken om van het verleden los te komen. Originele ideeën die conventies worden. Chagrijnige oude mensen. Ouderen die zich grillig en onvoorspelbaar gedragen. Verzet tegen het nemen van de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met ouder en wijzer worden. Hoe ouderen zich aanpassen aan verandering. Kwesties rond ouderen en hun vrijheid. Onvoorspelbare melancholie en depressie. Technologieën die de levensduur verlengen. Doorbraken die de levensduur verlengen. Plotselinge inzichten in ouder worden. Wetenschappelijke doorbraken. Gestage verandering.

De grenzen van technologie. Onconventionele disciplines. Serieus worden over het verkennen van je originaliteit. Worstelend om te doen wat wordt verwacht. De waarheid testen. De praktische toepassing van plotselinge inzichten. De praktische toepassing van astrologie. Lessen uit de strijd voor vrijheid. Vreemde tests. In opstand komen met behoud van uw gezagspositie. Een manier vinden om je eigen ding te doen terwijl je toch past in de rest van de samenleving. Een gevoel van onthechting ervaren van regels, regulering en autoriteit. Een revolutie plannen. Excentrieke regelovertreders.

 

SATURNUS EN DE BUITENPLANETEN

Wanneer een aspect zich voordoet tussen Saturnus en ofwel Uranus, Neptunus of Pluto, zal dit in alle horoscopen gedurende een periode van dagen of zelfs weken terug te vinden zijn. Dit wil niet zeggen dat het contact geen persoonlijke betekenis kan hebben voor het individu met die horoscoop. Dat kan wel, maar het relatieve belang van de configuratie zal zeer zorgvuldig moeten worden afgewogen. Als de combinatie verbonden is met de Zon, Maan, Ascendant, Mercurius, Venus of Mars, zal het van veel groter belang zijn. Anders is het alleen interessant als een factor die sommige neigingen bevestigt of juist enigszins tegenspreekt.

 

Terug

Jupiter-Pluto

Voor individuen met deze combinatie prominent in hun horoscopen is er meestal een levensthema rond wat zou kunnen worden omschreven als 'de rijkdom van het verborgene’. Deze rijkdom kan verschillende vormen aannemen: soms een zeer fysieke vorm, zoals in de horoscopen van degenen wier werk de winning van verschillende soorten erts, steenkool, olie of andere mineralen omvat; of soms een meer psychologische vorm - de rijkdom die in het onbewuste is begraven. Het kunnen eigenschappen zijn die we niet van ons zelf kennen, maar die tevoorschijn kunnen komen in tijden van grote moeilijkheden, als we het gevoel hebben sterk onder druk te staan. Misschien blijken we dan wel grotere helden dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden.

Dan blijkt dat we overtuigingen hebben, of een levensfilosofie, die bijzonder behulpzaam is in tijden van nood. Veel mensen bezwijken dan, krijgen te maken met angst, depressie, wanhoop of lethargie – maar de Jupiter-Pluto-persoon beleeft dat heel anders. Als een test van moed en kracht waar ze voor slagen. Ze voelen zich juist krachtiger als het leven moeilijk is, hebben een intuïtief weten dat ze het hoe dan ook wel zullen redden, en dat ze er mogelijk zelfs beter uit zullen komen.

Misschien zijn degenen met deze combinatie zich uitzonderlijk bewust van de potentiële rijkdom die op fysiek niveau bestaat in afgedankt materiaal en zou men deze combinatie dus kunnen associëren met verschillende aspecten van recycling. De voorstanders van recycling houden zich bezig met het regenereren van afgedankte materie zodat het opnieuw kan worden gebruikt.

Ik denk dat Jupiter-Pluto ook in financiële zin kan worden geassocieerd met 'verborgen rijkdom'. De enorme sommen geld die worden uitgewisseld via de banken, de financiële instellingen, de verzekeringsmaatschappijen; geld dat voor het publiek verborgen is, maar de grootste macht uitoefent.

Niet zelden gaan er vaak enorme sommen geld door de handen van Jupiter-Pluto-mensen. Dit aspect kan verwijzen naar de overgeërfde rijkdom van de hogere klassen, maar is net zo goed terug te vinden in de horoscopen van degenen die zelf arm zijn maar bij banken, effectenmakelaars en verzekeringsmaatschappijen werken.

Het kan dus ook in verband worden gebracht met verschillende mijnindustrieën, want er is rijkdom aan brandstof en in het bijzonder, op dit moment, aan olie. Noch Jupiter, noch Pluto symboliseren geld, maar samen vormen ze de betekenis van Big Power en met dat soort macht zijn meestal grote sommen geld gemoeid, in verkapte, zo niet openlijke bewoordingen. Er zijn ook veel geheimen bij betrokken en we zouden Jupiter-Pluto kunnen associëren met grote geheimen.

Als deze combinatie betrokken is bij de Ascendant of het 10e huis, of met de persoonlijke planeten, is het individu met deze combinatie waarschijnlijk erg ambitieus. Jupiter-Pluto wil iets heel groots doen. Precies wat dat is zal worden getoond door de planeten die de combinatie oppikt, maar dit kan een zeer meedogenloze en harde combinatie zijn.

Er is gewoonlijk een sterke drang om bij deze combinatie te hervormen, of de hervorming nu politiek, legaal of religieus is. Het kan ook psychologisch zijn, bezig met het hervormen van het zelf, het voortdurend verbeteren van iemands leven en zijn wezen.

Jupiter-Pluto heeft 'het geloof dat bergen zal verzetten'. Dit kan in religieuze zin worden geïnterpreteerd, maar het kan ook een verklaring zijn over het geloof van het individu op een breder niveau. De Jupiter-Pluto-persoon zal vaak geloven dat alles mogelijk is, dat alles wat in het leven gewenst is, verkrijgbaar is als men er maar zijn zinnen op zet en langdurig de wilskracht inzet. Het is daarom niet verwonderlijk dat de combinatie soms interesse in magie oplevert, want magie houdt zich simpelweg bezig met de macht van de geest over materie en het kan voor het goede of slechte worden gebruikt.

 

Verborgen rijkdom. Rijkdom in begraven materie. Enorme kracht. Verken de onderwereld. Mijnbouw en recycling. Kracht uitoefenen. Enorme middelen tot je beschikking hebben. Capaciteit voor enorme rijkdom. Het vermogen om overvloed te genereren. De kracht van overvloed. Echt diep graven. Uitgebreide kracht. Mensen met veel macht. Groot en krachtig. Te groot om te falen. Geluk door mijnbouw. Diamanten. De druk om rijk te willen worden. De macht van de rijken. Fortuinen beheersen. Spelen in de grote competities. Monopolies. Krachtige spelers. Filosofieën van macht. Veel afval. Rijkdom door recycling. Rijkdom van dingen die begraven zijn. Het afval van de een is de schat van een ander. Mensen die houden van rommelmarkten, pandjeshuizen, antiekwinkels of kringloopwinkels. Het goede vinden in wat is weggegooid. Schattenjagen. Speurtochten.

Dwangmatig gokken. Dwangmatige risiconemers. Risico's nemen bij het beleggen. De onderkant van gokken. Gokken op leven of dood. Russische roulette. Kracht door je geluk te beproeven. Geluk door het taboe te verkennen. Iets positiefs veranderen in iets dat verdraaid is en transformatie nodig heeft. Iets destructiefs veranderen in iets positiefs en ondersteunend. Onverschrokken ontdekkingsreizigers en risiconemers. Ervaring dat sterke krachten je tegenwerken en voorkomen dat je welvarend bent. Een overweldigend aantal geheimen of skeletten in de kast hebben. Paranoïde. Verdenking die niet in verhouding staat tot echte gebeurtenissen. Onbeheersbare obsessie. Belachelijke jaloezie. Overweldigend intens. Ongelooflijk verkwistend. Met behulp van alle middelen. Diepe zakken. Rijke geestelijkheid. Rijke monniken. Religieuze schatten. Het Vaticaan.

Humor en vertrouwen houden in tijden van onrust. Blij met de dood. Een optimistische houding hebben ten opzichte van onvermijdelijke verandering. Lichtheid en duisternis. Overlevingsinstincten zonder slag of stoot. Overlevingsfilosofieën. Overlevenden. Voorraden overlevingsuitrusting en andere benodigdheden. Dingen verzamelen waarvan je denkt dat je ze nodig hebt. Alles tot een enorme crisis maken. Enorme pijn en de behoefte aan catharsis.

Verborgen weldoeners. Krachtige weldoeners. Krachtige supporters. Overweldigende steun. Titanische machtsstrijd. Overdreven seksuele lusten. Enorme crisis. De kracht van God. God complex. Overheersende morele opvattingen. Dood en vernietiging in de naam van uw God. Geobsedeerd door religie. Je morele autoriteit afdwingen. Proberen anderen te beheersen door uw relatie met een hogere macht. Geobsedeerd door gelijk te hebben. Corrupte moraal. Genezing vinden door religie. Je leven transformeren door een relatie met een hogere macht. Je innerlijke wijsheid blootleggen. Indringende wijsheid. Diepte van begrip. Vreugde en pijn. De kracht van het positieve. Diepe bronnen van optimisme en vreugde in moeilijke tijden. Het vertrouwen dat er een einde komt aan de slechte tijden en dat u opnieuw kunt beginnen. Zelfs onder extreme druk vasthouden aan je principes. Gedijen onder enorme druk.

De betekenis van macht en invloed begrijpen. Geobsedeerd door onderwijs en leren. Kennis is macht. Levensveranderende reizen. Reizen door zware omstandigheden. Interacties met buitenlandse mensen die ervoor zorgen dat u uw leven verandert. Machtsstrijd in het buitenland. De kracht van groter zijn. Geobsedeerd door groter te zijn - fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel. Oppompen. Een bepaalde invloedssfeer willen domineren. Arrogant over de macht die u uitoefent. Uw kracht groots laten zien. Enorme transformaties. Grote omwentelingen. Eetbuien en zuivering. Te veel innemen en dan bijna zelfvernietiging. Krachtig verlangen naar overdaad. Alles willen ervaren - de hoogste hoogtepunten en laagste dieptepunten. Proberen een leegte op te vullen die nooit gevuld kan worden.

 

JUPITER EN DE BUITENPLANETEN

Wanneer een aspect zich voordoet tussen Jupiter en ofwel Uranus, Neptunus of Pluto, zal dit in alle horoscopen gedurende een periode van dagen of zelfs weken terug te vinden zijn. Dit wil niet zeggen dat het contact geen persoonlijke betekenis kan hebben voor het individu met die horoscoop. Dat kan wel, maar het relatieve belang van de configuratie zal zeer zorgvuldig moeten worden afgewogen. Als de combinatie verbonden is met de Zon, Maan, Ascendant, Mercurius, Venus of Mars, zal het van veel groter belang zijn. Anders is het alleen interessant als een factor die sommige neigingen bevestigt of juist enigszins tegenspreekt.

 

Terug

Jupiter-Neptunus

Jupiter-Neptunus-individuen hebben soms een sterke drang om zichzelf op de een of andere manier op te offeren voor het grotere goed van het geheel. Dit is vaak een zeer altruïstische, filantropische combinatie. Er is gewoonlijk een sterke gevoeligheid voor het lijden van de wereld en soms is er een verlangen om op de een of andere manier 'de wereld te redden'. Contacten tussen deze planeten kunnen ongetwijfeld enorme compassie en humanitaire impulsen opleveren, maar kunnen af ​​en toe ook aan de basis liggen van grote spirituele trots, arrogantie en een misplaatst geloof in iemands eigen heiligheid.

Er kan een sterk religieus en mystiek verlangen zijn; het individu met deze planeten sterk in de horoscoop en bovendien ook nog met elkaar verbonden, verlangt ernaar om samen te smelten met God of op zijn minst met iets dat de gewone, lompe realiteit van het leven in de alledaagse, oh zo gewone wereld overstijgt. Dit verlangen kan worden bevredigd door drie weken op de Bahama's door te brengen of door het boeddhisme of een cursus kabbala te volgen, afhankelijk van het individu.

De Jupiter-Neptunus-persoon heeft vaak een goed begrip van immateriële zaken, en beiden zoeken en voelen zich thuis bij alles wat grenzeloos in het leven is. Voor Jupiter-Neptunus is God oneindig en doordringt en infiltreert alles en iedereen. Op zijn best kan de Jupiter-Neptunus-persoon de wereld echt in een zandkorrel zien.

In het beste geval hunkert het individu naar, en wenst oprecht toe te werken naar een hogere orde van werkelijkheid; in het ergste geval is er een altijd aanwezige drang om op zoek te gaan naar de Grote Vluchtroute. Mystiek kan een manier zijn om te ontsnappen aan de ware realiteit van iemands leven en de persoon die je bent, en dit is het duidelijkste gevaar voor degenen die deze contacten hebben. De mystieke ervaring kan worden gebruikt, niet als een manier om een ​​hoger niveau van bewustzijn te ervaren, maar als een manier om de ontberingen van iemands leven te vermijden.

Contacten tussen deze planeten zijn gebruikelijk bij nonnen en monniken, van wie het leven zou kunnen worden omschreven als ontsnappen aan de wereld of deze transcenderen, afhankelijk van iemands gezichtspunt. Voor Jupiter-Neptunus ligt vrijheid in ontsnapping of transcendentie. Als deze mensen zich wijden aan meditatie kunnen ze zeer verfijnde staten van bewustzijn ervaren. Maar het is dan wel nodig dat hun spirituele pad regelmatig wordt afgewisseld met alledaagse, aardse, lichamelijke activiteiten om die ervaringen te integreren, zodat het niet eenmalige, maar geïsoleerde en uiteindelijk futiele episodes blijven.

Mensen met harde aspecten tussen deze planeten kunnen vatbaar zijn voor grote teleurstellingen in hun leven. Elke droom, voor individuen met deze contacten, kan een enorme illusie blijken te zijn, elk spiritueel ideaal een verborgen wens om niet mee te hoeven doen aan het gewone, alledaagse leven, elk verlangen naar iets verhevens een onwil om te zien dat je in feite in de modder staat. Een sterke Saturnus kan veel doen om dergelijke problemen te compenseren.

Aldus komen harde contacten tussen deze planeten even vaak voor in de horoscopen van degenen die willen ontsnappen aan de materiële wereld als degenen die er spiritualiteit in vinden. Voor sommigen is de religieuze ervaring subtiele aanhoudende extase; voor anderen zou het Grote Geluk al ervaren kunnen worden als ze een luxe hotel met zwembad kunnen boeken.

Op allerlei manieren is Jupiter-Neptunus vatbaar voor alle mogelijke vormen van illusie en jezelf voor de gek houden, en soms is het moeilijk om te weten of iemand met deze combinatie over het algemeen geïnspireerd is en hemelse muziek hoort en visioenen ziet die alleen zij kunnen horen, of dat ze zichzelf zover hebben bedrogen dat ze, vanuit een aards Saturnus-perspectief, volledig misleid zijn. Deze combinatie kan beslist erg goedgelovig, wollig en vaag zijn. Mensen met deze sterke combinatie willen misschien dat alles zo mooi is dat ze alles willen vermijden dat dat niet is. Ze lopen het risico om geen enkele realiteit onder ogen te zien. De uitdaging die wordt geboden aan mensen met de moeilijke aspecten, is om de droom daadwerkelijk te realiseren.

Reizen kan ook belangrijk zijn voor de Jupiter-Neptunus-persoon. Dromen van heerlijke zomervakanties of trektochten van drie maanden door India kunnen menigeen helpen om een saaie werkdag door te komen. En een redelijk onschadelijke manier om met dit aspect om te gaan is om af en toe naar het buitenland te ontsnappen.

Het is door lange afstand reizen van de geest of van het lichaam dat de Jupiter-Neptunus-persoon zichzelf kan verliezen en het gewone leven kan overstijgen. Met de associatie van Neptunus met de zee klinkt dit ook als een goede combinatie voor zee-ontdekkingsreizigers en langeafstandszeilers.

 

Grote dromen, grandioze fantasieën. De mystieke ervaring. De grote ontsnapping. Spirituele trots. Ontdekkingsreizigers op zee. De mogelijkheden lijken eindeloos. Enthousiast over alle mogelijkheden. Enthousiast over je dromen. Enthousiast over het helpen van mensen. Hoopvol - zonder reden. Allesomvattend. Geven aan de kunsten. De zwakken beschermen. Rijkdom en fortuin door olie. Geluk door water. Onderwater exploratie. De diepe zee. Olie lekken. Een overvloed aan glamour. Een overvloed aan fantasie. De verreikende invloed van uw verbeelding. De verreikende invloed van uw dromen. Rijkdom, schijnbaar uit het niets. Rijkdom door schone kunsten. Bescherming van de schone kunsten. Eindeloos optimisme. Betekenis en spiritualiteit verstrengeld. Wijsheid en dromen verstrengeld. Grote dromers. Grote leugenaars. Massale misleiding.

Waanvoorstellingen. Filmtheorie. Danstheorie. Spirituele filosofen. Ideeën en theorieën over geesten en het paranormale. Altijd het gevoel hebben dat er iets meer is. Ontevredenheid over wat is. Vergeetachtig. In een dikke mist. Te sympathiek. Overdreven medelevend. Een sukkel. Erg zwak. Te etherisch. Geen einde. Te beïnvloedbaar. Te goedgelovig. Overdreven medelijden. Overmatig gevoelign voor emotionele sferen. Wijsheid door overgave. Wijsheid verkregen door nederigheid en mededogen. Gevoeligheid voor diepere betekenis. Geestelijke overtuigingen en idealen. De uitbreiding van paranormale gaven. Verfijnde spirituele bewustzijns toestanden. Overweldigd voelen door gevoeligheid. Te ver uitstrekken.

Gevoel dat je iedereen moet helpen - zelfs als je jezelf daarmee pijn doet. Ik weet niet wanneer ik de stroom van empathie moet stoppen. Gemakkelijk misbruikt. Gemakkelijk bedrogen. Overweldigd door drugs en alcohol. Een enorme behoefte aan ontsnapping en terugtrekking. Breng je fantasieën de wereld in. Je leven veranderen in iets groters. Denkbeeldige heldendichten. Epische fantasieën. Epische kunstwerken. Epische films. Epische muziek. Enorme creaties. Verbeelding overbelast. Onrealistische risico's. Risico's volledig gescheiden van de realiteit. Overweldigende fantasieën. Verdrinken in gevoelens van overweldiging. Verdrinken in je eigen idealen. Hoop en dromen die zo groot zijn dat ze in werkelijkheid nooit kunnen worden vervuld. In de steek gelaten door de realiteit. De fantasie willen beschermen. Manieren nodig hebben om je grote fantasie in je leven te passen. Overdreven verbeeldingskracht. Overweldigende visioenen. Springen in het onbekende. Dwazen. Enthousiast over kunst, film, muziek, dans en poëzie. Overgave aan de creatieve muze. Betekenis vinden door middel van dans, muziek, poëzie, film en kunst. Groei door verbeelding. Horizon verbreden door middel van fantasie. Totaal niet geaard. Vaag over de details. Dramatische muziek.

 

JUPITER EN DE BUITENPLANETEN

Wanneer een aspect zich voordoet tussen Jupiter en ofwel Uranus, Neptunus of Pluto, zal dit in alle horoscopen gedurende een periode van dagen of zelfs weken terug te vinden zijn. Dit wil niet zeggen dat het contact geen persoonlijke betekenis kan hebben voor het individu met die horoscoop. Dat kan wel, maar het relatieve belang van de configuratie zal zeer zorgvuldig moeten worden afgewogen. Als de combinatie verbonden is met de Zon, Maan, Ascendant, Mercurius, Venus of Mars, zal het van veel groter belang zijn. Anders is het alleen interessant als een factor die sommige neigingen bevestigt of juist enigszins tegenspreekt.

 

Terug 

Jupiter-Uranus

Zowel Jupiter als Uranus symboliseren aspecten van de psyché die ruimte en vrijheid willen. In combinatie met elkaar wordt de behoefte daaraan zeer uitgesproken. En dit geldt op fysiek, emotioneel en intellectueel niveau. Dit is een zeer onafhankelijke combinatie, geneigd tot vrije en vaak radicale denkwijzen, ideeën en overtuigingen.

Vooral bij de harde aspecten en de conjunctie is er meestal een sterke dosis originaliteit – maar ook de neiging tot tegenspraak. Wat het feitelijke aspect ook is, Jupiter zal de Uranische problemen en eigenschappen van het individu uitbreiden. Er is dus waarschijnlijk een grote behoefte om in opstand te komen in ten minste een klein hoekje van iemands leven. Uranus is een beschrijving van gedrag dat koppig en non-conformistisch is en wanneer het door Jupiter wordt versterkt kan het dubbel zo duidelijk zijn, en behoorlijk fanatiek.

Het doel en het grote nut van deze contacten is het opschudden van de rest van de samenleving uit achterhaalde overtuigingen (of ze nu politiek, religieus of anderszins zijn) en het blootleggen van de dubbele maatstaven die vaak heersen bij het handhaven ervan. Dit zijn in potentie de mensen die radicaal nieuwe ideeën leveren waardoor we gezamenlijk verder kunnen. Al zijn het net zo vaak – of misschien nog wel vaker – ideeën die zo ver af staan van wat mogelijk en wenselijk is dat ze nooit realiteit zullen worden. Veel zal afhangen van de positie Saturnus in de horoscoop.

Zowel Jupiter als Uranus zijn gericht op de toekomst, en dit zijn de mensen die veel meer nadenken over wat er moet gaan gebeuren dan met hoe het er vroeger aan toe ging. Wat ooit was mag geen belemmering zijn voor wat mogelijk is. Soms heeft hun toekomstvisie te maken met ethische overwegingen (we moeten anders met elkaar omgaan), andere keren zijn ze vooral geïnteresseerd in de nieuwe mogelijkheden die door technologie ontstaan.

Bovenal heeft deze combinatie betrekking op het integreren van het concept van waarheid met dat van geloof en betekenis. Jupiter-Uranus-individuen vinden hun betekenis in het leven vaak via ongebruikelijke of onorthodoxe kanalen. Vaak speelt technologie daarbij een belangrijke rol, andere keren zien ze een heel nieuwe rol weggelegd voor “eeuwenoude wijsheden” die ze graag in een modern jasje willen steken. Wat de Jupiter-Uranus-persoon soms kan vergeten, is dat wat voor hen de waarheid is, voor anderen niet meer dan een wat rare overtuiging is.

In feite moeten degenen met deze contacten hun eigen persoonlijke waarheid voor zichzelf vinden. Het is onwaarschijnlijk dat de typische Jupiter-Uranus-persoon zich op zijn gemak voelt bij het geloofssysteem of de morele code waarin hij is opgegroeid. Soms kan dit een traditioneel religieus geloof zijn geweest, zoals het jodendom of de katholieke kerk, en als dat zo is, zal het individu normaal gesproken een sterk drang voelen om er los van te komen.

Soms is er misschien gewoon een soort morele code die gebruikelijk is in het gezin en de cultuur waarin men is opgegroeid. Wat de situatie ook is, er is meestal een sterk gevoelde behoefte om ertegen in opstand te komen. Als het individu zich op religie concentreert, is hij vaak bezorgd over wat hij ziet als de hypocrisie van de kerk, bijvoorbeeld in de rijkdom binnen die instelling en de armoede in de wereld als geheel. Of ze kunnen hun aandacht richten op wat zij zien als de bekrompenheid van het morele standpunt van de kerk.

Het is niet verwonderlijk dat de combinatie veel voorkomt onder atheïsten en agnosten; mensen die vrij willen zijn van religie. Het is ook te vinden in de horoscopen van mensen die zich aansluiten bij meer onorthodoxe, onconventionele en radicale overtuigingen, of deze nu religieus of politiek zijn.

Soms wordt het individu bij het nastreven van hun nieuwe overtuigingen uiteindelijk net zo fanatiek. Ze hebben de waarheid gezien! en dat willen ze ook graag aan anderen laten weten.

Sommige Jupiter-Uranus-individuen blijven binnen hun politieke of religieuze achtergrond, maar worden radicalen binnen het systeem. De rebellen die oproepen tot verandering. Op die manier zorgen ze zowel voor onrust als vernieuwing, en heel veel discussie.

Gezien de aard van de betrokken planeten zal de Jupiter-Uranus-persoon, gezien de aard van de betrokken planeten, vaak uitgesproken opvattingen over kwesties van  persoonlijke keuzevrijheid aanhangen. Deze mensen kunnen ook fervente voorstanders zijn van progressieve onderwijshervormingen.

Er is vaak veel activiteit gewijd aan dat andere Jupiter tijdverdrijf: reizen. De Jupiter-Uranus-persoon kan genieten van de opwinding van gaan naar het onbekende en plotselinge een reis boeken naar ongebruikelijke plaatsen. Mentaal en fysiek is er een voorliefde voor de grote open ruimtes.

Gewoonlijk zijn mensen met deze contacten geïnteresseerd in verschillende volkeren en hun culturen. Dit zou een goede combinatie zijn voor een antropoloog. Soms voelen Jupiter-Uranus-individuen zich meer thuis bij de overtuigingen en gebruiken van andere culturen dan die waarin ze zijn geboren. Dit is waarschijnlijk vooral het geval als de Maan, of het 4e huis of zijn heerser erbij betrokken is.

Jupiter-Uranus wordt soms geassocieerd met plotselinge toevalstreffers. Geluk dat zonder enige reden of inspanning zomaar uit de lucht komt vallen.

 

Grote radicale ideeën. Geloof integreren met waarheid. Veranderende overtuigingen. Geloof in vrijheid. Plotselinge reizen. Plotseling geluk. De invloed van technologie vergroten. Verbeelden van de toekomst. Technologische filosofieën. Technologie is een religieuze ervaring. Visioenen van de toekomst. Overtuigingen over de toekomst. Geloven in de toekomst. In vooruitgang geloven. Benieuwd wat de toekomst zal brengen. Ergens naar uitkijken. Zelfgenoegzame excentriciteit. Zelfgenoegzame gekheid. Alles overdrijven dat jou anders maakt. Betekenis vinden in technologie. Betekenis vinden in vooruitgang. Vooruitgang en betekenis. Wat is de betekenis van vooruitgang? Geeft vooruitgang het leven meer betekenis? Geeft technologie meer of juist minder betekenis aan het leven? Wat is de ethiek van technologie en vooruitgang? Filosofieën over rebellie.

Experimenteel onderwijs. Overijverige hervormers. Religieuze extremen. Experimenteer met je geloof. Experimentele religies. Plotselinge glimp van God (of godheid naar keuze). Directe, individuele verbinding met God. Antireligieus. Atheïsten. In opstand komen tegen religie en geloof. Religieuze opstanden. In opstand komen tegen geaccepteerde morele codes. Betekenis vinden in de tegenovergestelde richting van God en geloof. Uitermate filosofisch. Extreem religieus. Religie versus technologie. Geluk door technologische vooruitgang na te streven. Geluk door de minder bereisde route te nemen. Geluk door je eigen weg te gaan. Geluk door te breken met traditie. Gebrek aan sentimentaliteit voor het verleden. Intelligentie en diepgang. Bereid om grote, onvoorspelbare risico's te nemen. Totale onthechting van de conventie. Een enorme behoefte aan vrijheid van beperking. Geluk door jezelf aan het verleden te ontworstelen. Plotseling geluk.

Er uit breken. De grote doorbraak krijgen. Open voor het onverwachte. Open om iets anders te proberen. Vertrouwen hebben in je eigen uniekheid. Vertrouwen hebben dat je speciaal bent. Verwaand zijn over de manieren waarop je anders bent. De waarheid leren kennen. Diepe interesse om erachter te komen wat de waarheid is. Diepe interesse in het occulte. Behoorlijk onvoorspelbaar. Waanzinnig. Rusteloos. Echt gek. Sterke gevoelens van er niet bij horen. Nerds. Geeks. Sociale buitenstaanders. Over de rand. Je tijd vooruit. Onconventionele reizigers. Reizen op internet. Buitenlandse technologie. De cultuur van technologie. Toekomstige technologie. Toekomst visie. Culturele rebellie. Tegen dogmatisme. Cultuurverschuiving. Cultuur draait op zijn kop. Nieuwe cultuur. Tegencultuur. Opkomst van ongebruikelijke filosofieën en overtuigingen. Vreemde filosofieën. Ongewone visioenen. Plotselinge vrijheid. Plotseling overstuur. Het dogma doorbreken.

 

JUPITER EN DE BUITENPLANETEN

Wanneer een aspect zich voordoet tussen Jupiter en ofwel Uranus, Neptunus of Pluto, zal dit in alle horoscopen gedurende een periode van dagen of zelfs weken terug te vinden zijn. Dit wil niet zeggen dat het contact geen persoonlijke betekenis kan hebben voor het individu met die horoscoop. Dat kan wel, maar het relatieve belang van de configuratie zal zeer zorgvuldig moeten worden afgewogen. Als de combinatie verbonden is met de Zon, Maan, Ascendant, Mercurius, Venus of Mars, zal het van veel groter belang zijn. Anders is het alleen interessant als een factor die sommige neigingen bevestigt of juist enigszins tegenspreekt.

 

Terug

Jupiter-Saturnus

De Zon, Maan, Ascendant, Mercurius, Venus en Mars beschrijven elk op hun eigen manier bepaalde delen van de persoonlijkheid – en hoewel we die hier vooral in psychologische termen hebben beschreven, zijn er op de achtergrond ook altijd grotere verbanden waarin het individu zich beweegt, en die vaak een sterke invloed hebben op de manier waarop iemand bepaalde eigenschappen tot uitdrukking brengt. Of juist niet.

Een voorbeeld zou een vrouw kunnen zijn met Mars in Ram, vierkant Uranus in Steenbok. Veel van de kracht en het revolutionaire potentieel zou weleens diep begraven kunnen worden als zij in een zeer traditionele cultuur opgroeit, waar geen ruimte is voor zelfstandige denkende en handelende vrouwen. De energie zou misschien nog een uitweg vinden in elke dag een nieuwe ruzie, maar dit is slechts een schim van wat eigenlijk mogelijk is – verloren potentieel.

Op het moment dat we hier gaan kijken naar de eigenschappen van mensen met Jupiter-Saturnus aspecten, doen we dat nog steeds in psychologische termen, maar het is goed om te bedenken dat beide planeten ook veel zeggen over de manier waarop het individu is ingebed in de maatschappij en cultuur waar hij of zijn in opgroeit. De morele overtuigingen van Jupiter zijn nooit privé, maar altijd gedeelde waarden, ook al zijn nooit universeel, maar die van een bepaalde groep. En de ambities van Saturnus zijn ook altijd alleen maar te bereiken door een heel realistische kijk te hebben op de manier waarop werk en maatschappij functioneren.

De verhouding tussen deze twee, en de aspecten die ze met andere planeten maken kunnen ons dus ook altijd veel vertellen over de verhouding tussen individu en maatschappij. Of ze laten zien hoe opgroeien in een bepaalde cultuur geholpen heeft of misschien wel obstakels op heeft geworpen om de mogelijkheden in de geboortehoroscoop te realiseren.

Bij deze aspecten is er een neiging om heen en weer te slingeren tussen datgene waar Jupiter voor staat: hoop, optimisme en geloof, vreugde en optimisme, en datgene waar Saturnus voor staat: twijfel, angst, verantwoordelijkheid en worstelingen met beperkingen en praktische realiteiten. Naarmate het beter lukt om deze twee in balans te brengen wordt het gemakkelijker om dromen, en verlangens naar een beter leven, te verwezenlijken. Er ontstaat dan een onderliggend zelfvertrouwen dat is gebaseerd op het geloof dat het leven alles zal geven wat je wilt, als je bereid bent er hard voor te werken. In het beste geval is er een goede balans tussen idealisme, optimisme en toekomstvisie enerzijds en een realistisch gevoel van wat er werkelijk kan worden bereikt anderzijds. Niets van waarde komt vanzelf – maar met geduld, volhouden en niet bij de pakken neerzitten is het mogelijk om succes te behalen.

Positief is dat Jupiter en Saturnus samen gewoonlijk grote volharding, geduld en doorzettingsvermogen opleveren, gekoppeld aan een vermogen om vooruit te zien en een voorzichtig optimisme. Deze kwaliteiten zijn zeker te verwachten met de zachte aspecten en vaak de conjunctie. In het ergste geval, en dit is vooral een kenmerk van de harde contacten, schommelt het individu heen en weer tussen optimisme en pessimisme, het ene moment gelovend dat alles mogelijk is en dat ze in staat zijn tot wereldschokkende prestaties, en het volgende moment dat het leven  zinloos is, dat ze zelf eigenlijk waardeloos zijn en niet eens in staat om de meest eenvoudige taken uit te voeren.

Dit is de jongere die het ene moment fantaseert over het leiden van een grote organisatie, en de dag daarna twijfelt of hij wel goed genoeg is om assistent interne postbezorging te worden. Desalniettemin is dit een combinatie die wordt geassocieerd met solide materieel succes en vooral de gemakkelijke aspecten lijken hiervoor zeer bevorderlijk. Over het algemeen zijn individuen met de zachte aspecten en soms de conjunctie tussen deze planeten realistisch in hun oordelen, wijs, maar kritisch, voorzichtig maar bekwaam. Verstandig in het aanpassen van de beschikbare middelen aan de doelen die bereikt moeten worden.

Degenen met de harde aspecten moeten misschien wel harder werken om tot deze positie te komen, afhankelijk van het algemene gevoel van de horoscoop. Vaak zijn er problemen met de timing, waarbij het individu overdreven voorzichtig is als het nemen van een risico juist wel goed zou zijn, en omgekeerd een gok nemen en in het diepe springen terwijl dat nou net onverstandig is om te doen. Wel zijn ze bereid en in staat om te leren van hun fouten, dus vaak wordt dit in de loop van de tijd wel beter. Want sterke contacten tussen deze planeten kunnen veel doen om een ​​gebrek aan realisme in een horoscoop te compenseren.

Dit is een combinatie die veel zegt over iemands functioneren op het maatschappelijke vlak – en in een horoscoop waar meer aanwijzingen zijn voor succes is dit zeker een behulpzame combinatie. Dit is een veelvoorkomend contact in de horoscoop van economen, bedrijfsleiders, managers, enzovoorts. Maar bij mensen bij wie het niet goed lukt om succesvol deel te nemen aan het maatschappelijk proces is het altijd goed om de contacten tussen Jupiter en Saturnus kritisch te bestuderen. Want dit zijn ook aspecten die voorkomen bij mensen die het gevoel hebben altijd aan de zijkant te staan, die het maar niet lukt om zich werkelijk succesvol te voelen, en die mede daarom gevoelens van falen en depressie kunnen ontwikkelen.

De grootste problemen bij deze combinatie draaien meestal om het gebied van geloof. Gewoonlijk werd het individu opgevoed in een strikte moralistische of streng religieuze sfeer. De religieuze ervaring werd niet als een vreugdevolle ervaring overgebracht, maar als de ultieme methode om iemands gedrag te beheersen; overgebracht als een bedreiging, waarbij de dreiging is dat als je het verkeerd doet, je de toorn van een wraakzuchtige God op de hals zult halen. Het geïnternaliseerde beeld van de Schepper is niet van een persoon die vriendelijk en medelevend is, maar van iemand die een bron van straf is, een strenge scheidsrechter met een strikt gevoel voor rechtvaardigheid. Dit is uiteraard een christelijk beeld, en het exacte beeld dat door het individu gedragen wordt, zal variëren naargelang het geloofssysteem waarin ze zijn opgegroeid, maar de gevoelens zullen vaak vergelijkbaar zijn en er zal vaak een zeer patriarchaal gevoel over zijn.

Soms is de opvoeding niet religieus; geloof van dat soort kan inderdaad zelfs strikt worden ontkend, maar in plaats daarvan zijn er gewoonlijk krachtige filosofische of politieke overtuigingen die worden nagestreefd met een haast religieuze ijver, of zijn er sterke, en ietwat ongenuanceerde ideeën over ‘goed’ en ‘fout’. Wat het geloofssysteem ook is, de bron is meestal de school, de tradities van de gemeenschap of de ouders. Vader doemt bij deze contacten heel groot op en het beeld van God is soms identiek met het beeld van de persoonlijke vader. Gewoonlijk internaliseert het individu deze figuur; hij vreest het, maar wil ook zo worden.

Ook kan de innerlijke stem die kritisch veroordelend is en nogal eens voorkomt bij mensen die zichzelf steeds op de kop geven, de kans lopen een depressie te ontwikkelen, of last hebben van angststoornissen, dezelfde stem en intonatie hebben als de vader indertijd. God ziet alles, maar het geweten nog meer, en dit kan ook op de achtergrond meespelen in alle situaties waarbij het individu zowel verdachte, rechter als de eigen gevangenbewaarder is.

Zoals altijd hunkert Saturnus naar wat het aanraakt en met deze combinatie hunkert het individu naar echte zin en betekenis in het leven, zowel op het persoonlijke als religieuze vlak. En met de harde contacten en soms de conjunctie is het vinden van deze betekenis de grote zoektocht van het leven. Ik heb een aantal mensen gekend met harde contacten tussen deze planeten die afscheid hebben genomen van de religie waarin ze waren opgegroeid en die voortaan altijd vermeden hebben, maar er vervolgens later naar zijn teruggekeerd, of het hebben vervangen door een ander behoorlijk gestructureerd geloofssysteem. Zelfs als dat nieuwe systeem werd gekozen omdat het meer vrijheid bood en vriendelijker aanvoelde is daarna de toepassing ervan weer zo streng dat er toch allerlei restricties ontstaan. Of het is een systeem dat zeer systematisch onderwezen wordt.

Ze verwerpen niet altijd het geloofssysteem waarin ze zijn opgegroeid, en dit is ook een gebruikelijke combinatie bij degenen die regelmatig naar de kerk gaan of op een andere manier trouw zijn aan de religieuze waarden waarin ze zijn opgegroeid. Vaak is het dan de uitdaging voor de persoon om zijn angsten en twijfels onder ogen te zien over hoe het leven zou kunnen zijn zonder de structuur van de kerk, als haar rituelen en dogma's zouden worden weggenomen. Maar geloof kan ook een steun zijn in tijden van nood, omdat het een gemeenschap van gelijkgezinden biedt, een duidelijk verhaal over hoe om te gaan met ziekte, dood, en tegenslag, en rituelen heeft voor de belangrijkste momenten van het leven.

Wat het geloof ook is, voor individuen met deze contacten moet het een duidelijk omschreven vorm hebben, met heldere dogma’s en steeds terugkerende riten en rituelen. Een reden waarom de ware betekenis en het doel in het leven zo ongrijpbaar kunnen lijken voor het Jupiter-Saturnus-type is hun volharding dat geloof, en wat het woord 'God' betekent, definieerbaar moet zijn. Maar de aard van het bestaan ​​kan misschien nooit als feit bekend worden, kan nooit in het laboratorium of de rechtbank worden gedefinieerd. Want echt geloof gaat over weten op een intuïtieve en niet-rationele manier, dat er betekenis en doel is aan iemands ervaring en dat het zich zal ontvouwen volgens een patroon dat intrinsieke wijsheid en doel bevat.

De Jupiter-Saturnus-persoon wil geloven dat de dingen waar zijn of niet, en vindt twijfel bijzonder moeilijk om mee te leven. En omdat twijfel voor hen zo moeilijk is kunnen ze ofwel buitensporige vrolijkheid, uitbundigheid en zelfvertrouwen vertonen, ofwel nooit te lijken geloven dat wat iemand ooit zegt werkelijk waar is. En misschien moeten ze ook niet geloven wat hen wordt verteld. Hun reis gaat veel meer over het ontdekken van wat ze zelf geloven.

De Jupiter-Saturnus-persoon hunkert naar, en bereikt vaak, een invloedrijke en uitvoerende positie in de wereld. Het type houdt zich bezig met het recht (en de vraag wat rechtvaardig is) op alle niveaus en wordt vaak aangetroffen in de advocatuur, de geestelijkheid en in het onderwijs. Materieel succes komt gemakkelijk voor degenen met de zachte aspecten, maar wordt meestal ook niet onthouden voor degenen met de harde aspecten, hoewel ze er waarschijnlijk harder voor zullen moeten werken.

Maar het hebben van een veilige positie in de wereld en altijd geld op de bank, is niet altijd het resultaat van de harde contacten tussen Jupiter en Saturnus. Soms kiezen mensen ervoor om de betekenis van het leven te zoeken via zelfverloochening en ontbering. Het type is zelden genotzuchtig, tenzij andere factoren in de kaart, bijvoorbeeld de positie van Venus, dit aangeven. Typisch zal de in wezen succesvolle Jupiter-Saturnus-persoon met harde contacten alle attributen van materiële degelijkheid hebben: de mooie auto, het prachtige huis, de uitstekende etentjes maar toch zelf heel eenvoudig of zelfs zuinig leven. Er kan zowel angst voor overvloed zijn als angst voor armoede, zowel materieel als geestelijk.

De Jupiter-Saturnus-persoon is meestal bang om risico's te nemen met zijn leven en met zijn geld. Maar zoals altijd met de moeilijke aspecten, kan het individu dat bang is om iets te doen, te ver gaan in overcompensatie. De combinatie is consistent met zowel de persoon die nooit risico's neemt als de persoon die dat juist vaak doet. Bij deze mensen en bij degenen die er in wereldse zin niet in zijn geslaagd om succesvol te zijn, is er vaak het gevoel dat je iets heel groots moet doen voordat je te oud bent. En wedden (en verliezen) op de paarden of de beurs, of het kopen van een staatslot, is een vrij veel voorkomende manifestatie van deze drang, vooral bij de persoon die geen persoonlijke betekenis in zijn leven heeft gevonden en misschien gelooft dat hij de pijn van dit besef kan vermijden door het bereiken van materiële rijkdom.

Soms werken de harde aspecten tussen Jupiter en Saturnus op het gebied van onderwijs. Deze contacten zijn consistent met personen die hoogopgeleid zijn, maar ook met degenen die hoger onderwijs hebben gemist toen ze jong waren en zich steeds meer bedreigd voelen door wat ze zien als de betere onderwijskwalificaties van anderen. In dergelijke gevallen wordt wat Jupiter-Saturnus aan stukjes papier mist, meestal ruimschoots gecompenseerd door een zekere realistische slimheid, een goed geïnformeerde behendigheid in het omgaan met de echte wereld. Desalniettemin is het vaak nuttig voor deze persoon om op latere leeftijd weer hoger onderwijs te volgen, al was het maar om deze wond te genezen en het vertrouwen in zichzelf te hernieuwen.

Misschien definieert dit het doel en de uitdaging van Jupiter-Saturnus: door persoonlijke ervaring op een harde maar grondige manier tot iemands eigen, zelfgekozen overtuigingen te komen. Het is door hun twijfels en angsten met betrekking tot de zin van het leven, en in het bijzonder de zin en het doel van hun eigen leven, onder ogen te zien, dat de Jupiter-Saturnus-persoon echt geloof in zichzelf en in het levensproces kan vinden. En het is daarbij zeker een goed idee om daarover uitgebreid met anderen met een vergelijkbare interesse langdurig te discussiëren.

 

Een nuchtere kijk op de werkelijkheid hebben. Voorzichtig optimisme. Conservatieve risico's nemen. Kleine gokjes. Wedden op zekere dingen. Testen van geloof. Geloof gebaseerd op echte ervaring. Cynische gelovigen. Goed zakelijk inzicht. Intuïtief zakelijk inzicht. Wereldwijde bedrijven. Blinde ambitie. Materiële filosofieën. Geluk in zaken doen. Geluk hebben in materiële zaken. Geluk door hard werken. Geluk door inzet en discipline.

Grootschalige regelgeving. Het grote geheel in de gaten houden. Te conservatief en voorzichtig. Overmatige ernst. De feiten overdrijven. De ernst van een zaak overdrijven. Je verantwoordelijkheden serieuzer laten lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Overmatige stugheid. Te zelfverzekerd over de aard van de werkelijkheid. Het gevoel hebben dat het jouw verantwoordelijkheid is om situaties in het buitenland te beïnvloeden. Een beperkt wereldbeeld hebben. Hoe ver kun je uitbreiden? Wat zijn de grenzen van je realiteit? Wat is de limiet van jouw invloed? Hoe ver laat je jezelf gaan voordat je je terugtrekt? Waar is de rand van je wereld? Hoe houd je jezelf tegen door pessimisme en negativiteit? Hoe kunnen overmoed en onbezonnenheid je doen struikelen?

De details uitbreiden. Een voorbeeld nemen en het representatief maken voor allen. Conservatieve moraal. Mensen die wereldkwesties serieus nemen. Mensen die de verantwoordelijkheden van een wereldburger op zich nemen. Je verantwoordelijk voelen voor iedereen. De zorgen van de wereld overnemen. Voel het gewicht van de wereld op je schouders. Je autoriteit willen uitbreiden. Je regels verspreiden. Uw invloed willen maximaliseren. Overnemen via regels en voorschriften. Maximaal rendement op investering. De mogelijkheid om enorm materialistisch te zijn. De groei onder controle houden. Uitbreiding beperken. Een tumor stoppen. Overwoekerd worden. Ongecontroleerde groei. Gegroeid voorbij acceptabele limieten. Moet in jouw plaats worden gezet. Schaak worden gezet.

De mogelijkheid om een ​​wijd open geest te hebben als het gaat om de materiële realiteit. Een filosofische kijk op materialisme hebben. Vertrouwen hebben in de echte wereld. Je intuïtie op praktische manieren gebruiken. Een gefundeerde levensfilosofie hebben. Geloof en realiteit gaan hand in hand. Realistisch zijn over uw opties. Uitbreiden binnen de bestaande grenzen. Gaan voor het goud, na de vereiste training. Discipline gebruiken om naar buiten te reiken. De grenzen van je persoonlijke realiteit verleggen. Een optimistische kijk op tijd hebben. Het gevoel dat de tijd aan jouw kant staat. Geloof versus angst. Onbezonnenheid versus voorzichtigheid. Risico versus beloning. Uitzetting en samentrekking. Filosofie versus wetenschap. Testen versus vertrouwen hebben. Empirisch bewijs versus geloof.

Laks zijn met de regels. Het gevoel hebben dat de regels niet op jou van toepassing zijn, hoewel ze misschien wel op anderen van toepassing zijn. Ambassadeurs. Culturele ambassadeurs. Goodwill-ambassadeurs. Ernstige religieuze studies. Interesse in religieuze wetgeving. Fundamentalisten. De last van religie. Opvoeders. Mensen die filosofieën en abstracte concepten echt kunnen maken. Voelen dat het opleiden van mensen uw plicht is.

Manisch depressief. (Al moeten er dan ook wel andere aanwijzingen zijn)  Optimisme en negativiteit gaan hand in hand. Jezelf overschatten en vervolgens jezelf onderschatten. Geloof belijden en toch sceptisch blijven. Intuïtie ondersteund door feiten. Je intuïtie blokkeren. Onwil om geloof te hebben. Onwil om te geloven in iets dat niet echt is. Optimisme het ene moment en wanhoop het volgende. Hoogmoed vermengd met zelfverloochening. Arrogantie vermengd met gebrek aan zelfvertrouwen. Droog gevoel voor humor. De filosofie hebben dat minder meer is.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie is in veel gevallen vergelijkbaar met

Jupiter in Steenbok.

Jupiter in het tiende huis zegt meer over de aard van het werk

Saturnus in Boogschutter en Saturnus in het negende huis

 

Terug

Mars-Pluto

Mensen met een Mars-Pluto combinatie hebben een fascinerende, aanlokkelijke en soms zelfs indrukwekkende uitstraling. Ze hebben ook het liefst dat anderen hen zien als sterk en niet gemakkelijk omver te blazen. Vanwege deze uitstraling kan het ook de nodige tijd kosten voordat mensen hen vertrouwen; en het duurt mogelijk nog veel langer voordat zij zelf anderen vertrouwen en ook hun meer kwetsbare kant laten zien. Vaak haten ze het eigenlijk dat die er überhaupt is.

Deze combinatie heeft de reputatie buitengewoon meedogenloos en fel competitief te zijn, maar zoals bij de meeste Pluto-combinaties is dit misschien niet altijd duidelijk voor de toevallige toeschouwer of zelfs voor het individu zelf. Want Pluto representeert bij uitstek een kracht die ondergronds en in het geheim opereert. De meedogenloosheid wordt soms op het eigen zelf gericht; deze mensen kunnen ook heel hard voor zichzelf zijn. Dit is de persoon die tegen zichzelf zegt, al dan niet bewust,: ‘Ik zal winnen, ik zal vechten, ik zal koste wat het kost overleven”.

Het vermogen om zich aan een taak of doel te verbinden is enorm. Als zij geïnspireerd worden kunnen ze putten uit grote hoeveelheden kracht en vastberadenheid, tot aan het obsessieve toe. Ze zijn vaak zeer bedreven in onderzoek omdat er een talent is om wat verborgen is zichtbaar te maken. Daarnaast zijn ze geïnteresseerd in wat anderen motiveert en drijft, waardoor ze van nature al psychologisch inzicht hebben. Misschien zullen sommigen zichzelf ook constant uitdagen, om zichzelf te testen en te zien hoe ver ze kunnen gaan. Tot het uiterste gaan, en dan nog wat verder kan erg bevredigend zijn, maar als het een patroon wordt kan het gemakkelijk leiden tot uitputting.

Moeten winnen is meestal een groot thema bij deze combinatie. Zelfs in het klein hebben Mars-Pluto-contacten een dwangmatige behoefte om te winnen. Het is de persoon die het spel tennis, scrabble of monopolie moet winnen of, als ze dat niet kunnen, ervoor kiest om helemaal niet te spelen. Ze voelen een sterke behoefte is om te overleven en te vechten, maar gedrag dat op deze gevoelens duidt, is veel duidelijker ook voor anderen zichtbaar met de oppositie en vierkant. Ook een onschuldig spelletje kunnen ze met een intensiteit spelen die eigenlijk niet past bij het woord ‘spelletje’.

Zeker met nauwkeurige conjuncties of harde aspecten is er meestal een kind-geschiedenis waarbij degene die het sterkst was altijd gelijk had. Het recht van het kind om te zeggen ‘ik wil dit’, of ‘nee, dit wil ik niet’ werd sterk ingeperkt, genegeerd of belachelijk gemaakt. Dit maakt het individu meestal onzeker over zijn vermogen om op latere leeftijd voor zichzelf op te komen, met alle gevoelens van machteloosheid die daarbij horen. Individuen kunnen dan gaan overdrijven om er zeker van te zijn dat ze hun zin krijgen, en lijken helemaal niet de moeite te nemen om nog enige aandacht te besteden aan diplomatie en compromissen, in de overtuiging dat het toch nutteloos is om te overleggen. Ze geloven dat als je standpunt of wens maar met voldoende kracht uitspreekt je de meeste kans hebt om te krijgen wat je wil.

Er is ook een veel subtielere variant, waarbij het individu over uitgesproken manipulatieve kwaliteiten beschikt, zodat de persoon krijgt wat hij wil op een meer geheime en subtiele manier. Dat lukt misschien een paar keer, maar als mensen doorkrijgen wat er eigenlijk gebeurt kunnen ze daar behoorlijk boos om worden. Hoewel deze laatste situatie zeker niet ongewoon is, is de meer gebruikelijke manifestatie met de harde aspecten de neiging om overdreven krachtig te zijn.

Zoals altijd heeft Pluto de neiging om de planetaire principes die het aanraakt te begraven. In combinatie met Mars is dat het ondergronds gaan van woede, energie en een soort beestachtige seksualiteit. Echter, als er voldoende druk van buitenaf ontstaat – of als het veilig genoeg lijkt – zullen deze eigenschappen naar boven komen wanneer ze worden geactiveerd door geschikte transits, en wanneer ze dat doen, zal dit vaak met een geweldige kracht zijn.

