Kruimelpad

Overzicht twaalf huizen

Huizen zijn anders dan tekens, in de zin dat ze veel concretere gebieden van je leven aanduiden – ze hebben een min of meer objectief bestaan. Bij de planeten gaat het om persoonlijke eigenschappen en behoeftes, bij de tekens gaat het erover hoe je die persoonlijke eigenschappen en behoeftes vorm geeft, en de huizen laten zien op welk gebied van je leven je dat doet.

Het eerste, vierde, zevende en tiende huis zijn de belangrijkste huizen: persoonlijkheid, familie, partner en werk.

Huizen beginnen altijd in een bepaald teken, en dat bepaalt voor een deel hoe je deze gebieden van je leven inkleurt. Er kunnen ook planeten in de huizen staan, en die geven weer meer informatie over deze levensgebieden. (We gaan later daar nog uitgebreid over schrijven). Er zijn altijd huizen waar geen planeet in staat, maar dat betekent niet dat er daar niets gebeurt. Als je daar meer over wil weten moet je kijken naar de heerser van dat teken. Dus als het derde huis in Waterman staat, maar er zijn verder geen planeten, dan moet je ook kijken naar de planeet Uranus, omdat die bij Waterman hoort.

De associatie tussen teken en planeet is altijd: Ram/Mars, Stier/Venus, Tweelingen/Mercurius, Kreeft/Maan, Leeuw/Zon, Maagd/Mercurius, Weegschaal/Venus, Schorpioen/Pluto, Boogschutter/Jupiter, Steenbok/Saturnus, Waterman/Uranus, en Vissen/Neptunus.

Hier is een handig overzicht van de betekenis van de twaalf verschillende huizen.

 

Eerste huis, verwant aan eerste teken Ram. Betekenissen: Fysieke verschijning, lichaamsbouw, trekken en karakteristieken, zichtbare deel van de persoonlijkheid, karakter of temperament,, houding, uiterlijk, optreden naar buiten toe, eerste indruk die je bij anderen wekt, algemene opstelling tegenover de wereld. De lens waarmee je naar de werkelijkheid kijkt. Het begin van dingen, initiatief, eerste keer, wat je zou kunnen gaan doen. De geboorte. Het begin van het eerste huis staat ook bekend als de Ascendant

 

Tweede huis, verwant aan het tweede teken Stier. Betekenissen: De talenten die je kunt gebruiken om geld te verdienen. Landbouw, platteland, bouwgrond. Financiën, investeringen, fondsen, beleggingen, geld, bezit, eigendommen, banken, dingen van waarde. Wat je nodig hebt om te overleven. De fysieke wereld, de wereld van de zintuigen, de concrete wereld.

 

Derde huis, verwant aan het derde teken Tweelingen. Betekenissen: Basisschool, vroegste omgeving, broers en zussen, de buurt waar je woont, verhuizingen, korte reizen, korte berichten. Mentale vermogens, taal en begrip, communicatie, verbindingen, wegen en straten, vervoer, logistiek. Contacten, correspondentie, email, twitter, journalistiek, kranten en tijdschriften, nieuwssites. Telefoon, telefonie, smartphone.

 

Vierde huis, verwant aan het vierde teken Kreeft. Betekenissen: De ouders, en in de meeste gevallen vooral de moeder, de voorouders, je wortels, erfelijkheid, afstamming,  de plek waar je opgroeide, jeugdervaringen, emotionele veiligheid in je jeugd (of het ontbreken daarvan), je eigen huis, de plek waar je tot rust komt, het huishouden, het land waar je woont. Ook wel de uiteindelijke afloop, het einde van het eigen leven, terugkeer naar de bron. Het begin van het vierde huis staat ook bekend als Nadir, of I.M (Imum Coeli)

 

Vijfde huis, verwant aan het vijfde teken Leeuw. Betekenissen: Hobby’s, plezierige dingen, genoegens, dingen waar je van geniet, recreatie en ontspanning, spel en spelen, gokken. Kinderen, nakomelingen. Romantische en liefdes affaires, seksualiteit voor plezier en ontspanning, minnaars en minnaressen. Creatieve zelfexpressie. Huisdieren die emotioneel belangrijk voor je zijn.

