Neptunus-Pluto

Dit is een aspect wat alleen interessant is om te duiden als het a) nauwkeurig is (zeg minder dan twee graden) en b) als het daarbij óók nog eens nauwkeurige aspecten maakt met Zon, Maan, Ascendant, en in mindere mate met Mercurius, Venus en Mars. Maar zelfs dan kan het volledig “verstopt” lijken te zijn en geen of nauwelijks waarneembaar invloed uitoefenen op de manier waarop de persoon functioneert. Omdat er tientallen jaren lang een aspect is geweest tussen deze twee (twee tekens apart: een sextiel) is het een combinatie die in de horoscoop van letterlijk miljarden mensen aanwezig is en dan ligt het niet voor de hand om daarin persoonlijke betekenis te zien.

Een aantal astrologen zien er wel een collectieve betekenis in, en de studie van de geschiedenis van de mensheid met behulp van de planeetstanden leunt zwaar op het bestuderen van de cycli en onderlinge verhoudingen van de planeten Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Dat is echter geen onderwerp wat we op deze site verder uitdiepen. Maar het is duidelijk dat de wereld op álle terreinen de afgelopen tientallen jaren een versnelde ontwikkeling heeft doorgemaakt en dat het fundamenteel onvoorspelbaar is waar we over tien, vijftig of honderd jaar zullen staan. Die versnelling associeer ik wel met deze verbinding.

In de praktijk van een astrologiegesprek  zien we dat als de Zon, Maan, Ascendant of één van de andere planeten een verbinding maakt met Neptunus er óók een verbinding is met Pluto. Niet altijd overigens, want ook hier geldt: alleen de nauwkeurige verbindingen zijn de moeite van het onderzoeken waard. Het betekent vrijwel altijd dat er meer aan de hand is dan op het eerste oog zichtbaar; voor beide planeten geldt dat ze, ieder op een heel eigen manier, het leven ingewikkelder maken, maar ook rijker aan interessante ervaringen. Ja, lekker vaag. Maar je kunt bij de beschrijving van de andere aspecten steeds lezen wat het kan betekenen als of Neptunus, of Pluto een verbinding maakt, en dan moet je dat maar combineren.

Dat betekent onvermijdelijk dat je tegenstrijdigheden tegenkomt. Die heffen elkaar niet op, want wij zijn nu eenmaal tegenstrijdig, in de zin dat we op sommige momenten, en bij sommige mensen ons op een bepaalde manier gedragen, en op andere momenten, en in ander gezelschap, ons weer heel anders kunnen gedragen. En om het nog ingewikkelder te maken: soms is wat we doen in directe tegenspraak met wat we er over zeggen, of wat we denken dat we aan het doen zijn. Niet iedereen heeft diepe zelfkennis en inzicht in de eigen motieven.

En dat geldt zeker voor verbindingen met Neptunus en Pluto. Het overgrote deel van het gedrag, de gevoelens, de overwegingen en overtuigingen die ze aangeven zijn collectief – de meeste mensen doen, voelen en vinden dat zo. Dus als je vraagt waarom is het antwoord meestal een lege blik: iederéén die ze kennen doet zo.

Aan het eind van het artikel zal ik kort uitleggen waarom juist Neptunus en Pluto zo lang dezelfde onderlinge afstand tot elkaar hebben. Eerst maar alle associaties die we kunnen bedenken bij de combinatie van deze twee planeten.

 

Diep onbewust en moeilijk te definiëren processen. De donkere kant van het leven lijkt glamoureus. We worden verblind door geheimen en taboes. We zijn gebiologeerd door de tijd waarin we leven. We zijn gefascineerd door geheimen en mysteries. We raken geobsedeerd door het doordringen van het onbekende. Diepe ervaringen van mystiek. Krachtige onbewuste krachten. De stroom die onze collectieve overleving stimuleert, voert ons naar binnen. Een verzwakking van het overlevingsinstinct. Meegesleept worden door krachten buiten onze controle. De oogverblindende duisternis. De magie van diepe ontdekking. Gewassen in de diepte. Wat schuilt er onder de oppervlakte. Intense, maar nauwelijks waarneembare veranderingen in bewustzijn. De collectieve psychische toxiciteit zuiveren. Onze illusies zuiveren. Onderdompeling in het onbewuste. Verhuizen diep in de stroom. Hypnotiserend. De controle loslaten. Ons collectieve afval loslaten. Onze collectieve bagage genezen. Uitgevoerd door de onderstroom. Weggevaagd naar zee. Diep onbewuste genezingsprocessen.