Mars-Pluto-woede is niet zozeer alledaagse boosheid die ontstaat als er iets gebeurt wat je niet wil, maar primaire, pure en vulkanische woede, of ook wel de woede van het gillende kind dat, om welke reden dan ook, te bang was om boos te worden toen hij jong was. En de woede die nooit tot uitdrukking werd gebracht, zinkt naar het onbewuste, wacht daar af tot het weer wordt getriggerd. Het was nooit weg, alleen maar tijdelijk uit het zicht. In de kindertijd was er meestal veel vrij rondzwevende woede, vaak met seksuele ondertonen. Dergelijke gevoelens waren in ieder geval vaak onbewust of grotendeels onuitgesproken.

Mars en Pluto samen worden gewoonlijk gezien als een aanduiding van verkrachting, maar niet alleen maar in seksuele zin – ook al is het aspect zowel bij dader als slachtoffer vaak aanwezig.  Maar de echte betekenis van het woord is 'met geweld nemen' en dit kan in verschillende contexten worden begrepen. Degenen met Mars-Pluto-contacten weten alles over ‘met geweld nemen’; dat is meestal een eigenschap van de omgeving waarin ze zijn opgegroeid. Dus ook al is seksueel misbruik een mogelijkheid, het is zeker niet altijd zo dat dit heeft plaatsgevonden bij degenen die dit aspect hebben. Maar wat bijna altijd wel gebeurde is dat de volwassenen de grenzen en integriteit van het jonge kind diverse malen genegeerd en overtreden hebben.

Zelf aan dergelijk gedrag toegeven is niet de gebruikelijke manifestatie, maar het kan gebeuren en het is wat men zou kunnen verwachten dat gebeurt met elk kind dat zich voortdurend gedwarsboomd en machteloos en boos heeft gevoeld. Het idee van ‘met geweld nemen’ en de grenzen van anderen overschrijden komt opnieuw terug, maar dan als eigen actie, in plaats van het te moeten ondergaan. Er is vaak een dwangmatige drang naar macht met deze aspecten. Een dergelijke combinatie van twee sterke planeten kan de kracht leveren waarmee grote dingen worden gemaakt en die kunnen leiden tot diepgaande persoonlijke transformatie, maar het kan ook aan de basis liggen van wreedheid en geweld.

Mensen met nauwkeurige harde aspecten, en niet zelden de conjunctie, zullen vaak zelf een geschiedenis hebben van fysiek geweld, wreedheid of seksueel misbruik. Verkrachting is een veel voorkomende manifestatie van deze combinatie en ik heb gevallen gekend waarin de persoon zelf niet echt werd misbruikt, maar het gevoel had dat hij of zij een groot deel van de onderliggende seksuele woede in het huishouden opnam en in het eigen lichaam opsloeg. Ik heb ook mensen ontmoet met deze contacten die zijn verwekt vanuit een verkrachtingssituatie, of die te maken hadden met een ouder die door de ander regelmatig tot seksueel contact werd gedwongen. Het is dan ook niet vreemd dat Mars-Pluto-mensen van beide geslachten meestal een diep wantrouwen hebben jegens mannen en wat 'mannelijke energie' zou kunnen worden genoemd.

Mensen met deze contacten komen vaak in levenssituaties terecht, waardoor ze op de een of andere manier met seksuele taboes te maken krijgen. Seksuele relaties met hun eigen geslacht of met mensen uit een heel andere cultuur, en meestal een andere huidskleur, kunnen hiervan voorbeelden zijn. Wat een seksueel taboe is zal variëren van gezin tot gezin, van samenleving tot samenleving, en zal met de jaren veranderen. Maar de kans dat ze te maken krijgen met afkeuring, uitstoting, en grove opmerkingen vanwege hun seksuele keuzes is groot.

Voor Mars-Pluto is er een aspect van seksualiteit dat wordt ervaren als duister, woest en beestachtig, en dit kan als zeer opwindend of levensbedreigend worden beschouwd. Het individu draagt ​​vaak woeste beelden van de seksuele handeling met zich mee en ziet penetratie meer als een aanval dan iets anders. Het leven wordt veel gemakkelijker voor de Mars-Pluto-persoon wanneer hij kan toegeven dat hij zich soms moorddadig voelt en kan ontdekken dat hij niet de enige is die deze gevoelens heeft. En gevoelens zijn nog geen handelingen. Je mag alles denken, en van alles voelen, en over van alles fantaseren – maar je mag niet alles zeggen, of alles doen. Als ze zich dit realiseren ontstaat er meer ruimte.

De echte problemen voor Mars-Pluto wanneer ze in de horoscopen van anders zachte en vriendelijke mensen staan kunnen te maken hebben met hun eigen gewelddadige gevoelens, en dit is waarom het type het vaak moeilijk kan vinden om zichzelf toe te staan ​​woede te uiten en waarom ze zo meedogenloos ten opzichte van zichzelf kunnen zijn. Jezelf niet de eigenaar voelen van woede kan er ook toe leiden dat de persoon andere mensen of levenssituaties aantrekt die gewelddadig zijn of bovenmenselijke moed of uithoudingsvermogen vereisen. Door dergelijke situaties tegen te komen, wordt de Mars-Pluto persoon gedwongen contact te krijgen met hun eigen meedogenloosheid, woede en sterke overlevingsinstinct.

Omdat de Mars-Pluto-persoon meestal het een en ander weet over schending van grenzen, kan het individu een diep begrip hebben van enkele van de meer verborgen aspecten van onze samenleving, en meer in het bijzonder van de kanten van het leven die een beschaafd persoon liever niet zou willen weten of erkennen. Het is dan ook niet verrassend dat deze contacten vaak worden aangetroffen in de horoscopen van mensen die werken met mensen die misbruik hebben gepleegd of zelf misbruikt zijn.

Deze combinatie kan worden geassocieerd met ‘vechten tot de dood’ en soms met het afweren van de dood. Elisabeth Kübler Ross heeft een nauw vierkant tussen een Zon-Pluto-conjunctie en Mars. Door haar werk (On Death and Dying) is ze een van de eersten geweest die de taboes rond de dood heeft onderzocht. Ze onderwees ook de filosofie van leven tot je sterft en dit weerspiegelt in hoge mate een positief gebruikte Mars-Pluto-uitwisseling. Andere voorbeelden zijn mensen die bij Slachtofferhulp werken, in een TBS kliniek, in een hospice of bij de zedenpolitie.

Misschien omdat er zo'n sterk overlevingsinstinct is met deze combinatie, hebben mensen vaak een enorme weerstand tegen ziekten en vooral tegen alledaagse dingen zoals verkoudheid. Misschien zijn dit ook de mensen die graag elke ochtend in ijskoud water gaan zwemmen omdat ze daarmee hun weerstand verhogen. Zelfs Mars-Pluto-mensen wier leven niet wordt bedreigd, zullen vaak op situaties reageren alsof ze dat wel zijn.

Mensen met deze combinaties zijn meestal in staat tot buitengewone moed en uithoudingsvermogen. De moed zal vaak emotioneel zijn in tegenstelling tot fysiek, hoewel deze combinatie nuttig is voor degenen die fysiek tot het uiterste gaan; dansers, atleten, bergbeklimmers en dergelijke. Vooral bij vaste tekens kan de persoon Mars-Pluto het soort extreme situaties verdragen waarbij ieder ander al veel eerder zou opgeven.

De manier om deze combinatie te gebruiken, is dat het individu zich op legitieme wijze bezighoudt met iets dat voor hem bovenmenselijke inspanning vereist. En hoewel de inspanning niet fysiek hoeft te zijn, is het beoefenen van een dergelijke activiteit, een training of sport vaak een goede manier voor de persoon om bewust gebruik te maken van deze contacten. Tennis en squash zijn bijvoorbeeld een legitiem middel om een ​​flink pak slaag te geven en te krijgen. Omdat woede zo goed is in het aanwakkeren van allerlei soorten actie en omdat Mars-Pluto-mensen zo bang kunnen zijn om boos te worden, kan hun fysieke energie ook gekanaliseerd worden en is er vaak een soort fysieke inspanning nodig om deze op een veilige manier te voelen.

Dans is soms een therapeutische activiteit voor de Mars-Pluto-persoon, want behalve dat het een groot fysiek energieverbruik vereist, kan het ook behoorlijk seksueel voelen en er uit zien. Drummen is ook prima. Het houden van of werken met dieren is ook een manier om in contact te komen met het beest in jezelf. Ook zijn sommigen enorm teleurgesteld in mensen in het algemeen, en niet langer in staat om wie dan ook vertrouwen te geven, behalve dan hun huisdier.

Ik denk dat men Mars-Pluto ook kan associëren met interesse in magie en het occulte en dus met alle vormen van verborgen kracht en het idee van geest boven materie.

 

Vechten tot de dood. De strijd om te overleven. Dwangmatig winnen. Macht uitoefenen. Seksuele kracht. Begraven woede. Dwingend. Krachtige energie. Begraven woede. Verstikte wil. Vulkanische woede. Explosieve buien. Brandend verlangen. Dwangmatig verlangen. Controlerende kracht. Killer instincten. Catharsis door woede of fysieke activiteit. Je goed voelen na intense fysieke activiteit. Je vernieuwd voelen door seks. Het verlangen om te vernietigen en uit te roeien. Het oude moeten loslaten om plaats te maken voor nieuwe acties en inspiraties. Het verlangen om te doden. Fysieke controle. Vecht om te overleven. Gevecht om de macht. Je dood vechten. Iets moeten bewijzen. Misdaadbestrijders, maar ook criminelen. Ondergrondse activiteiten. Hergebruik van energie. Recycling. Helende energie. Intense energie. Energie die kan transformeren wat het aanraakt. Intense kracht. Brutaliteit. Wreedheid. Misbruik. Geweld. Asociaal gedrag. Mensen het gevoel geven dat ze om je heen op eierschalen lopen. Spanning. Onvermogen om spanning los te laten. Opbouw van stress.

Bereidheid om te doen wat nodig is, ongeacht of het andere mensen bevalt. Dingen laten gebeuren zonder per se te weten waarom of hoe. Onbewuste motivaties om de dingen te doen die u doet. Het aanboren van een diep reservoir. Onvermoeibare inspanning. Meedogenloosheid. Intense en soms duistere seksuele energie. Maar ook: onderdrukte seksuele impulsen. Seksuele taboes. Gewelddadige taboes. Geobsedeerd door seks. Geobsedeerd door geweld. Geobsedeerd door winnen. Macht uitoefenen. Destructieve acties. Destructieve impulsen. Je gedwongen voelen om te transformeren. Gedreven om ‘dode’ aspecten van jezelf en je leven eraf te schrapen. De drive om te vernietigen en te vernieuwen. Afsnijden van wat dood of stervend is.

Enorme moed. Impulsen onder controle houden. Woede beheersen. Je zin in seks onder controle houden. Seksuele dwang. Woede onder controle houden. Niet makkelijk in de omgang. Van binnen verbranden. Kracht. Intens orgasme. Gewelddadig orgasme. Sterke zin in seks. Transformatie initiëren. Actieve genezing. Helende energie. Obsessieve acties. Obsessieve energie. De moed om helemaal opnieuw te beginnen. Moedig genoeg om door te gaan. Niet aflatende controle. Niet aflatende moed. Meedogenloosheid. Catharsis initiëren. Actief geheimen onthullen. Geheimen actief begraven. Geheimzinnige acties. De drive om te onderzoeken en bloot te leggen. Geen middel onbeproefd gelaten. Obsessie met wat verborgen is. Fysieke obsessies. Het lichaam transformeren. Bodybuilders. Gewichtheffers. Mensen die fysieke uitlaatklep nodig hebben, zodat ze niet ontploffen.

Frustratie door opgekropte energie. Impuls om te vernietigen. Fysieke prestaties. Eenzijdige focus. Passies volgen. Paranoïde zijn. Detectives. Spionnen. Bendeleden. Onvermogen om los te komen. Aangeboren begrip van wreedheid, woede en agressie. Begraven verlangens. Depressie wanneer de passie in het leven ontbreekt. Frustratie als er niets is om te doen. Woede, uithalen en wreedheid wanneer verlangens en passies worden onderdrukt of gedwarsboomd. Bovenmenselijke inspanning. Jezelf op alle niveaus tot het punt van volledige en totale uitputting brengen. Krachtige inspanning. Dominantie en/of onderdanigheid. Lichamelijk trauma. Seksueel trauma. Seksueel misbruik. Ontembare wil. Woede die leidt tot verandering. Het occulte en verborgene. Macht door magie.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Mars in Schorpioen (maar minder uitgesproken) en Mars in het achtste huis

Pluto in het eerste huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Pluto in Ram hier niet onder valt.

 

Terug

Mars-Neptunus

Zoals altijd zijn de mogelijkheden eindeloos, maar gewoonlijk verfijnt Neptunus de agressieve impulsen van Mars en ondanks uiterlijke schijn van kracht voelt het individu met Mars-Neptunus zich vaak niet goed in staat tot zelfverdediging. Mensen met deze aspecten vaker dan de meesten geneigd tot passieve agressie. Dat kan allerlei vormen aannemen: ja zeggen en nee doen (of andersom), bij kritiek anderen beschuldigen, negeren of zwijgen terwijl wordt gevraagd om een respons, op cruciale momenten het laten afweten – maar kern is steeds dat er geen werkelijke verantwoordelijkheid wordt genomen.

Een andere mogelijkheid is slachtoffer gedrag – ook dan worden anderen of de omstandigheden de schuld gegeven, in plaats van te willen begrijpen dat zelf gemaakte keuzes consequenties hebben, en dat je dus ook zelf de gevolgen daarvan moet dragen.

Hoewel ze heel creatief kunnen zijn om hun motieven en persoonlijke agenda verborgen te houden (in feite lijken velen van hen op het eerste gezicht nogal zachtaardig en toegeeflijk) kunnen ze uiteindelijk wrok gaan voelen voor de mensen die hen dingen laten doen waar ze eigenlijk weerstand bij voelen. Het is niet zo dat ze niet boos worden of die woede niet tonen. Velen zullen echter vaker wel dan niet toegeven aan andermans verlangens, maar worden toch boos op die persoon die de controle heeft, ook al hebben ze die zelf weggegeven. Sommigen geven hun macht bijvoorbeeld op aan een partner en nemen vaak de rol op zich van degene die toegeeft of dingen opgeeft om de ander gelukkig te maken. Wrok hierover neemt echter toe, en hoewel mensen met harmonieuze Mars-Neptunus-aspecten gemakkelijker toegeven aan anderen zonder boos te zijn omdat ze dat doen, zullen degenen met harde Mars-Neptunus-aspecten eerder het gevoel hebben dat er op hen wordt getrapt en op verborgen manieren wraak nemen. Ze zullen moeten leren inzien dat je bewust en vrijwillig de macht aan iemand anders kan geven: of niet. Wrok heeft een manier om zichzelf op te bouwen en te vervormen tot iets lelijks als je er niet op de juiste manier en direct mee omgaat. Door te kiezen voor de passief agressieve benadering wordt het probleem niet werkelijk opgelost.

Niet in staat en soms te gevoelig om hun eigen woede te uiten, ontmoeten ze die van buitenaf en worden inderdaad het slachtoffer van de agressie van anderen of op zijn minst krijgen ze te maken met boze gevoelens. In werkelijkheid zijn ze echter het slachtoffer van hun eigen onuitgesproken woede. Als dit contact in de horoscoop van een vader of moeder staat kunnen zij bijvoorbeeld nukkige en weerbarstige kinderen hebben. Als peuters zijn de jongeren overdreven agressief en erg storend, ze slaan soms hun ouders fysiek en worden er nauwelijks van weerhouden om zo te doen. Ze zijn zo omdat hun Mars-Neptunus-ouders niet hard tegen hen durven zijn en geen duidelijke grenzen kunnen stellen. Of het zijn kinderen die hun zin krijgen door te gaan huilen. Omdat ze zo zacht zijn, ontvangen ze van het kind hun eigen onuitgesproken woede.

Het kan ook op werkvloer terug komen, in het samenwerken met anderen. Werk bestaat altijd voor een deel uit dagelijkse problemen oplossen en zij zijn geneigd om hier weg te duiken als het krachtige actie vereist. Ook vinden ze het soms moeilijk om bij conflicten met collega’s op hun strepen te staan: liever hebben ze het dat het probleem als vanzelf oplost door er geen aandacht aan te besteden. Dat kan mensen ook het gevoel geven dat ze niet echt te vertrouwen zijn, dus het is goed om daar aandacht aan te besteden. Bijvoorbeeld door te kijken in welk teken Mars staat – dat geeft aan op welke manier boosheid uiten en actie ondernemen het meest natuurlijk komt.

Een heel andere  mogelijkheid met deze combinatie is dat het mensen kan aangeven die een fascinerende aantrekkingskracht op anderen uitoefenen – alsof een ondefinieerbaar charisma hebben, een gemakkelijke, sympathieke charme. Instant aantrekkelijk. Anderen kunnen gemakkelijk hun fantasieën op de Mars-Neptunus-persoon projecteren, want zij lijken een suggestie van mysterie en intrige uit te stralen. Ook kunnen zij door hun lichaam (Mars) de verbeeldingskracht (Neptunus) van anderen oproepen, en deze combinatie kan dus ook voorkomen bij sporters die veel aandacht in de media krijgen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld acteurs, of anderen die actief en bekend door hun artistieke prestaties.

Ik heb gezien dat zowel mannen als vrouwen met deze contacten bodybuilding doen en het type is over het algemeen vaak behoorlijk gespierd als het aspect prominent wordt geplaatst. En ik denk dat een van de redenen voor dit frequente fysieke vertoon van kracht is dat mensen met harde contacten tussen deze planeten vaak twijfelen aan hun kracht en hun moed en daarom een ​​sterke behoefte hebben om de illusie van moed of een sterke lichaamsbouw te geven, voor zichzelf en voor anderen. Ze idealiseren fysieke kracht, zijn elke dag bezig met hun verschijning en hopen een bepaald ideaal lichaamsbeeld te realiseren.

Maar ook het omgekeerde is mogelijk: dat de waarneming van het lichaam zo sterk vervormd is dat er allerlei problemen ontstaan met de inname van voedsel (veel te veel, of veel te weinig), en dat er geen realistische inschatting is van wat het lichaam nodig heeft om sterk en gezond te zijn.

Sportactiviteiten bieden zeker een uitstekende manier om de harde aspecten tussen deze planeten te gebruiken. Iedereen met een sterke Neptunus in hun horoscoop kan de behoefte om de dromen, fantasieën, gevoelens en verlangens van de hele samenleving belichamen. In combinatie met Mars is het vaak door middel van sport of andere activiteiten. Elke strijd die de aandacht van het publiek trekt – en de nodige emoties oproept – en die ook door de media wordt gevolgd valt hieronder. Denk aan de voetbalwedstrijd op de televisie, het veel bekeken titelgevecht om kampioenschap boksen, of de grote media aandacht voor de Olympische Spelen.

Soms is actie die met Neptunus te maken heeft het meest voor de hand liggend en wordt dus ook werken met film, fotografie, beeldende kunst en het podium geïmpliceerd. Dergelijke artistieke media kunnen ook een voertuig zijn waarin het individu vorm kan geven aan de mythen van de hele samenleving. Dus in de filmindustrie zou je je kunnen voorstellen dat de acteur, regisseur of wie dan ook gewelddadige situaties dramatiseert waarin redders vechten om op de een of andere manier slachtoffers te redden. Televisie en film vormen ook een voertuig voor de belichaming van de seksuele fantasieën van het collectief, evenals de seksuele fantasieën van degenen die het script schrijven, de rollen spelen, de scène opnemen of de show regisseren.

Beide geslachten zijn in zekere zin gefascineerd door het idee van “een echte man”. Terwijl mannen soms proberen het beeld te belichamen van wat ze denken dat dit betekent door te trainen in de sportschool, worden vrouwen vaak verliefd op iemand die de illusie van kracht belichaamt. In het klassieke man-vrouw-scenario blijkt hij, wanneer ze hem mee naar huis neemt, soms meer een slachtoffer dan een ridder in glanzend harnas. Het contact tussen Mars en Neptunus staat in haar horoscoop en ze redt hem - van zijn onzekerheid, zijn kwetsbaarheid, zijn gebrek aan richting, zijn drinken of een hele reeks andere mogelijkheden. Maar het kan ook zijn dat ze te maken krijgt met een “hyper-man” – iemand die zo bezeten is van het bepaalde beelden en idealen over wat een echte man moet zijn dat hij ook bereid is om spierversterkende middelen te slikken. Natuurlijk zijn dit uitzonderingen, maar als ze zich voordoen zal dit aspect daarbij vaak een rol spelen.

Alle harde aspecten van Mars creëren problemen rond het ervaren en ontladen van woede. Voor degenen met Mars-Neptunus-contacten kan het probleem in de eerste plaats zijn om deze gevoelens te ervaren, en ze als eigen te voelen. De harde contacten kunnen af ​​en toe worden gevonden bij mensen wier woede geen grenzen lijkt te kennen, en dus kunnen harde aspecten, zoals meestal bij Mars, agressief gedrag produceren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Mars-Saturnus-woede heeft de Mars-Neptunus-persoon vaak niemand of niets specifieks om zijn woede op te richten en dus kan het overal naar buiten komen. De woede van Mars-Neptunus kan gevaarlijker zijn dan die van Mars-Saturnus, want er is misschien geen controle over de uitdrukking ervan.

Maar meestal verdwijnt de woede van Mars-Neptunus gewoon en merkt het individu dat hij huilt als hij wilde schreeuwen. Klassiek is het Mars-Neptunus-type zeer emotioneel, terwijl het tegelijkertijd een afkeer heeft van en ongeduldig is met vertoon van zwakte en zelfs uitingen van sentimentaliteit, hetzij van zichzelf, hetzij bij anderen. Zoals altijd idealiseert het type kracht, vaak zonder een duidelijk idee te hebben van wat kracht eigenlijk is. En zoals eerder opgemerkt, ligt de echte kracht van het type meestal in hun gevoeligheid, mededogen, empathie en verbeeldingskracht. Het lijkt er vaak op dat het doel van enkele van de gebeurtenissen in het leven van het individu is dat ze dit ontdekken.

Vaak ziet de Mars-Neptunus-persoon (vooral bij het oppositie aspect) zichzelf en anderen als ‘slachtoffers’ van de agressie van andere mensen. Mars-Neptunus-individuen zijn erg geneigd om te denken in termen van ‘goeden’ en ‘slechteriken’. En degenen met het vierkante aspect vinden het vaak bijzonder moeilijk om voor zichzelf op te komen, hun vermogen om dat te doen wordt vaak geblokkeerd door gevoelens van twijfel aan zichzelf en idealistische opvattingen over pacifisme die dienen als rechtvaardiging om niet met kracht en overtuiging te handelen als dat nodig is.

Mensen met de Mars-Neptunus combinatie kunnen gemakkelijk verleid worden – ook om dingen te doen die eigenlijk verboden of illegaal zijn. Als dit aspect overheersend aanwezig is in de horoscoop kan dat betekenen dat het vermogen om actie te ondernemen, een richting en een doel te kiezen (Mars) ondermijnt wordt door Neptunus, waardoor het allemaal onduidelijk en diffuus wordt. Het individu wil zoveel tegelijk doen, maar doet voor alles maar een beetje. Als het individu niet een duidelijk eigen richting kiest, staan ​​ze vaak open om verleid te worden om de doelen van anderen te helpen realiseren, vooral als dergelijke projecten bijna te mooi klinken om waar te zijn of de mogelijkheid bieden van een toekomstige gemakkelijke levensstijl.

Je kunt je ook voorstellen dat dit een combinatie is die wijst op drank- en drugsgebruik – wat in veel gevallen ook de seksuele gevoelens verandert. Soms doordat het ontremmend werkt en je meer zin krijgt, soms omdat daardoor die gevoelens afnemen, en soms omdat ze het vermogen bij mannen om te presteren verhogen of verlagen. Ook kan het van invloed zijn op de agressie: berucht is het effect van alcohol op het gebruik van geweld, maar bijvoorbeeld ook een groter aantal verwondingen door risicovol gedrag en verregaande zorgeloosheid over de eigen veiligheid.

Mensen met Mars - de harde aspecten van Neptunus worden vaak ook op andere manieren het slachtoffer van hun eigen agressie. In zijn meest negatieve manifestatie lijkt het type bijzonder vatbaar voor vreemde psychosomatische ziekten of de zelf toegebrachte stoornissen die verband houden met drank of drugs. Verder heeft Mars een sterke relatie met algemene weerstand en het immuunsysteem – en Neptunus zal dat, zeker bij de harde aspecten, zodanig verzwakken dat bacteriën en virussen het lichaam gemakkelijk kunnen infiltreren, waardoor deze mensen bijzonder vatbaar zijn voor verkoudheid, griep en een waaier aan andere infectueuze ziektes. Als de aspecten harmonieus zijn zou dat ook kunnen betekenen dat iemand bijzonder goed reageert op hele zachte behandelingen als Bach Bloesem therapie, homeopathie, massage, yoga of wandelingen in de natuur.

Als de combinatie op de een of andere manier verbonden is met Venus of het zevende huis kan het ook een rol spelen in de relatie. Met Neptunus is er altijd de mogelijkheid dat er de weg naar beneden wordt gekozen, en het gevaar bestaat dat de partner zwak is, gevoelig voor verslavingen of weinig van het leven maakt. Het kan aanduiden dat men moet zorgen voor een zieke partner, maar het kan ook betekenen dat men de partner aan zichzelf bindt door de ziekte. Niet als vorm van manipulatie, want dit zijn geen bewust gemaakte keuzes. Maar planeten als Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto kunnen ook altijd een aanwijzing zijn voor het noodlot – en ziektes kunnen daar ook onder vallen. Bij de harmonieuze aspecten – of met misschien met wat meer moeite ook bij de harde aspecten – kan het ook aangeven dat de partner bijzonder artistiek is, gevoelig, fantasierijk, en een bijzonder rijk innerlijk leven heeft.

Het seksuele leven van iemand met een Mars-Neptunus persoon kan net zo saai en voorspelbaar zijn als bij ieder ander – maar soms ook niet. Soms zelfs helemaal niet. Want de invloed van Neptunus kan ook zijn dat er geen enkele grens wordt gesteld, dat alles wat mogelijk is ook mag, dat wat anderen zelfrespect zouden noemen geen overweging is, dat iedere verleiding interessant is om te verkennen. Velen willen zichzelf graag volledig verliezen in de ultieme seksuele ervaring. Sommigen zijn bovenmatig geïnteresseerd in seksueel getinte afbeeldingen van modellen, sommigen zijn veel bezig met pornografie. Verslaving aan seksuele activiteiten of afbeeldingen of films is zeker ook een mogelijke (!) expressie van deze combinatie.

(En net als bij aspecten van Saturnus, Uranus en Pluto op Mars kan dit ook een aanwijzing zijn van anders dan gewone seksuele behoeftes maar daar zal ik later op deze site meer over gaan schrijven in een apart artikel.)

Een andere vorm komt net zo goed voor, want voor sommige Mars-Neptunus-individuen moeten mystiek en eenheid met het universum samengaan met de seksuele handeling. Dit is bij uitstek een combinatie waarbij het verkennen van tantra-praktijken bijzonder goed kan uitpakken, omdat hi{er seksualiteit en spiritualiteit samen werken in plaats van, zoals meestal, elkaar wederzijds uitsluiten. Degenen met de zachte aspecten vinden het verwerven van een hemelse relatie vaak veel gemakkelijker te realiseren. En zoals altijd hebben degenen met de zachte aspecten de neiging om te accepteren wat ze hebben en wat Neptunus betreft, zou je kunnen zeggen dat ze de romantische en seksuele relatie die ze hebben idealiseren.

Bij conjunctie en harde aspecten tussen Mars en Neptunus kunnen deze mensen zichzelf in een aantal zeer rommelige, onromantische liefdesrelaties brengen, waarin ze in feite niet gewaardeerd worden maar in plaats daarvan gebruikt, om een ongemakkelijke situatie tijdelijk te verlichten door wat afleiding te zoeken. De verleiding was sprookjesachtig, maar de ontnuchterende waarheid blijkt later, als ze er achter komen dat het nooit werkelijk de bedoeling was om een serieuze relatie te gaan beginnen. En natuurlijk kan dit ook degene aangeven die date na date organiseert, een gemakkelijke, maar ietwat oppervlakkige nacht of week met veel seks heeft, en dan het contact weer dumpt, op zoek naar de volgende sensatie.

Hoewel moeilijke aspecten tussen deze planeten in extreme gevallen niet altijd de meest prettige gevolgen hebben, zijn deze hier misschien overdreven. De aanwezigheid van een sterke Saturnus zal veel doen om de meer extreme manifestaties van deze combinatie teniet te doen, maar als die planeet daadwerkelijk aan de configuratie meedoet, kan de spanning zelfs toenemen. De relatie tussen Saturnus en Neptunus is ook de relatie tussen droom en werkelijkheid, ideaal en realiteit, wat het hoogst haalbare is en het meest waarschijnlijke. Als deze combinatie ingebed is in een iemand met een gezond realiteitsbesef kan het een aantal prettige mogelijkheden aangeven – maar als het de overhand heeft kan het ook betekenen dat de betrokkene een aantal keren moet ontdekken dat de schone schijn illusie was. De uitdaging voor degenen met de harde aspecten tussen deze planeten is vaak om te handelen naar hun dromen, visioenen en idealen, om ze in de praktijk te brengen.

 

De moed om namens een hogere macht te handelen. Energie gebruiken voor een hoger doel. Acties die een hoger doel dienen. Seksualiteit die een hogere macht dient. Spirituele seksualiteit. Idealiseren van de seksuele ervaring. Passie idealiseren. Gepassioneerd door idealen. Fysiek willen samenvoegen. Fysieke overgave. Je overgeven aan je fysieke impulsen, in positieve of negatieve zin. Een drive die geen grenzen kent. Geen grenzen hebben rond wat je wel en niet wilt doen. Zwakke fysieke grenzen. Onvermogen om nee te zeggen. Handelen als een martelaar. Zelfopoffering. Spirituele energie. Verfijnde, delicate energie. Acties die worden gedicteerd door andere werkelijkheden en buitenaardse ervaringen. Zelfbevestiging op een chaotische manier. Ongerichte energie. Onzelfzuchtige inspanningen. Geen idee wat ik nu moet doen. Moeilijkheden om toegang te krijgen tot persoonlijke wilskracht. Moeilijkheden om voor jezelf te handelen. Plaats jezelf als laatste.

Energiek dansen. Energie stoppen in het spirituele en meditatie. Betoverend. Oogverblindend. Goochelaars. Tovenaars. Oplichters. De magie van seks. Verleiding. Ineffectief. Vergeefse inspanningen. Slordige acties. Een zwakke vader. Het gevoel hebben dat de mannen in je leven onbetrouwbaar, zwak of gewoon niet in de buurt zijn. Geen sterke mannen in je leven. Verwarring over mannelijkheid. De gevoelige man. Spirituele mannen. Mannen die de normale ideeën overstijgen van wat het betekent om mannelijk te zijn. Gedesillusioneerd door mannen. In de steek gelaten voelen door mannen. Teleurgesteld door de acties van mensen. Het gevoel hebben dat zelfbevestiging zinloos is. Strijd over idealen. Handelen vanuit mededogen, met gevoel. Zwakke wil. Deurmat, sneeuwvlokje, huilebalk. Handelen naar idealen. Opkomen voor de underdog. Spiritueel competitief. Muzikaal competitief. Poëziewedstrijden. Laat je fantasie gelden. De moed om los te laten.

Acute fysieke gevoeligheid. Je zintuigen afstompen als een manier om met woede om te gaan. Drugs, alcohol, seks ... of iets anders gebruiken om uit de realiteit te stappen in plaats van met woede om te gaan. Dagdromen als reactie op woede. Uit elkaar gaan om met woede om te gaan. Een spiritueel pad vinden dat je helpt woede los te laten. Energie vrijmaken door fantasierijke, droomachtige ervaringen. Energie vrijgeven door meditatie. Actieve meditatie. Actieve dromers. Filmacteurs. Magnetische seksualiteit. Een seksuele aanwezigheid overbrengen op film. Het vermogen om te hypnotiseren. Een uitlaatklep vinden voor woede door middel van acteren, dansen of muziek. Competitief dansen. Gewelddadige dromen. Waanvoorstellingen. Extatische dans. Energie op onmerkbare manieren verplaatsen. Omgaan met krachten die andere mensen moeilijk kunnen zien of herkennen. Psychische energie. Reiki. Tai Chi. Subtiele kracht. Handelen naar aanleiding van dromen. Onrealistische benadering. Onduidelijk richtingsgevoel. Ongeduld dat oplost. Energie die oplost. Kracht die oplost. Moed die oplost. Transcendentale energie. Vermijden. Ontsnappen. Gepassioneerde dichters. Alomtegenwoordige lust. Vecht tegen geesten. Verslaving bestrijden. Seksuele fantasie. Seksuele overgave en passiviteit. Masochisme. Slachtoffers van geweld. De illusie van kracht. Vechten namens de underdog. Passieve agressie. Idealen in praktijk brengen.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Mars in Vissen (maar minder uitgesproken), Mars in het twaalfde huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Neptunus in Ram hier niet onder valt.

 

Terug

Mars-Uranus

Mensen met deze combinatie zijn geneigd om hun eigen regels te willen maken en houden er duidelijk niet erg van om de bevelen van anderen op te moeten volgen. Ze zijn origineel, inventief en slim, maar ook grillig en geneigd om alles te verstoren. Soms ook is er sprake van provoceren en uitdagen, alsof ze de ander willen uitnodigen om het conflict aan te gaan. En als zijn sommigen daarin een stuk tactischer, Mars-Uranus-mensen zijn altijd geneigd om vragen te stellen bij de manier waarop dingen traditioneel gedaan worden. Ze houden niet van routine aangezien ze zich hierdoor snel gaan vervelen. Ze voelen zich veel meer thuis in de rol van pionier, vernieuwer, voorloper, degene die als eerste nieuwe technieken omarmt.

Handelend in zijn puurste vorm, onbelemmerd door andere factoren in de kaart, zal Mars-Uranus zeggen: 'Dit is wat ik ga doen ... pech voor jou als je het niet leuk vindt.' Mars-Uranus haat én negeert elke vorm van beperking.

Hoewel individualistisch en eigenwijs zijn ze ook in staat met heel veel verschillende mensen om te gaan, al heeft het contact altijd iets afstandelijks – alsof ze altijd ruimte blijven houden om plotseling weg te kunnen gaan. 

Doorgaans lijkt de persoon met een prominent Mars-Uranus-contact hyperactief, alsof hij of zijn een sterk gespannen zenuwstelsel heeft. Dit kan de persoon zijn die gewoon nooit lijkt te stoppen. Soms hebben ze een explosief humeur, zijn ze gespannen en nerveus en vinden ze het moeilijk om te vertragen en te ontspannen. Soms komt en gaat de fysieke energie met horten en stoten naarmate het individu ouder wordt, maar mentaal blijft de dynamiek bestaan, en dus ook de algemene rusteloosheid.

Mensen met dit contact weten niet alleen wat ze willen, maar ook de snelste route om dat te bereiken. Dit is de persoon die niet kan wachten en niet wil wachten, de voetganger die weinig gebruik maakt van zebrapaden of verkeerslichten, maar gewoon de weg oversteekt.

Dit is een combinatie die aangeeft dat iemand snel en plotseling besluiten kan nemen en er daarna ook vol voor gaat: geen twijfel, of nog eens goed nadenken en met anderen overleggen. Vooral degenen met de harde aspecten kunnen erg ongeduldig zijn, en niet alleen ongeduldig, maar soms ook verwoed eigenzinnig en koppig, hoewel deze eigenschappen meestal 'verzacht' worden door andere factoren in de horoscoop, vooral als de meegaande en meewerkende Venus ook prominent aanwezig is. En de zachte aspecten zijn lang niet zo eigenzinnig en de manifestaties zijn zelden zo dramatisch. Meer mensen die geen moeite hebben om knopen door te hakken.

Hoewel dit vaak leidt tot een extremisme, is dit niettemin buitengewoon nuttig om te hebben in elke situatie die beslissende en onmiddellijke actie vereist. En Mars-Uranus is niet alleen snel en actief, maar ook vindingrijk. Denk aan een F1 coureur die ook bij enorme snelheden toch controle houdt over de auto. Degenen met deze sterke combinatie hebben vaak een groot talent om uit moeilijke situaties te komen, en ze zijn vaak zeer origineel in de manier waarop ze dingen doen. Op een manier die anderen doet verzuchten: “hoe kóm je er op?”

Mars-Uranus heeft de reputatie ongevallen te veroorzaken, vooral wanneer ongevallen het resultaat zijn van het nemen van overhaaste maatregelen of het onnodig nemen van risico's, en het niet naleven van regels en het nemen van voorzorgsmaatregelen. In de regel heeft de Mars-Uranus-persoon te veel haast om aandacht te schenken aan veiligheid en is hij of zij te eigenzinnig om te luisteren naar andermans meningen of waarschuwingen.

Ongelukken kunnen dus gebeuren en het is onvermijdelijk dat ze zeer plotseling en vaak nogal dramatisch zullen gebeuren, waarbij het misschien gaat om messen of andere wapens, metalen of scherpe gereedschappen. Misschien elektriciteit. Ook branden lijken te worden aangeduid door Mars-Uranus. Dit is een veel voorkomend contact in de horoscopen van degenen bij de brandweer of op de ambulance werken. Mars-Uranus moet zeker ook een relatie hebben met vuurwerk – maar ook van plotselinge uitbarstingen van geweld in het algemeen.

Als Mars of Uranus van betekenis zijn voor het werk in de horoscoop van het individu dan zal werk vaak gepaard gaan met scherpe instrumenten zoals snijgereedschappen. In feite zijn Mars-Uranus-mensen vaak helemaal thuis in het werken met machines of instrumenten en goed in het repareren van apparaten als ze het niet meer doen. Het is niet noodzakelijk dat Mars-Uranus weet hoe het ding werkt (oké, het helpt wel), maar het feit dat ze geen enkele terughoudendheid hebben om een ​​risico te nemen betekent ook dat het gewoon proberen. Vaak hebben deze mensen een soort intuïtieve band met machines. En hoe dan ook, het duurt zo lang om iets te laten repareren bij een goede reparatiewerkplaats.

Sommige mensen, meestal met de moeilijke aspecten, lijken machines te hebben, vooral elektrische machines, die ze voor altijd uitschakelen, alsof hun eigen elektriciteit het circuit in de weg zit. Ik vermoed dat dit ook te wijten kan zijn aan het extreme ongeduld van het type. Dat klinkt misschien een beetje alsof we de natuurwetten verlaten – maar ik heb inderdaad al heel vaak mensen met sterke Uranus aspecten (en dit is er zeker één) horen vertellen over spontane uitval van elektrische of elektronische apparaten in hun directe omgeving.

Mars-Uranus is een geweldig contact om mensen op weg te helpen, anderen tot actie te inspireren en soms in moeilijkheden te komen. ‘Kom op, kom snel, dit is opwindend’ is de strijdkreet van Mars-Uranus, die zelf misschien wel de eerste is die op zo'n pleidooi reageert. Vooral ouders die een puber hebben met dit aspect zullen een aantal horror-jaren tegemoet kunnen gaan als hun liefelijk nageslacht, blijkbaar blind voor elk gevaar, allerlei stunts uithaalt die bijna altijd toch wonderbaarlijk goed aflopen. Maar niet allemaal.

‘Kom snel’ kan ook een seksuele verklaring zijn voor Mars-Uranus, want deze mensen lijken zowel het talent als de behoefte te hebben om grote seksuele opwinding te genereren. Maar Mars-Uranus kan je aan de kant zetten zodra ze hebben ontdekt dat je (voor hen) net zo saai bent als iedereen. Dit aspect kan een aanwijzing zijn dat de betrokkene meer dan gemiddeld geïnteresseerd is in harde vormen van seks, seks met meerdere partners, en allerlei andere vormen waarbij de opwinding belangrijker is dan de intimiteit. Want Mars-Uranus houdt er van om conventies op verschillende manieren te negeren en is ongeduldig met sociale mores. Het is ze duidelijk dat er veel inconsistenties en hypocrisie bestaat in de seksuele waarden van de samenleving. Ze kunnen ook bijzonder openhartig en zonder schaamte allerlei dingen benoemen die anderen bijzonder schokkend vinden – en stiekem vinden ze die verontwaardiging ook wel leuk.

Vrouwen met dit contact zijn vooral geneigd om hun Mars-Uranus-aspecten uit te leven door betrokken te raken bij ‘opwindende’ mannen, misschien opwindend door hun snelle levensstijl, of mogelijk door hun neiging om in gevaarlijke situaties te leven. Mannen die bijna dagelijks het risico lopen zichzelf (of anderen) schade toe te brengen. Net als Venus-Uranus, lijkt Mars-Uranus bijzonder gevoelig voor projectie. Ik heb nogal wat vrouwen met deze contacten gekend die niet het gedrag vertoonden dat gewoonlijk aan Mars-Uranus kan worden toegeschreven, maar hun partners zeer zeker.

In wezen gedijt Mars-Uranus goed bij opwinding en gevaar, en dit is niet per se zo negatief of gewelddadig als het klinkt. Er zijn ook veel beroepen waarbij om kunnen gaan met dit soort situaties bijzonder goed van pas komt. Ambulance, brandweer, politie, leger, terrorismebestrijding, beveiliging, EHBO posten, chirurgie, enzovoorts. Werk waarbij wel protocollen zijn, maar weinig routine – waar ze toch al niet van houden. Werk dat vereist dat iemand onmiddellijk beslissingen durft te nemen op het gebied van leven of dood, gekoppeld aan het vermogen om ze snel uit te voeren.

Dat Mars-Uranus naar snelheid hunkert, openbaart zich soms in een voorliefde voor snelle auto's of motoren, of in enige vorm van racen. Voor Mars-Uranus is snelheid niet beangstigend maar opwindend. Ook duiken vanaf 20 meter hoogte, snowboarden buiten de piste, downhill-skating, ijshockey en rugby, of parachutespringen zijn een paar van de vele mogelijkheden die ze verzinnen om een paar opwindende momenten te creëren.

Dit is ook een goede combinatie om te vechten voor humanitaire kwesties. Vechten voor vooruitgang. Een goede combinatie voor alles waarvoor een of andere hervorming nodig is. En misschien op een extremer niveau: vrijheidsstrijders, huurlingen en revolutionairen. Net als Mars-Uranus wil de typische revolutionair snelle (maatschappelijke) veranderingen, en is ook bereid om geweld te gebruiken om dat af te dwingen. Dit is een combinatie waarbij – meestal progressieve – idealen en overtuigingen samengaan met de bereidheid om geweld te gebruiken. En als de kogels om je oren vliegen voel je tenminste dat je leeft.

 

Uitdagend. Pionier. Origineel. Zeer eigenwijs en zelfbepalend. Actief en onrustig. Durfal. Niet bang voor gevaar. Gespannen. Start dingen op. Seksuele opwinding. Plotseling geweld. Brokkenmaker. Elektrische branden. Vuurwerk. Vrijheidsstrijders. Revolutionairen. Hardhandig en ongevoelig. Kan goed met machines en apparaten omgaan. Verstorende kracht. Opstandige acties. Opstandige energie. Controversiële beweringen. De moed om onafhankelijk te handelen. De moed om je eigen ding te doen. Schokkende woede. Schokkend geweld. Onvoorspelbare woede-uitbarstingen. Roekeloos. Onverantwoordelijk. Onconventionele verlangens. Waaghalzen. Sensatie zoekers. Extreme sporten. Onaangenaam gedrag. Spastisch. Snelle acties. Onmiddellijke actie. Onmiddellijke kracht. Plotselinge acties. Hulpverleners in noodsituaties.

Gekke energie. Opwindende energie. Seksuele opwinding. Opwindende seks nodig. Fysieke opwinding nodig hebben. Elektrische aantrekkingskracht moeten voelen. Elektrische energie. Elektrische seksualiteit. Nerveuze energie. Zenuwachtig. Technische vaardigheid. Onvoorspelbare acties. Tegenstrijdigheid. Het tegenovergestelde doen van wat je zou moeten doen, zelfs als het niet in je eigen belang is. Het tegenovergestelde doen, omdat het opvolgen van bevelen ondraaglijk is. De moed hebben om je eigen weg te gaan. Uw individualiteit laten gelden. Vechten tegen de status quo. Extreem egoïsme. Handelen zonder goedkeuring. De opstand leiden. Vechten namens de underdog. Acties die anderen provoceren. Vechten voor onafhankelijkheid. Het vermogen om te handelen buiten wat de samenleving verwacht. Gedraagt ​​zich als een weirdo. Bizar gedrag. Rusteloos. Onrustig. Niet stil kunnen zitten. Snel verveeld. Voortdurend nieuwe en opwindende ervaringen nodig hebben.

Weigeren zich te onderwerpen aan gezagsdragers. Weigeren om iets te doen dat je niet wil doen. Ongeschikt. Punk. Het vermogen om snelle beslissingen te nemen. Geen aarzeling. Doorslaggevend. Gefascineerd door de mogelijkheden van computers en technologie. Excentriekelingen. Actief de regels overtreden. Persoonlijke vrijheid eisen. Eigenzinnig. Onvermogen om de mening van een ander te laten meewegen bij wat je besluit te doen. Geniale energie. Genie in actie. Technologische leider. Voorop blijven lopen in technologische vooruitgang. Randactiviteiten. Tegencultuur. Competitief op technologisch gebied. Extreme wedstrijden. Ongewone wedstrijden. Strijden om individuele vrijheid. De impuls om het tegenovergestelde te doen. De impuls om gehechtheden en verplichtingen te weerstaan. Originele acties. Spannende avonturen. Ongevoelige acties. Je doet alsof het je niet kan schelen. Afzijdig. Abrupte bewegingen. Humanitaire acties. Handelend namens de groep. Uw individualiteit behouden binnen een groep. Weigeren om te fuseren met anderen. Inventief leiderschap. Handelend op intuïtie. Handelen op plotselinge inzichten. Opeens precies weten wat te doen, en het dan doen. Actieve hervorming. Ongewone fitness oefeningen. Oefenprogramma's met hoge energie. Geavanceerde apparatuur. Ongevoeligheid. In opstand komen zonder reden. Separatistische neigingen.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Mars in Waterman (maar minder uitgesproken), Mars in het elfde huis. Maar Uranus is meestal veel heftiger en extremer dan het teken Waterman.

Uranus in het eerste huis (maar minder agressief)

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Uranus in Ram hier niet onder valt

 

Terug

Mars-Saturnus

Zoals met alle aspecten, kunnen Mars-Saturnus-contacten zich op een groot aantal verschillende manieren manifesteren. Ik denk echter dat het veilig is om met alle contacten te zeggen dat individuen met deze combinatie sterk in hun horoscoop, bewust of onbewust aangetrokken zullen worden tot situaties waarin hun vermogen tot kracht, uithoudingsvermogen en doorzettingsvermogen zal worden getest – soms tot aan breekpunt toe. Die situaties die dat vereisen kunnen fysiek, emotioneel of mentaal zijn, afhankelijk van alle andere horoscoopfactoren. Alle contacten tussen Mars en Saturnus suggereren dat het individu zeer tegenstrijdige energieën moet zien te integreren: angst met moed; agressie met controle; impuls met discipline.

Vooral de conjunctie en de harde contacten worden in verband gebracht met enerzijds verlamming van de wil en het onvermogen om voor zichzelf op te komen met anderzijds extreme zelfbepaling, moed en mogelijk agressieve overheersing. Deze combinatie kan duiden op gewelddadigheid, met name als Venus tegelijkertijd zwak staat. En dat kan dan zowel de dader als het slachtoffer aangeven – en zoals we weten kunnen die rollen ook in één persoon samenkomen.

De Mars-Saturnus-persoon zal vaak vechten namens een of andere autoriteit, zoals bijvoorbeeld in de strijdkrachten, of dat hij oorlog voert tegen degenen die autoriteit hebben. Conflicten met gezagsdragers begonnen soms al tijdens gevechten in de kindertijd, met één of beide ouders, of op school. Vaak had het kind het gevoel dat zijn wil werd gedwarsboomd. Ze hebben vaak te maken gehad met een autoritaire opvoeding, met strikte regels en harde straffen.

De Mars-Saturnus-persoon zit soms in de hoek waar de klappen vallen – en andere keren is hij of zij degene die anderen pest, overheerst of bang probeert te maken. De jeugd is vaak nogal hard, en later in het leven is het onvermijdelijk dat personen met deze contacten in situaties terechtkomen waarin een soort van controle en discipline moet worden toegepast - de onderwijzer in een weerbarstige klas bijvoorbeeld, de officier die een groep soldaten moet leiden, de politieagent in een probleemwijk.

Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat de Mars-Saturnus-persoon het juist moeilijk vindt om boos te worden, moeilijk om voor zichzelf op te komen, om echt te gaan voor wat ze willen. Net als bij Mars-Pluto, kan Mars-Saturnus lijden onder grote woede waarvan ze niet weten wat ze ermee aan moeten. Vaak hebben ze op jonge leeftijd te horen gekregen dat het verkeerd is om hun geduld te verliezen, of niet zozeer dat het verkeerd is, maar dat het zinloos is om dat te doen. Desalniettemin kan Mars-Saturnus in de meest verschrikkelijke woede-uitbarstingen terecht komen. Het is alsof alle onuitgesproken pijn, woede en irritaties worden opgeslagen. De persoon weet zijn humeur lang onder controle te houden, maar wanneer hij dan boos wordt, laat hij zich echt gaan. Hoewel dan weer wel vooral als het veilig is, misschien in de aanwezigheid van, of gericht op, zwakkere individuen die waarschijnlijk geen wraak zullen nemen.

Zoals gezegd, deze combinatie duidt op zeer uiteenlopende mogelijkheden, want Mars-Saturnus kan ook juist een buitengewoon moedige combinatie zijn. Vooral degenen met het vierkant twijfelen nogal eens of ze wel moedig genoeg zijn en hebben het idee dat ze zichzelf op de proef moeten stellen. Het is hetzelfde met concurrentie; het Mars-Saturnus-type is vaak bang voor concurrentie en ze nemen competitieve situaties veel te serieus. Maar ze zijn ook geneigd om veel situaties te beleven als een strijd, een competitie – zonder dat de ander daar erg in heeft. Willen winnen speelt een grote rol als deze twee planeten aan elkaar gekoppeld zijn in de horoscoop. Als ze hun angst – en wil – om de strijd aan te gaan niet onder ogen zien kan er een tragedie ontstaan waarin faalangst en onmacht de overhand krijgen.

In het beste geval beschrijft Mars-Saturnus voorzichtig durven en het vermogen om de wil te beheersen en te sturen, zodat het bereiken van grote dingen mogelijk wordt. De combinatie is goed voor die situaties die discipline, moed, uithoudingsvermogen, organisatie en controle vereisen. Er is geen tijdverspilling met Mars-Saturnus-energie. Soms kunnen individuen met deze combinatie elk moment gebruiken voor de voltooiing van welk project dan ook waarmee ze bezig zijn. Geen type is beter in staat om langdurig ergens aan te werken, daarbij ieder obstakel overwinnend dat in de weg staat, voortdurend het einddoel in de gaten houdend.

Ze kunnen heel serieus zijn over het bereiken van hun doelen en zijn bereid om hard te werken, want ze weten dat aanhoudende inspanning en concentratie op één doel  de manieren zijn waarop belangrijke dingen in het leven bereikt kunnen worden. Ze zijn in staat tot grote zelfbeheersing, zelfs zelfverloochening, om te bereiken wat ze wensen. Stoïcijns worstelen ze zich door de moeilijkste omstandigheden heen en vertrouwen eerst en vooral op hun eigen kracht en discipline. Ze hebben zowel het  uithoudingsvermogen als de vastberadenheid om ver te komen.

Mars-Saturnus kan er van houden om zichzelf te onderwerpen aan enorme fysieke krachtsinspanningen. Soms is dat deel van hun werk als lasser, mijnwerker, smid,  bergbeklimmer, ingenieur, metaalbewerker e.d. Of het is de persoon die zich bezighoudt met bovenmenselijke sportieve uitdagingen, zoals het rennen van een triatlon. Dit is een zeer goede combinatie voor sport, en dan met name de duursporten. Saturnus die een aspect met Mars maakt zal er vaak naar hunkeren om de eerste, de sterkste of de dapperste te zijn.

