Kruimelpad

Levensdoelen in de horoscoop

levensdoelen1Om je gelukkig en tevreden te voelen in je leven is het belangrijk om een aantal doelen in je leven te hebben. Voorbeelden van doelen die veel mensen hebben zijn o.a. een succesvolle carriere, een bijdrage leveren aan de gemeenschap, een gezin stichten en onderhouden, artistiek talent ontwikkelen, een opleiding voltooien, anderen helpen, bepaalde problemen oplossen, ondanks een slechte start toch een goede volwassene worden, politiek actief zijn, je verdiepen in bepaalde onderwerpen, etcetera.

Als je weet wat jouw leven zin en betekenis geeft is de kans  groot dat je ook voor anderen meer betekent. Dat heeft op jou dan weer het effect dat je het gevoel hebt dat je er toe doet, dat je tevredener bent met je leven, en minder kans loopt op angst en depressie.

Als het niet lukt om ze te realiseren

Want als je het gevoel hebt dat je leven er niet toe doet, dat het geen doel, zin of betekenis heeft, is de kans ook groter dat je somber, angstig en depressief wordt. Mogelijk heb je ook allerlei onbestemde, duistere gevoelens, alsof je verdoemd bent. Je verveelt je, niets kan je enthousiast maken, je voelt een gat dat met niets opgevuld kan worden. Je drijft maar wat rond, en hebt geen idee waar het zal eindigen. Soms kan het zelfs leiden tot angst- of paniekaanvallen (al kunnen die ook andere oorzaken hebben). Op deze manier kun je je potentieel niet realiseren – het blijft allemaal onvervuld.

In zo’n geval zou je kunnen overwegen om een keer een gesprek over je geboortehoroscoop aan te gaan. Dan kunnen we kijken waarom het moeilijk lijkt om bepaalde doelen in je leven te realiseren.

Wat zie je in de horoscoop?

Er zijn een aantal planeten die hierover veel extra informatie kunnen geven – de positie van Saturnus is vaak een goed begin, maar ook Uranus, Neptunus en Pluto kunnen sterke aanwijzingen geven. Het is niet zo dat hun positie in de horoscoop de problemen veroorzaken, (ze sturen geen kwaadaardige straling naar je toe of zo) maar het is veeleer zo dat ze die beschrijven, maar dan in symbolische taal. En die astrologische symbolen kan ik zodanig vertalen dat het ook voor jou duidelijk is wat ze betekenen.

Vaak zijn er specifieke gebieden in je leven waar het veel moeilijker lijkt om je wensen te vervullen, terwijl andere dingen prima lopen. Een mooie baan, maar geen partner. Leuke kinderen, maar geen tijd voor hobby’s. Veel talent, weing inkomen. Enzovoorts. Waarom dat zo is valt aan de hand van de horoscoop vaak wel uit te leggen, en in zekere zin kun je dan ook wel verder kijken welke oplossingen waarschijnlijk wel, en welke waarschijnlijk niet zo goed zullen werken.levensdoelen2

De symbolen die aanduiden wat de problemen zijn kunnen ook al de kiem van de oplossing bevatten.

En vaak werkt dat heel goed – een min of meer objectieve beschrijving van al die persoonlijke en privé problemen waar je zo mee in je maag zit door iemand die je niet kent. Misschien wel het belangrijkste effect is een accepteren dat die problemen blijkbaar “part of the deal” zijn – ze horen bij wie je bent. Wat niet betekent dat er niets aan gedaan kan worden, of dat dat niet hoeft; vaak zijn er wel degelijk veranderingen mogelijk. Soms doet de tijd zelf dat, soms komt dat door wat anderen in je leven doen, en soms kun je zelf van alles doen. Door de soms uitgebreide beschrijving van de manier waarop ze terug te vinden zijn in je geboortehoroscoop krijg je meer helderheid over wat er eigenlijk aan de hand is. En met behulp van een progressieve horoscoop kun je een beter overzicht krijgen van de mogelijkheden die er de komende tijd zijn om daar iets aan te doen.