Kruimelpad

road cityDe progressieve horoscoop - wat gaat er gebeuren?

Als je gewoon nieuwsgierig bent, of je toch een beetje zorgen maakt over de toekomst, kan het aantrekkelijk lijken om te weten wat er gaat gebeuren, en dan is astrologie de meest voor de hand liggende keuze.

Met name als je een aantal belangrijke keuzes moet gaan maken zou je kunnen overwegen om samen met een astroloog naar de progressieve horoscoop te gaan kijken. Daarmee krijg je een overzicht van de ontwikkelingen in je horoscoop – wat is er momenteel gaande?

Hoewel astrologie een uniek perspectief kan geven op de toekomst is dat niet hetzelfde als zekerheid krijgen over het exacte verloop van de dingen. Want jouw keuzes, waarden, gevoelens en acties zullen een belangrijke rol spelen, waardoor er altijd ruimte is voor een andere uitkomst. De toekomst ligt niet vast omdat wie wij zijn, hoe we met elkaar samenleven en wat we doen een ingewikkeld en (fundamenteel) onvoorspelbaar geheel is.

Je zou misschien denken dat het anders wordt als je een persoonlijke horoscoop hebt laten maken, maar ook dan is het niet goed mogelijk om precies de toekomst te voorspellen. Wel kun je zien welke thema’s in een bepaalde periode belangrijk zullen zijn, en met welke overwegingen en gevoelens je daarom te maken zult krijgen.

Vaak is goed te zien hoe lang het allemaal zal gaan duren, en ook dat geeft meer perspectief. Een progressieve horoscoop kan laten zien wanneer iets begonnen is (vaak eerder dan je denkt), waarom het nu zo sterk om aandacht vraagt, en hoe lang je er waarschijnlijk nog mee bezig zult zijn. Alles is tijdelijk, maar weten dat iets over een paar weken of pas over twee jaar voorbij zal zijn kan je wel helpen om een realistisch beeld te krijgen van datgene waar je een oplossing voor zoekt.

 

Maar in tegenstelling tot wat veel mensen denken, of wat sommige astrologen beweren, kun je aan de hand van een geboorte- of progressieve horoscoop niet (precies) voorspellen wat er zal gaan gebeuren.

Je kunt goed aangeven of iets beleefd zal worden als groei en vooruitgang, als zwaar en moeizaam, als langzaam of plotseling, etc. En je kunt ook praten over wat je er van zou kunnen leren of hoe je die ervaringen zou kunnen gebruiken om meer zelfinzicht te krijgen. Maar veel hangt af van hoe jij reageert – het staat niet van te voren al vast wat al die ontwikkelingen betekenen, of hoe ze zullen gaan aflopen. Voor een groot deel bepaal je dat nu juist door de manier waarop je met die thema’s omgaat.

Gebeurtenissen zelf hebben geen betekenis – die ken je er aan toe. En we kunnen er naar kijken hoe je dat eigenlijk doet, en welke invloed vrienden, familie, cultuur en media daar op hebben. Het proces van betekenis geven is zeker niet willekeurig, zo maar te veranderen, of zuiver subjectief – maar er is altijd wel een zekere mate van verandering in mogelijk.

Toekomst, verleden en keuzes

Eén en dezelfde gebeurtenis (bijvoorbeeld een crisis in de relatie) kan op veel manieren beleefd worden en zal voor verschillende mensen verschillende betekenissen hebben. Er zijn natuurlijk allerlei astrologische overwegingen – Venus in Tweelingen heeft andere issues dan Venus in Schorpioen bijvoorbeeld. En er zijn nog een heleboel astrologische verfijningen denkbaar. Maar behalve dat, spelen allerlei kwesties een rol die buiten het directe bereik van de astrologie liggen. Hoe oud ben je, wat verwacht je van een relatie, heb je vrienden of vriendinnen met wie je er over kunt praten, wat voor huwelijk hadden je ouders, in welk sociale klasse leef je, welke plek heeft seksualiteit in je leven, heb je al eerder relaties beëindigd, etcetera.

Met behulp van astrologie kun je onderzoeken wie je zou willen zijn, hoe je wilt groeien, en wat je werkelijk waardevol vindt. Wat past nu eigenlijk bij je en wat kun je leren van de gebeurtenissen waar je mee te maken hebt ? (En is het erg als je er uiteindelijk niet zo veel van leert, maar het gewoon achter je laat?) En je kunt dus inderdaad in zekere zin voorspellen wanneer er bepaalde dingen zullen gebeuren en wat de achtergrond van een crisis is, zeker ook omdat je bij het bestuderen van een individuele horoscoop heel persoonlijk en gedetailleerd kunt kijken.