De combinatie Mars-Saturnus wordt van oudsher in verband gebracht met geweld, en dan kan het zowel degenen aangeven die het toepassen als degenen die er slachtoffer van zijn. Voor alle duidelijkheid, dit is lang niet altijd de gebruikelijke manifestatie, maar het is ook niet ongewoon, en het is zeker iets waar de astroloog bedacht op moet zijn. Soms hebben mensen een gecompliceerde passieve relatie met geweld: door eerdere ervaringen kunnen ze door angst gedreven proberen ervoor te zorgen dat ze niet in situaties terechtkomen waarin ze opnieuw kwetsbaar zijn. Door niet uit te dagen, en zoveel mogelijk mee te werken hopen ze te voorkomen dat ze door anderen worden aangevallen. Deze benadering maakt het individu behoorlijk passief en machteloos. Mede door de verschillen in fysieke kracht komt deze manier van omgaan met een complexe Mars-Saturnus combinatie het vaakst voor bij vrouwen.

Mannen zitten vaker aan de andere kant van het geweldsspectrum. De redenen hiervoor zijn niet moeilijk te vinden. Ten eerste is het klassieke Mars-Saturnus-type bang een lafaard te genoemd te worden, en kan daardoor als overcompensatie juist geweld gebruiken. Soms werden ze opgevoed met de boodschap dat je “nooit over je heen moet laten lopen” en werden geweld en agressie niet perse afgewezen. Vaak zijn ze in eerste instantie wel in staat om zich in te houden, maar op een gegeven moment kunnen ze helemaal uit de bocht vliegen als alle opgekropte woede er uit komt doordat ze het idee hebben dat ze onterecht gedwarsboomd worden.

Soms ligt er een persoonlijke geschiedenis aan de basis van deze angst. De woede en agressie zijn dan terug te voeren naar de kindertijd en zijn een reactie op misbruik (fysiek of seksueel) dat het individu als kind kan hebben geleden. Ook voortdurende vernederingen en minachting kunnen deel uitmaken van dit patroon. Het kind had vanwege zijn leeftijd, beperkte kracht en omvang geen middelen voor verzet, kon niet terugvechten. Zo'n jeugd kan verschillende gevolgen hebben. Het kan zijn dat het individu als volwassene vastbesloten wordt sterker te zijn dan wie dan ook; de prijsvechter of de oorlogsheld bijvoorbeeld, die niet alleen wil dat hun kracht en moed bepaald wordt door de buitenwereld (misschien in de vorm van medailles en trofeeën), maar die anderen uitdaagt om die kracht te testen. Soms, in het licht van een misbruikgeschiedenis of een jeugd waarin het kind zich voortdurend gedwarsboomd voelde, leert de jongere al vroeg dat het recht van de sterkste geldt. Wie het hardste slaat wint.

Vrouwen met harde aspecten, vooral tussen deze planeten, zijn vaak bang voor mannen en zijn bang voor het mannelijke principe in zichzelf. Ik heb veel vrouwen met deze contacten gekend (ik ben er niet van overtuigd dat de ‘gemakkelijke’ aspecten immuun zijn) die betrokken raakten bij harde, ruwe of brutale mannen die gewelddadig zijn geweest of hen op zijn minst grondig hebben gedomineerd. Dit soort scenario's komt onvermijdelijk vaker voor als er een geschiedenis is van eerder misbruik in de kindertijd. De vrouw heeft dan om te beginnen al een laag zelfbeeld. Op een bepaald niveau gelooft ze onbewust dat als ze goed / aardig / mooi was, ze niet zou zijn misbruikt zoals ze was, en dat ze daarom dat misbruik eigenlijk verdiend heeft. Ze voelt zich machteloos. Ze leerde al vroeg dat ze niet de kracht had om dat kwaadaardige het hoofd te bieden. Ze verspreidt misschien geheime boodschappen dat ze kwetsbaar is en op die manier komt haar eigen onuitgesproken en niet erkende woede terug in de vorm van een man die gewelddadig is.

Ironisch genoeg kan de dader van het geweld om de reeds genoemde redenen zelf ook moeilijke Mars-Saturnus-contacten hebben. Er is een soort van onderhuidse herkenning waarin dader en slachtoffer al van elkaar weten wie welke rol zal gaan spelen voordat er iets gebeurd is. De combinatie kan bijvoorbeeld ook in verband worden gebracht met masochisme en sadisme. Niets mis mee als dat met wederzijdse instemming wordt gepraktiseerd, prima als degene die alles ondergaat ook altijd de mogelijkheid heeft om stop te zeggen – maar als het buiten de arena van het seksuele ook andere aspecten van de relatie begint te kleuren en beiden in feite ook ongelukkig zijn met de dynamiek van gewelddadigheid is het niet langer een spel.

Soms zien we dat de gewelddadige persoon grote controle over zijn humeur heeft buiten die korte momenten van blinde woede. Dit is echt een Mars-Saturnus-kenmerk, een hete en koude stand met betrekking tot iemands woede en ook iemands seksuele impulsen. Bewust of onbewust selecteert hij de zwakste slachtoffers: zijn vrouwelijke partner of zijn kind.

Ik heb overigens ook een paar keer gezien dat vrouwen met deze aspecten wel één keer te maken hebben gehad met een partner die niet goed met zijn agressie kon omgaan, die vernederde en pijn deed – maar die daarna, wijs geworden en gewaarschuwd, nooit meer die fout maakten. Of er ook mannen zijn die na de eerste belangrijke verhouding inzien dat dit geen goede manier is om te relateren weet ik niet – maar ik hoop het wel.

Mars, maar zeker ook Saturnus, wordt vaak met de vader geassocieerd – en hij mag dan misschien een hardvochtig, ruw, gewelddadig soort man zijn geweest, maar hij kan evenzeer in een hard, zwaar en ruw vak werken of zich bezighouden met een ander beroep dat een enorm uithoudingsvermogen vereist. Zware fysieke arbeid, misschien ook in het leger of bij de politie.

Hij kan ook een zachtaardige man zijn geweest die zijn eigen woede en frustratie niet kon uiten, maar er wel de controle over hield. Want na enkele van de onaangename manifestaties van Mars-Saturnus-contacten te hebben bekeken, moet misschien worden onderstreept dat deze combinatie niet altijd tot geweld leidt en dat veel mensen met deze contacten in hun kinderjaren geen enkele vorm van misbruik hebben ondergaan. Zoals altijd moet de astroloog naar de hele horoscoop kijken. Er zijn veel manieren waarop een configuratie zich kan manifesteren. Desalniettemin kunnen vooral de conjunctie en de harde aspecten beschrijven dat het kind in een huis woonde waar een zware sfeer hing. Een atmosfeer van onderdrukte woede misschien, of onderdrukte seksuele energie. Mensen met moeilijke Mars-Saturnus-contacten hebben vaak ouders die niet samen slapen en het kind pikt vaak vage seksuele angsten en spanningen thuis op. Het kind kan het gevoel erven dat fysiek vrijen slecht is en gaat de seksuele handeling soms associëren met overheersing door de ene partner over de andere. Heel vaak wordt de seksuele nieuwsgierigheid en ervaring al vroeg gedwarsboomd of ontkend.

Voor Mars-Saturnus gaan de seksuele handeling en controle samen en waar fysiek vrijen overheersing inhoudt, kan die overheersing als zeer bevredigend of intens beangstigend worden ervaren, afhankelijk van het individu - soms beide. Voor sommigen drijven gevoelens van seksuele ontoereikendheid het individu ertoe iets van een seksuele atleet te zijn, de minnaar met verbazingwekkend uithoudingsvermogen maar minder talent misschien voor de zachtere kant van het vrijen. Anderen blokkeren gemakkelijk omdat ze seks zijn gaan zien als iets waar je succesvol in kunt zijn – maar dus ook kunt falen.

Positief is dat Saturnus staat voor leren op de harde manier – waardoor de lessen ook echt wel diepgaand begrepen worden. Mars-Saturnus-mensen kunnen heel goed een autoriteit worden in seksuele aangelegenheden. Mensen die bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in kundalini-yoga of tantra, waarbij seksuele energie wordt beheerst, en bewust wordt verkend, hebben vaak harde contacten tussen Mars en Saturnus. Yoga is over het algemeen waarschijnlijk goed voor hen omdat yoga-oefeningen de nadruk leggen op het beheersen, maar niet het dwingen van het lichaam.

Tenslotte;  zoals uit het voorafgaande wel duidelijk is geworden is dit niet een erg gemakkelijke combinatie – maar mensen die een prettig aspect tussen deze twee planeten hebben (bijvoorbeeld een driehoek of sextiel), zijn vaak mensen wiens werk bestaat uit het begeleiden of helpen van mensen die slachtoffer zijn van misbruik en geweld, of die leidinggevende functies hebben bij de politie, sport instellingen, het leger of jeugdwerk. Verder ken ik minstens één arts die op de Eerste Hulp van een ziekenhuis werkte en gespecialiseerd was in zwaar trauma – bijvoorbeeld na auto-ongelukken.

Positieve expressie van deze combinatie is ook haalbaar voor mensen die moeilijker aspecten hebben, maar de weg er naar toe zal in principe ook zwaarder zijn. Het blijft altijd mogelijk om een prettiger manier te vinden om deze planeet combinatie tot uitdrukking te brengen.

 

Angst om te vechten. Vechten tegen angst. Wreed, hardvochtig. Pijn en verwonding. Gecontroleerde agressie. Zeer realistisch over hoe macht werkt. Vechten voor of tegen autoriteit. Angst voor concurrentie. Hard werken om de concurrentie voor te zijn. Discipline en uithoudingsvermogen. Tests van kracht en moed. Overheersend. Seksuele controle. Geweld en dominantie in seksuele relaties. Harde werker. Energie inhouden. Jezelf in toom houden. Agressie tegenhouden. Beperkte kracht. De beperkingen van het lichaam. Strak gecontroleerde fysieke acties. Een kleine ruimte om in te handelen.  Belemmeringen voor actie. Obstakels op je pad. Woede door je beperkt te voelen. Gevoel dat je een beperkt effect hebt op je wereld. Opgegroeid met te horen wat je niet moet doen. Bij het opgroeien werd voortdurend “nee” gezegd. Op angst gebaseerde zelfbeheersing. Je beperkt voelen in wat je kunt bereiken. Beperkte prestaties. Beperkte overwinningen. Overwinning door hard te werken. Prestatie door hard te werken. Echte, met moeite behaalde prestaties. Gestage inspanning. Gedisciplineerde inspanning. Mannelijkheid definiëren. De definitie van moed. Op koers blijven. Het gevoel hebben dat je inspanningen niet worden erkend. Het gevoel hebben dat er elke keer dat je iets wilt doen een grote “NEE” is waarmee je geconfronteerd wordt. "Zo doe je het niet."

Gevoel dat je altijd met problemen te maken hebt. Ingetogen kracht. Fysieke belasting. Lichamelijke stress. Fysieke beperkingen. Beperkte energiestroom. Gehard. Stijve, mechanische acties. Het gevoel hebben dat je beperkte keuzes hebt. Woede ten aanzien van gezagsdragers. Agressief worden met gezagsdragers. Boos op je vader. Gewelddadig met oudere mensen. Agressiever worden naarmate je ouder wordt. Leren hoe je je als een autoriteit moet gedragen. Leren wat het betekent om als een autoriteit te handelen. Conservatieve acties. Trainingsroutines. Politieagenten. Haat politieagenten. Van het bestrijden van autoriteitsfiguren naar een autoriteitsfiguur worden. Helden uit de arbeidersklasse. Er zijn maar weinig kansen om ervoor te gaan. Tijdloze moed. Vechten voor het establishment. Vechten tegen het establishment. Vechten tegen je vader.

Klassieke heren. Gedragscodes. Traditionele mannelijke rollen. Volwassen gedrag. Handelen ouder dan uw leeftijd. Vroeg rijp. Bestand tegen veroudering. Vechten tegen ouder worden. Vechten tegen ouderfiguren. Gevoel dat er gedragsregels zijn. Er zijn regels voor hoe mannen moeten handelen. Er zijn regels voor wat je wel en niet moet doen. Handelen binnen bepaalde parameters. Regels kunnen volgen. Het vermogen om richting te geven zonder vragen te stellen. Begrijpen wat de onuitgesproken regels zijn. Het doorbreken van de mal vereist een enorme inspanning. De mal maken. De regels bepalen. Discipline voor anderen bepalen en handhaven. Proberen te domineren door middel van regels en voorschriften. Strengheid. Harde grenzen of kaders handhaven. Seksuele discipline. Mensen willen vastbinden. Ernstige seks. Volwassen seks. Seksueel verlangen om te domineren. Gedomineerd willen worden. Gedisciplineerd willen zijn. Regels voor seks. Seksuele richtlijnen opstellen. Serieuze inspanning. Betrouwbaar. Bereid om verantwoordelijkheid te nemen, ongeacht hoe zwaar dat is. Je plicht vervullen. Orde houden.

Assertief leren zijn. Leren hoe je kunt krijgen wat je wil. Proberen te krijgen wat je wil door de regels te volgen. Dingen stap voor stap doen. Volgens protocol. Richtlijnen opstellen. Obstakels overwinnen. Op weerstand stuiten. Kracht ontwikkelen. Strippen tot de essentie. Terug gaan naar de essentie. Te bang om iets te doen. Je gekooid voelen. Dingen op de moeilijke manier doen. Krijgen wat je wilt, is moeilijk. Zwaar werk. Hard werken. Moeilijk doen. Niet weten wat je met jezelf moet doen als iemand je geen beperkingen oplegt. Iemand willen hebben die je in het gareel houdt. Een coach of trainer nodig hebben. Coach of trainer worden. Fysieke discipline leren. Structuur, regels en richtlijnen nodig hebben om het beste uit jezelf te halen. Verschroeide aarde. Een koude manier van doen. De noodzaak om te handelen erkennen, omdat de tijd dringt. Acuut besef van de realiteit en gevolgen van acties. Serieuze concurrenten. Echte mannen.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met:

Mars in Steenbok.

Mars in het tiende huis zegt meer over het beroep

Saturnus in Ram of Saturnus in het eerste huis.

 

Terug

Mars-Jupiter

Dit aspect brengt grote impulsiviteit, soms onverzadigbare verlangens, speelsheid en durf met zich mee. Mars-Jupiter-mensen zien overal uitdagingen en mogelijkheden om zichzelf te bewijzen. Ze verlangen naar opwindende ervaringen en zijn zelden helemaal tevreden met het leven zoals het is, omdat er nog zoveel landen zijn om naar toe te reizen, zoveel mogelijkheden om succes te hebben, zoveel partners met wie ze een geweldige tijd kunnen hebben. Ze hebben veel ruimte en vrijheid nodig, zijn eerlijk naar anderen en willen zelf ook zo behandeld worden. Maar eerlijk zijn is niet altijd hetzelfde als respectvol, en ze zijn geneigd om dat soms uit het oog te verliezen. Als ze gefrustreerd zijn, ontstaat er een diepe innerlijke rusteloosheid. Sommige mensen met deze positie kunnen nogal egoïstisch zijn, vaak zonder het zelfs maar te beseffen, waarbij ze vrijheid en ruimte eisen van anderen, zodat ze kunnen doen waar ze zin in hebben. Maar het is niet noodzakelijkerwijs zo dat ze anderen dezelfde ruimte gunnen, zeker niet als dat niet in hun eigen belang is.

Harmonieuze aspecten van Mars-Jupiter zijn een teken van werelds comfort en financieel succes. De combinatie duidt op een persoon die energiek, vindingrijk, openhartig, baanbrekend en avontuurlijk is. Er zijn vaak uitvoerende capaciteiten en een ondernemende houding ten opzichte van zakelijke ondernemingen. Ze zijn bereid om op te komen voor hun overtuigingen en zijn een geduchte tegenstander in elke soort strijd of competitie. De energieke Mars combineert met de uitbreidende Jupiter en dit vergroot het enthousiasme, de levendigheid en het optimisme. Ze houden van reizen, vliegen, buitenactiviteiten, competitiesporten, krachtige lichaamsbeweging en andere door Jupiter geregeerde bezigheden. Vaak is er belangstelling voor filosofische, juridische, religieuze, wetenschappelijke of politieke zaken.

Ze vinden het leuk om ergens over te leren en het vervolgens aan anderen te vertellen. Dit kan leiden tot succes bij de televisie, het onderwijs, de reisindustrie, promotie, propaganda, publiciteit, reclame of internet gerelateerde bedrijven. Ze laten hun talent graag zien aan anderen. Er kan ook talent zijn voor door Mars geregeerde beroepen die moed, energie en het nemen van risico's vereisen (bijv. politie, leger, enz.), of waarbij vuur, explosieven, wapens een rol spelen.

Men kan elke combinatie van deze planeten associëren met het vechten voor overtuigingen en, net zo onvermijdelijk, vechten tegen de overtuigingen van anderen. Die overtuigingen kunnen elke vorm aannemen, maar gewoonlijk zullen het sterke religieuze en / of politieke overtuigingen zijn. Het individu kan net zo goed namens God iets te vuur en te zwaard bestrijden als vechten tegen de pogingen van religieuze leiders om zich te bemoeien met wetenschap en politiek. Dit is echt de combinatie van de kruisvaarder en de campagnevoerder voor een of andere goede zaak. Ik vermoed dat vooral degenen met het vierkant misschien te sterk vechten voor hun geloof, omdat het gewoon te pijnlijk zou zijn om hun twijfels onder ogen te zien. Misschien is dat wel waar Mars-Jupiter de grootse moeite mee heeft: twijfel. De mogelijkheid overwegen dat je het misschien niet bij het rechte eind hebt, en dat enige nederigheid wel op z’n plaats is.

Hoewel deze contacten te vinden zijn in de horoscopen van pacifisten, veganisten of campagnevoerders tegen uitbuiting, worden ze net zo vaak aangetroffen in de horoscopen van degenen die daadwerkelijk oorlog voeren. Met name mensen met de oppositie tussen Mars en Jupiter hebben de neiging, soms hardhandig of zelfs gewelddadig, tegen mensen met een andere overtuiging te vechten. Mars-Jupiter impliceert het idee om te vechten en op avontuur te gaan in het buitenland. De strijd die ze voeren heeft vrijwel altijd een internationaal karakter, al is het maar omdat er vele medestanders in andere landen te vinden zijn.

Mars-Jupiter kan vaak een zaak aanhangen die lijkt te worden uitgevochten namens een hogere autoriteit, zoals moeten vechten voor je land of je God, en dat gebeurt dan met buitensporig enthousiasme en moed, waar deze combinatie ook om bekend staat. Want er is altijd veel energie bij deze contacten, een enthousiasme om voor zichzelf op te komen, te groeien en te ontdekken, gekoppeld aan een groot talent om anderen te inspireren en hen te doordringen met geloof, vertrouwen en enthousiasme. Ze kunnen uitstekend anderen helpen om verder te gaan dan ze ooit voor mogelijk hielden.

Het grootste probleem met de harde aspecten van Mars-Jupiter, en soms ook de conjunctie, is de neiging om overdreven te worden meegesleept, een neiging om het idee, het ideaal of het product te veel te promoten. Dit is duidelijk een zeer nuttig contact waarbij het vermogen iets aan de man te brengen vereist is, en het wordt vaak aangetroffen bij mensen die in beroepen werken waarbij iets verkocht moet worden door anderen te overtuigen. Maar in situaties waarin het kunnen verkopen  geen vereiste is, kan het individu veel te sterk overkomen en soms het risico lopen dat ze anderen behoorlijk irriteren met hun praatjes waar je ook gemakkelijk doorheen prikt. Ze geloven er (echt!) 200% in, maar juist daardoor haken mensen af.

Dit kan een zeer avontuurlijke combinatie zijn op allerlei verschillende gebieden van het leven en zeker ook in de slaapkamer. In de mythologie rommelde Zeus/Jupiter zich een weg door menig seksueel avontuur, waarbij hij zijn jaloerse vrouw Hera achterliet, die zich af en toe in een nogal halfslachtige ontrouw stortte in een poging Zeus jaloers te maken. Op zijn manier was Zeus haar wel trouw, hoewel hij altijd van het ene seksuele avontuur naar het andere aan het springen was. Net als Zeus hebben Mars-Jupiter-mensen veel ruimte nodig om seksuele mogelijkheden te verkennen, net zoals in de meeste andere gebieden van hun leven, daarbij geholpen door een meestal goede gezondheid en een sterke vitaliteit.

Monogamie ligt ze niet echt. Er kan, bij zowel mannen als vrouwen, een onverzadigbare behoefte zijn om te "jagen". Soms is het alsof er geen einde komt aan de seksuele honger naar meer, en gaan ze van het ene avontuur naar het andere. Als ze – na misschien een beetje uitgeraasd te zijn – toch kiezen voor huwelijkstrouw blijven ze geneigd om “slippertjes” mee te maken, met alle risico’s van dien. Maar daar kunnen ze zich niet al te veel om bekommeren.

Op allerlei gebieden van het leven kan Mars-Jupiter de neiging hebben zich te laten meeslepen, soms lijkt het erop dat ze geloven dat ze met alles weg kunnen komen. En omdat ze denken dat dit zo is, lukt dat meestal ook. Maar het bergt ook het gevaar in zich dat ze te veel hooi op hun vork nemen, met teveel projecten tegelijk bezig zijn en uiteindelijk te maken krijgen met overbelasting. Maar als degenen met deze combinatie ergens in geloven, is dat zeker het principe van ‘vrij ondernemerschap’. Ze kunnen ook erg veel gedaan krijgen.

De Mars-Jupiter-persoon is meestal een avontuurlijk soort, die graag risico's neemt. Dit zal door sommigen worden geïnterpreteerd als moedig en door anderen als roekeloos. De zachte aspecten zijn niet zo gevaarlijk als de conjunctie en de harde aspecten, want de zachte aspecten neigen ertoe verstandig te handelen, terwijl de harde aspecten vooral suggereren dat ongeduld en impulsiviteit het nemen van verstandig handelen in de weg kunnen staan, en dan kunnen het echte brokkenpiloten zijn. Maar met wat meer Saturnus kunnen de grootse rampen worden voorkomen, en zijn dit de mensen die er voor zorgen dat er handel, winst, ondernemingen, innovatie en economische groei mogelijk is.

Ondanks enkele van de gevaarlijkere mogelijkheden, is de combinatie Mars-Jupiter nuttig voor iedereen die aan grote projecten moet beginnen, want het levert een enorme energie en ijver op, en een echte avontuurlijke geest. Het is ook een goede combinatie voor sport, religie of politiek.

 

Impulsief. Durfal. Verlangt veel. Houdt van uitdagingen. Vechten voor overtuigingen. Eerlijk maar niet tactisch. Energiek. Vindingrijk. Avontuurlijk. Levendig. Seksueel speels, maar zelden subtiel. Wil verder komen. Overtuigd van zichzelf. Ondernemer. Inspirerend door enthousiasme. Grof, lomp, direct, onbeleefd, bot. Af en toe gewoon een grote lul. Vindt altijd rechtvaardiging voor zijn acties. Buiten proportionele woede. Over de concurrentie heen walsen. Roekeloosheid. Vechten voor, of juist tegen religie. Religieuze ijveraars. Actief geloof. Energie steken in filosofie en religie. Overijverig. Fanaticus. Opbranden door altijd maar doorgaan. Overactief.

Geloof in de strijd. Handelen vanuit het gevoel gelijk te hebben. Zelfingenomen. Arrogantie. Inspelen op de behoefte aan uitbreiding. Brede visie die het vermogen om positief te handelen beïnvloedt. Het vermogen om geloof te combineren met actie. Geloven in wat je doet. Neiging om impulsief te handelen. Enthousiasme voor gevaarlijke activiteiten. In gevaarlijke situaties springen. Vrolijke actie. Veel geluk. Optimistische energie. Geloof dat alles goed komt. Geloven in het vermogen om dingen voor elkaar te krijgen. Handelen naar wat je weet dat waar is. Bereidheid om alles een keer te proberen. Gebruik van geweld dat niet in verhouding staat tot de situatie.

In actie komen als de kans zich voordoet. Kansen benutten. Maak je eigen geluk. Gokkers. Ethisch handelen. Energie steken in het vinden van betekenis. Energie steken in het verspreiden van een moreel standpunt of filosofie. Missionarissen. Geloof dat dingen kunnen verbeteren. Genieten van competitie. Geloof in een directe benadering. Geloof in het nemen van initiatief. De betekenis van geweld begrijpen. De filosofie van kracht. Assertieve filosofieën. Martial arts filosofieën. Geloven in fysieke kracht. Verlangen naar waarheid. Passie voor kennis en waarheid. Passie voor diepere betekenis. Actieve ontdekkingsreizigers. Moedige reizen.

Strijden voor beter onderwijs. Boosheid gerelateerd aan buitenlandse reizen en cultuur. Woede in verband met religie en geloofssystemen. Handelen naar eer en geweten. Handelend in naam van een hogere macht. Verlang naar het goede leven. Doen wat nodig is om een ​​gemakkelijk leven te leiden. Verlangen naar weelde. De gemakkelijke route nemen. Verwacht dat alles volgens plan zal verlopen. Filantropie. Altruïsme. Het vertrouwen hebben dat je door schijnbare tegenslagen vooruit kunt komen. Een enorm vermogen tot zelfpresentatie. Begrijpen hoe u onafhankelijk moet handelen. Je eigen weg banen. Je zelfverzekerd voelen in je vermogen om te bereiken wat je van plan was te doen. Springen voordat je kijkt

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Mars in Boogschutter en Mars in het negende huis

Jupiter in Ram en Jupiter in het eerste huis (maar wel vriendelijker)

 

Terug

Venus-Pluto

Bij degenen met een Venus-Pluto-aspect gaan de emoties, vooral als het gaat om gevoelens van liefde en gehechtheid, erg diep. Ze hebben een magnetische persoonlijkheid die ook sterke gevoelens bij anderen kunnen opwekken – vaak zijn ze intrigerend, maar voel je ook aan dat er mogelijk gevaar schuilt in die aantrekkelijkheid. Bij zowel hechte persoonlijke als meer informele sociale interacties lijkt de typische Venus-Pluto-persoon (vooral die met de conjunctie en harde aspecten) anderen te observeren en weten ze schijnbaar instinctief welke drijfveren iemand heeft. Hun scherp waarnemingsvermogen over wat er onder de oppervlakte gaande is gebruiken ze – vaak bewust – om het gedrag van de ander te beïnvloeden. Er is in deze combinatie een enorme charme en het vermogen om te weten hoe anderen kunnen worden behaagd – dit is iemand met uitzonderlijke manipulatieve vaardigheden. Dit zou een buitengewoon nuttige combinatie zijn voor een diplomaat. De Venus-Pluto-persoon heeft meestal het talent om op zo'n manier met mensen om te gaan dat iedereen gelooft dat zij voor hen de belangrijkste persoon ter wereld zijn. Ze kunnen overweldigen met charme en intensiteit, in die mate dat het onmogelijk is om ze te af te wijzen of te negeren.

Er is een behoefte om intens lief te hebben met deze combinatie. Dit is de persoon die zou kunnen zeggen: ‘Als we van elkaar houden, moeten we bereid zijn om voor elkaar te sterven.’ Er zit vaak een sterk dramatisch element in het romantische leven van dit type. Alleen de meest diepgaande relatie is voldoende voor de Venus-Pluto-persoon, en toch is er vooral met de moeilijke aspecten vaak grote angst verbonden aan het vooruitzicht van een dergelijke relatie. Het is alsof de persoon het gevoel heeft dat de emotionele betrokkenheid hem in feite zou kunnen doden. Sommigen pakken dit aan door de pijn van toewijding te vermijden en degenen met wie ze in contact komen strak te controleren.

Want in de liefde kunnen ze behoorlijk bezitterig en mogelijk obsessief zijn. Aan de basis van obsessieve gevoelens liggen dan vaak weer diepe angsten voor afwijzing, verlies en verraad. Gevoelens zijn vaak warm óf koud – zowel hun manier van liefhebben als haten is over het algemeen extreem. Het is moeilijk voor hen om zichzelf los te maken als het gaat om persoonlijke relaties, en deze gevoeligheid komt voort uit de neiging om dingen heel diep binnen te laten komen. Liefdesrelaties kunnen heel erg belangrijk voor ze zijn – zozeer zelfs dat het soms een beetje eng is voor de partner. Ze leggen gemakkelijk druk op de partner, aangezien ze veel loyaliteit en eerlijkheid verwachten in intieme relaties. Als er één combinatie is waar de liefde ook de plek is waar iemands donkere kant  en innerlijke demonen zichtbaar worden dan is dat wel bij de Venus-Pluto-persoon.

Ze leren via relaties veel over zichzelf, maar het zal niet altijd bevallen wat ze te zien krijgen. Het is daarbij heel belangrijk dat ze inzien dat het uiteindelijk hun eigen duistere kant is die omhoog komt en dit niet te projecteren op de partner. Venus-Pluto kan emotioneel onverzadigbaar zijn en altijd veel aandacht nodig hebben en daarbij zijn ze goed in staat om de ander te dwingen hen die aandacht te geven. Ze kunnen het gewoon niet aan als blijkt dat de andere partij niet in hen geïnteresseerd is – loslaten is zeker niet hun grootse kracht. Het is niet altijd zo dat de Venus-Pluto-persoon noodzakelijkerwijs zo geïnteresseerd is in de andere persoon. Het lijkt veel meer een innerlijke dwang om de genegenheid van een ander te af te dwingen - een drang om die persoon, lichaam en ziel te bezitten, of er tenminste voor te zorgen dat niemand anders dat doet. Intense gevoelens van jaloezie en bezitterigheid zijn gemeengoed voor het Venus-Pluto-type, vooral als de tekens Stier, Kreeft, Leeuw of Schorpioen bij de configuratie betrokken zijn.

De Venus-Pluto-persoon kan verwikkeld raken in intense, zeer beladen relaties, en lijkt in feite gedreven om juist dit soort contacten te leggen. Of misschien zijn ze gewoon te bang en vermijden ze, net als Venus-Neptunus of Venus-Uranus, de kwestie helemaal, al is dit niet zo waarschijnlijk, want ze zijn over het algemeen niet bang aangelegd.

Voor velen met de harde aspecten die de emotionele sprong wagen, lijken hun diepere gevoelens van onbarmhartigheid hen in relaties te brengen die kronkelig, rommelig en zeer pijnlijk zijn. Vaak is de partner niet beschikbaar om redenen van afstand, emotionele onbeschikbaarheid of een verhouding met een ander. Net als Venus-Mars raken Venus-Pluto-mensen vaak verwikkeld in rommelige romantische driehoeksrelaties. Maar terwijl een Venus-Mars-persoon dit kan doen om een ​​beetje pit en opwinding aan het liefdesleven toe te voegen, lijkt de Venus-Pluto-persoon dit te doen vanwege de pijn en de emotionele dieptepunten die hierdoor ontstaan. Deze combinatie kan vaak worden geassocieerd met onbeantwoorde liefde, waarbij het individu hartstochtelijk en obsessief verliefd wordt op een andere persoon die, om welke reden dan ook, niet beschikbaar is. Enerzijds eisen ze dat die ander volledig voor hen beschikbaar moet zijn, terwijl ze in werkelijkheid helemaal niet in staat zouden zijn om echt langdurig samen te zijn. Korte intensieve momenten liggen hen veel beter.

Zoals gezegd kan het Venus-Pluto-type intens jaloers zijn wanneer het object van hun genegenheid het minste teken vertoont dat de aandacht naar iemand anders gaat, al is het maar tijdelijk. Het kan ook de andere kant op werken – al dan niet doelbewust kan de Venus-Pluto-persoon de partner tot razernij brengen door te suggereren dat ze misschien wel belangstelling hebben voor een ander. Maar in beide gevallen zijn de ruzies intens, lopen de emoties hoog op en kan het soms zelfs helemaal uit de hand lopen.

De seksuele behoeften zijn vaak erg sterk, vooral met de harde aspecten, en het is vaak dit dat het individu tot dergelijk ogenschijnlijk meedogenloos gedrag drijft. Degenen met de harde aspecten lijken constant hun seksuele macht over anderen te moeten testen en zijn vaak niet al te bezorgd over welke taboes moeten worden doorbroken om dit te doen. ​Als het een vrouw betreft kan het iemand zijn die doelbewust haar seksuele aantrekkingskracht inzet om te krijgen wat ze wil – macht, invloed, geld, een luxe leven, veiligheid of de zekerheid van een grote erfenis. Als dit aspect in de horoscoop van een man staat kan het betekenen dat hij valt voor dit soort vrouwen – en zelfs als hij weet dat hij gemanipuleerd wordt zal hij er vaak toch nog met open ogen intrappen, domweg omdat de seksuele drang sterker is dan het verstand.

Het Venus-Pluto-type geeft vaak vrij routinematig seksuele gevoelens af, zelfs in niet-seksuele situaties. Het individu zal dit meestal op vrij jonge leeftijd hebben geleerd. Vaak was het de enige kracht die het kind voelde dat ze hadden. Seksueel misbruik van kinderen is zeker niet ongewoon en het is uit dergelijke situaties dat het kind leert over de kracht van seks, en dat het misschien niets te maken heeft met gevoelens van liefde, maar wel met verschillen in macht, en de duistere dreiging van geheimen. Lang niet iedereen zal dit in hun jeugd hebben meegemaakt – maar het is, zoals bij alle sterke Pluto plaatsingen in de horoscoop, wel goed om er rekening mee te houden dat dit indertijd gespeeld zou kunnen hebben…

In het beste geval is het type Venus-Pluto niet bang voor wat je een werkelijk hechte relatie zou kunnen noemen. Ze kunnen meer dan de meesten het hoofd bieden aan de crises die onvermijdelijk in relaties voorkomen. In feite kunnen ze niet alleen het hoofd bieden aan emotionele stormen en dramatische uitbarstingen van emotie, maar ze zullen ze ook vaak veroorzaken. Dit kan een probleem zijn, want de Venus-Pluto-persoon kan uitputtend zijn in hun aandrang om elk ongemak in de relatie tot op de bodem uit te zoeken.

In het beste geval kunnen Venus-Pluto-relaties pijnlijk zijn, simpelweg omdat het individu aandringt op een echte relatie en weigert te doen alsof er geen problemen zijn. Deze onwankelbare moed en eerlijkheid kunnen de kunst van het relateren inderdaad op een heel ander niveau brengen. Het zijn Venus-Pluto-mensen die zichzelf en hun partners echt kunnen transformeren van kikkers in prinsen en prinsessen. Maar goed – ze kunnen van een prinses ook een furieus scheldwijf maken, en van een minzaam glimlachende prins een woedende, stampvoetende driftkikker.

Personen met sterke contacten tussen deze planeten zijn vaak meer bezig met het uiterlijk dan je op het eerste oog zou denken. Een contact tussen deze planeten wordt ook vaak gevonden bij visagisten, wier werk de transformatie van iemands uiterlijk inhoudt, of kappers, cosmetisch chirurgen en schoonheidsspecialisten, degenen die de kracht van het uiterlijk erkennen en in staat zijn anderen zich mooier en gewaardeerd te laten voelen. 

Geld is ook macht voor Venus-Pluto; het vertegenwoordigt de mogelijkheid om mooie dingen te kopen en jezelf mooi te maken, en als iemand mooi is, zal hij zeker ook gewaardeerd en geliefd zijn. Maar omgekeerd hebben ze vaak ook een talent om te leven met heel weinig geld – Pluto geeft ook het vermogen aan om te overleven in omstandigheden die voor de meesten van ons een behoorlijke uitdaging zouden zijn.

In verschillende gedaanten probeert de Venus-Pluto-persoon vaak, meestal met succes, 'genegenheid te kopen'. Onvermijdelijk voelen ze zich aangetrokken tot mensen met geld en macht. Als er ook andere aanwijzingen voor zijn kan dit een behoorlijk hebzuchtige combinatie zijn. Venus-Pluto-mensen die zelf geld hebben, zullen dat vaak als een bron van macht gebruiken. Het kan een Venus-Pluto-persoon zijn die tussenbeide komt om u geld te lenen als u blut bent, schijnbaar een genereus gebaar maar ook een goede manier om de macht over u te behouden. Omgekeerd is Venus-Pluto is zelden extravagant, want als geld macht is, is er vaak het gevoel dat het moet worden behouden en bewaard. En sommigen zullen de macht die geld over zovelen heeft verachten en er voor kiezen om met zo min mogelijk geld te leven als bewijs van autonomie. Maar er zal zelden een laissez-faire houding ten aanzien van geld en bezittingen zijn.

Zoals altijd, vooral met de moeilijke aspecten, heeft het probleem meestal te maken met ‘loslaten’. De Venus-Pluto-persoon moet erop vertrouwen dat een ander echt van hen zal houden - en niet alleen van hun schoonheid, hun sex-appeal, hun macht of hun geld. De les voor hen is vaak om te leren het risico te nemen de ander genoeg ruimte te geven om er zodoende achter te komen of ze echt om hen geven, genoeg ruimte om te ontdekken of ze blijven, zelfs als dat niet nodig is (of afgedwongen wordt).

Want de behoefte van een Venus-Pluto persoon om te manipuleren en controle te behouden over de geliefde betekent ook dat ze nooit helemaal zeker weten of de ander wel echt voor hen gekozen heeft – en die onzekerheid voedt weer het wantrouwen, en de angst dat er uiteindelijk toch een vorm van verraad zal plaatsvinden. Ze kunnen veel druk op de ander leggen omdat ze loyaliteit willen in intieme relaties.

Maar voor degenen die niet gestuurd worden door hun innerlijke demonen, die angst, wantrouwen en controle-drang hebben weten los te laten en geleerd hebben om de ander echt te vertrouwen ligt er ook veel schoonheid en vrijheid in de ervaring dat er echt van hen gehouden wordt om wie ze zijn. Niet omdat hun eisen ingewilligd worden, maar omdat de ander hun innerlijke kracht bijzonder aantrekkelijk vindt en er voor kiest om daar van te houden. Een van de dingen waarvan ze zich misschien meer bewust worden als ze liefde ervaren, is dat zelfrespect het ook gemakkelijker maakt om een gevende, liefdevolle persoon aan te trekken. Van nature zijn Venus-Pluto-personen geneigd om relaties aan te gaan die bijdragen aan transformatie en evolutie, en die intens zijn. Dat is zeker niet gemakkelijk, maar degenen die bereid zijn om eerlijk naar zichzelf te kijken, en hun eigen motieven te onderzoeken, kunnen groeien, sterker worden en uiteindelijk ook anderen helpen in hun kracht te gaan staan.

 

Diepe gevoelens van liefde. Intrigerende en intense aantrekkingskracht. Manipulatie door charme en goede manieren. De kracht van de liefde. Dwangmatige genegenheid. Relatie crisis. Transformatie en groei door intieme relaties. Magnetische persoonlijkheid. Obsessieve liefde. Jaloezie, controledrang en wraakzucht. Bang voor verraad van de geliefde. Bezitterig. Seksualiteit en misbruik. Schoonheid en kracht. Geld en macht belangrijk in intieme relaties. Een liefde die het hele leven op z’n kop zet. Een liefde die tot de ondergang leidt. Verstikkende liefde. Verdorven liefde. De geliefde beheersen. Proberen de mensen van wie je houdt te beheersen. Intense relaties. Intense artistieke betrokkenheid. Transformatie door artistieke expressie.

Situaties aantrekken die destructief kunnen zijn. Overweldigende relaties. Seksuele dwang. Sociopaat. Gebruik van seksuele aantrekkelijkheid om gunsten en macht te verwerven. Flirten met macht. Gevaarlijke flirt. Verslaafd aan de liefde. Verslaafd aan snoep. Verslaafd aan plezier. Verslaafd aan geld. Obsessie met uiterlijk. Dwangmatige manipulatie. Gepassioneerde voorkeuren en antipathieën. Artistieke passie. De kracht van de liefde. De kracht van liefde om te genezen en te transformeren. De kracht van liefde om te vernietigen en te corrumperen. Een diep begrip hebben van relaties. Een keuze moeten maken tussen het ondermijnen en transformeren van je relaties. Dat wat onder de oppervlakte van sociale interacties ligt. Alles in een relatie aankunnen. De hoogte- en dieptepunten van een relatie.

Obsessie met schoonheid. Obsessie met uiterlijk. De kracht van schoonheid. Schoonheid gebruiken om macht over anderen te behouden. Machteloos staan ​​tegenover schoonheid. Je machteloos voelen vanwege je uiterlijk. Je krachtig voelen vanwege je uiterlijk. De kracht van geld. Intense sociale interacties. Sociale manipulatie. De onderstroom van sociale uitwisselingen opvangen. Flirterige onderstromen oppikken. Charme gebruiken om aan kracht te winnen. Pijnlijke relaties. Een alles verterende relatie. Niet houden van frivole relaties of frivole sociale uitwisselingen. Niet kunnen omgaan met oppervlakkigheden. Geobsedeerd door relaties. Geobsedeerd door geld. Geobsedeerd door mode. Geobsedeerd door kunst. Verliefd worden op criminelen. Make-overs. Cosmetisch chirurgen. Het sprookje van het lelijke eendje die een zwaan bleek te zijn. Taboe liefde. Geheime liefde. Onvermogen om te ontsnappen aan het raken van de bodem in relaties. Verslavende relaties. Verslaafd aan relaties. Alle dingen die je in een relatie niet onder het tapijt kunt vegen, en hoe je daarmee omgaat. Diepe behoefte om samen te smelten met iemand. Tot de dood ons scheidt.

Catharsis, wedergeboorte of genezing door middel van kunst. Passie voor creatieve activiteiten. Kracht verwerven door aantrekkelijk te zijn. Aangetrokken tot activiteiten in de onderwereld. Aangetrokken door situaties, mensen en activiteiten die je naar de rand leiden. Betrokkenheid nodig hebben bij activiteiten die verder gaan dan 'leuk', 'oké' en 'prima'. Haat / liefde relaties. Het valse zelf loslaten door middel van relaties. Oppervlakkige aspecten van het zelf kwijt raken door middel van relaties. Verlangend naar diepte, maar er ook bang voor zijn. Krachtige, aantrekkelijke, niet te negeren aanwezigheid.

Bewustwording van subtiele aantrekkingskracht. Bewustwording van de voorkeuren en antipathieën van mensen die net onder de oppervlakte liggen en die ze niet hebben uitgesproken. De mogelijkheid om de voorkeuren en antipathieën van een ander te ontdekken en deze in uw voordeel te gebruiken. De behoefte aan een relatie die voortdurend regenereert of transformeert. Het onvermogen om stagnatie in relaties te tolereren. Veroorzaakt crisis in relaties om groei en transformatie te stimuleren. Trauma genezen door liefde. Zelfobsessie. Eigenliefde. Narcisme. De dwangmatige behoefte aan plezier. Verslaafden van alle soorten. Liefde voor intensiteit, diepte en complexiteit.

Begraven schat. Goudzoekers. Verborgen juwelen. Schattenjagers. Goudmijn. Diamantjagers. Olie mannen. Raffinaderijen. Schoonheid vinden tussen het afval, wegwerpartikelen en ruïnes. Restaurateurs. Het afval van de een is de schat van een ander.

Een liefde nodig hebben die nooit oud wordt. Blijvende liefde. Liefde die niet verwelkt bij obstakels. De noodzaak om relaties te herzien. Je uiterlijk constant veranderen. Liefde die niet groeit, sterft. Hongerig naar liefde. Een onverzadigbaar verlangen naar plezier en genegenheid. Een bodemloze put die geen enkele hoeveelheid liefde kan vullen. Een stortplaats gevuld met de karkassen van dode liefdes. Vernietig de dingen waar je van houdt. De mensen van wie je houdt door de molen halen. Klaar om alles te doen om aardig gevonden te worden. Dwangmatige behoefte om aardig gevonden te worden. Bodemloze behoefte aan goedkeuring. Bezittingen, uiterlijk, schijn en sociale aardigheden herzien. Echte liefde blootleggen. Femme fatale. Verboden fruit. Liefhebbers van mysterie. Dodelijke vrouwen. Giftige hartstocht. Moorddadige vrouwen. Ondermijnende vrouwen. Vrouwen die controle uitoefenen. Vrouwen die hun seksualiteit durven gebruiken. Godinnen van de aarde. Wellustige schoonheden. Zwarte weduwe. Manipulatieve minnaressen.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Venus in Schorpioen (maar minder uitgesproken), Venus in het achtste huis

Pluto in het zevende huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Pluto in Weegschaal hier niet onder valt.

 

Terug

Venus-Neptunus

Mensen met Venus-Neptunus-contacten zijn geïnspireerd door schoonheid en vrede. Gewoonlijk willen ze niets weten over lelijkheid of onenigheid. Dit geldt voor kunst, muziek en relaties. Ze zijn steevast erg romantisch en idealistisch, en verliefd op de liefde - zo erg zelfs dat het hen grote moeite kan kosten om geïnteresseerd en toegewijd te blijven aan een gewoon persoon met een alledaags huiselijk leven. 

Degenen met Venus in combinatie met Neptunus in hun geboortehoroscoop zijn over het algemeen gevoelige, creatieve en op een bepaalde manier ook wel aantrekkelijke mensen. Wat opvalt is hun onpraktische aard als het gaat om liefde, geld en persoonlijke bezittingen, zelfs als ze de rest van hun leven op een verstandiger manier benaderen. Ze geven meestal meer dan ze ontvangen in nauwe persoonlijke relaties, klaar om offers te brengen voor degene van wie ze houden, want over het algemeen zijn ze loyaal en buitengewoon goedhartig. Ze worden gemakkelijk geraakt door vriendelijkheid, muziek, poëzie, dans en bijna elke kunst die emotie oproept. Sommigen zullen misschien zeggen dat ze goedgelovig zijn in liefde, omdat ze geneigd zijn gemakkelijk te vergeven en erop vertrouwen dat anderen net zo goedhartig zijn als zij. Ze kunnen mensen aantrekken die misbruik maken van hun zachte karakter, omdat ze vaak ook wel enigszins naïef kunnen zijn.

Ze raken ook gemakkelijk gekwetst, ze zijn misschien soms wel teerhartig, en houden niet van luidruchtig en grof gedrag. Hun verbeeldingskracht en fantasiewerelden zijn rijk, en Venus-Neptunus-mensen geloven dat er iets bijzonders voor hen wacht, zelfs na teleurstellingen. Ze hebben een etherische of mysterieuze kwaliteit die subtiel verleidelijk en zeer aantrekkelijk kan zijn. Hoe liefdevol ze ook zijn, er is een universele kwaliteit aan hun liefde die hen op een bepaalde manier onbereikbaar maakt, waardoor hun minnaars zich vreemd buitengesloten kunnen voelen. Je voelt dat ze hunkeren naar iets magisch, dat ze heimwee lijken te hebben naar een bestaan buiten deze wereld: hun liefde grenst bijna aan het onpersoonlijke. Deze zeer creatieve mensen zijn nogal eens kunstenaars, of worden bemind door kunstenaars.

Misschien dat liefde blind is – maar verliefdheid is dat zeker. Nadat het sprookje van de ideale liefde gevonden te hebben in duigen valt, begint voor de Venus-Neptunus de teleurstelling en desillusie. Meestal duurt dit niet heel lang, want al gauw beginnen ze allerlei fantasieën te bedenken om de ontgoocheling te verzachten. Soms trekt de Venus-Neptunus-persoon zich op de een of andere manier terug om te lijden en zijn wonden te likken. Soms zorgen ze ervoor dat de partner dat doet. En nog veel vaker zullen een soort van schijn van relatie in stand houden terwijl ze elders romantische contacten zoeken. Men kan deze combinatie zeker associëren met geheime relaties. Ze houden namelijk meer van de sterke emoties van bewondering en idealisering van de geliefde, dan van gewoon alledaags samen de afwas doen en de rekeningen betalen.

Degenen met de gemakkelijke aspecten hebben de neiging om mensen en hun relaties meer te accepteren zoals ze zijn. Ze zijn niet minder idealistisch of romantisch dan degenen met de harde aspecten, maar er is minder behoefte aan wegkijken van het alledaagse. Degenen met de harde aspecten zijn niet zo realistisch. Hun verwachtingen zijn gewoon te hooggespannen voor een gewone sterfelijke relatie. Ze willen samen met een ander mooie muziek maken, maar vergeten dat de muziek tijdens de repetitie allesbehalve mooi kan klinken. Ze willen zo veel, dat het voor hen moeilijk wordt om iets of iemand te accepteren die niet ideaal is. Dit zijn de mensen die heilig geloven in een soul-mate, een liefde die voorbestemd is.

Soms besluit de persoon Venus-Neptunus een affaire te beginnen zonder de verplichtingen van een serieuze relatie. Soms proberen ze relatie na relatie, waarbij ze op een subtiele manier afscheid nemen wanneer de oorspronkelijke glamour en romantiek is uitgewerkt. En soms zal de Venus-Neptunus-persoon doen alsof alles in orde is.

Het type heeft een slechte reputatie als het gaat om onderscheidingsvermogen bij de keuze van partners. Financieel verlies door partnerschap is heel gebruikelijk. De combinatie staat erom bekend te geloven wat het wil geloven. De waarheid  is dat de Venus-Neptunus-persoon niet duidelijk wil zien hoe het in feite is. De illusie is aangenamer, romantischer en gewoon zoveel inspirerender. Venus-Neptunus-mensen zijn op zoek naar een mystieke ervaring in hun persoonlijke relaties, iets dat in de hemel is gemaakt. Niet verwonderlijk dus dat deze configuratie soms wordt aangetroffen bij mensen die het religieuze leven volgen, want hier kunnen echt relaties worden gelegd met hen die in de hemel wonen.

Soms kiest de Venus-Neptunus-persoon het celibaat of een platonische relatie om andere redenen dan religie. Neptunus verfijnt het Venus-principe en kan dat zo ver voeren dat het individu fysieke liefde schuwt en het als grof en smerig beschouwt. Venus-Neptunus hunkert naar een ontmoeting van zielen, maar niet noodzakelijkerwijs van lichamen. Ze kunnen er dus ook voor kiezen om puur en kuis door het leven te gaan, zodat ze hun lichaam en geest niet met zoiets laags als lichamelijke seksualiteit hoeven te bezoedelen.

Maar soms komt ook het omgekeerde voor: seks voor geld, seks na drugsgebruik, dronken seks. Maria kan ook een slet worden, iemand die alle normen en waardigheid overboord gooit en niet langer nog let op persoonlijke integriteit. Neptunus kan er voor zorgen dat alle grenzen overschreden worden en dat de val naar beneden geen bodem kent. En dan zijn er ook nog degenen die trots zijn op hun leven in de stripclubs, als prostituee of call girl. Of die de camera gebruiken om met hun lichaam en seksualiteit geld te verdienen. Handig gebruik maken van media is ook een vaardigheid die Venus-Neptunus beheerst.

Soms, na herhaalde teleurstellingen, kiest de persoon van Venus-Neptunus eerder voor relaties in fantasie dan in werkelijkheid. Voor de Venus-Neptunus-persoon is de fantasie de realiteit. Het is duidelijk dat de fantasie erg belangrijk is en het feit dat er naar een relatie wordt verlangd, is interessant en vormt een vruchtbare voedingsbodem voor de astroloog om samen met de cliënt te verkennen. Waarom is de persoon 'verliefd geworden' op deze specifieke persoon? Wat voor fantasie belichaamt hij of zij? Enzovoort. Soms zal de Venus-Neptunus-persoon weemoedig praten over een lang verloren gewaande liefde van vele jaren daarvoor. De realiteit was misschien heel anders dan de geïdealiseerde herinnering, maar dat maakt voor hen niet zo veel uit.

De typische Venus-Neptunus-persoon heeft meestal niet veel problemen om relaties aan te gaan, ook al kiezen ze er soms voor om dat niet te doen. Hun romantiek, hunkering naar genegenheid en openheid voor liefde, maakt hen zeer goedgelovig en gemakkelijk te verleiden. Evenzo heeft het type een bovengemiddelde aanleg om in de liefde en genegenheid van anderen te infiltreren, zodat ze ook zeer begaafd zijn in de rol van verleider. Ze kunnen suggereren dat er zich een geweldige romantische affaire kan gaan ontspinnen als men met hen een relatie zou aangaan; een verleiding waar niet iedereen tegen bestand is.