 

Zesde huis, verwant aan het zesde teken Maagd. Betekenissen: De manier waarop je je gezondheid kunt beïnvloeden door fysieke training, routines, dieet en voeding. Hygiëne en verzorging. Ziektes, lichaamsgebreken, kwaaltjes. De dagelijkse gang van zaken, plichten op het werk, vaardigheden die je ontwikkeld hebt via werk of training, je collega’s, kritiek, arbeidsverhoudingen. Ondergeschikten en managers. Dienstbaarheid aan anderen, vrijwilligerswerk, dagelijkse taken. Klusjes. Dieren vanwege economisch nut.

 

Zevende huis, verwant aan het zevende teken Weegschaal. Betekenissen: Alle emotioneel belangrijke, vertrouwelijke relaties. Huwelijk en huwelijks partners, de schoonfamilie. Ook; zakenpartners met wie we nauw samenwerken. Samenwerking. Soms ook – openlijke vijanden, mensen met wie we botsten door volstrekt verschillende visies, de tegenpool. Overeenkomsten en contracten, legale verbindingen. Tekens en planeten in het zevende huis geven ook aan welke eigenschappen we in een partner zoeken, wat we in de ander waarderen. Wat ons aanvult. Het begin van het zevende huis staat ook bekend als de Descendant.

 

Achtste huis, verwant aan het achtste teken Schorpioen. Betekenissen: De geboorte en dood van anderen. Alles wat sterke emoties oproept, taboes, de relatie tussen macht en seksualiteit, de donkere kant van seks, het onbewuste, psychotherapie, praten over geheimen. Ongelijke machtsverhoudingen. De onderwereld. Dat wat verborgen is. Regeneratie en zelftransformatie. Crisis en genezing. Ook; geld, maar dan in verband met verzekeringen, belastingen, het bankwezen, het geld dat je met de partner deelt, beleggingen. Erfenis na overlijden. Catastrofes en rampen.

 

Negende huis, verwant aan het negende teken Boogschutter. Betekenissen: Het buitenland, buitenlanders, reizen naar het buitenland. Cultuur, geloof, religie. Betekenis zoeken, vinden en geven. Wetten en ethiek, de rechtspraak en de mensen die daar werken. Levensovertuigingen, het grote verhaal, wat je over het leven denkt, filosofie. Hogere opleidingen, universiteit, academische vorming, abstracte gedachten, verdere professionalisering, leren door ervaring en discussie met anderen.

 

Tiende huis, verwant aan het tiende teken Steenbok. Betekenissen: Je carrière, het werk dat je doet, je status en positie in de maatschappij, je beroep. Roem en succes, aanzien en reputatie. Erkenning. Publieke verschijning. Autoriteit, ambities en motivatie op gebied van werk, waar je naar streeft. De regering, autoriteiten. De ouders, en in de meeste gevallen vooral de vader. Het begin van het tiende huis staat ook bekend als de Midhemel, of M.C. (Medium Couli)

 

Elfde huis, verwant aan het elfde teken Waterman. Betekenissen: Vrienden en vriendinnen. Kennissen en geestverwanten. Mensen met wie je je sterk verbonden voelt door gemeenschappelijke ervaringen en idealen. Gezelschapsleven, samenkomen, feesten, festivals. Groepen, clubs en verenigingen. Visie op de toekomst, hoop en verwachting. Politieke partijen en idealen.

 

Twaalfde huis, verwant aan het twaalfde teken Vissen. Betekenissen: Mystiek, eenheidservaring, kosmisch bewustzijn. Helderziendheid. Zich terugtrekken om tot rust te komen, of te mediteren. Kloosters. Het collectief onbewuste. Plekken waar mensen onmachtig zijn, of een gebrek hebben; instellingen voor gehandicapten, psychiatrische klinieken, ziekenhuizen, gevangenissen (en de mensen die daar verblijven of werken). Afgesloten plekken. Eenzaamheid, isolatie, verloren zijn. Wat geheim is, clandestien, onwettig. Onbekende vijanden (maar ook gewoontes en manieren van denken die zelf-ondermijnend zijn), jezelf in het ongeluk storten, jezelf neerhalen door slechte gewoontes, tegenslag.

Terug