Overigens – soms is het veel zinniger om te kijken naar een periode die net geweest is, of waar je nog midden in zit. Daardoor kun je een veel beter inzicht krijgen in wat er nu eigenlijk speelde, en hoe dat past in de grote lijn van je levensverhaal. Want niet alleen staat vast waar bepaalde planeten op een gegeven moment  zullen staan in je horoscoop, het staat ook vast waar ze ooit waren. En zelf vind ik het soms nog nuttiger om daarnaar te kijken, dan om de toekomst proberen te voorspellen. Al kan het in zekere zin dus wel. Je weet dan misschien niet precies wat er gaat gebeuren, maar je hebt tegelijkertijd wel een veel beter beeld wat je kunt verwachten.

Transits en secondaire progressies

Tenslotte nog dit: als ik een progressieve horoscoop maak kijk ik naar zowel transits als secondaire progressies.

Als je een geboortehoroscoop maakt is het alsof je een foto maakt: precies op dat moment zag het er zo uit. De Zon, Maan, Aarde, en alle andere planeten zijn voortdurend in beweging, en het zonnestelsel zelf beweegt ook ten opzichte van andere sterren, en die sterren, en de melkwegstelsels waarin ze met z’n allen gegroepeerd staan zijn zelf ook weer altijd in beweging. Als je een geboortehoroscoop maakt leg je vast hoe het toen en daar was. Maar in werkelijkheid blijft alles in beweging. En als je transits bekijkt, kijk je eigenlijk waar bepaalde planeten nu staan ten opzichte van de geboortehoroscoop.

Stel dat de planeet Saturnus recht tegenover de Zon staat in je geboortehoroscoop – dan is er, zo zeggen astrologen, een oppositie tussen die twee, en dat zal een bepaalde invloed uitoefenen op je persoonlijkheid, en de manier waarop je met gebeurtenissen omgaat. Die oppositie was er bij je geboorte, en zal je leven lang aanwezig zijn in je geboortehoroscoop. Maar daarmee staat ook vast dat Saturnus ongeveer 14 à 15 jaar later niet tegenover, maar precies op dezelfde plek staat als waar bij je geboorte de Zon stond. 29 jaar later heeft Saturnus een hele cyclus doorlopen, en staat dat jaar op dezelfde plek als waar hij ook bij de geboorte stond. Als je dan weer 14 à 15 jaar later kijkt staat die voor de tweede keer in je leven op dezelfde plek als de Zon.

Dan praat je over de transit van Saturnus. Als je een progressieve horoscoop maakt kijk je naar de transits van Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Wat dat allemaal kan betekenen is zeer uitgebreid; het verwijst zowel naar gebeurtenissen en ontwikkelingen die je leven een ander aanzien geven, als ook de ontwikkeling van bepaalde karaktereigenschappen, attitudes, motivaties en overtuigingen.

Om een meer volledig te krijgen kijken naar de secondaire progressies van de Zon, Maan, Mercurius, Venus en Mars. (En daarmee hebben we dan ook meteen alle planeten in je horoscoop dynamisch bekeken).

Secondaire progressies verwijzen niet, zoals transits, naar de actuele stand van de planeten aan de hemel. De methode die gebruikt wordt heet “dag voor een jaar”, en berust op een heel merkwaardig principe. Namelijk dat de stand van bijvoorbeeld de Zon 35 dagen na de geboorte iets zegt over de ontwikkeling van o.a. je zelfwaardering (“een Zonne-thema”), maar dan als je 35 jaar bent. En vreemd genoeg werkt dat inderdaad – het geeft een heel goed inzicht in subtiele evolutie van de persoonlijkheid.

Als je voor een astrologie gesprek komt zijn ze lang niet allemaal even relevant – dus we focussen ons met name op die transits en progressies die op dat moment het meest van belang zijn. Soms zijn het er heel veel – en dan gebeurt er ook heel veel tegelijkertijd op meerdere vlakken van je leven. Meestal zijn het er een paar, maar voor de intensiteit van de ervaring hoeft dat geen enkel verschil te maken.