Wanneer de persoon Venus-Neptunus daadwerkelijk een relatie heeft, zal hij vaak het object van zijn genegenheid idealiseren (ongetwijfeld om zichzelf te beschermen tegen de pijn van de ontgoocheling die zou volgen als de realiteit van de persoon zou worden ontdekt), zelfs als anderen die persoon niet waardig achten voor dat soort toewijding en bewondering.

Het grootste probleem voor dit type is ongetwijfeld een relatie op basis van gelijkheid tot stand te brengen. Heel vaak zal Venus-Neptunus zich wijden aan iemand die ze onbewust beschouwen als ‘hoger’ of ‘lager’ dan ze zijn; een god om aanbeden te worden of een slachtoffer om gered te worden. Misschien zal het iemand zijn die ze op de een of andere manier denken te kunnen redden van ziekte, armoede of criminaliteit. Misschien zien ze de ander als een slachtoffer van onrechtvaardige omstandigheden. De Venus-Neptunus-persoon zal zichzelf vaak zien als de enige die zich echt in de ander kan inleven – die hem begrijpt en ook gaat redden. En misschien is dit ook wel zo. Venus-Neptunus-individuen zijn ongetwijfeld in staat tot de meest altruïstische en onzelfzuchtige vormen van liefde. Tranen en liefde, liefde en opoffering gaan vaak samen met Venus-Neptunus, en omgekeerd hebben deze mensen weinig of geen moeite om de liefde en toewijding van anderen op te wekken. Soms nemen ze zelf de rol van ‘slachtoffer’ op zich om een ​​relatie gaande te houden of in de eerste plaats mogelijk te maken.

Bedrog in de liefde is mogelijk, maar zelfbedrog is nog waarschijnlijker. In liefde zien ze wat ze willen zien, in plaats van wat er is. Gevoelens van gebruikt of bedrogen worden kunnen bij deze mensen meer opkomen dan bij de meesten. Als er echter een duidelijk patroon in hun liefdesleven bestaat dat inhoudt dat ze in de steek gelaten, bedrogen of gebruikt worden, zal het vooral de moeite waard zijn om te onderzoeken of zelfbedrog aan het werk was.

De mogelijkheid om vast te houden aan romantische wanen is bij deze positie erg groot. Sommigen met deze aspecten houden zich bijvoorbeeld vast aan het romantische idee dat iemand van ze houdt, terwijl die persoon in werkelijkheid de genegenheid niet beantwoordt. Of misschien klampen ze zich vast aan een romance waarbij alle hoop eigenlijk al verloren is. Een andere mogelijkheid is om hun liefde te wijden aan iemand die onbereikbaar is of niet in staat is zich te binden. Nog een ander Venus-Neptunus-scenario is het liefhebben van iemand die hen slecht behandelt, terwijl ze zich vastklampen aan een geïdealiseerd beeld van de partner.  Ongeacht het scenario is er een neiging om de werkelijkheid niet echt onder ogen te willen zien. De verwachting hier is dat het liefhebben van iemand zelfopoffering vereist. Venus-Neptunus-mensen voelen zich aangetrokken tot slachtoffer / verlosser-relaties, en ze kunnen zowel de rol van slachtoffer als redder spelen.  Afhankelijkheid van een partner kan worden verward met liefde. In een poging onvoorwaardelijk lief te hebben, kunnen ze te snel hun eigen behoeften opofferen en zich uiteindelijk gebruikt voelen.

Soms wordt het type verliefd op iemand die onbereikbaar is – dat is zelfs deel van de reden waarom ze er als een blok voor vallen. De fan die helemaal idolaat is van een popster, degene die alle berichten over “bekend persoon” probeert te volgen, iemand die alle films vijftien keer kijkt waarin X of Y speelt – het zijn allemaal dromen die lijken op verliefdheid, maar niet de last van wederkerigheid hebben. De geïdealiseerde persoon praat niet terug.

Het probleem met het hebben van een relatie met een Venus-Neptunus-persoon kan zijn dat je het gevoel krijgt dat je partner van je houdt, niet zozeer om het individu dat je bent, maar omdat ze een beeld koesteren waar je vaag op lijkt. Vaak is er het knagende gevoel dat een ander model het net zo goed zou doen.

Evenzo zal de Venus-Neptunus-persoon vaak proberen anderen aan te trekken door een bepaald beeld te belichamen, ten koste van de persoon die hij of zij werkelijk is. Mensen met deze contacten worden vaak verliefd op mensen die het beeld van de prins, prinses of zeemeermin belichamen, of zijzelf kunnen anderen aantrekken door op deze luchtspiegelingen te lijken. Door aangrijpend, weemoedig, ongrijpbaar en aanlokkelijk te zijn, verleiden en fascineren ze op subtiele wijze.

Hoewel een ideale persoonlijke liefde misschien moeilijk te bereiken is, komt een allesomvattende, meedogende en zorgzame liefde voor de hele mensheid meestal gemakkelijk voor het Venus-Neptunus-type. Dat is zowel het goede nieuws als het slechte nieuws.. Ze hebben de zeldzame gave om van iedereen te kunnen houden, terwijl ze vaak persoonlijke liefde vinden bij één persoon die bijzonder ongrijpbaar is. Naarmate het individu meer in staat wordt zichzelf te accepteren en te waarderen zoals ze werkelijk zijn, worden ze gewoonlijk beter in staat om de totaliteit van iemand anders te accepteren en zo wordt de mogelijkheid voor de ideale relatie geboren. In plaats van het ideaal in anderen te zoeken, moeten ze het in zichzelf vinden. De gevoelens van universele liefde, mededogen en begrip voor anderen kunnen worden gekanaliseerd in alle beroepen die echt altruïsme en persoonlijke opoffering vereisen. Soms neemt dit de vorm aan van werken in een soort zorgberoep. Soms offert het individu persoonlijke liefde op om hun kunst na te streven.

Dit is vaak een uiterst creatieve combinatie en kan worden geassocieerd met alle vormen van artistieke activiteit, vooral muziek. Werken in de beautybranche of in de media behoort ook tot de mogelijkheden. Venus-Neptunus-mensen worden niet alleen geïnspireerd door liefde, maar ook door schoonheid. Soms kan het type anderen inspireren door hun creativiteit; muzikaal talent of waardering is bij deze contacten bijna altijd aanwezig.

Misschien heeft iedereen tot op zekere hoogte een geïdealiseerde notie van schoonheid en een romantisch idee van liefde. De media proberen ons te doen geloven dat er zoiets bestaat als een ideaal lichaam, gezicht of uiterlijk, vooral met betrekking tot vrouwen, maar steeds meer ook wat betreft mannen. In werkelijkheid lijken maar weinig mensen op het mediabeeld en zouden ze ongetwijfeld synthetisch en kunstmatig lijken als ze dat wel zouden doen. Maar mensen lijken een schoonheidsideaal nodig te hebben, een soort verlangen naar perfectie, iets waarnaar ze kunnen streven. Evenzo versterken werken van fictie, televisiedrama’s en vele romantische films het idee dat een jongen een meisje ontmoet en dat ze daarna nog lang en gelukkig leven in een buitenwijk met een tuin, een auto en een interessante baan. Zoals we weten is dat vaak niet zo, maar toch zijn er legio mensen die vaag het gevoel hebben dat ze mislukt zijn omdat het hen niet is gelukt om dit collectieve droombeeld te realiseren. Toch lijkt er behoefte te zijn aan de fantasie. Net zoals een sprookje een kind onbewust helpt zijn leven te begrijpen, zo zorgt deze fantasie ervoor dat we een idee hebben waar we naar zouden moeten streven, zelfs als het ons in werkelijkheid tamelijk ongelukkig zou kunnen maken.

Misschien is het de rol en het doel van de Venus-Neptunus-persoon om het idee van romantische liefde of ideale schoonheid te belichamen, of enige andere Venus-Neptunus-beelden voor ons allemaal. Want zij fungeren beslist als de mensen waarop we deze beelden in de eerste plaats projecteren. Daarom zijn deze aspecten vaak ook sterk vertegenwoordigd in de horoscopen van mensen die op enig moment in hun leven een bepaald collectief ideaal lijken te belichamen: televisie- en filmsterren, succesvolle vloggers op YouTube, mensen met tienduizenden volgers op Instagram.

Venus regeert zowel over geld als over sociale relaties, en een persoon met harde Venus-Neptunus-aspecten kan gemakkelijk geld verliezen door de neiging om problemen te verdoezelen. Net zoals ze in persoonlijke relaties de neiging hebben om waarschuwingssignalen te negeren, kunnen ze geld door hun vingers laten glippen omdat ze nalaten een administratie bij te houden of hun bezittingen te registreren. Ze kunnen problemen hebben vanwege een te optimistische houding, omdat ze er van uit gaan dat er als vanzelf wel weer geld zal komen. Ook bestaat de kans dat ze geld lenen aan mensen die nooit terugbetalen, en ze zijn dan niet assertief genoeg om het op te eisen – of ze hebben geen bewijs in hun administratie. Ook is de kans groot dat ze in onrealistische projecten geld steken die op papier er heel veelbelovend uit zien, maar in werkelijkheid op drijfzand gebouwd zijn.

 

Romantische sprookjesachtige liefde. Liefde voor dromen. Gevoelig. Creatief. Goedhartig. Houden van kunst of zijn zelf kunstenaar. Muziek ontroert. Idealisering van de liefde. Geheime liefdes. Schandalen door clandestiene relaties. Geïdealiseerde schoonheid. Liefde als product dat goed verkoopt. Verleiding. Redden, of aanbidden, van de geliefde. Een fantasie creëren rond degene van wie je houdt. Houden van fantasieën. Waanvoorstellingen over de liefde. Chaotische liefde. Chaotische kunst. Chaos aantrekken. Verliefd worden op een visionair.  Hemelse muziek. Hemelse liefde. Geestelijke liefde. Spirituele muziek. Spirituele kunst. Romantische films. Verwarrende sociale interacties. Een dwaas door de liefde. Onrealistische verwachtingen in relaties. Idealistische opvattingen over liefde en relaties. Het voorwerp van genegenheid idealiseren. Verfijnde liefde voor de natuur. Gevoelige romantische gevoeligheid. Kunstenaars, muzikanten, dichters, romantici en dromers. Bohemians en hippies. Jazzmuzikanten. Vrije vorm muziek en poëzie. Verlangen naar Utopia. Een martelaar in relaties. Een martelaar voor kunst. Kunst en fantasie versmelten. Fantasie kunst.

Vervagende geslachtslijnen. Non binaire identiteit; niet perse man of vrouw. Vervagende artistieke genres. Onvermogen om slechts één persoon lief te hebben. Passieve ontvankelijkheid. Passieve aantrekkingskracht. Passieve spiritualiteit. Aangetrokken tot spirituele ervaringen. Aangetrokken tot transcendentale ervaringen. Aangetrokken tot escapistische ervaringen. Onzelfzuchtigheid waarderen. Visionaire idealen waarderen. Mensen die artistieke grenzen overstijgen. Mensen die visionair zijn. Aangetrokken tot paranormale mensen en ervaringen. Aangetrokken tot mensen die onbetrouwbare, ongrijpbare escapisten zijn. Aangetrokken tot mensen, situaties en ervaringen die niet echt zijn. Mystieke eenheid wensen. Onrealistische liefde verlangen. Een onwerkelijke realiteit voorstellen. Verfijnde smaak. Gevoelige artistieke gevoeligheden. Vage ideeën over liefde. Vage ideeën over wat je echt wilt. Zwevend van ding tot ding. Paranormaal willen zijn. Een medium willen zijn. Aangetrokken worden tot droomachtige ervaringen.

Kunst geïnspireerd door dromen. Creativiteit geïnspireerd door een hogere werkelijkheid. Aangetrokken tot helderziendheid en paranormale ervaringen. Ongrijpbare liefde. Het uiteenvallen van een belangrijke intieme relatie. Geen grenzen in de liefde. Geen grenzen in genegenheid. Geen grenzen in kunst. Geen grenzen aan sensuele ervaringen. De sensuele wereld en de spirituele wereld versmelten. Aangetrokken tot muzikanten, kunstenaars en dichters. Aangetrokken tot de underdog. Moeilijkheden om te onderscheiden waar de ene persoon eindigt en de andere begint in een relatie. Borderline.

De ziel van de liefde. Ziele maatje. Liefde die realiteit en tijd overstijgt. Onpraktische romances en relaties. Aangetrokken worden tot een onbereikbare geliefde. Universele liefde. Universeel mededogen. Medelevende liefde. Medelevende waarden. Spirituele waarden. Geld glipt door je vingers. Zachte liefde. Liefde is opoffering. Ontbinding van persoonlijk verlangen. Onvermogen om het object van genegenheid duidelijk te zien. Liefde voor het abstracte. Liefde die geen grenzen kent. De dingen die je wilt, ontgaan je. Je weet nooit helemaal zeker wat je wilt. Mededogen en medelijden vermengd met liefde. Medelijden hebben met degene van wie je houdt. Onvolmaakte liefde. Liefhebben van mensen met een handicap of gebrek. 

Aangetrokken tot drugscultuur. Aangetrokken tot ervaringen die ontsnapping bieden. Ontsnappen door muziek. Ontsnappen door middel van drugs en alcohol. Te gevoelig voor het dagelijks leven. Een hogere liefde. Persoonlijke liefde en transcendente liefde gecombineerd. Liefde op een hoger plan. Slordige liefdesaffaires.  Romantische schoonheid. Poëtische schoonheid. Geloof in en streven naar onvoorwaardelijke liefde.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Venus in Vissen (maar minder uitgesproken), Venus in het twaalfde huis

Neptunus in het zevende huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Neptunus in Stier of Weegschaal hier niet onder valt.

 

Terug

Venus-Uranus

De Venus-Uranus-persoon waardeert vrijheid, gelijkheid en vriendschap in de liefde. Ze hebben altijd een zekere mate van ruimte nodig, want relaties waar alles altijd samen wordt gedaan liggen hen niet. Maar dat houdt wel het gevaar in dat beide partners hun eigen interesses en doelen volgen, dat ze steeds verder uit elkaar groeien, tot de tijd komt dat er echt helemaal geen relatie is. Ze doen er goed aan om bewust ook aandacht te schenken aan intimiteit en nabijheid, want het leren integreren van de behoefte aan liefde en relatie enerzijds en de behoefte aan ruimte, vrijheid en onafhankelijkheid anderzijds is bij dit aspect nooit vanzelfsprekend.

Wat het feitelijke aspect ook is, ze zijn vaak levendig en mensen worden gemakkelijk tot hen aangetrokken door hun vriendschappelijke manier van doen en hun brede humanitaire belangstelling. Deze persoon kan met iedereen vrienden maken, ongeacht wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Hoe meer ze verschillen, des te opwindender is hun gezelschap. Hoewel vriendelijk en meestal best bereid om vrienden te maken met mensen uit alle lagen van de bevolking, is er een onpersoonlijke en vrijblijvende manier die onmiskenbaar is. Ze kunnen tegelijkertijd heel hartelijk en vriendelijk zijn en toch de nodige afstand bewaren.

Door hun vrijheidslievende overtuigingen passen ze zich niet automatisch aan aan de verwachtingen van anderen. Met andere woorden, hoewel ze gemakkelijk veel verschillende mensen in hun leven opnemen, houden ze stevig vast aan hun eigen manier van leven. Sommigen zijn bang voor een compromis en zien het als een verlies van zichzelf of een verlies van individualiteit. Het dilemma is: als ze te veel ruimte krijgen, voelen ze zich onbemind, maar als ze de liefde krijgen waarnaar ze lijken te verlangen, kunnen ze zich erdoor gesmoord voelen.

In relaties is er een enorme behoefte aan ruimte en vrijheid, en dit type zal wellicht meer dan enig ander het idee van ‘open’ relaties bepleiten. Evenmin zullen ze waarschijnlijk beledigd worden door relaties van hetzelfde geslacht of relaties die om een ​​andere reden gewoonlijk als onconventioneel of ‘anders’ worden beschouwd. Ze houden niet van huwelijksregels of bindende contracten, en geven er de voorkeur aan te weten dat beide partijen een relatie hebben omdat ze dat willen. En hoe dan ook, de Venus-Uranus-persoon geeft er de voorkeur aan zijn opties open te houden.

Gewoonlijk kiest het Venus-Uranus-type relaties met mensen met wie ze niet 24/7 hoeven samen te zijn. Naast het verlangen naar vrijheid is er ook een sterke behoefte aan opwinding. Om een ​​Venus-Uranus-persoon geïnteresseerd te houden in de relatie, en meer specifiek voor jou, moet je vol verrassingen zitten. Het is beter om niet overdreven voorspelbaar te zijn. De Venus-Uranus-persoon zelf kan ook vol verrassingen zitten of schokkende dingen doen. Het type zal bijna altijd betrokken raken bij scenario's waarin de grote strijd draait om de kwestie van persoonlijke ruimte. Er mag niet van worden uitgegaan dat de Venus-Uranus-persoon ook degene is die altijd de rol op zich neemt om op die ruimte op te eisen. Vanwege het mechanisme van ‘projectie’ kan het beide kanten op – en is de partner degene die het Uranus gedeelte belichaamt.

Vooral mannen zijn geneigd om hun Venus-Uranus-aspecten op vrouwen projecteren, waarbij ze vallen voor vrouwen die op de een of andere manier niet voor hen beschikbaar zijn, misschien vanwege een emotionele verstrikking elders of een onwil om hun vrijheid op te geven. Ook kan het zijn dat ze verliefd worden op vrouwen die hun vrienden typeren als “gek, raar en bizar” en dat ze heel andere dingen meemaken dan huisje, boompje, beestje. Degenen met nauwe contacten tussen deze planeten zullen bijna altijd verwikkeld raken in relaties die anderen waarschijnlijk zeer onconventioneel en nogal onbegrijpelijk zullen vinden.

Voor vrouwen betekent dit aspect dat ze zich aantrekkelijk voelen als ze Uranus kwaliteiten laten zien, d.w.z. als ze sterk, onafhankelijk, slim en vrijheidslievend zijn. Omdat dit nogal tegen het traditionele rollenpatroon ingaat kunnen ze ook een aantal gedenkwaardige aanvaringen hebben met mannen die automatisch veronderstellen dat vrouwen altijd lief, meegaand en afhankelijk zijn – en aan wie je een beetje moet uitleggen hoe de dingen eigenlijk werken. Ook is de kans groter dat ze met name mannen daten die eigenlijk nog niet bereid zijn om een langdurige relatie aan te gaan, maar alle mogelijkheden om een nog leuker iemand tegen te komen niet willen opgeven.

Vooral degenen met harde aspecten kunnen samenwerking, compromis en elkaar tegemoet komen moeilijk vinden. Zoals altijd roept verandering weerstand op, en Venus-Uranus-mensen kunnen erg koppig en eigenwijs zijn en eisen dat het de partner is die moet gaan inschikken, soms behoorlijk drastisch. De meeste mensen passen zich enigszins aan om een ​​zekere mate van populariteit en goodwill te behouden. Het Venus-Uranus-type ziet dit als nep en rebelleert tegen het spelen van dit soort spelletjes. Voor hen is eerlijk en authentiek zijn belangrijker dan je aanpassen aan anderen. Tegelijkertijd vinden ze het vaak niet nodig om hun redenen of motieven te bespreken, uit angst dat ze daarmee de ander munitie geven om iets aan hen te veranderen.

Zoals met alle Uranus-contacten, kan het Venus-Uranus-individu nogal egocentrisch en eigenzinnig zijn. Soms moeten ze eigenzinnig zijn vanwege de weerstand die ze ervaren door hun partnerkeuze, of hun keuze van kleding of uiterlijk in het algemeen, wat dat betreft. De keuze van een partner is vaak een daad van rebellie voor het Venus-Uranus-type. Als de kans groot is dat dat anderen zal choqueren is dat alleen maar meer reden om het toch te doen. Relaties kunnen net zo plotseling beginnen als eindigen – liefde op het eerste gezicht heeft hier een tegenhanger in er helemaal mee stoppen na één grote ruzie.

De eerlijkheid, opwinding en het onconventionele dat dit type uitstraalt, zorgt voor populariteit; Venus-Uranus trekt mensen aan door anders te zijn, en het baart hen geen zorgen dat ze vaak juist populair worden bij degenen die zelf ook alternatief zijn. De kudde wilden ze toch al nooit volgen. Vaak kan men zien dat met name bij de harde aspecten tussen Venus en Uranus de persoon in opstand komt tegen de alledaagse sociale zeden, tegen wat als normaal wordt beschouwd. Het kan ze ook niet schelen dat ze soms basale sociale vaardigheden lijken te missen en ze zijn eerder trots op hun gebrek aan manieren, beleefdheid of gebrek aan aandacht voor de gevoelens van anderen.

Uranus is altijd een voorloper op het gebied van verandering, en in combinatie met Venus wordt de verandering gekanaliseerd via de liefde en alle manieren om met anderen om te gaan. Als er geen Venus-Uranus mensen zouden zijn zou de emancipatie van de LGTBQ+ (Lesbian, gay, transgender, bi-sexual, queer) gemeenschap ook niet mogelijk zijn geweest. Bevrijding gaat niet zonder ook soms schokkend te zijn, en traditioneler ingestelde mensen voor het hoofd te stoten. Maar  ook de mensen die ongekend fel zijn over het bestaan van homoseksualiteit en dat te vuur en te zwaard willen bestrijden hebben soms dit aspect. Controverse en ideologische verschillen (in dit geval over intieme relaties) uitvergroten horen echt bij Uranus.

Maar we zouden gemakkelijk uit het oog kunnen verliezen dat Venus-Uranus mensen ook erg gevoelig kunnen zijn, dat ze vaak al vroeg ervaren hebben dat iemand die voor hen belangrijk was er plotseling niet meer was (of hen afwees), en dat ze toch ook de vage verwachting hebben dat de genegenheid die ze nu ervaren elk moment abrupt ten einde kan komen. Misschien omdat de partner een relatie met iemand anders aangaat. Des te meer een reden om niet volledig toegewijd te zijn aan die ene.

Niet ongebruikelijk dus dat Venus-Uranus zo koud en schijnbaar onverschillig doet over het vooruitzicht dat de partner vertrekt, dat ze juist daardoor uitlokken wat ze eigenlijk vrezen. De boodschap die de persoon afgeeft is: `` Zeker, prima, geweldig, ik hoop dat je een geweldige tijd zult hebben met die ander. '' Door zich zo onafhankelijk en zo afstandelijk te gedragen, voelt de geliefde dat er geen reden is om te blijven hangen, want ze zijn toch niet nodig.

De behoefte aan sociale, emotionele en seksuele opwinding kan er toe leiden dat ze op zoek gaan naar onconventionele manieren van liefhebben. Ze houden van experimenteren. Het kan zijn door driehoeksverhoudingen, of drank en drugs, bdsm, leer en latex, of vormen van seks waarvan de gemiddelde burger nog nooit gehoord heeft. Dit zal nog veel sterker zijn als ook Mars of Pluto aan deze combinatie meedoen – maar er is op z’n minst een grote tolerantie voor de vele vormen van relateren die mensen eigen is.

Soms zie je ook dat het eigene en bijzondere waar deze combinatie om bekend staat terug komt in een unieke manier van kleden, een persoonlijke stijl die hoogst origineel en individualistisch is. Al komt het minstens net zo vaak voor dat dit met name voor de partner geldt. Soms wordt Uranus geprojecteerd, en de partners waartoe deze mensen worden aangetrokken, vertonen eigenschappen van onafhankelijkheid, originaliteit, inconsistentie en een grote liefde voor vrijheid. Op artistiek en creatief gebied zal originaliteit waarschijnlijk ook een opvallend kenmerk zijn. Dit is degene die zal afwijken van de klassieke stijlen die van hen verwacht mogen worden vanuit opvoeding, opleiding of achtergrond.

 

Spanning tussen vrijheid en verbondenheid. Liever vriendschap dan traditioneel trouwen. Kunnen met veel verschillende mensen vriendelijk omgaan. Waarderen verschillen. Geen liefhebber van compromis. Wil liever dat de partner zich aanpast. Onconventionele relaties. Vrije liefde. Het waarderen van ruimte in relaties. Eerlijkheid in gevoelens. Ongewoon uiterlijk. Magnetische aantrekkingskracht. Experimenteel. Onregelmatige of onvoorspelbare uitingen van genegenheid. Inconsistente voorkeuren en antipathieën. Aangetrokken door het bizarre. Vreemde voorkeuren in de liefde. Aangetrokken tot ongewone mensen en dingen. Aangetrokken tot ongebruikelijke romances. Afstand nodig hebben in een relatie. Behoud van persoonlijke vrijheid binnen een relatie. Koel of koud tegenover de geliefde. Liefde voor wetenschap en technologie. De slimme vrouw die van techniek en wiskunde houdt. Innovatieve kunstenaars. Van je computer houden. Een originele kijk op liefde. Een originele kijk op schoonheid. Ongebruikelijke, vooruitstrevende ideeën hebben over wat het betekent om mooi of aantrekkelijk te zijn.

De conventies van romantiek en relatie negeren. Ongewone partnerschappen. Abrupt begin of einde van relaties. Houdt plotseling van iets heel anders.  Problemen met vrienden zijn versus geliefden zijn. Onvermogen om de warmte te verzamelen om hechte, intieme relaties te creëren. Afstandelijk verliefd. Ongeïnteresseerd in relaties. Vooruitstrevende ideeën over het huwelijk. Vooruitstrevende ideeën over relaties. Extreme relaties. Extreme voorkeuren. Relaties aan de rand van de normale samenleving. Een artistiek genie. De schoonheid van wetenschap. Chagrijnig en nukkig in relaties. Een extreem standpunt hebben over hoe relaties zouden moeten zijn. Onvermogen om langdurige genegenheid voor iemand te behouden. Onvermogen om een ​​langdurige toewijding aan iemand vast te houden. Opwindende relaties. Opwinding nodig hebben om zich tot iemand aangetrokken te voelen. Constante opwinding nodig hebben om in iemand geïnteresseerd te blijven.

Zich aangetrokken voelen tot rebellen. Een rebel willen zijn. Je opgewonden voelen door opstandige activiteiten. Onafhankelijkheid binnen een relatie moeten behouden. Leren dat alles wat je dacht te weten over relaties onjuist is. Een baanbreker zijn als het gaat om hoe relaties kunnen worden geleefd en wie een relatie kan hebben met wie. Attracties, relaties, romances en huwelijken die in strijd zijn met conventies. Aangetrokken worden tot mensen die niet beschikbaar zijn (dit kan ook voor Venus / Neptunus zijn). Aangetrokken worden tot mensen die niet vast willen zitten.

Aangetrokken tot intellectuelen. Aangetrokken tot genieën. Aangetrokken tot mensen die koel en afstandelijk in de liefde zijn. Aangetrokken tot revolutionairen. Een revolutionair willen zijn. Je opgewonden voelen door het idee van in opstand komen. Het homohuwelijk. Vreemde keuzes maken in liefde. Omgaan met filosofen, intellectuelen en progressieven. Schokkende relaties. Schokkende verlangens. Groepsliefde. Orgiën met meerdere partners. Open huwelijken. Vrouwenruil. Liefde voor technologie. Liefde voor het bizarre en ongewone. Graag schokkend zijn. Graag als een weirdo worden beschouwd. Zich aangetrokken voelen tot weirdo's. Graag socialiseren met buitenbeentjes, punks en iedereen die zich aan de rand van de samenleving bevindt. Een liefde voor astrologie. Verliefd worden op een astroloog. Verliefd worden op iemand die ‘anders’ is.

Progressieve muziek. Bizarre muziek. Baanbrekende kunst en muziek. Muziekgenres, instrumenten of vocale stijlen creëren die nog nooit eerder zijn gedaan. Schokkerige, stop / start bewegingen. Schoonheid mengen met het bizarre. Het bizarre mooi maken. Geld verdienen met vreemde bezigheden. Kunst en wetenschap mengen. De wetenschap van schoonheid. Schoonheidstechnologie. Kledingtechnologieën. Avant-garde modeontwerpers. Avant-garde muzikanten en artiesten.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Venus in Waterman (maar minder uitgesproken), en in mindere mate, Venus in het elfde huis

Uranus in het zevende huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Uranus in Weegschaal of Stier hier niet onder valt.

 

Terug

Venus-Saturnus

Venus-Saturnus-mensen kunnen erg langzaam en voorzichtig zijn om zich open te stellen voor anderen. Saturnus wordt geassocieerd met het verstrijken van de tijd en de wijsheid / ervaring die in de loop van de tijd wordt opgedaan. Venus-Saturnus-mensen houden er vaak van om langzaam relaties op te bouwen. Hier is eigenlijk niets mis mee, maar het kan belangrijk zijn voor een persoon met deze aanleg om te accepteren dat dit de manier is waarop ze zijn en niet proberen zichzelf te dwingen eerder open te staan.

Saturnus staat er altijd op dat we op de moeilijke manier leren en degenen met Venus-Saturnus-aspecten leren, als ze de tijd hebben, vaak veel over relaties op de diepere niveaus. Mensen met deze contacten doen het beter nadat de aanvankelijke aantrekkingskracht en illusies van de verliefdheid zijn uitgewerkt, want ze zijn realistisch en begrijpen dat er werk nodig is om een ​​relatie gedurende een lange periode te cultiveren en te onderhouden. Dit zijn de mensen die goed in staat zijn om de moeilijkheden die na verloop van tijd altijd wel in een relatie gaan spelen het hoofd te bieden, omdat ze begrijpen dat een relatie soms ook vereist dat je samen er aan werkt om verder te komen. Relaties kunnen na verloop van tijd ook sterker worden als beiden bereid zijn om te groeien.

Er is gewoonlijk een geschiedenis van een jeugd waarin er in het algemeen weinig genegenheid was van vader, moeder of beiden. Heel vaak zal de vader worden gezien als iemand die zichzelf niet waardeerde, niet geliefd was of geen genegenheid ontving. Bij doorvragen zullen veel Venus-Saturnus-mensen zeggen dat ze zich niet herinneren ooit op de knie van hun vader te hebben gezeten, laat staan ​​dat ze ooit knuffels van hem hadden gekregen. De moederfiguur was misschien liefdevol en aanhankelijk, maar er waren meestal voorwaarden aan verbonden, samen met controle en discipline. Niet verwonderlijk dus dat mensen (vooral met harde contacten en soms de conjunctie) zich erg onwennig voelen in het geven en vooral ontvangen van liefde en genegenheid van anderen. Desalniettemin wordt er vaak naar omhelzingen, kussen en fysieke uitingen van genegenheid verlangd, maar is het zelf tonen van genegenheid ingewikkeld voor mensen met deze combinatie. Vooral in de jeugd kunnen deze mensen zich in sommige sociale situaties ongemakkelijk voelen, onzeker over hoe ze hun genegenheid moeten uiten en bang voor afwijzing. Problematische Saturnus-posities worden echter vaak beter met leeftijd, ervaring en oefening. Ze kunnen het wel leren, maar dat het gemakkelijk gaat is vaak pas op latere leeftijd. Er is zeker een neiging om het hele onderwerp maar te vermijden of het belang ervan te ontkennen.

Er is vaak een ietwat afstandelijke manier van doen, en veel mensen met dit aspect (vooral mannen) kunnen op sociaal niveau sceptisch, zakelijk en zelfs oppervlakkig overkomen. Maar wie dierbaren op een armlengte afstand houdt en net doet alsof het alleen maar goed gaat, moedigt intimiteit natuurlijk niet aan. Ze zijn meesters in het beschermen van hun gevoelens en doen er alles aan om te vermijden dat ze anderen op de hoogte stellen van hun kwetsbaarheden. Dit soort afweermechanisme verhindert natuurlijk dat ze geluk vinden in de liefde. Het is zo moeilijk voor hen om hun verdediging neer te halen. Ze moeten echt weten waar ze aan toe zijn voordat ze zich op zijn minst enigszins veilig kunnen voelen. Negatieve verwachtingen in de liefde moeten onder ogen worden gezien en aangepakt, want daar niet naar willen kijken zal die verwachtingen ook omzetten in ervaringen van afwijzing en teleurstelling.

Hoewel dit aspect in de klassieke astrologie wordt geassocieerd met een uitgesteld huwelijk of eenzaamheid, zie ik het veel vaker in de horoscopen van mensen die zich door dik en dun aan de relatie houden. Vaak voelen ze zich soms toch eenzaam, ook al hebben ze een partner. Het kan zijn dat ze een veeleisende partner hebben en daardoor het gevoel niet helemaal goed genoeg te zijn. Er is angst geassocieerd met liefde, en veel mensen met deze positie worstelen met een gebrek aan vertrouwen. Een van hun grootste angsten is afwijzing. Een andere reden waarom ze misschien trouw blijven aan een moeilijk huwelijk, is de angst om het gezin in de steek te laten en dat wat hij of zij voelt, een klap voor de reputatie zou zijn. Soms houden materiële zorgen verband met relaties. Sommigen houden vast aan relaties omdat ze hen een gevoel van materiële zekerheid geven. Zelfopoffering is buitengewoon gebruikelijk bij deze positie. Hoewel ze echter meer dan wat dan ook hunkeren om onvoorwaardelijk bemind te worden, weerhoudt hun overtuiging dat ze dat soort liefde niet zullen krijgen, hen ervan om het echt te proberen te vinden. Met Saturnus is er een gelijktijdige faalangst en angst voor succes die mensen ervan weerhoudt zich vrij of dapper genoeg te voelen om te doen wat ze echt willen.

Als een Venus-Saturnus-persoon in het verleden teleurstelling heeft meegemaakt  bouwen ze een barrière rond hun hart. Dit is bedoeld als bescherming, en het kan dat werk doen - maar soms te goed. Als het hart zwaar bewaakt wordt en we niet weten hoe we ons ervan moeten ontdoen, of als we niet eens beseffen hoezeer we voortdurend waakzaam zijn, is het moeilijker om contact te maken met anderen en kan isolatie het gevolg zijn. Venus-Saturnus-mensen moeten mogelijk actief er aan werken om dit probleem op te lossen door hier uitgebreid met vriendinnen over te praten, over overwegen hiervoor in therapie te gaan. 

Om de een of andere reden lijkt het erop dat degenen met Venus-Saturnus-contacten met het gevoel onbemind te zijn de wereld in komen. Voor velen duurt het jaren voordat het kwartje valt dat het in feite om zelfwaardering gaat. Voordat dat besef dringt, hebben Venus-Saturnus-mensen de neiging om te geloven, hoewel niet altijd bewust, dat het anderen zijn die niets om hen geven, dat anderen niet van hen houden. Saturnus zal altijd de ontwikkeling vertragen van welk planetair principe het ook aanraakt, en voor Venus-Saturnus-typen kost het de persoon tijd om lessen te leren over geven en ontvangen - en vooral over vrijblijvend, spontaan en met een licht gemoed geven en ontvangen.

Het lijkt alsof ze bijna afwijzing verwachten en erg gevoelig zijn voor, ja luisteren naar, aanwijzingen die zouden kunnen aankondigen dat de liefde van de ander is afgenomen. En de constante vraag naar bewijs van genegenheid of de eis dat de andere persoon voortdurend zijn gevoelens definieert, legt vaak een aanzienlijke druk op de relatie, net als het voortdurende zeggen van ‘het spijt me’, wat vaak heel erg een Venus-Saturnus-uitdrukking is.

Venus-Saturnus-mensen kunnen nogal streng zijn in het aangaan of verbreken van relaties, vooral als de relatie zich in een vroege fase bevindt en de gehechtheid (nog) niet al te diep is. "Als het geen vreugde opwekt, gooi het dan weg." is een goed advies voor oude sokken en stoelen die op zolder staan, maar mogelijk te rigoureus voor relaties die nog kunnen groeien. Soms is dit een verantwoorde keuze. Andere keren is het de Venus-Saturnus-persoon die zichzelf beschermt tegen pijn, omdat ze al verwachten dat ze dat zullen gaan ervaren. Een Venus-Saturnus-persoon moet misschien bij zichzelf te rade gaan over de vraag of zijn hart open of gesloten is wanneer hij beslissingen neemt.

In relaties merken Venus-Saturnus-mannen vaak dat ze een relatie zijn aan gegaan met een vrouw die het moeilijk vindt om haar genegenheid kenbaar te maken, of die veeleisend is,  terwijl Venus-Saturnus-vrouwen het moeilijk vinden om genegenheid en warmte te geven en ontvangen, of blijkt dat ze voor mannen gekozen hebben die niet bijzonder hartelijk zijn. Het kan ook zijn dat ze verliefd worden op mannen die in feite onbereikbaar zijn – een echo van de relatie die ze indertijd met hun vader hadden. Een belangrijk punt is veiligheid – het kan heel lang duren voordat dat werkelijk gevoeld wordt en het niet langer een risico lijkt te zijn om genegenheid en intimiteit tot expressie te brengen. De Venus-Saturnus-persoon kan zich aangetrokken voelen tot een controlerende partner (die zich daardoor veilig voelt) of kan zelf de behoefte voelen om een ​​ander te controleren om zich veilig te voelen in de relatie.

Zoals te verwachten is, zijn er hier vaak wel problemen met betrekking tot zelfwaardering, vooral met betrekking tot iemands schoonheid en, in het geval van vrouwen, iemands ‘vrouwelijkheid’. Vooral bij vrouwen waren er vaak al heel vroege boodschappen dat het verkeerd was om ijdel te zijn, dat het uiterlijk er niet toe deed en dat het niets was om je druk over te maken. Soms bekommert de persoon Venus-Saturnus zich echt niet om zijn uiterlijk en cultiveert hij andere gaven. Vaak zijn ze zich echter net zo bewust van het uiterlijk als andere mensen, maar ze zouden het vreselijk vinden om als ijdel beschouwd te worden. Weten dat je er goed uitziet en aantrekkelijk bent komt niet gemakkelijk met deze aspecten.

Hoewel beide geslachten met deze contacten er toe neigen zich netjes maar onopvallend te kleden, kunnen met name de vrouwen naar het andere uiterste gaan en juist veel make-up gebruiken en zich zeer bewust te zijn van hun uiterlijk. Ze nemen de hele zaak zeer serieus en besteden juist heel veel tijd aan hun uiterlijke verschijning. Maar in beide gevallen is de achterliggende gedachte dat anderen er geen kritiek op kunnen leveren.

Toewijding is één van de manieren waarop ze hun liefde tot uitdrukking brengen. Liefde en tijd zijn vaak grote kwesties, je kunt zien dat een Venus-Saturnus-persoon om je geeft als ze bereid zijn je hun tijd te geven en op dezelfde manier gebruiken ze de hoeveelheid tijd die je samen doorbrengt als maatstaf van jouw genegenheid. Tijdgebrek en daaropvolgende ontkenning van genegenheid was vaak een probleem in de kindertijd. Of er waren altijd voorwaarden aan verbonden voordat er een complimentje werd gegeven. Tijd speelt ook een grote rol in de relaties op volwassen leeftijd – of wel groeien beide partners steeds meer uit elkaar, is er steeds meer afstand en een koele, formele manier van doen, of wel groeien de partners juist steeds meer naar elkaar toe en leren ze op een diep niveau op elkaar te bouwen. Dit laatste is zeker mogelijk met contacten tussen Venus en Saturnus, maar het vereist wel bewuste inspanning en de bereidheid om aan de relatie te werken, de eigen angsten (voor afwijzing, voor verlaten worden) onder ogen te zien, en niet te kiezen voor cynisme en teleurstelling. Gezonde en ondersteunende relaties zijn mogelijk, maar ze komen met dit aspect niet als vanzelf.

 

Openen zich langzaam en voorzichtig. Bereid om te werken voor een relatie. Voorwaardelijke liefde van de ouders. Vinden het moeilijk om genegenheid te tonen. Ontkenning van behoefte aan intimiteit. Afstandelijk, formeel. Eenzaamheid. Geïsoleerd voelen. Durven geen risico’s te nemen in de liefde. Bang voor afwijzing. Willen geliefde controleren. Liefde en discipline. Serieus over relaties. Liefde moet bewezen worden. Tijd, geld en liefde. Trouw. Het vermogen om duurzame relaties te creëren. Serieuze relaties. Gebrek aan relaties. Sierlijk ouder worden. Goede timing. Terughoudend in de liefde. Liefde beperken. Beperkt liefde hebben ontvangen. Geen vertrouwen in de liefde. Weinig liefdesrelaties hebben. Ik heb weinig complimenten gekregen. Geen schoonheid in jezelf vinden. Schoonheid vinden in moeilijke omstandigheden. De realiteit van schoonheid. Gebrek aan vertrouwen in uw creatieve vaardigheden. Creativiteit serieus nemen. Creatieve discipline. Kunst nastreven voor de lange termijn. Inzicht in de impact van kunst op lange termijn.

Schoonheidsnormen hebben. Artistieke normen hebben. Meester van de kunsten. Kunst leraar. Muziek leraar. Schoonheidsspecialist. Angst voor relaties. Angst voor creativiteit. Angst om te flirten. Gebrek aan zelfvertrouwen om te flirten. Volwassen houding ten opzichte van relaties. Gebrek aan geld. Krappe financiën. Goed met geld. Zakelijk inzicht. Langzame financiële groei. Geld verdienen in de loop van de tijd. Geen charisma. Geremde sensuele expressie. Gestage sensuele uitdrukking. Geremde schoonheid. Uw vermogen om een ​​langdurig huwelijk te hebben. Relaties op lange termijn bekijken.

Klassieke schoonheid. Klassieke elegantie. Klassieke smaak. Gevoel voor tijdloze mode. Uw knappe uiterlijk omzetten in bedrijfsmodellen. Vintage kleding. Oud Hollywood. Tijdloze kleding, haar en make-up waarderen. Blijvende aantrekkingskracht. Gereserveerd in sociale instellingen. Gereserveerd in relaties. Takt en een goede timing hebben. Tijdloze kunsten en ambachten. Een serieuze manier om met elkaar om te gaan. Serieuze relaties. Ernstige artistieke bezigheden.

Mode serieus nemen. Schoonheid serieus nemen. Werk in de schijnwerpers zetten. Liefde serieus nemen. Werk in relaties stoppen. Uw capaciteit voor conventionele relaties. Klassieke kunst en muziek. Kunst en muziek die de tand des tijds doorstaan. Stijf in relaties. Onvermogen om toe te geven aan plezier. Plezier vinden in gestructureerde activiteiten. Plezier vinden in het doen van dingen die discipline vereisen. Graag gedisciplineerd worden. Zelfwaardering door te weten gedisciplineerd te zijn.

Volwassen partnerschappen. Relaties testen. Testen van potentiële partners. Een realistische kijk hebben op relaties. Het gevoel hebben dat relaties een last zijn. Het gevoel hebben dat relaties veel werk zijn. Een depressieve kijk hebben op relaties. Je depressief voelen over hoe je eruitziet. Je depressief voelen over je aantrekkingskracht. Vertrouwen in uiterlijk opbouwen door hard te werken. Je depressief voelen over je creatieve vaardigheden. Het gevoel hebben dat je niet aantrekkelijk, knap, flirterig, creatief of sociaal genoeg bent. Sociaal gracieus zijn. Gebrek aan vertrouwen in uw sociale capaciteiten. Gevoel dat je nooit genoeg geld hebt. Belemmeringen opwerpen voor relaties. Relaties een tijdschema geven. Serieuze mensen aantrekken. Oudere mensen aantrekken. Oud geld. Ondernemers aantrekken. Steenbok tekens aantrekken. Zich aangetrokken voelen tot serieuze mensen. Je aangetrokken voelen tot no-nonsense bedrijfstypes. Zich aangetrokken voelen tot verantwoordelijke individuen. Zich aangetrokken voelen tot mensen die schoonheid vinden in moeilijke omstandigheden.

Beter worden met de leeftijd. Aantrekkelijker worden met de leeftijd. Met het ouder worden gemak en gratie verkrijgen. Gezelliger worden met de leeftijd. Je beter voelen over hoe je eruitziet naarmate je ouder wordt. Voel je beter in je vel naarmate je ouder wordt. Tactischer worden naarmate je ouder wordt. Gracieus omgaan met verantwoordelijkheid. Bitterzoete relaties

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Venus in Steenbok

(Venus in het tiende huis zegt meer over werk dan over relaties)

Saturnus in Stier en Weegschaal, en Saturnus in het tweede en zevende huis

 

Terug

Venus-Jupiter

Wat het feitelijke aspect ook is, individuen met contacten tussen deze planeten zijn gewoonlijk erg vriendelijk, ontvankelijk en charmant en kunnen de meeste sociale situaties goed aan, want hier hebben we uitbreiding, zo niet overdrijving, van het Venus-principe. Jupiter breidt alles uit wat het aanraakt, en in dit geval vergroot het de kwaliteiten van Venus: romantiek, relatie, plezier en geld. Dit betekent niet noodzakelijk dat al deze dingen gemakkelijk zullen komen voor mensen met een Venus-Jupiter aspect. Maar de honger naar plezier, romantiek en in sommige gevallen materiële rijkdom is groot. Hun harten zijn ook groot - meestal zullen ze, als ze de keuze hebben, voor het goede en ware kiezen. Ze zijn vrijgevig voor mensen van wie ze houden – en daar horen ze zelf ook bij. Ze hebben de neiging om positieve eigenschappen toe te kennen aan de mensen van wie ze houden, of die mensen dat nu verdienen of niet!

De typische Venus-Jupiter-persoon gedijt bij een rijk sociaal leven en houdt er meestal van om samen met anderen een goede tijd te hebben. Zelfs bij een rustig iemand die niet elke avond naar wilde feesten gaat, is het onwaarschijnlijk dat het individu zichzelf vaak verstoken zal voelen van gezelschap.

Het probleem met de moeilijke aspecten is vaak dat het individu moet leren wanneer hij moet stoppen wat betreft plezier hebben, romantiek, geld uitgeven en feesten. Vooral als het door andere factoren wordt versterkt, is dit het contact van de levensgenieter, soms duidend op een leven van gemak, verwennerij en oppervlakkigheid.

In feite voedt het individu zich met populariteit, wil bij iedereen geliefd zijn en vooral niemand beledigen. Meestal echter ontdekt de persoon met dit contact vroeg of laat dat liefde en populariteit die op deze manier wordt verkregen, geen inhoud heeft en een beetje vals en onecht is, al doen sommigen er wel erg lang over voordat ze dat beseffen.  

Soms komt dan een andere kant van Venus-Jupiter in het spel, die van een waardering van het religieuze principe, soms een liefde voor God, of een liefde voor filosofie en een waardering voor alles wat zin aan het leven zou kunnen geven. Religieuze bekeringen en ervaringen zijn zeker niet ongewoon als er een nauw contact is tussen deze planeten. Tenzij er aanwijzingen zijn van het tegendeel, is het beeld van God iemand die genadig, liefdevol en vergevingsgezind is. En als de traditionele vormen van religie niet aanspreken, kan het individu allerlei vriendelijke vormen van spiritualiteit omarmen – en dan het liefst door luxueuze yoga retreats op een mooi eiland te bezoeken, met veel warme contacten tussen allemaal vriendelijke mensen.

Harde Venus-Jupiter-aspecten kunnen aangeven dat er soms een neiging is tot een zekere sentimentaliteit, die soms wat overdreven aandoet, maar die toch gemakkelijk vergeven kan worden. Net als bij Maan-Venus kan dit contact het gevoel hebben van ‘mijn beker loopt over van liefde’. Venus-Jupiter is vaak liefdadig, liefdevol en begripvol voor mensen in nood, waarbij ze oprecht plezier beleven aan hulp geven en daarbij de secundaire bekrachtiging van toenemende persoonlijke populariteit op de koop toe krijgen. Vanwege de neiging om genereus te zijn, op alle niveaus, kunnen deze contacten nuttig zijn in de zorgberoepen.

Vaak werd de persoon met deze combinatie sterk in hun horoscoop materieel verwend in de jeugd of groeide ze op in een sfeer die een laissez-faire houding ten opzichte van geld had, of op zijn best filosofisch was over elk gebrek op dit gebied. Soms was er een overvloed aan familieleden die wel bereid waren om financiële ondersteuning te geven. Zeker met de harde aspecten is er op latere leeftijd vaak een houding van ‘omdat ik van je hou, zal ik je verwennen en als jij van mij houdt, zul je me overladen met geschenken'. Met hun hartelijkheid, hun liefde voor plezier en misschien wel voor luxe en de bijbehorende afkeer van elke vorm van hardheid en afzien, is het niet verwonderlijk dat mensen met deze contacten vaak met geld trouwen. Het is dan misschien niet de belangrijkste overweging, maar financiën, positie en status worden zeker wel mee gewogen. Soms zijn ze daarna nogal verkwistend, maar zelfs met de harde aspecten lijkt het geld uit het niets te komen en is de persoon meestal niet voorbestemd om lang in erbarmelijke armoede te leven. Wat de feitelijke financiële situatie ook is, het individu zal zich vaak hoe dan ook wel goed voelen. Men kan deze combinatie zeker associëren met rijkdom, een rijkdom aan gevoelens en liefde, en rijkdom in materiële zin. Maar zelfs als ze financieel niet bijzonder ruim zitten kunnen ze zich nog steeds rijk voelen.

Misschien kan het Venus-Jupiter-type soms ook wel worden omschreven als hebzuchtig, niet alleen naar genot, maar ook naar liefde. Het lijkt er soms op dat het individu maar niet genoeg genegenheid kan krijgen, en een van de belangrijkste lessen van dit contact is dat het individu leert dat liefde niet te koop is, en dat geldt ook voor innerlijke rust en zelfrespect. Soms zijn er een hele reeks aan relaties en affaires omdat de verwachtingen (en eisen!) torenhoog zijn, zonder te beseffen dat gewone stervelingen nu eenmaal niet verplicht zijn om het perfecte plaatje waar te maken.

Sommigen, zowel mannen als vrouwen, trouwen met iemand die anderen zouden kunnen omschrijven als een pittige jong ding (van hart, zo niet lichaam) die, in ware Jupiter-stijl, het goed bedoelt, maar niet kan omgaan met verantwoordelijkheden en een eeuwig gat in zijn zak lijkt te hebben. Venus-Jupiter heeft de neiging om schijn te overschatten. Op persoonlijk niveau kan dit leiden tot verwaandheid en ijdelheid (waarbij soms een onbewuste onzekerheid over iemands schoonheid wordt gemaskeerd) en bij de keuze van partners wordt het type meestal aangetrokken tot ‘succesvolle’ mensen, die echter vaak later een aantal fatale karakterfouten blijken te hebben.

Venus-Jupiter vormt vaak relaties met mensen uit andere culturen of met zeer verschillende achtergronden of geloofssystemen. Soms kan het een verbinding zijn met een leraar of iemand met meer levenservaring. Ze hebben een uitgesproken behoefte en vermogen om te leren en te groeien door intieme persoonlijke relaties. Het helpt hen om hun kijk op het leven te verbreden. En zelfs als het moeilijk blijkt om de verschillende achtergronden met elkaar te verzoenen wordt het toch vaak als bijzonder leerzaam ervaren om zo’n soort relatie te hebben (gehad).

Een van hun zwakke plekken is hun liefde voor plezier. Sommige zijn echt wel geneigd tot luiheid en kiezen te vaak voor gemak. Wel zijn het zeer aanhankelijke mensen die genereus zijn met hun emoties en meestal ook met hun portemonnee, maar ze kunnen boven hun stand leven en houden niet van de realiteit van een beperkt budget. Hun hart is open en ze hebben de neiging om veel te willen geven aan de mensen van wie ze houden, want als je belangrijk voor ze bent zijn ze loyaal en trouw. Hun mening over liefde en vriendschap is uitgesproken - ze hebben over het algemeen verheven idealen op deze gebieden. Ze hebben een duidelijke minachting voor onoprechtheid en hechten veel waarde aan mensen met goede bedoelingen en een goed hart. Ze doen er alles aan om de mensen om hen heen zich op hun gemak, geaccepteerd en waardevol te laten voelen, precies zoals ze zijn.