Verdoofd worden door pijn en lijden. Ongevoelig worden voor trauma. Het vermogen van de machthebbers om ons in slaap te wiegen. De verraderlijke kracht van media. Zonder onderscheid krachtige onderbewuste berichten absorberen. De doordringing van het onderbewustzijn door middel van massaberichten. Vermogen om massa's te beïnvloeden door middel van indirecte methoden. Het vermogen en gecontroleerd gebruik van beelden om het onderbewustzijn te bereiken. De onbewuste verwerking van storende beelden. De kracht van de kunsten.

Vernieuwing door spirituele reiniging. Vernieuwing door mededogen en door jezelf te geven. Transformatie door ontvankelijkheid voor hogere krachten te ontwikkelen. Illusies herzien en tegelijkertijd diep idealistisch blijven. Zich bewust worden van paranormale krachten. De gecontroleerde ontwikkeling van paranormale krachten. Het vermogen om anderen te beïnvloeden door middel van indirecte paranormale methoden.

Alomtegenwoordig drugsgebruik. Seks verliest alle grenzen. Seksualiteit herwint haar banden met spiritualiteit en mystiek. Het langzame, maar toch volledige uiteenvallen van bestaande taboes en machtsstructuren in de loop van een leven. We verliezen het perspectief op wat belangrijk is voor ons voortbestaan. De machtigen worden kwetsbaar. De kwetsbaren worden machtig. Diepe illusies. Machtsgrenzen opheffen. Illusies over macht. Illusies over de hoeveelheid controle die we hebben. We zijn geobsedeerd door ontsnapping. We duiken in de diepten van bijna elk facet van het leven. We hebben de mogelijkheid om compassie te ontwikkelen als we taboe-onderwerpen voorgeschoteld krijgen. Transformatie door los te laten. De onvermijdelijke transformatie van de leeftijd leren accepteren. Anonieme en naamloze krachten.

Vloeibare bronnen. Boren naar olie. Onzorgvuldig omgaan met onze middelen. Vergeten hoe het is om te worstelen. Ervaringen van pijn laten vervagen. In een diepe trance gaan. De controle uit handen geven en meegaan voor de rit. We laten onze kracht door onze vingers glippen. We verliezen onze grip op de realiteit. Verwarring over wat belangrijk is. Mededogen biedt catharsis. Medeleven met mensen die pijn en trauma ervaren. Mededogen is een hulpmiddel. Diepe sympathie voor mensen in overgangstoestanden. Psychologie gebruiken voor genezing. Psychologie gebruiken om in het onbewuste te duiken. Psychologie maakt de verwarring alleen maar groter. Te diep gaan waardoor sommigen realistische grenzen verliezen. Verloren in transformatie. Het perspectief verliezen op wat we aan het transformeren zijn. Onvermogen om tot een consensus te komen. Een gevoel van controle verkregen door onszelf in onze diepten te kennen.

Het onbekende en het onkenbare. Een tijdperk waarin we onderzoeken wat voorheen onvoorstelbaar was. We hebben de kans om ons opnieuw voor te stellen hoe het leven kan zijn. De kracht om de wereld te transformeren door middel van een gerichte visie. De kracht van verbeelding.

 

Neptunus en Pluto hebben een omlooptijd van 3:2 – in de tijd die Neptunus nodig heeft om drie keer rond de Zon te draaien maakt Pluto twee keer een ronde. Verder is het zo dat Neptunus een vrijwel volmaakte cirkel maakt, maar Pluto meer een ellips – soms dichter bij de Zon, soms veel verder er vandaan. In de periode dat Pluto dichter bij de Zon staat is de onderlinge afstand vrijwel gelijk aan de afstand die Neptunus tot de Zon heeft. Ze staan dan dus beide even ver van de Zon af, en dat betekent weer dat ze in de periode dat dat gebeurt ook vrijwel dezelfde snelheid hebben. Pluto gaat dus soms sneller, soms veel langzamer; terwijl Neptunus eigenlijk altijd wel zo’n beetje dezelfde omloopsnelheid heeft.

Om het wat poëtischer voor te stellen (astronomen krimpen dan in elkaar) Pluto en Neptunus zijn onderling op elkaar afgestemd in een harmonische cyclus waardoor ze nooit tegelijkertijd op hetzelfde punt komen; ook al zijn ze soms op dezelfde onderlinge afstand tot de zon, de kans dat ze de komende paar miljoen jaar zullen botsen is nul.

Op deze afbeelding kun je dat zien. Er valt veel op af te dingen, want zoals altijd is het moeilijk voor te stellen hoe ongelofelijk leeg de ruimte eigenlijk is. De planeten zoals hier ingetekend zijn enorm, echt enorm veel groter dan in werkelijkheid. En de zon is reusachtig groot, maar ook hier volledig uit verhouding getekend. Maar ja. Educatief plaatje.

Pluto Neptune orbit jpg

 

Terug