Deze mensen zijn grootmoedig en warm, met een open hart en de neiging om veel te willen geven aan de mensen van wie ze houden. Ze kunnen echter wat problemen hebben met het nakomen van hun beloften - niet vanwege slechte bedoelingen, maar omdat ze soms hun persoonlijke capaciteiten overschatten, en meer willen doen en meer willen geven dan in werkelijkheid mogelijk is. Op verschillende momenten in hun leven hebben ze de neiging boven hun stand te leven. Ze moeten voorzichtig zijn met de neiging zich overdreven optimistisch te voelen.

Terwijl mensen met de conjunctie, sextiel of driehoek tussen Venus en Jupiter hun grootmoedigheid, tolerantie, en vrijgevigheid meestal op een constante en natuurlijke manier uitdrukken, zie je bij de hardere aspecten dat het meer moeite kost om altijd oprecht vriendelijk te zijn – soms lijkt het allemaal eerder overdreven en gemaakt, alsof er koste wat het kost de illusie dat alles goed gaat in stand moet worden gehouden.

Deze mensen hebben een gemakkelijke glimlach, een warm en responsief gevoel voor humor en een ontspannen manier van doen waardoor ze ook anderen helpen zich op hun gemak te voelen. Het is normaal voor deze mensen om ook humoristisch te kunnen zijn tijdens romantische of seksuele momenten, en ze begrijpen niet altijd waarom dat niet bij iedereen in goede aarde valt. Überhaupt hebben ze weinig begrip voor somberheid en negativisme – waarom zou je, als het leven zo mooi is?

 

Grootse gevoelens. Het goede leven. Rijkdom. Gemak en overvloed. Groeien door relaties. Populair. Vriendelijk. Overdreven romantisch. Charmant en gastvrij. Levensgenieter. Optimistisch. Vrijgevig. Voelt zich verbonden. Belooft te veel. Gelooft in het positieve. Naïef en ijdel. Gemakzuchtig. Grote liefde. Veel geluk. Materiële weelde. Materieel overschot. Sensuele verwennerij. Grote romantische gebaren. Een filosofie van liefde. Overmatige behoefte aan comfort. Vruchtbaarheid. In liefde geloven. Genieten van het sociale leven. Liefde voor gerechtigheid. Liefde voor de waarheid. Verliefd zijn op een morele manier van leven. Goedgehumeurd. Je groots voelen door kunst. Uitbreiden door sociale interacties. Grote schoonheid. Liefde voor het goede leven. Genieten van de dingen die met geld te koop zijn. Verkwister. Shopaholic. Filantropen. Altruïsme. Kunst en cultuur. Kunst en vrije tijd. Narcisme. Grote behoefte aan gezelligheid. Populariteit.

Materiële rijkdom. Gelukkig verliefd. Geluk met geld. Gokkers. Geven gemakkelijk veel geld uit. Financiers. Financiële bescherming. Een hoop charme. Een voorliefde voor de fijnere dingen. Geloof hebben in schoonheid en mode. Denkt na over het uiterlijk. Geloof in kunst. Geloof in geld. Geloof in het huwelijk. Voltrekken het huwelijk. Geloven in romantiek. Ik wil een grote bruiloft. Diverse huwelijken. Veel relaties. Geen enkele hoeveelheid plezier is teveel. Liefde voor overdaad. Vrijgevigheid. Positieve sociale ervaringen. Ontspannen in de liefde. Gemakkelijke luchtige relaties.

Aangetrokken tot vreemde culturen. Aangetrokken tot buitenlandse mensen. Exotische looks. Exotische vakanties. Liefde voor reizen en avontuur. Liefde voor filosofie en theorie. Liefde voor religie. Religieuze toewijding. Buitenlandse kunst. Enorme waardering voor esthetiek. Filosoferen over mode.  Te veel make-up. Te veel sieraden. Te veel feesten. Grootmoedig. Veel liefde. Pompeus. Ijdel. Waarheid in schoonheid. Zingeving vinden door creativiteit. Betekenissen vinden door middel van relaties. Betekenis vinden door te trouwen. Huwelijksovertuigingen. Overtuigingen over relaties. Goed gevoel voor humor. Waardering van komedie. Komieken. Vrijgevigheid en vriendelijkheid. Inspirerend enthousiasme.

Aangetrokken tot mensen die iets groots willen realiseren. Aangetrokken tot miljardairs. Meer is beter. Teveel is niet genoeg. Over de top gevoel voor mode. Overdreven uitstraling. Overdreven persoonlijke stijl. Overdreven vertoon van geld en rijkdom. Zeer elegant en verfijnd. Geliefd. Goed bereisd. Gaat enthousiast sociale relaties aan. Cheerleader. Meest populair. De mooiste. Te veel nadruk op uiterlijk. Deelnemers aan schoonheidswedstrijden. Heel vrouwelijk. Rococo. Banketbakkers. Diva's. Overdreven besef van eigenwaarde. Meningen over vrouwelijkheid. Heeft een mening over kunst en cultuur. Een mening over huwelijk en relaties. Een mening over esthetiek. Heeft een mening over mode en beauty. Mode uitgeven.

Eerlijkheid, ethiek en harmonie. Vrede en waarheid. Culturele attachés. Diplomaten. Ambassadeurs. Goed trouwen. Fysieke vreugde. Genieten van de fysieke wereld. Bacchanaal. Dionysus. Zorgeloze liefde. Jezelf overgeven aan plezier. Lui als het op iets anders aankomt dan genotzucht en plezier hebben. Leuk. Vruchtbaar. Een overdreven behoefte aan genegenheid. Wellustige eetlust. Overmatige gezelligheid.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Venus in Boogschutter en Venus in het negende huis

Jupiter in Stier of Weegschaal en Jupiter in het tweede (geld) of zevende huis (partner)

 

Terug

Venus-Mars

De conjunctie en gemakkelijke aspecten tussen Venus en Mars beschrijven meestal mensen met goede sociale vaardigheden, die weten wanneer en hoe ze assertief moeten zijn, en hoe ze kunnen samenwerken en delen zonder op enigerlei wijze hun eigen positie te verliezen of te veel weg te geven. Hier zijn mannelijke en vrouwelijke energieën beide sterk en is er niet perse een conflict tussen deze twee. Deze mensen kunnen gemakkelijk kracht met gratie en elegantie combineren, daadkracht en inspanning met plezier, hartstocht met tederheid en gevoeligheid. Voor degenen met de harde aspecten vormt dit vaak een uitdaging op ten minste sommige gebieden van het leven en vaak in hechte relaties. Degenen met de harde aspecten kunnen overdreven assertief zijn, terwijl ze misschien beter op dat moment wat meer zouden kunnen proberen om samen te werken of toe te geven; of ze zijn te meegaand, te passief, terwijl ze zouden moeten gaan voor wat ze willen.

Voor mensen met een harmonieus Venus-Mars-aspect in hun geboortehoroscoop is het mengen van de vrouwelijke en mannelijke energieën een natuurlijk proces. Deze mensen bezitten persoonlijk magnetisme, worden vaak aantrekkelijk gevonden ook als ze verder niet opvallend knap zijn, en vinden romantische en seksuele relaties bijzonder belangrijk. Het is over het algemeen gemakkelijk voor hen om relaties aan te gaan, tenzij andere planeten als Saturnus, Uranus of Pluto harde aspecten maken op Venus en/of Mars. Ze ademen seksualiteit uit, en ze zijn over het algemeen vrij impulsief met betrekking tot het aangaan van nieuwe relaties, zeker als ze nog jong zijn. Relaties zijn niet alleen belangrijk voor hen, ze willen ook graag dat er een behoorlijke hoeveelheid opwinding, avontuur en passie bij komt kijken, want dan voelen ze zich pas echt levend en vitaal.

Bij deze combinatie is er over het algemeen een prettige combinatie van eigenbelang en samenwerking. Dit omvat een deel van hun charme, in die zin dat ze meestal wel weten hoe ze zichzelf moeten laten gelden zonder op andermans tenen te trappen. Meestal zijn ze vrij direct over wat ze willen in een relatie, en ze zijn behoorlijk gepassioneerd als het erom gaat te krijgen wat ze willen. Hun vitaliteit en warme energie is iets dat door anderen kan worden gevoeld, alsof het net onder de oppervlakte ligt. Alle aspecten tussen deze planeten zijn te vinden bij individuen die bekend staan ​​om hun charme, warmte en persoonlijk magnetisme.

Bij alle aspecten lijkt het alsof Mars kracht te geeft aan Venus, terwijl Venus het Mars-principe verzacht. Dat betekent dat lust en liefde dicht bij elkaar liggen, soms met elkaar verward worden, andere keren met elkaar in botsing komen. Dit kan de vrouw aangeven die verliefd wordt op een “bad boy” – je weet dat het fout gaat aflopen, maar het is onweerstaanbaar. Maar in de meeste gevallen geeft dit aan dat er een talent is om langdurig samen te leven zonder dat de seksuele energie helemaal verdwijnt.

De typische Venus-Mars-persoon is erotisch en sensueel zonder er verder bijzonder veel moeite voor te doen. Deze combinatie is meestal bijzonder geïnteresseerd in het andere geslacht, mogelijk omdat ze zich net iets minder op hun gemak voelen met mensen van hun eigen geslacht. Venus-Mars-typen zijn zelden lang alleen en verliefd worden lijkt hen bijzonder gemakkelijk af te gaan. Soms iets te gemakkelijk, zodat ze later met de gebakken peren zitten, als ze er achter komen dat degene op wie ze verliefd werden toch niet zo’n ontzettend mooie persoonlijkheid had als ze in eerste instantie dachten.

Vaak hebben degenen met aspecten tussen Venus en Mars al jong in de relatie tussen hun ouders opgepikt of beiden nog van elkaar hielden – en was dat zo dan wilden ze dat graag ook in hun eigen leven herhalen, en was dat niet zo dan namen ze zich heilig voor om dat zelf helemaal anders te gaan doen. Het kan ook zijn dat er sprake was van een verhouding buiten het huwelijk om en dat ze dat op een of andere manier wisten op te pikken. Mensen met deze combinatie kunnen gemakkelijk betrokken raken bij buitenechtelijke affaires en gecompliceerde romantische driehoeken – of ze hebben te maken met een partner die meerdere relaties heeft. 

Zulke gebeurtenissen kunnen het leven wat meer pit geven en degenen met deze combinatie houden van een beetje pit in hun romantische avonturen - en avontuur is waar het Venus-Mars-individu gedijt; er wordt meestal enorm veel energie gestoken in romantische en seksuele relaties.

Voor dit type betekent echt leven niet alleen een partner hebben, maar ook  emotioneel en seksueel betrokken zijn bij die persoon. Vriendelijk gezelschap en de geruststellende wetenschap dat iemand bij de ontbijttafel aanschuift is meestal niet genoeg. Ze willen genegenheid, warmte en betrokkenheid voelen en eerlijk kunnen uiten wat hun gevoelens zijn. Als de relatie deze levendige kwaliteit niet heeft, kan het individu in de verleiding komen om ergens anders te zoeken in de hoop het daar wel te vinden. Als het levend houden van een relatie betekent dat er af en toe ruzie nodig is, dan zij dat maar zo. Dit is meestal het geval als Mars de sterkere planeet van de twee is – als Venus sterker is bestaat de kans dat zij een grote hekel hebben aan ruzies, en juist veel meer houden van een harmonische sfeer.

Toch is hier vaak een sterke relatie tussen liefde en woede – niemand kan hen bozer maken dan hun partner, en een ruzie kan ook gemakkelijk eindigen in de slaapkamer. Met name bij de harde aspecten tussen Venus en Mars zijn liefde en boosheid met elkaar verweven waardoor ze vatbaar zijn voor haat-liefdeverhoudingen. Ze kunnen niet zonder elkaar, maar zeker ook niet met elkaar. Hier is altijd een zekere mate van concurrentie, woede, frustratie of angst  aanwezig in de romantische relaties. In sommige gevallen is er sprake van sterke onevenwichtigheid tussen geven en ontvangen. Hoewel ze snel boos zijn, vergeten ze het over het algemeen net zo snel.

Venus-Mars-mensen zijn meestal heel eerlijk tegen zichzelf en anderen over seksuele aangelegenheden en er is geen behoefte om dingen onder het tapijt te vegen. Deze combinatie heeft meestal een gezonde waardering van het lichaam en is niet preuts over het soort dingen waar meer deftige en verfijnde types door zouden kunnen worden afgeschrikt. Deze combinatie kan een sterke interesse hebben in allerlei vormen van seksualiteit – ze zijn geneigd om te experimenteren als dat hun seksleven interessant kan houden. Het kan ook aangeven dat ze een interesse hebben in alle vormen van kunst die het lichaam en de erotiek belichten.

Dit is niet een combinatie die je zou associëren met topsport, maar wel met fitness, yoga, wandelen en alle andere lichamelijke activiteiten die mensen ondernemen omdat ze goed voor hun lichaam willen zorgen, en er ook goed willen blijven uitzien. Er zit dus zowel een component in van de eigen ervaring van het lichaam (het voelt goed om gezond en energiek te zijn) als een bewustzijn hoe anderen het lichaam bekijken en beoordelen (het voelt goed om er aantrekkelijk uit te zien).

Of het nu een verliefdheid is of echte liefde, relaties zijn de reden dat deze mensen 's ochtends uit bed komen. Het zijn gepassioneerde mensen die een actief romantisch en seksueel leven nodig lijken te hebben om hen te stimuleren. Vaak is dit levensgebied enigszins uitdagend, vooral in de jeugd. Hoe graag ze ook betrokken willen zijn bij een gepassioneerde affaire, toch kan het moeilijk blijken om een relatie te vinden die hun sterke verlangens en verwachtingen weerspiegelt. Vooral als ze jong zijn, kan er een echte onhandigheid zijn in hun sociale vaardigheden - dit kan voor anderen niet altijd duidelijk zijn, maar deze mensen voelen het zeker zelf.

Deze mensen zijn niet geneigd om hun gebreken te verdoezelen, maar hebben een manier om zichzelf op een ongecompliceerde manier te presenteren, en hun vermogen om hun fouten en onhandigheden toe te geven, draagt ​​alleen maar bij aan hun charme. Ze beschikken over aanzienlijk creatief talent, maar of ze dat al dan niet gebruiken, is afhankelijk van andere factoren. Ze kunnen hun eigen talenten als vanzelfsprekend beschouwen en hebben vaak een soort stimulans of aanmoediging nodig om er iets mee te doen. Hun creativiteit is voor henzelf zo vanzelfsprekend dat ze misschien verrast worden als anderen hun talenten erkennen. Evenzo bezitten ze  atletisch vermogen, kunnen ze goed dansen, en hebben ze misschien wat aanmoediging nodig om het verder te ontwikkelen.

Dit is ook vaak een zeer creatieve combinatie waarbij, zoals altijd, de harde aspecten de productieve zijn en waarschijnlijk te vinden zijn in de horoscopen van degenen die daadwerkelijk iets creatiefs doen, terwijl de zachte aspecten vaak het plezier beschrijven van spelen met een creatief talent, maar meer als hobby dan als beroep. Of het uit zich als waardering voor de kunsten, zonder zelf kunstenaar te zijn. En de combinatie zal misschien ook eerder te vinden zijn bij mensen die mooie, ambachtelijke bezigheden hebben, dingen maken die ook gebruikt kunnen worden in de industrie of het huishouden, een interesse in design, werken met textiel en stoffen, mode, enzovoorts. Bij deze combinatie zou je ook artistieke concurrentie kunnen verwachten; situaties waarin het individu misschien moet vechten voor zijn kunst. Ook kan het mensen beschrijven die het vermogen hebben om geld te verdienen met mooie ambachtelijke producten.

Uitdagingen in relaties kunnen een groot deel uitmaken van de drijfveer achter hun poëzie, muziek of andere kunst. Kijk alleen maar hoeveel liedjes er  geschreven zijn over de liefde, hoeveel boeken er over dit onderwerp zijn, hoeveel films er gemaakt zijn waarin de twee hoofdpersonen elkaar – na heel wat moeilijkheden overwonnen te hebben – uiteindelijk in de armen sluiten, hoeveel sprookjes niet eindigen met “en ze leefden nog lang en gelukkig”. En hoewel de realiteit zelden zonder complicaties is, zijn dit toch de woorden die mensen met Venus-Mars het sterkst kunnen inspireren om het in ieder geval te proberen.

 

Sociale vaardigheden. De romantische avonturier. Liefde en competitie. Romantische driehoeksverhoudingen. Seksuele liefde. Assertiviteit en compromis. Energie steken in schoonheid. Vechten voor de liefde. Creatieve vaardigheden. Makers van mooie dingen. Houden van het lichaam. Erotische kunst. Veel energie gaat naar intieme relaties. Charmant en verleidelijk. Liefde en verlangen gaan samen, of staan tegenover elkaar. Harmonie of conflict tussen innerlijke mannelijke en vrouwelijke krachten. Onvermogen om mannelijke en vrouwelijke krachten van binnen te verzoenen. Actie en aantrekkingskracht, botsen of versmelten. Boos op vrouwen. Overmatig compromissen sluiten met mannen. Boos omdat je een relatie moet hebben. Conflicten tussen het nodig hebben van sociale interactie en de wens om te doen wat je wilt en wanneer je maar wilt. Aantrekken wat je wilt. Seksuele frustratie. Frustratie of gemak in relaties (afhankelijk van het aspect).

Agressieve flirt. Actief flirterig. Agressieve aantrekkelijkheid. Boze liefde. Passief agressief. Handelen voor vrede. Harmoniserende acties. Harmoniserende krachten. Agressieve relaties. Assertief in relaties. Egoïstisch in relaties. Onvermogen om een ​​harmonieuze relatie te hebben. Manipulatie gebruiken om te krijgen wat je wilt. Handelen naar verlangen. Charme gebruiken om te krijgen wat je wilt. Seksueel assertief. De drive om te krijgen wat je wilt. Geslachtsproblemen.

Heet. Vurig. De moed om lief te hebben. De moed om te volharden in relaties. De moed om te gaan voor wat je wilt. Seksueel magnetisme. Seksueel aantrekkelijk. Aantrekkende kracht. Dierlijke sensualiteit. De verlangens van de basisinstincten. Conflicten tussen een relatie willen en seks willen. Conflicten tussen het willen van een relatie en het verlangen naar de spanning van de jacht. Conflict of harmonie tussen de grove aspecten van de persoonlijkheid en de verfijnde aspecten van de persoonlijkheid. Hete romantiek. Diners bij kaarslicht. Brandende Liefde. Brandend verlangen. Mijn hart staat in brand. Je geslacht staat in brand. Oude vlammen, nieuwe vlammen.

Fysieke kracht waarderen. Zich aangetrokken voelen tot fysiek krachtige mensen. Zich aangetrokken voelen tot agressieve mensen. Je persoonlijke smaak afdwingen. Conflict of harmonie tussen sociale driften en egoïstische driften. Competitief verliefd. Competitief in sociale situaties. Competitief in relaties. Weten wat je wilt en het initiatief nemen om het te krijgen. Het initiatief nemen in relaties. Initiatief nemen in sociale situaties. De relatie leiden. Het voortouw nemen bij onderhandelingen. De eerste die een nieuwe stijl probeert. Vooroplopen in stijl. De weg wijzen in kunst, mode, schoonheid of stijl. Een creatieve leider. Een sociale pionier. Een artistieke pionier. Een pionier in geld en financiën. De drang naar rijkdom en gemak. De drang naar sensueel genot. Prikkelbaar in relaties. Geïrriteerd door sociale eisen. Fysieke gratie. Sierlijke beweging. Een perfecte mix van mannelijk en vrouwelijk. Krachtig en toch tactvol. Assertief en toch coöperatief. Gedreven en toch vredig.

Problemen met compromissen sluiten. Relaties stimuleren. Seksuele charme. Seksueel evenwicht. Samenhangende energie. Energie steken in relaties. Energie steken in creativiteit. Energie steken in de manier waarop je eruitziet. Energie steken in aantrekkelijk zijn. Deelnemen aan artistieke competities. Schoonheidswedstrijden. Op zoek naar de volgende verovering. Ongeduldig in sociale situaties. Ongeduldig in relaties. Assertief in creatieve bezigheden. Assertief in sociale situaties.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Venus in Ram. Venus in het eerste huis is veel liefelijker dan Venus-Mars

Mars in Stier of Weegschaal, en Mars in het tweede (geld) of zevende huis (partner)

 

Terug 

Mercurius-Pluto

Mensen met Mercurius-Pluto-aspecten vertonen enerzijds vaak een dwangmatig verlangen om te communiceren, terwijl anderzijds een aantal er juist voor kiezen om zo weinig mogelijk prijs te geven. Maar er is vrijwel altijd een obsessief verlangen om te weten. Het type Mercurius-Pluto kan vastbesloten zijn om te proberen tot de kern van de zaak te komen. Deze mensen hebben vaak het gevoel dat er voor hen geheimen verborgen zijn die moeten worden uitgezocht, misschien in het belang van hun eigen overleving. De Mercurius-Pluto-persoon is meestal erg getalenteerd in het achterhalen van de geheimen van anderen, terwijl ze zelf misschien heel weinig onthullen.

De dwangmatige behoefte om te communiceren is meestal behoorlijk sterk met de conjunctie en soms de gemakkelijke aspecten. Het vierkant lijkt de communicatie echter eerder te blokkeren en hier houdt de persoon zijn gedachten waarschijnlijk voor zichzelf. Dit lijkt alleen op persoonlijk vlak te gelden. Degenen met de moeilijke aspecten praten misschien wel in het openbaar, maar zijn terughoudend in het onthullen van dingen over zichzelf in een een-op-een situatie.

Meestal zijn ze geneigd om niet zomaar alles te geloven; ze zijn vaak geïnteresseerd in de vraag “waarom zegt iemand dit nu in deze situatie en wat willen ze daarmee bereiken”. Wat mensen zeggen en doen, hoe dingen lijken te zijn, iemands uiterlijk; ze kijken er bijna altijd doorheen en vermoeden dat er altijd meer aan de hand is dan zichtbaar is. Ze hebben een intense afkeer van oppervlakkigheid en gemakkelijke antwoorden. Weten wat er werkelijk aan de hand is, is een overlevingsmechanisme voor dit type, voor wie kennis macht is. Het is alsof het juiste antwoord vinden het verschil kan maken tussen leven en dood.

Het juiste antwoord willen weten kan ook een verklaring zijn voor de manier waarop zij omgaan met educatie en scholing, want het type heeft, net als Mercurius-Saturnus, vaak wat een ‘intellectueel complex’ zou kunnen worden genoemd. Als kennis macht is, moet men van de allerbeste leren. Deze combinatie is dus gebruikelijk bij degenen die, als ze iets willen leren, het dan ook vaak uitzonderlijk goed doen. Dit is natuurlijk ook te danken aan hun opmerkzame geest en de interesse in de diepere motieven en oorzaken van dingen.

Mercurius-Pluto is zeker een combinatie die geassocieerd kan worden met de scherpe pen van de satiricus. Ze zijn soms bijzonder goed in staat om met welgekozen woorden dodelijke observaties op te schrijven, die een eind maken aan alle pretenties. Het komt ook vaak voor in de horoscopen van komieken (professioneel en amateur) die het vermogen hebben om op een niet zo vleiende manier tot de kern van een zaak te komen, waardoor het publiek “zich dood lacht”, metaforisch gesproken dan. Ook komieken praten over de taboe onderwerpen van het leven. Ze praten over seks en de dood, over gênante situaties die we zelf liever verzwijgen,  en hebben vaak een kritische kijk op machthebbers. Door te zeggen wat we niet durven denken kunnen ze ons ook een spiegel voorhouden.

Het type heeft het talent om tot de kern van een zaak te komen, vooral als er op de achtergrond duistere zaken spelen. Deze persoon kan het ruiken als er smerige zaakje spelen, en is nogal wantrouwig over zogenaamd edele motieven – zij vermoeden eerder eigenbelang. Van nature een achterdochtige ziel, is het niet gemakkelijk om een Mercurius-Pluto-persoon voor de gek te houden. Het probleem bij met name met de harde aspecten kan zijn dat deze mensen bijna automatisch iedereen wantrouwen en er steeds van uit gaan dat andere mensen altijd alleen maar gemotiveerd zijn door eigenbelang en zelfverrijking. Ze kunnen zich gewoon niet voorstellen dat mensen soms heel andere redenen kunnen hebben om dingen te doen, waardoor ze blind kunnen zijn voor dingen als liefde, idealen, behulpzaamheid of geloof.

Het type heeft de neiging ongelooflijk vastberaden of zelfs meedogenloos te zijn wanneer ze zich in een onderwerp verdiepen. En naast het opsporen van geheimen en het vaak op de hoogte zijn van geheime informatie, kan dit ook de persoon zijn die werkt met geheime informatie en dat juist voor anderen verborgen moet zien te houden. Je zou kunnen verwachten dat de combinatie te vinden is in de horoscopen van spionnen, nucleaire wetenschappers en dergelijke. Met Mercurius-Pluto kunnen woorden saboteren; geheimen hebben macht; geheimen kunnen dodelijk zijn. Als kind was de Mercurius-Pluto-persoon vaak een opslagplaats van geheimen binnen de familie, ofwel in vertrouwen verteld of opgepikt door de nieuwsgierige jongere die niets miste. Maar ze zijn vertrouwd met het idee dat veel informatie in eerste instantie verborgen is -  of verborgen wordt gehouden – en dat het kan lonen om verder te zoeken, oorspronkelijke bronnen te raadplegen, en altijd onthouden dat mensen bepaalde belangen kunnen hebben om informatie te delen of af te schermen.

Het contact kan enerzijds machtige redenaars beschrijven en anderzijds degenen die vrijwel niet in staat zijn om te communiceren. In het laatste geval zijn er meestal andere sterke ondersteunende aanwijzingen die wijzen op communicatieve problemen. De bijdragen van Mercurius-Pluto kan echter sterk zijn. Om te beginnen kan dit type het moeilijk vinden om de diepte van hun begrip onder woorden te brengen. Ze weten vaak heel veel over bepaalde onderwerpen, en als ze zien dat ze met iemand te maken hebben die van niets weet kan het moeilijk zijn te bepalen waar je moet beginnen.

Er kan ook angst en zelfs afschuw zijn voor de giftige of duistere gedachten die het individu soms denkt – en de daarbij behorende angst dat als ze dat zouden uitspreken de ander hen een afschuwelijk persoon zal vinden. En het kan ook zijn dat ze iets weten dat ze hoe dan ook geheim willen houden. Je kunt je het kind voorstellen dat de familietaboes heeft blootgelegd, het skelet in de kast, het geheim dat iedereen verzweeg, en hoe het dan stomverbaasd is en de ontdekking onmogelijk kan onthullen of misschien helemaal niet begrijpen. Al is het helemaal niet perse nodig dat er zo’n soort familie geschiedenis geweest is – de drang om te weten wat er onder de oppervlakte speelt lijkt min of meer aangeboren.

Voor Mercurius-Pluto-mensen met communicatieve problemen is het alsof ze onbewust geloven dat hun woorden schokkend zullen zijn, niet mogen worden uitgesproken, misschien zelfs dodelijk kunnen zijn. Beter dat het verborgen blijft en verder nooit wordt besproken. Het gewicht van zo’n geheim kan immens zijn, maar als het echt diep is begraven en ook niet toegankelijk voor het bewustzijn kan het nog steeds een giftige en ziekmakende werking hebben. Al zullen dit soort zware complexen ook mede worden aangegeven door bijvoorbeeld Saturnus in het vierde, achtste of twaalfde huis, en andere combinaties die in dezelfde richting wijzen.

Omdat Mercurius ook een verwijzing inhoudt naar broers en zussen kan een aspect met Pluto ook aangeven dat één van hen bijvoorbeeld kwam te overlijden, of een ernstige ziekte kreeg die de sfeer in het gezin ingrijpend heeft beïnvloed. Of dat er voorafgaand aan de geboorte iets bijzonder ernstig was gebeurd, maar dat daar verder nooit over gesproken werd. Een andere mogelijkheid is dat het kind een vertrouwensband had met iemand van buiten het gezin – een grootouder, een buurvrouw, een leraar – en dat die kwam te overlijden, of plotseling verdwenen was. Het aspect geeft dan aan dat dit een grote impact had en dat er niet over kunnen of mogen praten een levenslange invloed had.

Stilte kan natuurlijk een even krachtige manier van communiceren zijn als spreken in zeer sterke bewoordingen, en de Mercurius-Pluto kent vaak beide uiteinden van het spectrum. Het contact is ook vaak te vinden in de horoscopen van mensen die werken met mensen wiens communicatie vervormd of verstoord is, of in ieder geval degenen die communiceren op een manier die afwijkt van de traditionele norm. Dit is dus een veel voorkomende en uitstekende combinatie voor logopedisten, muziektherapeuten of mensen die werken met verstandelijk gehandicapten.

Mercurius-Pluto-contacten zijn ook ideaal voor lezers en schrijvers van detectives. Het type is zich niet alleen bewust van duistere onderstromen, maar is ook geïnteresseerd in motieven en oorzaken. En lezen over misdaad is vele malen veiliger dan er zelf bij betrokken zijn. Interesse in etymologie (de studie van de wortels van woorden) wordt ook gesuggereerd door deze combinatie. En soms is er interesse in de ‘dode’ talen zoals Latijn en Grieks.

Er is ook vaak interesse in taboe onderwerpen, dingen die verborgen zijn of in ieder geval niet besproken of openlijk uitgedrukt mogen worden, zoals het occulte, seks, de dood, misdaad, waanzin, racisme, marteling, vreemde afwijkingen, verkrachting – alles wat het daglicht niet kan verdragen. De Mercurius-Pluto-persoon kan een krachtige redenaar zijn over deze of andere onderwerpen, of er zelf veel over lezen of weten, al dan niet uit de eerste hand.

Dé manier om Mercurius-Pluto te herkennen; iemand die zich met grote kracht weet uit te drukken, misschien met venijn of dreiging, in die mate dat ze daarmee anderen overweldigen, sprakeloos maken, niet in staat om iets terug te zeggen. Dominerend spreken. Vaak spreekt de Mercurius-Pluto met zoveel kracht omdat ze weerstand verwachten en dit is vooral het geval met de harde aspecten. Af en toe komt de Mercurius-Pluto-persoon in situaties terecht waarin hij enkele van de duistere gedachten van de samenleving als geheel onthult en uitdrukt, omdat ze aanvoelen dat meerdere mensen zo denken, maar niemand het hardop durft uit te spreken.

 

Kennis is macht. De kracht van taal. Zwijgzaam, of juist dwangmatig praten. Diepgaand onderzoeken. Gefascineerd door geheimen. Onthullingen. Explosieve kennis.  Woorden kunnen dodelijk zijn. Weten, maar niet vertellen.  Verborgen kennis. De giftige pen. Sabotage door communicatie. Weten wat er in het duister speelt. Verraad. Wraakzuchtige gedachten. Schrijvers over mysteries. Misdaadschrijvers. Speurneuzen. Tunnelvisie. Fixatie. Vast komen te zitten op een bepaald idee of concept. Obsessieve gedachten. Geheimzinnig. Detectives. Paranoïde. Zeer wantrouwende geest. Samenzweringstheoretici. Poging om samenzweringen te ontdekken waar er geen bestaan. Psychopaat. Gestoord. Overtuigingskracht. Informatie achterhouden om macht te krijgen. Informatie gebruiken om macht over anderen te krijgen. Je gedachten verbergen. De behoefte aan privacy in communicatie. Geheime talen. Gecodeerde talen. Occulte kennis. Genezende woorden. Catharsis door middel van taal. Dingen tot op de bodem uitzoeken. Spreken in absolute waarden. Proberen ieders diepe duistere geheimen te ontdekken. Mentaal iets onschuldigs in iets anders veranderen. Behendig. Subtiel. Doordringend.

Gepassioneerde communicatie. Mensen overweldigen met woorden. Mensen beheersen met woorden. Beledigende taal. Gedachtenbeheersing. Dieper en dieper in een idee of concept duiken. Onvermogen om afstand te nemen van de eigen ideeën. Gebrek aan objectiviteit. Je meningen opdringen aan anderen. Onvermogen om een ​​ander standpunt in overweging te nemen.

Diep helende gesprekken. Het vermogen om tot de kern van een probleem te komen. Psychotherapeuten. Zien wat overbodig is en dat negeren. De bereidheid om taboe - onderwerpen aan te snijden. De bereidheid om impopulaire onderwerpen ter discussie te stellen. De bereidheid om te kijken naar de problemen die de samenleving liever onder de mat wil vegen. De behoefte om duistere gedachten te zuiveren door te schrijven of te praten. Schrijven over de onderwereld. Op zoek naar de oorzaak van problemen. Een mysterie ontrafelen. Manieren vinden om de geest opnieuw geboren te laten worden. Neem een ​​idee en transformeer het. Het vermogen om volledig, fundamenteel en totaal van gedachten te veranderen.

Verstoorde relaties tussen broers en zussen. Onderstroom van dwang en controle in relaties tussen broers en zussen. Machtsstrijd met broers en zussen. Een nieuwsgierige broer of zus hebben. Je broer is een crimineel. Je zus heeft een duister geheim. Je zus stierf in de vrouw. Een dode tweeling hebben. Diepgaande gesprekken met broers en zussen.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Mercurius in Schorpioen (maar minder uitgesproken), Mercurius in het achtste huis

Pluto in het derde huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Pluto in Tweelingen hier niet onder valt.

 

Terug

Mercurius-Neptunus

De typische Mercurius-Neptunus-persoon heeft de gave om de werkelijkheid te vervormen. Een vervorming die zeer creatief of gevaarlijk misleidend kan zijn. Het is een veel voorkomende combinatie voor mensen die in de media werken, en vooral in de advertentie-industrie. Voor Mercurius-Neptunus is de waarheid iets wat je kunt aanpassen als dat zo uitkomt. Ze hebben het talent om dingen in het best mogelijke licht te plaatsen met als doel om een ​​subtiele verandering teweeg te brengen in andermans manier van denken of voelen. Maar evengoed kunnen ze feiten zo presenteren dat iets wat mooi en onschuldig was ineens lelijk en schandalig wordt. Vandaar dat je deze combinatie zowel ziet bij mensen in advertentie industrie (fotografen, editors) als bij roddeljournalisten. Het is niet helemaal waar, maar ook niet helemaal onwaar, en in dit schemergebied fungeren ze uitstekend. Want roddelbladen en advertenties informeren niet alleen, ze verdraaien (soms alleen heel subtiel) ook wat ze laten zien, om er voor te zorgen dat degene die het onder ogen komt die informatie op een bepaalde manier tot zich neemt. Dit is de gave en soms de vloek van Mercurius-Neptunus-contacten.

Neptunus ondermijnt gewoonlijk de rationele, objectieve functie van Mercurius, maar verbetert in ruil daarvoor de niet-rationele perceptie van het individu en het vermogen om te communiceren, vooral non-verbaal. Zo heeft het individu vaak een gave voor beeld of muziek. Dit kan de persoon zijn die beelden kan overbrengen door middel van woorden of iemand die woorden helemaal omzeilt en communiceert via een andere kunstvorm.

Degenen met de harde aspecten voelen zich vaak snel ontmoedigd over hun vermogen om zich uit te drukken, vooral in het geschreven woord. De harde contacten komen zeker veel voor in de horoscopen van dyslectische mensen of bij anderen met zogenaamde ‘leermoeilijkheden’. Gewoonlijk komen zaken als spelling, kaartlezen, rekenen en het volgen van formules niet gemakkelijk voor de Mercurius-Neptunus-persoon. Ze spreken liever beeldend, poëtisch, suggestief en ook wel vaag dan exact en ondubbelzinnig.

Vooral kinderen met deze contacten doen het beter als ze fantasierijk worden onderwezen en als dingen op een buitengewone manier worden gepresenteerd. Ze hebben inspiratie nodig, want Mercurius-Neptunus is gezegend met een fantasierijke geest. Om te proberen dit in een keurslijf te stoppen is niet erg effectief, want het type moet betoverd worden, moet zijn verbeeldingskracht gebruiken voordat het kan leren. Leren uit het hoofd gaat duidelijk minder goed, want het heeft niet veel belangstelling voor puur feitelijke informatie. Bovendien is er geen echt sterke scheidslijn tussen feit en fictie voor degenen met deze combinatie.

Het Mercurius-Neptunus-kind zou liever hebben dat de wereld wordt bevolkt door feeënmoeders en boze heksen en in zekere zin wordt bij sommigen dit idee voortgezet in het volwassen leven, waar er een duidelijke neiging is voor Mercurius-Neptunus-individuen om te lezen over beroemde en beruchte mensen en daar allerlei emoties bij te voelen. Voor hen zijn dit “echte” verhalen en het dagelijks bijhouden van het wel en wee van mensen die de roddelbladen, showbizz programma’s op televisie en social media accounts vullen kan hen een bijna plaatsvervangend leven geven, waarbij meegeleefd wordt met de virtuele hoogte-en dieptepunten van “the rich and famous”. Misleiding van de massa zou niet mogelijk zijn als er geen mensen met een sterke Neptunus zouden zijn.

Natuurlijk heeft lang niet elke Mercurius-Neptunus-persoon zo’n sterke belangstelling voor de roddelbladen, maar de meesten zijn wel buitengewoon gevoelig voor invloeden van buitenaf. Omgekeerd kunnen ze soms ook schijnbaar de geest van andere mensen infiltreren. De grens tussen hun denken en dat van iedereen lijkt erg zwak. Dit geeft niet alleen een aangeboren talent voor psychologie, en dan met name empathie en iets wat soms bijna lijkt op telepathie, maar ook voor subtiele vormen van beïnvloeding. Tijdens het proces van het infiltreren van de geest van iemand anders lijkt de Mercurius-Neptunus-persoon niet alleen in staat om waar te nemen wat er is en het voor zichzelf op te nemen, maar ook om het op subtiele wijze te veranderen. Vandaar het koppelen van deze planeten aan reclame en propaganda. Maar wees ook niet verbaasd als zij soms “zomaar” iets zeggen waar je juist op dat moment over aan het denken was, zonder dat je dat hardop had gezegd.

Een deel van de leermoeilijkheden van mensen met deze combinatie ontstaat doordat deze mensen zo beïnvloedbaar zijn. De geest staat zo open voor alles, dat het vasthouden of structureren van gedachten of ideeën vaak als moeilijk wordt ervaren. Om bijvoorbeeld vast te houden aan feiten, moet er meestal voor worden gezorgd dat de geest niet tegelijkertijd externe informatie oppikt. Het lijkt alsof voor de Mercurius-Neptunus-persoon alles binnenstroomt en het gewoon niet mogelijk is om alles uit te zoeken, te filteren en te structureren. Het is een soort van zeer gevoelige radio-ontvanger: hij pikt alles op, maar er is subtiliteit voor nodig om hem af te stemmen. Ze hebben vaak het gevoel dat als ze iets niet opschrijven of geen lijst maken, ze een idee zullen verliezen in een zee van andere gedachten.

Door de neiging om bij waarheid en fantasie door elkaar te halen lijken kinderen met dit aspect ook vaker te liegen: maar dat is een te hard oordeel, omdat op deze leeftijd dat onderscheid nog veel moeilijker te maken is dan later in het leven. Maar het kan wel zijn dat dit soort fantasie verhalen een sterke reactie van de volwassenen uitlokt , en in een aantal geval zal die extra aandacht er juist toe leiden dat dit vaker wordt herhaald, en uiteindelijk een gewoonte wordt. Het kan de basis zijn voor het latere roddelen en achter iemands rug om kletsen; iets wat bij deze combinatie nogal eens voorkomt. En ook liegen en gewoon maar iets verzinnen komt meer voor.

Dit is misschien niet alleen een mogelijke combinatie van de roddelpersverslaggever, maar ook van de persoon die het slachtoffer wordt van de roddelpers. Traditioneel wordt Neptunus ook in verband gebracht met schandalen, en dat kan variëren van geroddel onder buren tot landelijke aandacht. En in zijn meest negatieve vorm kunnen we deze combinatie associëren met zelfbedrog en een algemene vervorming van alles wat de 'echte' waarheid benadert.

Een acceptabelere vorm van verhalen vertellen waarbij de fantasie een hulpmiddel is vinden we in veel kunstvormen, waarbij beeld, geluid, beweging en tekst soms hele werelden oproepen die eerder uit suggestie bestaan dan uit informatie – en de emotionele impact is daardoor ook groter voor wie daar gevoelig voor is. Dit is een combinatie die zowel bij kunstenaars als publiek belangrijk is. Taal hoeft niet alleen maar feitelijk te zijn, de boodschap hoeft niet altijd eenduidig te zijn, de gesproken woorden kunnen meer dan één ding betekenen.  Dit is de combinatie van de componist, de tekstschrijver en de dichter.

Muziek is misschien de taal die Mercurius-Neptunus-mensen van nature beter  kunnen begrijpen. Hoewel degenen met de zachte aspecten muziek kunnen waarderen en ervan kunnen genieten, zijn het degenen met de harde aspecten die echt muzikaal zijn en vaak worden gedreven om muziek in een tastbare vorm te creëren door er dagelijks mee bezig te zijn. Behalve de geest staat Mercurius ook voor (het gebruik van) de handen, en voor het bespelen van een instrument is dat essentieel. Neptunus kunnen we juist associëren met de gevoelens en verlangens van het collectief, vormen van ontroering en geraakt worden die niet alleen maar individueel zijn, maar universeel. In vervoering raken tijdens een geweldig concert  is – doordat duizenden anderen op hetzelfde moment, en in een gezamenlijke ruimte, hetzelfde voelen – een bijna transcendente ervaring. Ook mensen die verder sceptisch staan ten opzichte van traditionele religies kunnen toch, als ze over hun favoriete muziek praten, lichtelijk in vervoering raken.

 

Inspirerende woorden. De niet-rationele geest. Creatieve manier van denken. Media en advertentie. Subtiele manier van beïnvloeden. Ondermijnend roddelen. Vervorming van informatie. Idealisatie van feiten. Infiltreren in de geest van anderen. Beelden die inspireren tot discussie. Droomachtig, associatief denken. Vage manier van uitdrukken. Emoties en idealen beïnvloeden denken. Belangstelling voor spirituele teksten en voordrachten. Propaganda. Subliminale boodschappen. Subliminale communicatie. Rookgordijnen. Vervormende informatie. Desinformatie. Aan het liegen. Verhalen vertellen. Sprookjes. Leugentjes om bestwil. Communiceren via beelden. Televisiekijkers. Filmmakers. Verhalenvertellers. De dromende geest.

Onvermogen om onderscheid te maken tussen wat echt is en wat fantasie is. Verzinnen. Wegdromen. Dagdromen. Het vermogen om te fascineren en te verblinden met woorden. Mompelen. Zwak schrijven. Slordige typografie. Onbegrijpelijk. Onrealistisch denken. Te idealistische begrippen. Verbeelding. Associatief denken. Alles aan elkaar koppelen. Onsamenhangend denken en praten. Verward gebabbel. Mensen die moeilijk te begrijpen zijn. Mensen die nergens op slaan. Onlogische verbindingen. Onlogische denkprocessen. Onduidelijke spraak.

Adverteren. Cryptische symbolen. Bedrog. Telepathie. Communiceren zonder woorden. Helderziendheid. Toegang tot het onderbewustzijn. Een ongrijpbare broer of zus. Verwarrende relaties tussen broers en zussen. Poëtische taal. Zinspelingen. Het vermogen om iets te zeggen zonder het echt te zeggen. Verhalen vertellen met foto's. Een plaatje schilderen met woorden. Hypnotisme. Informatie absorberen. Irrationele gedachte. Chaotische mentale processen. Ongedifferentieerde stroom van informatie. De nuances van spraak en taal oppikken. Nieuwe talen leren door simpelweg in de buurt te zijn van mensen die ze spreken. De accenten van andere mensen oppikken door simpelweg bij hen in de buurt te zijn. Ontvangst van gedachten die geen rationele basis hebben. Verduisterde gedachten. Ondoorgrondelijke logica. Je bedoelingen camoufleren. Informatie vervalsen. Visionaire ideeën. Onrealistische ideeën. Informatie lekken. Onvermogen om uw boodschap duidelijk te maken. Misverstanden. Het gevoel hebben dat mensen niet begrijpen wat je bedoelt. Zich onbegrepen voelen. Een zachte stem hebben. Wordt gevraagd om jezelf te herhalen.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Mercurius in Vissen (maar minder uitgesproken), Mercurius in het twaalfde huis

Neptunus in het derde huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Neptunus in Tweelingen hier niet onder valt.

 

Terug

Mercurius-Uranus

De combinatie van deze planeten kan worden geassocieerd met radicale ideeën en met individuen wier denken hun tijd ver vooruit is, en gewoonlijk in strijd met de opvattingen van hun leeftijdsgenoten. Vooral met de harde aspecten kunnen de meningen en overtuigingen inderdaad extreem lijken voor degenen met een meer voorzichtige of traditionele kijk. In sommige gevallen zegt de Mercurius-Uranus-persoon misschien gewoon dingen die anderen kunnen choqueren, alleen maar om plezier te hebben of kattenkwaad uit te halen. Voor de Mercurius-Uranus-persoon kan communicatie een daad van rebellie zijn en een manier om iemands uniekheid en onafhankelijkheid van de rest van de kudde (hun woorden) te bevestigen.

Aan de andere kant is deze persoon zelden alleen maar rebels. In het beste geval zou je van de Mercurius-Uranus-persoon kunnen zeggen dat ze niet worden tegengehouden door de meningen van anderen of door traditionele opvattingen. Dit is het individu dat geheel zelfstandig tot zijn eigen mening en opvattingen kan komen. Hun achting voor ‘waarheid’ vervangt elke andere vorm van loyaliteit, zelfs tegenover henzelf. In het beste geval doorsnijdt de Mercurius-Uranus-persoon gewoon alle hypocrisie, onderstromen en onuitgesproken gedachten in een bepaalde situatie en 'vertelt het gewoon zoals het is', waarbij hij anderen zowel bevrijdt als choqueert met de ontmaskering. Dit is de persoon die een nieuw licht kan werpen op een situatie door er op een totaal andere manier naar te kijken, de persoon die ambivalentie, traditie en angst kan doorbreken en een alternatief kan voorstellen. Zo kunnen individuen met deze contacten mensen bevrijden door wat ze zeggen en de openhartigheid waarmee ze het zeggen. Dit type maakt het echt niet uit of hun mening populair is of niet; hun enige maatstaf is de waarheid, maar dan wel vooral zoals zij die zien.

Sommigen zullen misschien beweren dat er niet zoiets als ‘waarheid’ bestaat, dat de waarheid altijd relatief is, dat niets is wat het lijkt en dat het beste dat een individu kan bereiken in feite niet meer dan een deel van de waarheid is. Hoe dan ook, wat voor de een de waarheid is, is voor de ander misschien alleen maar een standpunt. De Mercurius-Uranus-persoon, vooral met de harde aspecten, kan deze dingen gemakkelijk vergeten en heeft te weinig oog voor de implicaties van wat ze zeggen. Mensen met deze combinatie zijn vaak goed in het bevorderen van progressief en liberaal denken, maar hebben de neiging om weinig respect te hebben voor de praktische aspecten of emotionele problemen van de gegeven situatie. Ook moet worden gezegd dat, hoewel de persoon met Mercurius-Uranus soms denkt dat zijn motieven voortkomen uit de nobele behoefte om de waarheid aan het licht te brengen, in werkelijkheid het meer onbewuste motief eenvoudigweg kan zijn dat het individu een sterke behoefte heeft om te rebelleren en in het algemeen graag een 'spaak in het wiel' wil steken. In meer extreme gevallen zal de Mercurius-Uranus-persoon zeggen dat zwart wit is, alleen maar om tegengesteld te zijn.

Met harde aspecten in de horoscoop, kan het individu hardnekkig vasthouden aan een mening of overtuiging, ook wanneer die duidelijk ongepast is en niet langer in overeenstemming met de waarheid van een situatie. Alsof ze ten koste van alles willen bewijzen dat ze een eigen onafhankelijke mening hebben. Dan lijkt het belangrijker om hoe dan ook eigengereid te zijn en is de wens om altijd de waarheid te spreken niet langer leidend. Het is een koppigheid die er soms toe leidt dat ze het contact met anderen verliezen omdat die niet langer samen willen werken met deze rebel die het onmogelijk vindt om toe te geven dat hij fout zat.

Dit is de persoon die, indien nodig, zichzelf uit de samenleving zal verstoten om zich aan een principe te houden. Het hangt er meestal van af aan welke kant u staat, of u dat principe de moeite waard vindt of niet. Vooral degenen met de harde aspecten zullen niet verzachten wat ze zeggen omwille van het gemak of de populariteit. Dit is dus een ideale combinatie voor elke situatie waarin het vermogen vereist is om vast te kunnen houden aan overtuigingen of ideeën, zelfs als dat sterke weerstand oproept. Hoewel het type extreem en partijdig kan zijn in hun opvattingen, zou zo'n extreem standpunt precies kunnen zijn wat nodig is vanuit het oogpunt van het veranderen van het bewustzijn van de samenleving. Dit zijn de mensen die leidend zijn in emancipatie bewegingen en ongemakkelijke waarheden durven uit te spreken.

Degenen met de harde aspecten kunnen moeite hebben om te communiceren, niet alleen vanwege het extreme van hun opvattingen, maar ook vanwege hun openhartigheid en brutaliteit bij het uiten ervan. Bij communicatie vertoont het individu vaak een duidelijk onvermogen om samen te werken of mee te buigen. Het type is gewoon niet goed in onderhandelen en het is te hopen dat Venus ook sterk staat in de horoscoop om dit te compenseren. Het zou ideaal kunnen zijn voor bijvoorbeeld vakbondsleiders, degenen die niet al te gretig moeten zijn om een ​​compromis te bereiken.

Mercurius-Uranus-individuen zijn gewoonlijk niet gedoemd om bij iedereen impopulair te zijn, want het type kan opwindend en bijzonder grappig zijn. Deze persoon wordt gewaardeerd door iedereen met een behoorlijk sterk ego en respect voor eerlijkheid. Want de Mercurius-Uranus-persoon is niet het type dat achter iemands rug gaat roddelen of meningen verkondigt alleen maar om populair te zijn. In plaats daarvan willen ze hoe dan ook duidelijk maken wat ze denken, waarbij ze vaak vergeten dat andere mensen misschien niet zo geïnteresseerd zijn om te horen wat hun mening is. Het type lijkt het buitengewoon moeilijk te vinden om te leven met enige vorm van dubbelzinnigheid of intellectuele oneerlijkheid.

Deze combinatie is vaak gekoppeld aan een goed geheugen, soms zelfs een fotografisch geheugen. Ze zijn vaak goed in het onthouden en leren van dingen waarin ze geïnteresseerd zijn, maar als ze een onderwerp saai vinden kunnen ze er niks mee. En dat zullen ze je dan ook vertellen.

Veel intellectuele en communicatieve talenten kunnen in verband worden gebracht met deze combinatie, die bij sommige mensen tot uiting komt in het vermogen om razendsnel te denken en informatie te verwerken. De geest is erg inventief en intuïtief met deze combinatie, al is intuïtie, die bliksemflits van realisatie, niet altijd nauwkeurig en zeker niet consistent. De Mercurius-Uranus-persoon met harde aspecten kan flitsen van inspiratie krijgen, maar tenzij Saturnus ook sterk is, kan niet worden gegarandeerd dat dergelijke flitsen ook betrouwbaar zijn.

De combinatie is nuttig voor werkzaamheden in de technologische of elektronische sector. Overal waar computers en elektronica worden gebruikt, uitgevonden of gerepareerd is deze combinatie vaak aanwezig. Het lijkt ook bevorderlijk voor wiskundig redeneren, werken aan kunstmatige intelligentie, schaken, of elk spel waar snelle berekeningen belangrijk zijn. Hoewel er genialiteit kan zijn met deze contacten, is het inzicht vaak grillig en onvoorspelbaar. Maar als ook Saturnus sterk staat kan het denken veel betrouwbaarder worden en zijn intellectuele topprestaties mogelijk.

De combinatie is vatbaar voor grote nerveuze spanning – het is alsof er een elektrische stroom door het zenuwstelsel wordt geleid en er geen momenten van rust en ontspanning meer mogelijk zijn. Denken kan als het ware op hol slaan en dag en nacht doorgaan, tot uitputtens toe. Mercurius-Uranus-mensen moeten vaak leren om hun geest uit te zetten door simpele lichamelijke dingen te doen, die weinig concentratie vereisen en de zenuwen weer tot rust brengen.

Een van de dingen die de Mercurius-Uranus-persoon gewoonlijk als erg belangrijk beschouwt, is vrijheid van denken en meningsuiting. Het meest positieve is als ze niet alleen lippendienst bewijzen aan dit idee, maar er oprecht voor pleiten dat iedereen, ongeacht hun ideeën en overtuigingen, hier gebruik van kan maken. Maar het kan ook een negatieve lading krijgen, als de Mercurius-Uranus-persoon er van overtuigd lijkt te zijn dat alleen zijn opvattingen waar zijn en dat daar geen discussie over mogelijk is. Ook kunnen ze hardhandig, grappig en gevat, iedereen met een andere mening wegzetten als idioten, alleen maar om te laten zien hoe spitsvondig ze kunnen zijn.

Mensen met deze combinatie zijn vaak ongeduldig met het traditionele systeem van formeel onderwijs. Ze bepleiten vaak vernieuwing en kunnen verfrissende ideeën hebben over innovatieve manieren van lesgeven. In plaats van de status quo hoog te houden, gelooft de gemiddelde Mercurius-Uranus-persoon dat educatieve methoden vrij denken en liberale attitudes moeten cultiveren. Dit zijn de individuen die thuis onderwijs krijgen of die besluiten hun kinderen zelf les te geven. Ook degenen wier gedrag te herleiden is tot hun rebellie tegen een vroege schoolomgeving. Hoewel de moderne Mercurius-Uranus-persoon in opstand kan komen tegen de huidige onderwijspraktijk, waren het waarschijnlijk mensen met deze contacten die in de eerste plaats verantwoordelijk waren voor de beschikbaarheid van gratis onderwijs. En in delen van de wereld waar gratis onderwijs voor iedereen nog niet bestaat, kunnen het Mercurius-Uranus-typen zijn die zullen vechten om het geïmplementeerd te krijgen.

In wezen lijkt het doel van de combinatie Mercurius-Uranus het in beweging krijgen van verouderde attitudes en gewoontes. Ze brengen vernieuwende ideeën in, jagen het debat aan, zijn vaak voorlopers die de nodige weerstand oproepen, zorgen er voor dat niet alles verstart. Natuurlijk zijn er velen wiens opvattingen uiteindelijk vergeten worden, omdat de geschiedenis een andere kant op is gegaan, en alles wat ze gezegd hebben nu vooral curieus is geworden. Lang niet alles wat ze voorstellen wordt ook door de meerderheid overgenomen, integendeel zelfs. Maar zonder hun inbreng zouden de grote maatschappelijke debatten ook vele malen saaier zijn. Hoewel Mercurius-Uranus in verband kan worden gebracht met extremistische opvattingen, kunnen dergelijke opvattingen noodzakelijk zijn voor elke vorm van verandering van opvattingen en gewoontes. Degenen die gematigder zijn, zullen waarschijnlijk nooit een revolutie teweegbrengen in de manier waarop de wereld denkt.

 

Vrijheid van meningsuiting. Radicale gedachten. Originele ideeën. Plotseling begrip. Tegengestelde meningen. Vooruitstrevende overtuigingen. Hervorming van het onderwijs. Unieke communicatie. De waarheid spreken. Choqueren door radicaal gedachtengoed. Autoriteit uitdagen. Strijdbaar, maar geen ruimte voor relativering. Briljant genie – op z’n minst volgens eigen oordeel, en, wat minder vaak, ook volgens anderen. Intuïtief redeneren, snel begrip. Flitsen van intuïtie. Direct begrip. Sprongen in begrip. Stappen overslaan in het leerproces. Bliksemsnelle geest. Versneld leren. Onconventioneel denkproces. Goede ideeën. Gloeilamp knippert boven je hoofd. Eureka! Gek. Excentriek. Vreemde of absurde ideeën. Bizarre conclusies. Krankzinnig. Dolleman. Revolutionair denken. Revolutionaire ideeën. Outside-the-box denken. Onbezonnen schema's.

De gekke wetenschapper. Brainstormen. Uitvinders. Experimenteel. Ongewone interpretaties. Onconventioneel gezichtspunt. Onverwachte verbanden leggen. Baanbrekende concepten. Onafhankelijke geest. Vroegrijpe begrippen. Onvoorspelbare spraakpatronen. Onregelmatige reispatronen. Irrationele logica. Ongewone relaties tussen broers en zussen. Excentrieke broers en zussen. Vreemde broers en zussen. Afstandelijke broers en zussen. Briljante broers en zussen. Bezig met modern denken, moderne denkers en moderne ideeën. Avant-garde concepten. Contact met buitenaardse intelligentie. De waarheid vertellen.

Originele denkers. Een goed inzicht in technologie. Progressief standpunt. Loskomen van conventioneel denken. Oude informatie op een nieuwe manier kunnen presenteren. Schokkende communicatie. Schokkende taal. Dingen zeggen simpelweg omdat ze schokkend zijn. Dingen zeggen om mensen weg te jagen. Taal gebruiken om vrij te komen van beperkingen. Kan niet lang bij één onderwerp blijven. Sporadische interesses. ADHD. Korte aandacht spanne.

Astrologisch denken. Innovatief denken. Mensen aan de rand. Ongewone verbindingen. Een onvoorspelbare manier om informatie over te brengen. Informatie op een unieke manier verbinden. Vreemde verbanden. Korte uitbarstingen van communicatie. Onregelmatig onderwijs. Hiaten in je opleiding. Onstabiele geest. Opstandige gedachten. Gedachten die bevrijden. Bevrijding door te schrijven. Bevrijding door lezen. Over vrijheid en onafhankelijkheid spreken. Uw onafhankelijkheid verklaren van gevestigde manieren van denken, spreken of schrijven. In opstand komen tegen gevestigde manieren van denken, spreken of schrijven. Een onconventionele opleiding. Onregelmatige leerpatronen. Alternatief onderwijs. Onderwijshervorming. Op het snijvlak van trends in leren en onderwijs. Extreme manieren van communiceren. Extreme taal gebruiken. Verbale uitbarstingen. Abnormale geest. Afwijkende gedachten. Psychische aandoening.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Mercurius in Waterman (maar minder uitgesproken), Mercurius in het elfde huis

Uranus in het derde huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Uranus in Tweelingen hier niet onder valt.

 

Terug

Mercurius-Saturnus

Zoals de meeste Saturnus-combinaties, geven harde aspecten tussen Mercurius en Saturnus aanleiding tot twee verschillende soorten gedrag en een hele reeks mogelijkheden daartussenin.

Mercurius-Saturnus-contacten kunnen in verband worden gebracht met mensen die aan de ene kant serieus zijn, grondig nadenken, met gezag en overtuigend spreken en gewetensvol zijn, en aan de andere kant met mensen die bang zijn om zich uit te spreken, vrezen dat hun kennis te kort schiet, en die bang zijn bekritiseerd te worden voor wat ze zeggen.

In het eerste geval zijn het mensen die een zeker ontzag hebben voor de juiste kennis, en die goed begrijpen dat elke redenering gebaseerd moet zijn op feiten die door anderen gecheckt zijn. Ze zijn bereid om langdurig en geconcentreerd te studeren op een bepaald onderwerp met het doel om uiteindelijk een gezaghebbende expert te worden. Ze nemen woorden en informatie serieus, maar geloven ook dat er juiste en onjuiste manieren van redeneren zijn. Ze weten vaak veel over een bepaald onderwerp, en kunnen daar gepassioneerd over praten. Als het over dingen gaat die buiten dat gebied van kennis liggen zijn ze veel minder spraakzaam – over het algemeen is dit niet een combinatie die bevorderlijk is voor oppervlakkig kletsen. Praten moet wel een doel hebben.

Het tweede type Mercurius-Saturnus-persoon wil het liefst nadenken voordat ze zich uitspreken. Totdat ze precies hebben bedacht wat ze bedoelen te zeggen zwijgen ze liever. Deze voorzichtigheid bij het uiten volgt soms op een geschiedenis op school of thuis, waarin het individu vond dat wat ze zeiden op de een of andere manier niet goed genoeg was; misschien niet correct uitgedrukt, of niet interessant genoeg. Vaak heeft het individu vroege signalen opgepikt dat wat ze zeiden niet de moeite waard was om naar te luisteren, niet waardevol genoeg of te simpel. Of misschien was er niemand in de buurt die de tijd had om te luisteren. Soms komt de Mercurius-Saturnus-persoon uit een grote familie waar er gewoon te veel mensen tegelijk praatten, waardoor dat ene kleine stemmetje niet gehoord werd.  

Soms werd er op school niet geluisterd of werd hij voor stom uitgemaakt en is hij nu nog steeds bang dat zijn intellectuele bagage niet voldoende is, waardoor hij voorzichtig is met het uiten van zichzelf en terughoudend vanwege het risico dat hij zichzelf voor gek zou zetten. Soms omvatten vroege leersituaties domweg alleen maar uit het hoofd leren en de toepassing van harde discipline, zodat het plezier van leren verloren gaat voor het individu. De eigen ideeën, meningen van het kind en de neiging om alleen maar te kletsen, te babbelen, zijn misschien ondergesneeuwd geraakt.

Het kan ook situaties aangeven waar ze zichzelf niet verstaanbaar konden maken, meestal om redenen van taal of dialect. Soms geen echte barrière zoals in het geval van een andere taal, maar een klassenbarrière waar stem en accent kunnen worden opgevat als een indicatie van iemands opleiding, opvoeding en plaats in de samenleving. Of misschien is het Mercurius-Saturnus-kind van de ene regio naar de andere verhuist, waar de kinderen anders spreken. Het kind voelt zich verstoten, niet zozeer door wat ze zeggen, maar door de manier waarop ze het zeggen. De angst dat anderen misschien intelligenter of mondiger zijn dan hen zelf, is misschien niet bewust en kan op verschillende manieren worden tot uiting komen.

Als het gaat om het uiten van hun mening, hetzij mondeling of in een examensituatie, zal de Mercurius-Saturnus persoon denken dat hij ‘getest’ wordt. Soms gaan degenen met de vierkante aspecten vooral met hun angst om door zichzelf in testsituaties te plaatsen. Mercurius-Saturnus-mensen zijn misschien wel academici, die gaandeweg certificaten verzamelen. Ze kunnen van angst naar autoriteit gaan door hun kennis en inzicht steeds verder te verdiepen, steeds meer diploma’s te behalen. Ze willen het liefst een stuk papier, van een gezaghebbend instituut, dat zal getuigen van hun intelligentie, kennis en vermogen om zichzelf uit te drukken. Evenzo zijn Mercurius-Saturnus-contacten vrij consistent met de persoon die denkt dat u niet goed geïnformeerd bent, tenzij u kunt bewijzen een autoriteit op uw gebied te zijn.

Sommige Mercurius-Saturnus-typen schuwen situaties waar hun kennis getest zou kunnen worden – de faalangst is te groot. Zoals altijd, waar we Saturnus vinden, nemen we onszelf en de gegeven situatie veel te serieus. Door de mand vallen is altijd één van de grootste angsten bij deze planeet. Of het individu zich ontwikkelt tot een diploma verzamelaar of iemand die dergelijke testsituaties uit de weg gaat, zal in grote mate afhangen van de achtergrond van het individu, de algemene teneur van de horoscoop en het belang dat de combinatie in het algemeen en de plaatsing van Mercurius in het bijzonder, zoals alles in een horoscoop.

Soms komt de Mercurius-Saturnus-persoon uit een achtergrond waar er geen boeken waren en geen conversatie en misschien weinig gelegenheid voor onderwijs. Dit kan zich vertalen in angst rond alle leer- en communicatieve situaties. Een angst die het individu kan overwinnen of helemaal wil vermijden. Vermijden betekent meestal dat de persoon dan de stem van de gezagsdragers teveel vertrouwt en zijn eigen innerlijke stem en meningen onderwaardeert. Zoals het oude idee, om een voorbeeld te geven, dat wat de dokter tegen je zegt onfeilbaar is en dat alle ideeën of gevoelens die je zou kunnen hebben over je eigen lichaam of behandeling onzin moeten zijn. Aan de andere kant kan de Mercurius-Saturnus-persoon juist ook de persoon zijn die geen enkele mening van een autoriteit zal accepteren, die sceptisch zal zijn over alles wat hem wordt verteld. Positief gezien stelt dit de persoon in staat om zijn eigen beste autoriteit te worden over een bepaald onderwerp, negatief kan dit iemand zijn die koppig alle bewijzen verwerpt omdat ze niet overeen komen met zijn eigen mening.

Zoals gezegd, Mercurius-Saturnus wordt vaak geassocieerd met enerzijds degenen die traag en saai lijken, en anderzijds met uitzonderlijke intellectuele gaven. Einstein, die een conjunctie had tussen deze planeten, zou zeker in de laatste categorie vallen. Zeker, sommige individuen lijken misschien traag en bekrompen in hun denken met deze combinatie, maar bij nader onderzoek blijkt gewoonlijk een grote angst om zichzelf uit te drukken en angst om te denken, meer dan enige daadwerkelijke aantasting van de intellectuele functie. Het kan ook aangeven dat de intellectuele functies wat later op gang komen, zodat de inschatting van de leraar over de begaafdheid van het kind achteraf bezien te negatief was – en het aloude gezegde, “verstand komt met de jaren” geldt zeker voor deze combinatie. In de loop van de tijd wordt het denken minder rommelig, duidelijker, meer afgemeten, weloverwogen en grondiger.

De geest is vaak exact en precies met deze contacten, en geeft er veel om dat dingen zorgvuldig worden gedefinieerd. Dit zijn de studenten die angstig worden als ze het gevoel hebben dat ze iets niet helemaal begrijpen. Ze vertrouwen niet snel op de mogelijkheid dat alles uiteindelijk op zijn plaats zal vallen, en ze hebben vaak meer problemen dan andere leerlingen door de verschillende meningen en benaderingen die verschillende docenten en studieboeken kunnen hebben. Mercurius-Saturnus zou zich het veiligst voelen als er maar één gezaghebbende tekst was, één boek, dat als evangelie zou kunnen worden behandeld en waar alle autoriteiten over een bepaald onderwerp het mee eens zouden zijn. Dezelfde studenten zijn vaak erg begaafd in rekenwerk, en in het volgen van formules en voelen zich zelfverzekerd op deze gebieden. Traditioneel zijn Mercurius-Saturnus-mensen goed in wiskunde, natuurwetenschappen en technologie.

Maar bij interpretatiewerk, waar er minder duidelijke regels zijn, waar het nemen van een risico vereist is, waar het gebruik van de niet-rationele geest nodig is, haakt Mercurius-Saturnus vaak af. Gewoonlijk is het niet zo dat het individu geen redelijk of ‘juist’ antwoord heeft, maar zijn ze bang het risico te lopen ‘ongelijk’ te hebben. Of vinden ze alles waar discussie over mogelijk is uiteindelijk niet meer dan een mening.

Wat de academische situatie of achtergrond ook is, de Mercurius-Saturnus-persoon verlangt er vaak naar gewaardeerd te worden vanwege zijn kennis, zijn snelle repliek en betoverende conversatie. Maar hoewel het klinkt als een tegenstrijdigheid moet Mercurius-Saturnus meestal hard werken aan het bereiken van dit soort spontaniteit. Een andere mogelijkheid is schrijven – dan kun je ook heel zorgvuldig en bedachtzaam formuleren wat je eigenlijk wil zeggen.

Leraren en docenten hebben vaak contacten tussen deze planeten en dat is niet verwonderlijk als je bedenkt dat degenen met deze aspecten er vooral naar verlangen om gerespecteerd te worden vanwege hun kennis en hun vermogen om die kennis uit te drukken. Dit zijn de docenten die zich heel grondig voorbereiden, misschien elk woord opschrijven dat ze willen uitspreken en dan hun script heel nauwkeurig volgen als ze daadwerkelijk praten; de zorgvuldig geplande toespraak die niets aan het toeval overlaat. Zo'n docent neemt zijn werk heel serieus en de moeite die hij erin steekt blijkt meestal uit het feit dat de leerlingen ook echt iets leren na elke voordracht. In het ergste geval kunnen het droge, starre traditionele academici zijn die het leven uit het onderwerp weg weten te persen en uit het oog verliezen wat het allemaal eigenlijk zou kunnen betekenen.

Mercurius-Saturnus-typen kunnen mensen zijn met weinig woorden, die ‘spreken wanneer ze worden aangesproken’ en alleen als ze het gevoel hebben dat het veilig is om dat te doen en ze zichzelf niet voor schut zullen zetten. Bovenal wil de typische Mercurius-Saturnus dat wat ze zeggen serieus wordt genomen en dat hun mening gerespecteerd wordt. Ze kunnen goed functioneren in hiërarchische situaties – en of ze nu aan het hoofd staan of opdrachten moeten uitvoeren, ze zullen blij zijn dat de onderlinge verhoudingen goed gedefinieerd zijn en de regels rond communicatie strikt gelden.

Er zijn ook sommige Mercurius-Saturnus-typen die nooit stoppen met praten. Misschien is het hun manier om andere mensen te controleren en ervoor te zorgen dat ze worden gehoord. Helaas luisteren andere mensen onder dergelijke omstandigheden vaak niet goed, omdat het niet echt een conversatie is, maar een monoloog. De Mercurius-Saturnus neigt ertoe het ergste te denken; neigt tot ‘negatief denken’ en piekeren. Om voor te zijn dat ze iets negatiefs over zichzelf te horen krijgen zorgen ze ervoor dat de ander nauwelijks de kans krijgt iets te zeggen.

Geen wonder dat deze combinatie soms op latere leeftijd gepaard gaat met gehoorproblemen; in het slechtste geval verwacht het type dat wat ze zullen horen negatief zal zijn en dus luisteren ze liever helemaal niet. Er zijn natuurlijk ook een heleboel gehoorproblemen die geen psychologische reden hebben: maar wel gevolgen, zoals bijvoorbeeld sociale isolatie.

Menig Mercurius-Saturnus-individu vindt het alledaagse, gemakkelijke praten en kletsen en de gebruikelijke dagelijkse uitwisseling van ideeën met anderen niet zo vanzelfsprekend. Het zijn geen babbelkousjes, en roddelen vinden ze een verspilling van tijd. Ze lijken in eerste instantie wat stug en gesloten, en pas op het moment dat je op hun terrein van expertise komt blijken ze meer dan genoeg te vertellen hebben.

Mercurius-Saturnus-individuen zijn echter vaak buitengewoon goed in logisch, systematisch denken, met een zeldzaam en vrij uitgesproken concentratievermogen. Dit is de persoon die in patronen kan denken en die alles onthoudt wat je zegt. En er is vaak een enorm vermogen tot concentratie en het vermogen om te plannen. Er is over het algemeen een talent voor lange termijn planning, het uitstellen van beloning en langdurig aan iets werken. Deze combinatie is goed voor elke situatie die planning of organisatie vereist, en is ook ideaal voor degenen die over vorm, organisatie of structuur moeten nadenken.

Spreken met gezag. Diep nadenken. Veel over een onderwerp weten. Negatief denken. Bang om zich uit te spreken. Problemen met spraak en taal. De gedisciplineerde geest. Leren door moeilijkheden. Ideeën definiëren. Verlegen, stil, bescheiden. Moeite met oppervlakkig babbelen. De strenge leraar. Stelt hoge eisen aan bewijs. Gesloten. Onwillig om te communiceren. Blokkeert communicatie. Spraakbelemmeringen. "Alleen de feiten, mevrouw." Concentratie. Alleen spreken na de nodige overweging. Gestructureerd denken. Obstakels voor onderwijs. Onderwijs komt alleen met hard werken. Leermoeilijkheden. Communicatieproblemen oplossen. Censuur. Zelfcensurering. Voorzichtige communicatie. Aarzelt om te spreken. Aarzelt om gedachten te onthullen. Beperkte mogelijkheden voor verbale expressie. Schrijversblok.

Goedkeuring nodig van een autoriteit. Gevoel dat je toestemming nodig hebt om je gedachten te uiten. Het gevoel dat je een bankschroef om je keel hebt. Het gevoel dat je mond dichtgenaaid is. Dempen. Geloften van stilte. Geheimhouding zweren. Bekentenis ontvangen. Negatief denken. Depressieve gedachten. Serieus. Concentreer je op je gedachten. Bevooroordeeld. Verantwoorde besluitvorming. Nadenken over de mogelijke gevolgen van wat je zegt. De gedisciplineerde geest. Spaarzaam met woorden. Serieuze denkers. Zwijgzaam. Terughoudend. Beknopt. Ingetogen spreken. Gevoel dat je maar beter je kaken stijf op elkaar houdt. Mentaal doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen. Angstige communicatie. Bang zijn om mensen te vertellen wat je denkt. Bang zijn om je gedachten kenbaar te maken. Pessimisten. Academici. Mensen die de feiten kunnen destilleren. Liever serieuze discussies. Soberheid. Minder praten. Minder communicatie. Taal beheersen. Het denken beheersen. Communicatie beheersen. Beheersing van communicatie- en taalproblemen door hard werken. Moeite om jezelf uit te leggen. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Mijn lippen zijn verzegeld. Goede vertrouwelingen. De architect. Het gevoel hebben dat je niets goed kunt zeggen. Gevoel dat het beter is om helemaal niets te zeggen.

Geslaagde of falende tests of examens. Denken dat mensen je testen. Heel goed worden in dingen om te bewijzen wat je weet. Je leert wat je weet. Harde logica. Praktisch denken. Denken in rechte lijnen. Rigide denkpatronen. Leren uit het hoofd. Het beste leren door te lezen. Aan het studeren. Vorm geven aan ideeën. Iets maken van je ideeën. De nodige stappen ondernemen om ideeën werkelijkheid te laten worden. Het doorzettingsvermogen hebben om een ​​idee tot aan de voltooiing te volgen. Timing van wat je zegt. Het juiste moment zien te vinden om te praten. Wijze woorden. Broers en zussen met beperkingen. Je gescheiden voelen van je broers en zussen. Enig kind. De conventionele aanpak volgen. Met behulp van een methode. Wetenschappers. Schrijvers. Zakelijk ingestelde mensen. Ingenieurs. Graag definities gebruiken. Geïnteresseerd in definities. Een gestructureerd denkproces hebben. Begrijpen hoe u van punt A naar punt B komt. Begrijpen hoeveel u nog moet leren. Denken dat alles wat je weet niet genoeg is. Weten dat er altijd meer valt te weten.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Mercurius in Steenbok

(maar niet Mercurius in het tiende huis, wat vooral aangeeft dat het werk met Mercurius geassocieerd wordt)

Saturnus in Tweelingen en Saturnus in het derde huis

 

Terug

Mercurius-Jupiter

Mercurius-Jupiter is een combinatie die men zou kunnen associëren met de verstrooide professor, de persoon die over dingen van enorm belang nadenkt maar de praktische details van het leven over het hoofd ziet. Dit hoeft natuurlijk lang niet altijd iemand te zijn die een vervolgstudie heeft gedaan – al is dat met deze combinatie wel veel waarschijnlijker – maar kan het iedereen aangeven die er met zijn gedachten niet helemaal bij is. Mercurius in een aardeteken of een horoscoop waar veel aarde in aanwezig is, zal echter wel helpen om het vermogen tot praktisch denken te vergroten.

Deze mensen zijn intellectueel geneigd zich meer met principes dan feiten bezig te houden, zijn vaak in gedachten verzonken terwijl om hen heen van alles en nog wat gebeurt, en als dan een eenvoudige vraag gesteld wordt, moeten ze even terug naar planeet Aarde. “Pardon, wat vroeg je eigenlijk?” Maar tijdens filosofische discussies zijn ze juist sterk aanwezig, en is hun bijdrage verrijkend en vernieuwend.

Omdat hij eerder met ideeën dan met dingen bezig is, merkt hij gewoonlijk niets op van wat er om hem heen gebeurt, behalve in zaken die hem interesseren en die hem stof tot nadenken geven. Zijn manier van bewegen is vaak enigszins onhandig en hij vergeet dingen die je gemakkelijk zou kunnen onthouden. Degenen die niet de verontwaardigde slachtoffers zijn van zijn verstrooidheid, die bereid zijn om daar rekening mee te houden, zullen in tijden van nood een welwillende arm om zijn schouders slaan, want veel mensen vinden die verstrooidheid ook wel charmant.

Sommige Mercurius-Jupiter-mensen zijn niet bijzonder spraakzaam, meer geneigd om in gedachten verzonken te zijn dan zich bezig te houden met sociale contacten. Maar er zijn er zeker ook een aantal bij wie de spraakwaterval maar niet lijkt te stoppen – ze zijn voortdurend aan het praten, hebben over alles een mening en laten aan iedereen weten hoe ze tegen dingen aankijken. Deze tweede manier van expressie kan met name voorkomen bij mensen bij wie ook het teken Tweelingen sterk staat, of als Pluto bij de combinatie betrokken is – want dat leidt niet zelden tot dwangmatig praten.

Wat de communicatieve tendensen van het Mercurius-Jupiter-type ook mogen zijn, zij zijn misschien wel de student die aan de slag gaat met het bestuderen van vijftig hoofdvakken tegelijk. Nou ja, misschien geen vijftig, maar toch wel veel. En dat was meteen een illustratie van Mercurius-Jupiter: overdrijven. De combinatie is zeker te vinden bij mensen die nieuwsgierig zijn naar een breed scala aan onderwerpen. Als het contact erg significant is in de horoscoop, kan de breedte van de belangstelling behoorlijk verbijsterend zijn en vooral rond onderwerpen van filosofische aard, zoals religie, onderwijs, rechten, reizen of politiek.

Jupiter probeert alles wat het aanraakt te verbreden en wanneer het in contact komt met Mercurius, verruimt het de geest. Mensen met deze contacten zijn vaak in staat om vanuit een zo breed mogelijke hoek naar een bepaald onderwerp te kijken. En ze zullen meestal vooral nieuwsgierig zijn om te ontdekken wat het allemaal eigenlijk kan betekenen.

We zouden de gemakkelijke aspecten kunnen associëren met een evenwichtig oordeel en het vermogen om een overzicht van complexe situaties te hebben, maar soms is dit een uitdaging voor degenen met de harde aspecten. Jupiter geeft een vleugje arrogantie en iets te veel vertrouwen aan elke planeet waarmee het in de horoscoop contact maakt, zodat de Mercurius-Jupiter met alle aspecten, maar vooral met de moeilijke, de neiging kan hebben om een ​​minder belangrijke stukjes informatie te overdrijven ten koste van het bereiken van een helder overzicht. In het slechtste geval kan de Mercurius-Jupiter-persoon arrogant zijn over zijn mening, altijd geloven dat hij gelijk heeft, te zelfverzekerd over wat hij zegt en soms over zijn vermogen om het te zeggen. Deze combinatie kan de docent aangeven die een  brede kennis van zijn vak heeft, die misschien charismatisch is, maar die zich niet echt goed voorbereidt op wat hij gaat zeggen en als de les dan begint vooral veel generalisaties en vage voorbeelden geeft.

Aan de andere kant kunnen Mercurius-Jupiter-sprekers inspirerend en opbeurend zijn. Het type kan met veel enthousiasme over hun favoriete onderwerpen praten en dit kan soms een enorme interesse bij anderen opwekken. In deze en de meeste andere contexten is de kans groot dat de Mercurius-Jupiter-persoon iets te enthousiast wordt vanwege de neiging te overdrijven. Soms zie je dat meningen, ideeën of informatie die in strijd zijn met die van hen verdoezeld of weggemoffeld worden. Het type kan ook onzorgvuldig zijn over wat ze zeggen en soms tegen wie ze het zeggen. Maar zoals bij alle Jupiter-contacten, zal de persoon geneigd zijn weg te komen met de onzorgvuldige verklaring, de simplistische opmerking, de fout in berekeningen. Dit staat in schril contrast met de zeer zorgvuldige Mercurius-Saturnus-persoon die maar één foutieve verklaring hoeft af te leggen om dingen vreselijk mis te laten gaan.

Mercurius-Jupiter-mensen zijn minder waarschijnlijk academici dan zeg maar Mercurius-Saturnus-typen. Terwijl de laatste veel waarde hecht aan certificaten en diploma’s als bewijs van deskundigheid, is de gemiddelde Mercurius-Jupiter-persoon niet bijzonder onder de indruk van die dingen en voelt hij geen behoefte om iets te bewijzen met zoiets triviaals als feiten en details.

Terwijl Mercurius-Saturnus-mensen er vaak voor kiezen om zich te specialiseren, heeft de Mercurius-Jupiter-persoon de neiging om een ​​klein beetje over heel veel dingen te weten. Tenzij Saturnus er ook bij betrokken is, kan het type zich verliezen in generalisaties die weinig toevoegen. En vaak zullen degenen met vooral de conjunctie en de harde aspecten veel beter geïnformeerd klinken dan ze in werkelijkheid zijn.

Omdat hij zo vastbesloten is alles te weten en een totaalbeeld te krijgen, kan de student of onderzoeker met deze combinatie een massa informatie verzamelen maar geen duidelijkheid. Vooral bij veranderlijke tekens heeft het individu vaak moeite om te weten wat hij moet benadrukken. Dit is de student met honderden pagina's aantekeningen maar niet in staat om een puntig essay te schrijven. Een sterke Mars kan veel doen om deze neiging te compenseren. De uitdaging voor het individu met deze aspecten is om zichzelf een doel te stellen, en inderdaad zoveel mogelijk te doen om dat doel te bereiken, en die informatie te verwerken alvorens verder te gaan. Mercurius-Jupiter wil, net als andere Jupiter-contacten, niet gebonden zijn aan grenzen; dit is zowel het goede als het slechte nieuws over deze combinatie. Het kan aanleiding geven tot de echt eclectische geest of alleen de liefhebber. In tegenstelling tot Mercurius-Saturnus, is er minder behoefte aan feiten en definities, die als te beperkend worden ervaren.

Jupiter verleent aan Mercurius een vorm van intuïtief denken, zodat individuen met deze combinatie meestal erg goed zijn in het begrijpen van bepaalde onderwerpen, goed in het begrijpen van de geest van een bepaald onderwerp. Met name de grote lijnen, en hoe een onderwerp gerelateerd is aan andere. Maar ze hebben een hekel aan alles wat naar precisie riekt, en daarom kunnen er moeilijkheden zijn bij gedetailleerd werk of denken. Een andere valkuil kan zijn dat ze door te zelfverzekerd te zijn dwaze fouten gaan maken, die vermeden hadden kunnen worden door zich iets bescheidener op te stellen.

Harde Mercurius-Jupiter-contacten kunnen ook in verband worden gebracht met misverstanden. Soms worden deze veroorzaakt door over-enthousiasme; de geest van het individu racet de toekomst in en daarom raden ze gewoon wat er gaat worden gezegd of raden ze de inhoud van wat er is geschreven. Zowel bij het luisteren als bij het communiceren kan er een neiging tot overdrijving zijn, waarbij de Mercurius-Jupiter-persoon dingen verkeerd hoort, bepaalde factoren overdrijft en mist wat het belangrijkste punt is voor de persoon die het verhaal vertelt.

Tenzij er sterke aanwijzingen zijn van het tegendeel, genieten mensen met allerlei soorten Mercurius-Jupiter-contacten gewoonlijk van school en genieten en voelen ze zich inderdaad aangetrokken tot allerlei leersituaties. Het type houdt ervan het gevoel te hebben dat hun geest groeit en het enige probleem hiermee kan zijn dat de geest van het individu te snel groeit om alles te kunnen assimileren. Met dit contact is er vaak het gevoel “je bent nooit te oud om iets nieuws te leren” en ze kunnen steeds weer een nieuwe interesse in hun leven vinden, onderwerpen waar ze zich enthousiast op storten. Leren is leuk.

Als er iets misgaat en het leven een aantal tegenslagen kent, zoals soms onvermijdelijk is, kunnen degenen met Mercurius-Jupiter-contacten meestal een stap terug doen en de situatie filosofisch bekijken. In het beste geval kunnen degenen met deze combinatie betekenis en doel vinden waar anderen alleen de grimmige realiteit zien. In het ergste geval kunnen degenen die dit contact hebben, vooral als het om harde aspecten gaat, gebeurtenissen betekenis geven die toch wel betwistbaar zijn en die een beetje voorbijgaan aan het individuele lijden. Terwijl Mercurius-Jupiter bezig is met filosoferen en lyrisch wordt over de ware / innerlijke / werkelijke betekenis van het afgebrande huis van hun buurman, stropen meer pragmatische vrienden de handen uit de mouwen en geven praktische hulp. Aan de andere kant, wanneer de Mercurius-Jupiter-persoon het incident enige tijd later beschrijft, de tragedie ervan, zal het drama waarschijnlijk enorm overdreven zijn.

Aangezien Mercurius en Jupiter zowel fysiek als mentaal in verband kunnen worden gebracht met reizen over korte en lange afstanden, kunnen prominente (vooral harde) contacten tussen deze planeten worden geassocieerd met een leven vol reizen. Zowel fysieke reizen als reizen in de geest zijn een hele goede manier om deze contacten te gebruiken. Een dergelijke verkenning van het leven, van andere plaatsen en culturen is zeker een voordeel van deze combinatie. Dit kan ook een combinatie zijn die mensen aangeven die meerdere talen vloeiend spreken – en zelfs als de formele kennis te kort schiet toch vlotjes in bijvoorbeeld steenkool Engels hele gesprekken (durven te) voeren.

Mercurius-Jupiter is een goede mix voor de schrijver en is vaak te vinden bij degenen wiens werk tot ver in de toekomst wordt gelezen. Hoewel de Mercurius-Jupiter-persoon de neiging zal hebben om wat ze schrijven of hoe ze praten te overdrijven om een ​​sociaal, filosofisch of religieus punt te maken, zal deze overdrijving het verhaal drama geven en dus zowel de inhoud als de verteller erg populair maken. Dit is dus een handige combinatie voor leraren, predikers, politici en filosofen. Iedereen met Grote Ideeën en iedereen die zou kunnen praten of nadenken over de toekomst en in het bijzonder over een betere toekomst. De interesse in wat mogelijk is kan zich vertalen als een interesse in jongeren of werken met jongeren. Dit is een uitstekende combinatie voor iedereen die anderen wil onderwijzen, voor schrijvers van sciencefiction verhalen en reisboeken, of overzichtswerken van een bepaalde vorm van kennis.

 

Filosofisch. Grote ideeën. Zelfverzekerde meningen. Details over het hoofd zien. Overdrijven. Brede belangstelling. Opvallend veel kennis. Evenwichtig oordeel. Inspirerende manier van presenteren. Miscommunicatie door slecht luisteren. Houden van nieuwe dingen leren. Talenkennis. Nadenken over de toekomst. Te veel gepraat, niet genoeg actie. Arrogante meningen. Ruimdenkend. Breed van geest. Uitgebreid denken. Speculeren. Generaliseren. Alles samenvoegen. De bijzonderheden verdoezelen. De kern ervan begrijpen. Motiverende sprekers. Epische verhalen. Ik lach het weg. De details missen. Willen praten over zinvolle onderwerpen. Meer onderwijs willen. Over moraliteit gesproken. Nadenken over morele kwesties. Ethische overwegingen. Met geweten spreken. Zinvolle berichten. Geloven in je eigen gedachten. Vertrouwen hebben in de eigen mening. Zelfverzekerde verbale en schriftelijke uitdrukking. Vertrouwen in communicatie in het algemeen. Over religie en geloof nadenken. Mensen die nadenken, nadenken en nadenken. Ergens naar uitkijken. Nadenken over de toekomst. Hoop en optimisme. Het grote geheel zien. Vooruit denken. Voorgevoelens. Vooruitziendheid.

Productieve schrijvers en auteurs. Uitgevers. Docenten. Mensen die je ongevraagd een preek geven. Predikers. Leraren en professoren. Praatzuchtig. Je mening buiten proportie opblazen. Praten op een manier die zegt “kijk hoe belangrijk ik ben” Sterk vertrouwen in eigen mening. Veel praten. Informatie overbrengen. Van iets onbelangrijks iets belangrijks maken. Studenten van het leven. Geestverruiming. Jezelf aan het lachen maken. Jezelf belachelijk maken.  Het vermogen om negatief denken af ​​te weren. Bevestigingen. "Ik denk dat ik het kan, ik denk dat ik het kan." Positief denken.

Wegkomen met belachelijke dingen zeggen. Blind worden voor de dingen die u niet wilt horen of zien. Verkeerde interpretatie door niet alle feiten te verzamelen. Verkeerde interpretatie door alleen te focussen op de onderdelen waarop u zich wilt concentreren. Opgeblazen gevoel voor het belang van uw eigen gedachten. Interesse in archetypen. Willen weten wat dingen betekenen. Feiten ordenen om betekenis te zien. Positieve relaties tussen broers en zussen. De ene broer of zus doemt groot op boven de andere. Een beetje kennis is gevaarlijk. De details verdoezelen. Boeken zijn belangrijk voor je. Leren betekent iets voor jou. Avonturen beleven door te lezen.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Mercurius in Boogschutter en Mercurius in het negende huis

Jupiter in Tweelingen en Jupiter in het derde huis

 

Terug 

Mercurius-Mars

Een hard aspect tussen deze twee planeten kan worden omschreven als de ‘schei uit met die onzin'-combinatie en dit is precies het soort taal dat zo’n persoon zou kunnen gebruiken. Want Mercurius-Mars-typen hebben de neiging om zich kort en kordaat uit te spreken, en je loopt een gerede kans dat ze ook jou zullen onderbreken als ze het gevoel hebben dat je te lang van stof bent. Het type wil dat dingen duidelijk, beknopt, scherp en eerlijk worden uitgesproken. Verwacht van een Mercurius-Mars-persoon geen tact, zachtheid of fijngevoeligheid van expressie. Hun vaardigheid ligt meer in doortastendheid en directheid.

Mentaal zijn deze mensen snel, scherp en competitief. Ze doen zich gelden door middel van taal en beschermen zichzelf door snelheid van denken en spreken te cultiveren. In sommige opzichten kunnen Mercurius-Mars-typen een genot zijn in een groep van mensen, want ze zorgen wel dat de conversatie vlot blijft lopen, met af en toe een schaterlach. Maar ze raken ook snel verveeld en zijn ongeduldig met een langzamere geest dan die van henzelf, en kunnen dan iets te scherp zijn.

Toch is dit op zich niet het aspect van de intellectueel, want dat impliceert diepte van denken en langdurige concentratie, en geen van beide is de sterke kant van dit type, tenzij Saturnus ook sterk staat in de horoscoop. Deze persoon heeft de neiging om ongeduldig te zijn met de academische manier van denken en voelt zich er tegelijkertijd misschien ook wel door bedreigd. Ze hebben wel veel mentale handigheid, maar op zich geeft deze combinatie niet veel diepgang aan.

Lichamelijke problemen met de zenuwen, waaronder ook de zogenaamde zenuwinzinking of burn out, zijn ook niet zo ongewoon. Het denken gaat maar door en er wordt te weinig tijd vrij gemaakt voor ontspanning en “lekker even niksen”. Ook komt het met enige regelmaat voor dat ze door hun impulsiviteit de nodige moeite moeten doen om dingen weer recht te zetten, wat dan weer veel irritatie kan oproepen.

Vaak voel je de frustratie van het Mercurius-Mars-type, want de geest is actief en lenig en gaat zoveel sneller dan de stembanden of de pen. Vaak praten ze nogal ruw, want ze nemen niet echt de tijd om hun ideeën goed te formuleren en doen weinig moeite om ze een beetje 'aan te kleden'. Niet dat Mercurius-Mars noodzakelijkerwijs wat het gaat zeggen wil verzachten; dit type gelooft heilig in eerlijk praten, zonder omhaal of voorzichtige tact.  In geschreven en gesproken taal kan de stijl behoorlijk satirisch en kernachtig zijn. Als deze combinatie voorkomt in de horoscoop van een verder ‘zachte’ persoon, is het misschien niet zo uitgesproken, maar vindt hij het toch leuk dat dingen eenvoudig en beknopt worden uitgedrukt.

Vaak komt het type Mercurius-Mars uit een gezin waar onenigheid was, waarbij het kind weinig gelegenheid kreeg om zijn mening en ideeën te laten gelden, weinig kans om zichzelf te laten horen. Later in het leven is er een sterke behoefte om op de een of andere manier te domineren door middel van communicatie. Vandaar dat Mercurius-Mars nogal krachtig, snel of scherp kan praten, en nogal dreigend, alsof ze tegenstand verwachten.

Soms is de kindertijd niet zozeer ruzieachtig als wel competitief. Rivaliteit tussen broers en zussen komt vaak voor, evenals een situatie waarin een kind er constant aan wordt herinnerd hoeveel beter zijn oudere broer / zus presteert op school. Het scenario varieert, maar het essentiële probleem is dat woede op latere leeftijd, en moeilijkheden om het in sociaal aanvaardbare termen uit te drukken, vaak verband houden met deze vroege concurrentie. Ook kan het een aanwijzing zijn dat één van de broers of zussen gemeen was – verbaal en/of lichamelijk.

Mercurius-Mars is niet noodzakelijkerwijs ruzieachtig, de persoon met dit contact kent zijn eigen geest uitstekend en is niet geïnteresseerd in samenwerking of om tot overeenstemming te komen (bij alles wat met communicatie te maken heeft, wil Mercurius-Mars gewoon zijn eigen ding doen). Evenmin is het type voldoende geïnteresseerd in uw mening om deze te willen veranderen. Als het individu veel ruzie maakt is dat vaak omdat ze dat zo gewend zijn en ze zich moeilijk kunnen voorstellen dat er ook andere manieren van communiceren mogelijk is. Vooral mensen met een oppositie beschuldigen vaak anderen ervan dat ze ruzie willen maken en zijn geneigd te vergeten dat er daar twee voor nodig zijn. Zelfs als Mercurius-Mars niet steeds ruzie maakt is, is het toch zeker geneigd om erg verhit te raken over dingen, vatbaar voor zwart-witdenken en voor snelle conclusies met onvoldoende informatie. Iemand die veel tijd op social media doorbrengt omdat ze anderen willen laten weten dat ze het bij het verkeerde eind hebben. Sommigen zijn in een constante staat van verontwaardiging, want er zijn zoveel ideeën om het mee oneens te zijn.

Mercurius-Mars-mensen vinden het belangrijker om gehoord te worden dan te luisteren, reden waarom ze vaak een hekel hebben aan vergaderingen waarbij iedereen zijn zegje mag doen. Dit wekt – misschien ook wel terecht – de indruk dat ze niet graag meewerken, of geloven in democratie. De uitdaging voor een persoon met deze sterke combinatie is inderdaad om ideeën en actie samen te brengen, om de kracht te hebben om te handelen naar overtuigingen zonder anderen te kwetsen omdat ze meningen aanhangen die verschillen van de hunne.

De manier waarop een persoon deze combinatie kan gebruiken is door zichzelf in situaties te brengen waarin iemand nodig is die niet bang is om te zeggen waar het op staat. De vakbondsman die een staking organiseert, de politicus die onrecht aan de kaak stelt, de manager die een dysfunctioneel team weer moet leren samen te werken, de leraar voor een rumoerige klas. Als je de geest niet gebruikt als het scherpe gereedschap dat hij is, kan dit leiden tot gezeur, ontevredenheid, prikkelbaarheid en eigenwijsheid. Niet iemand die je graag als gezelschap wil hebben.

Kinderen met Mercurius-Mars-contacten zijn vaak al op vrij jonge leeftijd nieuwsgierig naar seksuele zaken, vaak tot grote verlegenheid van hun ouders. Ik heb ook situaties gekend waarin het kind zelf het slachtoffer is van seksuele nieuwsgierigheid in de vorm van incest tussen broers en zussen. En al gaat het lang niet altijd zo ver, gekibbel tussen broers en zussen is vrij gebruikelijk, al hoeft dat niet te betekenen dat de band verbroken wordt.

Deze combinatie brengt ook taal en communicatie samen met seksualiteit en opwinding, en mensen met deze combinatie kunnen ook graag lezen, praten en schrijven over alles wat met seks te maken heeft. Taal is één van de manieren om de opwinding te vergroten, dus seks via de telefoon, schunnige moppen, erotische verhalen, geil praten en pornografische boekjes zijn allemaal zaken waar ze mogelijk geïnteresseerd in zijn – en al zal dat over het algemeen alleen in kleine kring gebeuren, de kans dat ze er geen geheim van maken, en met een vette knipoog een sappig verhaal vertellen is ook niet denkbeeldig.

Als deze combinatie door weinig andere dingen in de horoscoop verzacht wordt kunnen harde aspecten tussen Mercurius en Mars duiden op veel ruzies en de neiging om de verschillende meningen van anderen als persoonlijke beledigingen te beschouwen. Er kan ook sprake zijn van overmatig concurreren bij elk gesprek dat wordt ervaren als een bedreiging of een strijd. Impulsiviteit en ongeduld zijn ook veel voorkomende manifestaties die gepaard gaan met grote nerveuze spanning, prikkelbaarheid en een algemene neiging om fouten te vinden. Het ongeduld is er bij alle vormen van communicatie, en vaak ook in het verkeer. Er is niemand die meer een hekel heeft aan wachten op een bus of vast komen te zitten in een verkeersopstopping dan een Mercurius-Mars-persoon.

Aan de positieve kant is er het vermogen om de moed te hebben te geloven en te staan voor de eigen overtuigingen, om eerlijk te zijn en 'het te vertellen zoals het is', gekoppeld aan een scherpe en scherpzinnige geest. Er is ook vaak humor en zowel verbale als handmatige behendigheid. Mensen met deze combinatie zijn goede schrijvers (vooral onderzoekende of satirische schrijvers) critici, openbare sprekers, debaters. Elke situatie die vraagt ​​om het vermogen om namens iets of iemand te spreken, heeft beslist een Mercurius-Mars-persoon nodig. Per slot van rekening moest iemand de keizer vertellen dat hij geen kleren droeg; en elke maatschappij heeft ook behoefte aan critici die geen blad voor de mond nemen.

Met de zachte aspecten is het minder waarschijnlijk dat het individu zo bijtend is in zijn opmerkingen, maar ze kunnen er toch plezier aan beleven om sterke taal te gebruiken in het debat, en er is een talent om dingen duidelijk en beknopt uit te drukken.

 

Assertieve communicatie. Scherp, snel denken. Wil winnen door slim te zijn. Direct, duidelijk. Grappig. Scherpe formuleringen. Denken stopt nooit. Prikkelbaar. Ruzieachtig.  Rivaliteit tussen broers en zussen. Vechten met je broers en zussen. Eerst doen, dan nadenken. Scherpe geest. Scherpe tong. Geest als wapen. Actieve, rusteloze geest. Gewelddadige berichten. Krachtige communicatie. Assertieve communicatie. Je gedachten laten gelden. Voor jezelf opkomen. Uitspreken voor wat je wilt. Woorden die pijn doen. Aanvallen met woorden. Oorlogstaal.  Vecht tegen woorden. Een constante mentale stimulus nodig hebben. Vervelen zich snel. Nieuwe ideeën nodig om mee te spelen. Concurreren om te zien wie slimmer is. Een gesprek zien als een wedstrijd. De beste cijfers willen hebben. De eerste (willen) zijn die ergens aan denkt. Nieuwe ideeën bedenken.

Opdringerige communicatie. Neanderthaler mentaliteit. Mannelijke geest. Zakkenrollers. Trucs met de handen. Goochelaars. Woorden die doden. Agressieve of grove taal. Schurende manier van communiceren. Vijandige woorden. De competitieve geest. Woorden als wapens gebruiken. Worstelingen tussen broers en zussen. Energie steken in communicatie. De overwerkte geest. Gekwelde gedachten. Hyperactief. Overprikkeld zenuwstelsel. Boze brieven schrijven. Woede uiten. Snelle antwoorden en weerleggingen. Het vermogen om snel te denken. Behendigheid. Competitieve spellen en puzzels. Wil perse winnen bij spelletjes. Vingervlugheid. Bedriegers. Dieven. Op jacht naar informatie. Energie inzetten bij het zoeken naar feiten, kennis en informatie. Baanbrekend in gedachten. Nieuwe manieren vinden om informatie te communiceren. Agressief zoeken naar informatie.

Gevaarlijke informatie. Gevaarlijke meningen. Oorlog voeren met woorden en informatie. Woorden die woede oproepen. Een communicatiestijl die vijanden aantrekt. Een agressieve communicatiestijl hebben. Niet terugdeinzen voor uw mening. Het meningsverschil moeten winnen. Het vermogen om voor jezelf te denken. Uw mening uiten, ongeacht wie het beledigt. Bereidheid om voor uw mening te vechten. Mensen aanzetten om voor zichzelf te denken. De onafhankelijke geest. Je eigen gedachten hebben. Zelf een besluit nemen. Je eigen conclusies moeten trekken. Uw gedachten kenbaar maken. Provocerend. Controversieel. Omstreden. Gemeen. Ter zake komen. Het vertellen zoals het is. Praten over tegenstanders en vijanden. Manieren vinden om uw woorden in daden om te zetten. De moed hebben om te zeggen wat je denkt. Moedig genoeg zijn om achter je woorden te staan. Het vuurtje opstoken. Sneden en krassen op uw handen. Geanimeerde gebaren gebruiken tijdens het praten. Dingen graag met je handen doen. Leuk vinden hoe uw handen en vingers aanvoelen tijdens het typen en schrijven. Warm worden tijdens debatten en discussies. Verhitte discussies. De moed om iemand verbaal te confronteren. Agressieve media. Mediacampagnes.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Mercurius in Ram en Mercurius in het eerste huis

Mars in Tweelingen en Mars in het derde huis

 

Terug

Mercurius-Venus

Dit is een combinatie die vriendelijkheid, charme en tact aangeeft. Het kan ook wijzen op schoonheid, elegantie en een zekere gratie van expressie. En het zal zeker bijdragen aan allerlei creatieve vaardigheden. Dit is iemand die een opvallend mooie stem zou kunnen hebben.

De combinatie van Mercurius en Venus laat zien dat de betrokkene een minzame manier van doen en sociale gratie heeft, iemand die met de meeste mensen goed overweg kan omdat ze goed aanvoelen wanneer ze compromissen moeten sluiten om de lieve vrede te bewaren. Maar dit betekent niet perse dat ze toegeven als ze weten dat de ander het mis heeft. Ze kunnen op een vriendelijke, niet bedreigende manier hun mening uiten waardoor de tegenpartij ook geneigd is beter te luisteren. En als er verschil van mening is weten ze vaak nog steeds wel het contact respectvol te houden.

Tegelijkertijd kan het ook aangeven dat er een sterke neiging is om de nodige afstand te houden van mensen die grof of ruw, geniepig of gemeen zijn of die een dubbele agenda hebben in hun manier van spreken. Als het om werk gaat is het beter een omgeving te kiezen waar mensen op een hartelijke manier met elkaar omgaan, want anders bestaat de kans dat de Mercurius-Venus-persoon erg ongelukkig wordt van de onaangename omgangsvormen.

Dit is een combinatie die kan aangeven dat degene houdt van spreken in het openbaar, of van toneel. Ook liefde voor schrijven en zingen liggen voor de hand, want de stijl van uitdrukken is fris, natuurlijk en elegant. Maar het is op zichzelf geen heel activerend aspect dus het geeft misschien nog wel meer die mensen aan die houden van lezen en luisteren naar muziek. De Mercurius-Venus-persoon zal geneigd zijn na te denken (en te praten) over liefde en relaties, en dat is natuurlijk een onderwerp dat in veel boeken en liedjes terug komt. Veel fictie houdt zich bezig met het onderzoeken van de aard van verschillende vormen van relaties en vooral liefdesrelaties. De schrijver en de literatuurkenner moeten zeker ook gevoel hebben voor de schoonheid van taal en deze hoog waarderen.

Andere kunstvormen zoals muziek kunnen ook in verband worden gebracht met Mercurius-Venus, hoewel het misschien meer te maken heeft met artistieke vaardigheden en technieken dan met beeldende kunst, vaardigheden die het gebruik van de handen vereisen. Veel dansers hebben de combinatie en dus zou je het ook kunnen koppelen aan mooie bewegingen.

Degenen wier zaken het zijn om op te treden als agenten op artistiek gebied, kunnen sterke Mercurius-Venus-contacten hebben en het zou goed vertegenwoordigd moeten zijn in de schoonheidsindustrie, met mensen die moeten nadenken, praten of optreden als agenten voor schoonheidsproducten

De Mercurius-Venus-persoon kan veel nadenken en praten over zijn waarden, en kan behoorlijk geïnteresseerd zijn in geldkwesties. Ze kunnen ook de nodige handigheid hebben om geld te verdienen aan het verkopen van kunst of mooie voorwerpen.

Omdat de zelfexpressie elegant en diplomatiek is verhoogt dit de kans op duurzame en gelukkige relaties. Deze mensen proberen dingen te zeggen waarvan ze weten dat ze goed zullen worden ontvangen en zullen niet meteen bozig reageren als ze kritiek krijgen.

 

Elegante spraak. Liefde voor taal. Nadenken over schoonheid. Gedachten aan liefde. Mooie bewegingen. Vriendelijk. Charmant. Tactvol. Artistiek. Lieve woordjes. Lieve woordjes. De taal van verleiding. Charmeurs. Over kunst en design spreken, schrijven en nadenken. Over mode en beauty spreken, schrijven en nadenken. Handel in kunst, design en mode. Gevoel voor mode, design, kunst en schoonheid. Artistieke communicatie. Diplomatie. Sierlijk handschrift. Liefde voor het geschreven woord. Liefde voor boeken. Liefde voor taal. Harmonieuze relaties met broers en zussen. Een mooie broer of zus hebben. Een populaire of geliefde broer of zus hebben. Populair worden door de manier waarop je communiceert. Mogelijkheid om informatie op een prettige manier te combineren. Mogelijkheid om te zeggen wat mensen willen horen. Bereidheid om informatie te delen. Nadenken over relaties. Een leuke manier hebben om dingen te formuleren.

Afkeer van ruzie en strijd. Vlotte praters. Handig zijn met woorden. Een rustgevende of aangename stem hebben. Graag praten. Graag lezen. Woordvoerders. Een mooie stem. Een vlotte stem. Woorden als honing. Rustgevende woorden. Woorden die je als muziek in de oren klinken. Bibliofielen. Taalkundigen. Iemand verleiden door te praten. Een liefde voor school. Een liefde voor leren. Levenslange studenten. Over persoonlijke waarden spreken. Praten over de waarde van dingen. Vleiers. Met je handen mooie dingen maken. Ideeën en gedachten op een prettige manier vertalen. Een prettige manier van communiceren hebben. Het vermogen om mensen te overtuigen om samen te werken en met elkaar om te gaan. De mogelijkheid om met iedereen te praten.

Diplomatieke discussies. Onderhandelaars. Sociaal netwerken. Manieren vinden om met mensen samen te werken en allianties te vormen. Elegante communicatie. Eerlijke communicatie. De schoonheid van taal waarderen. Graag bezig blijven. Verfijnde communicatie. Gevoelige communicatie. Een kunstdagboek bijhouden. Een modedagboek bijhouden. Uitspreken voor vrede en eerlijkheid. Mensen koosnaampjes geven. Mensen aanspreken als liefje, lieverd, schat, moppie, enz ... Wetende dat je meer vliegen zult vangen met honing dan met azijn.

Public relations specialisten. Relatie-adviseurs. Schrijven over relaties. Schrijven over romantiek. Nadenken over vrede en harmonie. Mooie gedachten. Sierlijke bewegingen. Dansers. Aangename woorden. Bloemrijke woorden en schrijven. “Lief dagboek, vandaag…”Graag gezelschap en prettig gesprek hebben. Een ontspannen manier van spreken. Een zachte manier van spreken. Liefdevolle gedachten. Liefdesbrieven. Flirten, via de telefoon, of via sms, e-mail, Facebook of Twitter, enz… Graag mooie pennen, briefpapier, notitieboekjes of tijdschriften hebben. Geparfumeerde letters. Graag praten tijdens seks. Graag je geliefde het hof maken met woorden. Veel aan liefde denken. Altijd anderen in gedachten hebben. Beseffen hoe jouw manier van communicatie andere mensen beïnvloedt.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Mercurius in Weegschaal en Mercurius in het zevende huis

Venus in Tweelingen en Venus in het derde huis

 

Deze planeten kunnen vanaf Aarde gezien nooit meer dan ongeveer 75 graden van elkaar verwijderd zijn en kunnen dus alleen sextiel (60 graden), halfvierkant (45 graden), halfsextiel (30 graden) en conjunctie (0 tot 8 graden) aspecten vormen in de geboortehoroscoop. Met name de conjunctie, en in mindere mate het sextiel zijn van belang omdat het belangrijke aanwijzingen kan geven over iemands karakter; maar voor de andere twee aspecten geldt dat ze ofwel ondersteunen wat op andere manieren al sterker in de horoscoop wordt aangegeven, ofwel dat in geringe mate weerspreken.

 

Terug

MAAN-PLUTO

De Maan-Pluto-persoon kan zich diep in zijn gevoelens en relaties storten, die intens beleven, om vervolgens tijd nodig te hebben om te verteren wat er gebeurd is. Hij of zij heeft zowel die ruimte als intensiteit nodig, thuis, en in zijn emotionele leven. Vooral degenen met de conjunctie en de harde aspecten hebben vaak het gevoel dat anderen hun leven binnengevallen en binnengedrongen zijn. Er lijkt een verwachting te zijn dat in familie- of emotionele situaties een dergelijke invasie zal plaatsvinden als het individu geen stappen onderneemt om dit te voorkomen.

Het gevoelsleven is meestal erg intens met deze aspecten, maar hoe deze intensiteit zich manifesteert, kan sterk variëren en is vaak afhankelijk van hoe bewust het individu is van zijn gevoelskarakter. Het individu kan een krachtige wil hebben om tot de wortel van zijn negatieve gevoelens te komen, waarbij de achterliggende reden de behoefte is om zichzelf ervan te zuiveren. Om ze bij hun bron uit te roeien als blijkt dat ze op de een of andere manier duister zijn. Anderen hebben een krachtige wens om ze helemaal niet te willen ervaren en hier kan worden gezien dat Pluto de gevoelens 'doodt'. Maar ze worden niet zozeer gedood als begraven, totdat de tijd rijp is om weer boven te komen. Het is onvermijdelijk dat sommige van de gevoelens waarvan het Maan-Pluto-type zichzelf wil zuiveren of juist helemaal niet wil voelen giftig en destructief zijn: wraak, jaloezie en pijn. Vaak zijn deze gevoelens niet alleen van het individu, maar zijn ze onderdeel van het hele gezin. Vaak komen degenen met de harde aspecten uit een gezin met een skelet in de kast. Een soort trauma of overtreding. Misschien iets dat de samenleving destijds diep schokkend vond; misschien criminele activiteiten of seksueel misbruik. Of was het niet zo zeer schokkend, maar wel moeilijk voor het gezin om volledig te verwerken: invaliditeit, handicap, waanzin, vroegtijdig overlijden.

Ongetwijfeld hebben alle families zulke verborgen geheimen, maar als het een Maan-Pluto-persoon betreft, zal die persoon vaak onbewust degene zijn die de wonden echt voelt ​​en misschien ook kan helen. Allereerst door ze in het licht van bewustzijn te brengen, en om ze aan anderen kenbaar te maken. Ook als ze er niets vanaf willen weten. Het trauma kan als een gif beleefd worden, een sterk, niet te negeren ongemak in het lichaam en de ziel. Soms ook is de Maan-Pluto-persoon die op professionele basis werkt met getraumatiseerde mensen, de katalysator die ervoor zorgt dat de wond kan genezen: de psychiater, de therapeut.

Soms fungeert de Maan-Pluto-persoon als een doorn in het vlees van de rest van de familie, want het lijkt alsof het individu een insigne draagt, die ze zelf misschien niet kunnen zien, maar die fungeert als een constante herinnering aan de familie aan het giftige verleden, het verleden dat ze liever aan het zicht onttrokken en bij voorkeur permanent begraven zouden zien.

Meestal fungeert de Maan-Pluto-persoon als een spons voor alle negatieve, verborgen of onuitgesproken gevoelens die in de omgeving rondzweven. Dit gebeurt in de kindertijd maar wordt vaak een gewoonte, en zelfs als volwassene pikt de Maan-Pluto-persoon emotionele stemmingen op die op de een of andere manier rondom hem aanwezig zijn, maar verborgen voor anderen zijn. Het is dus ook belangrijk te leren onderscheid te maken tussen die negatieve gevoelens die een reactie zijn op huidige of vroegere gebeurtenissen die de persoon zelf heeft ervaren, en die welke eigenlijk afkomstig zijn van anderen. Dit “oppikken en als eigen voelen” is iets wat lang niet bij alle mensen voorkomt, dus het kan soms een tijd duren voor de persoon doorkrijgt dat in ieder geval een deel van de emoties niet afkomstig zijn uit eigen ervaring.

Overal waar een crisis is, zelfs als het niets te maken heeft met de Maan-Pluto-persoon, raken ze op de een of andere manier in de zaak verwikkeld. Deze mensen lijken te gedijen in een crisis en kunnen trauma op een behoorlijke afstand te ruiken. Soms worden ze erbij betrokken vanwege de emotionele kracht en het opmerkzame inzicht van het type. Mensen in crisis wenden zich vaak tot Maan-Pluto-mensen omdat ze sterk en beschermend zijn, en niets lijkt hen te choqueren of omver te blazen. Ze hebben het allemaal al eens eerder gezien, ze kennen de gevoelens, en ze zijn zich terdege bewust van de donkere kant van de menselijke natuur. In het beste geval legt de Maan-Pluto-persoon gevoelens bloot in plaats van ze te begraven, en kan hij een veilige omgeving creëren waarin anderen zich ook veilig genoeg kunnen voelen om hun gevoelens, familie geheimen en grootste angsten bloot te leggen en te delen.

Als de Maan beschrijft hoe we ons verzorgd en gevoed voelen, beschrijft het, wanneer we een aspect hebben met Pluto, een behoefte aan een intense emotionele interactie. Die kan positief zijn, een sterk verbonden voelen met lotgenoten die ook drama’s hebben meegemaakt in hun leven. Of troostend en bescherming biedend aan hen die het allemaal even niet aankunnen. Maar het kan ook negatief zijn, zeker bij de harde aspecten, waarbij er intense uitbarstingen van woede en zelfs haat kunnen zijn.

Het huiselijke en emotionele leven van Maan-Pluto is zelden lang rustig. Vaak lijkt het emotionele leven op een scène uit een klassieke tragedie: donker, onheilspellend, vol ziedende onderstromen die elk moment kunnen uitbarsten. Maar als het emotionele en huiselijke leven van Maan-Pluto nogal dramatisch en crisisgevoelig is, zal dit zelden zichtbaar zijn voor de toevallige toeschouwer. Gewoonlijk houdt de Maan-Pluto-persoon de irrationele gevoelens en alle details van hun privé- en huiselijk leven goed verborgen voor het publiek. Vooral degenen met de harde aspecten hebben vaak het gevoel dat ze geen reden hebben om anderen hun gevoelens of geheimen toe te vertrouwen. Ze wantrouwen ook de motieven van mensen die hier naar informeren. Vaak komt de Maan-Pluto-persoon uit een achtergrond waar het niet veilig was om iemands gevoelens bloot te leggen, omdat er de ervaring was dat ze werden gebruikt voor manipulatie, controle of chantage.

In een aantal gevallen is de Maan-Pluto-persoon geobsedeerd door hun moeder (en soms geobsedeerd door het moeder zijn) en de moeder zal op haar beurt vaak behoorlijk geobsedeerd zijn door het kind. Meestal is de moederfiguur overbezorgd, controlerend en totaal niet in staat het opgroeiende kind los te laten. Maan-Pluto moederliefde kan verslindend en manipulatief zijn, hoewel dit vaak subtiel en verborgen is. Maar in extreme gevallen en als de combinatie sterk is, kan de verslindende kwaliteit van de moeder haar inderdaad iets van een slechte heks of een vampier maken, een moeder die het leven uit het kind zuigt. Een moederfiguur die in sterke mate aanwezig is, door constant de ruimte van het kind binnen te dringen, en geen schuilplaats, geheimen of privacy toe te laten. Het kan zijn dat de moederfiguur bang is dat er iets vreselijks met het kind zal gebeuren en dus obsessief beschermend is en dit komt zelfs bij de gemakkelijke aspecten nog wel voor. Soms is de ouderfiguur een grootmoeder, want Pluto duidt vaak de grootouders aan (en Saturnus de ouders). Waar dit het geval is kan het ook duiden op een verstikkende geschiedenis die via de matriarchale lijn wordt gecontinueerd. Omgekeerd kunnen sterk positieve aspecten van Pluto ook een aanwijzing zijn dat de grootouders een sterke ondersteunende rol hadden.

Ik denk dat men Maan-Pluto kan associëren met sterke oer-gevoelens. Het is alsof het individu, als deze combinatie in zijn horoscoop wordt benadrukt, voorbestemd is om enkele van de diepgewortelde instinctieve gevoelens die we allemaal gemeen hebben, misschien in het collectieve onbewuste, te belichamen, ermee te werken en te transformeren. Gevoelens waar vaak geen plaats voor is tussen beschaafde, welopgevoede mensen. Seks, dood en geweld, de onheilige driehoek.

De Maan-Pluto-persoon zelf kan de neiging hebben om ongevraagd binnen te dringen in het leven van anderen, of, in sommige gevallen, erg bang zijn om dat te doen. De neiging tot ' binnen crashen' openbaart zich in het individu die lijkt te eisen dat ze worden toegelaten tot andermans persoonlijke gevoelens en persoonlijke ruimte. Een dergelijke invasie kan al dan niet passend zijn, afhankelijk van de motieven van de Maan-Pluto-persoon. De motieven hebben vaak te maken met het opbouwen van een intense emotionele band, maar ze kunnen ook te maken hebben met wantrouwen. De Maan-Pluto-persoon, zelf bang voor een emotionele invasie en wantrouwend ten opzichte van de motieven van anderen, wenst zich vaak in de psyché van de ander te verdiepen, als een manier om zichzelf te beschermen.

Misschien loopt de filosofie van Pluto-contacten in het algemeen, en die van Maan-Pluto in het bijzonder, langs de volgende lijnen: als je de ander grondig kent, inclusief zijn zwakheden, dan kunnen ze je niets maken, want jij hebt de macht. Maan-Pluto kan erg bedreven zijn in emotionele chantage.

Wat de motieven ook zijn, een dergelijke psychische invasie, die ook positief kan worden ingezet, kan veel doen om te reinigen en te zuiveren, maar het kan de binnengedrongen persoon ook erg blootstellen. Dit 'crashen' is meestal waaraan de Maan-Pluto-persoon zelf indertijd is blootgesteld en waaraan hij gewend is geraakt. Het kan ook een onderdeel zijn van hun vaardigheid en gebruikelijke manier van werken.

De Maan-Pluto-persoon is vaak gevoelig voor en zich bewust van het misbruik van macht. Op voorwaarde dat deze kwaliteit goed ontwikkeld is, is deze combinatie zeer nuttig voor diegenen wiens werk het blootleggen, aanvaarden en transformeren omvat van gevoelens en persoonlijke geschiedenissen die privé zijn gehouden. De raadgever, de therapeut, de biograaf. Misschien is het moeilijkste wat een Maan-Pluto-persoon kan doen, zijn gevoelens los te laten. De drang om het zelf te zuiveren van alle destructieve emoties van woede, gekwetstheid, achterdocht en jaloezie is sterk, maar met de harde aspecten lijkt de angst om los te laten nog sterker.

Het leven is misschien niet vredelievend of rustig voor het Maan-Pluto-type, maar de innerlijke wereld en vaak het uiterlijke leven is levendig, veelkleurig en intens. In het beste geval kan de Maan-Pluto-persoon veel uit de gewone dagelijkse ervaring halen.

 

Begraven gevoelens. Een intens emotioneel leven. Overweldigd door gevoelens. Taboes en geheimen. Macht en onmacht voelen. Transformatie van gevoelens. Huiselijke crisis. Emotionele chantage. Krachtige moeder. Van donker en duister naar licht en leven. Zuiveren van giftige gevoelens. Dood, verlies en wedergeboorte. Emotionele ondersteuning. Emotionele onderstroom. Je gevoed voelen door intense ervaringen. Af en toe een dieptepunt moeten bereiken om een ​​emotionele zuivering te krijgen. Emotionele obsessie. Je herboren voelen. Overlevingsinstincten. Taboe-gevoelens. Gevoelens hebben die je niet zou moeten hebben. Sterke gevoelens over vrouwen. Een sterk emotionele vrouw in je leven. Krachtige emoties. Beklemmend emotioneel leven. Broeden. Gevoelens van jaloezie. Dwangmatige eetgewoonten. Obsessieve gewoonten. Emotioneel compulsief. Emotionele intensiteit. Stemmingswisselingen. Emotioneel overweldigend. Kracht nodig hebben. Stort naar de diepten van emotie. Emotionele genezing. Emotionele diepte.

Intense vrouwen. Krachtige vrouwen. Genezers. De drang naar macht. Zich niet bewust van controlerend gedrag. De controle nodig hebben. Controle van voedselinname. Gecontroleerde reacties. Gecontroleerde gevoelens. Gepassioneerde gevoelens. Krachtige onderbewuste drijfveren en verlangens. Emotionele dood. Een einde maken aan slechte gewoonten. Een emotioneel overweldigende moeder. Verraderlijke gevoelens. Verraderlijke gewoonten. De emotionele schaduw. De vrouwelijke schaduw. Raadselachtige vrouwen. Tovenaressen. Intense reacties. Psychologisch inzicht. Emotionele druk. Machtsstrijd met vrouwen. Machtsstrijd met je moeder. Een verstikkende moeder. Seksuele instincten. Seksuele gevoelens. Gevoelens verbergen. Gewoonten verbergen. Persoonlijke behoeften verbergen. Een schat aan emotie. Instinct voor rijkdom. Ik wil een begraven schat vinden. De schaduw voeden. De donkere kant voeden. Troost vinden in transformatie. Comfort vinden in intense beleving. Troost vinden door seks. Krachtige ondersteuning. Emotionele bronnen. Voedselbronnen. Kwellende emoties.

Wraak nodig. Wraakzuchtig zijn. Onverbiddelijke gevoelens. Wrok hebben. Onverbiddelijke steun. Onverbiddelijke passie en intensiteit - voor beter of slechter. Intense gevoelens over familie. Comfortabel met overweldigende emoties. Sterke voorkeuren en antipathieën. Geen emotionele middenweg. Extreme gevoelens van liefde of haat. Emotioneel verstikkend. Dingen persoonlijk opvatten. Nooit een overtreding vergeten. Emotionele wreedheid - tegen jezelf of tegen anderen. Genieten van vernietiging. Genieten van wreedheid. Emotioneel misbruik - gegeven of ontvangen. Vasthoudendheid. Het vermogen om een ​​comeback te maken. Genieten van het taboe. Genieten van genezingservaringen. Genieten van psychologie. Genieten van diepe gevoelens. Genieten van zware gevoelens. Druk voelen van vrouwen. Subversieve gewoonten. Het instinct om te transformeren. Instinctieve regeneratie. Interne problemen. Verborgen trauma. Familietrauma. Thuis vastzitten. Ontvoerd. Emotionele intimiteit. Onderaardse gevoelens. Verlaat het huis niet.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Maan in Schorpioen (maar minder uitgesproken), en Maan in het achtste huis

Pluto in het vierde huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Pluto in Kreeft hier niet onder valt.

 

Terug

MAAN-NEPTUNUS

Dit is een uiterst gevoelige en beïnvloedbare combinatie, zozeer zelfs dat als dit sterk aanwezig is in de horoscoop het individu grote moeite kan hebben om zijn eigen individualiteit te definiëren. Hun grenzen zijn zwak en meer nog dan bij Zon-Neptunus is het vaak moeilijk voor hen om uit te zoeken waar andere mensen beginnen en zij stoppen. Ze zijn over het algemeen gevoelig voor alles en goed in staat om ieders emoties en gevoelens op te merken. Tegelijkertijd is het vaak moeilijk voor mensen met deze combinatie om hun eigen gevoelens te begrijpen, of zelfs om een ​​heel duidelijk idee te hebben van wat de gevoelens van andere mensen zijn. Het Maan-Neptunus-type is vaak erg goed in het voelen van gevoelens, maar is niet per se zo begaafd in het definiëren en begrijpen ervan. De aanwezigheid van veel lucht tekens of een sterke Mercurius kan dit overigens flink compenseren.

Net als bij Venus-Neptunus, doet Maan-Neptunus aan een zeemeermin denken: ongrijpbaar, glad, betoverend, een klein beetje magie die onmogelijk te vangen is. Het gedrag van de Maan-Neptunus-persoon is vaak zo: ongrijpbaar en niet erg genegen om zich ergens aan te binden. “Moeten we daar nu over praten?” vraagt ​​de Maan-Neptunus-persoon, die niet alleen bang is om zich aan iets te binden, maar ook liever dingen wil vermijden die misschien onaangenaam is. Door de gevoelens en emoties van alle anderen te absorberen en alle kleine gebeurtenissen in de omgeving op te nemen, wordt een typische Maan-Neptunus-persoon een soort van psychische spons, waardoor ze het vaak te moeilijk vinden om onderscheid te maken tussen wat van hen is en wat niet. De grenzen zijn fluïde.

Er is gewoonlijk een duidelijke gevoeligheid voor elke vorm van lijden. Mensen die ergens op de wereld verhongeren of de oude vrouw aan de overkant die eenzaam lijkt, het weeskind of de zwerfhond – ze worden allemaal gezien. De uitdaging voor mensen met deze aspecten is om iets aan dit lijden te doen. Vooral degenen met de harde aspecten vinden dergelijk lijden vaak te veel om te verdragen en kijken daarom naar anderen om iets te doen aan al deze hardvochtigheid. De persoon met deze aspecten identificeert zich met het slachtoffer en heeft daardoor medelijden met zichzelf. Dit is een meestal vrij passieve combinatie en het individu moet zijn energie richten op andere delen van zijn horoscoop (bijvoorbeeld Mars) om actief gebruik te kunnen maken van de behoefte aan redden, verzorgen en beschermen.

Redder of niet, er is meestal een enorm medeleven en empathie met deze combinatie en het individu heeft vaak een duidelijk vermogen om zichzelf in andermans schoenen te verplaatsen. Dit vermogen tot diepe empathie kan ook ten goede worden gebruikt, met name als Saturnus sterk geplaatst is, waardoor er meer duidelijkheid is tussen wat van de éen en dat wat van de ander is.

De moederfiguur, of een enkele keer de vaderfiguur, kan Neptunus op verschillende manieren belichamen. Ze kunnen letterlijk onbereikbaar zijn voor het kind, op de een of andere manier nauwelijks beschikbaar, of vluchtig als een dwaallicht af en toe in het leven van het kind opduiken. Soms is er mentale instabiliteit of is de ouder een soort mysticus of kunstenaar geweest, ogenschijnlijk niet gekluisterd door gewone, praktische en aardse overwegingen. Vaker echter is de ervaring van moeder dat ze, om welke reden dan ook, een soort slachtoffer was en dat het individu met deze combinatie misschien wankele moeder-zelf-grenzen heeft. Vaak heeft het Maan-Neptunus-kind medelijden met de moederfiguur en identificeert zich met het lijden van die persoon. Het moederprincipe en het vrouw-zijn wordt in het algemeen vaak geïdealiseerd met deze combinatie en vaak is de Maan-Neptunus-persoon erg ‘open’ voor de invloed van moederlijke mensen. Soms is er een sterk verlangen naar feitelijk fysiek moederschap.

Soms staat de Maan-Neptunus-persoon er ook bijzonder voor open om psychisch gehersenspoeld te worden door anderen. Omdat het type vaak erg is onduidelijk over de ware aard van hun eigen gevoelens, kunnen ze ertoe worden verleid te geloven dat ze iets voelen wat ze niet voelen. De Maan-Neptunus-gevoelens kunnen ook gemakkelijk gemanipuleerd worden. Omdat ze zelf niet zo goed weten wat ze precies voelen kun je door suggestie ze vrij gemakkelijk een bepaalde kant op laten gaan.

Met deze contacten is er een sterke behoefte om te ontsnappen; misschien is dit hoe de persoon zichzelf beschermt. Er is vaak behoefte aan verfijning en een overeenkomstige afkeer van grofheid, hardheid of vulgariteit. Meestal wil het individu liever niets weten van iets dat ‘niet leuk’ is, en als het wordt bedreigd met iets onaangenaams, kan het zich terugtrekken in zijn fantasieleven of het comfort van film of televisie. Deze contacten komen ook regelmatig voor bij mensen die in de film of televisie industrie werken.

Zowel de Maan als Neptunus worden geassocieerd met verbeeldingskracht, dus de combinatie van beiden zal die alleen maar versterken. Degenen met de zachte aspecten zullen desgevraagd vaak zeggen dat ze niet zoveel dagdromen of fantaseren. Soms kan echter worden geconstateerd dat het individu zo automatisch en zo gemakkelijk fantaseert dat hij zich er nauwelijks van bewust is. Bij de harde aspecten kan wegdromen of fantaseren ook dienen om niet met de harde werkelijkheid te hoeven omgaan – een ontsnappingsroute naar LaLaWonderland.

Maan-Neptunus komt, net als de meeste andere Neptunus-combinaties, veel voor in de horoscopen van allerlei soorten creatieve mensen. Deze combinatie zorgt ervoor dat het gevoel geïnspireerd te zijn voortdurend aanwezig is – en er is natuurlijk ook het vermogen om allerlei dingen te “zien”, te verbeelden. Maar er zullen andere  planeten als Zon, Mars en Saturnus voor nodig zijn om ze ook zichtbaar te maken voor anderen –  om de overgang te maken van imaginair naar reëel, van innerlijke voorstelling naar concreet zichtbaar.

Mensen met harde Maan-Neptunus-contacten hebben soms een vaag parasitaire kwaliteit. Ze gebruiken de levenskracht van anderen om te bestaan. Dit is een combinatie die gevoelig is voor verslaving, verzorgd worden, geneigd kan zijn om het vermogen zelf te kiezen op te geven omdat het te moeilijk, te belastend is. Er is een verlangen naar comfort, koestering en zorg die buitengewoon moeilijk te stillen is; want geen enkel onvolmaakt mens kan ooit het totaal gevende en onzelfzuchtige beeld vervullen dat de mensen van Maan-Neptunus op anderen projecteren.

Een positiever uiting van Maan-Neptunus is toewijding. Ze kunnen toegewijd zijn aan  wat ze zien of beleven als iets dat grootser en hoger is dan zijzelf. Dat kan een ideaal zijn, een humanitair project zoals het bestrijden van onrecht en armoede: maar het kan ook een vertaling krijgen door een fanatieke fan te zijn van een filmster, een zangeres of andere artiest. Door als het ware samen te vallen met het object van verering krijgen ze het gevoel zelf ook groter en hoger te reiken. Het biedt ook een welkome ontsnapping aan de grauwheid van het alledaagse leven.

Hoe de kindertijd (of zelfs het recente verleden) ook was, de Maan-Neptunus-persoon heeft de neiging om het te idealiseren en er fantasieën omheen te weven. Dorstend naar een betere toekomst, terwijl het verleden wordt geïdealiseerd, is het vaak moeilijk voor het individu om het beste uit het heden te halen. Het hier-en-nu is zoveel minder dan wat ooit was, of zou kunnen zijn. Ze prefereren soms het ideaal boven de realiteit.

Maan-Neptunus mensen verlangen vaak naar een ‘ideaal’ huis; iets dat niet alleen emotioneel rustig is, maar ook in fysieke zin mooi, veilig en comfortabel is - een haven waar het individu voor anker kan gaan. Maan-Neptunus heeft vaak ook een verlegen en teruggetrokken kant en dit, samen met het gevoel dat men zou kunnen verdrinken in iemands gevoelens, draagt ​​bij aan dit verlangen naar een veilige plek om zich terug te trekken. Die is ook nodig om het tere gestel weer te versterken. Thuis kan daarmee ook de plek zijn waar het alles weer tot rust komt en de kracht om het harde leven “daarbuiten” aan te gaan weer teruggevonden wordt.

 

Gevoelig voor lijden. Ongrijpbare gevoelens. Fijnzinnig. Fantasierijk. Moeite met de harde realiteit. Kunstzinnig. Geïnspireerd en inspirerend. Heimwee naar de hemel. Emotioneel verdrinken. Voelt wat anderen voelen. Geïdealiseerde moeder. Moeder als slachtoffer. Redder in nood. Willen ontsnappen. Emotioneel ongrijpbaar. Verfijnde emoties. Verfijnde gevoeligheid. Emotioneel delicaat. Kwetsbare emotionele toestanden. Emotioneel in de war. Medelevende gevoelens. Artistieke gevoeligheid. Denkbeeldige emoties. Je op je gemak voelen bij leugens. Medeleven met je moeder. Je een slachtoffer voelen. Fluctuerende verbeelding. Inconsistente verbeelding. Inconsistent mededogen. Op je gemak voelen in de wereld van de verbeelding. Je op je gemak voelen bij gevoelige mensen. Comfortabel zijn in de buurt van mensen waar je medelijden mee hebt. Wonen in een fantasiewereld. Te idealistische verlangens. Gebrek aan emotionele grenzen. Emotioneel samengaan met andere mensen. Samengaan met je moeder. Te veel van de emotionele toestanden van je moeder absorberen. Geestelijk versmelten. De gevoelens van anderen overnemen. Onvermogen om te onderscheiden waar uw gevoelens ophouden en de emoties van een ander beginnen. Emotionele spons. Overbelasting door emotionele gevoeligheid. Overgevoelig voor de emotionele omgeving. De stemmingen van andere mensen in je emoties laten doorsijpelen. Samengaan met de vrouwen in je leven.

Onvermogen om de koude, harde realiteit het hoofd te bieden. Onrealistische emotionele verwachtingen. Emotionele grenzen vervagen. Omdat je grenzen wazig zijn, denk je dat alles met jou te maken heeft of over jou gaat. Je geeft jezelf de schuld van omstandigheden die niets met jou te maken hebben. Je geeft jezelf de schuld van reacties bij anderen die niets met jou te maken hebben. Je pikt de emoties om je heen op. Je bent psychisch gevoelig voor de manier waarop andere mensen zich voelen. U bent de eerste die vraagt: "Wat is er aan de hand? Gaat het? Is alles goed?" Je wilt wanhopig fuseren met iets groters dan jezelf. Proberen samen te smelten door middel van drugs of alcoholgebruik. Proberen samen te smelten door spirituele oefening. Waanvoorstellingen. Illusies. Emotioneel worden door middel van muziek en film. Genieten van dansen. Films kijken maakt je blij. Je laat los en ontsnapt door film. Fotografie maakt je blij. Geen verantwoordelijkheden hebben, maakt je gelukkig. Spiritualiteit maakt je gelukkig. Muziek maakt je blij. Afzondering door overgevoeligheid. Terugtrekken. Isolatie, om de schurende buitenwereld te vermijden. Emotionele desintegratie. Emotioneel diffuus. Verwarde gewoonten. Emotioneel uitgeput.

Zorgen voor zieken, zwakken of gewonden. Zorg voor mensen die pech hebben. Charitatieve bedoelingen. Aangetrokken worden door het idee een martelaar te zijn. Comfortabel met onbaatzuchtigheid. Zelfmedelijden. Empathie. Onzelfzuchtige emotionele expressie. Moeder als slachtoffer zien. Moeder zien als een martelaar. Houd van gevoelige, verfijnde, zachte vrouwen. Van geestelijk ingestelde vrouwen houden. Van vrouwen houden die meelevend en empathisch zijn. Geïnteresseerd in paranormale verschijnselen. Paranormale intuïtie hebben. Een psychische connectie hebben met je moeder. Chaotisch, ongedefinieerd, moeilijk te begrijpen gevoelens. Vage gevoelens en ingevingen. Onvermogen om vast te stellen hoe u zich voelt. Emotioneel kwetsbaar. Je emoties dun verspreiden. Geen besef van een apart emotioneel leven. Een emotioneel leven dat verward is met de mensen om je heen. Onvermogen om wat je voelt te scheiden van wat andere mensen voelen. De gewoonten van de mensen om je heen oppikken. Je moet voorzichtig zijn met wie je samenwoont. Dromen over het ideale gezinsleven. De oceaan is je thuis. Laat het allemaal over je heen spoelen. Sterke emotionele groei door meditatie.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Maan in Vissen en Maan in het twaalfde huis

Neptunus in het vierde huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Neptunus in Kreeft hier niet onder valt.

 

Terug

MAAN-URANUS

Als een indicator van wat we nodig hebben, suggereert de Maan, in combinatie met Uranus, dat het individu bovenal veel ruimte en vrijheid nodig, vooral emotioneel. Deze persoon moet zich vrij voelen om te weten wat ze wil kiezen en wil de ruimte  om die gevoelens in een opwelling weer te kunnen veranderen. Deze persoon heeft er een hekel aan om zich opgesloten te voelen, zowel emotioneel als thuis. Er is een sterke behoefte om zich levendig te voelen, om te voelen dat het leven elk moment en op de meest opwindende manier kan veranderen. Maan-Uranus voelt zich meestal erg rusteloos en verlangt vaak naar verandering. Dit is niet iemand die zich op zijn gemak voelt bij routine of huiselijkheid. Het is onvermijdelijk dat mensen met deze contacten streven naar, en zich veel meer thuis voelen bij een onconventionele levensstijl.

Vaak, vooral met de moeilijke aspecten, was er een ervaring van shock of trauma in de kindertijd; er was plotseling iets heel ergs gebeurd. Dit kan een plotseling verlies van de moeder zijn of een ander trauma in het gezin dat de moederfiguur wegneemt van het Maan-Uranus-kind, zodat de jongere zich in de steek gelaten, afgewezen of afgesneden voelt. Maar ook als het niet zo dramatisch was is er toch vaak een geschiedenis van gebeurtenissen die diepe indruk hebben gemaakt omdat ze zo heftig en onverwachts waren. Eén van de eerste dingen die een kind met Maan-Uranus leert is: “het is niet altijd veilig”.

Wat de feitelijke omstandigheden ook waren, het Maan-Uranus-kind heeft gewoonlijk te vroeg een ervaring van emotionele onafhankelijkheid. Er zijn vaak gebeurtenissen in de kindertijd waarbij het kind misschien troost, rust, steun en aanmoediging nodig had, maar om de een of andere reden in plaats daarvan de koude douche kreeg of het maar alleen moest zien op te knappen. De Maan-Uranus-ervaring met het ontvangen van moederlijke gevoelens, veiligheid en emotioneel vasthouden is bijna altijd inconsistent geweest. De gevolgen hiervan kunnen zijn dat het individu, dat zich in het verleden misschien niet gezien voelde, voortdurend verwacht te worden afgewezen. Die verwachting kan er vervolgens toe leiden dat ze de dingen net op de verkeerde manier te interpreteren. Als er enige ambivalentie is in de gevoelens van iemand met wie de Maan-Uranus-persoon contact heeft, pikken ze het bliksemsnel op. Het Maan-Uranus type is meestal erg intuïtief, maar het probleem met intuïtie is dat het niet altijd nauwkeurig of betrouwbaar is. Als de persoon zich afgewezen voelt, zal hij zich vaak bruusk, afstandelijk en onhandig gedragen om op die manier zijn pijn te verbergen. De andere persoon in de dialoog zal gewoonlijk niet weten wat er aan de hand is en zich afgewezen voelen.

Een andere effect hiervan is dat de persoon het vaak moeilijk vindt om steun en koestering te vragen. Waar anderen misschien bereid zijn om de Maan-Uranus-persoon te helpen, houden ze zich in en vinden de persoon te onafhankelijk om hulp nodig te hebben, te koel en afstandelijk om benaderd te kunnen worden. De Maan-Uranus-persoon is, zoals gezegd, erg gevoelig, maar kan zichzelf vaak alleen maar toestaan om in korte, scherpe schokken te voelen. Wanneer er een kans is op een emotioneel trauma, zal het individu zichzelf vaak op de een of andere manier afsnijden van zijn gevoelens of door iets drastisch te doen alle aandacht afleiden van de emoties.

De Maan staat ook voor het thema kwetsbaar en afhankelijk zijn, en harde contacten tussen deze planeten laten meestal een behoefte zien om deze behoeften te integreren met die van een onafhankelijke volwassene. Soms betekent dit dat de Maan-Uranus-persoon zich enerzijds zich op een zeer onafhankelijke manier gedraagt, zoals gewoonlijk het geval is, om dan plotseling en voor de meesten onverwachts, aan te geven verzorging en liefde nodig te hebben.

Af en toe ontstaat het gebrek aan veiligheid in het vroege leven door veelvuldige verhuizingen, vooral als het ook om het 4e huis gaat. Eigenlijk heeft Maan-Uranus vaak weinig tijd voor wortels en verbonden voelen met de familie – daar hebben ze net te weinig geduld voor. Aan de andere kant kan Maan-Uranus vaak het idee aanhangen dat eigenlijk de hele wereld hun familie is.

De Maan-Uranus-persoon brengt vaak een groot deel van zijn leven door met proberen te ontsnappen aan zijn verleden. Vaak ook door ertegen te rebelleren, levenskeuzes te maken die door moeder, familie en gemeenschap als choquerend worden ervaren. Dit kan op veel verschillende manieren gebeuren. De jongen die, komend uit een boerendorpje, in de grote stad de gay levensstijl aanneemt. Orthodoxe joden die hun geloof en de daarbij horende geboden helemaal afzweren. Het meisje die met al haar vroegere vriendinnen breekt, zich kaal scheert en over het hele lichaam tattoos laat zetten. Maar ook de jongen die uit een traditioneel links arbeidersgezin kwam en vervolgens lid werd van een politiek rechtse partij.

Het idee van loskomen van het verleden is niet alleen van toepassing op het vroege gezinsleven en de familie achtergrond. Maar ook het verleden zoals in gisteren, vorige week, nog niet zo lang geleden. De behoefte aan verandering is bij Maan-Uranus-aspecten veel meer op een dagelijks niveau dan bij Zon-Uranus-aspecten  Dit is de persoon die verhuist, er een tijdje redelijk blij mee is en dan de innerlijke strijd voelt om weer in beweging te komen ​​en ergens anders heen te gaan. Het kan ook zijn dat het lijkt alsof de omstandigheden hem dwingen dat te doen. Mensen met de harde aspecten hebben meestal enorme problemen met geworteld raken, aarden, je eigen veilige plekje vinden. Enerzijds willen ze dat wel, maar eigenlijk toch ook niet. Degenen met de gemakkelijke aspecten hebben dit conflict meestal niet.

De Maan-Uranus-persoon zelf heeft soms van een achtergrond die radicaal verschilt van de gemiddelde moeder, vader en 2,4 kinderen. Ze waren het vanaf het begin gewoon dat ze “anders” waren, er niet helemaal bij hoorde, geen gemeenschappelijk verleden hadden met de gemeenschap waarin ze opgroeide. Maar wanneer de familieachtergrond traditioneel is kan het Maan-Uranuskind vaak worden gezien als de 'drager' van veel van de innerlijke rusteloosheid in het gezin. Gewoonlijk had de moeder misschien ambivalente gevoelens over het moederschap en zag ze het als een ongewenste inbreuk op haar vroegere vrijheid en onafhankelijkheid, en moet nu het Maan-Uranuskind alle wilde en opwindende dingen te doen die moeder wel had gewild, maar op de een of andere manier niet durfde of kon. En dat kan natuurlijk heel onbewust gebeuren.

Soms ervaart het Maan-Uranus-kind het gedrag van de moeder of het gezin als  excentriek en vindt het dit beschamend. Soms is de moeder een progressief soort persoon, waar het individu zich al dan niet op zijn gemak bij voelt, afhankelijk van de aard van het gegeven aspect en de algemene gegevens van de horoscoop. Maar de moeder is dan iemand die in de gemeenschap waarin ze leven gezien wordt als iemand die zorgt dat dingen veranderen – wat natuurlijk zowel enthousiasme als tegenstand kan oproepen.

Degenen met de zachte aspecten zullen de moederfiguur echter op de een of andere manier eerder als licht onconventioneel of als net even anders ervaren. Misschien wel spannend, misschien eigenlijk wel grappig. Een eigenschap die ze ook wel waarderen en waarbij ze geen behoefte voelen om daar tegen in opstand te komen.

Vaak kiezen mensen met deze contacten, die hun onafhankelijkheid erg waarderen, ervoor om zelf geen kinderen te krijgen. Voor anderen is ouderschap een kans om allerlei gevoelens te ervaren waarvan ze niet wisten dat ze bestonden. En meestal komt zwangerschap als een donderslag bij heldere hemel. In elk geval vindt de Maan-Uranus-persoon de traditionele gezinsopzet, vooral de uitgebreide familie, nogal verstikkend, haat hij alle onderstromen die tussen gezinsleden bestaan ​​en wil hij dit soort situaties niet nabootsen. De Maan-Uranus-ouder geeft haar of zijn kinderen meestal voldoende ruimte om te doen wat ze willen met hun leven, wat de kinderen of zullen waarderen of zullen interpreteren als niet betrokken zijn, afhankelijk van de positie van hun Maan.

In de meeste gevallen vindt de Maan-Uranus-persoon het gezin een kunstmatige en hypocriete eenheid. Maar door het gezin te mijden verliest het individu ook de voordelen ervan en in het bijzonder het innerlijke gevoel van veiligheid dat voortkomt uit de vertrouwdheid van iets hebben om op terug te kunnen vallen. De ‘schaduw’ kant van Maan-Uranus is meestal afhankelijkheid. Vaak lost het individu dit op door met vrienden een ongebruikelijk familienetwerk op te zetten. De vrienden leven misschien apart, maar er is een gevoel dat ze toch ‘familie’ zijn.

Vaak voelen mensen met harde contacten tussen de Maan en Uranus zich een buitenaards wezen in hun eigen familie en vaak ook in hun eigen cultuur. Vaak zal het individu ervoor kiezen om in een omgeving te leven die heel anders is dan die waarin ze zijn opgegroeid. Ze voelen zich vaak thuis op een plaats die anderen met dezelfde achtergrond als heel vreemd zouden beschouwen. Ze vestigen zich in een heel ander land of andere cultuur dan waar ze zijn opgegroeid. Degenen met prominente harde contacten tussen deze planeten komen gewoonlijk in opstand tegen het moederbeeld in zichzelf of hun idee van de samenleving waar ze in eerste instantie deel van uitmaken, zelfs als er geen daadwerkelijke bewuste rebellie is tegen de persoonlijke moeder. Afgezien van het vermijden van het idee van ouderschap, is er soms een afkeer van die delen van het lichaam die geassocieerd kunnen worden met ' moeder ': de borsten, de buik, de meer afgeronde contouren van het lichaam. In ruil voor het opgeven van het meer traditionele moederarchetype, verkrijgt de Maan-Uranus-persoon vaak ware emotionele onafhankelijkheid en een ontwaken, misschien voor hun eigen persoonlijke gevoelsaard. Ze weten dat ze anders zijn, maar vinden dat juist prima.

Hoewel de Maan-Uranus-persoon de neiging kan hebben om zijn gevoelens te  rationaliseren en te analyseren, zonder ze werkelijk te voelen als manier om zichzelf op de een of andere manier te beschermen, kan hij, wanneer hij ze werkelijk toelaat, er heel eerlijk over zijn. Hij of zij kan dan dingen toegeven die anderen zouden kunnen choqueren omdat ze niet de moed hebben om ze te onthullen. Zulke onthullingen kunnen onmiddellijke nabijheid en verstandhouding creëren. De Maan-Uranus-persoon kan een zeer goede vriend zijn, want bliksemsnel kunnen ze begrijpen hoe een andere persoon zich voelt. Hun eigen gemoedstoestand kan snel veranderen en dit kan hen ook tolerantie en een goed inzicht geven in de verschuivingen in het gedrag van anderen. De Maan-Uranus-persoon heeft het vermogen om op veel verschillende manieren te laten zien dat ze om hen geven, ze voelen zich niet beperkt door de zeden van de samenleving en zijn dus vrij om te reageren zoals hen dat in een bepaalde situatie passend lijkt. En intuïtief weet het type Maan-Uranus vaak de juiste manier om te reageren. Maar er kan niet op worden vertrouwd; vooral degenen met de harde aspecten kunnen zich erg inconsistent gedragen. In extreme gevallen kan de Maan-Uranus-persoon het type zijn met wie je nooit weet waar je bent: de ene minuut bruusk onafhankelijk, de volgende smekend om hulp; het ene moment met een warm welkom, het volgende moment alsof ze vergeten zijn dat je bestaat.

Desalniettemin zorgt het feit dat hij over het algemeen humanitair, egalitair en vriendschappelijk is en geen moeite heeft met verandering en opwinding ervoor dat ze kunnen genieten van een hele reeks vrienden van verschillende leeftijden, achtergronden, culturen en ideeën. Soms kennen ze tientallen mensen en genieten ze uitbundig van alle contacten – en omgekeerd vinden andere mensen Maan-Uranus typen opwindend en grappig. Nooit saai, nooit voorspelbaar.

 

Emotionele onafhankelijkheid. Plotselinge verhuizingen. De behoefte aan ruimte. Opstandige gevoelens. Inconsistent gedrag. Veranderende stemmingen. Cultuurschok. Koud, afstandelijk en ongevoelig. Bizarre invallen. Rationaliseren van gevoelens. Rusteloos. Kunnen niet aarden. Voelt zich buitenstaander. Ongewone voorkeuren. Ongewone vrienden. Je op je gemak voelen bij non-conformisten. In de toekomst willen leven. Instinctief rebels. Schokkende reacties. Onvoorspelbare reacties. Onvoorspelbare emoties. Een grillig emotioneel leven. Onstabiel emotioneel leven. Emotioneel extreem. Extreme reacties. Zich chaotisch voelen. Je een revolutionair voelen. Opstandig voelen. Willen breken met familiebanden. Zich willen losmaken van de conditionering van het gezin. Zich willen losmaken van vastgeroeste gewoontes. Bevrijd willen worden van het huiselijke leven. Vrijheid van familie. Loskomen van geboorteland. In opstand komen tegen je land. Plotselinge intuïtie. Emotionele onafhankelijkheid. Ongewoon huiselijk leven. Van vreemde en ongewone dingen houden. Wonen in een futuristisch huis. Thuis voelen met technologie. Voel je als een nerd. Je voelt je als een outcast. Bizarre eetgewoonten. Bizarre gewoontepatronen. Bizarre manieren om te laten zien dat je om iemand geeft.

Inconsistente emoties. Emotioneel koud. Ruimte nodig om te ademen. Het gevoel hebben dat het gezinsleven claustrofobisch is. Loskomen van mama. Een onafhankelijke moeder hebben. Een onvoorspelbare, grillige of inconsistente moeder. Omgaan met, of relaties met onafhankelijke, eigenzinnige, ongebruikelijke vrouwen. De bevrijde vrouw. Onvermogen om volledig te conformeren. Gevoel ondersteund door technologie. Gevoel ondersteund door astrologie. Astrologische groepen.Je op je gemak voelen bij chaos. Comfortabel voelen met excentriciteit. Blij voelen met rare mensen. Vreemde gevoelens. Ongewone intuïties. Plotselinge emotionele uitbarstingen. Emotioneel afstandelijk. Afzijdig. Van bizar eten houden. Schokkende eetgewoonten. Abnormale emotionele reacties. Abnormale eetgewoonten. Abnormale gewoonten. Abnormale moeder. Afwijkend gedrag. Emotioneel afstandelijk. Inconsistente gevoelens voor mensen. Inconsistente eetgewoonten. Vreemde keuken. Emotioneel eigenwijs. Emotioneel gefixeerd. Koele relaties met familieleden. Je emotioneel gesteund voelen door groepen - of niet.

Gevoelens veranderen. Iedereen op afstand houden. Diepere emoties vermijden. Diepere relaties vermijden. Emotionele binding vermijden. Familie vermijden. Storend gedrag. Het nest verlaten. Van nature uniek en origineel. Een natuurlijk excentriekeling. Een natuurlijke non-conformist. Gelukkiger voelen door buiten de gebaande paden te gaan. Het voorspelbare vermijden. Routine vermijden. Aanhankelijke relaties vermijden. Vermijden moederlijke types. Kiezen om geen gezin te hebben. Onafhankelijkheid kiezen boven familie. Het is moeilijk om warme, zorgzame emoties te verzoenen met de behoefte om vrij te zijn van beperkingen. Moeilijkheden om genegenheid te tonen. Liever vrij en alleen zijn dan met iemand en vastzitten. Chagrijnigheid. Af en toe de behoefte voelen om los te komen van alles en iedereen. Gevoelens van anarchie. Emotionele vervreemding. Vervreemd van je eigen gevoelens en gevoelsleven. Comfortabel wonen aan de rand. Ik kan veranderen, ik moet veranderen, ik ga veranderen.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Maan in Waterman (maar minder uitgesproken), Maan in het elfde huis

Uranus in het vierde huis

Uranus, Neptunus en Pluto staan jarenlang in een teken, en hebben daarom veel meer een collectieve dan een individuele invloed op de persoonlijkheid. Vandaar dat Uranus in Kreeft hier niet onder valt.

 

Terug

MAAN-SATURNUS

Er is vaak een gevoel van het 'gevangen kind' in de persoonlijkheid van het Maan-Saturnus-type. Vaak moest het Maan-Saturnus kind tamelijk vroeg al “volwassen” gedrag vertonen, en net als bij Zon-Saturnus gingen er dingen mis in op het gebied van veilig en onbekommerd opgroeien, zodat er vaak een vertraging is in de emotionele ontwikkeling van het individu.

Soms moest het kind op een te jonge leeftijd verantwoordelijkheden op zich nemen, misschien door als oudste kind geboren te worden en daarom mede voor jongere broers en zussen moeten zorgen. Vaak is de moeder of een andere verzorger overbelast en speelt Maan-Saturnus de rol van moeder voor zijn eigen moederfiguur. Dat aspect van het ouderschap dat ‘onvoorwaardelijke liefde’ zou kunnen worden genoemd, is vaak schaars. Het soort liefde dat zegt: 'Ik zal van je houden, wat er ook gebeurt, ik zal hier zijn om je te steunen, je te beschermen, ik zal je angsten, je angsten, je tranen, je woede, je teleurstellingen kunnen absorberen en verzachten”. Bij Maan-Saturnus waren veel van deze positieve kenmerken van de kindertijd nogal magertjes. En in feite moet het individu deze kwaliteiten vanaf nul leren voelen en uitdrukken.

Het Maan-Saturnus-kind krijgt over het algemeen al heel vroeg de boodschap dat het emotioneel zelfvoorzienend zou moeten zijn. Het kind krijgt al op jonge leeftijd berichten dat er alleen van hem zal worden gehouden als hij zich op een bepaalde manier gedraagt; verantwoordelijk en onopvallend, op de achtergrond blijvend, niet te veel voor de voeten van anderen lopen. Vaak lijkt er gewoon nooit genoeg tijd te zijn om aan de behoeften van het kind te voldoen. Vaak staat de moeder er alleen voor, misschien belast met verantwoordelijkheden, werkt ze vaak de hele dag en heeft ze zelden vrije tijd. Gewoonlijk wordt het kind extreem gevoelig voor haar behoeften en leert het daarop te reageren. De consequenties hiervan zijn dat het individu het op volwassen leeftijd erg moeilijk vindt om op een spontane manier te reageren omdat er een constante, vaak nauwelijks bewuste verwachting van kritiek is. Mensen met harde contacten, en ook de conjunctie, hebben de neiging om hun gevoelens met grote voorzichtigheid en enigszins defensief te uiten. Soms zijn ze erg verlegen, soms verontschuldigen ze zich uitvoerig voor wat ze voelen.

Bij de zachte aspecten was het vroege leven was misschien niet zo onderdrukkend en koud, hoewel er meestal wel een sfeer was dat zaken voor plezier gaan, en dat serieus zijn meer gewaardeerd wordt dan frivoliteit. Echt warm en gezellig was het misschien niet, maar vaak wel duidelijk, gestructureerd, met vaste gewoontes die ook houvast bieden. Later vinden ze een overzichtelijk leven met vaste gewoontes, en een hang naar traditie en conservatisme vaak wel zo prettig. Maan-Saturnus kan relatief gemakkelijk vaste gewoontes opbouwen en daar verder niet van afwijken – en dat kan zowel positief als negatief uitpakken.

De combinatie Maan-Saturnus komt veel voor in de horoscopen van mensen in boerengemeenschappen waar thuis ook een werkplek is. Net als in landbouwsituaties is er vaak een sterke traditie in de familie met een Maan-Saturnus-achtergrond. Misschien heeft het gezin generaties lang in hetzelfde huis of dezelfde plaats gewoond of hetzelfde soort beroep uitgeoefend. Het resultaat hiervan kan zijn dat het voor het individu erg moeilijk is om los te komen van de plichten, verantwoordelijkheden en geschiedenis waarin ze zijn geboren. Het is net zo goed mogelijk dat de familie een lange traditie heeft van werkzaamheden in de geneeskunde, het recht of als havenarbeider – maar het Maan-Saturnus kind leert al vroeg dat er van hem verwacht wordt dat hij de familietradities zal voortzetten.

Vanuit het standpunt van de buitenstaander is het gedrag van het Maan-Saturnus-type vaak erg sympathiek (al is het soms een beetje houterig en voorspelbaar) en dit kan gezegd worden van de meeste Saturnus-contacten, vooral met de zachtere planeten, omdat dergelijke contacten de neiging hebben om erg sensitief te zijn. Hier hebben we een persoon die heel erg zijn best doet om te behagen. Het klassieke Maan-Saturnus-type voelt zich kwetsbaar en is bang om gekwetst te worden en zal zich dus gedragen op een manier die het individu als sociaal aanvaardbaar beschouwt. Vaak gaat het om conformeren, in een poging de goedkeuring te krijgen die ze nodig hebben. Saturnus neigt gewoonlijk naar een soort ‘formule’ reactie met betrekking tot de planeet die het aanraakt; met de Maan kunnen de reacties overdreven beheerst en voorzichtig zijn of overdreven gretig en enthousiast zijn.

Misschien is de grootste behoefte van Maan-Saturnus om zich zo veilig mogelijk te voelen. Veilig om zich te kunnen gedragen zoals ze zich voelen, veilig genoeg om zichzelf te laten ontdekken wat ze werkelijk voelen. Hoe groter de onzekerheid, des te emotioneler zal Maan-Saturnus een muur om zich heen bouwen. En zekerheid of niet, na een tijdje wordt het een gewoonte. Maan-Saturnus heeft als kind misschien een paar verdedigingen nodig gehad, maar als volwassene moet het doel zijn om je veilig genoeg te voelen om in staat zijn om ten minste enkele van deze verdedigingen te laten vallen. Ze moeten een paar risico's leren nemen met hun emotionele reacties en met hun emotionele leven in het algemeen.

Het mooie van de Maan-Saturnus persoon kan zijn dat ze het emotionele leven zo serieus nemen. Dit is namelijk de persoon die je waarschijnlijk nooit in de steek laat. Er kunnen problemen ontstaan ​​voor Maan-Saturnus wanneer ze hun gevoelens en wat er in het verleden is gebeurd, zo serieus nemen, dat ze het hele emotionele leven zo eng vinden dat ze zich niet voldoende openstellen om de emotionele feedback te krijgen die nodig is.

Zoals altijd hunkert Saturnus naar welk planetair principe het ook aanraakt en met Maan-Saturnus hunkert het individu naar koestering – hunkert naar de diepste emotionele banden, echte gevoelens van veiligheid en meestal ook naar een huis en een gezin om te onderhouden. De typische Maan-Saturnus-persoon zal vaak proberen zijn eigen huis te bezitten, om iets echt solide te hebben.

Vanwege hun behoefte aan duurzaamheid, zal Maan-Saturnus altijd de neiging hebben zich vast te klampen aan het bekende, beproefde pad en nergens meer zo dan in relaties. Maan-Saturnus eindigt vaak met partners die nog meer op hun ouders lijken dan normaal, misschien omdat er een vaag gevoel is dat elke liefde goede liefde is. Er is ook wel een angst om alleen te zijn. Ze willen graag de verantwoordelijkheid voor een eigen gezin op zich te nemen, maar zien dit tegelijkertijd ook wel als een zware verantwoordelijkheid. Vrouwen met deze contacten zijn meestal ofwel wanhopig op zoek naar kinderen of moeten er juist niet aan denken. Voor sommigen dient de fysieke aanwezigheid van kinderen als een certificaat van iemands moederlijke en verzorgende vermogen. Niet zelden kijken Maan-Saturnus-ouders naar hun kind voor de verzorging die ze nooit hebben gehad. En een goede manier om in contact te komen met wat je wilt, kan zijn om die dingen aan anderen te geven. Door ouder te zijn, is het mogelijk om sommige wonden uit de kindertijd te genezen, vooral als het individu zich ervan bewust is dat dit de kans is. De drang naar een gezin kan ook deel uitmaken van het verlangen van het individu naar emotionele en huiselijke veiligheid. Hoewel de duurzaamheid van gezinssituaties inderdaad een illusie kan zijn, bieden ze een arena waarop het individu over die illusies kan leren en vertrouwen kan krijgen in zijn vermogen om voor anderen te zorgen. Het is ongetwijfeld alleen door het onder ogen zien van hun angsten over hun emotionele behoeften dat Maan - Saturnus zich emotioneel kan ontwikkelen tot volwassenheid.

Omgekeerd kan ook later in het leven de situatie ontstaan waarbij het Maan-Saturnus kind in de laatste jaren van zijn of haar ouders voor hen moet gaan zorgen, omdat ze door ziekte en gebreken hulpbehoevend zijn geworden. Hoewel ik eerder zei dat er vaak een vroege boodschap was van 'wees onafhankelijk' van de ouders aan het Maan-Saturnus-kind, is er ook vaak een tegenboodschap die zegt: 'Groei niet volledig op want ik heb je nodig, heb geen gezin, ga niet weg '. Als volwassenen stelt het Maan-Saturnus-type zich vaak beschikbaar voor de ouders die misschien ziek worden of om een ​​andere reden het niet in hun eentje kunnen redden. Het kind blijft onder controle van de ouders en speelt ongetwijfeld om vele redenen samen met de situatie, niet in de laatste plaats vanwege het feit dat de gezinssituatie vertrouwd is.

Ik heb verschillende gevallen gekend van vrouwen met anorexia en boulimia wier horoscopen sterke Maan-Saturnus-contacten hadden. In dergelijke gevallen zie je dat het individu zichzelf ofwel voedsel ontzegt, zijn voedselinname controleert, of te veel eet in een poging de ​​tijd in te halen waarin ze eerder niet 'gevoed' zijn geweest. Sommige psychologen interpreteren anorexia als een weerstand tegen moederschap, opvoeding, volwassenheid en het vrouwelijke in het algemeen, mogelijk in combinatie met een sterke, onbewuste, emotionele band met het vaderbeeld.

Maan-Saturnus mannen en vrouwen kunnen zich ongemakkelijk voelen met het vrouwelijke in het algemeen en vooral dat aspect van het emotionele leven van geven, koesteren, vasthouden en laten weten wat je van de ander nodig hebt. Maar als ze zich realiseren dat daar een “gat” zit kunnen ze ook heel serieus alles gaan leren over moederschap, de rol van vrouwen door de geschiedenis heen, welke therapie het meest geschikt is om emoties te leren uiten, enzovoorts. Ze kunnen veiligheid ontwikkelen door dingen onder de knie te krijgen.

 

Defensieve gevoelens. Gecontroleerde reacties. Voorzichtig gedrag. De plichtsgetrouwe moeder. Behoefte aan structuur en bestendigheid. Bleek, koud en mager. Issues met emotionele veiligheid. Gevoelde armoede. Groot verantwoordelijkheidsgevoel. Houdt het lang vol in moeilijke omstandigheden. Kunnen anderen goed ondersteunen als ze zelf emotioneel volwassen zijn geworden. Melancholie. Depressieve emoties. Weinig emotie. Een verantwoordelijke vrouw. Emoties zijn een last. Zware gevoelens. Droevige gevoelens. Gestructureerde emoties. Stijve emoties. Emotionele autoriteit. Een autoriteit op het gebied van gevoelens. Een autoriteit op het gebied van gewoontes. Een autoriteit op het gebied van vrouwen. Een autoriteit op het gebied van moederschap en verzorging. Gebrek aan emotie. Gebrek aan zorgzaamheid. Gebrek aan verzorging. Gebrek aan voeding. Anorexia. Gevoelens ontkennen. Emotie ontkennen. Afgesneden van emotie. Onvermogen om goed voor zichzelf te zorgen. Verzorging geweigerd. Geluk geweigerd. Geluk niet kunnen voelen. Onzeker.

Een meester worden van je emotionele leven. Jezelf leren voelen. Beheersing verkrijgen over gebruikelijke reactiepatronen. Meester van de verdediging. Beheersing krijgen over emotionele reacties. Leren hoe je je eigen geluk kunt maken. Leren hoe je je eigen vreugde kunt maken. Emotionele zelfontplooiing leren door tijd en ervaring. Leren hoe je voor jezelf kunt zorgen door tijd en ervaring. Leren hoe u in uw eigen behoeften kunt voorzien. Leren omgaan met depressie. Een emotionele vader. Wisselende gevoelens over verantwoordelijkheid. Wisselende gevoelens over structuur en autoriteit. Wisselende gevoelens over discipline en hard werken. Je goed voelen met hard werken. Een gevoelige autoriteitsfiguur. Een gevoelige vader. Een verdedigende houding. Gebrek aan vreugde. Emotionele onderdrukking. Je goed voelen met regels en voorschriften die emotionele respons en expressie ondersteunen. Comfortabel zonder emotie te tonen. Conservatief. Ingetogen. Gelukkig in een gezagspositie. Gedisciplineerde gewoonten. Gedisciplineerde activiteiten brengen geluk. Het overwinnen van obstakels brengt geluk. Prestaties brengen geluk. Een natuurlijk gevoel van autoriteit hebben. Het vermogen om met zelfvertrouwen om te gaan met verantwoordelijkheid. Gevoel dat er nooit genoeg tijd is.

Verharde emoties. Een harde jeugd. Gebrek aan emotionele expressie als kind. Gebrek aan ondersteuning tijdens de kindertijd. Ondersteuning geweigerd. Je verantwoordelijk voelen voor mama. Eenoudergezin. Verantwoordelijkheid nemen voor je moeder. Het kind dat voor de ouder zorgt. Moeder is een autoriteit op een bepaald gebied. Moeder is autoritair. Moeder wordt zwaar belast. Moederschap is een belasting. Moeder was streng. Moeder was koud. Een gezaghebbende vrouw. Een verantwoordelijke moeder. Op jonge leeftijd verantwoordelijkheid nemen. Vroege volwassenheid. Emotionele verantwoordelijkheid. Plichtmatige emotionele expressie. Plichtmatige gewoonten. Geremde emotionele expressie. Het verantwoordelijke kind. Leren hoe je gelukkig kunt zijn - op de moeilijke manier. Tijd maken voor je eigen behoeften. Verwaarloosd door moeder. Eenzaamheid. Verharde emoties. Volwassen reacties. Emotionele bergen en barrières. Geblokkeerde intuïtie. Intuïtie beheersen. Intuïtieve leraar. Geharde verdediging. Gekristalliseerde gewoonten. Meester van het emotionele domein. Kaal landschap. Bleek huis. Eetschema's. Geluk vinden in de echte wereld. Angst voor het moederschap. Angst voor mama. Angst om je grenzen te overschrijden. Comfortabel binnen grenzen. Moeder maakt de regels.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Maan in Steenbok. (Maan in het tiende huis geeft meer aan dat het werk met de Maan geassocieerd kan worden).

Saturnus in Kreeft en Saturnus in het vierde huis.

 

Terug 

MAAN-JUPITER

Wat het aspect ook is, het Maan-Jupiter-type neigt naar een zorgzame, goedmoedige, emotionele betrokkenheid. Dit is vaak een sympathiek iemand die praat en reageert in brede, genereuze bewoordingen. Het probleem met vooral de harde aspecten is dat het individu de neiging heeft om overdreven te reageren en te veel gevoelens te tonen, om beloften te doen die onmogelijk kunnen worden nagekomen en om in te stemmen met wilde, extravagante gebaren van vrijgevigheid, vanwege een gevoel dat dit is hoe men zich zou moeten gedragen. In veel opzichten is het gedrag van dit type dat van een zorgzame ‘Supermoeder’, iemand die veel voor velen wil doen.

Zoals met alle aspecten van Jupiter op de persoonlijke planeten, kan er bij deze persoon soms een duidelijke neiging zijn om 'voor God te spelen' in een of andere vorm. In ieder geval is er gewoonlijk een sterke behoefte om te onderwijzen en te prediken, hetzij om iemands geloofssysteem uiteen te zetten of om te pronken met iemands kennis. Dit is inderdaad een goede combinatie voor zowel de klas als de kansel. Er is meestal ook een sterke toewijding aan ‘groei’ en het besef dat vrijheid gepaard gaat met kennis. Tenzij andere aspecten het tegendeel aangeven bezit het Maan-Jupiter type gewoonlijk een aangeboren geloof in het leven en kan het gemakkelijk de betekenis zien in de beproevingen en moeilijkheden van het leven. In wezen is dit type zowel optimistisch als filosofisch over dingen.

Er is vaak een behoefte aan en sterke betrokkenheid met bepaalde geloofssystemen, of deze nu van religieuze, politieke of filosofische aard zijn. Zo'n geloofssysteem bevordert niet alleen gevoelens van veiligheid en geborgenheid, maar het fungeert ook als een gids voor het individu over de manier waarop hij zich in de wereld moet gedragen. Politieke of religieuze gevoelens zijn waarschijnlijk precies dat: gevoelens, in tegenstelling tot dogma’s en wetten. Op zich is dit geen  aspect dat aangeeft dat iemand ten strijde zal willen trekken voor waar ze in geloven: Maan-Jupiter is daarvoor te nonchalant en meer bezig met de ‘geest’ van een bepaald onderwerp dan met de details van de toepassing ervan. De ideale kerk voor dit type zou een soort allesomvattende moeder zijn die onderdak en veiligheid zou bieden aan mensen van alle culturen en religieuze overtuigingen. Politieke en andere overtuigingen neigen ook naar vrijgevigheid en vrijheid van denken.

De Maan-Jupiter-persoon komt vaak uit een achtergrond waar de moederfiguur nogal dramatisch kon doen en in grootse gebaren sprak. Er zijn altijd issues – soms licht, soms dramatisch – over te veel of te weinig verzorging gekregen hebben. Soms ontstaan deze problemen omdat de moeder zelf niet voldoende voeding en verzorging heeft gekregen en nog steeds honger had naar fysieke en emotionele koestering - in sommige gevallen zelfs zo erg dat ze niet volledig in staat was om in die van haar kind te voorzien. Zo ontstaat er een gezinspatroon. Dus onze Maan-Jupiter-persoon cultiveert een warme, zorgzame, sympathieke en beschermende manier van reageren om de warme gevoelens terug te krijgen die zo hard nodig waren sinds de kindertijd. Omdat het nodig was om dit soort gevoeligheid voor moeders behoeften in de kindertijd te ontwikkelen, komt het op volwassen leeftijd als een tweede natuur, net als masker met een lachend gezicht. Wanneer Maan-Jupiter zich emotioneel 'gevoed' voelt, heeft dit type een bovengemiddeld vermogen om anderen te ondersteunen, omdat het altijd in zekere mate overvloed ervaart.

Het verlangen om te beschermen is een sympathieke eigenschap, maar af en toe ziet men Maan-Jupiter in de gedaante van over-bescherming. Vaak probeerde de moederfiguur het kind te veel te beschermen, door bijvoorbeeld het kind te dwingen meer te eten dan nodig was. Het kan er toe leiden dat het kind niet aanvoelt wanneer er voldoende gegeten is zodat later eetproblemen opdoemen, met name door te veel te eten als er ongemak gevoeld wordt. Iemand overmatig beschermen kan vaak een manier zijn om hem of haar afhankelijk van zichzelf te houden, waardoor het eigen zelfbeeld moeite heeft om zich als los van de moeder te zien.

Maar misschien is dit een te sombere beschrijving van dit contact, want over het algemeen is dit type tolerant en liefdadig, met als grootste probleem het onvermogen om de eigen intolerantie voor de vooroordelen van anderen te erkennen. Vooral met de oppositie is Maan-Jupiter misschien een stuk minder bescheiden en veel arroganter dan het zelf denkt.

De Maan-Jupiter-persoon is meestal rusteloos (vooral als er veranderlijke tekens bij betrokken zijn) en heeft een sterke behoefte om te verkennen, en houdt niet van vastzitten en geen ruimte hebben. Maan-Jupiter-types kunnen ten minste een deel van hun leven doorbrengen in een land ver van hun geboorte, ongetwijfeld om een ​​groot aantal redenen, waaronder de wens om vrij te zijn van de beperkingen van familiale verplichtingen. Het leven in het buitenland doet ook een beroep op het aanpassingsvermogen, andere mensen en gewoontes leren kennen, een nieuwe taal onder de knie krijgen, enzovoorts. Soms is dit precies wat iemand nodig heeft om echt op te bloeien.

In alle opzichten neigt het gedrag van dit type eerder naar het informele en het algemene dan naar het specifieke. Maan-Jupiter omschrijft het misschien als nonchalant, anderen zien het misschien als onzorgvuldig, extravagant en zich er te gemakkelijk vanaf maken. In het slechtste geval, en wanneer versterkt door andere factoren in de horoscoop, kan er een neiging zijn om te veel op geluk te vertrouwen in plaats van datgene te doen wat nodig is om alles in goede banen te leiden. Elk contact tussen deze planeten neigt naar genotzucht, sentimentaliteit en een zekere laissez-faire-houding. Matiging is hier niet de grootste deugd.

Dit kan ook de persoon zijn die, wanneer hij voor twee kookt, genoeg voedsel produceert voor twintig. Maar het Maan-Jupiter type heeft de neiging vrij gemakkelijk weg te komen met zijn neiging om te overdrijven en over het algemeen nonchalante levenshouding. Mensen reageren goed op dit contact in een individu en zien de zwakheden over het algemeen over het hoofd vanwege hun goedgehumeurde houding en gemakkelijke, warme manier van reageren. Oprecht bezorgd over het welzijn van anderen, is dit een goed contact voor die beroepen die onder de noemer ‘welzijnswerk’ zouden kunnen vallen, aangezien dit een manier biedt voor het individu om hun sterke beschermende neiging te gebruiken. Al moet gezegd worden dat betuttelende en paternalistische opvattingen even gemakkelijk kunnen opduiken bij Maan-Jupiter als bij Zon-Jupiter contacten.

De zachte contacten tussen deze planeten doen het individu ook neigen naar de meer genotzuchtige, expansieve en exploratieve kanten van het leven, maar zijn ze minder rusteloos en minder vatbaar voor de zelfingenomenheid waaraan dit type soms ten prooi kan vallen. Welwillendheid en vriendelijkheid zijn hier goed vertegenwoordigd, maar er is minder de neiging om iedereen te bemoederen; in feite beschrijft de driehoek soms iemand die verwacht te worden vertroeteld en door anderen in de watten gelegd.

 

Zorgzaam. Grootmoedig. Sympathiek. Optimistisch. Grootse gevoelens. Overdreven gedrag. De behoefte aan geloof. Kan anderen beschermen en opbeuren. Overal thuis. Leven in het buitenland of met buitenlanders. Grootse emoties. Buiten proportionele reacties en gevoelens. Van een mug een olifant maken. Zelfingenomen gevoelens. Gevoelens die niet in verhouding staan ​​tot ervaringen. Grote emotionele ervaringen. Emotionele hoogtepunten. Goed voelen. Zin om te reizen. Gelukkig voelen. Je gevoed voelen door reizen. Je gevoed voelen door religie. Je gevoed voelen door onderwijs. Filosoferen over gevoelens. Emotionele afstand nemen. De behoefte om te lachen. Optimistisch voelen. Zich hoopvol voelen. Geloof hebben. Geen subtiliteit in emotionele expressie. Emotioneel overweldigend. Je overweldigd voelen door gevoelens. Gevoelens doemen op. Stemmingen zijn expansief - hoogte- en dieptepunten zijn groot en enorm. Breed scala aan emotionele uitingen. Superieur voelen. Emotionele veerkracht. Het vermogen om terug te komen na tegenslag.

Je optimistisch voelen over de toekomst. Natuurlijke filosoof. Wil graag anderen vertellen hoe het zit. Aangeboren ethische code. Aangeboren rechtvaardigheidsgevoel. Religieuze gevoelens. Een persoonlijke morele code hebben. Religieuze gewoonten. Een gewoonte om te bidden. Gevoel om het juiste te doen. Iets groots nodig. Een avontuur nodig. Meer nodig. Gevuld voelen. De behoefte aan kennis. Genotzuchtig. Een toegeeflijke moeder hebben. Veel genegenheid nodig. Veel zorg nodig. Zich overgeven aan stemmingen. Zich overgeven aan gevoelens. Te veel eten. Van nature optimistisch. Wil uitbreiden. Behoefte aan vrijheid. Overmatig humeurig. Een overweldigende moeder. Een moeder die haar vrijheid nodig heeft. Te veel vrouwelijke invloed. Te ontvankelijk. Overmatig afhankelijk van instinctieve reacties. Grote moeder. Grote baby. Te gevoelig. Te defensief. Te beschermend. Te reactief. Overdreven behoefte aan comfort en gemak. Beschermende instincten. Onthoud de algehele ervaring in plaats van de details. Overdreven behoefte om te beschermen en beschermd te worden. Of je moeder je heeft beschermd of juist niet. Hoe beschermd voelt je je in je eigen huis.

Je tevreden voelen door je over te geven aan de grote vragen. Geneigd om alles filosofisch te bekijken. Opwindende emoties. Uitbundige vreugde. Genieten van komedie. Voel je tevreden met wetenschappelijke bezigheden. Je gelukkig voelen tussen mensen van andere culturen - of niet. Slordige gewoonten. Niet om de details geven. Natuurlijk enthousiasme. Optimistische vrouwen. Vrouwen met enorme stemmingswisselingen. Een overweldigende emotionele omgeving. Goed willen doen, genereus willen zijn. Beschermende, verzorgende gevoelens. Moreel gedrag. Wetenschappelijke gewoonten. Willen groeien. De behoefte voelen om iets meer te zijn. Gevoel dat er altijd meer is. Onverzadigbare honger naar kennis en begrip. Het vermogen tot blind vertrouwen. Altruïstische gevoelens. Het gevoel hebben dat je je eigen geluk kunt creëren.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Maan in Boogschutter en Maan in het negende huis

Jupiter in Kreeft en Jupiter in het vierde huis

 

Terug 

MAAN-MARS

Net als Zon-Mars hebben degenen met aspecten tussen de Maan en Mars een sterke behoefte om iets te ‘doen’, te handelen, de handen uit de mouwen te steken en verder te gaan met het project van die dag. Gewoonlijk is er veel activiteit in de huiselijke omgeving, en thuis is vaak niet zozeer de plek waar het individu zijn batterijen kan opladen, als wel de reden waarom die batterijen eigenlijk leeg raken. Meestal gebeurt er van alles, zijn er snelle hapjes tussendoor, en is er een algemeen gevoel van haast en urgentie. Het individu kan dit leuk en opwindend vinden, of behoorlijk vermoeiend, afhankelijk van de aard van het aspect, het algemene gevoel van de horoscoop en de toestand van het 4e huis in het bijzonder.

Gewoonlijk is er veel actie in het leven van het individu, samen met een aantal emotionele conflicten. Vaak vindt het individu het moeilijk om één actie te ondernemen om aan één emotionele behoefte te voldoen, want vaak is er tegelijkertijd een andere behoefte die een heel andere actie vereist. Bijvoorbeeld een veilig, vertrouwd thuis creëren versus onafhankelijkheid, vrijheid om de wereld in te gaan en seksuele opwinding. Soms is er veel emotioneel gedoe thuis, met ruzies en  rondvliegende borden. Vaak zal het individu echter opgegroeid zijn in een dergelijke atmosfeer en doet hij alle moeite om dat niet te herhalen. Alle contacten tussen Maan en Mars geven mensen aan die erg gevoelig zijn voor elk soort conflict en voor elke vorm van dreiging.

Hoewel Maan-Mars-combinaties geassocieerd kunnen worden met ‘lichtgeraakt’ gedrag en de neiging om heel gemakkelijk de bocht uit te vliegen, vinden vooral mensen met de harde aspecten het vaak moeilijk om hun woede te uiten. Hoewel dit ertoe kan leiden dat ze buitensporig sterk proberen hun standpunt duidelijk te maken, kan het er soms ook toe leiden dat het individu zijn woede niet kan uiten, misschien uit angst voor de gevolgen. Vooral de vaste tekens zijn geneigd hun boosheid vast te houden en dan af en toe gewoon uit te barsten, terwijl de veranderlijke tekens de neiging hebben hun woede uit te drukken door prikkelbaarheid en irritatie.

Sommige Maan-Mars-mensen spreken van een vroeg gezinsleven (vooral bij de oppositie) waar de ouders of andere gezinsleden ‘nooit ruzie maakten’ maar desalniettemin buitengewoon boos op elkaar waren. Het Maan-Mars-kind heeft toen wel alle onuitgesproken woede opgepikt en als een spons geabsorbeerd. Ze zijn daardoor bijna altijd beschermend naar anderen toe die belangrijk voor ze zijn en willen graag helpen, maar doen dat nogal overheersend.

In principe moeten mensen met deze contacten hun behoefte om voor zichzelf op te komen zien te integreren met hun behoefte om zich veilig te voelen. Over het algemeen is de Maan-Mars-persoon een goed persoon om aan je kant te hebben, want ze zullen zeker proberen voor je te zorgen. Maar met de harde aspecten kan het individu zich soms gedragen als een moeder wiens kinderen op het punt staan ​​bij haar weggerukt te worden of ergens van beschuldigd te worden. Het probleem met vooral de harde aspecten is dat ze te snel voor je op de bres springen. Ze kunnen een veldslag beginnen voordat je beseft dat er een oorlog gaande was.

Kortom, de gevoelens van dit type worden heel gemakkelijk en heel snel opgewekt. De persoon is er gewoonlijk aan gewend zich onveilig te voelen en ruikt gevaar heel snel en cultiveert dus snelle reacties - het soort reacties dat soms levens kan redden. Net als Zon-Mars kan Maan-Mars moedig, ondernemend en onbevreesd zijn. Voelen is handelen voor Maan-Mars. Het probleem kan zijn dat ze uit gewoonte reageren, en uit gewoonte conflicten verwachten. Het kan bij mensen met de moeilijke aspecten lang duren voordat ze beseffen dat zij en hun dierbaren niet voortdurend worden bedreigd, en dat er geen reden is om te geloven of zich te gedragen alsof de Derde Wereldoorlog op elk moment zou kunnen uitbreken. Ze zijn tegelijkertijd bang voor conflict en worden er onweerstaanbaar naar toe getrokken – voelen zich er doodongelukkig bij en zouden niet zonder kunnen.

De behoefte zichzelf te beschermen en meer in het bijzonder het gezin en anderen met wie er een emotionele band is, is gewoonlijk sterk ontwikkeld met alle aspecten. Niet zelden werd het gezin in de kinderjaren op de een of andere manier bedreigd, zo niet door woede of geweld binnen het huishouden, dan wel door een of andere bedreiging van buitenaf. Zoals gezegd, kwamen degenen met deze contacten vaak uit onstabiele families waarvan de angst leefde dat de moeder elk moment kon exploderen. Het kan er toe leiden dat er een constante onderhuidse angst is voor boze of assertieve vrouwen – bang voor hun gevoelens, bang voor de scenes die ze kunnen schoppen, bang voor hun opdringerige manier om zich met van alles en nog wat te bemoeien, bang voor vragen die je ineen doen krimpen van schaamte. Maar het kan ook zijn dat ze dat zelf worden, of er mee trouwen.

Het aspect kan in extreme gevallen aangeven dat de moeder een explosief karakter had, iemand die scenes maakte in restaurants en haar gelijk kwam halen bij de leraar als het kind in haar ogen onterecht een onvoldoende had gekregen. Een sleutelzin voor deze combinatie zou heel goed ‘fel beschermend’ kunnen zijn. Soms leefde de moeder met het idee dat er altijd gevaar dreigde voor haar kinderen en ging ze alvast in de aanval in situaties waarin verder niemand een dreiging zag.

Ik associeer abortus, miskraam en vroeggeboorte met harde Maan-Mars-contacten en soms de conjunctie, vooral als het valt in of heerst over het vijfde huis. Het is alsof de koesterende impuls te snel, te scherp is om de volledige termijn te doorlopen. Deze snelle maar ingekorte verzorgende reactie is meestal waar het Maan-Mars-type op is gericht, alsof de fles altijd op het punt staat bij de baby weggehaald te worden voordat hij klaar is met eten. Geen wonder dat in extreme gevallen het Maan-Mars-type zich vaak gedraagt ​​als een woedend kind dat schreeuwt om zijn eten. Er zijn vaak kwesties rond eten en voor voedsel zorgen die woede opwekken bij deze aspecten.

De harde aspecten kunnen met name bij deze planeten in verband worden gebracht met spijsverteringsproblemen en maagzweren. Dit kan soms worden herleid tot het feit dat de persoon eet als hij boos is of eet om boze gevoelens te onderdrukken. En de vroege voeding werd vaak zelf gedaan door een boze en gefrustreerde moederfiguur of in ieder geval een moeder die altijd sterke emoties had. Eetstoornissen houden hier verband met gevoelens van onuitgesproken woede, of een te veel daarvan.

Soms streefde de moeder een seksuele relatie buiten het huwelijk na, zodat het kind het gevoel had dat ze om haar aandacht met deze derde figuur moest concurreren. Soms wordt het individu met deze aspecten geboren uit een zeer jonge moeder, en weer zou men kunnen denken aan de Maan-Mars van de vrouw die heel snel bevalt en ook aan het beeld van een zeer seksuele moeder. Soms is er ook ongewoon seksuele ondertoon in de relatie, zijn er iets te suggestieve opmerkingen die tot ongemakkelijke situaties leiden. Een enkele keer zijn er ook erotische gevoelens tussen moeder en kind – die kunnen overigens volstrekt onschuldig zijn, zoals genieten van huidcontact en elkaars nabijheid, maar het kan ook verder gaan dan dat. Al zal alleen bij een sterke Pluto en/of een zwakke Saturnus ook mogelijk sprake zijn van seksueel misbruik.

Onvermijdelijk gaan kwesties van woede en moeder samen met deze contacten, hetzij doordat het individu boos is op zijn moeder (bijna onvermijdelijk) of dat de moeder (vaak) als een boos persoon werd gezien of dat de Maan-Mars-persoon namens haar boos wordt . Degenen met de conjunctie zijn meestal in staat zichzelf te herkennen als boos op hun moeder, terwijl degenen met de oppositie meestal de ervaring hadden dat moeder vaak boos op hen was.

Maan-Mars mensen kunnen veel energie hebben, en hebben ook behoefte aan fysiek werk, of werk waarbij het lichaam op een of andere manier centraal staat. Dat kan een vroedvrouw zijn of yoga lerares, een chirurg of gynaecoloog, sportleraar, enzovoorts. Door bewust aandacht te geven aan de manier waarop boosheid in het lichaam gevoeld wordt kunnen ze ook gemakkelijker manieren vinden om er een positieve expressie aan te geven.

 

Fel en beschermend. Snelle reactie. Ondoordacht. Actief in huis. Ruzies over alledaagse dingen. Gevoelig voor onenigheid. Emotioneel conflict. Sterke seksuele behoeften. De boze vrouw. Eten is beladen. Gemakkelijk boos. Veel bezig met het lichaam. Krachtig reageren op emoties. Energiek emotioneel leven. Pikante gevoelens. Defensief. Opkomen voor je moeder. Opkomen voor vrouwen in het algemeen. Vechten voor vrouwen. Vechten tegen vrouwen. Vechten met moeder. Woede jegens moeder. Je emotioneel gevoed voelen door activiteit. Je gelukkig voelen als je actief bent. Je gelukkig voelen bij lichamelijke inspanning. Je gelukkig voelen als leider. Leidende vrouwen. Agressief zijn met vrouwen. Een agressieve vrouw. Een vrouw in een mannenwereld. Je gelukkig voelen als je het zelf mag bepalen. Je gelukkig voelen als je onafhankelijk bent. Voel je goed als je voor jezelf opkomt. Opkomen voor mensen waar je om geeft. Handelen op gevoelens. Fluctuerende actie. Handelend op intuïtie. Handelen vanuit innerlijk weten. Acties aanvoelen. Emotionele agressie. Reageren met woede. Krachtig reageren. Abrupte reacties. Gedreven door honger. Huiselijk geweld. Snelle reacties. Snel eten. Snel; opschieten! Burn-out.

Je gesteund voelen door mannen. Je gevoed voelen door het mannelijke. Getroost voelen door mannen. Comfortabel voelen met snelheid. Gelukkig voelen als de zaken snel gaan. Niet meteen bang bij geweld. Graag een actief huis. Thuis stimulatie willen. Stimulatie nodig hebben om je ontspannen en veilig te voelen. Niet bang voor concurrentie. Concurrentie nodig hebben om je gelukkig te voelen. Concurrerend moeten zijn. Wedstrijd voeren met de eigen moeder. Thuis concurreren om aandacht en verzorging. Concurreren met vrouwen die op moederfiguren lijken. Emotioneel moedig. Emotioneel gewaagd. Een gewoonte om risico's te nemen. Niet bang. Seksuele gewoonten. Agressieve gewoonten. Beschrijven hoe je je voelt. Je individuele gevoelens herkennen. Vechten voor je emotionele rechten. Vechten om je gevoelens kenbaar te maken. Je huis en gezin actief beveiligen. Actief het land verdedigen. Stomend emotioneel leven. Wordt warm als er een aantrekkelijk iemand in de buurt is.

Je weet wat je wilt en je weet hoe je het kunt krijgen. Je weet hoe je moet gaan voor wat je gelukkig maakt. Je doet er alles aan om aan je behoeften te voldoen. Je beweert dat je krijgt wat je gelukkig maakt. Emotioneel fel. Leider in eigen land. Leiden door een beroep te doen op emoties. Een boze moeder. Een onafhankelijke vrouw. Een onafhankelijke moeder. Een dappere moeder. Een moeder die een leider is. Een moeder die geweld heeft meegemaakt. Een moeder die assertief is. Een moeder die defensief is. Een gewelddadige moeder. Een sportieve moeder. Moeder is fitnesstrainer, autocoureur, atleet. Humeurig en prikkelbaar. Handelen beïnvloed door stemmingen. Binnenlandse krijger. Voel je als een krijger. Hoe je denkt over het mannelijke. Hoe moeder het mannelijke in haar zoon koesterde. Of een man zich in contact voelt met zijn mannelijke kant, of ervan vervreemd is. Hoe je denkt over geweld. Voel je als een man. Feminist. Niet gauw bang.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Maan in Ram.

(Maar niet Maan in het eerste huis, want die is veel gevoeliger dan Maan/Mars)

Mars in Kreeft en Mars in het vierde huis

 

Terug

MAAN-VENUS

Beide planeten zijn erg zacht en meegaand van aard en zullen, wanneer ze aan elkaar zijn gekoppeld, meestal iemand aanduiden die zeer bereid is samen te werken. Vanwege deze zachte, plooibare aard zullen alle andere planeten die verbindingen maken met de Maan-Venus-combinatie zorgvuldig moeten worden geëvalueerd. Want planeten als Mars, Saturnus, Uranus of Pluto zullen geheel andere neigingen aangeven, terwijl planeten als Jupiter en Neptunus dit mogelijk zullen versterken.

In ieder geval, aannemende dat een dergelijke complicatie niet optreedt, zorgt deze combinatie meestal voor een groot aanpassingsvermogen. Het probleem met de harde aspecten en de conjunctie tussen de Maan en Venus is meestal dat deze personen de neiging hebben zich overmatig aan te passen. Deze individuen zijn erg gevoelig en hebben de neiging om zich gemakkelijk gekwetst of afgewezen te voelen. Ze zijn dus erg bang om anderen pijn te doen en zullen vaak tot het uiterste gaan om moeilijke situaties en confrontaties te vermijden. Deze mensen vinden het moeilijk om kritiek te ontvangen of te geven. Dus in sommige gevallen, als andere factoren in de horoscoop overeenkomen, zullen ze er alles aan doen om te behagen.

Als bijvoorbeeld Maan-Venus-kinderen (en volwassen studenten trouwens ook) huiswerk hebben ingeleverd, horen ze alleen maar de kritiek, zelfs als dit maar een klein onderdeel betreft en de rest enthousiast ontvangen wordt. Dit kan mensen met deze contacten aanzetten om alles zo mooi mogelijk te doen. In elk geval lijken personen met deze contacten zeer gemakkelijk gekwetst te raken en overgevoelig te zijn voor kritiek.

Deze mensen zijn meestal erg vredelievend, al wordt dit soms toegedekt door een norse buitenkant, bijvoorbeeld als Mars of Saturnus een aspect met de Ascendant maken. Is dat niet het geval dan vertoeven ze het liefst in een rustige, harmonieuze sfeer waarin alles voortkabbelt.

Contacten tussen deze planeten kunnen worden geassocieerd met een liefhebbende en zorgzame ouderfiguur, meestal de moeder. Ze wordt normaal gesproken ervaren als een erg populair iemand en wordt soms gezien als een persoon met veel gratie en charme. Meestal wordt ze ook als nogal passief ervaren en kan ze onder druk gemakkelijk te veel toegeven. Zo leert de Maan-Venus-persoon hoe ze kunnen krijgen wat ze willen van deze ouderfiguur en hoe ze met diplomatieke middelen hun eigen weg kunnen vinden in het volwassen leven. Deze mensen kunnen het wel moeilijk vinden om rechtstreeks te zeggen wat ze willen, maar weten vaak door subtiele charme toch te krijgen wat ze wensen.

Mensen met deze contacten geloven sterk in een onvoorwaardelijk liefhebbende moeder. Een beeld dat geen gewone sterveling ooit zou kunnen waarmaken. Niettemin probeert de Maan-Venus-persoon er in zijn eigen leven vaak naar te leven, of mensen te vinden die bereid zijn onvoorwaardelijk en zonder kritiek een (vriendschappelijke) relatie met hem of haar willen aangaan.

Toch voelen mensen met de harde aspecten tussen deze twee planeten zich soms onbemind of verlaten in hun vroege leven, ook al vindt echte afwijzing zelden plaats zonder de inbreng van zwaardere planeten. Maar zelfs als er niet echt sprake was van verlaten zijn of afwijzing, kan hun grote gevoeligheid voor dit thema er wel toe leiden dat ze het toch zo beleefd hebben. Ook voelen ze het sterker dan de meeste andere mensen als er fysieke genegenheid ontbreekt. Evenzo zijn mensen met deze contacten vaak erg bang dat hun dierbaren iets overkomt en overgevoelig voor de mogelijkheid dat dingen ‘fout’ gaan.

Maar meestal, tenzij Saturnus of de buitenplaneten ook aansluiten op de configuratie, hebben mensen met Maan-Venus-contacten een moeder die uitzonderlijk goed in hun behoeften kon voorzien - mogelijk zelfs te goed. Mensen met deze contacten kunnen zo gevoelig zijn voor afwijzing en kritiek omdat ze er in het verleden nooit mee te maken hebben gehad. Soms had de moederfiguur met deze aspecten zelf heel veel liefde nodig en keek ze voor een groot deel van de genegenheid in haar leven naar haar Maan-Venus-kind, soms zelfs zo erg dat ze er nooit helemaal in slaagt haar kroost te laten gaan. Sommige mensen met deze contacten hebben hun moeder ervaren als iemand die haar sociale, romantische en seksuele leven opgaf om moeder te worden. Anderen ervaren dat hun moeder haar seksuele behoeften of creatief werk boven moederschap stelt en zich daar schuldig over voelt. In dergelijke gevallen spelen de moederlijke verantwoordelijkheden van de vader doorgaans geen rol, wat het idee versterkt dat vrouw gelijk staat aan verzorgster en moeder. Omdat de opvoeding meestal vrij traditioneel was met deze aspecten, is het vaak moeilijk om vrouwen buiten de context van de moederrol te zien, of in ieder geval buiten de context van zorgen, beschermen en koesteren.

Vrouwen met deze combinatie voelen zich vaak gedwongen om traditionele vrouwelijke rollen op zich te nemen. De rest van de kaart en in het bijzonder de posities van Saturnus en Uranus zullen iets zeggen over wat ze waarschijnlijk vinden van deze druk, hoe passend het voor hen is en hoe ze ermee zullen omgaan. Meestal worden meisjes met deze combinatie grootgebracht in de verwachting dat ze mooie jurken en linten zullen dragen en naar balletlessen en dergelijke gaan. Jongens worden gewaarschuwd om niet ‘te ruw’ te zijn. Dergelijke opvoeding kan in overeenstemming zijn geweest met de wensen van het kind of er sterk mee in strijd zijn geweest, afhankelijk van de horoscoop in het algemeen. Zoals altijd zijn de mogelijkheden eindeloos, maar voor beide geslachten kan meestal worden gezegd dat het individu op de een of andere manier is opgevoed met een sterke waardering voor het vrouwelijke en traditionele opvattingen over de plaats van vrouwen. Op z’n minst suggereert het de noodzaak om vast te stellen wat woorden als ‘vrouwelijkheid’ en ‘vrouwelijk’ eigenlijk voor hen betekenen.

Wat de achtergrond ook was in termen van zorg, of de rol van de vrouw, het zal er vaak één zijn waarin het individu op materieel niveau werd verwend, misschien in de watten gelegd en veel te eten kreeg. Afhankelijk van de algemene teneur van de horoscoop, kan dit zijn om schuldgevoelens van de moederfiguur te compenseren. In werkelijkheid kan er al dan niet een echt gebrek aan genegenheid zijn geweest. Gewoonlijk is het probleem dat de moeder zelf een overdreven idee had over wat een super-moeder zou moeten zijn en zich schuldig voelde over het niet naleven hiervan. Zo ervaart vooral het Maan-Venuskind met harde aspecten soms het gevoel dat ze meer zouden moeten krijgen. In sommige gevallen geldt dat hoe meer de moederfiguur ‘voedt’ en voor het kind zorgt, des te meer honger het heeft, want het pikt het schuldgevoel van de moeder op. Sommige mannen met deze contacten zijn van mening dat hun moeder liever een meisje had gehad, en dit kan een hele reeks verschillende gevolgen hebben. Wat de reden ook is, het Maan-Venus-kind is degene die in de kindertijd veel snoep, traktaties en speelgoed heeft gekregen. Dit zou kunnen verklaren waarom, ongeacht de financiële achtergrond, de Maan-Venus-persoon vaak gewend lijkt aan een gemakkelijk materieel leven. En ook later in volwassen relaties verwacht dat anderen zorgzaam zijn, en veel geven en verwennen.

Degenen met de moeilijke aspecten komen soms gemakkelijk in financiële problemen, omdat ze niet echt willen inhouden als het om zichzelf verwennen gaat. De aanwezigheid van een sterke Saturnus kan er echter veel toe bijdragen dergelijke neigingen te beteugelen. Net als Zon-Venus is deze combinatie vaak een genotzuchtige en genereuze combinatie. Ze houden er van om een ​​gemakkelijke, niet-uitdagende, en materieel luxueuze levensstijl te bereiken, liefst op een gemakkelijke manier.

In relaties, voor degenen met harde aspecten tussen deze planeten, zijn de twee beelden van vrouwelijke moeder en minnaar met elkaar in tegenspraak en is er behoefte om ze te integreren. Bij heteroseksuele mannen kan dit betekenen dat ze contact maken met vrouwen die een extreme archetypische vorm laten zien, dus ofwel zeer moederlijk of juist femme fatale-typen vertegenwoordigen. Met welke type vrouw ze ook een relatie gaan, ze willen vaak de ander. Het dilemma is natuurlijk het integreren van de twee kanten van het vrouwelijke in zichzelf en het vergroten van hun begrip voor deze kant van hun psyché. Tot die tijd zullen ze vaak worstelen met onvrede over hun relatie, omdat hun vrouw of vriendin maar één kant laat zien.

Homoseksuele en lesbische relaties komen iets vaker voor bij deze contacten, want vaak voelen individuen met deze combinatie van planeten niet alleen het vrouwelijke in zichzelf als heel sterk aanwezig, maar voelen ze zich ook te kwetsbaar om de strijd aan te gaan die voort kan komen door de verschillen met het andere geslacht.

Aspecten tussen deze planeten zijn ideaal voor elke bezigheid of activiteiten die te maken hebben met koestering en zorg. Als andere horoscoop factoren overeenkomen, zorgt deze combinatie vaak voor een uitstekende kok. Wat het feitelijke aspect ook is, mensen met deze combinatie houden meestal gewoon van eten en zijn meestal gevoelig voor hoe het wordt gepresenteerd. Dit is de zoetekauw voor wie de koektrommel de gemakkelijke manier is om zich lekker te voelen. Soms zijn ze ook in hun manier van doen een beetje te zoet, te lief.

Deze combinatie is romantisch en soms ook wel sentimenteel. Deze mensen waarderen vaak het verleden en houden van hun familie geschiedenis en verdiepen zich graag in fotoalbums die het leven van toen laten zien.

Wat eigenlijk altijd goed ontwikkeld is bij deze combinatie is het verlangen om te beschermen, te zorgen, vast te houden en lief te hebben, evenals het verlangen naar dergelijke koestering. Als andere factoren overeenkomen, zijn deze mensen van nature warm, vriendelijk, genereus en gastvrij, en zeer ontvankelijk, sympathiek en diplomatiek. Ze zijn bijzonder gevoelig voor schoonheid en hebben een sterke drang om een ​​aangenaam thuis te creëren. Vaak is er een sterke waardering voor zaken als bloemen en voor muziek, kunst en dans.

Dit is ook een ideale combinatie voor interieurontwerp. Deze mensen zijn meestal erg bezig met goede smaak op alle niveaus en vooral met betrekking tot hun huis. De behoefte aan een harmonieuze huiselijke omgeving is meestal erg uitgesproken en een familiale sfeer wordt meestal ook hoog gewaardeerd. Soms belichaamde de moederfiguur indertijd Venus door heel creatief of artistiek te zijn. Het kan ook zijn dat de betrokkene uit een hele creatieve of artistieke familie komt, waarbij diverse leden actief werkzaam waren in de kunsten. Er zijn oneindig veel mogelijkheden. Maar er is vaak wel een sterke band met het culturele leven van de gemeenschap.

Als de combinatie sterk wordt benadrukt, is het meestal in het belang van het individu om enkele 'Mars'-kenmerken te cultiveren. In het bijzonder het vermogen om op een directe en eerlijke manier voor zichzelf op te komen en het vermogen om hun eigen positie te behouden ondanks de druk om toe te geven. Vanwege de overdreven passieve aard van deze contacten en de neiging om moeilijke situaties te vermijden, ontmoet het individu vaak Mars-achtige energie van buitenaf. Want het is gemakkelijk boos te worden op Maan-Venus-typen omdat ze soms zo zwak en passief lijken, zo bereid om tegen elke prijs vrede te aanvaarden. Vaak ontmoeten Maan-Venus-mensen Mars van buitenaf door relaties aan te gaan met mensen bij wie deze planeet sterk wordt benadrukt in hun horoscoop.

 

Zachtaardig. Houden van rust en harmonie. Vermijden conflict. Overgevoelig voor kritiek. Coöperatief gedrag. Charmant. Gastvrij. Voorkeur voor traditioneel vrouwelijke rol. Wil verwend worden. Gevoelig voor wat rechtvaardig is. Liefhebbende moeder. Het mooie huis. Waardering van vrouwen. Een mooie moeder hebben. Een conflict ervaren tussen ouder zijn en een seksueel persoon zijn. Met vrouwen overweg kunnen - of juist niet (bij harde aspecten van Mars, Saturnus, Uranus of Pluto). Gevoel voor diplomatie. Van nature geneigd om mee te werken. Natuurlijk gracieus. Schoonheid en harmonie nodig hebben. Goed gevoel voor kunst. Of je je mooi voelt of niet. Hoe je denkt over vrouwelijke schoonheid. Hoe je denkt over je innerlijke vrouw. Emoties weerspiegeld door kunst. Aanhankelijk.

Emotionele verfijning. Flirterig. Je gelukkig voelen tijdens het flirten. Emotionele harmonie. Vrouwelijke ritmes. Creatieve ritmes. Een harmonieus gezinsleven. Een meewerkende moeder. Creatieve vervulling. Je gelukkig voelen als je er mooi uitziet. De manier waarop je eruit ziet, heeft invloed op je emotionele toestand. Zachte reacties. Creatieve gewoonten. Artistieke gewoonten. Vrouwelijke gewoonten. Emotionele verleiding. Hoe comfortabel je je voelt met je vrouwelijke kant. Hoe comfortabel je je voelt bij vrouwelijke rollen (of je nu een vrouw bent of niet). Met harde aspecten: vrouwen zien als of / of. Vrouwen zien als madonna's of hoeren. Comfortabel voelen met vrouwelijke listen. Zich op je gemak voelen om te flirten. Of je je emotioneel vervuld voelt door relaties of niet. Of je concurreert met andere vrouwen. Vrouwen zien als slordig of als verleidsters. Huisvrouwen versus sletten. Goede smaak hebben. Genieten van eten. Genieten in het huiselijke leven. Plezier scheppen in het verzorgen van mensen. Elegante vrouwelijkheid. Of je je elegant voelt of niet. Of je het gevoel hebt dat je verfijnd bent of niet. Uw esthetische gevoel. Waardering voor symmetrie. Waardering voor de fijnere dingen in het leven.

Seksuele en emotionele opwinding en de manier waarop ze met elkaar verbonden zijn of moeite met elkaar hebben. Je mooi voelen. Je vermogen om je gelukkig te voelen als vrouw. Je vermogen om je gelukkig te voelen bij vrouwen. Je vermogen om het innerlijke vrouwelijke te omarmen. Sensualiteit. Artistieke gevoeligheid. Concurreren met moeder om te zien wie aantrekkelijker is. Je gevoed voelen door schoonheid. Wonen in een mooi huis. Mooie inrichting willen hebben. In een mooie omgeving willen zijn. Hoe je omgaat met je moeder. Hoe je je verhoudt tot het vrouwelijke. Je gevoed voelen door romantiek. Romantisch. Een relatie nodig hebben. Gelukkiger voelen in een relatie. Verliefd moeten zijn. Gezelligheid. Aantrekkelijk voelen. Geliefd moeten worden. Romantiek nodig. Vrede nodig hebben. Modieus moeten zijn. Meewerkend voelen. Gevoelig voor uiterlijk. Natuurlijk artistiek.

 

Er zijn wel een aantal verschillen, maar deze combinatie van twee planeten is in veel gevallen vergelijkbaar met

Maan in Weegschaal, of Stier en Maan in het zevende, of tweede huis

Venus in Kreeft en Venus in het vierde huis.

 

Terug

Pagina 1 van 2